EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  => Pisma OZZL z dn 14.11.2008
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 1
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 2
  => Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński
  => Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008
  => List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008
  => Uzupełnienie treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008
  => Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008
  => Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008
  => Polemika z artykułem „Specjaliści bronią swoich”
  => Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.
  => Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009
  => Skarga_do_MZ_z dn.14.01.2009
  => Petycja do Pani Minister Zdrowia z dn. 21.01.2009
  => List otwarty z dn. 21.01.2009
  => Sposób postępowania dla osób które wyrażają chęć podpisania listu otwartego i petycji , jednocześnie nie chcąc rejestrować się na stronach Medycyny Praktycznej
  => Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009
  => APEL
  => Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => Postulaty wręczone Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych w trakcie spotkania w dniu 04.02.2009
  => spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => list otwarty i petycja
  => Interpelacja Pani Poseł Janny Muchy w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.02.2009
  => Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Sluzby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009
  => XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
  => List z dnia 23.02.2009 od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka do autora strony CZYLI DO NAS WSZYSTKICH
  => List do Pani Posel Joanny Muchy z dnia 07.03.2009
  => Komentarz pana Janusza Korwin-Mikke
  => Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009
  => List z KLubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc z dnia 28.02.2009
  => List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009
  => Odpowiedz (z dnia 24.03.2009) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka na interpelacje Pani Posel Joanny Muchy ( z dnia 13.02.2009)
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich zlozony przez dr. Kazimierza Maya w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach kandydatow na okregowe zjazdy lekarzy.
  => Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
  => DONIESIENIE DO PROKURATURY
  => Specjalisci bronia kolegow
  => List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
  => list z dnia 21.04.2009 od lekarza obcokrajowca
  => Równe szanse, czy aby na pewno ?
  => Pismo do Pani Minister Zdrowia z dnia 26.04.0009
  => Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
  => List Spolecznosci Lekarzy Obcokrajowcow do Pani Minister Zdrowia z dnia 27.04.2009
  => SKANY PYTAŃ
  => Pismo z Prokuratury z dnia 22 kwietnia 2009
  => Skad sie biora pytania ?
  => Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 kwietnia i 08 maja 2009
  => Kiedy Choroby Wewnetrzne-Kompendium
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23.06.2009
  => Podsumowanie -czyli list do Pana Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14.07.2009
  => Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka imieli z dnia 13.08.2009
  => Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz !
  => Podanie o 5-ty termin
  => Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE
  => ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU:
  => DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO SIĘ UDAĆ ?
  => Pismo do Dyrektora CEM z dnia 16.11.2009
  => wystąpienie pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza z dn. 04.11.2009
  => PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
  => Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  => Sprostowanie
  => „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.
  => „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES
  => O „przekroczeniu uprawnień”...
  => Czy w medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!
  => Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
  => Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r
  => Zmiany powolne, ale jednak....
  => DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
  => PODANIE o dopuszczenie do PES z dn. 20.07.2010
  => Odpowiedź na podanie z dnia 20.07.2010
  => INFORMACJA OSKUL
  => ZMIANY W SPRAWIE PES-aktualne informacje (19.10.2010)
  => Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
  => List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminow Medycznych w sprawie PES
  => Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?
  => Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych wraz z uzasadnieniem.
  => Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzadowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 3 lutego 2011 r.
  => Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi na pytanie !
  => Projekt z dn 17.05,2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  => Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.
  => Odwołanie konsultantów krajowych
  => Odwołania-ciąg dalszy.
  => 01.07.2011 Najświeższe informacje o PES
  => Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?
  => Orzeczenie NSA z dnia 21.07.20111
  => UWAGA AKCJA !
  => Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.
  => Jak CEM prawa przestrzega...
  => Wezwanie przedsądowe
  => Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
  => Krótki komentarz do „Odpowiedzi Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011 „”
  => Dlaczego warto wystąpić do CEM o udostępnienie testów PES i „puli pytań”?
  => Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...
  => Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej z dnia 16.10.2011
  => Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.strony
  => Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2011
  => Styczniowe (2012) nowości...
  => Tytuł nowej strony
  => Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach
  => Ludzie listy piszą...
  => Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
  => PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Ludzie listy piszą...
14.11.2012
 List do jednej z lekarek która zwróciła się do mnie o pomoc:

Proponuję także kontakt z tą osobą (tu adres mailowy ) która prowadzi sprawę z ramienia lekarzy zdających PES ze specjalizacji (tu nazwa)

