EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
Proszę  o wpisywanie zapamiętanych pytań z egzaminu testowego PES- Choroby Wewnętrzne –

JESIEŃ 2019r.
W komentarzach na dole strony lub wysyłanie na adres mailowy:

protest-pes@tlen.pl

OBIECUJE ,ŻE W MIARĘ WOLNEGO CZASU UPORZĄDKUJĘ ZALEGŁE EGZAMINY ( jesień 2018, wiosna 2019r.)

Ostatnie komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od Joanna, 09.02.2020, o 09:15 (UTC):
Jesień 2019

Komentarz pochodzi od Marcin, 19.01.2020, o 23:30 (UTC):
Czy są gdzieś opracowane odpowiedzi do pes-ów z interny od 2015 roku?

Komentarz pochodzi od Anna, 22.10.2019, o 18:43 (UTC):
Bezobjawowy bakteriomocz będziesz leczyć u:
1 – osoby starszej
2 – cukrzyka
3 – ciężarnej
4 – dziecka <5r.ż.
5 – osoby przed biopsją nerki
A) 3,4,5 B) 1,2,3,4 C) 1,3,5 D) 2,3,5 E) wszystkie wymienione

Które z poniższych nie będzie wskazaniem do hospitalizacji u pacjentki z anoreksją:
A) tendencje samobójcze
B) BMI <15
C) bradykardia <40/min.
D) obrzęki
E) brak miesiączki

Które leki zastosujesz w tamponadzie serca:
A) beta-blokery
B) diuretyki
C) leki rozszerzające naczynia
D) B i C
E) żadne z wymienionych

W niedokrwistości autoimmunohemolitycznej z przeciwciałami typu IgG, typowo zaobserwujesz:
A) sferocyty B) schistocyty C) rulonizację erytrocytów D) aglutynację E) stomatocyty

Załamki T w EKG:
A) wysokie kończyste mogą być związane z hipokaliemią
B) wysokie kończyste mogą być związane z hipersympatykotonią
C) są dodatnie w aVR
D) są dodatnie w I, II, V2-V6 (uwaga!!! nie użyto tu słowa „zawsze” czy „zazwyczaj”, ta odpowiedź brzmiała dokładnie tak, jak napisałam)
E) są wyrazem wczesnej repolaryzacji mięśnia komór

W częstoskurczu nadkomorowym przy nieskuteczności zabiegów zwiększających napięcie nerwu błędnego zastosujesz:
A) beta-bloker
B) werapamil
C) amiodaron
D) A i B
E) A, B i C

Gruźlicy nie bierzemy pod uwagę w diagnostyce różnicowej w której z poniższych sytuacji:
A) powiększenia węzłów chłonnych
B) bezpłodności
C) chorób zapalnych jelit
D) jałowego ropomoczu
E) bierzemy pod uwagę w każdej z w/w

Jakie leki przeciwwymiotne zastosujemy u pacjenta z wymiotami związanymi z chemioterapią (wydaje mi się, że tak właśnie było zadane pytanie – nie specyfikowali czy są to wymioty wczesne czy późne; na pewno były takie odpowiedzi D i E – D obejmowała 5-HT3 i GKS a E dodatkowo aprepitant):
A) antagoniści receptora 5-HT3
B) GKS
C) aprepitant
D) A i B
E) A, B i C

Wskaż prawdziwe o raku płaskonabłonkowym przełyku:
A) chorują głównie mężczyźni
B) achalazja zwiększa ryzyko wystąpienia 3-krotnie
C) odynofagia pojawia się późno
D) A i C
E) A, B i C

Autoimmunologiczne zapalenie trzustki:
A) najczęstszą manifestacją kliniczną jest żółtaczka zaporowa
B) największą przydatność diagnostyczną ma oznaczenie IgG4
C) trzeba różnicować z rakiem trzustki
D) A i B
E A, B i C


W leczeniu stanu przedrzuawkowego zastosujesz:
A) MgSO4
B) GKS
C) labetalol
D) A i C
E) A, B i C

W pytaniu o Wegenera jedną z możliwych odpowiedzi było:
1. występuje w 5-7 dekadzie życia (dokładnie tak skonstruowane, bez słowa „szczyt” czy „tylko”)

W przypadku białkomoczu 500mg/dl i wałeczków erytrocytarnych będziesz podejrzewać:
A) ostre zapalenie pęcherza moczowego
B) ostre odmiedniczkowe zapalnie nerek
C) submikroskopowe KZN
D) KZN z rozplemem kłębuszków
E) nefropatię toczniową

Komentarz pochodzi od akb, 21.10.2019, o 22:32 (UTC):
77. Co nie wiąże się z ryzykiem hiperkaliemii
A. stosowanie ACEI
B. hiperaldosteronizm pierwotny
...

78. Co może zaburzyć wynik testu ureazowego - kombinacje
- stosowanie IPP do 2 tyg przed badaniem
- świeże krwawienie z wrzodu żołądka


79. OZT - co u każdego chorego w leczeniu
A. płynoterapia
B. żywienie pozajelitowe
C. antybiotyk

80. Wstrząs anafilaktyczny, jaki lek w pierwszej kolejności
A. adrenalina iv
B. adrenalina im
C. antyhistaminik


81. Co poza chorobami autoimmunolog. może prowadzić do powstawania autoprzeciwciał - kombinacje
- ciąża
- leki np.hydralazyna
...
- wszystkie prawidłowe

82. Zespół hiperglikemiczno-hiperosmolarny, co nieprawdziwe:
A. Kwasica i ketony w moczu
B. Często współistnieje przednerkowa niewydolność nerek


83. Co jest prawdą o inhibitorach Xa i inhibitorach trombiny
A. Nie trzeba monitorować INR
B. okres półtrwania podobny do warfaryny


84. Pacjent krótko po przeszczepieniu nerki, ból brzucha, przeszczepiona nerka powiększona, coś jeszcze z objawów - jakie rozpoznanie?
A. ostre odrzucanie przeszczepu


85. Młoda kobieta, pilne wskazania do przetoczenia krwi, nie ma czasu na krzyżówkę - jaką krew toczyć?
A. grupy 0
B. grupy 0, RhD-
...

Komentarz pochodzi od akb, 21.10.2019, o 22:24 (UTC):
60. Kryteria rozpoznania zespołu antyfosfolipidowego
A. zakrzepica żylna
B. zakrzepica tętnicza
C. niepowodzenia położnicze
D. A+B
E. A+B+C

61. Częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS, bez reakcji na stymulację nerwu błędnego, (bez niewydolności serca?) jaki lek można podać
A. digoksynę
B. amiodaron
C. b-bloker
D. diltiazem
E. C+D

62. W diagnostyce celiakii oznacza się:
A. Ab przeciw transglutaminazie w klasie IgA
B. całkowite IgA
...

63. Zwiększone ryzyko celiakii występuje we wszystkich chorobach z wyjątkiem:
A. z. Downa
B. autoimmunologiczne zap. wątroby i zap. Tarczycy
C. DM1
D. nefropatia IgA
… - coś nieprawidłowego

64. W diagnostyce nieswoistych zap. Jelit wykorzystuje się:
- ASCA
- pANCA


65. Nieprawidłowy zestaw choroba-objaw to:
A. marskość wątroby – guzki Oslera
B. ch. zwyrodnieniowa stawów – guzki Heberdena
C. RZS - łokciowy odgięcie palców
...

66. Twardzina układowa – co prawdziwe/nieprawdziwe
- stwardnienie skóry
- nie ma stwardnienia narządów wewnętrznych
- Scl70 występują
...

67. Zespół Sjogrena – prawda/nieprawda, kombinacje
- zajmuje tylko gruczoły łzowe i ślinowe
- u większości są przeciwciała przeciwjądrowe
- częściej u mężczyzn

68. Zespół nerczycowy - co w badaniach, kombinacje
- hiperlipidemia
- hiperalbuminuria
- hiperlipiduria


69. Zespół nefrytyczny występuje typowo w - kombinacje
- ostrym kłębuszkowym zapaleniu nerek
- gwałtownie postępującym KZN
- błoniastym KZN


70. Zespół nerczycowy jest typowy dla - kombinacje
odp podobnie j.w.

71. Bakteriurię bezobjawową leczymy - kombinacje
- w podeszłym wieku
- u kobiet w ciąży
- u dzieci do 5 r.ż.
- przed biopsją nerki

72. Pacjent z badaniami: HbS Ag ujemny, HbE Ag ujemny, przeciwciała anty-Hbc dodatnie, anty-HbS dodatnie IgG dodatnie, IgE ujemne, antyHbE ujemne - jaki jest jego status względem zak. HBV
A. niedawno przebyte zakażenie
B. aktywne zakażenie
C. stan po szczepieniu
D. przebyte zakażenie


73. Z alergologii o IgE swoiste i ich rolę w diagnostyce alergii - żadna odp. nie była prawidłowa

74. Pacjent ze zwężeniem tt. wieńcowych, co podać w leczeniu doraźnym dławicy - kombinacje
- azotan
- b-bloker
- Ca-bloker


75. W której chorobie płyn w opłucnej nie jest przesiękiem - kombinacje
- niedoczynność tarczycy
- zatorowość płucna (nie jestem pewna czy taka była jedna z odp)
- rozsiew nowotworowy
- zapalenie opłucnej w przebiegu SLE
...

