EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  => Pisma OZZL z dn 14.11.2008
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 1
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 2
  => Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński
  => Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008
  => List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008
  => Uzupełnienie treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008
  => Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008
  => Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008
  => Polemika z artykułem „Specjaliści bronią swoich”
  => Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.
  => Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009
  => Skarga_do_MZ_z dn.14.01.2009
  => Petycja do Pani Minister Zdrowia z dn. 21.01.2009
  => List otwarty z dn. 21.01.2009
  => Sposób postępowania dla osób które wyrażają chęć podpisania listu otwartego i petycji , jednocześnie nie chcąc rejestrować się na stronach Medycyny Praktycznej
  => Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009
  => APEL
  => Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => Postulaty wręczone Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych w trakcie spotkania w dniu 04.02.2009
  => spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => list otwarty i petycja
  => Interpelacja Pani Poseł Janny Muchy w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.02.2009
  => Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Sluzby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009
  => XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
  => List z dnia 23.02.2009 od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka do autora strony CZYLI DO NAS WSZYSTKICH
  => List do Pani Posel Joanny Muchy z dnia 07.03.2009
  => Komentarz pana Janusza Korwin-Mikke
  => Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009
  => List z KLubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc z dnia 28.02.2009
  => List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009
  => Odpowiedz (z dnia 24.03.2009) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka na interpelacje Pani Posel Joanny Muchy ( z dnia 13.02.2009)
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich zlozony przez dr. Kazimierza Maya w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach kandydatow na okregowe zjazdy lekarzy.
  => Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
  => DONIESIENIE DO PROKURATURY
  => Specjalisci bronia kolegow
  => List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
  => list z dnia 21.04.2009 od lekarza obcokrajowca
  => Równe szanse, czy aby na pewno ?
  => Pismo do Pani Minister Zdrowia z dnia 26.04.0009
  => Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
  => List Spolecznosci Lekarzy Obcokrajowcow do Pani Minister Zdrowia z dnia 27.04.2009
  => SKANY PYTAŃ
  => Pismo z Prokuratury z dnia 22 kwietnia 2009
  => Skad sie biora pytania ?
  => Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 kwietnia i 08 maja 2009
  => Kiedy Choroby Wewnetrzne-Kompendium
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23.06.2009
  => Podsumowanie -czyli list do Pana Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14.07.2009
  => Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka imieli z dnia 13.08.2009
  => Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz !
  => Podanie o 5-ty termin
  => Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE
  => ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU:
  => DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO SIĘ UDAĆ ?
  => Pismo do Dyrektora CEM z dnia 16.11.2009
  => wystąpienie pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza z dn. 04.11.2009
  => PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
  => Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  => Sprostowanie
  => „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.
  => „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES
  => O „przekroczeniu uprawnień”...
  => Czy w medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!
  => Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
  => Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r
  => Zmiany powolne, ale jednak....
  => DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
  => PODANIE o dopuszczenie do PES z dn. 20.07.2010
  => Odpowiedź na podanie z dnia 20.07.2010
  => INFORMACJA OSKUL
  => ZMIANY W SPRAWIE PES-aktualne informacje (19.10.2010)
  => Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
  => List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminow Medycznych w sprawie PES
  => Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?
  => Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych wraz z uzasadnieniem.
  => Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzadowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 3 lutego 2011 r.
  => Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi na pytanie !
  => Projekt z dn 17.05,2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  => Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.
  => Odwołanie konsultantów krajowych
  => Odwołania-ciąg dalszy.
  => 01.07.2011 Najświeższe informacje o PES
  => Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?
  => Orzeczenie NSA z dnia 21.07.20111
  => UWAGA AKCJA !
  => Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.
  => Jak CEM prawa przestrzega...
  => Wezwanie przedsądowe
  => Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
  => Krótki komentarz do „Odpowiedzi Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011 „”
  => Dlaczego warto wystąpić do CEM o udostępnienie testów PES i „puli pytań”?
  => Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...
  => Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej z dnia 16.10.2011
  => Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.strony
  => Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2011
  => Styczniowe (2012) nowości...
  => Tytuł nowej strony
  => Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach
  => Ludzie listy piszą...
  => Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
  => PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009

