EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  => Pisma OZZL z dn 14.11.2008
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 1
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 2
  => Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński
  => Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008
  => List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008
  => Uzupełnienie treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008
  => Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008
  => Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008
  => Polemika z artykułem „Specjaliści bronią swoich”
  => Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.
  => Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009
  => Skarga_do_MZ_z dn.14.01.2009
  => Petycja do Pani Minister Zdrowia z dn. 21.01.2009
  => List otwarty z dn. 21.01.2009
  => Sposób postępowania dla osób które wyrażają chęć podpisania listu otwartego i petycji , jednocześnie nie chcąc rejestrować się na stronach Medycyny Praktycznej
  => Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009
  => APEL
  => Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => Postulaty wręczone Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych w trakcie spotkania w dniu 04.02.2009
  => spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => list otwarty i petycja
  => Interpelacja Pani Poseł Janny Muchy w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.02.2009
  => Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Sluzby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009
  => XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
  => List z dnia 23.02.2009 od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka do autora strony CZYLI DO NAS WSZYSTKICH
  => List do Pani Posel Joanny Muchy z dnia 07.03.2009
  => Komentarz pana Janusza Korwin-Mikke
  => Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009
  => List z KLubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc z dnia 28.02.2009
  => List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009
  => Odpowiedz (z dnia 24.03.2009) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka na interpelacje Pani Posel Joanny Muchy ( z dnia 13.02.2009)
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich zlozony przez dr. Kazimierza Maya w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach kandydatow na okregowe zjazdy lekarzy.
  => Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
  => DONIESIENIE DO PROKURATURY
  => Specjalisci bronia kolegow
  => List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
  => list z dnia 21.04.2009 od lekarza obcokrajowca
  => Równe szanse, czy aby na pewno ?
  => Pismo do Pani Minister Zdrowia z dnia 26.04.0009
  => Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
  => List Spolecznosci Lekarzy Obcokrajowcow do Pani Minister Zdrowia z dnia 27.04.2009
  => SKANY PYTAŃ
  => Pismo z Prokuratury z dnia 22 kwietnia 2009
  => Skad sie biora pytania ?
  => Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 kwietnia i 08 maja 2009
  => Kiedy Choroby Wewnetrzne-Kompendium
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23.06.2009
  => Podsumowanie -czyli list do Pana Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14.07.2009
  => Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka imieli z dnia 13.08.2009
  => Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz !
  => Podanie o 5-ty termin
  => Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE
  => ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU:
  => DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO SIĘ UDAĆ ?
  => Pismo do Dyrektora CEM z dnia 16.11.2009
  => wystąpienie pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza z dn. 04.11.2009
  => PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
  => Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  => Sprostowanie
  => „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.
  => „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES
  => O „przekroczeniu uprawnień”...
  => Czy w medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!
  => Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
  => Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r
  => Zmiany powolne, ale jednak....
  => DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
  => PODANIE o dopuszczenie do PES z dn. 20.07.2010
  => Odpowiedź na podanie z dnia 20.07.2010
  => INFORMACJA OSKUL
  => ZMIANY W SPRAWIE PES-aktualne informacje (19.10.2010)
  => Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
  => List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminow Medycznych w sprawie PES
  => Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?
  => Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych wraz z uzasadnieniem.
  => Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzadowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 3 lutego 2011 r.
  => Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi na pytanie !
  => Projekt z dn 17.05,2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  => Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.
  => Odwołanie konsultantów krajowych
  => Odwołania-ciąg dalszy.
  => 01.07.2011 Najświeższe informacje o PES
  => Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?
  => Orzeczenie NSA z dnia 21.07.20111
  => UWAGA AKCJA !
  => Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.
  => Jak CEM prawa przestrzega...
  => Wezwanie przedsądowe
  => Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
  => Krótki komentarz do „Odpowiedzi Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011 „”
  => Dlaczego warto wystąpić do CEM o udostępnienie testów PES i „puli pytań”?
  => Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...
  => Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej z dnia 16.10.2011
  => Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.strony
  => Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2011
  => Styczniowe (2012) nowości...
  => Tytuł nowej strony
  => Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach
  => Ludzie listy piszą...
  => Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
  => PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.

 

Wojciech Buczyński                                                                                                                 Lubin 11.01.2009

 

 

 Pani Minister Zdrowia Doktor Ewa Kopacz

                       
Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji i zdobywania kwalifikacji lekarzy.

 

            Dochodzą do nas informacje o toczących się pracach nad reformą toku odbywania specjalizacji i zdobywania kwalifikacji lekarzy. Chciałbym zwrócić uwagę Pani Minister na pewne kwestie. Jak twierdzą eksperci należy przeprowadzić daleko idące zmiany, na pewno wymaga to żmudnych konsultacji i zajmie sporo czasu . Jednakże w trakcie rozmów z Dyrektorem Centrum Egzaminów Medycznych Panem Profesorem Stanisławem  Orkiszem zaniepokoiły mnie pewne poglądy  którymi podzielił się z nami Pan Profesor. Należy podkreślić niewątpliwe zasługi Pana Profesora dla nauki polskiej, jednakże tutaj należy traktować Pana Profesora jako urzędnika państwowego, i jako obywatel mam prawo i obowiązek poddać krytyce postępowanie i poglądy Pana Profesora jak każdego urzędnika w państwie.

