EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  => Pisma OZZL z dn 14.11.2008
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 1
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 2
  => Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński
  => Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008
  => List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008
  => Uzupełnienie treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008
  => Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008
  => Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008
  => Polemika z artykułem „Specjaliści bronią swoich”
  => Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.
  => Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009
  => Skarga_do_MZ_z dn.14.01.2009
  => Petycja do Pani Minister Zdrowia z dn. 21.01.2009
  => List otwarty z dn. 21.01.2009
  => Sposób postępowania dla osób które wyrażają chęć podpisania listu otwartego i petycji , jednocześnie nie chcąc rejestrować się na stronach Medycyny Praktycznej
  => Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009
  => APEL
  => Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => Postulaty wręczone Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych w trakcie spotkania w dniu 04.02.2009
  => spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => list otwarty i petycja
  => Interpelacja Pani Poseł Janny Muchy w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.02.2009
  => Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Sluzby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009
  => XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
  => List z dnia 23.02.2009 od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka do autora strony CZYLI DO NAS WSZYSTKICH
  => List do Pani Posel Joanny Muchy z dnia 07.03.2009
  => Komentarz pana Janusza Korwin-Mikke
  => Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009
  => List z KLubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc z dnia 28.02.2009
  => List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009
  => Odpowiedz (z dnia 24.03.2009) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka na interpelacje Pani Posel Joanny Muchy ( z dnia 13.02.2009)
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich zlozony przez dr. Kazimierza Maya w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach kandydatow na okregowe zjazdy lekarzy.
  => Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
  => DONIESIENIE DO PROKURATURY
  => Specjalisci bronia kolegow
  => List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
  => list z dnia 21.04.2009 od lekarza obcokrajowca
  => Równe szanse, czy aby na pewno ?
  => Pismo do Pani Minister Zdrowia z dnia 26.04.0009
  => Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
  => List Spolecznosci Lekarzy Obcokrajowcow do Pani Minister Zdrowia z dnia 27.04.2009
  => SKANY PYTAŃ
  => Pismo z Prokuratury z dnia 22 kwietnia 2009
  => Skad sie biora pytania ?
  => Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 kwietnia i 08 maja 2009
  => Kiedy Choroby Wewnetrzne-Kompendium
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23.06.2009
  => Podsumowanie -czyli list do Pana Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14.07.2009
  => Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka imieli z dnia 13.08.2009
  => Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz !
  => Podanie o 5-ty termin
  => Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE
  => ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU:
  => DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO SIĘ UDAĆ ?
  => Pismo do Dyrektora CEM z dnia 16.11.2009
  => wystąpienie pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza z dn. 04.11.2009
  => PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
  => Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  => Sprostowanie
  => „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.
  => „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES
  => O „przekroczeniu uprawnień”...
  => Czy w medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!
  => Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
  => Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r
  => Zmiany powolne, ale jednak....
  => DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
  => PODANIE o dopuszczenie do PES z dn. 20.07.2010
  => Odpowiedź na podanie z dnia 20.07.2010
  => INFORMACJA OSKUL
  => ZMIANY W SPRAWIE PES-aktualne informacje (19.10.2010)
  => Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
  => List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminow Medycznych w sprawie PES
  => Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?
  => Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych wraz z uzasadnieniem.
  => Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzadowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 3 lutego 2011 r.
  => Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi na pytanie !
  => Projekt z dn 17.05,2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  => Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.
  => Odwołanie konsultantów krajowych
  => Odwołania-ciąg dalszy.
  => 01.07.2011 Najświeższe informacje o PES
  => Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?
  => Orzeczenie NSA z dnia 21.07.20111
  => UWAGA AKCJA !
  => Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.
  => Jak CEM prawa przestrzega...
  => Wezwanie przedsądowe
  => Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
  => Krótki komentarz do „Odpowiedzi Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011 „”
  => Dlaczego warto wystąpić do CEM o udostępnienie testów PES i „puli pytań”?
  => Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...
  => Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej z dnia 16.10.2011
  => Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.strony
  => Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2011
  => Styczniowe (2012) nowości...
  => Tytuł nowej strony
  => Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach
  => Ludzie listy piszą...
  => Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
  => PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński

Sprawozdanie ze spotkania w CEM dn.17.12.2008. /ze względu na prośby o jak najszybsze umieszczeni tekstu -jeszcze coś uzupełnię zapewne/

/sporządził Wojciech Buczyński/ 


W spotkaniu brali udział:

Pan Profesor Zbigniew Gaciong, Pan Profesor Stanisław Orkisz ,Pan dr hab. n. med. Mariusz Klencki , Radca Prawny CEM oraz dwoje przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.

