EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  => Pisma OZZL z dn 14.11.2008
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 1
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 2
  => Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński
  => Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008
  => List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008
  => Uzupełnienie treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008
  => Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008
  => Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008
  => Polemika z artykułem „Specjaliści bronią swoich”
  => Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.
  => Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009
  => Skarga_do_MZ_z dn.14.01.2009
  => Petycja do Pani Minister Zdrowia z dn. 21.01.2009
  => List otwarty z dn. 21.01.2009
  => Sposób postępowania dla osób które wyrażają chęć podpisania listu otwartego i petycji , jednocześnie nie chcąc rejestrować się na stronach Medycyny Praktycznej
  => Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009
  => APEL
  => Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => Postulaty wręczone Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych w trakcie spotkania w dniu 04.02.2009
  => spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => list otwarty i petycja
  => Interpelacja Pani Poseł Janny Muchy w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.02.2009
  => Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Sluzby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009
  => XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
  => List z dnia 23.02.2009 od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka do autora strony CZYLI DO NAS WSZYSTKICH
  => List do Pani Posel Joanny Muchy z dnia 07.03.2009
  => Komentarz pana Janusza Korwin-Mikke
  => Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009
  => List z KLubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc z dnia 28.02.2009
  => List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009
  => Odpowiedz (z dnia 24.03.2009) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka na interpelacje Pani Posel Joanny Muchy ( z dnia 13.02.2009)
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich zlozony przez dr. Kazimierza Maya w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach kandydatow na okregowe zjazdy lekarzy.
  => Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
  => DONIESIENIE DO PROKURATURY
  => Specjalisci bronia kolegow
  => List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
  => list z dnia 21.04.2009 od lekarza obcokrajowca
  => Równe szanse, czy aby na pewno ?
  => Pismo do Pani Minister Zdrowia z dnia 26.04.0009
  => Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
  => List Spolecznosci Lekarzy Obcokrajowcow do Pani Minister Zdrowia z dnia 27.04.2009
  => SKANY PYTAŃ
  => Pismo z Prokuratury z dnia 22 kwietnia 2009
  => Skad sie biora pytania ?
  => Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 kwietnia i 08 maja 2009
  => Kiedy Choroby Wewnetrzne-Kompendium
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23.06.2009
  => Podsumowanie -czyli list do Pana Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14.07.2009
  => Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka imieli z dnia 13.08.2009
  => Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz !
  => Podanie o 5-ty termin
  => Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE
  => ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU:
  => DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO SIĘ UDAĆ ?
  => Pismo do Dyrektora CEM z dnia 16.11.2009
  => wystąpienie pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza z dn. 04.11.2009
  => PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
  => Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  => Sprostowanie
  => „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.
  => „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES
  => O „przekroczeniu uprawnień”...
  => Czy w medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!
  => Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
  => Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r
  => Zmiany powolne, ale jednak....
  => DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
  => PODANIE o dopuszczenie do PES z dn. 20.07.2010
  => Odpowiedź na podanie z dnia 20.07.2010
  => INFORMACJA OSKUL
  => ZMIANY W SPRAWIE PES-aktualne informacje (19.10.2010)
  => Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
  => List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminow Medycznych w sprawie PES
  => Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?
  => Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych wraz z uzasadnieniem.
  => Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzadowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 3 lutego 2011 r.
  => Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi na pytanie !
  => Projekt z dn 17.05,2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  => Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.
  => Odwołanie konsultantów krajowych
  => Odwołania-ciąg dalszy.
  => 01.07.2011 Najświeższe informacje o PES
  => Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?
  => Orzeczenie NSA z dnia 21.07.20111
  => UWAGA AKCJA !
  => Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.
  => Jak CEM prawa przestrzega...
  => Wezwanie przedsądowe
  => Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
  => Krótki komentarz do „Odpowiedzi Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011 „”
  => Dlaczego warto wystąpić do CEM o udostępnienie testów PES i „puli pytań”?
  => Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...
  => Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej z dnia 16.10.2011
  => Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.strony
  => Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2011
  => Styczniowe (2012) nowości...
  => Tytuł nowej strony
  => Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach
  => Ludzie listy piszą...
  => Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
  => PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011

Centrum Egzaminów Medycznych
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
tel./faks 42 272-20-32; 42272-20-41; faks 42272-20-35


