EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  => Pisma OZZL z dn 14.11.2008
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 1
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 2
  => Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński
  => Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008
  => List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008
  => Uzupełnienie treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008
  => Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008
  => Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008
  => Polemika z artykułem „Specjaliści bronią swoich”
  => Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.
  => Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009
  => Skarga_do_MZ_z dn.14.01.2009
  => Petycja do Pani Minister Zdrowia z dn. 21.01.2009
  => List otwarty z dn. 21.01.2009
  => Sposób postępowania dla osób które wyrażają chęć podpisania listu otwartego i petycji , jednocześnie nie chcąc rejestrować się na stronach Medycyny Praktycznej
  => Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009
  => APEL
  => Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => Postulaty wręczone Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych w trakcie spotkania w dniu 04.02.2009
  => spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => list otwarty i petycja
  => Interpelacja Pani Poseł Janny Muchy w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.02.2009
  => Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Sluzby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009
  => XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
  => List z dnia 23.02.2009 od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka do autora strony CZYLI DO NAS WSZYSTKICH
  => List do Pani Posel Joanny Muchy z dnia 07.03.2009
  => Komentarz pana Janusza Korwin-Mikke
  => Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009
  => List z KLubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc z dnia 28.02.2009
  => List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009
  => Odpowiedz (z dnia 24.03.2009) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka na interpelacje Pani Posel Joanny Muchy ( z dnia 13.02.2009)
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich zlozony przez dr. Kazimierza Maya w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach kandydatow na okregowe zjazdy lekarzy.
  => Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
  => DONIESIENIE DO PROKURATURY
  => Specjalisci bronia kolegow
  => List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
  => list z dnia 21.04.2009 od lekarza obcokrajowca
  => Równe szanse, czy aby na pewno ?
  => Pismo do Pani Minister Zdrowia z dnia 26.04.0009
  => Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
  => List Spolecznosci Lekarzy Obcokrajowcow do Pani Minister Zdrowia z dnia 27.04.2009
  => SKANY PYTAŃ
  => Pismo z Prokuratury z dnia 22 kwietnia 2009
  => Skad sie biora pytania ?
  => Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 kwietnia i 08 maja 2009
  => Kiedy Choroby Wewnetrzne-Kompendium
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23.06.2009
  => Podsumowanie -czyli list do Pana Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14.07.2009
  => Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka imieli z dnia 13.08.2009
  => Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz !
  => Podanie o 5-ty termin
  => Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE
  => ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU:
  => DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO SIĘ UDAĆ ?
  => Pismo do Dyrektora CEM z dnia 16.11.2009
  => wystąpienie pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza z dn. 04.11.2009
  => PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
  => Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  => Sprostowanie
  => „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.
  => „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES
  => O „przekroczeniu uprawnień”...
  => Czy w medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!
  => Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
  => Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r
  => Zmiany powolne, ale jednak....
  => DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
  => PODANIE o dopuszczenie do PES z dn. 20.07.2010
  => Odpowiedź na podanie z dnia 20.07.2010
  => INFORMACJA OSKUL
  => ZMIANY W SPRAWIE PES-aktualne informacje (19.10.2010)
  => Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
  => List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminow Medycznych w sprawie PES
  => Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?
  => Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych wraz z uzasadnieniem.
  => Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzadowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 3 lutego 2011 r.
  => Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi na pytanie !
  => Projekt z dn 17.05,2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  => Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.
  => Odwołanie konsultantów krajowych
  => Odwołania-ciąg dalszy.
  => 01.07.2011 Najświeższe informacje o PES
  => Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?
  => Orzeczenie NSA z dnia 21.07.20111
  => UWAGA AKCJA !
  => Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.
  => Jak CEM prawa przestrzega...
  => Wezwanie przedsądowe
  => Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
  => Krótki komentarz do „Odpowiedzi Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011 „”
  => Dlaczego warto wystąpić do CEM o udostępnienie testów PES i „puli pytań”?
  => Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...
  => Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej z dnia 16.10.2011
  => Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.strony
  => Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2011
  => Styczniowe (2012) nowości...
  => Tytuł nowej strony
  => Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach
  => Ludzie listy piszą...
  => Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
  => PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
NUMER 4 z KWIETNIA 2009

 Wzorowy egzamin.

 

W dniu 11.03.2009 odbył się wyczekiwany z dużym napięciem specjalizacyjny egzamin testowy z chorób wewnętrznych. Emocje towarzyszące wydarzeniu, związane były zarówno z faktem, że egzamin jest dla medyków przepustką do samodzielnej pracy lekarza specjalisty, jak i z towarzyszącą przystępującym do egzaminu i ich rodzinom obawą, że test, tak jak poprzedni, może nie być dobrze przygotowany. W ubiegłorocznej sesji jesiennej między innymi z powodu źle przygotowanego egzaminu odwołany został krajowy konsultant z chorób wewnętrznych prof. Zbigniew Gaciong. Na jego miejsce na początku lutego br. powołano dr. hab. Jacka Imielę, który ze względu na krótki okres czasu pozostały do egzaminu, stanął przed bardzo trudnym zadaniem.