Z naszej strony brali udział Prawnicy :

Mecenas Sławomir Krześ oraz Grzegorz Lewandowski

 

Lek Monika Hołub

Lek Wojciech Buczyński

 

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11.00 trwało do 14.00

 

Skrócona relacja:

 

SPRAWA UNIEWAŻNIENIA PYTAŃ I DOPUSZCZENIA DO DALSZEJ CZĘSCI PES

 

Prof. Orkisz przyznał, że zostało złamane prawo- zmieniono wynik egzaminu z niezaliczony  na zaliczony po egzaminie w wyniku odwołań , oraz po egzaminie unieważniono pytania prawidłowe.

Pan Prof. Gaciong zauważył, że unieważnione pytania były prawidłowe, ale wadliwe bo były za trudne /jednakże nie podał przynajmniej dla mnie przekonującej argumentacji co to znaczy za trudne oraz dlaczego kolejnych pytań za takie uznać nie można/. Na propozycję Pana Mecenasa Krzesia , żeby zgodnie z konstytucyjną zasadą równości  dopuścić do dalszej części egzaminu wszystkich podchodzących do testu prawnik reprezentujący CEM powiedział , że zgodnie z konstytucją Polska jest demokratycznym państwem prawa, i że w związku z tym jednorazowe złamanie prawa nie upoważnia do dalszego łamania prawa w imię konstytucyjnej równości i że nasze postulaty (sic!) mogą doprowadzić do unieważnienia już przyznanego niektórym osobom stopnia specjalisty. Na argument,  Mec Krzesia, że prawa nabyte nie mogą być odebrane, do dyskusji włączył się Pan Prof. Orkisz stwierdzając, że już CEM raz w przeszłości unieważnił przyznane tytuły specjalistów. W tym momencie ja włączyłem się do dyskusji przypominając , że tu chodzi o unieważnienie tytułów specjalistów /przy czym nie wiem jak ta sprawa się ostatecznie skończyła/ osobom które przedstawiły sfałszowane zaświadczenia o zdanym egzaminie z języka obcego - a więc mieliśmy do czynienia z oszustwem ze strony zdających a tu doszło do złamania prawa przez jak rozumiem CEM i PKE –pan Prof. Orkisz nie polemizował dalej ze  mną.

Ponadto Pan Prof. Gaciong argumentował dalej, że w momencie unieważniania pytań PKE nie znała personaliów zdających przypisanych do konkretnych numerów kart odpowiedzi/ informacja była tajna/. Na stwierdzenie , że w/w informacja nigdy nie była tajna bo wisiała przez kilka godzin w miejscu egzaminu / pan Prof. Orkisz odniosłem wrażenie był zdziwiony /  pan Prof. Gaciong stwierdził, że nie życzy sobie takich insynuacji, ponadto jeśliby teraz unieważniono kolejne pytania to można by mu jako przewodniczącemu PKE postawić zarzut manipulowania wynikiem egzaminu pod konkretne  osoby.

 

SPRAWA PUBLIKACJI PYTAŃ TESTOWYCH Z TESTU JESIEŃ 2008 :

 

Tutaj strona przeciwna przedstawiała już wcześniej znane argumenty-stanowczo odmawiając publikacji, warto tu jedna wspomnieć o stanowisku wyrażonym przez Pana Prof. Gacionga, że nam nie są potrzebne testy do nauki (!) tylko jak się wyraził „do zbierania kwitów” potrzebnych do żądania unieważnienia kolejnych pytań. Ponadto Prof. Gaciong stwierdził, że jest za publikacją testów, ale tylko po zmianie zarządzenia ministra i jeżeli już to od następnych sesji.

 

 

SPRAWA LICZBY MOŻLIWYCH PODEJŚĆ DO PES:

 

Tutaj głównie zabierał głos Pan Prof. Gaciong.

Twierdził, że jest za nie limitowaniem liczby podejść , a jeśli już to żeby można było podchodzić w ciągu 3-ch do 5-u lat od uzyskania prawa do przystąpienia do PES. Twierdził ponadto , że w zasadzie można by przyjąć nielimitowany czas zdawania egzaminu, ale później dodał ,że po 5- latach wiedza się zmienia, i ponadto blokowałoby to miejsca specjalizacyjne innym osobom (!)

 

 

SPRAWA ZASAD OCENIANIA TESTU:

 

Pan Prof. Gaciong stwierdził, że można by przyjąć sposób oceniania wg. Niemierki, wówczas jak sądzi nie zdawałoby ok. 20% ale wówczas próg punktowy byłby zmienny, i (!) naraziłoby to PKE na protesty lekarzy przystępujących do PES z innych specjalizacji w przypadku gdyby ich próg punktowy byłby wyższy.

 

 

 

 


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 12 odwiedzający (21 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free