EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  => Pisma OZZL z dn 14.11.2008
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 1
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 2
  => Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński
  => Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008
  => List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008
  => Uzupełnienie treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008
  => Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008
  => Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008
  => Polemika z artykułem „Specjaliści bronią swoich”
  => Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.
  => Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009
  => Skarga_do_MZ_z dn.14.01.2009
  => Petycja do Pani Minister Zdrowia z dn. 21.01.2009
  => List otwarty z dn. 21.01.2009
  => Sposób postępowania dla osób które wyrażają chęć podpisania listu otwartego i petycji , jednocześnie nie chcąc rejestrować się na stronach Medycyny Praktycznej
  => Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009
  => APEL
  => Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => Postulaty wręczone Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych w trakcie spotkania w dniu 04.02.2009
  => spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => list otwarty i petycja
  => Interpelacja Pani Poseł Janny Muchy w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.02.2009
  => Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Sluzby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009
  => XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
  => List z dnia 23.02.2009 od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka do autora strony CZYLI DO NAS WSZYSTKICH
  => List do Pani Posel Joanny Muchy z dnia 07.03.2009
  => Komentarz pana Janusza Korwin-Mikke
  => Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009
  => List z KLubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc z dnia 28.02.2009
  => List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009
  => Odpowiedz (z dnia 24.03.2009) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka na interpelacje Pani Posel Joanny Muchy ( z dnia 13.02.2009)
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich zlozony przez dr. Kazimierza Maya w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach kandydatow na okregowe zjazdy lekarzy.
  => Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
  => DONIESIENIE DO PROKURATURY
  => Specjalisci bronia kolegow
  => List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
  => list z dnia 21.04.2009 od lekarza obcokrajowca
  => Równe szanse, czy aby na pewno ?
  => Pismo do Pani Minister Zdrowia z dnia 26.04.0009
  => Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
  => List Spolecznosci Lekarzy Obcokrajowcow do Pani Minister Zdrowia z dnia 27.04.2009
  => SKANY PYTAŃ
  => Pismo z Prokuratury z dnia 22 kwietnia 2009
  => Skad sie biora pytania ?
  => Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 kwietnia i 08 maja 2009
  => Kiedy Choroby Wewnetrzne-Kompendium
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23.06.2009
  => Podsumowanie -czyli list do Pana Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14.07.2009
  => Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka imieli z dnia 13.08.2009
  => Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz !
  => Podanie o 5-ty termin
  => Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE
  => ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU:
  => DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO SIĘ UDAĆ ?
  => Pismo do Dyrektora CEM z dnia 16.11.2009
  => wystąpienie pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza z dn. 04.11.2009
  => PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
  => Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  => Sprostowanie
  => „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.
  => „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES
  => O „przekroczeniu uprawnień”...
  => Czy w medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!
  => Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
  => Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r
  => Zmiany powolne, ale jednak....
  => DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
  => PODANIE o dopuszczenie do PES z dn. 20.07.2010
  => Odpowiedź na podanie z dnia 20.07.2010
  => INFORMACJA OSKUL
  => ZMIANY W SPRAWIE PES-aktualne informacje (19.10.2010)
  => Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
  => List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminow Medycznych w sprawie PES
  => Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?
  => Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych wraz z uzasadnieniem.
  => Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzadowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 3 lutego 2011 r.
  => Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi na pytanie !
  => Projekt z dn 17.05,2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  => Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.
  => Odwołanie konsultantów krajowych
  => Odwołania-ciąg dalszy.
  => 01.07.2011 Najświeższe informacje o PES
  => Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?
  => Orzeczenie NSA z dnia 21.07.20111
  => UWAGA AKCJA !
  => Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.
  => Jak CEM prawa przestrzega...
  => Wezwanie przedsądowe
  => Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
  => Krótki komentarz do „Odpowiedzi Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011 „”
  => Dlaczego warto wystąpić do CEM o udostępnienie testów PES i „puli pytań”?
  => Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...
  => Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej z dnia 16.10.2011
  => Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.strony
  => Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2011
  => Styczniowe (2012) nowości...
  => Tytuł nowej strony
  => Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach
  => Ludzie listy piszą...
  => Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
  => PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
kronika wydarzeń