W ocenie większości zdających (również tych, którzy do egzaminu przystępowali w poprzednich sesjach, jak i tych, którzy i tym razem nie zdali) treść pytań, tak jak wcześniej zapowiadał nowy konsultant, miała rzeczywiście na celu sprawdzenie wiedzy klinicznej niezbędnej w codziennej praktyce lekarza internisty. Choć egzamin do najłatwiejszych nie należał, o czym świadczy średnia ocen– 3,67 i tylko 12
ocen bardzo dobrych na 674 osób przystępujących do egzaminu, lekarze twierdzą, że egzamin w końcu był normalny. Sześćdziesiąt jeden osób nie zdało testu, jednak w krajach unijnych, gdzie obowiązują również egzaminy testowe, odsetek osób otrzymujących oceny niedostateczne jest zbliżony.

 

O marcowy test i jego wyniki pytaliśmy zdających lekarzy.

 

Test z chorób wewnętrznych w opinii zdających

 

Nareszcie zostaliśmy potraktowani poważnie jako grupa zawodowa. Test zawierał pytania na wysokim poziomie, ale o różnym stopniu trudności. Były pytania szybkie, oczywiste, ale było sporo, naprawdę sporo pytań, nad którymi mocno trzeba było się głowić, natomiast nie było pytań zawiłych, w których sens traci się po przeczytaniu połowy treści i nie było pytań „z kosmosu”, jak w poprzedniej sesji. Za to wielkie podziękowania dla Pana Docenta i wszystkich przygotowujących egzamin, ale przede wszystkim słowa uznania dla wszystkich Kolegów, którzy odważyli się przerwać milczenie, bo 47% ocen niedostatecznych nie świadczy o niewiedzy internistów w Polsce, ale o braku szacunku tych, którzy wymyślają pytania, do zdających, do ich czasu, który spędzają nad książkami, do ich wiedzy praktycznej zdobywanej przez tyle lat i w końcu do nich samych. Bo egzamin państwowy nie może być loterią, ma sprawdzić wiedzę.

*

Generalnie, wczorajszy egzamin był o wiele lepiej przygotowany niż październikowy

(zdawałem obydwa, niestety…) – dużo więcej pytań z kliniki, dużo mniej „z sufitu”. Mniej też było pułapek, w których należało „doszukiwać się ukrytych niuansów”. Elektrokardiogramy też jakby bardziej strawne, a mniej wydumane. Do negatywnych stron testu zaliczam zbyt krótki czas –- 2 godziny na 120 pytań to ciągle „na styk”. Dodatkowe pół godziny byłoby bardzo mile widziane. Podsumowując, doc. Imiela uczynił bardzo duży krok w dobrym kierunku. Test nie był łatwy, ale dużo bardziej rzetelny, jeśli chodzi o sprawdzenie wiedzy rzeczywiście niezbędnej interniście.

*

Niestety, nie udało mi się zdać egzaminu z chorób wewnętrznych, uważam, że test był dosyć trudny, jednak do zdania. Mogę mieć pretensję jedynie do siebie, że zbyt krótko się uczyłem, a ucząc zwracałem uwag, bardziej na rzeczy nieistotne w praktyce internisty, o które często

pytano w czasie poprzednich sesji, a mniej na tzw. klinikę. Jeżeli test w następnej jesiennej sesji będzie zbliżony do testu marcowego, siadając do nauki już teraz i ucząc się rzeczy, które przydają się interniście w codziennej pracy na oddziale, mam pewność, że zdam. Obawiam się jedynie powrotu do pytań typu: „jaki jest poziom prolaktyny u kobiety w czasie orgazmu”, bo takie pytania pojawiały się na egzaminie w poprzednich sesjach. Mam również nadzieję, że nowy konsultant będzie nadal chciał sprawdzać naszą wiedzą, a nie za wszelką cenę, układając złośliwe pytania, udowadniać niewiedzę, tak jak robiono to przez kilka ostatnich sesji.

*

Z góry dziękuję panu docentowi w imieniu swoim i całej mojej rodziny za przerwanie gehenny, którą żyła cała moja rodzina od ok. 1,5 roku. Dziękuję również za życzliwy stosunek i szacunek do zdających. Przygotowanie do PES to spory wysiłek, okupiony dezorganizacją życia rodzinnego, więc podziękowania również dla naszych wyrozumiałych rodzin!