W odpowiedzi na pismo z dnia 9.08.2011 r (->protest-pes.pl.tl/Przyk%26%23322%3Badowa-pro%26%23347%3Bba-o-nades%26%23322%3Banie-pyta%26%23324%3B-z-test%F3w-PES-.-.htm  )oraz z dnia 20.08.2011 r.(->protest-pes.pl.tl/Wezwanie-przeds%26%23261%3Bdowe.htm ). Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych (zwanego dalej „CEM”) uprzejmie wyjaśnia, co następuje:

Na wstępie należy wskazać, iż zgodnie z art. 286 § 2 w zw, z art, 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz, U. Nr 153, póz, 1270, z późn. zm,). termin do załatwienia sprawy przez organ administracji określony w przepisach prawa lub wyznaczony przez sąd liczy się od dnia doręczenia akt organowi. Organ administracji musi zatem otrzymać akta sprawy, by móc procedować i wykonać wyrok sadu administracyjnego. Oznacza to, iż termin ten nie jest liczony od dnia wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji lub sad II instancji. W przedmiotowej sprawie akta te zostały dostarczone do CEM w dniu 19.08,2011 r. Od tej daty jest zatem liczony okres, w którym organ administracyjny powinien wykonać orzeczenie sądowe, a nie jak błędnie przyjmuje Zainteresowany, że od daty wydania wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny.

W niniejszej sprawie Zainteresowany w dniu 20.05.2010 r. złożył do CEM wniosek, w którym ubiegał się o udostępnienie w trybie ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112. póz. 1198, z póżn. zm.) zadań egzaminacyjnych wykorzystanych podczas Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w dziedzinie chorób wewnętrznych, do których przystępował. Informacja miała być przekazana w formie wydruku pocztą na adres pełnomocnika Wnioskodawcy. Odpowiadając na niniejszy wniosek Dyrektor CEM zawiadomił Wnioskodawcę, iż zadania egzaminacyjne nie stanowią Informacji publicznej i nic podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie Dyrektor CEM wskazał, iż dostęp do zadań jest możliwy na zasadach określonych w zarządzeniu nr 15/2008 Dyrektora CEM z dnia 9.12.2008 r. Wnioskodawca nie skorzystał jednak z trybu przewidzianego w tym zarządzeniu, lecz złożył do Ministra Zdrowia zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie. Minister Zdrowia oddalił to zażalenie uznając, iż jest całkowicie bezzasadne. W tym stanie rzeczy Wnioskodawca w dniu 22.10.2010 r, wniósł do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego skargę na bezczynność Dyrektora CEM, domagając się zobowiązania tego organu do wydania w terminie 14 dni decyzji w powyższej sprawie, a także zasądzenia kosztów postępowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lodzi wydał wyrok z dnia 20.12.201 Q r. (sygn. akt: II SAB/Łd 53/10)(->orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/550B977B39 ), w którym zobowiązał Dyrektora CEM do załatwienia wniosku Wojciecha Buczyńskiego w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku. Ponadto zasądził na rzecz skarżącego Wojciecha Buczyńskiego od Dyrektora CEM kwotę 357 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania przed sądem. Od wyroku tego została wniesiona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyrokiem z dnia 21 lipca 201 l r (sygn, akt: I ÓSK 678/11 NSA)(->orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9621463FA6 ) Sąd oddalił te skargę. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego co do tego, że objęta wnioskiem Wojciecha Buczyńskiego informacja jest informacją publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Naczelny Sad Administracyjny uznał, podobnie jak sad I instancji, że organ powinien rozpatrzyć wniosek Skarżącego bądź poprzez udzielenie informacji, bądź poprzez wydanie decyzji o odmowie udzielenia informacji z powodów wymienionych w art. 5 ustawy. Wyrok ten został doręczony pełnomocnikowi organu w dniu 16.08.2011 r., akta sprawy zaś zostały przekazane do CEM —jak podano —w dniu 19.08.2011 r.

Rozpatrując sprawę ponownie Dyrektor CBM zważył co następuje;

Zgodnie z art. 153 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sad oraz organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono.

