EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  => Pisma OZZL z dn 14.11.2008
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 1
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 2
  => Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński
  => Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008
  => List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008
  => Uzupełnienie treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008
  => Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008
  => Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008
  => Polemika z artykułem „Specjaliści bronią swoich”
  => Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.
  => Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009
  => Skarga_do_MZ_z dn.14.01.2009
  => Petycja do Pani Minister Zdrowia z dn. 21.01.2009
  => List otwarty z dn. 21.01.2009
  => Sposób postępowania dla osób które wyrażają chęć podpisania listu otwartego i petycji , jednocześnie nie chcąc rejestrować się na stronach Medycyny Praktycznej
  => Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009
  => APEL
  => Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => Postulaty wręczone Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych w trakcie spotkania w dniu 04.02.2009
  => spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => list otwarty i petycja
  => Interpelacja Pani Poseł Janny Muchy w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.02.2009
  => Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Sluzby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009
  => XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
  => List z dnia 23.02.2009 od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka do autora strony CZYLI DO NAS WSZYSTKICH
  => List do Pani Posel Joanny Muchy z dnia 07.03.2009
  => Komentarz pana Janusza Korwin-Mikke
  => Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009
  => List z KLubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc z dnia 28.02.2009
  => List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009
  => Odpowiedz (z dnia 24.03.2009) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka na interpelacje Pani Posel Joanny Muchy ( z dnia 13.02.2009)
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich zlozony przez dr. Kazimierza Maya w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach kandydatow na okregowe zjazdy lekarzy.
  => Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
  => DONIESIENIE DO PROKURATURY
  => Specjalisci bronia kolegow
  => List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
  => list z dnia 21.04.2009 od lekarza obcokrajowca
  => Równe szanse, czy aby na pewno ?
  => Pismo do Pani Minister Zdrowia z dnia 26.04.0009
  => Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
  => List Spolecznosci Lekarzy Obcokrajowcow do Pani Minister Zdrowia z dnia 27.04.2009
  => SKANY PYTAŃ
  => Pismo z Prokuratury z dnia 22 kwietnia 2009
  => Skad sie biora pytania ?
  => Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 kwietnia i 08 maja 2009
  => Kiedy Choroby Wewnetrzne-Kompendium
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23.06.2009
  => Podsumowanie -czyli list do Pana Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14.07.2009
  => Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka imieli z dnia 13.08.2009
  => Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz !
  => Podanie o 5-ty termin
  => Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE
  => ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU:
  => DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO SIĘ UDAĆ ?
  => Pismo do Dyrektora CEM z dnia 16.11.2009
  => wystąpienie pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza z dn. 04.11.2009
  => PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
  => Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  => Sprostowanie
  => „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.
  => „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES
  => O „przekroczeniu uprawnień”...
  => Czy w medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!
  => Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
  => Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r
  => Zmiany powolne, ale jednak....
  => DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
  => PODANIE o dopuszczenie do PES z dn. 20.07.2010
  => Odpowiedź na podanie z dnia 20.07.2010
  => INFORMACJA OSKUL
  => ZMIANY W SPRAWIE PES-aktualne informacje (19.10.2010)
  => Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
  => List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminow Medycznych w sprawie PES
  => Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?
  => Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych wraz z uzasadnieniem.
  => Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzadowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 3 lutego 2011 r.
  => Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi na pytanie !
  => Projekt z dn 17.05,2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  => Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.
  => Odwołanie konsultantów krajowych
  => Odwołania-ciąg dalszy.
  => 01.07.2011 Najświeższe informacje o PES
  => Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?
  => Orzeczenie NSA z dnia 21.07.20111
  => UWAGA AKCJA !
  => Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.
  => Jak CEM prawa przestrzega...
  => Wezwanie przedsądowe
  => Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
  => Krótki komentarz do „Odpowiedzi Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011 „”
  => Dlaczego warto wystąpić do CEM o udostępnienie testów PES i „puli pytań”?
  => Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...
  => Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej z dnia 16.10.2011
  => Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.strony
  => Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2011
  => Styczniowe (2012) nowości...
  => Tytuł nowej strony
  => Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach
  => Ludzie listy piszą...
  => Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
  => PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
13.07.2010
DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES

Okazało się że jałowa wymiana kolejnych pism z urzędnikami może stanowić inspirację do podjęcia niekonwencjonalnych działań.

