EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  => Pisma OZZL z dn 14.11.2008
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 1
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 2
  => Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński
  => Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008
  => List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008
  => Uzupełnienie treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008
  => Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008
  => Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008
  => Polemika z artykułem „Specjaliści bronią swoich”
  => Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.
  => Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009
  => Skarga_do_MZ_z dn.14.01.2009
  => Petycja do Pani Minister Zdrowia z dn. 21.01.2009
  => List otwarty z dn. 21.01.2009
  => Sposób postępowania dla osób które wyrażają chęć podpisania listu otwartego i petycji , jednocześnie nie chcąc rejestrować się na stronach Medycyny Praktycznej
  => Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009
  => APEL
  => Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => Postulaty wręczone Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych w trakcie spotkania w dniu 04.02.2009
  => spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => list otwarty i petycja
  => Interpelacja Pani Poseł Janny Muchy w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.02.2009
  => Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Sluzby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009
  => XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
  => List z dnia 23.02.2009 od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka do autora strony CZYLI DO NAS WSZYSTKICH
  => List do Pani Posel Joanny Muchy z dnia 07.03.2009
  => Komentarz pana Janusza Korwin-Mikke
  => Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009
  => List z KLubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc z dnia 28.02.2009
  => List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009
  => Odpowiedz (z dnia 24.03.2009) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka na interpelacje Pani Posel Joanny Muchy ( z dnia 13.02.2009)
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich zlozony przez dr. Kazimierza Maya w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach kandydatow na okregowe zjazdy lekarzy.
  => Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
  => DONIESIENIE DO PROKURATURY
  => Specjalisci bronia kolegow
  => List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
  => list z dnia 21.04.2009 od lekarza obcokrajowca
  => Równe szanse, czy aby na pewno ?
  => Pismo do Pani Minister Zdrowia z dnia 26.04.0009
  => Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
  => List Spolecznosci Lekarzy Obcokrajowcow do Pani Minister Zdrowia z dnia 27.04.2009
  => SKANY PYTAŃ
  => Pismo z Prokuratury z dnia 22 kwietnia 2009
  => Skad sie biora pytania ?
  => Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 kwietnia i 08 maja 2009
  => Kiedy Choroby Wewnetrzne-Kompendium
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23.06.2009
  => Podsumowanie -czyli list do Pana Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14.07.2009
  => Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka imieli z dnia 13.08.2009
  => Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz !
  => Podanie o 5-ty termin
  => Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE
  => ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU:
  => DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO SIĘ UDAĆ ?
  => Pismo do Dyrektora CEM z dnia 16.11.2009
  => wystąpienie pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza z dn. 04.11.2009
  => PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
  => Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  => Sprostowanie
  => „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.
  => „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES
  => O „przekroczeniu uprawnień”...
  => Czy w medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!
  => Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
  => Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r
  => Zmiany powolne, ale jednak....
  => DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
  => PODANIE o dopuszczenie do PES z dn. 20.07.2010
  => Odpowiedź na podanie z dnia 20.07.2010
  => INFORMACJA OSKUL
  => ZMIANY W SPRAWIE PES-aktualne informacje (19.10.2010)
  => Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
  => List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminow Medycznych w sprawie PES
  => Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?
  => Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych wraz z uzasadnieniem.
  => Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzadowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 3 lutego 2011 r.
  => Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi na pytanie !
  => Projekt z dn 17.05,2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  => Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.
  => Odwołanie konsultantów krajowych
  => Odwołania-ciąg dalszy.
  => 01.07.2011 Najświeższe informacje o PES
  => Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?
  => Orzeczenie NSA z dnia 21.07.20111
  => UWAGA AKCJA !
  => Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.
  => Jak CEM prawa przestrzega...
  => Wezwanie przedsądowe
  => Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
  => Krótki komentarz do „Odpowiedzi Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011 „”
  => Dlaczego warto wystąpić do CEM o udostępnienie testów PES i „puli pytań”?
  => Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...
  => Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej z dnia 16.10.2011
  => Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.strony
  => Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2011
  => Styczniowe (2012) nowości...
  => Tytuł nowej strony
  => Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach
  => Ludzie listy piszą...
  => Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
  => PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
Na zaproszenie Pana Profesora  dr hab. Mariana Zembali   Przewodniczącego Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia  w  XIV-tym  Posiedzeniu Plenarnym Rady dnia 25 lutego 2009 z ramienia Protest-pes i tworzącego się stowarzyszenia OSKUL brał udział dr. n.med Aleksander Włodarczyk

Program Posiedzenia :

Specjalizacje lekarskie w Polsce. Stan obecny, perspektywy rozwoju w latach 2010-2015

 

 1. Stan obecny i perspektywy specjalizacji lekarskich - Roman Danielewicz, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 min.).

