EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Sesja wiosenna 2017r.- APEL
14 marca 2017r.
Szanowni Państwo Lekarze, przepraszam , niestety z braku czasu ( a tylko ja zajmuję się prowadzeniem strony Protest-PES)  nie skończyłem opracowywania pytań z sesji jesiennej 2016 roku ( ale postaram się niedługo skończyć ) proszę o zbieranie, zapamiętywanie  pytań z sesji wiosennej PES 2017 r. z Chorób wewnętrznych i wysyłanie ich mailem na adres:
 protest-pes@tlen.pl

Dlaczego to ważne?
Że ważne – to aksjomat, ale dlaczego bardzo ważne ?

Otóż zamierzam ( znów jak znajdę  czas ) porównać testy opublikowane na stronie protest-pes,  będące owocem naszej wspólnej pracy , a rzeczywistymi pytaniami ( jakie dzięki zmianie ustawy są publikowane na stronie CEM).
Jesli znajdziemy chociaż jednoą zbieżność pytań, albo to że pytania się powtarzają to będzie dowód.
Co należy rozumieć przez powtarzanie się:
nie tylko podobne brzmienia , ale na przykład:
W jednej sesji pytają o doustne leki przeciwcukrzycowe których działaniem niepożądanym jest hipoglikemia, a w kolejnej sesji o doustne leki przeciwcukrzycowe które nie wywołują hipoglikemii, pomimo tego że przy pobieżnej analizie one nie powtarzają się , nie brzmią identycznie, to jednak ich współrzędne są identyczne.
Co mam na myśli.
Jeśli przeanalizujemy wiedzę internistyczną( ta opisana ) i uznamy za pewien ( w zasadzie nieskończony ) zbiór ,to jegj dobrym przybliżeniem będzie pewien policzalny, skończony zbiór o elementach L zawartych w zakresie (  1,2,3,4.. N).
Definicja zbioru :
Podręcznik „Interna Szczeklika” ( jej wersja papierowa – roczniku  niewyższym niż najświeższa  analizowana sesja )

Współrzędne elementów zbioru (element zbioru jest trudny do zdefiniowania, ale wszyscy intuicyjnie rozumiemy o co chodzi ) 
L- litery wydrukowane w podręczniku (  Kolejne litery L1, L2, L3 w tym spacje do ostatniej LN )

Jeśli za współrzędne określimy jak 1,2 3 do N ( miara liniowa od 1- do N ) to rzeczywiście nic nie zobaczymy.

Jeśli za współrzędne określimy:
W- wiersze 1,2,3,4 do N – to też nam niewiele da.

Ale jeśli współrzędne określimy jako
S- strony S1, 2,3,4 N
dokładniej 
S1g, S1d,  SNg, SNd  ( kolejne numery stron z podziałem górna/ dolna połowa ) to już zobaczymy jak wiele pytań ( czyli ich współrzędnych ) się powtarza 

Ale najlepiej wprowadzić miarę
Strony S1, 2,3,4 do N to wtedy może się okazać że 80% zagadnień – odpowiedzi na pytania testowe , znajduje się na 200 stronach Szczeklika ( oczywiście niekoniecznie sąsiadujących ).

Tak więc porównanie które zamierzam zrobić będzie ( używając języka alpinistycznego )  „atakiem na szczyt”, lub „bitwą końcową”.

Będzie dowodem jak bardzo mylili się ci którzy forsowali ( i forsują ) ideę niepublikowania ( tzn. negują potrzebę niezwłocznego po egzaminie  publikowania książeczek testowych ).
Obecny Pan Minister jak i pozostali decydenci dają oręż do walki o zmianę sytuacji, sugerując, że publikowanie pytań powodowałoby nadmierne ułatwienie egzaminu. Już wielokrotnie to powtarzałem, że takie stwierdzenia wypowiadane przez Pana Ministra ( który zdawał sobie sprawę o istnieniu strony Protest- Pes i co się na niej wyprawia od 2009r.) a więc tego typu stwierdzeniami ( dotyczy to także obecnego jak i poprzedniego Dyrektora CEM, Konsultantów Krajowych w tym w szczególności obecnego z Chorób Wewnętrznych ), mogą stanowić przyznanie się do łamania prawa ( tzn. jako funkcjonariusze publiczni łamią konstytucję którą są obowiązani w całości przestrzegać – chodzi o zasadę równości obywateli wobec prawa )
Podsumowując:
Jeśli w/w osoby wiedzą, że są uprzywilejowane grupy znające poprzednie pytania testowe PES, i jednocześnie  ( nawet przed samym egzaminem ) sugerują ,że publikowanie pytań jest niedozwolone, to  każdy zdający ma prawo żądać od nich tego żeby było to prawda, albo powinni podać informacje  „że pomimo tego że jest to zakazane to takie informacje funkcjonują w sieci )
Przykładowo 
Zdający X może powiedzieć, że jest poszkodowany bo zaufał ich zapewnieniom ( do czego miał prawo ) i nie przeglądał Iinternetu w poszukiwaniu informacji,  a jeszcze gorzej gdy przykładowo nieprawidłowo odpowiedział na pytanie testowe (w/w) o doustne leki przeciwcukrzycowa, i ma mniej punktów niż pozostali zdający ( lub nie zdał egzaminu bo zabrakło 1-go punktu ) 

