EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  => Pisma OZZL z dn 14.11.2008
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 1
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 2
  => Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński
  => Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008
  => List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008
  => Uzupełnienie treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008
  => Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008
  => Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008
  => Polemika z artykułem „Specjaliści bronią swoich”
  => Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.
  => Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009
  => Skarga_do_MZ_z dn.14.01.2009
  => Petycja do Pani Minister Zdrowia z dn. 21.01.2009
  => List otwarty z dn. 21.01.2009
  => Sposób postępowania dla osób które wyrażają chęć podpisania listu otwartego i petycji , jednocześnie nie chcąc rejestrować się na stronach Medycyny Praktycznej
  => Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009
  => APEL
  => Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => Postulaty wręczone Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych w trakcie spotkania w dniu 04.02.2009
  => spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => list otwarty i petycja
  => Interpelacja Pani Poseł Janny Muchy w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.02.2009
  => Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Sluzby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009
  => XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
  => List z dnia 23.02.2009 od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka do autora strony CZYLI DO NAS WSZYSTKICH
  => List do Pani Posel Joanny Muchy z dnia 07.03.2009
  => Komentarz pana Janusza Korwin-Mikke
  => Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009
  => List z KLubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc z dnia 28.02.2009
  => List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009
  => Odpowiedz (z dnia 24.03.2009) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka na interpelacje Pani Posel Joanny Muchy ( z dnia 13.02.2009)
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich zlozony przez dr. Kazimierza Maya w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach kandydatow na okregowe zjazdy lekarzy.
  => Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
  => DONIESIENIE DO PROKURATURY
  => Specjalisci bronia kolegow
  => List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
  => list z dnia 21.04.2009 od lekarza obcokrajowca
  => Równe szanse, czy aby na pewno ?
  => Pismo do Pani Minister Zdrowia z dnia 26.04.0009
  => Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
  => List Spolecznosci Lekarzy Obcokrajowcow do Pani Minister Zdrowia z dnia 27.04.2009
  => SKANY PYTAŃ
  => Pismo z Prokuratury z dnia 22 kwietnia 2009
  => Skad sie biora pytania ?
  => Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 kwietnia i 08 maja 2009
  => Kiedy Choroby Wewnetrzne-Kompendium
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23.06.2009
  => Podsumowanie -czyli list do Pana Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14.07.2009
  => Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka imieli z dnia 13.08.2009
  => Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz !
  => Podanie o 5-ty termin
  => Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE
  => ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU:
  => DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO SIĘ UDAĆ ?
  => Pismo do Dyrektora CEM z dnia 16.11.2009
  => wystąpienie pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza z dn. 04.11.2009
  => PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
  => Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  => Sprostowanie
  => „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.
  => „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES
  => O „przekroczeniu uprawnień”...
  => Czy w medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!
  => Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
  => Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r
  => Zmiany powolne, ale jednak....
  => DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
  => PODANIE o dopuszczenie do PES z dn. 20.07.2010
  => Odpowiedź na podanie z dnia 20.07.2010
  => INFORMACJA OSKUL
  => ZMIANY W SPRAWIE PES-aktualne informacje (19.10.2010)
  => Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
  => List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminow Medycznych w sprawie PES
  => Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?
  => Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych wraz z uzasadnieniem.
  => Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzadowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 3 lutego 2011 r.
  => Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi na pytanie !
  => Projekt z dn 17.05,2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  => Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.
  => Odwołanie konsultantów krajowych
  => Odwołania-ciąg dalszy.
  => 01.07.2011 Najświeższe informacje o PES
  => Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?
  => Orzeczenie NSA z dnia 21.07.20111
  => UWAGA AKCJA !
  => Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.
  => Jak CEM prawa przestrzega...
  => Wezwanie przedsądowe
  => Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
  => Krótki komentarz do „Odpowiedzi Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011 „”
  => Dlaczego warto wystąpić do CEM o udostępnienie testów PES i „puli pytań”?
  => Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...
  => Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej z dnia 16.10.2011
  => Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.strony
  => Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2011
  => Styczniowe (2012) nowości...
  => Tytuł nowej strony
  => Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach
  => Ludzie listy piszą...
  => Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
  => PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "->www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Zadania-zbyt-zlozone-dla-lekarzyobcokrajowcow,6535,9.html

"Odpowiedź" została przesłana wraz z pismem (->protest-pes.pl.tl/Pismo-do-Pani-Minister-Zdrowia-z-dnia-26-.-04-.-0009.htm) do Pani Minister Zdrowia doktor Ewy Kopacz.

