EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  => Pisma OZZL z dn 14.11.2008
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 1
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 2
  => Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński
  => Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008
  => List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008
  => Uzupełnienie treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008
  => Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008
  => Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008
  => Polemika z artykułem „Specjaliści bronią swoich”
  => Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.
  => Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009
  => Skarga_do_MZ_z dn.14.01.2009
  => Petycja do Pani Minister Zdrowia z dn. 21.01.2009
  => List otwarty z dn. 21.01.2009
  => Sposób postępowania dla osób które wyrażają chęć podpisania listu otwartego i petycji , jednocześnie nie chcąc rejestrować się na stronach Medycyny Praktycznej
  => Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009
  => APEL
  => Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => Postulaty wręczone Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych w trakcie spotkania w dniu 04.02.2009
  => spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => list otwarty i petycja
  => Interpelacja Pani Poseł Janny Muchy w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.02.2009
  => Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Sluzby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009
  => XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
  => List z dnia 23.02.2009 od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka do autora strony CZYLI DO NAS WSZYSTKICH
  => List do Pani Posel Joanny Muchy z dnia 07.03.2009
  => Komentarz pana Janusza Korwin-Mikke
  => Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009
  => List z KLubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc z dnia 28.02.2009
  => List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009
  => Odpowiedz (z dnia 24.03.2009) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka na interpelacje Pani Posel Joanny Muchy ( z dnia 13.02.2009)
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich zlozony przez dr. Kazimierza Maya w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach kandydatow na okregowe zjazdy lekarzy.
  => Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
  => DONIESIENIE DO PROKURATURY
  => Specjalisci bronia kolegow
  => List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
  => list z dnia 21.04.2009 od lekarza obcokrajowca
  => Równe szanse, czy aby na pewno ?
  => Pismo do Pani Minister Zdrowia z dnia 26.04.0009
  => Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
  => List Spolecznosci Lekarzy Obcokrajowcow do Pani Minister Zdrowia z dnia 27.04.2009
  => SKANY PYTAŃ
  => Pismo z Prokuratury z dnia 22 kwietnia 2009
  => Skad sie biora pytania ?
  => Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 kwietnia i 08 maja 2009
  => Kiedy Choroby Wewnetrzne-Kompendium
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23.06.2009
  => Podsumowanie -czyli list do Pana Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14.07.2009
  => Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka imieli z dnia 13.08.2009
  => Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz !
  => Podanie o 5-ty termin
  => Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE
  => ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU:
  => DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO SIĘ UDAĆ ?
  => Pismo do Dyrektora CEM z dnia 16.11.2009
  => wystąpienie pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza z dn. 04.11.2009
  => PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
  => Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  => Sprostowanie
  => „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.
  => „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES
  => O „przekroczeniu uprawnień”...
  => Czy w medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!
  => Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
  => Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r
  => Zmiany powolne, ale jednak....
  => DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
  => PODANIE o dopuszczenie do PES z dn. 20.07.2010
  => Odpowiedź na podanie z dnia 20.07.2010
  => INFORMACJA OSKUL
  => ZMIANY W SPRAWIE PES-aktualne informacje (19.10.2010)
  => Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
  => List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminow Medycznych w sprawie PES
  => Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?
  => Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych wraz z uzasadnieniem.
  => Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzadowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 3 lutego 2011 r.
  => Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi na pytanie !
  => Projekt z dn 17.05,2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  => Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.
  => Odwołanie konsultantów krajowych
  => Odwołania-ciąg dalszy.
  => 01.07.2011 Najświeższe informacje o PES
  => Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?
  => Orzeczenie NSA z dnia 21.07.20111
  => UWAGA AKCJA !
  => Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.
  => Jak CEM prawa przestrzega...
  => Wezwanie przedsądowe
  => Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
  => Krótki komentarz do „Odpowiedzi Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011 „”
  => Dlaczego warto wystąpić do CEM o udostępnienie testów PES i „puli pytań”?
  => Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...
  => Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej z dnia 16.10.2011
  => Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.strony
  => Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2011
  => Styczniowe (2012) nowości...
  => Tytuł nowej strony
  => Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach
  => Ludzie listy piszą...
  => Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
  => PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009

Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych Panem Docentem Jackiem Imielą  w dniu 13.03.2009

 

W imieniu zdających podziękowaliśmy Panu Docentowi za bardzo dobre przygotowanie testu z Chorób Wewnętrznych.

Ze swojej strony Pan Docent podziękował za bardzo ciepłe przyjęcie. Podkreślił jednocześnie, że na wykonanie swojej pracy miał bardzo niewiele czasu (trzy tygodnie), zadowolenie zdających uważa za swój osobisty sukces. W związku z brakiem wystarczającej ilości czasu egzamin, nie miał jeszcze w pełni formy, jakiej życzyłby sobie Pan Docent.