76. Pacjent zażywa NLPZ, co zwiększa ryzyko ch. wrzodowej - kombinacje
- wiek >65 lat
- palenie papierosów
- alkohol
- zażywanie GKS

Komentarz pochodzi od akb, 21.10.2019, o 21:55 (UTC):
46. Wędrujące zap. Stawów - jakim chorobom może towarzyszyć - kombinacje
- ostra białaczka
- zak. Wirusowe
- RZS


47. Pierwotne stwardniające zap. Dróg żółciowych
A. ryzyko wystąpienia u rodzeństwa 11x większe od ryzyka populacyjnego
B. w 70% przypadków współistnieje colitis ulcerosa lub choroba Crohna
C. coś o przeciwciałach, jakie charakterystyczne (?)
D. A i B
E. A i C

48. POChP – czego nie stosuje się w leczeniu
A. płukanie pęcherzyków płucnych
B. wycięcie pęcherzy rozedmowych
C. przeszczepienie płuca
D. domowe leczenie tlenem


49. Co jest prawdą o domowym leczeniu tlenem - kombinacje
- stosować co najmniej 15h/dobę
- celem pO2>60 mmHg
- należy zmniejszyć przepływ tlenu podczas snu i wysiłku fizycznego
- sztywne ustawienia, takie same dla każdego pacjenta
...

50. Kiedy należy wykonywać OGTT co rok - kombinacje
- u każdego pacjenta po 45 r.ż.
- u kobiety po cukrzycy ciążowej
- CTK >140/90 mmHg
...

51. Ropień płuca – która z bakterii najrzadziej może spowodować
A. S. aureus
B. K. pneumoniae
C. beztlenowe
D. Pseudomonas aeruginosa
E. H. Influaenze

52. O zmianach RTG po zap. Płuc – co prawdziwe, kombinacje
- u wszystkich utrzymują się po 2 tyg
- u większości ustępują w ciągu 4-8 tyg
- u starszych osób i bardziej rozległe ustępują wolniej


53. Najwyższa energia w defibrylatorze dwufazowym to:
A. 500 J
B. 360 J
C. 200 J

54. Mikroalbuminuria to...
A. 30-300 mg albuminy w dobowej zbiórce moczu
B. 20-200 (jakies jednostki) w przygodnej próbce moczu


55. Drobnokomórkowy rak płuca, pacjent w dobrej kondycji – jakie leczenie
A. chemioterapia
B. radioterapia
C. operacja


56. Opis przypadku – pacjent ok. 60 lat, niewydolność serca w wywiadzie, przyjęty z powodu duszności, w RTG płyn, po punkcji opłucnej w płynie stosunek LDH w płynie do LDH w surowicy <0,5, glukozy – też wartość odpowiadająca przesiękowi. Kombinacje odp – co prawdziwe
- Płyn to wysięk
- Płyn to przesięk
- Przyczyną płynu prawdopodobnie jest niewydolność serca
- Należy włączyć diuretyki
- Należy leczyć zapalenie płuc

57. Opis przypadku – młody mężczyzna, bez chorób przewlekłych, nagły ból w klp, chyba w związku z wysiłkiem, duszność, w badaniu ściszenie szmeru po jednej stronie nad płucem, wzmożony wypuk. Kombinacje odp – co prawdziwe
- Ze względu na brak wywiadu chorób przewlekłych należy rozpoznać odmę wtórną
- Pacjenta można wypisać z IP do domu


58. Opis przypadku – kobieta ok. 50 lat, w badaniu ściszenie szmeru nad lewym płucem, wzmożenie (zmniejszenie?) drżenia głosowego, ściszenie wypuku. Kombinacje odp – co prawdziwe
- To może być niedodma
- To może być płyn


59. Leki w osteoporozie - kombinacje
- denosumab
- bisfosfoniany
- cynakalcet
- GnRH

Komentarz pochodzi od akb, 21.10.2019, o 21:45 (UTC):
31. Opis przypadku zatrucia, wywiad od rodziny że pacjent spożywał alkohol – pH 7,0, HCO3 małe nie pamiętam ile (chyba 5), duża luka anionowa, kreatynina 3 mg, szczawiany w moczu, jakieś inne zaburzenia
A. zatrucie etanolem
B. alkoholem metylowym
C. alkoholem glikolowym


32. W gazometrii pH 7,3, HCO3 15 mmol/l, pCO2 25 mmHg, pO2 65 mmHg - mamy do czynienia z:
A. kwasicą oddechową niewyrównaną
B. kwasicą oddechową częściowo wyrównaną
C. kwasicą metaboliczną niewyrównaną
D. kwasicą metaboliczną częściowo wyrównaną
E. zasadowicą

33. Pacjent ok. 60 lat, GFR 68 ml/min/1,73 m2, bez zmian w moczu i USG nerek, co z przewlekłą chorobą nerek
A. nie ma podstaw do rozpoznania
B-E. różne stopnie PChN

34. Która z endokrynopatii sprzyja wystąpieniu DM - kombinacje
- nadczynność tarczycy
- ch. Hashimoto
- ch. Addisona
...
- glucagonoma


35. Co nie wiąże się ze zwiększonym wydzielaniem EPO niezależnym od niedotlenienia
A. rak nerki
B. rak wątrobowokomórkowy
C. otyłość
D. wielotorbielowatość nerek AD
E. hiepraldosteronizm

36. Triada Charcota to... - kombinacje
- żółtaczka
- gorączka
- ból w ok. podżebrowej prawej
...

37. Objawy przedawkowania wit.D
- nudności i wymioty
- zab. Rytmu serca
- ból brzucha
- zaparcie
- wielomocz
- wszystkie prawidłowe

38. Anoreksja – co nie jest bezwzględnym wskazaniem do hospitalizacji
A. obrzęki
B. bradykardia <40/min
C. brak miesiączki
D. BMI <15 kg/m2
E. duże ryzyko samobójstwa

39. Do najczęstszych działań niepożądanych leków przeciwgruźliczych nie należy
A. uszkodzenie wątroby
B. objawy grypopodobne
C. zaburzenia rytmu serca
D. pozagałkowe zap. Nerwu wzrokowego
E. coś jeszcze z układu nerwowego

40. Rak płaskonabłonkowy płuca – cechy charakterystyczne, kombinacje które prawidłowe
- związany z paleniem
- w RTG może wyglądać jak ropień płuca
- zajmuje raczej duże oskrzela


41. Metformina (bez dookreślenia czy długo czy krótko uwalniająca się) – co nieprawidłowe
A. zaczynać od dawki 2x 500 mg do śniadania i kolacji
B. przy max dawce dobowej dawkować nie częściej niż 2 x dziennie
C. przy GFR 30-45 ml/min/1,73 m2 zredukować dawkę o 50%
D-E. coś oczywistego

42. Polineuropatia charakterystyczna (>50% przypadków) dla - kombinacje
- guzkowego zap. Tętnic
- ch. Behceta
- ziarniniaka Wegenera
- RZS
- ZZSK

43. Co typowe dla choroby Stilla
- łososiowa osutka
- ból gardła
- gorączka >=39 stC
...

44. Samoistne zapalenie otrzewnej - co nieprawda
A. zazwyczaj typowe objawy otrzewnowe
B. włączyć cefotaksym
...

45. Ziarniniakowatość Wegenera co cechuje - kombinacje
- częściej u mężczyzn
- występuje między 50-70 r.ż.
...

Komentarz pochodzi od akb, 21.10.2019, o 21:35 (UTC):
16. Diagnostykę w kierunku gruźlicy uwzględnić w przypadku... - kombinacje
- niepłodność
- zap. Jelit
- uszkodzenie nerwów czaszkowych i zmiany na podstawie mózgu
- … (typowe odp)

17. Krwioplucie jest typowe dla - kombinacje
- guzkowe zap. Tętnic
- gruźlica
- mikroskopowe zap. Naczyń
- ziarniniak Wegenera
- zapalenie naczyń z krioglobulinemią

18. Dur brzuszny, co nie jest typowym objawem w pierwszym tygodniu
A. zaparcie
B. gorączka
C. osłabienie
D. …
E. wszystkie są typowe

19. Koarktacja aorty – co nieprawdziwe
- najczęściej objawia się w 2 i 3 dekadzie
- zwężenie aorty poniżej odejścia lewej t. podobojczykowej
- wyższe CTK na kończynach górnych
- często chromanie przestankowe

20. 25-letnia kobieta po udarze niedokrwiennym – jakie badania wykonać
A. TEE
B. USG tt szyjnych
C. przeciwciała antyfosfolipidowe
D. A +B
E. A+C

21. Jakie przeciwwskazania bezwzględne do antykoncepcji - kombinacje
- duże ryzyko zakrzepowe
- palenie papierosów
- nieuregulowane nadciśnienie tętnicze
- nadużywanie alkoholu