---------------------------------------------------------------------------------------------

„ODPOWIEDŹ”                        Lubin dn.26.04.2009

Odpowiadając na artykuł pani redaktor Anny Kaczmarek zatytułowany: " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy- obcokrajowców ", a zamieszczony na łamach portalu RYNEKZDROWIA.PL z dnia 25.04.2009, zawierającego wypowiedź między innymi Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, chciałbym przeprosić za napisanie nieprawdy, jakoby zdający Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z Anestezjologii mieli możliwość wyboru wersji językowej testu (angielski/polski). Wypowiedź Dyrektora CEM stanowi niewielką cześć artykułu, jednakże, zawiera tyle nieprawdziwych informacji, że czuję się w obowiązku je omówić:


1- „ Nie było żadnych skarg”- otóż Panie Profesorze były. W jednym z dokumentów, który jest odpowiedzią poprzedniego Specjalisty Krajowego z Chorób Wewnętrznych , skierowaną do jednego, ze składających skargę jest klauzula „do wiadomości Prof. Stanisław Orkisz”. Tak więc co najmniej od dnia 16-go lutego 2006 musiał Pan wiedzieć, że takie skargi są składane (w tym znał Pan zarzuty -nie tylko chodziło o czas, jak i też była w nich mowa o trudnościach, ze zrozumieniem zadawanych pytań) !


2-Twierdzenie: „Nie ma żadnych przepisów, które pozwalałyby na inne traktowanie lekarzy cudzoziemców ” oraz „Nie ma powodów, ani podstaw prawnych żeby wprowadzić inne warunki zdawania egzaminu dla tych osób.” jest słuszne. Praktyka kierowanej przez Pana Profesora instytucji przeczy jednak tym twierdzeniom. I to bardziej niż wydaje się wielu osobom!


  • Na jakiej podstawie dwa dokumenty wydane przez państwową instytucję ( test Lekarskiego Egzaminu Państwowego -LEP oraz Lekarsko- Dentystycznego Egzaminu Państwowego LDEP) oraz testy są przeprowadzane także w języku angielskim?

Pytanie 1-sze:
Dlaczego tylko te dwa dokumenty?

Pytanie 2-gie:
Dlaczego właśnie te?

Pytanie 3-cie :
Dlaczego tylko w jednym języku obcym -angielskim? Przecież to jest jawna dyskryminacja!
Koledzy pochodzący z krajów arabskich informują mnie, że w ich krajach podstawowym, niejednokrotnie jedynym nauczanym w szkołach językiem obcym jest język francuski (wynika to jak twierdzą z historii ich krajów).

Dyskryminacja tych lekarzy jest tym bardziej dotkliwa, jeśli uświadomimy sobie, że LEP i chyba także LDEP mają charakter konkursowy. Od ilości punktów na nich zdobytych zależy jaką specjalizację otworzą! Tak więc osoby, które preferują inny niż angielski język obcy, są już na starcie swojej kariery w naszym kraju dyskryminowani !

 

3- Zatem, przeczy zasadom głoszonym przez Dyrektora CEM fakt, że tylko LEP i LDEP jest przeprowadzany również w języku obcym, a PES tylko po polsku ,także przeczy to stanowisku wyrażonemu przez Pana Romana Danielewicza -Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia w piśmie NZ-NSK-843-6260-1/MM/06 z dnia 2006.03.16 :„Wprowadzenie różnych zasad w obrębie jednego systemu nabywania kwalifikacji zawodowych, byłoby naruszeniem zasady równości wobec prawa” . Zwróćmy uwagę, że zarówno LDEP , LEP jak i PES są składnikami „jednego systemu zdobywania kwalifikacji zawodowych”, już choćby z tego powodu, że LEP jest jednocześnie postępowaniem kwalifikacyjnym do specjalizacji, która kończy się PES-em .

