EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  => Pisma OZZL z dn 14.11.2008
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 1
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 2
  => Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński
  => Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008
  => List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008
  => Uzupełnienie treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008
  => Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008
  => Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008
  => Polemika z artykułem „Specjaliści bronią swoich”
  => Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.
  => Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009
  => Skarga_do_MZ_z dn.14.01.2009
  => Petycja do Pani Minister Zdrowia z dn. 21.01.2009
  => List otwarty z dn. 21.01.2009
  => Sposób postępowania dla osób które wyrażają chęć podpisania listu otwartego i petycji , jednocześnie nie chcąc rejestrować się na stronach Medycyny Praktycznej
  => Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009
  => APEL
  => Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => Postulaty wręczone Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych w trakcie spotkania w dniu 04.02.2009
  => spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => list otwarty i petycja
  => Interpelacja Pani Poseł Janny Muchy w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.02.2009
  => Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Sluzby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009
  => XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
  => List z dnia 23.02.2009 od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka do autora strony CZYLI DO NAS WSZYSTKICH
  => List do Pani Posel Joanny Muchy z dnia 07.03.2009
  => Komentarz pana Janusza Korwin-Mikke
  => Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009
  => List z KLubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc z dnia 28.02.2009
  => List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009
  => Odpowiedz (z dnia 24.03.2009) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka na interpelacje Pani Posel Joanny Muchy ( z dnia 13.02.2009)
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich zlozony przez dr. Kazimierza Maya w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach kandydatow na okregowe zjazdy lekarzy.
  => Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
  => DONIESIENIE DO PROKURATURY
  => Specjalisci bronia kolegow
  => List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
  => list z dnia 21.04.2009 od lekarza obcokrajowca
  => Równe szanse, czy aby na pewno ?
  => Pismo do Pani Minister Zdrowia z dnia 26.04.0009
  => Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
  => List Spolecznosci Lekarzy Obcokrajowcow do Pani Minister Zdrowia z dnia 27.04.2009
  => SKANY PYTAŃ
  => Pismo z Prokuratury z dnia 22 kwietnia 2009
  => Skad sie biora pytania ?
  => Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 kwietnia i 08 maja 2009
  => Kiedy Choroby Wewnetrzne-Kompendium
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23.06.2009
  => Podsumowanie -czyli list do Pana Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14.07.2009
  => Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka imieli z dnia 13.08.2009
  => Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz !
  => Podanie o 5-ty termin
  => Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE
  => ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU:
  => DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO SIĘ UDAĆ ?
  => Pismo do Dyrektora CEM z dnia 16.11.2009
  => wystąpienie pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza z dn. 04.11.2009
  => PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
  => Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  => Sprostowanie
  => „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.
  => „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES
  => O „przekroczeniu uprawnień”...
  => Czy w medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!
  => Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
  => Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r
  => Zmiany powolne, ale jednak....
  => DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
  => PODANIE o dopuszczenie do PES z dn. 20.07.2010
  => Odpowiedź na podanie z dnia 20.07.2010
  => INFORMACJA OSKUL
  => ZMIANY W SPRAWIE PES-aktualne informacje (19.10.2010)
  => Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
  => List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminow Medycznych w sprawie PES
  => Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?
  => Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych wraz z uzasadnieniem.
  => Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzadowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 3 lutego 2011 r.
  => Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi na pytanie !
  => Projekt z dn 17.05,2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  => Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.
  => Odwołanie konsultantów krajowych
  => Odwołania-ciąg dalszy.
  => 01.07.2011 Najświeższe informacje o PES
  => Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?
  => Orzeczenie NSA z dnia 21.07.20111
  => UWAGA AKCJA !
  => Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.
  => Jak CEM prawa przestrzega...
  => Wezwanie przedsądowe
  => Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
  => Krótki komentarz do „Odpowiedzi Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011 „”
  => Dlaczego warto wystąpić do CEM o udostępnienie testów PES i „puli pytań”?
  => Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...
  => Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej z dnia 16.10.2011
  => Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.strony
  => Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2011
  => Styczniowe (2012) nowości...
  => Tytuł nowej strony
  => Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach
  => Ludzie listy piszą...
  => Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
  => PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
 PIĄTY TERMIN-AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA

15.12.2009 Należy (zgodnie z informacją podaną tu->protest-pes.pl.tl/Sprostowanie.htm) dokonać zamiany formułowania:
„Moim zdaniem Państwowa Komisja Egzaminacyjna w ramach sesji jesiennej 2009r. naruszyła obowiązujące regulacje prawne dotyczące przeprowadzania egzaminu”
 na:
 „Moim zdaniem Państwowa Komisja Egzaminacyjna w ramach sesji jesiennej 2009r. dokonała odmiennej interpretacji obowiązujących przepisów”

09.12.2009 W związku z tym, że pomimo upłynięcia 2-ch miesięcy od złożenia pierwszego podania i 1-go miesiąca od złożenia drugiego , nie otrzymałem odpowiedzi od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana profesora dr. hab. Jacka Imieli przedstawiam osobom zainteresowanym plan postępowania.