22. Tamponada serca – jakie leki
A. diuretyk
B. betabloker
C. azotan
D. ...
E. żadne z wymienionych

23. Zwężenie ujścia żylnego lewego jakie leki
A. diuretyki
B. digoksyna
C. ACEI
D. jakaś kombinacja
E. wszystkie

24. Zatorowość płucna wysokiego ryzyka zgonu
1. hipotensja i wstrząs
przeciążenie PK w ECHO
2. wzrost Tn
3. wzrost BNP

A. 1 lub 2 lub 3 lub 4
B. 1 lub 2 lub 3
C i D jakieś inne kombinacje
E. tylko 1


25. Skali SCORE nie stosuje się w przypadku
A. DM
B. niewydolności nerek
C. hipercholesterolemii
D. A+B
E. A+C

26. Kobieta z polyurią, wielomoczem, po wykluczeniu hiperglikemii i tła psychogennego, w teście odwodnieniowym brak zagęszczania moczu, wysokie stężenie wazopresyny - prawidłowe rozpoznanie:
A. moczówka nerkowa
B. moczówka prosta
C. SIADH


27. Przyczyną hiponatremii hipotonicznej, hipowolemicznej może być - kombinacje
- wymioty i biegunka
- stosowanie diuretyków
- SIADH

- ciężkie oparzenie

28. Niedokrwistość z niedoboru żelaza co nieprawdziwe
A. zmniejszone TIBC
...

29. Załamki T – co prawdziwe
A. wysokie w hipokaliemii
B. zawsze dodatnie w odpr. I, II, V2-V6
C. ujemne w aVR


30. W ch. Crohna w okolicy krętniczo-kątniczej w leczeniu stosuje się
A. mesalazynę
B. GKS
...

Komentarz pochodzi od akb, 21.10.2019, o 21:26 (UTC):
1. Akromegalia zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworu:
A. rak jelita grubego
B. rak nerki
C. rak krtani
D. chyba rak płuca był jeszcze
E...

2. Leczenie nudności i wymiotów u pacjenta onkologicznego
A. deksametazon
B. setrony
C. aprepitant
D. A+B
E. A+B+C

3. Zespół żyły głównej górnej - kombinacje
- włączyć GKS
- najpierw określić jaki npl
- wysłać do szpitala gdzie jest możliwość radioterapii
-...

4. Przełyk Barreta – co nieprawdzie, kombinacje
- metaplazja ustępuje pod wpływem IPP
przesunięcie granicy nabłonka walcowatego i płaskiego w stronę proksymalną przełyku
- leczenie endoskopowe w zależności od zaawansowania

5. Rak wczesny żołądka – co prawdziwe
A. nacieka błonę mięśniową żołądka ale nie przekracza błony surowiczej
B. można leczyć endoskopowo
...

6. Nefropatia analgetyczna – co prawdziwe, kombinacje
- głównie kobiety
- nykturia
- zwapnienia w nerkach
- ...

7. Opis przypadku - po włączeniu allopurynolu po kilku dniach ból w ok. lędźwiowej, skąpomocz, wysypka, gorączka, bóle stawów - co to?
A. cewkowo-śródmiąższowe zap. nerek
B. toczeń
C. jekies kłębuszkowe zapalenie nerek
...

8. Błoniaste KZN w SLE to która klasa hist-pat
A. II
B. III
C. IV
D. V
E. VI

9. Co powoduje hiperurykemię - kombinacje
- produkty mięsne
- duże spożycie owoców i napojów owocowych
- czerwienica prawdziwa z rozpadem komórek
- ...
- zatrucie ołowiem

10. Nefropatia cukrzycowa – co nieprawdziwe
A. występuje w każdym przypadku DM 1
B. może wystąpić i w DM1 i DM2
C. postępuje wolniej niż glomerulopatie niecukrzycowe
...

11. MGUS – co prawdziwe
A. duże ryzyko transformacji w szpiczaka - >10%/rok
B. nie włącza się leczenia w celu redukcji progresji do npl
...

12. Szpiczak – co nieprawdziwe
A. szpiczak tlący - leczymy intensywnie
B. w leczeniu stosuje się bisfosfoniany
...

13. CLL – co występuje
A. powiększenie węzłów chłonnych i śledziony
B. limfocytoza <30 tys/ul
C. nadpłytkowość
...

14. Sarkoidoza – kiedy GKS, kombinacje
- rumień guzowaty
- zespół Lofgrena
- hiperkalcemia
- chyba zajęcie serca lub OUN albo cos co było wskazaniem do leczenia

15. Sarkoidoza – st. II zaawansowania w RTG to:
A. zajęte węzły wnęki i śródpiersia
B. zajęte węzły wnęki i śródpiersia oraz zmiany w miąższu płuc
C. tylko zmiany w miąższu płuc
D. włóknienie płuc

Komentarz pochodzi od Sydney, 17.10.2019, o 21:27 (UTC):
Przeciwskazania do doustnej antykoncepcji:
A) nieleczone NT
B) oponiaki mózgu

Komentarz pochodzi od carox, 17.10.2019, o 13:10 (UTC):
Opis przypadku: młoda kobieta z poliurią i polidypsją, po wykonaniu testu odwodnieniowego stężenie wazopresyny rośnie, jaka to choroba:
a)moczówka prosta centralna
b)moczówka prosta nerkowa
c)SIADH

Jaki npl najczęściej w akromegalii:
a)rak wątroby
b)rak płuca
c)rak jelita grubego

Kiedy wzrost ryzyka cukrzycy:
a)w akromegalii
b)w chorobie Addisona
c)w Hashimoto
d)wszystkie
e)a,b

Kiedy może być hiperfosfatemia:
1)w pierwotnej niedoczynność tarczycy
2)w rzekomej niedoczynności tarczycy)
3)przedawkowanie witaminy d
kombinacje odpowiedzi

Objawy zatrucia witaminą D

Pytanie o metforminę:
a)że jest lekiem I rzutu
b)podany GFR- i ze wtdy się odstawia/zmniejsza dawkę

Typowe objawy pierwotnej niedoczynności kory nadnerczy:
a)hiponatriemia
b)hiperkaliemia

Objawy zespołu hieprglikemiczno-hiperosmolarnego.

Pytanie o stadium nefropatii cukrzycowej... opis i które to stadium...

Podane wskaźniki albumina/kreatynina oraz drugi- nie pamiętam jaki i kiedy jest mikroalbuminuria...

Podany eGFR 68 i które to stadium PCHN.

Milion pytań o KZN...

Kiedy nie będzie zespołu nerczycowego...Podane nazwy KZN i amyloidoza.

Komentarz pochodzi od aorta, 17.10.2019, o 13:00 (UTC):
Pytanie o NOAC:
a)nie trzeba monitorować INR

Jakie leki w nieoperacyjnym zwężeniu lewego ujścia żylnego:
a)duiretyki gdy zastój
b)ACEI gdy NS
c)digoksyna gdy FA
d)a,b
e)a,b,c

Leczenie tamponady... Nie pamiętam odpowiedzi...

Co ile lat usg kontrolne przy tętniaku aorty brzusznej o średnicy nie większej niż 40mm:
a)co 1rok
b)co 2-3lata
c)co 5lat
d)nie trzeba wcale

Leki w chorobie Buergera:
a)ASA
b)prostanoidy
c)GKS
d)a,b
e)a,b,c

Powikłania leczenia p/gruźliczego:
a)uszkodzenie skóry
b)objawy pseudogrypowe
c)pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego
d)a,b
e)a,b,c

Co obejmuje II stadium sarkoidozy:
a)tylko węzły chłonne wnęk i śródpiersiowe
b)jw + zmiany w miąższu

Wskazania do GSK w sarkoidozie:
1)hiperkalcemia
2)stadium II i III stabilne
3)rumień guzowaty
4)zajęcie OUN i serca
a)1,2
b)wszystkie
c)1,2,3

Pytanie o raka płaskonabłonkowego płuca:
1)głównie u mężczyzn
2)silnie związany z paleniem
3)lokalizacja w dużych oskrzelach
4)w rtg przypomina ropnia
a)1,2
b)1,2,3
c)wszystkie
d)tylko 1

Kiedy płyn nie jest przesiękiem:
1)niedoczynność tarczycy
2)marskość wątroby
3)zespół nerczycowy
4)gruźlica
a)1,2
b)1,2,3
c)wszystkie
d)tylko 4

Która bakteria najrzadziej wywołuje ropnia płuca:
a)beztlenowce
b)S.aureus
c)H.influenze
d)Kl.pneumoniae
e)P.aeruginosa

Pytanie o przełyk Barreta:
a)polega na przemieszczeniu granicy między nabłonkami proksymalnie od górnego brzegu fałdów żołądkowych,
b)ustępuje pod wpływem IPP
c)dysplazja dużego stopnia jest leczona endoskopowo
d)tylko a
e)a,c

Objawy raka chyba płaskonabłonkowego przełyku:
a)późno dysfagia
b)silny wpływ palenia
c)przełyk Barreta jest stanem przedrakowym

Pytanie o raka wczesnego żołądka:
a)może być leczony endoskopowo
b)wymaga chemioterapii adiuwantowej

Pytanie o wpływ NLPZ na żołądek:
a)ze GKS działają ochronnie

Kiedy test ureazowy będzie zaburzoay:
a)w trakcie krwotoku z wrzodu
b)w trakcie leczenia IPP

Kiedy zwiększone ryzyko celiakii:
a)w nefropatii IgA
b)w z.Downa
c)w cukrzycy t.1
d)a,b
e)wszystkie

Jakie przeciwciała się oznacza w celiakii:
a)całkowite IgA
b)IgA-TG2

Jakie p/wciała w chorobach jelit- pytanie giełdowe

Co się daje u każdego Pacjenta w OZT:
a)płyny
b)antybiotyk
c)żywienie pozajelitowe
d)a,b
e)a,b,c

Co wchodzi w skład triady Charcotta.