 

4- Jeszcze odnośnie zarzutów formułowanych w posiadanych przeze mnie skargach kolegów obcokrajowców w kontekście pisma poprzedniego Konsultanta Krajowego i równości wobec prawa. Pan Dyrektor CEM zapewne będzie twierdził , że kopiując za pomocą skanera książeczki testowe podczas egzaminów PES, oraz publikując je na stronie www.protest-pes.pl, dokonałem przestępstwa, stawiając siebie w komfortowej sytuacji- nie musi odnosić się do tego punktu mojej „odpowiedzi”. Jednak pragnę uświadomić wszystkim, że wysłałem pismo do Ministerstwa Zdrowia z którego jasno wynika, że posiadam te testy, sposób reakcji Ministerstwa, jak i sposób reakcji podległych Dyrektorowi pracowników CEM pilnujących porządku podczas egzaminu PES, dowodzi jasno, że nie uznają tego za przestępstwo.

Proponuję zatem skonfrontować, słowa poprzedniego Konsultanta Krajowego z Chorób Wewnętrznych, Pana Profesora Gacionga: „Zapewniam pana, że egzamin testowy z chorób wewnętrznych nie zawiera wyjątkowo rozbudowanych wersji pytań.”- zawarte w piśmie z dnia 16-go lutego 2006, z cytowanym jednym z pytań testu PES z Chorób Wewnętrznych przeprowadzonych pod jego nadzorem :


Przykładowe pytanie ( pytanie trudne do zrozumienia nawet dla „rodowitych obywateli naszego kraju”-a podkreślmy, na test jest mało czasu , dochodzi jeszcze stres -problem ten był wielokrotnie poruszany ) :

U chorego w 7 dobie niepowikłanego zawału serca ściany przedniej oznaczono stężenie troponiny I i stwierdzono nadal zwiększoną wartość tego markera .
W tej sytuacji:

A-rozpoznajemy dorzut zawałowy,podajemy alteplazę jeżeli wcześniej podano streptokinazę,chorego ponownie unieruchamiamy
B-wnioskujemy,że oprócz pełnościennego zawału ściany przedniej chory musiał przebyć również zawał bez uniesienia ST(NSTEMI),włączamy wlew heparyny i eptyfibatyd lub tirofiban ,chorego unieruchamiamy

C-przyjmujemy,że wzrost troponiny I,która nie jest białkiem swoistym tylko dla mięśnia sercowego jest związany z dysfunkcją mięśni u chorego zbyt powoli rehabilitowanego lub chory otrzymał injekcję domięśniową

D-podwyższone wartości troponiny I po upływie ok. tygodnia od ostrego epizodu wieńcowego nakazuje sprawdzenie drożności tętnicy zawałowej w badaniu angio-TK lub koronarografii

E-żadne z powyższych nie jest prawidłowe

Proponuję aby (tak dla ilustracji „przestrzegania zasady równości wobec prawa”) porównać w/w pytanie z pytaniamia dla PES z Anestezjologii z porównywalnego okresu czasu pytanie skopiowane ze strony www Polskiego Towarzystwa Anestezjologi i Intensywnej Terapii(->www.ptaiit.org/edu.php):

Nasilona obwodowa wasokonstrykcja może być odwrócona przez stosowanie:

A. Fentolaminy
B. Nitroprusydku sodu

C. Esmololu

D. Nifedypiny

E. Wysokiego znieczulenie podpajęczynówkowego

Przykładowe (wybrałem jedno z bardziej rozbudowanych) pytanie z ostatniego testu z Chorób Wewnętrznych (wiosna 2009) :

Które stwierdzenie dotyczące stosowania diuretyków w ostrej niewydolności serca jest prawdziwe?

A. Wlew ciągły furosemidu jest skuteczniejszy niż powtarzane wstrzyknięcia dużych dawek tego leku.
B. Dodanie diuretyku tiazydowego lub spironolaktonu do diuretyku pętlowego jest lepsze niż stosowanie samego diuretyku pętlowego w bardzo dużych dawkach.

C. przy klirensie kreatyniny <30 ml/min diuretyki diazydowe są nieskuteczne i preferuję się diuretyki pętlowe

D. prawdziwe są odpowiedzi A, C

E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C

 

Zadaje ponownie pytanie, gdzie tutaj mamy przestrzeganie równości obywateli wobec prawa?

 

5.Dotyczy sesji z jesieni 2008. Na jakiej Podstawie Dyrektor CEM i Ministerstwo uznało za zgodną z przepisami decyzję poprzedniego Konsutlanta Krajowego z Chorób Wewnętrznych Pana Profesora Gacionga (nadmieniam, że sam uznał ją za kontrowersyjną), polegająca na zmianie oceny negatywnej na pozytywną wybranym zdającym ( tzn nie wszystkim!) motywowaną tym, że uznał część przygotowanych przez siebie pytań za zbyt trudne.