 

Otóż dyrektor CEM zaproponował, aby przyznać mu kolejne uprawnienie polegające na unieważnianiu egzaminu państwowego ( miał tu na myśli część testową Państwowego Egzaminu Specjalistycznego). Uważam, że nie może być tak, aby urzędnik dysponował możliwością samodzielnego korygowania błędów popełnionych przez siebie lub podległych mu instytucji (PKE) w ten sposób, że gdy popełni się błąd, którego skutkiem jest krzywda kilkudziesięciu, bądź nawet kilkuset obywateli, urzędnik mógł zarządzić unieważnienie testu i powiedzieć:  „nic się nie stało, przecież unieważniliśmy test”, w niektórych wypowiedziach Pana Profesora jest zawarta wręcz sugestia, że mógłby mieć prawo do zarządzenia powtórzenia egzaminu!

 

W tej sytuacji żartem wydaje deklaracja wprowadzenia możliwości unieważnienia testu na wniosek samych zdających, oczywiście umotywowany wniosek. Jak miałby być umotywowany? Odwołaniami składanymi podczas egzaminu i bezpośrednio po nim? Jakoś trudno mi to sobie wyobrazić, nawet dopuszczając możliwość składania zastrzeżeń po egzaminie, w sytuacji, kiedy sam test pozostaje tajny (!), zdający mają pamiętać treść pytań, kiedy urzędnik CEM będzie miał nad nim przewagę, poprzez dostęp do książeczki testowej, a zdający będzie musiał bronić swoich racji niejako opierając się na swojej pamięci, przecież ów urzędnik będzie mógł wręcz ośmieszyć zdającego (obserwowaliśmy takie próby przy okazji nieszczęsnej październikowej sesji PES).

 A więc urzędnik rezerwuje sobie prawo do praktycznie bezkarnego popełniania błędów, obywatela, czyli zdającego karze się, gdy popełni błąd i otrzyma ocenę niedostateczną z egzaminu poprzez ograniczenie liczby podejść do egzaminu do trzech a maksymalnie do czterech.

 

Pragnę zauważyć, że jak dowodzi historia spotkań obywatela z urzędnikiem , ten ostatni zawsze znajdzie sposób na taką interpretację przepisów, aby wykazać swoją władzę często ze szkodą dla obywatela. Planowana reforma powinna również uwzględnić taką zmianę przepisów, aby uniemożliwić takie działanie między innymi przez spełnienie poniższych postulatów, oraz wprowadzenie rzetelnej, dającej równe szanse wszystkim ścieżki odwoławczej od decyzji CEM.

 

Proponuje następujące zmiany (nie wymagające głębokiej reformy systemu):

 

Po pierwsze zniesienie limitu czterech podejść do egzaminu i wprowadzenie nielimitowanej liczby owych podejść, oczywiście bez spełniania dodatkowych warunków przez zdającego  poczynając od sesji wiosennej 2009 (dopuszczając do niej wszystkich przestępujących, którzy nie zdali w sesji jesiennej 2008 także tych, którzy wyczerpali limit czterech podejść)

 

Po drugie, jak dowiodła sesja październikowa 2008 i wydarzenia w roku 2001 (w owym roku mieliśmy jedynie do czynienia z domniemanym przeciekiem pytań i wówczas test się nie odbył), niemożliwym wydaje się przy obecnych uregulowaniach prawnych, przeprowadzenie rzetelnego testu, testu, którego tryb przeprowadzenia oraz jakość pytań , nie będzie stanowił tematu kolejnych roszczeń ( a jak podkreśla się jest wystarczająca ilość gotowych pytań w tzw. banku pytań by taki test przeprowadzić, w banku który był źródłem pytań do ostatniego testu, a więc może zawierać nieokreśloną pulę pytań „wadliwych” podobnych do tych które przedostały się do ostatniego testu pomimo starannej weryfikacji przez Specjalistę Krajowego)- tak więc w sesji wiosennej należy zrezygnować z części testowej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

 

  Tym bardziej, że rezygnacja z części testowej będzie namiastką zadość uczynienia za szkody wyrządzone testem z października 2008 i być może zapobiegnie  kłopotliwym dla ministerstwa procesom sądowym.

 

Należy podkreślić, że oczywiste rozwiązanie polegające na nie wliczaniu do puli podejść ostatniego egzaminu PES , wydaje się tylko półśrodkiem, który jak sądzą prawnicy i tak będzie podstawą do  całkowitego zniesienia tegoż limitu.

 

 

Ostatnią prośbą do Pani Minister jest prośba o przesunięcie terminu rozpoczęcia Państwowego Egzaminu z Chorób Wewnętrznych na kwiecień 2009. Uważam, że w świetle braku nowego Konsultanta Krajowego i faktem potrzeby wydania koniecznych rozporządzeń przesunięcie to wydaje się jak najbardziej konieczne. Ponadto pragnę wierzyć, że termin rozpoczęcia egzaminu wyznaczony przez CEM na 4-go marca 2009 jest tylko przypadkowym błędem.

 

 

Z poważaniem

Lek. Wojciech Buczyński

Protest-pes

 

 

Do wiadomości :

Pan Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi Prof.dr.hab. Stanisław Orkisz

Media

 

 


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 19 odwiedzający (157 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free