Pytanie o AZW.

Dopasować przeciwciała do chorób.

Pytanie o WZWb- podane przeciwciała i antygeny i jaki to stadium.

Opis przypadku: młoda kobieta z poliurią i polidypsją, po wykonaniu testu odwodnieniowego stężenie wazopresyny rośnie, jaka to choroba:
a)moczówka prosta centralna
b)moczówka prosta nerkowa
c)SIADH

Komentarz pochodzi od carox, 17.10.2019, o 12:44 (UTC):
Leki p/wymiotne w chorobie nowotworowej:
a)GKS
b)antagoniści 5HT3
c)aprepitant
d)a,b
e)a,b,c

Przyczyny FUO:
a)penicylina
b)pasożyty

Do jakiej energii maxymalnie można zwiększyć energię defibrylatora dwufazowego:
a)50j
b)150j
c)200j
d)360j
e)500j

U którego Pacjenta nie wykorzystamy karty SCORE:
a)z cukrzycą
b)z PCHN
c)z hipercholesterolemią
d)a,b
e)a,b,c

Bezwzględne p/wskazania do przerwania próby wysiłkowej:
a)jak Pacjent zblednie
b)każdy spadek CTK
c)każdy częstoskurcz

Leki do doraźnego przerwania bólu dławicowego przy miażdżycy:
a)nitraty
b)ASA
c)b-bloker
d)Ca-bloker
e)wszystkie

Które b-blokery wg najnowszych wytycznych są najkorzystniejsze w CHNS (nie pamiętam dokładnie):
a)karwedilol
b)bisoprolol
c)metoprolol
d)b,c
e)wszystkie

Jak wyglądają załamki T w prawidłowym ekg:
a)wysokie w hipokaliemii
b)zawsze dodatnie w aVR
c)zawsze dodatnie w I,II, V2-6

Leki do przerwania VT jak zabiegi zwiększające napięcie nerwu błędnego były nieskuteczne:
a)b-bloker
b)werapamil
c)amiodaron

Co do przerwania napadu FA u Pacjenta bez choroby organicznej serca:
a)amiodaron
b)b-bloker
c)propafenon
Komentarz pochodzi od Raafal, 16.10.2019, o 21:04 (UTC):
Było tez pytanie o z sjogrena. Które prawdziwe:
U większości dodatnie Ana
Częściej u mężczyzn

W celu doraźnego zniesienia dolegliwości bólowych u pacjenta z miażdżyca tętnic wieńcowych zastosujesz
Nitraty
B bloker
Ca bloker
A+b
A+B+C

Maksymalne możliwe dawka energii w defibrylatorów dwufazowy

Pary choroba przeciwciała wskaż fałszywe
W dystraktorach
Reaktywne zapalenie stawów accp
W jakich sytuacjach mogą powstać przeciwciała bez choroby układowej
Ciąża
Nowotwór np rak piersi

Które kzn przebiegają pod postacią zespołu nefrytycznego
2 pytania o składowe zespołu nerczycowego

Osoba z białkiem 500mg/dl krwionośne wałeczkami erytrocytarnymi co podejrzewasz
Submilroskopowe kzn
Błoniaste kzn
Nefropatii toczniowa
Gwałtownie postępujące kzn

Pytanie o pierwotna nadczynność przytarczyczne jakie zaburzenia elektrolitowej stwierdzisz
Wskaż prawdziwe we wczesnym raku żołądka
Możliwe leczenie endoskopowe
Zastosujesz chemioterapię adjuwantowa
Nacieka mięśniowej o nie nacieka błony surowoczej
Pacjent ze stłumieniem opukowym zniesieniem szmeru oddechowego co mu będzie
1 odma
2 płyn
3. Niododma
4. Obturacja
5 coś jeszcze
Abcde kombinacje powyższych
Pytanie o pierwotne stawrdniajace zapalenie dróg żółciowych
1 zwiększa ryzyko występowania rodzinnie 7x
2 w 70% współistnieje z wzjg i lcd
3 charakterystyczne ama
4. A+B
5. B+C
Ktoś wcześniej napisał o durze brzusznym brzmiało ono mniej więcej tak
Do objawow wczesnej fazy duru brzusznego nie należy
Nudności
Osłabienie
...
Zaparcie
Wszystkie należą
Wskaż fałszywe o rywaroksabanie
Ma taki sam czas półtrwania co warfaryna
Reszty dystraktorow nie pamietam
Wskaż prawdziwe o noac
W trakcie leczenia nie trzeba monitorować oznaczać inr
Pytanie o rzs co zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu
Starszy wiek
Wczesne pojawienie się nadzerek
Wysoki rf
I jakieś 2 inne trzeba było wybrać kombinacje
Toczeń jaki układ badań laboratoryjnych jest najbardziej charakterystyczny
Kombinacje leukocytoza leukopenia małopłytkowości nadpłytkowości i niedokrwistosci
W których chorobach charakterystyczna jest entezopatia
1 rzs
2 zzsk
3 łza
4
5
Trzeba było wybrac dwa z powyższych
W których chorobach charakterystyczne jest zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej
2 pytania o przełyk baretta
Dystraktorow nie pamietam
Co będzie charakterystyczne w cll
Powiększenie węzłów chłonnych i śledziony
Wbc< 30 tys
W jakich chorobach będziesz brał pod uwagę w diagnostyce różnicowej gruźlicę
Jałowy ropopochodne
Niepłodność
Zapalenie jelit
W niedoczynnosci kory nadnercza typowe zaburzenia elektrolitowe to
Kombinacje sodu i potasu
W zatruciu witamina d jakie objawy
Bóle brzucha
....
Ogólnie wśród pytań mam wrażenie ze dominowały pytania z nefrologii i reumatologii bardzo dużo pytań o kzn

Komentarz pochodzi od Anasarka, 16.10.2019, o 20:40 (UTC):
Nefrologia:- dużo pytań o KZN (erytrocyturia z wyługowany erytrocytami i wałeczkami, gdzie występuje zespół nerczycowy, czy nefrytyczny, definicje nerczycowego, badanie ogólne moczu - podane parametry, jakie rozpoznanie najbardziej prawdopodobne)- ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek - przypadek kliniczny- bakteriomocz bezobjawowy, nefropatia analgetyczna
Reumatologia:- dwa podobne pytania o dnę moczanową- gdzie występuje wędrujące zapalenia stawów- w jakiej chorobie reumatycznej/zapaleniu naczyń występuje typowo polineuropatia (>50% pacjentów)- przyporządkowane przeciwciała do choroby - trzeba było wskazać nieprawidłowe- twardzina układowa - definicja, przeciwciała, objawy- niekorzystne czynniki rokowania w RZS- zespół Sjogrena
Hematologia:- jaką krew można przetoczyć młodej kobiety bez oznaczonej grupy - przewlekła białaczka limfocytowa - objawy- szpiczak - jak i kiedy leczymy- MGUS - jaki i kiedy leczymy, jakie ryzyko transformacji- niedokrwistość hemolityczna z przeciwciałami typu ciepłego (jak leczyć, jak rozpoznawać, dziwne)- co w morfologii jak obecne przeciwciała typu IgG- niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 - przyczyny- nadpłytkowość odczynowa - przyczyny
Endokrynologia:- grupy ryzyka cukrzycy, u kogo mierzyć- jakie endokrynopatie predysponują do cukrzycy- stosowanie, dawkowanie metforminy- zespół hiperglikemiczno-hiperosmolarny- przedawkowanie witaminy d - objawy- w czym wysokie fosforany - różnicowanie chorób przytarczyc (nadczyności, niedoczynności)- kiedy przeciwwskazana biopsja tarczycy- do jakich nowotworów predysponuje akromegalia Alergologia:- leczenie wstrząsu anafilaktycznego- oznaczenie IgE w alergii i jej przydatność
Onkologia:- zespół żyły górnej - leczenie- leki przeciwwymiotne w chemioterapii
Inne:- odwodnienie hipotoniczne- gazometria do rozpoznania- przypadek medyczny z zatruciem glikolem - przyczyny hiperkaliemii 

Komentarz pochodzi od Rafał, 16.10.2019, o 20:39 (UTC):
Jakie leki przeciwwymiotne po chemioterapii:
1. Setrony
2. GKS
3. Metoclopramid
4. Aprepitant
Kombinacje

SBP - co fałszywe
A. Występuje u chorych z marskością i wodobrzuszem
B. Ujemny wynik posiewu płynu nie wyklucza zapalenia
C. Szybko trzeba dać cef III gen. iv
D. Często objawy zapalenia otrzewnej
E. W zapobieganiu norfloksacyna
(Jedna odpowiedź)

Test ureazowy kiedy zafalszowany:
1. Stosowane antybiotyki
2. Ostra gastropatia krwotoczna
3. Zanikowe zap żołądka
4. Stosowanie IPP
5..
Kombinacje

Gdzie jest zapalenie osierdzia
1. RZS
2. Wegener
3. Sle
4.
5.
Kombinacje

Pacjent z nowotworem i objawami zesp żyły głównej grn (duszność). Czego nie zrobisz:
A. Dasz deksametazon iv
B. Skierujesz do ośrodka onkologii w trybie pilnym
C. Nic bo musisz wiedzieć co w hist-pat
D. Ważna radioterapia w leczeniu
E...