Wojciech Buczyński
Ostatnie komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od W, 22.03.2017, o 13:00 (UTC):
++++++++++++

Komentarz pochodzi od Geniculum, 22.03.2017, o 10:08 (UTC):
Gdzie występuje gluten: pszenica, żyto, gryka ... kombinacje

Komentarz pochodzi od jej, 21.03.2017, o 16:33 (UTC):
Tego chyba jeszcze nie wymienialisci:
Akromegalia -wystepuja objawy jak poniżej z wyjątkiem:
a/potliwosc
b/nadcisnienie
c/utrata masy ciała
d/obturacyjny bezdech senny
/hiperlipidemia

Do szczególnych wskazań do przewl. stosowania ACEI/ARB w stabilnej chorobie wieńcowej należa:
a/dysfunkcja skurczowa LK
b/nadcisnienie
c/cukrzyca
d/ PCHN

Komentarz pochodzi od Igor, 19.03.2017, o 23:00 (UTC):
Zajęcie stawów ręki jest w: (kombinacje)
-rzs
-lzs
-chzs
-chondrokalcynozie
-hemochromatozie

Komentarz pochodzi od Igor, 19.03.2017, o 22:52 (UTC):
Które badanie pozwala ocenić żywotność m. Serca: (kombinację)
-Echo
-Mri
-Scyntygrafia
-Pet

Komentarz pochodzi od Igor, 19.03.2017, o 20:17 (UTC):
AVNRT, wskaż fałszywe:
- najczęstszy
- głównie u osob z ch. organiczna serca
- wyleczenie za pomocą ablacji
- jak ablacja nie to stosuj beta blokery lub ca blokery
- brak zalamka P

Komentarz pochodzi od Igor, 19.03.2017, o 19:35 (UTC):
Przeciwskazaniem do doustnych bisfosfonianow sa: (kombinacje)
- ch. Wrzodowa
- przepuklina przelykowa przepony
- niemoznosc utrzymania pozycji stojącej lub siedzacej przez 30 - 60 minut

Komentarz pochodzi od Igor, 19.03.2017, o 18:07 (UTC):
Jakie przeciwciała występują, biora udział w zapaleniu naczyń (kombinacje)
- anca
- anty sm
- dsdna
- apla

Komentarz pochodzi od Anka, 18.03.2017, o 18:23 (UTC):
17/wersja 1. Pytanie o szybką diagnostykę w NSTEMI. Po jakim czasie wykonasz badanie troponiny ultraczułej:
a.30min b.1h c.3h d. 6h

W której z chorób nie występuje powiększenie śledziony?
a.przewlekła białaczka szpikowa b.zespół mielodysplastyczny c.anemia hemolityczna d.marskość wątroby e.infekcyjne zapalenie wsierdzia

Komentarz pochodzi od Kasia, 17.03.2017, o 12:53 (UTC):
30. Co nie należy do obrazu klinicznego ZUM:
a) krwinkomocz
b)leukocyturia
c)nykturia
d) spadek GFR
e)gorączka
lub podobne odp

Komentarz pochodzi od Igor, 17.03.2017, o 12:45 (UTC):
Zakazy
Czym leczysz miejscowego teżca?
-metronidazol
-amoksiklaw
-tetracyklina
-żadnym z powyższych

Endokryny
Co nie powoduje hiperprolaktynemii?