Z przepisu tego wynika zasada związania organu ponownie rozpoznającego sprawę treścią wyroku uwzględniającego skargę. W orzecznictwie sądów administracyjnych jest jednak bezsporne, że zasada ta nie ma zastosowania w sytuacji takiej zmiany stanu prawnego lub faktycznego, która czyni nieaktualnymi wskazania sądu co do dalszego postępowania (zob. np. wyrok NSA z dnia 19 maja 2011 r., sygn. akt: II GSK 494/2010 z tezą: ..Ocena prawna, a tym samym wskazania co do dalszego postępowania tracą moc wiążąca jedynie w wypadku istotnej zmiany stanu faktycznego lub prawnego. Za istotna zmianę stanu faktycznego należy uznać taką, która czyni niemożliwym zastosowanie się do zapatrywań prawnych sądu administracyjnego"). Taka sytuacja miała miejsce w przedmiotowej sprawie, W dniu L07.2011 r. weszła wżycie zmiana ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz, U, z 2008 r.. Nr 136, póz. 857, z późn, zm,}. Zgodnie z art, 16r ust. 12 zdanie drugie ww. ustawy zadania testowe nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zatem w aktualnym stanie sprawy organ wiąże przepis w nowym brzmieniu - przepis w brzmieniu dotychczasowym, stanowiącym przedmiot analizy sądów administracyjnych obu instancji utracił moc. Oznacza to, że utraciły także moc wiążącą zarówno ocena prawna, jak i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w zapadłych w sprawie wyrokach Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Mając powyższe na względzie należało jedynie zawiadomić Wnioskodawcę, że objęta wnioskiem informacja nic jest informacją publiczną i nie podlega udostępnieniu na zasadach określonych ustawą o dostępie do informacji publicznej. Zawiadomienie takie nie przybiera formy decyzji administracyjnej, nic jest to bowiem ograniczenie dostępu do informacji publicznej, o którym mowa w art. 5 wspomnianej ustawy.Właściwą formą zawiadomienia jest zatem w tym przypadku forma zwykłego pisma.

Z kolei w części dotyczącej zwrotu kosztów postępowania przed sądem, CEM dokonało takiego zwrotu w dniu 23.08.2011 r., a zatem w 14- dniowym terminie wyznaczonym przez sad do załatwienia sprawy (liczonym od doręczenia akt sprawcy do CBM). Skarżącemu nie przysługują więc odsetki ustawowe. Przesłane do CEM tzw. „Wezwanie przedsądowe”jest zatem całkowicie po/bawione podstaw.

Przechodząc do żądania wyrażonego w piśmie z dnia 9.08.2011 r., dotyczącego przekazania w drodze elektronicznej:


a) zastawów pytań testowych wykorzystanych na potrzeby Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego wraz z poprawnymi odpowiedziami ze wszystkich egzaminów w dziedzinie chorób wewnętrznych do których przystępował Wnioskodawca;

b) zestawów pytań egzaminacyjnych wykorzystanych na potrzeby Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego wraz z poprawnymi odpowiedziami oraz „puli pytań", o której mowa w ww. wyroku wraz z poprawnymi odpowiedziami ze wszystkich specjalizacji lekarskich obejmujących okres od wiosny 2000r. do wiosny 201l r. włączenie.


Dyrektor CEM wyjaśnia, iż obecnie brak jest podstawy prawnej do sprostania oczekiwaniom Wnioskodawcy. Uzyskanie dostępu do zadań egzaminacyjnych może natomiast nastąpić na zasadach uregulowanych w zarządzeniu Dyrektora CEM nr 14/2011 z dnia 1-07,201 i r. w sprawie wprowadzenia instrukcji udostępniania książeczek zadań testowych, klucza poprawnych odpowiedzi i komputerowych kart odpowiedzi oraz wzoru protokołu takiego udostępnienia. Zgodnie z nim, udostępnienie książeczki zadań testowych następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, którą może być wyłącznie osoba przystępująca do egzaminu organizowanego przez CEM, Udostępnieniu podlega książeczka zadań testowych jedynie z egzaminu, do którego przystępował Wnioskodawca przeprowadzonego w ostatniej sesji egzaminacyjnej. Książeczka zadań egzaminacyjnych może być udostępniona w okresie 3 miesięcy od zakończenia sesji egzaminacyjnej, w której była wykorzystana. Udostępnienie książeczki zadań testowych oraz zapoznanie się z jej treścią może nastąpić wyłącznie w obecności upoważnionego pracownika CEM w warunkach uniemożliwiających wyniesienie książeczki oraz jej reprodukowanie, kopiowanie jakakolwiek techniką lub przepisywanie. W przypadku naruszenia tego zakazu, udostępnianie książeczki zadań testowych zostaje przerwane.

Dyrektor CEM informuje także, że klucz poprawnych odpowiedzi oraz wykaz odpowiedzi udzielonych przez osobę zdającą jest zamieszczony na stronie internetowej CEM z podziałem na daną dziedzinę i sesje egzaminacyjną. Wnioskodawca może więc w ten sposób zapoznać się zoczekiwanymi danymi.


Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych
dr hab. n. med. Mariusz Klencki

Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 17 odwiedzający (123 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free