 2. Staż podyplomowy w medycynie - rozwiązania w krajach UE – Marian Zembala, Przewodniczący Rady Naukowej (15 min.).

 3. Nadmiar czy brak specjalistów w poszczególnych województwach w Polsce:

 • ocena Izby Lekarskiej - Konstanty Radziwiłł, Jerzy Kruszewski, Naczelna Izba Lekarska (20 min.),

 • analiza na podstawie danych z poszczególnych oddziałów NFZ w kraju
  - Jacek Grabowski, Prezes ds. medycznych NFZ (20 min.),

 • opinia konsultantów krajowych wybranych specjalności,

 • opinia przedstawicieli rezydentów i doktorantów (20 min).

 1. Dyskusja i podsumowanie.

 2. Propozycje tematów 4 plenarnych konferencji w roku 2009, zaproponowane przez Prezydium Rady Naukowej.

Pismo przedstawione Radzie:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kształcenia                     26.02.2009

Ustawicznego Lekarzy OSKUL

www.oskul.pl

Szanowny Pan Profesor dr hab. med.

Marian Zembala

Przewodniczący Rady Naukowej

przy Ministrze Zdrowia

Szanowny Panie Profesorze

 

pragnę w imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kształcenia Ustawicznego Lekarzy jeszcze raz serdecznie podziękować Panu Profesorowi za zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej, które odbyło się w dniu 25 lutego 2009 w Warszawie , a dotyczyło jakże ważnego dla nas młodych lekarzy problemu specjalizacji lekarskich. Niestety ze względu na ograniczone ramy czasowe posiedzenia nie udało mi się zabrać głosu, w związku z tym przesyłam nasze stanowisko wraz z propozycją najpilniejszych zmian w kształceniu podyplomowym lekarzy w Polsce.

Powstanie naszego stowarzyszenia wiąże się z wydarzeniami jakie miały miejsce w sesji jesiennej 2008 roku, związanymi z karygodnym przebiegiem części testowej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych. Nadmienię tylko że oprócz bardzo niskiej zdawalności testu na tle innych specjalności (53% pozytywnych ocen po obniżeniu progu punktowego), która to obserwowana jest od kilku lat i winna budzić zainteresowanie organów odpowiedzialnych za przebieg kształcenia specjalizacyjnego, doszło do rażących naruszeń regulaminu PES, a mianowicie:

 • zbyt późnego ogłoszenia terminu oraz czasu trwania egzaminu,

 • błędach w przygotowaniu egzaminu i braku kontroli nad jego przygotowaniem pod względem zarówno merytorycznym jak i metodologicznym, co skutkowało unieważnieniem 6 pytań oraz uznaniem dwóch odpowiedzi za prawidłowe w siódmym pytaniu już po obliczeniu wyników, a także obecność pytań zawierających błędy ( co najmniej 7 pytań), które zawierały więcej niż 1 prawidłową odpowiedź, lub żadna odpowiedź nie była prawidłowa,

 • pełnej dowolności działania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej polegającej na arbitralnym unieważnieniu dowolnej liczby pytań a więc tym samym manipulacja wynikiem egzaminu

 • całkowite utajnienie treści pytań przez CEM uniemożliwiające merytoryczną analizę i ich weryfikację przez ekspertów z danej dziedziny

Kwestia certyfikacji umiejętności i kompetencji zawodowych od lat budzi spore emocje, a liczne nowelizacje rozporządzeń dot. specjalizacji lekarskich ale tez i LEP-u, świadczą o tym, że w dalszym ciągu nie został wypracowany optymalny model obejmujący zarówno otwieranie specjalizacji, jej przebieg oraz końcową weryfikację w postaci PES.

Aby nie dopuścić do powtórki sytuacji która miała miejsce w sesji jesiennej 2008 proponujemy pilne wprowadzenie zmian w rozporządzeniu MZ z dnia 20 października 2005 w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 213 poz. 1779 z późn. zm.) oraz Regulaminie przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego wydanego przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi:

 1. Ujednolicenie przepisów dot. przeprowadzania PES z przebiegiem LEP tj:

 • precyzyjne określenie ilości zadań z danego zakresu w teście egzaminacyjnym dla każdej specjalności przez konsultanta krajowego

 • niezwłoczna publikacja po zakończeniu egzaminu treści zadań wykorzystywanych podczas danego PES wraz z prawidłowymi odpowiedziami, tak jak ma to miejsce w przypadku LEP (§ 19a rozporządzenia MZ w sprawie stażu podyplomowego)