 

KRONIKA WYDARZEŃ                    -----> protest-pes.pl.tl/
list-otwarty-i-petycja.htm


  

BARDZO PROSZĘ LEKARZY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PAŃSTWOWEGO EGZAMINU SPECJALISTYCZNEGO ZE WSZYSTKICH DZIEDZIN MEDYCYNY O PRZESYŁANIE ZAPAMIĘTANYCH PYTAŃ TESTOWYCH ORAZ DZIELENIE SIĘ Z NAMI UWAGAMI !!!->protest-pes.pl.tl/DLACZEGO-UJAWNIAMY-PYTANIA--f-.htm
 Apeluję do lekarzy zdających PES ze wszystkich specjalizacji -zapamiętujcie i przysyłajcie na nasz adres mailowy pytania testowe !!!!< protest-pes@tlen.pl >

POTRZEBNE INFORMACJE -dotyczy lekarzy zdających PES z innych specjalizacji !!!
->protest-pes.pl.tl/UWAGA-Prosz%26%23281%3B-o-informacje--ar--ar--ar--A-JEDNAK-TRZEBA-DALEJ-WALCZY%26%23262%3B-.--.--.--.-.htm


Skargi do CEM i MZ. Zdania zaznaczone na czerwono są do opcjonalnego umieszczenia w wysyłanych pismach. Osoby, które chcą  teraz dołączyć do protestu (nie uczestnicząc w nim do tej pory), mogą wykasować niebieską część w skardze do MZ. Wysłać je należy jak zawsze listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
Skarga_do_CEM->
www.protest-pes.pl.tl/Skarga-.-~-.-do-.-~-.-CEM-z-dn-.-14-.-01-.-2009.htmSkarga_do_MZ ->www.protest-pes.pl.tl/Skarga-.-~-.-do-.-~-.-MZ-.-~-.-z-dn-.-14-.-01-.-2009.htm

12.01.2009. List do Pani Minister Zdrowia : "Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji i zdobywania kwalifikacji lekarzy." ->protest-pes.pl.tl/Przyczynek-do-dyskusji-o-reformie-toku-odbywania-specjalizacji-.-.htm

09.01.2009 Artykuł w "Pulsie Medycyny" omawiający list Konsultantów Krajowych w sprawie osób odpowiedzialnych za zorganizowanie części testowej Państwego Egzaminu z Chorób Wewnetrznych który odbył się w dniu 16-go października 2008 ->www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/10695
Oraz polemika z poglądami w nim zawartymi ->protest-pes.pl.tl/Polemika-z-artyku%26%23322%3Bem-%26%238222%3BSpecjali%26%23347%3Bci-broni%26%23261%3B-swoich%26%238221%3B.htm

08.01.2009 Artykuł w "Pulsie Medycyny"->www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/10692

07.01.2009 Ważne informacje o najbliższym Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym z Chorób Wewnętrznych oraz istotnych zmianach personalnych ->www.rynekzdrowia.pl/Choroby-wewnetrzne/Nowy-konsultant-przygotuje-pytania-do-egzaminu-specjalizacyjnego-z-interny,3874,28.html

31.12.2008 Wywiad Pana Profesora Gacionga dla "Rynekzdrowai.pl", zapraszamy do lektury->www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Prof-Zbigniew-Gaciong-o-uniewaznieniu-pieciu-pytan-PES-nie-zaluje-tej-decyzji,3785,9.html

30.12.2008 Artykuł w "Rynekzdrowia.pl" na nasz temat-> www.rynekzdrowia.pl//Egzamin-specjalizacyjny-z-interny-zdesperowani-lekarze-pisza-do-premiera,3762,9.htmlNauka

27.12.2008 Sprawa Bardzo ważna ! Otrzymaliśmy wzór pisma które należy jak najszybciej rozesłać na podane w piśmie adresy  :

Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi:->www.protest-pes.pl.tl/Pro%26%23347%3Bba-o-ponown%26%23261%3B-weryfikacj%26%23281%3B-tre%26%23347%3Bci-pyta%26%23324%3B-i-klucza-prawid%26%23322%3Bowych-odpowiedzi-z-dn-.-27-.-12-.-2008.htm