Co podasz w ostrej niewydolności kory nadnerczy?
- corhydron iv
- płyny iv
- adrenaline
- a i b
- wszystkie
Komentarz pochodzi od Igor, 17.03.2017, o 12:37 (UTC):
Nefrologia
W raku nerki falszywe:
- zasadowica metaboliczna
- hiperkalcemia
- wzrost ALP
- krwinkomocz


Komentarz pochodzi od Igor, 17.03.2017, o 12:29 (UTC):
Toksykologia:
pyt. 115. wersja I. Dopasój odtrutki, wskaż fałszywe:
-glikol,
-benzodiazepiny,
-paracetamol
-na opioidy fomepizol -fałszywe
Kwasica występuje w: (warianty odp.)
-glikol
-metanol
- amfetamina
- paracetamol
ALS:
Wskaż prawdziwe w NZK w hipotermii: pytanie z mp.pl:
- defibrylację oraz adrenalinę podaj dopiero po ogrzaniu do >30 st C
- uznaj za zmarłego
-defibrylację oraz adrenalinę podaj dopiero po ogrzaniu do >35 st C
Kardiologia:
Pytanie o ewolucje zawału, wskaż fałszywe: trzeba znać dokładnie całą żeby odpowiedzieć.
W częstoskurczu komorowym miarowym stabilnym zastosujesz:
-lidokaina
-sotalol
-amiodaron
- wszystkie
Które leki nie należą do VKA: (kombinacje)
-dabigatran
abcyksymab
-rywaroksaban
- warfaryna
Wskaż fałszywe w rdzinnej hipercholesterolemii (było o patofizjologii i dziedziczeniu, leczeniu)
Hematologia:
Gdzie występuje makrocytoza: (warianty opd.)
- Leśniowski
- WZJG
- niedobór B12
- rozrost bakteryjny
Wskaż fałszywe w CML
- jest rzadko u dzieci
- brak chromosomu Ph nie wyklucza białaczki
- leczy się inhibitorami kinaz
- obraz krwi jest zróżnicowany od młody hc do starych i bazofile
Gastrologia
Który guz wątroby usuniesz chirurgicznie w zwiąku z dyżym ryzykiem przejscia w Ca?: (warianty odp.)
-gruczolakwątrobowokomórkowy
-naczyniak
-rozrost guzkowy
Którego zborza nie można jesć w celiakli: (warianty)
- jęczmień
- jadlane
- żyto
- ryż
Pulmonologia
Zespół nakładania AStma POCHP, wskaż prawdziwe (warianty)
- głównie przed 30
- kryterium rozpoznania jest wskaźnik Tifanou <0,7 i objawy astmy
- leczy się LABA i GKS
Do jakiego PO2 w DLT?
-60mmHg
Co zrobisz u chorego na astmę źle kontrolowaną, który przyjmuje tylko SABA?
-GKS w małej dawce
- LABA
- inne warianty
Na jak długo odstwisz tiotriopium przed próbą rozkurczową?
-3 dni
-2dni
- 4h
-12h
Co podasz na zapalenie zatok i nosa jak uczulony na penicyliny (warianty)
-makrolid
-levoxa lub norfloksacyna
-amoksliklav
Wskaż prawdziwe w z. Lofgrena, różne warianty
-leczy sie od razu
-żle rokuje
-zajmuje typowe narządy (prawidłowe)
Reumatologia:
Wskaż fałszywe w olbrzymiokomórkowym z. naczyń:
- towarzyszy mu w 50% polimialgia
- jest izolowanym zapaleniem tętnicy skroniowej
-może powodować ślepotę
Do opanowania szybko objawów RZS podasz
-MTX
-GKS
-TNF
-AiB
-wszystkie lub inny wariant

Komentarz pochodzi od Marta, 17.03.2017, o 11:14 (UTC):
Dziekuje wszystkim, którzy pomogli w ubieglych latach i zycze powodzenia wszystkim zdajacym w latach kolejnych:)

Co nie powoduje poszerzenie zespołu QRS
apreekscytacja
bmigotanie przesionków
cblok lewej odnogi
daberracja przewodzenia

Co należy zrobić po NZK w hipotermii z temp <30st
astwierdzic zgon
bnie wykonywac defibrylacji do ogrzania powyzej 30st
c nie podejemowac RKO do ogrzania powyzej 35st
d nie podawac adrenaliny do ogrzania powyzej 30st
e b i d

Gąbczastość rdzenia nerek
a objawia się nadcisnieniem
b diagnozowana w dziecinstwie
d objawia się kamica i ZUM

Torbielotwatosc nerek
a objawia się krwiomoczem i krwinkomoczem
b objawia się spadkiem GFR
reszty nie pamietam

Co robic w przypadku czestoskurczu nadkomorowego (i tu powtorka z tych wszystkich valsalv, masazy zatoki, wymiotow i okladow;)