Krok 1 (jeśli złożyli już Państwo podanie o 5-ty termin proponuję przejść do kroku 2-giego)
Wysyłamy listem poleconym, priorytetowym
(adres: Pan profesor dr. hab. Jacek Imiela
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
 I Oddział Wewnętrzny i Nefrologii Międzyleski Szpital Specjalistyczny ul. Bursztynowa 2 Warszawa-Międzylesie 04-749 )

podanie według następującego wzoru:

Imię Nazwisko Miejscowość dn.
ul.

  Państwowa Komisja Egzaminacyjna 
  w dziedzinie Chorób Wewnętrznych
    

     PODANIE
 o dopuszczenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego 
     z Chorób Wewnętrznych w sesji wiosennej 2010 roku

        UZASADNIENIE

Niniejszym pismem  wskazuję na  okoliczności stanowiące argument za dopuszczeniem mnie do wiosennej sesji egzaminacyjnej 2010 roku i tym samym umożliwienie mi zdawania egzaminu po raz piąty. 
Moim zdaniem Państwowa Komisja Egzaminacyjna w ramach sesji jesiennej 2009r. naruszyła obowiązujące regulacje prawne dotyczące przeprowadzania egzaminu. Mianowice, zgodnie z § 36 ust. 4 powoływanego wyżej rozporządzenia w razie trzeciego negatywnego wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego lub upływu terminu określonego w § 36 ust. 4 rozporządzenia ( termin właściwy dla przystąpienia po raz trzeci do egzaminu), lekarz może przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w czwartym ostatecznym terminie, jeżeli Państwowa Komisja Egzaminacyjna uzna, że zaistniały okoliczności uzasadniające dopuszczenie tego lekarza do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Czwarty ostateczny termin wyznacza się w nieprzekraczalnym terminie 1 roku, licząc od terminu egzaminu wyznaczonego po raz trzeci. 
 Rozporządzenie wyznacza zatem zasady obowiązujące wszystkich egzaminowanych, zwłaszcza gdy idzie o termin przystąpienia do egzaminu, nie czyniąc w tym względzie żadnych wyjątków. Termin, o którym mowa, jest terminem bezwzględnie wiążącym. Uchybienie temu terminowi, w świetle brzmienia § 36 ust. 4, powinno skutkować niedopuszczeniem do egzaminu.


 Tymczasem, w ramach jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2009r. odstąpiono od powyższych reguł, ponieważ Państwowa Komisja Egzaminacyjna wyraziła zgodę na przystąpienie do egzaminu  po upływie zakreślonego terminu w  § 36 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Na skutek przedmiotowej decyzji, umożliwiono więc zdawanie egzaminu z pominięciem wprowadzonego przez ustawodawcę wymogu, godząc się na złożenie egzaminu po upływie 18 miesięcy od daty poprzedniego egzaminu. Innymi słowy, mimo iż ustawodawca mówi o nieprzekraczalnym terminie złożenia egzaminu w okresie jednego roku licząc od terminu egzaminu wyznaczonego po raz trzeci, to Państwowa Komisja Egzaminacyjna, z naruszeniem wzmiankowanego wyżej przepisu  rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, umożliwiła złożenie egzaminu. 
 W tym stanie rzeczy, mając na uwadze ów przypadek, analogicznie Państwowa Komisja Egzaminacyjna powinna uwzględnić wnioski zdających, ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu po raz piąty. Wprawdzie odstępstwo dotyczyłoby innej płaszczyzny ( nie terminu egzaminu, ale limitu możliwej ilości przystąpień do egzaminów), niemniej jednak skoro raz doszło do odmiennej interpretacji przepisu § 36 ust. 4  (korzystnej dla zdających), uzasadnionym jest twierdzenie, że możliwe jest również zastosowanie podobnej interpretacji na rzecz zdających po raz piąty. Skoro bowiem, w opinii Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, kategoryczny zapis
 “ nieprzekraczalny termin jednego roku” nie jest wiążący, to także inne ograniczenia, o których mowa w § 36 ust. 4, nie mogą wykluczać z kolejnych prób złożenia egzaminu. 
 W przekonaniu składającego podanie, tylko wtedy zachowana byłaby zasada równego traktowania wszystkich zdających ów egzamin.
 Odwołując się więc do konstytucyjnych zasad równości obywateli wobec prawa 
i sprawiedliwości społecznej, przy uwzględnieniu powołanej argumentacji, wnoszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszego podania.

      Z poważaniem 
   Imię Nazwisko

Krok 2
Udajemy się do Centrum Zdrowia Publicznego /lub innej równoważnej instytucji w Państwa rejonie/ i składamy następujące pismo:

Imię Nazwisko Miejscowość dn.
ul.