 

6. Jeżeli zatem, uznać postępowanie Pana Profesora Zbigniewa Gacionga za prawidłowe, to odwołanie obywatela Zbigniewa Gacionga z pełnionego urzędu Konsultanta Krajowego należy uznać, za pogwałcenie praw człowieka, przez Ministerstwo Zdrowia !

 

7. Dlaczego CEM kierowany przez Pana Profesora Orkisza, a nadzorowany Przez Ministerstwo Zdrowia przyjął następująca zasadę:

 

Gdy w wyniku pomyłki urzędnika CEM pytanie testowe (dotyczy LEP, LDEP, PES) -także gdy w wyniku błędu drukarskiego jest ono częściowo nieczytelne -zostanie unieważnione, to u zdających dokonuje się korekty zdobytych punktów w taki sposób, że zostaje podwyższony minimalny próg procentowy niezbędny do zdania egzaminu. Pragnę, zauważyć, że może dojść do sytuacji gdy np. niemożność odczytania pytania nie będzie bezsporna i część zdających udzieli prawidłowej odpowiedzi -oni zostaną ewidentnie poszkodowani! Gdzie tu jest miejsce na zasady równości i sprawiedliwości społecznej? Czyż to nie jest ilustracja zasady „urzędnik zawinił -obywatel traci...”?

 


Na koniec pragnę odnieść się do wypowiedzi Pana Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dr Konstantego Radziwiłła: „Tak mało obcokrajowców pracuje w Polsce dlatego, że nie są w stanie przejść bariery, jaką jest egzamin z języka polskiego, który każdy z nich musi zdać”

Wypowiedź jest jak najbardziej trafna, ale odnosi się do czynników obiektywnych, na które nikt nie ma wpływu. Obcokrajowcy którzy nie mogli zdać PES z powodu jego gramatyki, są osobami które co najmniej 6-7 lat (w większości przypadków należy dodać jeszcze 6 lat studiów i rok stażu) pracują w Polsce z polskojęzycznymi pacjentami, wypełniając polskojęzyczną dokumentacje, czytając literaturę itp. - a tu nagle okazuje się, że trafiają w barierę której nikt by się nie spodziewał. Dowodem, że istniała taka bariera, a teraz nie istnieje, jest test przygotowany pod nadzorem obecnego Konsultanta Krajowego z Chorób Wewnętrznych Pana Docenta Jacka Imielę, jego wyniki, jak i brak zgłaszanych skarg ( nie tylko przez obcokrajowców, ale i przez pozostałych zdających, także tych którzy otrzymali ocenę niedostateczną).


Ponadto nasuwa się bardziej ogólny wniosek. Popatrzmy na sąsiadów, np. Niemcy, u nich nie ma odpowiednika CEM, nie jest zdawany egzamin centralny, a wszystkie dokumenty i prowadzone procedury są wyłącznie w Języku Niemieckim. Egzamin specjalizacyjny przeprowadzany jest w poszczególnych landach, przez Izby Lekarskie w większości przypadków jest to egzamin ustny. Zadam pytanie czy niemiecki system jest gorszy? A może przepuszcza słabszych lekarzy? Nasz system jest źródłem niekończących się skarg, zgłaszanych przez zdających, ale także po części krytykowany przez „luminarzy” naszej medycyny. Pamiętajmy, że mamy drastyczny brak lekarzy. Mamy bardzo trudny język. Zarobki odbiegające (delikatnie mówiąc) od zarobków innych krajów Unii. Musimy konkurować o lekarzy- emigrantów z innymi krajami (np. Niemcy, Wielka Brytania, Francja) i co robimy? Konserwujemy ten system, prezentując propozycje ustawy (->protest-pes.pl.tl/Za%26%23322%3Bo%26%23380%3Benia-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zawodach-lekarza-i-lekarza-dentysty-z-dnia-25-.-02-.-2008-.htm ) która zamiast go reformować, zdaje się pogłębiać jego jak niektórzy twierdzą patologiczną istotę.


Wojciech Buczyński

Pismo Pana Profesora Gacionga:Pismo Pana Dyrektora Danielewicza :


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 17 odwiedzający (127 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free