Witam !
Sprawa wygląda zasadniczo tak:
Pani Doktor wyobraża sobie (ja też sobie to kiedyś tak wyobrażałem, ale już jestem mądrzejszy o kilka lat), że z powodu oczywistej krzywdy jaką zaznali zdający można coś od razu załatwić, wywalczyć.
Mówiąc „od razu” mam na myśli termin ok 1-2 miesiące. 
Niestety nic bardziej błędnego.
Np.
Zdający zgłasza się do konsultanta krajowego ew. innego urzędnika i mówi tak:
W pytaniu takim a takim jest błąd polegający na tym, że na podstawie obowiązującej literatury można uznać za prawidłowe dwie odpowiedzi (tzn. na podstawie jednej książki prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź A, a na podstawie innej książki za prawidłową odpowiedź uznajemy odpowiedź B). I pomimo, że zdający może mieć rację to nic z tego, ów urzędnik w sposób arogancki zasłoni się przepisami np. (przykład nie wydumany a z życia wzięty):

- nie można już nic zrobić bo termin do składania reklamacji dawno minął (można to zrobić tylko w czasie trwania egzaminu lub bezpośrednio po nim tzn. jeszcze na sali egzaminacyjnej)

-  z uśmiechem (lub nie) odpowie (powtarzam z życia wzięte) : tych pytań Pani/Pan nie miał/a prawa wynieść/zapamiętać/zapisać , one są w nielegalnym posiadaniu osoby nieuprawnionej i on jako osoba przestrzegająca prawa nie może w tej sprawie zająć stanowiska.
 
A więc co robić ?
Walczyć o zmianę !
Nagłośnić w mediach? 
Tak ale to półśrodek. Przecież to Sejm uchwalił takie prawo ! A że niejednokrotnie ów urzędnik pracował nad projektem tego chorego, pozwalającego na ukrywanie prawdy, zamiatanie pod dywan prawa, to już inna sprawa.

A więc co robić?
W walczyć na drodze prawnej ?
Ależ tak właśnie!
Że potrzeba czasu? Ano potrzeba!
Ale jeśli (powtarzam jeśli to się uda)- to popatrzeć na minę niektórych po opublikowaniu tych testów to bezcenne !!!! A resztę można kupić... tzn opłacić prawników (koszta niemałe ale warto).


Ale z drugiej strony patrząc to przecież, egzaminy były przeprowadzone perfekcyjnie. Odpowiedzialni za egzaminy nie mogą się bronić – bo nie wolno im ich (tzn testów) opublikować. Osoby odpowiedzialne za te egzaminy też na tym skorzystają. Używając zwrotu „ popatrzeć na minę niektórych” miałem na myśli zdających
Zwróciła się Pani do mnie z prośbą o pomoc – bardzo dobrze.
Nie należy tylko pytać co inni dla mnie mogą zrobić, ale także co ja mogę zrobić dla siebie i innych.
Bez złudzeń! To że prowadzę to forum, zbieram pytania, opracowuje je, procesuje się, to nie wynika z jakiejkolwiek pasji społecznej. To robię dla siebie.
Jeśli każdy by w ten sposób postępował to byłoby już dawno „po sprawie”.

Mało kto pamięta sprawę limitowania podejść do egzaminu PES. Ile to było głosów, że nic nie da się zrobić. Otrzymałem bezczelny list (jako odpowiedź na jedno z zapytań) od jednego z urzędników, że w mojej sytuacji to pozostaje tylko rozpocząć specjalizację od początku i wystąpić o jej skrócenie.
Wysłałem pismo do urzędników stwierdzające, że  kogoś dopuszczono do egzaminu po raz 4-ty z naruszeniem obowiązujących przepisów. Gdybym wiedział że taka furtka istnieje, to bym z niej skorzystał a nie przystąpił po raz 4-ty w „przepisowym terminie”( bo miałem akurat gorączkę, biegunkę, a może cokolwiek innego). Otrzymana odpowiedź zawierała dwa stwierdzenia.
- dopuszczenie tego kogoś to kazuistyka (!)
- że i owszem złamano prawo ale z tego że wobec jednej osoby złamano prawo to ja nie mogę oczekiwać że dla mnie też się je złamie.

No to wobec tego można by zażądać aby odebrano osobie o której mowa tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. To byłoby sprawiedliwe, oznaczałoby koniec sprawy. Niestety to niemożliwe bo istnieje instytucja praw nabytych (osoba ta nie złamała prawa).
Wówczas robiono różne podchody:
Np. sugerowano, że osoby w podobnej jak ja sytuacji powinny się zgodzić na jakieś częściowe ustępstwa np. że należy ustanowić jakiś specjalny tryb postępowania dla osób takich jak ja (ze już ktoś nad tym „radzi”). Odpowiedziałem na to że, ja mam czas. Przecież Państwo Polskie jako organizator egzaminów jest odpowiedzialne za tą dyskryminację, w razie konieczności zwrócę się do „Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” , zażądam także odszkodowania, a znając wyroki „Trybunału” wygrana była pewna. Wówczas nagle  skończyły się próby wywierania nacisków na mnie. Prawo zmieniono, Można zdawać ile razy się chce , egzamin jest płatny od czwartego podejścia. Ja jestem zdania, że egzamin powinien być płatny od pierwszego podejścia (ale jest to tylko moje zdanie i można się z nim nie zgodzić).