Zespol jelita nadwrazliwego, dieta
a bezglutenowa
b z ograniczeniem FODMAP
c z ograniczeniem chyba tluszczy

Alkoholowe stluszczenie watroby, nieprawidlowosci w wynikach
a wzrost ALT
bwzrost GGTP
c wzrost bilirubiny
d a i c

W celu szybkiego opanowania objawow w swiezo rozpoznanym RZS
a GKS
b metotrexat
c leflunomid
d a lub b

AVNRT
a najczestszy czestoskurcz nadkomorowy
b wystepuje u osob z choroba organiczna serca
c d e/ jakieś bzdury

Czlowiek z glikemia na czczo 121, co robic
a rozpoznanc cukrzyce
b OGTT
c jeszcze raz na czczo
Odtrutki – zle było ze fomepizol w opioidach

Celem tlenoterapii domowej jest preznosc tlenu (i tu rozne wartosci)

Nieinwazyjna tlenoterapia w POChP, gdy
a pCO2 powyzej 50mmHg
b kwasica
c utrzymujaca się niewydolnosc pomimo leczenia


Komentarz pochodzi od mk, 16.03.2017, o 10:24 (UTC):
Działana niepożądane beta-mimetyków wziewnych
Rak nerki co występuje
niedokrwstość, hiperkalcemia, wzrost fosfatazy alkalicznej
Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
Dieta bezglutenowa co wykluczyć, jęczmien, pszenica, zyto, ryż wszystkie
zatrucia co stosuje się
opioidy nalokson i fomepizol, diazepam- flumazenil
Zespół nakładania stmy i pochp kryteria rozpoznania
cele leczenia DLT jakie PaO2, 50,60,70,80,90mmHg
Uzależnienie od tytoniu, ktre leki mają działanie udowodnione naukowo
Zwyrodnienie wielotorbielowate nerek co występuje, hipotonia, zespół nerczycowy, szybkopostepująca niedokrwistość, krwiomocz/krwinkomocz, skapomocz
Choroba zwyrodnieniowa stawów- dolegliwości mogą dotyczyć jednego lub wiecej stawów, występują najczęściej w spoczynku, wysięk...

Komentarz pochodzi od Adam, 16.03.2017, o 10:04 (UTC):
Zagadnienia:


Teżec - który antybiotyk
OT a IGRA - zastosowanie
Borelioza - jakie antybiotyki, jak długo, kiedy leczyć
Gąbczastość rdzenia - obraz kliniczny
Wielotorbielowata dysplazja nerek - obraz kliniczny
Dyslipidemia aterogenna - kryteria
Hipercholest rodzinna - dziedziczenie, ryzyko, obraz kliniczny
Zaburzenia lipidowe w PChN
Sepsa - leczenie (antybiotyk, płyny)
Krwotok z żylaków - leki poza terlipresyną
Samoistne zapalenie otrzewnej - obraz kliczny, badania
WZW A - leczenie, obraz kliniczny
Zapalenie skórno-mięśniowe - kryteria
Sinica - w jakich formach podaż tlenu zmniejsza
Poamiodaronowa nadczynność tarczycy - typy, patomechanizm, leczenie
Celiakia - jakie zboża wykluczyć
POChP w młodym wieku - niedobór alfa1antytrypsyny
AVNRT - częstość, EKG, leczenie
NSTEMI - wskazania do koro < 2 godzin
Zespół nerczycowy - leczenie farmakologiczne
Typowe wskazania do stosowanie ACEI
HA rzekome - definicja
HA - kryterium w ABPM
Układowe zapalenia naczyń - jakie przeciwciała
RZS - cechy sugerujące ciężki przebieg
Nitraty - przeciwwskazania do stosowania
Zapalenie zatok - antybiotyki poza penicylinami
NOAC - wskazać, które preparaty należą
Zatrucia - typowe odtrutki
Zatrucia - które wywołują kwasicę metaboliczną
STEMI - ewolucja w EKG
Preparaty stosowane w leczeniu uzależnienia od nikotyny
Leki przeciwdławicowe
Leki zmniejszające stężenie kwasu moczowego
RZS - leczenie 1. rzutu
Leczenie farmakologiczne kamicy moczowej
Zapalenie tęczówki w jakich chorobach
DLT - docelowe wartości PaO2
Wskazania do wentylacji nieinwazyjnej w zaostrzeniu POChP
Metody oceny żywotności mięśnia sercowego
Wskazania do operacji niedomykalności aortalnej
Przyczyny tętniaka aorty
PAN - obraz kliniczny
Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic które naczynie zajęte
OZT ile procent przebiegu martwiczego, płynoterapia, wskazania do antybiotykoterapii
Poszerzenie QRS - przyczyny
Choroby przebiegające z makrocytozą
CML cechy charakterystyczne
Niedobór wit. B12 - wyniki badań, zmiany w morfologii
Choroba von Willebranda
Hemofilia A
Splenomegalia - w jakich chorobach
Przyczyny nadciśnienia wrotnego
Przyczyny zaostrzenia astmy
Astma - intensyfikacja leczenia
Zespół nakładania astmy i POChP
RPGN - obraz kliniczny/przebieg
HBa1c < 8% - u kogo
Insuliny - wskazać długo działającą
Metformina - działanie/wskazania
Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych przebieg i leczenie
Alkoholowa choroba wątroby - badania laboratoryjne