 Wojciech Buczyński Lubin 25.03.2009

Pani Minister Zdrowia 
Doktor Ewa Kopacz

Na wstępie chciałbym podziękować w imieniu wszystkich przystępujących do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z Chorób Wewnętrznych (PES) , za doprowadzenie do zmiany na stanowisku Konsultanta Krajowego z Chorób Wewnętrznych, która zaowocowała przeprowadzeniem części testowej w taki sposób, który został przyjęty z zadowoleniem przez wszystkich. Jednakże jest to tylko załagodzenie problemu. Pozostaje jeszcze poczucie krzywdy, utraconych szans przez przystępujących do PES w poprzednich sesjach. Ktoś mógłby powiedzieć, że pytanie przygotowane pod kierunkiem poprzedniego Konsultanta Krajowego były trudne, a z ostatniej sesji były łatwe ( wł. łatwiejsze), otóż nic bardziej błędnego! Test w poprzednich sesjach składał się jakby z dwóch warstw, pierwsza to łamigłówka słowno - logiczna, a druga aspirująca do bycia testem z podstawowych problemów ważnych dla każdego lekarza internisty. W świetle porównania z obecnym egzaminem, część ówczesnych pytań wybiegała daleko poza zakres materiału podstawowego. Jako, że Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi okrywa tajemnicą książeczki testowe raz użyte, pozwalam sobie na załączenie zapamiętanych przez zdających test , pytań z sesji wiosennej 2008 oraz sesji wiosennej 2009 ( pytania są odtworzone bardzo wiernie). Zdaję sobie sprawę, że Ministerstwo Zdrowia w żaden sposób nie może się,odnieść do jak ośmielają się twierdzić niektórzy , przestępczo wykradzionych pytań, jednakże wymowa faktów jest porażająca! Ponadto, pragnę zwrócić uwagę, na jeden niesprawiedliwy zapis rozporządzenia tzn zapis ograniczający ilość możliwych podejść do PES do praktycznie czterech. Przepis ten wziąwszy pod uwagę wyżej przytoczone fakty, jest jawnie krzywdzący, a poza tym prowadzi do absurdów. Przykładowym absurdem (moim zdaniem złamaniem prawa poprzez odebranie nabytych uprawnień), jest to że lekarze którzy zostali zmuszeni do ponownego otwarcia tej samej specjalizacji, tracą statut lekarzy „ w trakcie specjalizacji powyżej dwóch lat”, a więc i pewne uprawnienia zawodowe. Proszę o jak najszybszą zmianę rozporządzenia, umożliwiając przystąpienie do PES wszystkim zdającym, bez limitu ilości możliwych podejść jeszcze w październiku 2009. Zważywszy na fakt, że nie jest obecnie możliwy (w świetle postawy urzędników CEM), dostęp do pytań z poprzednich sesji, szczególnie ważne wydaje się nieograniczanie ilości podejść do PES. Ponadto zmuszanie lekarzy do ponownego rozpoczynania specjalizacji, powoduje blokowanie miejsc specjalizacyjnych tak potrzebnych do szkolenia następnych lekarzy ( powszechnie podnosi się temat braku specjalistów).

Do listu załączam między innymi list jednego z kolegów bardzo dobrze ilustrujący problem.

 

Z poważaniem

lek. Wojciech Buczyński( Forum www.protest-pes.pl)

 

Do wiadomości:
Sejmowa Komisja zdrowia
Pan Profesor Stanisław Orkisz Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
Media
W załączeniu :
1- List jednego z kolegów lekarzy (przytaczam poniżej)
2- Test wiosna 2008
3- Test wiosna 2009

LIST OD JEDNEGO Z LEKARZY W SPRAWIE KONIECZNOŚCI ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI OD POCZĄTKU I PODNOSZĄCY KONSEKWENCJE PONOWNEGO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI:
Historia mojego kolegi odsłania absurdalność w zakresie kształcenia tzw. specjalistów. Kolega ów, rozpoczął specjalizację w roku 2000. Przez 8 lat pełnił funkcję p.o. zastępcy ordynatora w oddziale który stworzył, a faktycznie to był ordynatorem, ponieważ osoba, która formalnie kierowała oddziałem pojawiała się tam dwa razy w miesiącu. Kolega jest cenionym lekarzem, ma liczne grono pacjentów. Niestety miał pecha, a może za dużo pracował i trzykrotnie nie zdał testu. Nie dostał pozwolenia na czwarte podejście ( nie wiadomo dlaczego ). TERAZ MUSI ZACZĄĆ WSZYSTKO OD NOWA ŁĄCZNIE ZE ZDAWANIEM LEP. NIE MOŻE PRZYJMOWAĆ W PORADNII ( MUSI BYĆ 2 LATA PO PONOWNYM ROZPOCZĘCIU SPECJALIZACJI, TAK JAK BY 9 LAT DOTYCHCZASOWEJ PRACY WYPAROWAŁO? ) JAKIM PRAWEM STRACIŁ NABYTE UPRAWNIENIA? JEDEN NIEPRZEMYŚLANY ZAPIS W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA RUINUJE ŻYCIE WIELU OSOBOM!!!! MAM NADZIEJE ŻE NASZE DZIAŁANIA DOPROWADZĄ DO ZNIESIENIA LIMITÓW PODEJŚĆ DO EGZAMINÓW.

 


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 19 odwiedzający (181 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free