Komentarz pochodzi od Anasarka, 16.10.2019, o 20:32 (UTC):
Kardiologia:- maksymalna energia do defibrylacji (w odpowiedziach od 100 - 500J)- w jakich chorobach reumatycznych jest zajęcie osierdzia- jakie leczenie farmakologiczne w zwężeniu lewego ujścia żylnego- co ile kontrola w tętniaku aorty brzusznej nieprzekraczającym 40 mm- jakie kryteria zatorowości wysokiego ryzyka- wskazania do przerwania próby wysiłkowej- leczenie stanu przedrzucawkowego- co w doraźnej kontroli rytmu w migotaniu przedsionków bez niewydolności serca- co podać w częstoskurczu z wąskimi QRS po nieskutecznej próbie Valsavy- pytanie o załamki T w ekg (jakie prawidłowe, co reprezentuje, jakie w hipokaliemii, hiperwagotoni)- Przeciwwskazania do stosowania acei - noac - monitorowanie, przeciwskazania
Oddechowe:- przyczyny kaszlu- przyczyny krwioplucia- stadia sarkoidozy w ocenie RTG- sposoby leczenia POChP- tlenoterapia w POChP- jaki patogen wywołuje najrzadziej ropień płuca (do wybory aureus, pseudomonas, klebsiella, hemophilus, beztlenowce)- jakie powikłania leków przeciwgruźliczych - w jakich sytuacjach badać w kierunku grużlicy (manifestacje poza płucne)- przypadek medyczny - odma i płyn- przypadek z płynem w jamie opłucnowej, kryteria LIghta- przyczyny przesięku/wysięku
Gastroenterologia:- pierwotne zapalenie dróg żółciowych - objawy, przeciwciała, epidemiologia- przełyk Barreta - rozpoznanie, kontrola, leczenie, czy dysplazja się cofa- rak przełyku - czynniki ryzyka- wczesny rak żołądka, rozpoznanie, definicja, leczenie- triada Charcota- leczenie ostrego zapalenia trzuski- konstelacje przeciwciał w WZW B- co oznaczać w diagnostyce celiakii- co oznaczać w diagnostyce chorób zapalnych jelit- jak leczyć postać krętniczo-kątniczą choroby crohna- kiedy hospitalizować w anoreksji - Samoistne zapalenie otrzewnej   Przyczyny rozrostu bakteryjnego 

Komentarz pochodzi od Rafał, 16.10.2019, o 20:13 (UTC):
Pacjentka z anoreksją. Co nie jest bzwgl wskazaniem do jej hospitalizacji:
A. Tendencje samobójcze
B. BMI < 15
C. ...
D. Brak miesiączki
E. Duże obrzęki

Zespół rozrostu bakteryjnego, kiedy:
1. Po gastrojejunostomii i wagotomii
2. Cukrzyca
3. Refluks
4....
5. Długotrwałe stosowanie IPP
Kombinacje

Jakie pc użyteczne w dgn chorób zapalnych jelit:
A. ANCA
B. ASCA
C....
D....
E. A+B

Błędne zestawienie:
A. Reaktywne zapalenie stawów - pc ACPA ( a nie rzs, było reaktywne)
B. Mieszana choroba tk łącznej - anty u1RNP
C. ...

Błędne zestawienie:
A. Łuszczyca - stawy miedzypaliczkowe dalsze
B. Guzki Heberdena w ch zwyrodnieniowej
C.
D.
E. Marskość wątroby - guzki Oslera

Koarktacja aorty co błędne:
A. Osłabione tętno lub jego brak na k.dln
B. Czasem różnica CTK między kończynami grn
C. Max poniżej odejścia lewej t podobojczykowej
D....
E. Często chromanie konczyny

Choroba Buergera co w leczeniu
A. Iloprost lub alprostadyl
B. ASA
C. ...
(Jedna odp. Nic nie było o rzuceniu papierosów)

Komentarz pochodzi od batgirl, 16.10.2019, o 20:06 (UTC):
Starsza pani, diagnostyka wielomoczu, w teście odwodnieniowym osmalolaność moczu wynosi 240 (na pewno tyle), wzrost ADH. Rozpoznasz
A. Moczówka centralna
B. Moczówka nerkowa
C. SIADH
D. ..
Napad dny wywoła ww.
1. Spożycie mięsa
2. Alkohol
3. Tiazyd
4. ..
5. ASA

Krwinkomocz i wałeczki erytrocytarne sa przejawem
A. Submikroskopowe
B. Chyba rozplem w kłębuszku (dziwnie sformułowane)
Kliniczne, rozbudowane: zmiany po jednej stronie, takie jak: ściszenie szmeru, stłumienie wypuku, zniesione drżenie głosowe, to: (ww)
1. Płyn
2. Niedodma z zatkania oskrzela
3. Odma
4. ..
(można było wybrać sam płyn)

Maksymalna moc wyładowania defibrylatora dwufazowego to:
A. 500 J
B. 360
C. 200
D. 100

Przełyk Baretta – 2 pytania min. Leczenie endoskopowe, kontrola endo z histpat zaleznie od zaawansowania, gdzie dysplaza gdzie metaplazja..

Jakie zaburzenie:
pH 7,3
pCO2 25
pO2 65
HCO3 15
A kwasica metaboliczna częściowo skompensowana

Odwodnienie hipotoniczne, z hipowolemią i hiponatremią - które z poniższych wywołuje (kombinacje)
1. biegunka i wymioty
2. ciężkie oparzenie
3. Diureza osmotyczna w cukrzycy
4. tiazydy
5. SIADH

Odpowiadam: takie żywcem z giełdy to kilka, trochę przerobione ale z tematyki giełdowej też kilka, nowych b.duzo

Komentarz pochodzi od Rafał, 16.10.2019, o 19:45 (UTC):
Gdzie nie występuje poliglobulia wtórna
A. Zwyrodnienie wielotorbielowate nerek
B. Rak watrobowokomorkowy
C. Rak nerki
D. Zespół Cushinga
E. Otyłość
(Jedna odpowiedź)

Gdzie nie ma nadplytkowości:
A. Hipersplenizm
B. Po usunięciu śledziony
C. Przewlekle zapalenia
D...
E....
(Jedna odpowiedź)

Czego nie ma w anemii z niedoboru żelaza:
A. Niska ferrytyna
B. Niska transferyna
C. Niski tibc
D...
E...
(Jedna odpowiedź)

O niedokrwistości hemolitycznej z pc typu ciepłego, co fałszywe:
A. Jest najczęstszą z niedokrwistości hemolitycznych
B. Leczy się GKS
C. W kryzie stosuje się plazmaferezy + ivig
D. Jest wysokie LDH
E. Ujemny test antyglobulinowy
(Jedna odpowiedź)

Błędne o szpiczaku (długie pytanie, trzeba było wybrać jedną odp).
A. Szpiczak tlący leczy się cth + autoPBSCT
B. Guz plazmocytowy - operacja lub rth
C. W razie oporności lenalidomid
D....
E...

Pytanie o MGUS co jest prawdą:
A. Że się obserwuje
B... - reszta bzdurna

Jakie badanie wykonasz u młodej 24latki która miała udar niedokrwienny mózgu
A. Echo przezprzełykowe
B. USG naczyń szyi
C. Badania w kierunku APS
D. A+C
E. B+C
(Dokładnie takie odp)

Prawda o leczeniu zapalenia trzustki:
A. Płyny
B. U każdego antybiotyk
C. U każdego żywienie pozajelitowe
D. A+B
E. A+C

Prawda o autoimmunologicznym zapaleniu trzustki:
A. Jest żółtaczka zaporowa
B. Mogą być pc
IgG4
C. Wymaga różnicowania z rakiem trzustki
D...
E...
I chyba kombinacje

Pacjentka z polidypsja i poliuria, wykluczono tło psychogenne i DM. W bad: osm moczu <250, Na w moczu 50mmol, wysoka wazopresyna. Co to?
A. Moczówka centralna
B. Moczówka obwodowa
C. Siadh
D....
E...

Co dasz w reakcji anafilaktycznej od razu:
A. Adr iv
B. Adr im
C. GKS
D
E...
(Jedna odp)

Komentarz pochodzi od Karolina , 16.10.2019, o 19:36 (UTC):
Czy wszystkie pytania były nowe, czy powtórzyło się coś z poprzednich lat?

Komentarz pochodzi od Rafał, 16.10.2019, o 19:36 (UTC):
Jaką krew można przetoczyć pacjentce, jesli nie znamy jej grupy krwi a sprawa pilna:
A. 0 Rh minus
B.....
(Jedno do wybrania)

Co charakteryzuje ziarniniakowatość z zapytaniem naczyń:
1. Szczyt to 5-7 dekada
2. Częstsze u mężczyzn
3. ..
4. ...
5. Zajęte drogi oddechowe oraz zatoki
Kombinacje

Gdzie typowa polineuropatia u >50%
1. Guzkowe zapalenie naczyń
2. Behcet
3.
4.
5.
Kombinacje

Objawy zatrucia witaminą D:

Wybrać fałszywe o nefropatii cukrzycowej:
A. Rozwija się u każdego z DM1
B. Jest w DM1 oraz w DM2
C. Współistnieje z retinopatią
D. Rozwija się wolniej niż w przypadku glomerulopatii niecukrzycowych
E. Sartany skutecznie jej zapobiegają
(Tylko jedna odpowiedź)

Który beta-bloker jest rekomendowany/ użyteczny? w pns.
1. Bisoprolol
2. Karwedilol
3. Metoprolol
4. Nebiwolol
5. Propranolol
Kombinacje: 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4, wszystko.

