EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  => Pisma OZZL z dn 14.11.2008
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 1
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 2
  => Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński
  => Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008
  => List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008
  => Uzupełnienie treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008
  => Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008
  => Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008
  => Polemika z artykułem „Specjaliści bronią swoich”
  => Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.
  => Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009
  => Skarga_do_MZ_z dn.14.01.2009
  => Petycja do Pani Minister Zdrowia z dn. 21.01.2009
  => List otwarty z dn. 21.01.2009
  => Sposób postępowania dla osób które wyrażają chęć podpisania listu otwartego i petycji , jednocześnie nie chcąc rejestrować się na stronach Medycyny Praktycznej
  => Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009
  => APEL
  => Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => Postulaty wręczone Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych w trakcie spotkania w dniu 04.02.2009
  => spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => list otwarty i petycja
  => Interpelacja Pani Poseł Janny Muchy w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.02.2009
  => Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Sluzby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009
  => XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
  => List z dnia 23.02.2009 od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka do autora strony CZYLI DO NAS WSZYSTKICH
  => List do Pani Posel Joanny Muchy z dnia 07.03.2009
  => Komentarz pana Janusza Korwin-Mikke
  => Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009
  => List z KLubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc z dnia 28.02.2009
  => List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009
  => Odpowiedz (z dnia 24.03.2009) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka na interpelacje Pani Posel Joanny Muchy ( z dnia 13.02.2009)
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich zlozony przez dr. Kazimierza Maya w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach kandydatow na okregowe zjazdy lekarzy.
  => Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
  => DONIESIENIE DO PROKURATURY
  => Specjalisci bronia kolegow
  => List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
  => list z dnia 21.04.2009 od lekarza obcokrajowca
  => Równe szanse, czy aby na pewno ?
  => Pismo do Pani Minister Zdrowia z dnia 26.04.0009
  => Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
  => List Spolecznosci Lekarzy Obcokrajowcow do Pani Minister Zdrowia z dnia 27.04.2009
  => SKANY PYTAŃ
  => Pismo z Prokuratury z dnia 22 kwietnia 2009
  => Skad sie biora pytania ?
  => Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 kwietnia i 08 maja 2009
  => Kiedy Choroby Wewnetrzne-Kompendium
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23.06.2009
  => Podsumowanie -czyli list do Pana Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14.07.2009
  => Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka imieli z dnia 13.08.2009
  => Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz !
  => Podanie o 5-ty termin
  => Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE
  => ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU:
  => DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO SIĘ UDAĆ ?
  => Pismo do Dyrektora CEM z dnia 16.11.2009
  => wystąpienie pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza z dn. 04.11.2009
  => PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
  => Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  => Sprostowanie
  => „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.
  => „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES
  => O „przekroczeniu uprawnień”...
  => Czy w medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!
  => Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
  => Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r
  => Zmiany powolne, ale jednak....
  => DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
  => PODANIE o dopuszczenie do PES z dn. 20.07.2010
  => Odpowiedź na podanie z dnia 20.07.2010
  => INFORMACJA OSKUL
  => ZMIANY W SPRAWIE PES-aktualne informacje (19.10.2010)
  => Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
  => List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminow Medycznych w sprawie PES
  => Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?
  => Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych wraz z uzasadnieniem.
  => Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzadowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 3 lutego 2011 r.
  => Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi na pytanie !
  => Projekt z dn 17.05,2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  => Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.
  => Odwołanie konsultantów krajowych
  => Odwołania-ciąg dalszy.
  => 01.07.2011 Najświeższe informacje o PES
  => Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?
  => Orzeczenie NSA z dnia 21.07.20111
  => UWAGA AKCJA !
  => Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.
  => Jak CEM prawa przestrzega...
  => Wezwanie przedsądowe
  => Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
  => Krótki komentarz do „Odpowiedzi Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011 „”
  => Dlaczego warto wystąpić do CEM o udostępnienie testów PES i „puli pytań”?
  => Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...
  => Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej z dnia 16.10.2011
  => Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.strony
  => Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2011
  => Styczniowe (2012) nowości...
  => Tytuł nowej strony
  => Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach
  => Ludzie listy piszą...
  => Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
  => PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Podanie o 5-ty termin

29.10.2009 Zamieszczam tutaj podanie o piąty termin PES z Chorób Wewnętrznych. Mam pełną świadomość, że może zostać ono załatwione odmownie. Wówczas należy  przedstawić nowe argumenty, w obliczu których nie tylko oczywistą sprawą stanie się zniesienie limitów podejść do PES jeszcze przed sesją marcową 2010 ale także pomysł wprowadzenia odpłatności (np. 1000 zł ) za kolejne terminy może zostać uznany za nieporozumienie.

-----------------------------------------------------------------------------
Treść podania:

Wojciech Buczyński
adres
woj.dolnośląskie                     Wrocław, 12.10.2009r.


     Państwowa Komisja Egzaminacyjna
     w dziedzinie Chrób Wewnętrznych

     za pośrednictwem
      Centrum Egzaminów Medycznych
     w Łodzi

PODANIE
o dopuszczenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z Chrób Wewnętrznych
w sesji wiosennej 2010 roku

 

 Niniejszym wnoszę o dopuszczenie mnie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z Chorób Wewętrznych w sesji wiosennej 2010 roku.