Otóż w pismie ->protest-pes.pl.tl/Czy-Buczy%26%23324;ski-k%26%23322;amie-f--O-%26%23322;amaniu-zasad-jeszcze-raz-.-.htm które stanowi odpowiedź na jedno z moich podań o dopuszczenie do PES po raz piąty jest zawarta insynuacja jakoby konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych nie stosując się do ograniczeń zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213 poz.1779 z późń zm.) popełnił przestępstwo przekroczenia uprawnień. Przestępstwo to mogłoby polegać na dopuszczeniu do PES po raz 4-ty w 18 m-cy od 3 podejścia (co może być sprzeczne z zapisami w/w rozporządzenia). Rozstrzygnięcie czy w istocie konsultant krajowy popełnił przestępstwo jest dla nas niezwykle ważne, oto dlaczego:

Jeśli udowodnimy (fakty oczywiste jest najtrudniej udowodnić), że konsultant krajowy nie popełnił przestępstwa, a w istocie działał w ramach obowiązującego prawa, to znaczy że to prawo obowiązuje wszystkich !

Będzie to oznaczać, że istniała osoba, obywatel który wiedział o przysługującym mu prawie do zwrócenia się z prośbą do konsultanta krajowego o wyrażenie zgody na zdawanie PES na w/w zasadach. W istocie rzeczy nie jest ważne czy konsultant miał obowiązek wyrazić na to zgodę, a fakt że obywatel miał prawo wystąpić z taką prośbą. O pełni przysługujących im praw nie wiedział ogół zdających (mówiąc kolokwialnie ”coś ktoś wiedział, coś tam załatwił a inni „mniej równi wobec prawa” nic o tym nie wiedzieli). 
Pragnę zauważyć że będziemy mieli  tu :
1- zaniedbanie przez osoby odpowiedzialne za zorganizowanie PES obowiązku poinformowania zdających o wszystkich przysługujących im prawach.
2- ewidentne złamanie prawa przez instytucje państwowe poprzez dyskryminację obywateli.

Nie wiem z jakich przyczyn obywatel zdający PES nie przystąpił po raz 4-ty do egzaminu po 12-tu miesiącach od 3-go (zdrowotnych czy innych), ale ja przystępując do 4-tego „ostatecznego” terminu po 12-tu miesiącach od 3-go terminu byłem chory (odpowiednia dokumentacja medyczna istnieje )- gdybym wiedział o przysługujących mi prawach z pewnością zwróciłbym się do konsultanta krajowego o przesuniecie egzaminu PES na kolejną sesję egzaminacyjną. 
Ponadto jeśli udowodnimy, że nie obowiązuje § 36. 4 to  nie obowiązuje także § 36. 1 rozporządzenia (mówiący o ograniczeniu liczby podejść do PES do maksymalnie 4-ch)- bo przecież konsultant krajowy nie jest obowiązany stosować się do ograniczeń w/w rozporządzenia.

Dowód, że postępowanie konsultanta krajowego mieści się w ramach obowiązującego prawa:

Jeśli założymy, że Pan prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela naruszył prawo to znaczy, że nie postępował  cyt.: „w trybie określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz 1779)”.

To  w tej sytuacji dyrektor CEM podpisując się na dyplomie specjalizacji pod stwierdzeniem: „...i złożeniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego w dniu... przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w trybie określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz 1779)”  poświadczył nieprawdę, co jest przestępstwem opisywanym przez Kodeks Karny:
art. 271 § 1. „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia 
dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej 
znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Jako praworządny obywatel, pomimo że dla mnie jest oczywiste że nie doszło do popełnienia przestępstwa to kierując się cyt. „Ponadto, pragniemy Pana poinformować, że zgodnie z art. 304 § l Kodeksu postępowania karnego, każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policji” ->protest-pes.pl.tl/Odpowied%26%23378;-Dyrektora-Departamentu-z-dnia-28-.-01-.-2010-r-.htm, sporządziłem doniesienie o przestępstwie do stosownej prokuratury.

Prokuratura wydała postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania z powodu niezaistnienia przestępstwa !!!

W związku z tym zamierzam się ponownie zwrócić o dopuszczenie do PES po raz piąty, trudno w tej sytuacji wyobrazić sobie odmowę ( nie wiem może mam za małą wyobraźnie) . Pragnę zauważyć że ewentualna odmowa (wg mojego prawnika) stanowiła będzie podstawę do wytoczenia sprawy przeciwko Państwu o dyskryminację.
Swoje „kolejne podanie o 5-ty termin” opublikuję w ciągu najbliższych 2-ch dni , może ktoś z Państwa zdających zrobi podobnie składając analogiczne pismo.

JEDNA WAŻNA UWAGA:
Fakt, że w wypadku udokumentowanej choroby zdającego dochodzi do utraty terminu stanowi dyskryminację, w związku z czym w kwietniu 2010 złożyłem skargę do Trybunału Konstytucyjnego.

Wojciech Buczyński

DONIESIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA


Lubin, 20 maja 2010 r.
 lek. med. Wojciech Buczyński
ul. 