Jaki lek celem doraźnej kontroli rytmu komór u osoby z FA (tak brzmiało pytanie)
A. Amiodaron
B. Propafenon
C. Beta bloker
D. Ca bloker
E. C+D

O zalamkach T w EKG - co prawda:
A. Są wysokie w hipoK
B. Są wysokie w hipersympatykotonii
C. Dodatnie w I, II, V2-V6
D. Odpowiadają początkowej fazie repolaryzacji komór
E....
(Jedna odpowiedź )

Co jest bezwzględnym wsk do zakończenia próby wysiłkowej:
1. Zblednięcie lub zasinienie
2. Jakikolwiek spadek CTK
3. CTK> 160/100
4. Jakakolwiek obniżka odc ST
5. Jakiekolwiek pobudzenia komorowe
Kombinacje: tylko 1, ...


Komentarz pochodzi od Rafał, 16.10.2019, o 19:23 (UTC):
Jaki kształt erytrocytów kiedy działają na niego przeciwciała ( coś w tym stylu, poprawcie proszę):
A. Sferocyty
B. Schistocyty
C. Rulonizacja
D. Agregacja
E.

Co to jest mikroalbuminuria:
1. Białko 30-300 mg/d w dobowej zbiórce
2. Białko 20-200 ug/ml w dowolnej zbiórce
3. Białko <30mg/d w dobowej zbiórce
4. Białko <20 ug/ml w dowolnej zbiórce
5.....
Kombinacje: tylko 1, 1+2, ...

Kiedy rozporządzenia zatorowość plucną wysokiego ryzyka:
1. Wstrząs lub hipotensja
2. Objawy prawokomorowej niewydolności serca w echo
3. Podwyższone nt-
proBNP
4. Podwyższone troponiny
Kombinacje: tylko 1, 1+2, 1+2+3, ...., wszystko

Pacjent w 10 dobie po przeszczepie nerki ma goraczke, ból w okolicy ledzwiowej, skąpomocz. Co to?
A. Ostre odrzucenie przeszczepu
B. ZUM
C. ...

Gdzie są wałeczki ertrocytowe:
A. Submikroskopowe kzn
B. Błoniaste kzn
C. Bloniastorozplemowe kzn
D. Ogniskowe stwardnienie kN
E. Gwałtownie postępujące kzn

Co jest w niedoczynności nadnerczy:
A. HipoNa + hiperK
B. Hipo Na + hipoK
C. HiperNa + hipoK
D. HiperNa + hiperK
E...

Gdzie są wysokie fosforany:
1. Trzeciorzędowa nadczynność przytarczyc
2. Rzekoma niedoczynność przytarczyc
3. Nadmiar witaminy D
4. ....
5. ....
Kombinacje

Czego nie ma w początkowej fazie duru brzusznego:
A. Gorączka
B. Osłabienie
C. Ból brzucha
D. Zaparcia
E. Wszystkie są typowe dla początkowej fazy


Komentarz pochodzi od Kasia Matyjas, 16.10.2019, o 19:19 (UTC):
1. Które B-blokery mają udowodnione działanie w niewydolnośći serca
a. metoprolol
b.bisoprolol
c.karwedilol
d.propranolol
e. nebiwolol
kombinacje
2. Który lek wykorzystuje się do dorażnego przerwania dolegliwości dławicowych
a. ASA
b. nitrat
c.B-bloker
kombinacje
3. częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS, stabilny hemodynamicznie, nie działają manewry. Który lek można zastosować
a. b-bloker
b. werapamil
c.amiodaron
d. lignokaina
kombinacje
4. Który lek można zastosować do doraźnego zmniejszenia częstości rytmu w FA
a. metoprolol
b.digoksyna
c.propafenon
d.amiodaron
kombinacje
5. objawowa stenoza aortalna, pacjent nie kwalifikuje się do operacji. Jak leczymy farmakologicznie
a. diuretyk gdy objawy zastoju w krążeniu płucnym
b. ACEi gdy dysfunkcja rozkurczowa
c. digoksyna gdy FA
kombinacje
6. Które z wymienionych nie jest metodą leczenia POCHP
a. wentylacja inwazyjna
b. bullektomia
c. przeszczep płuc
d. płukanie pęcherzykowe
e. tlenoterapia domowa
7. Pytanie o zmiany zapalne w RTG klatki piersiowej u pacjentów z pozaszpitalnym zapaleniem płuc
a. ustępują zazwyczaj w ciągu 4-8 tygodni
b. po 2 tygodniach utrzymują się jeszcze u wszystkich
c. wycofują się później niż objawy kliniczne
d. ustępują po 2 dniach antybiotykoterapii
e. ustępują wolniej u osób starszych z bardziej rozległymi zmianami
8. Które z bakterii dają najrzadziej ropnia płuca
a. K.pneumoniae
b. beztlenowce
c. S.aureus
d. H.influenzae
e. p.aeruginosa
9. Pytanie o raka drobnokomórkowego rozsianego u pacjenta w dobrym stanie ogólnym i leczenie
a. chemioterapia
b. leczenie immunologiczne
c. EGFR
d. operacyjne
jedno do wybrania
10. Jaki lek w tamponadzie serca
a. moczopędny
b. bbloker
c. nitrat
d. a i b
e. żaden
11. Przyczyny przewlekłego kaszlu co nie jest
a. ACEi
b. astma
c. rozstrzenie oskrzeli
d. inhibitory pompy
12. Akromegalia predysponuje do rozwoju raka
a.krtani
b.watroby
c.jelita grubego
d.nerki
13.jak się manifestuje zatrucie witaminą D
14. Leki stosowane w leczeniu osteoporozy
15. Leki p/wymiotne w wymiotach po chemioterapii
a. aprepitant
b. HT-3
c. deksametazon
16. W jakich przypadkach MDRD i CKD-EPI jest niemiarodajne
a. niedowład połowiczy
b.pacjent po usunięciu kończyny dolnej
c. z cukrzycą
d.wyniszczony
e. nadmiernie otyły


Komentarz pochodzi od batgirl, 16.10.2019, o 19:15 (UTC):
Do diagnostyki w celiakii uzyjesz:
A. p/c TG w IgA
B. całkowite IgA
C. ..
D. ..
E. A i B
Leśniowski-Crohn z zajęciem krętniczo-kątniczym, czym leczyc
A. Mesalazyna
B. SSZ
C. GKS

Przyczyna zespołu rozrostu bakteryjnego może być (ww)
1. Długotrwale przyjmowanie IPP
2. Stan po operacji (zespolenie jelitowe, jakieśtam)
3. Neuropatia autonimoczna w cukrzyczy
4. Po wagotomii
5. ..

Glikemie 1x w roku u kogo (ww)
1. Wszyscy powyżej 45rż.
2. Przebyta GDM
3. NT >140/90
4. ..
5. ..
Bezpośrednie inh. Trombiny i inh. Xa
A. Można nie kontrolować, nie oznaczać INR
B. ..
OZT – co u wszytkich
A. Płyny
B. Antybiotyk
C. Żywienie pozajelitowe
D. Mix
ALL (chyba co będzie, 1xw)
A. Powiększenie w.chł i śledziony
B. Nadpłytkowośc
C. ..
D.
P/wskazania do estrogenowej terapii (2xw, ale nie pamiętam dystraktorów)
Przedawkowanie wit.D
1. Wielomocz i polidypsja
2. Zmiany Pi, Ca
3. Uszkodzenie nerek
4. ..

Pięknie poszło z tą giełdą, prawie wszystkie pytania odtworzone. Spisywałam w pojedynkę, więc może byc coś pokićkane. Pozdrawiam!

Komentarz pochodzi od batgirl, 16.10.2019, o 19:03 (UTC):
Zwężenie lewego ujścia żylnego niekwalifikujące do operacji, jak leczyć -ww
1. diuretyk, gdy zastój
2. ACEI gdy współistnieje HF lewej komory
3. Digoksyna szczególnie, gdy AF
4. ..
5. ..

