EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  => Pisma OZZL z dn 14.11.2008
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 1
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 2
  => Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński
  => Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008
  => List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008
  => Uzupełnienie treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008
  => Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008
  => Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008
  => Polemika z artykułem „Specjaliści bronią swoich”
  => Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.
  => Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009
  => Skarga_do_MZ_z dn.14.01.2009
  => Petycja do Pani Minister Zdrowia z dn. 21.01.2009
  => List otwarty z dn. 21.01.2009
  => Sposób postępowania dla osób które wyrażają chęć podpisania listu otwartego i petycji , jednocześnie nie chcąc rejestrować się na stronach Medycyny Praktycznej
  => Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009
  => APEL
  => Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => Postulaty wręczone Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych w trakcie spotkania w dniu 04.02.2009
  => spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => list otwarty i petycja
  => Interpelacja Pani Poseł Janny Muchy w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.02.2009
  => Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Sluzby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009
  => XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
  => List z dnia 23.02.2009 od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka do autora strony CZYLI DO NAS WSZYSTKICH
  => List do Pani Posel Joanny Muchy z dnia 07.03.2009
  => Komentarz pana Janusza Korwin-Mikke
  => Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009
  => List z KLubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc z dnia 28.02.2009
  => List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009
  => Odpowiedz (z dnia 24.03.2009) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka na interpelacje Pani Posel Joanny Muchy ( z dnia 13.02.2009)
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich zlozony przez dr. Kazimierza Maya w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach kandydatow na okregowe zjazdy lekarzy.
  => Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
  => DONIESIENIE DO PROKURATURY
  => Specjalisci bronia kolegow
  => List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
  => list z dnia 21.04.2009 od lekarza obcokrajowca
  => Równe szanse, czy aby na pewno ?
  => Pismo do Pani Minister Zdrowia z dnia 26.04.0009
  => Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
  => List Spolecznosci Lekarzy Obcokrajowcow do Pani Minister Zdrowia z dnia 27.04.2009
  => SKANY PYTAŃ
  => Pismo z Prokuratury z dnia 22 kwietnia 2009
  => Skad sie biora pytania ?
  => Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 kwietnia i 08 maja 2009
  => Kiedy Choroby Wewnetrzne-Kompendium
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23.06.2009
  => Podsumowanie -czyli list do Pana Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14.07.2009
  => Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka imieli z dnia 13.08.2009
  => Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz !
  => Podanie o 5-ty termin
  => Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE
  => ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU:
  => DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO SIĘ UDAĆ ?
  => Pismo do Dyrektora CEM z dnia 16.11.2009
  => wystąpienie pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza z dn. 04.11.2009
  => PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
  => Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  => Sprostowanie
  => „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.
  => „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES
  => O „przekroczeniu uprawnień”...
  => Czy w medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!
  => Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
  => Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r
  => Zmiany powolne, ale jednak....
  => DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
  => PODANIE o dopuszczenie do PES z dn. 20.07.2010
  => Odpowiedź na podanie z dnia 20.07.2010
  => INFORMACJA OSKUL
  => ZMIANY W SPRAWIE PES-aktualne informacje (19.10.2010)
  => Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
  => List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminow Medycznych w sprawie PES
  => Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?
  => Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych wraz z uzasadnieniem.
  => Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzadowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 3 lutego 2011 r.
  => Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi na pytanie !
  => Projekt z dn 17.05,2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  => Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.
  => Odwołanie konsultantów krajowych
  => Odwołania-ciąg dalszy.
  => 01.07.2011 Najświeższe informacje o PES
  => Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?
  => Orzeczenie NSA z dnia 21.07.20111
  => UWAGA AKCJA !
  => Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.
  => Jak CEM prawa przestrzega...
  => Wezwanie przedsądowe
  => Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
  => Krótki komentarz do „Odpowiedzi Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011 „”
  => Dlaczego warto wystąpić do CEM o udostępnienie testów PES i „puli pytań”?
  => Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...
  => Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej z dnia 16.10.2011
  => Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.strony
  => Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2011
  => Styczniowe (2012) nowości...
  => Tytuł nowej strony
  => Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach
  => Ludzie listy piszą...
  => Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
  => PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
O „przekroczeniu uprawnień”...
 
 
O „przekroczeniu uprawnień”, „poświadczeniu nieprawdy”- pismo do Pana Dyrektora
Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. n. med. Romana Danielewicza:

20.01.2010 Do listu wkradł się drobny błąd z datami egzaminów, punkt 1 powinien przemieć tak:

1.Do sesji jesiennej 2009 do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych ( „PES”) po raz 4 (czwarty) została dopuszczona osoba która zdawała po raz 3 (trzeci ) w sesji wiosennej 2008, a więc przystąpiła do PES 18 miesięcy od 3-go terminu. Nadmieniam, że osoba ta miała zgodę na przytępienie do sesji wiosennej 2009 jednakże do niej nie przystąpiła. 