Uzasadnienie

 W motywach wystąpienia z przedmiotowym wnioskiem wskazuję, że zachodzą okoliczności uzasadniające dopuszczenie mnie po raz piąty do złożenia egzaminu specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych. W mojej ocenie taką możliwość otworzyła bowiem precedensowa decyzja Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chorób wewnętrznych z 2008 r., kiedy to w sesji jesiennej 2008 roku pięćdziesięciu egzminowanym zmieniono ocenę niedostateczną z części testowej na pozytywną, umożliwiając tym samym przejście do dalszego etapu egzaminu.

 Podobne rozwiązanie powinno, moim zdaniem, mieć miejsce podczas sesji egzaminacyjnej w 2009 roku, co jednak nie nastąpiło. Skoro w ubiegłym roku już raz odstąpiono od obowiązującej procedury przeprowadzania egzaminu, dano tym samym podstawy dla podobnej interpretacji  przepisów obowiązujących w Regulaminie Przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, podczas każdego kolejnego egzaminu.

 Dokonując oceny decyzji Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z 2008 roku wielokrotnie wyrażano pogląd, że nie uchybia ona przepisom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.10.2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ( Dz. U. Nr 213, poz. 1779 z późn.zm) i powoływanemu wyżej Regulaminowi Przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Uzasadniano, że  Państwowa Komisja Egzaminacyjna działała w wykonaniu swoich ustawowych kompetencji, a nadto że jest

organem samodzielnym i niezależnym. Podstawą dla takich działań miał być zbyt trudny poziom pytań, co z kolei uprawniać miało Państwową Komisję Egzaminacyjną do zmiany zasad oceniania osób egzaminowanych.

 Konkludując, skoro na grucnie obowiązujących przepisów, nie ma zdefiniowanej skali trudności pytań można wywieść, że decyzja powyższą cechuje  dowolność oraz uznaniowość.

 Jeżeli uwzględnić, że w tym konkretnym przypadku nie wymagano zmiany przepisów ustawowych, a poszukując argumentacji, akcentowano kompetencje i suwerenność Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, umożliwiające jej przedsiębranie takich czynności, wyrażam przekonanie, że nie było przeszkód dla zastosowania takiej samej praktyki w sesji marcowej 2009r. W ubiegłym roku ocenę poziomu trudności pytań warunkowano bowiem procentowym wynikiem osób, które nie zdały egzaminu. Rzecz w tym, że podobne działania powinny zostać powtórzone w sesji wiosennej 2009 r.

 Im bardziej niedookreślone są przesłanki podjęcia decyzji, tym bardziej szczegółowe, pełne i przekonujące winno być bowiem uzasadnienie powodów podjęcia przez dany podmiot konkretnego rozstrzygnięcia. Tymczasem, w opisywanym przypadku zabrakło takiego wyczerpującego wyjaśnienia powodów odmowy zmiany wyników egzaminu w części testowej w sesji w 2009 roku. Powoływanie, że podstawą dla takich działań może być wyłącznie uprzednie przeprowadzenie zmian ustawowych nie zasługuje na aprobatę, skoro w 2008 roku, nie poszukiwano dla zmiany procedur egzaminacyjnych uzasadnienia ustawowego.

  Uprawniona jest zatem opinia, że doszło do naruszenia konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej oraz zasady równości obywateli wobec prawa i, tj. art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zasadą powinno być jednakowe traktowanie wszystkich zdających. Tymczasem stosowanie zróżnicowanych kryteriów obiektywnie prowadzi do konstatacji, że doszło do złamania konstytucyjnych zasad. Z obowiązku respektowania tych zasad nie jest bowiem zwolniona Państwowa Komisja Egzaminacyjna. Wszakże, nie można podobnych sytuacji interpretować w sposób odmienny, dlatego też uznać należy, że również w odniesieniu do części testowej egzaminu specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych, przeprowadzonego w sesji wiosennej 2009r. winna nastąpić zmiana warunków oceniania kandydatów.

 Jakkolwiek zgodnie z § 30 Regulaminu Przeprowadzania Państwowego Ezgaminu Specjalizacyjnego wynik egzaminu nie stanowi decyzji administracyjnej w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niego odwołanie na zasadach przewidzianych w tym kodeksie, to stanowisko o unieważnieniu wyników negatywnych nie uchyla się od jakiejkolwiek kontroli. Nie można zatem zakładać, że w stosunku do zdających ten sam egzamin,  obowiązują różne kryteria oceniania, które w efekcie prowadzą do tego, że w tych samych warunkach stanu faktycznego, części egzaminowym zmienia się ocenę negatywną na wynik pozytywny, odmawiając natomiast tego prawa zdającym w innym czasie. 


 Naczelną zasadą polskiego porządku prawnego jest bowiem zasada równości obywateli wobec prawa (art. 32 Konstytucji). Ta jednak, wbrew standardowi demokratycznego państwa prawnego, doznała uszczerbku, podobnie zresztą jak również eksponowana w konstytucji zasada niedyskryminowania w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym.

 Zgodnie z dotychczasową linią orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego zasada równości oznacza nakaz jednakowego traktowania wszystkich obywateli w obrębie określonej klasy (“kategorii”). Wszystkie podmioty charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną, relewantną powinny być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących (wyrok z 5 listopada 1997r., sygn. K. 22/97, OTK ZU nr 3-4/1997, poz. 41).
 W nakreślonej przeze mnie sytuacji faktycznej uzasadnione jest oczekiwanie zapewnienia wszystkim przystępującym do egzaminu równych szans, tym bardziej zaś zasadny jest wniosek o dopuszczenie do kolejnego Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych.

Z poważaniem
Wojciech Buczyński


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 19 odwiedzający (204 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free