AA brzusznej <40mm kiedy kontrola 1xw
A. 6 mcy
B. B 12 mcy
C. 2-3 lata
D. 5 lat
E. Nie trzeba
APS kryteria (1xw lub ww)
1. Niepowodzenia położnicze
2. Zakrzepica tętnicza
3. Żylna choroba zakrzepowo zatorowa (tak właśnie dziwnie sformułowane

Leczenie tamponady
A. Diuretyk
B. Azotan
C. ACEI
D. Żadne z powyższych
E. Mix

Przyczyna przewlekłego kaszlu może być: (ww)
1. Astma
2. Rozstrzenie oskrzeli
3. Przyjmowanie ACEI
4. refluks
5. TBC

Polineuropatia jest częstym, występującym u >50% chorych objawem wystepuje w: (ww)
1. Ch. Becheta
2. Guzkowe zapalenie tętnic
3. Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń
4. ..
5. ..
(była odp. tylko 2)

Leczenie zespołu przedrzucawkowego chyba ww
1. MgSO4
2. GKS.
3. ….
Próba wysiłkowa kiedy bezwzględnie przerwać:
1. Sinica i zblednięcie
2. Jakikolwiek spadek CT
3. Wzrost CT > 160/100
4. Jakiekolwiek extra komorowe
W twardzinie może być (ww)
1. Mikroangiopatia naczyniowa
2. Zajęcie skóry bez narządów
3. Zajęcie skóry i narządów wew.
4. Zapalenie osierdzia… (mogłam pomylić dystraktory)
Anemia z niedoboru Fe, co nie występuje
A spadek TIBC
B spadek Fe
C spadek ferrytyny
D. spadek satHgb
E..
P/c w nieswoistych zapaleniach jelit
pANCA, p/sacharomycces (giełdowe)

Komentarz pochodzi od DD, 16.10.2019, o 18:54 (UTC):
Bakteriomocz bezobjawowy kiedy leczymy:
a osoby starsze
b osoby z cukrzyca
c w ciazy
d dzieci do 5 rż
e przed biopsją nerki

kombinacje odpowiedzi po 2 bez c i e - to pytanie nie zostało tak czasem anulowane z powodu braku poprawnej odpowiedzi?

Akromegalia zwiększa ryzyko
rak jelita grubego

Zespół hiperglikemiczno-hiperosmolalny wskaż błędne
duża ilość ciał ketonowych w moczu


Hiperfosfatemia przyczyny

Zespół nerczycowy
hiperlipidemia
hiperlididuria
hiperalbuminemia
białko >3,5g
kombinacje odpowiedzi

Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do wykonania BACC są:
1) ciężka skaza krwotoczna
2) ropne ogniska skóry szyi
3) brak współpracy ze strony chorego i jego zgody na badanie [1/BN].
4. leczenie klopidogrelem
5. leczenie heparyną
6. leczenie noac
kombinacje odpowiedzi

Rak wczesny żołądka
1. nacieka mięśniówkę bez bł surowiczej

Młody chłopak z dusznością, wypukiem jawnym, sciszeniem szmeru pęch
odma

Pacjent z dusznością, niewydolnością serca w wywiadzie, obustronnym płynem po nakłuciu, białko płyn/surowica <0,5, LDH <0,5 jaki charakter płynu i jakie leczenie
przesięk, zastosowanie diuretyków

B bloekry o udowodnionej skuteczności w niewydolności serca
bisoprolol
metoprolol
nebiwolol
karwedilol
propranolol

Przyczyny gorączki o nieznanej przyczynie

Wstrząs anafilaktyczny co podasz najpierw
adrenalina im

Dopasowanie przeciwciał do chorób

Dopasowanie zmian skórnych do chorób narządowych
błędne zestawienie guzki oslera - marskość wątroby
poza tym nie pamiętam dokła

Zespół Sjogrena wskaż błędne
pierwszy lek inhibitor TNFalfa

Pytanie o niewydolność nerek po allopurynolu
ostre śródmiąższowe zapalenie nerek

Nudnosci i wymioty po chemioterapii jakie leki stosujemy
antagonisty receptora 5-HT3
GKS
aprepitant

Komentarz pochodzi od batgirl, 16.10.2019, o 18:42 (UTC):
Kiedy spadek czułości/skuteczności testu ureazowego w wykrywaniu H.pylori - ww
1.zanikowa błona śluzowa żołądka
2. antybiotykoterapia przed
3. krwawienie z wrzodu żołądka
4...
5...

Nefropatia błoniasta w toczniu to typ 1xw
A I
B II
C III
D V
E VI

Leczenie GKS po. w sarkoidozie wskazania -ww
1. z Loeffgrena
2. zapalenie serca/OUN
3. hiperkalcemia
4. ..
5..

Pytanie o stadium sarkoidozy, chyba II albo III

Oznaczenie IgE swoiste (ww albo 1xw)
1. jak leczenie przeciwhistaminowe to wynik niemiarodajny
2. jak wynik dodatni to znaczy, że objawy alergii sa spowodowane tym alergenem
3. miano koreluje z nasileniem objawów
4. chyba mieszanka powyższych..

Pytanie o załamek T 1xw
A. dodatni w aVR
B. dodatni w I, II, V2-V6 (mogłam pomylić)
C. oznacza początek repolaryzaji
D wysoki w nadmiernej aktywności współczulnej/zespole sympatykomimetycznym (cos takiego)

Nad płytkowość odczynowa - dokładnie Wyliczanka stanów ze Szczekla, trzeba było wybrać

Kiedy spadek czułości/skuteczności testu ureazowego w wykrywaniu H.pylori - ww
1.zanikowa błona sluzowa żołądka
2. antybiotykoterapia przed
3. krwawienie z wrzodu żoładka
4...
5...

Do zwolnienia AF, bez HF -ww
1. BB
2. CCB
3. ..
4 ..
5..

Które BB maja udowodniona skuteczność w HF (chyba HF) - ww
1. karwedilol
2. nebiwolol
3. metoprolol
4. bisoprolol
5. propranolol

Mężczyzna od 3 tygodni przyjmuje allopurinol z powodu hiperurykemii. Zgłasza się z : gorączka, ból w okolicy lędźwiowej, osutka plamisto-grudkowa, zmniejszenie ilości oddawanego moczu. Najpewniej to: (1-krotny wybór - 1xw)
A. ostre śrómiąższowo-cewkowe zapalenie nerek
B. układowe zapalenie naczyń
C. alergia na allopurinol
D..
E..

Kryteria z. nerczycowego -ww
1. hiperlipidemia
2.hiperproteinemia/hiperalbuminemia
3. nadciśnienie
4. ...
5..

Dziadek lat 78, eGFR 68, bez zmian w BOM i USG nerek -u niego: (1xw)
A. nie możesz rozpoznać przewlekłej choroby nerek
B. Rozpoznasz PCHN w stadium G1
C. G2
D. G3a
E...

W niedokrwistości z p/c typu ciepłego mozna zaobserwować (1xw)
A, sferocyty
B. schistocyty
C. rulonizację
D.
E.

MGUS - wielokrotny wybór rozbudowane dystraktory odn. leczenia - 1xw
A. w obecnej chwili uważa się, że leczenie niewymagane
..

Szpiczak tlący się - też o leczenie, niestety nie pamietam dystr.

ZHH - fałsz 1xw
A.ketony w moczu

Młoda 26l udar niedokrwienny - najlepsza diagnostyka dla niej to wykonanie:
A. echo przezprzełykowe dla ujawnienia przyczyny kardiologicznej
B. usg doppler tt. szyjnych
C. profil APS
D. AB
E. AC

cd.

Komentarz pochodzi od Justyn, 16.10.2019, o 18:24 (UTC):
Co może być przyczyną FUO?

Stadium II sarkoidozy- jakie zmiany beda w RTG.

W jakim przypadku zastosujemy sterydoterapie w sarkoidozie.

Jakie powikłania po typowym leczeniu gruźlicy.

Komentarz pochodzi od MSz, 16.10.2019, o 18:23 (UTC):
- MGUS (pytanie kiedy leczenie, jakie ryzyko transformacji w MM, czy współistnieje z MM, amyloidozą)
- Szpiczak plazmocytowy
(kiedy leczenie, kiedy bifosfoniany)
- Najczęstszy nowotwór u pacjenta z akromegalią
- zaburzenia endokrynologiczne związane z rozwojem cukrzycy (wymienione na pewno: ch. Hashimoto, nadczynność tarczycy, glucagonoma, ch. Addisona)
- wskazania do hospitlaizacji u pacjentki z anoreksą:
(wymienione: BMI <15, brak miesiączki< obrzęki)
- u pacjenta z AF celem doraźnej kontroli częstoliwośi rytmu komór zstosujesz: metoprolol, werapamil, amiodaron, propafenon)
- Beta blokery o udowonionej skuteczności w NS (wym: karwedilol, nebiwolol, metoprolol, bioprolol, propafenon)
- błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek w którym stadium toczniowego uszkodzenia nerek
- w jakich chorobach zapalenie przyczepów ścięgnistych
- Przeciwwskazania do ACEI
-Przeciwwskazania do biopsji guzka tarczycy (podane w kolejnych punktach leki p/zakrzepowe i p/płytkowe, zakażenie skóry, skaza krwotoczna, brak zgody pacjenta)
- kiedy należy bezwzględnie przerwać próbę wysiłkowa
- 2 pytania o czynniki które wywołują napad dny moczanowej i hiperurykemię
- kiedy dodatnie załamki T w EKG (podane: odprowadzenie aVR, I,II i V2-V6, hipokaliemia
- przyczyny hiperkaliemii
- przyczyny hierfosfatemii
- leczenie osteoporozy (denosumab, bifosfoniany, cinakalcet i coś jeszcze)Komentarz pochodzi od Damian, 16.10.2019, o 18:18 (UTC):
Definicja mikroalbuminurii
5 możliwości, kombinacje odpowiedzi po 2,
30-300mg/24 h,

Samoistne bakteryjne zapalenie otrzewnej (SBP) wskaż błędne
zawsze objawy zapalenia otrzewnej


Dur brzuszny wskaż błędne
zaparcia

Triada Charcota
ból
żółtaczka
gorączka
nudności wymioty
....
kombinacje

Hiperkaliemia nie wystepuje w
hiperaldosteronizmie pierwotnym

czerwienice wtórne spowodowane zwiększonym wytwarzaniem erytropoetyny niezależnym od niedotlenienia tkanek
a wielotorbielowatość nerek
b rak nerki
c HCC
d otyłość
e

25 latka diagnozowana z powodu wielomoczu i odwodnienia, podwyższona wazopresyna, osmolalność moczu 270, jaka diagnoza
moczówka prosta centalna
moczówka prosta nerkowa
SIADH

Pacjent z rakiem płuca z hiponatremią
SIADH

Endokrynopatie wywołujące cukrzycę kombinacje
niedoczynnosć tarczycy
nadczynność tarczycy
Cushing
akromegalia
glucoganoma

W których przypadkach nie używamy SCORE do wyliczenia ryzyka
hipercholesterolemia
cukrzyca
PCHN
....