Konsultant krajowy podał następujący plan działań :

1- w maju 2009 poda listę trzystu - czterystu pytań, które będą obowiązywały wszystkie komisje egzaminacyjne /egzaminy ustne/ , pytania te będą jednocześnie przewodnikiem dla przygotowujących się do egzaminu testowego. Ponadto poda wyczerpującą listę obowiązującej literatury. Pan Docent dołoży wszelkich starań, aby test i egzamin ustny dotyczył zagadnień klinicznych, wiedzę na temat których uważa za niezbędna dla lekarza specjalisty chorób wewnętrznych.

2- Zamierza założyć własną stronę internetową, na której znajdą się bieżące informacje, oraz przewiduje możliwość zgłaszania uwag przez odwiedzających stronę.

3- Spotkania w wąskim gronie tj. z niewielka liczbą lekarzy zdających uważa za nie w pełni właściwe, w związku z czym planuje zorganizowanie otwartego spotkania w Warszawie, gdzie każdy zainteresowany będzie mógł przedstawić swoje uwagi.

Odnośnie ograniczania ilości podejść do PES, to stanowisko Pana Docenta ( i jak twierdzi także MZ) jest takie, że  ilości podejść nie należy limitować   przy czym poczynając od trzeciego lub czwartego pobierana będzie opłata zgodna z rzeczywistymi kosztami przeprowadzenia egzaminu-jest wysoce prawdopodobne, że te zmiany wejdą w życie od sesji jesiennej 2009, natomiast decyzja o publikacji zadań testowych i utworzenie banku pytań nie jest wyłączną jego decyzją.


Do uwag odnośnie sesji organizowanych przez poprzedniego Konsultanta Krajowego Pan Docent nie będzie się odnosił.


Ponadto zwróciliśmy uwagę Panu Docentowi, jako członkowi zarządu Towarzystwa Internistów Polskich , na jeden konkretny problem (jakich jest jeszcze wiele), odnoszący się do specjalizacji szczegółowych.

Otóż tzw WODKAM-y na pytanie zadane w styczniu 2009 ile będzie miejsc specjalizacyjnych z Endokrynologii odpowiadają -dwa miejsca, a w lutym ta sama instytucja odpowiada „ w tej sesji nie będzie miejsc z Endokrynologii”

Pan Docent odpowiedział, że TIP zna problem, taką sytuację uważa za niedopuszczalną, ponadto stwierdził, że Ministerstwo w związku z dużym zapotrzebowaniem planuje skokową zmianę ilości miejsc akredytowanych do specjalizacji szczegółowych.
Został także poruszony problem niskich ocen otrzymywanych w poprzednich sesjach, co  naszym zdaniem daje nierówne szanse osób w wówczas zdających z osobami zdającymi w obecnej sesji. Na co Pan Docent stwierdził, że sesje zostały zakończone, oceny są jakie są, a złagodzeniem tego problemu może być właśnie zwiększenie liczby miejsc akredytowanych.

Obecny Konsultant Krajowy był jednym z opiniujących: "Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty"->protest-pes.pl.tl/Za%26%23322%3Bo%26%23380%3Benia-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zawodach-lekarza-i-lekarza-dentysty-z-dnia-25-.-02-.-2008-.htm)


W punkcie VII w/w  "Założeń"  :

2. Proponowane zmiany

Proponuje się ograniczenie PES do dwóch części: testowej i ustnej (likwidacja egzaminu praktycznego). Część praktyczna PES może być zawarta w egzaminie ustnym z wyłączeniem procedur inwazyjnych. Ponadto proponuje się umożliwienie lekarzom przystępowanie do PES po raz piąty i kolejny aż do pozytywnego złożenia PE

Pan Docent podkreśla, że likwidacja części praktycznej PES zależy od specyfiki specjalizacji i NIE DOTYCZY PES Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH.

 

Dziękujemy Panu Docentowi za poświęcenie czasu i spotkanie  z nami.

 

Z ramienia Forum Protes-pes w spotkaniu wzięli udział :

lek. Ewa Wójcik-Buczyńska (specj. Chor. Wewn.)

lek. Marcin Sobociński

lek. Wiesław Leśkiewicz

lek. Wojciech Buczyński


 sprwaozdanie sporządził Wojciech Buczyński


Dla przypomnienia :
Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 04.02.2009->www.protest-pes.pl.tl/spotkanie-z-Konsultantem-Krajowym-w-Dziedzinie-Chor%F3b-Wewn%26%23281%3Btrznych-z-dnia-04-.-02-.-2009-.htm

Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Slużby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009->protest-pes.pl.tl/Wywiad-konsultanta-krajowego-z-interny-dla--g-Sluzby-Zdrowia-g--z-dnia-23-lutego-2009-.htm


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 19 odwiedzający (178 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free