EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
FORUM 4x
"Forum4x"
Jest ono dedykowane tym którzy wyczerpali limit podejść do PES. Serdecznie zapraszam do zabrania głosu nie tylko „internistów”- którzy mają oczywiste prawo (w świetle dysproporcji poziomu zdawalności w sesji wiosennej 2009 a pozostałymi sesjami) czuć się poszkodowani, ale także wszystkich tych zdających PES z innych dziedzin medycyny ,którzy uważają taki stan rzeczy za krzywdzący. Aby sytuacja uległa zmianie, musimy „pomóc” decydentom w wywiązaniu się z wcześniej składanych obietnic.


07.03.2011 „Medycyna Praktyczna” : „Sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała 5 rządowych projektów ustaw: o działalności leczniczej, o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o informacji w służbie zdrowia, nowelę ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawę refundacyjną. Będą one rozpatrywane w trybie pilnym najprawdopodobniej na najbliższym posiedzeniu Sejmu (16-18 marca)....”
„Pakiet zdrowotny coraz bliżej uchwalenia” czyt. dalej->
prawo.mp.pl/wiadomosci/show.html

->protest-pes.pl.tl/Sprawozdanie-podkomisji-nadzwyczajnej-
o-rzadowym-projekcie-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zawodach-lekarza-
i-lekarza-dentysty-z-dnia-3-lutego-2011-r-.
 
 

01.04.2011Prace Senatu: "Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty"
->www.senat.gov.pl/k7/pos/074/2.htm

12.04.2011 Senat->www.senat.gov.pl/k7/pos/074/074porz.htm

15.04.2011 Istotne (dla nas) poprawki do ustawy "o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty" uchwalone przez Senat w dniu 14.04.2011
(->www.senat.gov.pl/k7/dok/uch/074/1154uch.pdf )
 

Co  oznacza, że limit podejść do PES jednak zostaje zniesiony !

Otwarte (niestety) pozostaje pytanie kiedy osoby zdające po raz 5-ty (lub osoby które wyczerpały możliwość zdawania PES wg obecnie obowiązującej ustawy) będą mogły przystąpić do egzaminu- bardzo  prawdopodobnym terminem wydaje się jesień 2011.

U C H W A Ł A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
/fragment/

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 marca 2011 r. ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

29) w art. 1 w pkt 13, w art. 16t w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:"W przypadku zgłoszenia do PES po raz czwarty i kolejny lekarz ponosi opłatę w wysokości nie wyższej niż 25 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku.";

36) w art. 10 wyrazy "1 maja 2011 r." zastępuje się wyrazami "1 lipca 2011 r.".

Uzasadnienie:
Poprawka nr 36 wydłuża o dwa miesiące termin wejścia ustawy w życie, aby dostosować jej vacatio legis do przyjętego wcześniej w ustawie o działalności leczniczej.Pozostałe poprawki mają charakter doprecyzowujący, korygują błędne odesłania lub zapewniają ustawie jednolitość terminologiczną.

 Pamiętajmy, że będzie ponowne głosowanie w Sejmie- który może odrzucić poprawki, ale tylko poprawki Senatu. A więc zniesienie limitów podejść do PES stało się faktem ( oczywiście zakładam, że Pan Prezydent spełni swoją obietnicę i podpisze ustawę ) !!!             

16.04.2011 Odpowiedź na następujące pytanie ( zadane przez forumowicza): „Jak myślicie, Szanowni Forumowicze, jeżeli w międzyczasie otworzyłem specjalizację od nowa, to załapię się na możliwość ponownego zdawania PES? Z radością oddałbym nową kartę spec., żeby tylko móc ponownie uczyć do samego egzaminu... „->protest-pes.pl.tl/wyst%26%23261;pienie-pana-Dyrektora-Departamentu-Nauki-i-Szkolnictwa-Wy%26%23380;szego-dr-.--hab-.--Romana-Danielewicza-z-dn-.--04-.-11-.-2009.htm

Tu można śledzić ustawy rozpatrzone przez Pana Prezydenta:
1- Zawetowane->www.prezydent.pl/aktualnosci/ustawy/zawetowane/
2- Odesłane do Trybunału Konstytucyjnego->www.prezydent.pl/aktualnosci/ustawy/odeslane-do-tk/
3- Podpisane(w maju 2011)->www.prezydent.pl/aktualnosci/ustawy/podpisane/art,11,maj-2011-r-.html

15.06.2011 Uwaga!!! Ważny komunikat na stronie CEM->cem.edu.pl/aktualnosci/komunikat%20o%20zmianach%20w%20PES.pdf

01.07.2011 godz.13.40  Najświeższe informacje o PES->protest-pes.pl.tl/01-.-07-.-2011-Naj%26%23347%3Bwie%26%23380%3Bsze-informacje-o-PES.htm

05.07.2011 Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?->protest-pes.pl.tl/-Co-ze-%26%238222%3Bstarymi%26%238221%3B-prawami-wykonywania-zawodu--f-.htm

Komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od Agnieszka, 11.06.2016, o 19:45 (UTC):
Naczelna Rada Lekarska i Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy od lat domagały się upublicznienia pytań egzaminacyjnych, ale bez skutku. Wyrok TK z 7 czerwca dotyczy m.in. pytań z egzaminu specjalizacyjnego. O jego kiepskich wynikach pisaliśmy pod koniec ubiegłego roku (najgorzej było w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – testu nie zdało wówczas ponad 90 proc. medyków – red.). Lekarze podkreślali wówczas, że problem tkwi w systemie, który źle weryfikuje wiedzę. Chodziło m.in. o brak dostępu do pytań z egzaminów, które już się odbyły.Test na egzaminie specjalizacyjnym jest tylko formalnością na przestrzeni doskonalenia zawodowego lekarza. Powinien być więc potwierdzaniem jego kwalifikacji, a nie sposobem na udowodnienie mu niewiedzy – zaznacza Antoni Rybka, przewodniczący zarządu Regionu Ziemi Lubelskiej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Jak zaznacza rzecznik Lubelskiej Izby Lekarskiej, lekarz zdobywa doświadczenie będąc kilka lat na specjalizacji.

– Jeśli się nie sprawdzi, może przecież nie zostać dopuszczony do egzaminu. Ale jeśli do niego podchodzi, to oznacza, że się nadaje do tego zawodu. Po co więc stawiać mu dodatkowe i niepotrzebne trudności – zauważa Stankiewicz. to jest cytat z Dziennika wschodniego.Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 19 odwiedzający (193 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free