          Do
Prokuratora Rejonowego 
       w Łodzi-Górnej
          
ZAWIADOMIENIE
o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu

     Działając na podstawie art. 304 § 1 kpk, składam zawiadomienie o popełnieniu przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych prof. dr hab. n. med. Stanisława Orkisza przestępstwa określonego w art. 271 § 1 k.k., polegającego na tym, że jako funkcjonariusz publiczny i zarazem osoba uprawniona do poświadczenia dokumentu jakim jest dyplom o uzyskaniu tytułu specjalisty, poświadczył w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne.  
     Proszę zatem o wszczęcie postępowania przygotowawczego i podjęcie niezbędnych czynności dowodowych w celu ukarania sprawcy tego czynu.

Uzasadnienie:

     Profesor dr hab. n. med. Stanisław Orkisz pełni funkcję Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych. Do jego zakresu obowiązków należy między innymi wystawianie dyplomów                o uzyskaniu tytułu specjalisty. Dyplom taki profesor Stanisław Orkisz wystawił także w stosunku do lekarza XXXXXXXXXXXX – Członka Okręgowej Izby Lekarskiej w XXXXXX.                W dyplomie tym Stanisław Orkisz poświadczył, iż lek. med. XXXXXXXXXXXX uzyskał tytuł specjalisty z chorób wewnętrznych po złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalistycznego (dalej PES) przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w trybie określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ( Dz. U. Nr 213, poz. 1779 ). Jednakże takowe poświadczenie jest niezgodne  z rzeczywistością. Otóż zgodnie z § 36 ust. 4 w/w rozporządzenia w razie trzeciego negatywnego wyniku PES lub upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, lekarz może przystąpić do PES   w czwartym ostatecznym terminie, jeżeli PKE uzna, że zaistniały okoliczności uzasadniające dopuszczenie tego lekarza do PES. Czwarty ostateczny termin wyznacza się w nieprzekraczalnym terminie 1 roku, licząc od terminu egzaminu wyznaczonego po raz trzeci. 

W przypadku lekarza XXXXXXXXXXXX Państwowa Komisja Egzaminacyjna złamała procedury przewidziane   w przytoczonym przepisie i dopuściła go do egzaminu po upływie rocznego nieprzekraczalnego terminu. Zatem ze względu na ominięcie przez PKE trybu egzaminacyjnego względem lekarza XXXXXXXXXXXX, niedopuszczalnym było poświadczenie przez profesora Stanisława Orkisza w dyplomie tegoż lekarza, iż uzyskał on tytuł specjalisty z chorób wewnętrznych po złożeniu państwowego egzaminu specjalistycznego przed PKE w trybie określonym w/w rozporządzeniem. Wskazać również należy, iż profesor Orkisz zdawał sobie znakomicie sprawę z naruszenia, do którego doszło w przypadku lekarza XXXXXXXXXXXX, a tym samym z czynu, którego się dopuścił. Do łamania procedur przez PKE w zakresie terminów egzaminów dochodzi bowiem niezwykle rzadko i to za wiedzą i akceptacją dyrektora CEM.    
    W tym miejscu nadmienić można, iż czyn zabroniony nazywany fałszem (fałszerstwem) intelektualnym dokumentu statuuje przepis art. 271 k.k. Czyn ten polega na poświadczeniu nieprawdy w dokumencie przez osobę uprawnioną (upoważnioną ) do jego wystawienia. Zatem sprawcą przestępstwa z art. 271 k.k. może być funkcjonariusz publiczny oraz każda osoba, która ma prawo dokument wystawić. Ponadto sprawca tego czynu ma prawną możliwość sporządzenia dokumentu jednakże treść tego dokumentu jest niezgodna z obiektywną rzeczywistością. Dokument tu omawiany jest zatem autentyczny i wystawiony we własnym imieniu przez osobę do wystawienia takiego dokumentu uprawnioną. Poświadczenie nieprawdy w dokumencie może dotyczyć jedynie okoliczności mającej znaczenie w obrocie prawnym zatem prawnie nieobojętnej. Uprawnienie zaś do wystawienia dokumentu i poświadczenia nieprawdy w jego treści, gdy ma ona znaczenie prawne, może mieć dowolne źródło. Może nim być przepis prawa, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna, a także umowa (o pracę, cywilnoprawna). Dla realizacji znamion tego czynu nie ma znaczenia czy mamy do czynienia z  dokumentem publicznym czy też dokumentem prywatnym. Realizacja znamion czynu zależy nie tyle od samego dokumentu co od jego wystawcy. Co więcej zważyć należy, że sprawcą tego czynu może być nie tylko urzędnik, zatem wyżej wymieniony podział dokumentów na publiczne i prywatne nie ma na gruncie art. 271 k.k. żadnego znaczenia.
Z uwagi na powyższe wnoszę jak na wstępie.
Wojciech Buczyński
 

Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 17 odwiedzający (83 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free