Przyczyny niedoboru wit B12


Komentarz pochodzi od batgirl, 16.10.2019, o 18:13 (UTC):
Do leczenia osteoporozy zastosujesz:
1.bisfosfoniany 2. cynakalcet 3. denosumab 4. cos jeszcze.
odpowiedzi typu: a. 1, 3 (po 2 dobre)

Kiedy SCORE niepotrzebny (albo potrzebny?) do oceny ryzyka
A DM
B NN
C hipercholesterolemia
D A i B
E. A, B i C

Choroba Stilla (chyba kryteria) - wielokrotny wybór (ww)
1.gorączka
2. zapalenie stawów
3. osutka/wysypka łososiowa
4...
5..

Triada Charcota w ostrtm zapaleniu dróg żółciowych - ww
1. ból w prawym podżebrzu
2. zółtaczka
3. gorączka
4. nudności i wymioty
5...

Autoimmunologiczne zapalenie trzustki - ww
1. głównym objawem zółtaczka zaporowa
2. może być manifestacją ch. IgG4
3..
4..
5. do róznicowania z nowotworem

Leczenie b/objawowego białkomoczu - kiedy - ww
1. ..
2. ciąża
3. dzieci poniżej 5 roku zycia
4. przed biopsja nerki (na pewno nie było przed TURB/stricte urologicznymi)

TBC należy wykluczyć w przypadku - ww
1.powiekszone węzły chłonne
2. jałowa leukocyturia
3. niepłodnośc
4. zapalenie jelit?
5...

MIkroalbuminuria to - ww
1. 30-300 mg w DZM
2. 20 -200 ug/ml w DZM (lub prrzygodna)
3. <30mg
4. >300mg (nie pamiętam dokładnie dystraktorów w sensie ważne było aby znać wartości, jednostki i czy z DZM czy z przygodnej)

Ostra zatorowość płucna wysokiego rozyka kiedy rozpoznasz - ww
I wstrząs i hipotonia
II przeciążenie prawej komory
III wzrost BNP
IV dodatnia troponina

Kiedy wzrasta ryzyko powikłań z ppok.podczas leczenia NLPZ -ww
1. pali
2. alkohol
3. H.pylori (+)
4. terapia GKS

Komentarz pochodzi od Rafał, 16.10.2019, o 17:07 (UTC):
Jaki lek zastosujesz doraźnie celem zmniejszenia dolegliwości dławicowych:
1. Azotan
2. Beta-bloker
3. Ca bloker
4.
5.
Kombinacje: tylko 1, 1+2+3, ...

Co charakteryzuje nefropatię analgetyczną:
1. Częstsza u mężczyzn
2. Nykturia
3. Jałowy ropomocz
4. Napady kołki
5. Częstsze ryzyko raka układu moczowego
Kombinacje: 2+3+4+5, wszystkie


Komentarz pochodzi od Dorota, 16.10.2019, o 16:26 (UTC):
Które choroby mogą wywołać zapalenie osierdzia?
-twardzina układowa
-SLE
-RZS
-guzkowe zapalenie tętnic
Kombinacje

RZS - kombinacje
-szczyt zachowoalności w 4 i 5 dekadzie
-kobiety chorują 3x częściej
-rzadziej dochodzi do powikłań zakrzepowo-zatorowych
-miano RF nie koreluje ze zmianami pozastawowymi

Jakie zaburzenie:
pH 7,3
pCO2 25
pO2 65
HCO3 15

Mężczyzna spożywający alkohol - nieprzytomny, pH 7, LA 18, hiperkaliemia, kreatynina 3, w badaniu moczu kryształy kwasu szczawiowego
a alkohol glikolowy
b alkohol etylowy
c alkohol metylowy

Odwodnienie hipotoniczne, z hipowolemią i hiponatremią - które z poniższych wywołuje (kombinacje)
-biegunka i wymioty
-ciężkie oparzenie
-nadużywanie tiazydów
-

Komentarz pochodzi od Dorota, 16.10.2019, o 16:11 (UTC):
Wędrujące zapalenie stawów występuje w:
1. RZS
2. wirusowym zapaleniu stawów
3. Ostrej Białaczce
4. SLE
5. Zespołach paranowotworowych
Kombinacje

Defibrylacja defibrylatorem dwufazowym może mieć wartośćL 100
200
150
360
500j
Co stosujemy w leczeniu choroby Buergera?
a ASA
b prostaglandyny
c GKS

DO metod leczenia POChP nie należy:
a wycięcie pęcherzy rozedmowych
b NIV
c domowa tlenoterapia
d bronchoskopowe płukanie oskrzeli
e przeszczep płuc

Osobę w stadium rozsianym raka drobnokomórkowego płuc w dobrym stanie sprawności leczymy:
a chemioterapia
b immunoterapia
c inhibitory EGFR
d operacyjnie
e radioterapią

Rak płaskonabłonkowy płuc
1 lokalizacja przy głównych oskrzelach
2 jest ściśle związany z paleniem tytoniu
3 jest częstszy u kobiet
4 w RTG klp przypomina ropień płuca
5 leczeniem z wyboru jest lecz operacyjne
Kombinacje

Do objawów ubocznych leczenia standardowego gruźlicy płuc nie należą:
a zaburzenia rytmu
b uszkodzenie wątroby
c neuropatia obwodowa
d objawy grypopodobne
e pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego

Zakażenie którą bakterią daje najmniejsze ryzyko utworzenia ropnia płuca?
1 Staphylococus aureus
b beztlenowce
c klebsiella pneum
d Pseudomonas aerug
e H influenzae

Wyniki badań: HBsAg ujemny, HBeAg ujemny, anty HBc ujemny w IgM, dodatni w IgG, anty HBs dodatni:
Ostre zakażenie
Przewlekłe zakażenie
c Stan po przechorowaniu
d stan po szczepieniu

Pierwotna nadczynność przytarczyc:
a najczęstszą przyczyną jest pojedynczy gruczolak
b w RTG osteoliza podokostnowa, na przykład paliczków dalszych
c zmniejszone wydalanie wapnia i fosforanów z moczem
d
e

Coroczne badanie w kierunku cukrzycy wykonasz u
a wszystkich po 45 rz
b sportowca po urazie, który nagle zaprzestał uprawiania sportu
c osoby z nadciśnieniem tętniczym
w zespole PCOS
d
e
f
kombinacje


Leczenie metforminą -wskaż fałszywe:
a zaczynamy od 2x500 ze śniadaniem i kolacją
b zwiększamy o 500mg/tydz
c dawki maksymalne powinno się podawać w 2 dawkach

Rak płaskonabłonkowy przełyku
- chorują głównie mężczyźni
- achalzaja zwiększa ryzyko 3x
- dysfagia i odynofagia pojawiają się późno
-
kombinacje

Czynniki ryzyka ch wrzodowej przy NLPZ:
-wiek >60 lat
-palenie papierosów
-alkoholizm
-równoczesne GKS

PSC
A ryzyko zachorowania przez rodzeństwo jest 11x większe niż w populacji ogólnej
b w 70% towarzyszy nieswoista choroba zapalna jelit
c przeciwciała przeciwmitochondrialne
d A i B
e B i C

Komentarz pochodzi od Anna, 16.10.2019, o 16:07 (UTC):
Nr 65. Wynik MDRD będzie zafałszowany, jesli:
1) pacjent nie ma 1 nogi
2) jest skrajnie otyly, BMI>40
3) wyniszczony
4) ma porażenie polowicze jednostronne
5) ma cukrzycę typu 1

Kombinacje

Komentarz pochodzi od Karolina, 16.10.2019, o 13:35 (UTC):
24-letni, dotąd niechorujący, szczupły, wysoki mężczyzna zgłosił się do szpitala z powodu nagłej duszności i bólu w klatce piersiowej po prawej stronie. W badaniu: po prawej stronie ściszenie szmeru pecherzykowego, osłabienie drżenia głosowego, wypuk nadmiernie jawny. Po lewej stronie bez zmian. Jakie będzie prawdopodobne rozpoznanie i dalsze postępowanie?
1. Obraz wskazuje na płyn w jamie opłucnowej
2. Obraz wskazuje na odme opłucnowa
3. Należy wykonać rtg klatki piersiowej i pulsoksymetrie
4. Ze względu na budowę ciała i wywiad najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to odma wtórna
5. Pacjenta można wypisać do domu bez dalszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
W odpowiedziach do wyboru kombinacje.Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 27 odwiedzający (153 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=