EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  => Pisma OZZL z dn 14.11.2008
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 1
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 2
  => Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński
  => Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008
  => List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008
  => Uzupełnienie treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008
  => Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008
  => Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008
  => Polemika z artykułem „Specjaliści bronią swoich”
  => Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.
  => Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009
  => Skarga_do_MZ_z dn.14.01.2009
  => Petycja do Pani Minister Zdrowia z dn. 21.01.2009
  => List otwarty z dn. 21.01.2009
  => Sposób postępowania dla osób które wyrażają chęć podpisania listu otwartego i petycji , jednocześnie nie chcąc rejestrować się na stronach Medycyny Praktycznej
  => Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009
  => APEL
  => Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => Postulaty wręczone Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych w trakcie spotkania w dniu 04.02.2009
  => spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => list otwarty i petycja
  => Interpelacja Pani Poseł Janny Muchy w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.02.2009
  => Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Sluzby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009
  => XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
  => List z dnia 23.02.2009 od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka do autora strony CZYLI DO NAS WSZYSTKICH
  => List do Pani Posel Joanny Muchy z dnia 07.03.2009
  => Komentarz pana Janusza Korwin-Mikke
  => Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009
  => List z KLubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc z dnia 28.02.2009
  => List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009
  => Odpowiedz (z dnia 24.03.2009) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka na interpelacje Pani Posel Joanny Muchy ( z dnia 13.02.2009)
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich zlozony przez dr. Kazimierza Maya w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach kandydatow na okregowe zjazdy lekarzy.
  => Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
  => DONIESIENIE DO PROKURATURY
  => Specjalisci bronia kolegow
  => List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
  => list z dnia 21.04.2009 od lekarza obcokrajowca
  => Równe szanse, czy aby na pewno ?
  => Pismo do Pani Minister Zdrowia z dnia 26.04.0009
  => Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
  => List Spolecznosci Lekarzy Obcokrajowcow do Pani Minister Zdrowia z dnia 27.04.2009
  => SKANY PYTAŃ
  => Pismo z Prokuratury z dnia 22 kwietnia 2009
  => Skad sie biora pytania ?
  => Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 kwietnia i 08 maja 2009
  => Kiedy Choroby Wewnetrzne-Kompendium
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23.06.2009
  => Podsumowanie -czyli list do Pana Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14.07.2009
  => Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka imieli z dnia 13.08.2009
  => Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz !
  => Podanie o 5-ty termin
  => Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE
  => ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU:
  => DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO SIĘ UDAĆ ?
  => Pismo do Dyrektora CEM z dnia 16.11.2009
  => wystąpienie pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza z dn. 04.11.2009
  => PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
  => Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  => Sprostowanie
  => „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.
  => „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES
  => O „przekroczeniu uprawnień”...
  => Czy w medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!
  => Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
  => Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r
  => Zmiany powolne, ale jednak....
  => DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
  => PODANIE o dopuszczenie do PES z dn. 20.07.2010
  => Odpowiedź na podanie z dnia 20.07.2010
  => INFORMACJA OSKUL
  => ZMIANY W SPRAWIE PES-aktualne informacje (19.10.2010)
  => Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
  => List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminow Medycznych w sprawie PES
  => Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?
  => Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych wraz z uzasadnieniem.
  => Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzadowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 3 lutego 2011 r.
  => Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi na pytanie !
  => Projekt z dn 17.05,2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  => Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.
  => Odwołanie konsultantów krajowych
  => Odwołania-ciąg dalszy.
  => 01.07.2011 Najświeższe informacje o PES
  => Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?
  => Orzeczenie NSA z dnia 21.07.20111
  => UWAGA AKCJA !
  => Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.
  => Jak CEM prawa przestrzega...
  => Wezwanie przedsądowe
  => Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
  => Krótki komentarz do „Odpowiedzi Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011 „”
  => Dlaczego warto wystąpić do CEM o udostępnienie testów PES i „puli pytań”?
  => Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...
  => Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej z dnia 16.10.2011
  => Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.strony
  => Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2011
  => Styczniowe (2012) nowości...
  => Tytuł nowej strony
  => Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach
  => Ludzie listy piszą...
  => Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
  => PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
List jednego z kolegów (->protest-pes.pl.tl/list-z-dnia-21-.-04-.-2009-od-lekarza-obcokrajowca.htm ) był bodźcem do napisania następującego pisma:

Wojciech Buczyński                  Lubin 21.04.2009


                    Pani Minister Zdrowia

                        Doktor Ewa Kopacz

Zwracam się do Pani Minister, nie tylko jako członka rządu, ale także, a może przede wszystkim jako lekarza. Pojawiły się dodatkowe, ważkie argumenty, które nie były przedstawiane do tej pory, a dotyczą, wielokrotnie poruszanej kwestii Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z Chorób Wewnętrznych. Wspominaliśmy już wielokrotnie, o „kontrowersyjnej”, opartej na przesłankach, niemających oparcia w obowiązujących przepisach decyzji poprzedniego Konsultanta Krajowego , a polegającej na zmianie ocen negatywnych na pozytywne wybranej grupie zdających, zapewne panuje błędne przekonanie, że ta sprawa przycichła. Tymczasem urzędnicy na czele z poprzednim Konsultantem Krajowym , utrzymywali wszystkich w przekonaniu, że dotychczasowe egzaminy są przeprowadzane zgodnie z przepisami. Owszem jest to prawda (nie dotyczy to rzecz jasna sesji z października 2008), były przeprowadzane zgodnie z przepisami, rozporządzeniami, może nawet z jakąś tam ustawą, natomiast w sposób ewidentny były łamane przepisy ustawy zasadniczej , co i nie tylko to postaram się w dalszej części wykazać !