 1. Utworzenie ogólnodostępnego banku pytań testowych wraz z kluczem odpowiedzi dla każdej specjalności medycznej , niezależnie od publikacji treści zadań PES

 2. Utworzenie syllabusa aktualizowanego na min. 3 miesiące przed każdą sesją egzaminacyjną oraz listy podręczników i wytycznych aktualnie obowiązujących na 4-5 miesięcy przed każdą sesją (zaraz po zakończeniu poprzedniej sesji PES)

 3. Określenie na min. 6 miesięcy wcześniej terminów PES, obowiązkowe powiadomienie zdającego (list polecony) na 30 dni przed egzaminem pisemnym i na 14 dni przed egzaminem ustnym o dacie i miejscu zdawania PES

 4. Dopasowanie terminów zamykania specjalizacji do terminów PES – w szczególności wprowadzenie możliwości zaliczenia kursu atestacyjnego już po złożeniu wniosku o przystąpienie do PES

 5. Umożliwienie kwestionowania pytań testowych także po zakończonym egzaminie po jego upublicznieniu na stronach internetowych CEM, podawanie wraz z pełnym uzasadnieniem decyzji PKE co do kwestionowanych pytań

 6. Zaliczanie wszystkim zdającym unieważnionego pytania bez zmiany progu punktowego

 7. Odstąpienie od sztywnego wymogu uzyskania progu 60% poprawnych odpowiedzi na rzecz krzywej Gaussa

 8. Zapewnienie trybu odwoławczego od decyzji PKE dot. ustalenia wyników części testowej PES na gruncie Kodeksu Postępowania Administracyjnego

 9. Zniesienie limitu podejść do PES , kosztem wprowadzenia odpłatności za trzecie i kolejne podejście

 10. Uznawanie zaliczonej części egzaminu tj. ustnego, praktycznego, testowego i egzaminu z EKG w poczet PES

 11. Wprowadzenie europejskich egzaminów specjalizacyjnych w miejsce PES ( tak jak dla urologii i anestezjologii)

 

Jak ważny jest problem specjalności lekarskich, niech świadczy fakt że obecnie obserwujemy deficyt specjalistów w wielu dziedzinach medycyny tj.: neonatologia, rehabilitacja medyczna, nefrologia, chirurgia naczyniowa, hematologia, endokrynologia, kardiologia oraz takie dziedziny jak diagnostyka laboratoryjna czy patomorfologia, a proces szkolenia trwa długo, co może skutkować już wkrótce niemożnością zapewnienia opieki specjalistycznej. Również bardzo niepokojące rozbieżności co do ilości specjalistów w Polsce ( od 200 do 312 lekarzy na 100 tys. ludności, 119 tys. czynnych zawodowo lekarzy i lekarzy dentystów wg danych NFZ) nakazują zintensyfikować i ułatwić proces uzyskiwania tytułu specjalizacji. Uważamy że temu celowi służyć mogą następujące zmiany:

 1. Zniesienie limitowania otwierania danej specjalizacji

 2. Automatyczne rozpoczynanie szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza wraz z momentem zatrudnienia na oddziale szpitalnym który posiada kontrakt na świadczenie danych usług z NFZ

 3. Akredytacja ośrodków wyłącznie według kryteriów posiadania kontraktu z NFZ w danej specjalności

 4. Weryfikacja i urealnienie planów specjalizacji w szczególności staży cząstkowych

 5. Wzmocnienie roli kierownika specjalizacji w myśl zasady „uczeń – mistrz” oraz wprowadzenie wynagrodzenia za pełnienie obowiązków kierownika specjalizacji

 6. Coroczna weryfikacja odbytego szkolenia wraz z obowiązkową oceną zarówno specjalizujących się lekarzy oraz ośrodków prowadzących staże specjalizacyjne

 

Sami doświadczamy problemów z uzyskaniem specjalizacji, znamy bolączki młodych lekarzy którzy wchodzą dopiero w pełnię samodzielności zawodowej. Chcemy tym niemniej czynnie wspierać i aktywnie włączyć się w prace, które pomogą zmienić i polepszyć system kształcenia podyplomowego w Polsce. Mamy nadzieję że zaproponowane przez nas zmiany zostaną uwzględnione w pracach legislacyjnych i będą stanowiły ważny głos w dyskusji nad wypracowaniem optymalnego modelu szkolenia zawodowego lekarzy w Polsce

 w imieniu OSKUL

 

(-)dr n.med. Aleksander Włodarczyk


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 17 odwiedzający (93 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free