25.12.2008 Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008 „Stowarzyszenie do likwidacji patologii”->protest-pes.pl.tl/Pro%26%23347%3Bba-o-sprostowanie-artyku%26%23322%3Bu-w-TVNMED-z-dnia-23-.-12-.-2008.htm

23.12.2008 List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008->protest-pes.pl.tl/List-do-Pana-Premiera-z-dn-.--20-.-12-.-2008.htm
Uzupełnienie-komentarz treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008->protest-pes.pl.tl/Uzupe%26%23322%3Bnienie-tre%26%23347%3Bci-zawartych-w-Li%26%23347%3Bcie-do-Pana-Premiera-_pismo-z-dn-.-23-.-12-.-2008.htm#

18.12.2008 OŚWIADCZENIE I PISMO PANA MECENASA SŁAWOMIRA KRZESIA:

Szanowni Państwo,
 Podtrzymuję moje oświadczenie, że nie ma ŻADNEGO sporu,ani ŻADNEJ kolizji w działaniach podjętych przeze mnie,a prowadzonych przez Państwa we
współpracy z Kancelarią Koksztys.Uważam, że jeżeli uda się Państwu zorganizować - możecie stanowić większą siłę.

W załączeniu  pismo do Profesorów Gaciąga
i Orkisza.Proszę o udostępnienie go na
stronach forum.
 pozdrawiam serdecznie. Sławomir Krześ

 

Pismo->protest-pes.pl.tl/Pismo-Mec-Krzesia-do-Prof-.--Gacionga-i-Orkisza-z-dn-19-.-12-.-2008.htm
 
17.12.2008 Ważna Informacja
pan Mecenas Krześ Proponuje aby pilnie wysyłać wnioski do CEM o udostępnienie pytań testowych i zezwolenie na ich odpisanie - w razie odmownej decyzji odwołanie do MZ a następnie do WSA

 

17.12.2008 Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008

Sporządzone przez Wojciecha Buczyńskiego->protest-pes.pl.tl/Sprawozdanie-ze-spotkania-w-CEM-w-dn-17-.-12-.-2008_sporz%26%23261%3Bdzi%26%23322%3B-Wojciech-Buczy%26%23324%3Bski.htm
07.12.2008 Wzór zażalenia na postanowienie Minister Zdrowia przesyłające skargę na działalność CEM do rozpatrzenia przez CEM
TUTAJ ->
protest-pes.pl.tl/Za%26%23380%3Balenie.htm

04.12.2008 Informujemy, że przedmiotem umowy zawartej w dniu 24.11.2008 z Panem Mecenasem Sławomirem Krzesiem był udział w "negocjacjach w CEM  26.11.2008 w sprawie egzaminu specjalizacyjnego choroby wewnętrzne

1. ujawnienie pytań

2. rozszerzenie listy osób, które zdały egzamin".

W związku z powyższym przedmiotowa umowa wygasła i wszelkie działania

Pana Mecenasa podejmowane są bez umocowania prawnego.

 

 

 

 

04.12.2008 W dniu dzisiejszym rozmawiałem z mecenasem który został oddelegowany do zapoznania się z naszą sprawą /kancelaria Koksztys Wrocław/

Umówiłem się, że na piątek /12 grudnia/ przygotuje pełną ofertę, zaaprobował propozycję wytaczania procesów sądowych przez wiele osób na podstawie jednolitej dokumentacji, po zapoznaniu się z dokumentacją pan mecenas określi właściwą lokalizację sądu oraz kogo pozwiemy, ponadto czy będziemy dochodzić praw przed sądem cywilnym czy administracyjnym.

Prosiłem między innymi  na zwrócenie szczególnej uwagi na następujące fakty:

:

 

Anulowanie prawidłowych pytań po egzaminie

Zaliczenie kolejnym osobom testu już po egzaminie

Zwróciłem Panu Mecenasowi uwagę na istnienie pewnej ciekawej korespondencji mailowej z dyrekcją CEM- a nieznanej zapewne szerszej publiczności.

 


29.10.2008

Wiadomość nieoficjalna:

CEM nie uznaje odwołań „grupy 66-68 punktów”
Skorygowano wynik egzaminu z oceny niedostatecznej na dostateczną kliku osobom, które pierwotnie uzyskały 68 punktów, doliczając im dodatkowy punkt za udzielenie poprawnej według zmodyfikowanego klucza odpowiedzi w pytaniu 43 (36 w wersji II)
 

 

28.10.2008

Zaskarżamy indywidualnie działanie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Pani Minister Zdrowia – oczekujemy na odpowiedź w trybie administracyjnym.