Komentarz pochodzi od Magdalenka, 15.03.2017, o 22:52 (UTC):
Było pytanie o leczenue tęźca-jakie leki (antybiotyki)zastosujesz: pamietam odpiwiedzi:1.metronidazol,2.klindamycynę,3. źadne

Komentarz pochodzi od Geniculum, 15.03.2017, o 18:29 (UTC):
Efekt burzy mózgu w samochodzie z Warszawy do Wrocławia po egzaminie !

1. Odczyn tuberkulinowy w porównaniu do IGRA:
a) nie będzie dodatni po szczepieniu BCG
b) nie będzie dodani w mykobakteriozie
c) odróżnia czynną gruźlicę od utajonej
d) kombinacje
e) żadne z powyższych

2. W zespole hemofagocytowym stwierdzisz podwyższone:
a) CRP
b) transferynę
c) fibrynogen
d) ferrytynę
e) trypsyna

3. Mężczyzna 40 lat, z POChP, nie palący pracownik biura – jakie badania wykonasz:
niedobór alfa1-antytrypsyny

4. Choroba zwyrodnieniowa stawów – wskaż fałszywe:
a) zajmuje jeden lub kilka stawów
b) występuje ból w trakcie odpoczynku
c) może być sztywność poranna
d) możę być wysięk w stawie
e) nie ma leków doustnych, które hamowałyby postęp choroby

5. Udowodnione działanie w terapii antynikotynowej mają (pytanie jak w zeszłych latach)
a) Nikotyna i jej preparaty
b) Bupropion
c) Wareniklina
d) Cytyryzyna
e) Wszystkie

6. Zapalenie tęczówki występuje w chorbach:
1) Chorobie Crohna
2) WZJG
3) Celiakia
Kombinacje

7. Makrocytoza może wystąpić w:
1) Choroba Crohna
2) WZJG
3) Choroba Addisona Biermera
4) Zespół rozrostu bakteryjnego
kombinacje

8. Wydłużony APTT występuje:
1) DIC
2) Hemofilia nabyta
3) Czynnik V Leiden
4) Leczenie HDCz
Kombinacje

9. Po leczeniu tlenem sinica ustąpi gdy jej przyczyną jest/są:
1) Niewydolność serca
2) Niewydolność oddechowa
3) Wada przeciekowa serca
4) Methemoglobinemia
Kombinacje

10. Rak okrężnicy:
a) Prawej połowy da utajone krwawienie i niedokrwistość
b) Głupoty
c) Zaawansowany leczy się chemioterapią oraz lekami ukierunkowanymi molekularnie
d) B+C
e) A+C

11. Guzy wątroby wymagające leczenia operacyjnego:
1) Naczyniak wątroby
2) Ogniskowy rozrost guzkowy
3) Gruczolak wątrobowy?
Kombinacje

12. Nadciśnienie wrotne wystąpić może w przebiegu:
1) Ogniskowy rozrost guzkowy
2) Zaciskające zapalenie osierdzia
3) Zakrzepica żył wątrobowych i żyły głównej dolnej
4) Alkoholowe zapalenie wątroby
Kombinacje

13. Alkoholowe stłuszczenie wątroby – kryterium diagnostyczne:
a) ALT
b) GGTP
c) Bilirubina
d) …
e) …

14. Zakażenie HAV :
a) Nie ma leków do stosowania w ostrym zapaleniu
b) Często występuje żółtaczka
c) U części osób przechodzi w przewlekłe zapalenie
d) …
e) …

15. Nadciśnienie tętnicze rzekome – definicjaDodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 13 odwiedzający (27 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free