 

Jednakże, w wypadku zajścia jednej z poniższych okoliczności , proszę o pozostawienie mojego pisma bez rozpatrzenia ( aby dalej nie poniżać, nie krzywdzić i tak już poszkodowanych lekarzy wymienionych w dalszej części):

  1. Odmowa urzędników, do których trafi zapewne ten list ustosunkowania się do części argumentów, motywowana słowami „nie możemy się odnieść do treści przytaczanych przez Pana gdyż wszedł Pan w ich posiadanie w sposób nielegalny”

  2. Pismo, zacznie krążyć, jak wszystkie dotychczas na linii MZ-CEM , między urzędnikami , którzy wręcz szczycą się tym, że załatwienie tej sprawy nie leży w ich kompetencjach. Pamiętajmy, że pod świstkami papieru, na które nanoszą swoje parafki i przystawiają pieczątki, kryją się żywi ludzie, ze swoimi życiowymi problemami, niejednokrotnie skrzywdzonymi wraz ze swoimi rodzinami.

  3. Zostanie podjęta decyzja, o przekazaniu do rozpatrzenia, pisma obecnemu Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych Panu Docentowi Jackowi Imieli, który zgodnie z logiką argumentował, że odpowiada wyłącznie za swoje działania.

 

Otrzymałem listy od obcokrajowców, zmagających się z problemem PES od kilku lat. Ich argumentacja sprowadza się do zawiłości językowych testu. Argumenty poprzedniego Krajowego Konsultanta Krajowego Pana Profesora Gacionga wydają się nieaktualne , ponieważ, w jednym z poprzednich listów wykazałem , że stopień zawiłości językowych testu , złożoności zdań, ma się nijak, do zasadniczego celu-przekazywania treści- ówczesny test można porównywać do testu obecnego konsultanta. Ale nie jest to konieczne, gdyż mamy również przykładowe testy z PES z Anestezjologii przygotowane pod kierunkiem Konsultanta Krajowego Pana Profesora Kuszę. Pytania testowe z tego samego okresu są dostępne na stronie www Konsultanta Krajowego z Anestezjologii, pytania krótkie, pisane bardzo prostym językiem,bez zdań wielokrotnie złożonych, ich zrozumienie nie wymaga aż takiej biegłości językowej ( a więc mamy tu przykład nierównego traktowania)- wiem , przy ogólnie znanej niechęci do przyznania się do błędu prezentowanej przez naszych adwersarzy, udowodnienie że, mam racje nie będzie możliwe ( aż boje się by nie pojawił się argument, że „anestezjolodzy nie rozmawiają z pacjentem tylko go usypiają” ).


 

Jednakże, pragnę zacytować zdanie wypowiedziane przez Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Romana Danielewicza. Zdania dodajmy, którego nikt o zdrowych zmysłach nie odważy się kwestionować:

„Wprowadzenie różnych zasad w obrębie jednego systemu nabywania kwalifikacji zawodowych, byłoby naruszeniem zasady równości wobec prawa” (pismo NZ-NSK-843-6260-1/MM/06 z dnia 2006.03.16)


 

A JEDNAK TA ZASADA ZOSTAŁA WIELOKROTNIE ZŁAMANA POPRZEZ UMOŻLIWIENIE ZDAWANIA PES W JĘZYKU ANGIELSKIM JEDYNIE LEKARZOM PRZYSTĘPUJĄCYM DO PES Z ANESTEZJOLOGII !


 

Oczywistym jest fakt, że dla każdego cudzoziemca język angielski jest dużo łatwiejszy niż język polski, nie wspomnę o tym, że test dla anestezjologów w języku angielskim jest napisany w taki sposób, że nawet osoba słabo znająca ten język (np. ja), bez problemu zrozumie pytania, co oczywiście nie oznacza, że na nie prawidłowo odpowie.


 

W związku z powyższym wnoszę, o natychmiastowe i całkowite zniesienie limitu podejść do PES. Należy dopuścić do PES wszystkich lekarzy, którzy wyczerpali swój limit podejść, także we wszystkich poprzednich sesjach, w których obowiązywały obecne przepisy (mam na myśli przepisy o specjalizacji w tzw. „trybie jednostopniowym”- a nie mówię tu o dacie wprowadzenia egzaminów w angielskiej wersji językowej).

Ponadto pragnę, zauważyć, że skądinąd słuszna idea wprowadzenia opłaty egzaminacyjnej dla lekarzy przystępujących do PES po raz czwarty i kolejny w tej sytuacji nie może zostać zrealizowana, gdyż w oczywisty sposób godziłaby w zasady sprawiedliwości społecznej. Nie można zwlekać z podjęciem tej decyzji do czasu wprowadzenia nowej ustawy!


Z poważaniem


Wojciech Buczyński

 

W załączeniu:
Pisma z Ministerstwa Zdrowia
Pismo od Konsultanta Krajowego Pana Profesora Zbigniewa Gacionga
Pisma z TIP w tym jego oddziałów terenowych
Pismo wraz załącznikami zamieszczam na stronie www.protest-pes.pl


Poniżej zamieszczam załączniki w subiektywnej hierarchii ważności, z podkreślonymi  istotnymi fragmentami:


*

Jeśli chodzi o to pismo to spotkanie o którym w nim mowa nigdy nie doszło do skutku, z winy (jak twierdzą koledzy) leżącej po stronie Ministerstwa:


***Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 19 odwiedzający (214 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free