*

Wierzyłem, że nowy konsultant przywróci normalność i zdrowy rozsądek weźmie górę nad chorymi ambicjami! Wynik egzaminu nareszcie zgodny z krzywą Gaussa. Nie mógł być łatwy, bo mało 5-tek, ale i nie był zbyt prosty, bo nie zdało 9%.

*

Zaraz po zakończeniu testu najczęściej pojawiało się określenie „normalny test ”i za to należą się gratulacje dla Pana dr. Imieli. Nie oczekiwaliśmy łatwego testu, który można przejść bezproblemowo, ale takiego, który obiektywnie oceni naszą wiedzę lekarską. Myślę, że ten test właśnie taki był.

 

Test z chorób wewnętrznych

w opinii nowego konsultanta krajowego

dr hab. Jacka Imieli

 

Marek Derkacz: • Czy jest pan zadowolony z wyników testu i jak ocenia Pan

poziom wiedzy zdających?

Jacek Imiela: – Wyniki egzaminu spełniły moje oczekiwania. Trzeba pamiętać, że egzamin testowy sprawdza jedynie przygotowanie teoretyczne zdających. Pełną ocenę wiedzy klinicznej egzaminowanych będzie można przedstawić po zakończeniu egzaminów praktycznych. Mam nadzieję, że egzamin praktyczny wypadnie również korzystnie.

Czy pana zdaniem fakt, że zdało ponad 90% lekarzy, którzy przystąpili do egzaminu, spowodowany jest łatwiejszym testem, czy może bardzo dobrym przygotowaniem zdających, zwłaszcza tych, którzy przystępowali do egzaminu po raz kolejny?

– Sądzę, że lekarze dobrze przygotowali się do egzaminu. W czasie zdawania myśleli o merytorycznej treści pytań, a nie szczegółach technicznych testu. Być może, dlatego wyniki statystyczne egzaminu były dobre. Trzeba jednak pamiętać, że na egzamin nie zgłosiło się 114 osób.

• Niektórzy interniści planują rozpoczęcie specjalizacji szczegółowych. Osoby zdające w różnych sesjach mają różne szanse na otwarcie nowej specjalizacji. Szanse te rosną m.in. wraz z ilością punktów zdobytych podczas testu. Poprzedni egzamin był źle przygotowany, a do tego bardzo trudny. Również mniejszy odsetek osób zdobył większą liczbę punktów, a więc osoby te mają mniejsze szanse na otwarcie podspecjalizacji. Czy nie uważa Pan, że o szansie dalszego kształcenia powinna decydować nie ilość punktów z testu a wskaźnik, będący stosunkiem wyniku testu uzyskanego przez lekarza w odniesieniu do średniej punktowej z danego egzaminu? Za takim rozwiązaniem przemawia również fakt, że na niektóre specjalizacje szczegółowe, np. endokrynologię zdają także lekarze ze specjalizacją z pediatrii czy chirurgii. Czy takie rozwiązanie nie byłoby bardziej sprawiedliwe?

– Nie mogę powiedzieć, że poprzedni egzamin był źle przygotowany. Nie znam

treści pytań, trudno oceniać coś, czego się nie przygotowywało. Myślę, że rozwiązaniem dotyczącym dostępu do specjalizacji szczegółowych jest zwiększenie liczby miejsc specjalizacyjnych, a nie zastanawianie się nad skomplikowanymi przelicznikami punktów.

• Czy osoby zdające w kolejnych sesjach mogą liczyć na zbliżony

poziom trudności pytań ?

– Forma egzaminu w następnych sesjach będzie zbliżona. Jeszcze większy nacisk położę na zagadnienia kliniczne. Chciałbym, aby egzamin sprawdzał umiejętność wyboru właściwych rozwiązań dotyczących diagnostyki, rozpoznawania i leczenia najczęściej spotykanych jednostek chorobowych. Na pewno nie będzie łatwy.

• Czy przewiduje Pan wydłużenie czasu egzaminu?

Według zdających lekarzy, 120 minut w obecnej sesji to jednak zbyt mało czasu na spokojne

udzielenie odpowiedzi.

– Czas trwania egzaminu jest uzależniony od ilości znaków, które są w pytaniach. Starałem się tak ułożyć test, aby zdający lekarze mieli czas na udzielenie odpowiedzi w ciągu 120 minut. Jeśli test nie jest skomplikowany technicznie, a zdający jest właściwie przygotowany – dwie godziny powinny wystarczyć. Tak zresztą przewiduje odpowiednie rozporządzenie. W jednej z gazet stwierdzono, że niechętnie patrzę na egzamin europejski z chorób wewnętrznych. Aktualnie nie ma jednolitego egzaminu, który obowiązywałby we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Na pewno warto korzystać z wzorców wypracowanych w innych państwach.

 

opr. Marek Derkacz

LINK DO ARTYKUŁU->www.medicus.lublin.pl/index.php
Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 19 odwiedzający (167 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free