                          Prośba
Dyrektor Centrum Zdrowia Publicznego
/lub inna równoważna instytucja w Państwa rejonie/

Uprzejmie Proszę o wyrażenie zgody na złożenie wniosku o przystąpienie do PES z chorób wewnętrznych w sesji wiosennej 2010 roku. Będzie to mój 5-ty termin. Informuję jednocześnie, że w dniu  …................... złożyłem/am  prośbę do Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych o dopuszczenie do w/w sesji.

Imię Nazwisko
podpis

Uwagi:
W sytuacji w której odpowiedź pozytywna dotrze do nas po 31 grudnia 2009 , to zgodnie z   § 34 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (DZ.U. Nr 213, poz. 1779)  (a akurat urzędnicy uznają ten przepis za obowiązujący...) to i tak nie będziemy mogli złożyć wniosku o przystąpienie do PES w sesji wiosennej 2010.
Aby uniknąć tej sytuacji, trzeba mieć dowód, że dopełniliśmy „należytej staranności”.

Oczywiście wniosek o dopuszczenie (nawet warunkowo) nie zostanie od Państwa przyjęty , należy zatem złożyć „podanie o wyrażenie zgody na przyjęcie wniosku”.
Gdy chciałem złożyć wniosek o dopuszczenie do PES odmówiono mi przyjęcia .
Poprosiłem zatem grzecznie panie o wydanie mi stosownego zaświadczenia o odmowie przyjęcia wniosku -wydania tego zaświadczenia też mi odmówiono (sic!) , argumentując mi to tym iż wszyscy mają świadomość że zamierzam procesować się z MZ a nikt mi nie będzie ułatwiał zadania ! Tak więc mając świadomość, że urząd państwowy może odmówić przyjęcia wniosku, ale nie może odmówić przyjęcia  podania, napisałem takowe. Otrzymałem poświadczenie przyjęcia podania ( co jest tożsame z wydaniem zaświadczenia o odmowie przyjęcia wniosku o dopuszczenie do PES 5-ty raz).

Moje pismo:
Wojciech Buczyński Wrocław 01.12.2009
ul.
59-300 Lubin
PESEL


                          Prośba
Pan Dyrektor Dolnośląskiego
Centrum Zdrowia Publicznego

Uprzejmie Proszę o wyrażenie zgody na złożenie wniosku o przystąpienie do PES z chorób wewnętrznych w sesji wiosennej 2010 roku. Będzie to mój 5-ty termin. Informuję jednocześnie, że w dniu  06 października 2009 złożyłem prośbę do Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych o dopuszczenie do w/w sesji-dotychczas nie otrzymałem odpowiedzi.

Wojciech Buczyński

Po 6-u dniach otrzymałem następujące pismo:

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Publicznego Wrocław dn. 02.12.2009
 
Ministerstwo Zdrowia 
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa 

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Publicznego – Dział Doskonalenia Wyższych Kadr Medycznych przesyła pismo Pana Wojciecha Buczyńskiego, które wpłynęło dnia o1.12.2009. Z prośbą o zajęcie stanowiska.
Jednocześnie informujemy, iż Pan Wojciech Buczyński przystępował do PES trzykrotnie oraz uzyskał zgodę PKE na czwarty termin w sesji wiosennej 2009 r. uzyskując wynik negatywny.

Pan Wojciech Buczyński otrzymał szczegółową informację o terminach i liczbie możliwych przystąpień do PES zgodnie z § 36 Dz.U.Nr 213 poz 1779 z 20.10.2005r. ze zm.

Z poważaniem
Kierownik 
Działu doskonalenia 
Wyższych Kadr Medycznych 
mgr. Anna Krzesińska-Nowacka
w/z podpis nieczytelny 

 
Jedna uwaga:
Ministerstwo Zdrowia zapewne „odbije piłeczkę” posiłkując się łatwą do obalenia na podstawie dokumentów jakie posiadam tezą „o rzekomej pełnej niezależności Przewodniczącego PKE”. Ponadto zamieszczam mail /pozostał bez odpowiedzi/ :
wysłany  3 grudnia 2009 22:40  do jimiela@gmail.com

Pan Profesor dr.hab. Jacek Imiela
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na podania, jakie skierowałem do Pana Profesora 10-go października 2009 oraz 06-go listopada 2009. Moi przełożeni oczekują, bym podał w najbliższych dniach plan pracy na styczeń 2010. W wypadku pozytywnej decyzji Pana Profesora, muszę zrezygnować z świadczenia pracy w styczniu i lutym 2010, jestem zobowiązany do zadeklarowania mojej decyzji z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Będąc zatrudnionym w systemie kontraktowym ,nagłe zerwanie umowy o świadczenie usług wiąże się dla mnie z uciążliwą karą umowną.

Z poważaniem
Wojciech Buczyńskiskany:

*


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 19 odwiedzający (205 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free