Można wymusić zmiany korzystne?
Można !

Po co wymuszać jawność testów?
Aby ocenianie jakości egzaminów przestało być spekulacją a stało się całkowicie wymierną,dostępną dla wszystkich procedurą.
Aby nie byli oczerniani autorzy testu i zdający
Aby ukrócić wszelkie spekulacje pytaniami, handel jakimiś zbiorami pytań i tym podobne.

A poza tym publikuję nie tylko pytania zapamiętane, ale niektóre są publikowane są w pełnym brzemieniu. 
Ba ! Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi jest na tyle dowcipną instytucją, że na końcu książeczki testowej umieszcza adnotację o prawach autorskich.
A jakoś żaden urzędnik nie kwapi się doprowadzić Buczyńskiego przed organy sprawiedliwości – to jest dopiero bezprawie.

Sprawa ma jeszcze inny aspekt.
Urzędnicy tolerując umieszczanie pytań z egzaminu na tym forum lub innych łamią podstawowe prawo człowieka jakim jest prawo do RÓWNOŚCI. Przecież zdający PES z innych specjalizacji nie mają tak łatwego dostępu do pytań ( co nie oznacza, że tego dostępu są pozbawieni).  

Nawiązując do listu Pani Doktor, podkreślam -nic nie da się załatwić w sposób natychmiastowy.

Co ja zrobiłem w tej sprawie.
1) Byłem jednym z założycieli stowarzyszenia OSKUL ( Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kształcenia Ustawicznego Lekarzy), firmowałem nawet zbiórkę pieniędzy (zebrano ok 12000- 14000 PLN) na firmę prawniczą która miała pomóc w tym projekcie. Firma się wywiązała. Ale ludzie zawiedli wtym i ja. Pozostał po tym duży kac moralny. Robiłem wszystko aby tak się nie stało ...

2) Walczę z CEM a w istocie Ministerstwem Zdrowia o wydanie testów w których uczestniczyłem.

Zwróciłem się CEM o wydanie testów:
Dostałem informację od Dyrektora CEM:
„niema takiej możliwości” -to jest odpowiedź która nie spełnia kryteriów decyzji administracyjnej- nie można jej zaskarżyć. Zwróciłem się ze skargą do Ministerstwa Zdrowia ze skargą na bezczynność urzędu – bez skutku.

Zwróciłem się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą, że CEM nie chce wydać decyzji ( podkreślam chodzi o samą decyzję a nie to czy ona jest na „tak” czy „nie”) 
wygrałem. 
Oczywiście Ministerstwo odwołało się do Naczelnego Sądu Administracyjnego- ponownie wygrałem.

No to zwróciłem się ponownie do CEM o wydanie tych testów.
W międzyczasie zmieniło się prawo ( TESTY przestały być informacją publiczną)
Otrzymałem odpowiedź- decyzję „NIE”

Zaskarżyłem decyzję do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
W w/w Sąd stwierdził nieważność tej decyzji (Ministerstwo Zdrowia odwołało się do  Naczelnego Sądu Administracyjnego- wyrok jeszcze nie zapadł, tak więc trudno przewidzieć czy będzie dla mnie korzystny).

Zwracam uwagę na fragment uzasadnienia wyroku:
„Sformułowanie użyte przez ustawodawcę, iż: "Zadania testowe nie podlegają udostępnieniu na
zasadach określonych w ustawie z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej",
wskazuje, w sposób niebudzący wątpliwości, na to, że przepisy wskazanej ustawy nie mogą być
podstawą rozstrzygnięć w sprawie wniosku o udostępnienie treści zadań testowych. To zaś
prowadzi do konkluzji, iż zarówno decyzja pochodząca od organu pierwszej, jak i drugiej instancji,
została wydana bez podstawy prawnej.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi w związku z art. 156 § 1 pkt 2 kpa, Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji wyroku.
Stwierdzając, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, Sąd działał na podstawie art. 152
powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.”

Całość tutaj (warto się zapoznać z całością- w uzasadnieniu jest zawarte streszczenie istoty sprawy przedstawione prawniczym, ścisłym językiem)->docs.google.com/open

Czy to wszystko piszę dla „lansu”, a może jest bezsensu ? Możliwe...
Jeśli tak nie myślisz to zrób coś, cokolwiek...
Pozdrawiam
Wojciech Buczyński 

Ps.
Również Naczelna Izba Lekarska walczy u udostępnienie pytań.
Pytanie:
Czy odmowa udostępnienia pytań przez CEM spowoduje uznanie sprawy przez Naczelną Izbę Lekarską za zakończoną, czy też będzie ciąg dalszy tej sprawy.
Tak tylko pytam, jako osoba zobowiązana ustawowo do łożenia pieniędzy na tą instytucję.

Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 19 odwiedzający (194 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free