 

Pojawia się pogłoska o „wycieku” pytań egzaminacyjnych – nie wiadomo jednak czy z CEM czy też z jednostki, w której powstały.

 

 

27.10.2008

W oparciu o decyzję sądu administracyjnego powstaje pismo przesyłane indywidualnie do CEM o ujawnienie pytań egzaminacyjnych– oczekujemy na odpowiedź.

 

Uzyskujemy informację o poparciu działań „Inicjatywy Protest PES” przez Porozumienie Rezydentów OZZL

 

Komunikat dla prasy wydany przez Zarząd Krajowy OZZL  :

 

Bydgoszcz dnia 27 października 2008r.

Komunikat dla prasy

Delegaci obecni na X Jubileuszowym Krajowym Zjeździe OZZL wyrazili sprzeciw wobec sposobu przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES), który kończy okres kilkuletniego szkolenia specjalizacyjnego lekarzy.

Niepokój budzi fakt, że w ciągu ostatnich kilku lat coraz mniejszy odsetek lekarzy uzyskuje tytuł specjalisty. Ostatnia, jeszcze trwająca sesja i egzamin z chorób wewnętrznych jest tego najlepszym przykładem – pierwszej części PES, jaką jest egzamin testowy, nie zaliczyło aż 48 % lekarzy! Biorąc pod uwagę, że pozostaje jeszcze część praktyczna i ustna egzaminu oraz wyniki tych części z lat poprzednich, jedynie ok. 20 procent lekarzy podchodzących do PES ma szansę uzyskać tytuł specjalisty w tej specjalności! W opinii OZZL nie wynika to z niskiego poziomu wiedzy osób przystępujących do PES lecz z błędów w jego przeprowadzaniu. Jest to problem znany od lat i od lat lekceważony przez ministerstwo zdrowia i osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie PES.

Delegaci obecni na Zjeździe poparli Porozumienie Rezydentów OZZL, które postanowiło poprzeć inicjatywę „PROTEST - PES” i włączyć się w działania mające na celu zmianę regulaminu przeprowadzania PES.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

 

22.10.2008

Państwowa Komisja Egzaminacyjna uznaje zastrzeżenie dotyczące pytania 43 (36 w wersji II) zgłoszone w dniu 17.10.2006, uznając za poprawną również odpowiedź E i dolicza dodatkowy punkt osobom, które udzieliły takiej odpowiedzi na to pytanie. Nie przekazuje podjętej decyzji do wiadomości publicznej. Uznanie drugiej poprawnej odpowiedzi, niezgodne z regulaminem, pozwala nie obniżyć punktacji osobom z 69 punktami, które udzieliły na to pytanie dopowiedzi D. Błąd drukarski (czynnik VII zamiast VIII) w treści pytania spowodował, że uznana za prawidłową według autorskiego klucza odpowiedź D stawała się fałszywa.

 

18.10.2008

Z inicjatywy Wojtka Buczyńskiego powstaje strona protestu.

 

17.10.2008

Ze względu na unieważnienie 6 pytań po egzaminie kilkadziesiąt osób z wynikiem 66 – 68 punktów wysłało odwołanie od wyniku PES do Pani Minister Zdrowia za pośrednictwem dyrektora CEM. Argumentacja dotyczyła doliczenia wszystkim, którzy przystąpili do egzaminu 6 punktów do uzyskanego wyniku, zamiast obniżania całkowitej punktacji możliwej do uzyskania. W przypadku doliczenia 6 punktów, osoby z „grupy 66-68 punktów” uzyskałyby liczbę punktów umożliwiającą osiągnięcie 60% poprawnych odpowiedzi.

Jako podstawę dla odwołania wykorzystano wyrok sądu administracyjnego dotyczący egzaminu na radców prawnych, który podobne wątpliwości (niejednoznaczność lub niepoprawność pytań w zestawach egzaminacyjnych) zasądził na korzyść zdających.

 


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 19 odwiedzający (151 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free