Reszta pozostaje b/z

Wojciech Buczyński Lubin 17.01.2010
ul. 
 Lubin
tel. 

Pan dr hab. n. med Roman Danielewicz
    Dyrektor 
Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Wstęp:

1.Do sesji wiosennej 2009 do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych ( „PES”) po raz 4 (czwarty)  została dopuszczona osoba która zdawała po raz 3 (trzeci ) w sesji jesiennej 2007, a więc przystąpiła do PES  18 miesięcy od 3-go terminu. Nadmieniam, że osoba ta miała zgodę na przytępienie do sesji jesiennej 2008 jednakże do niej nie przystąpiła.

2.W/w osoba zdała PES i otrzymała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. Na dyplomie otrzymanym z CEM  znajdujemy następujący zwrot: „.i złożeniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego w dniu... przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w trybie określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz 1779)” , poniżej widnieje pieczęć urzędowa z godłem państwowym, oraz własnoręczny podpis Dyrektora CEM Pana Profesora dr hab. n. med. Stanisława Orkisza.

Uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do następujących kwestii:


1.Według  jakich kryteriów  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz 1779) uznawane  jest za obowiązujące wobec jednych obywateli a wobec innych nie ?

2.Czy ja (prosząc o dopuszczenie po raz 5-ty do PES) jestem zaliczany do grupy obywateli wobec których w/w rozporządzenie obowiązuje. Jeżeli obowiązuje mnie, to na podstawie jakich kryteriów? (złożyłem odpowiednie podanie 12-go października 2009, do dziś tzn do dnia 17-go stycznia tj. pomimo upływu 3 (trzech) miesięcy i 5-u dni nie otrzymałem odpowiedzi, co jest szczególnie niezrozumiałe jeśli zwrócimy uwagę na daty w piśmie stanowiącym załącznik , szczególne w tym przypadku tempo podejmowania decyzji i obiegu dokumentów, z tych względów przyjmuje, że decyzja w mojej sprawie już zapadła)

3.Czy ma Pan Dyrektor świadomość że urzędnicy CEM informują zdających (tych których to dotyczy), że jeśli nie przystąpią po raz 4-ty (bądź też w terminie w którym owi urzędnicy uznają za ostateczny ),to stracą możliwość zdawania PES. Co oczywiste, nie uwzględniają oni przypadku opisanego na wstępie.

4.Czy Pan Doktor uznaje wykładnie prawa przedstawioną przez CEM (załącznik) za obowiązującą? Pragnę zauważyć, że jeśli uznamy tą wykładnie za obowiązującą bez jakichkolwiek wyjątków, to złożenie podpisu przez  Dyrektora CEM Pana Profesora dr hab. n. med. Stanisława Orkisza pod stwierdzeniem: „.i złożeniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego w dniu... przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w trybie określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz 1779)” na dyplomie osoby zdającej  przytoczonej na wstępie,  może zostać uznane za poświadczenie nieprawdy przez urzędnika państwowego. A więc może zostać uznane za przestępstwo ścigane z urzędu ! Czy w związku z tym (jeśli jak powiedziałem uznaje wykładnie CEM za obowiązującą)  złożył Pan Doktor zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa? Jeśli nie to z jakich powodów?

Jednocześnie nadmieniam, że ja z wykładnią CEM fundamentalnie nie zgadzam się. Na podstawie faktów omawianych na Forum Protest-Pes (jak i tych nie omawianych), twierdzenie, że Pan prof. dr. hab. Jacek Imiela. Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chorób wewnętrznych  dopuścił się jakiegokolwiek nadużycia, złamania prawa, czy przekroczenia uprawnień jest wykluczone. Dla mnie jest oczywiste, że ewentualne stawianie jakichkolwiek zarzutów Panu Profesorowi dr hab. n.med  Imieli jak i  Panu Profesorowi dr hab. n.med Orkiszowi jest zniesławieniem, ale także opiera się wszelkiej logice.

Z  poważaniem
Wojciech Buczyński 

W załączeniu kopia pisma  z CEM jakie otrzymała jedna z lekarek
ZAŁĄCZNIK :

Odpowiedź jaką otrzymała jedna z lekarek, ubiegająca się o dopuszczenie do PES po raz 5-ty w sesji wiosennej 2010:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowny Pan Łódź 2009-11-24
Prof. dr hab. Jacek Imiela

Przewodniczący 
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej 
w dziedzinie chorób wewnętrznych

Szanowny Panie Profesorze.

Centrum Egzaminów Medycznych (zwane dalej „CEM”)  przesyła w załączeniu podanie Pani .......................... dotyczące dopuszczenia Zainteresowanej po raz 5 do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (zwanego dalej „PES”) w dziedzinie chorób wewnętrznych.
Zgodnie z § 36 ust 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U Nr 213 poz 1779 z późń. zmianami) w razie trzeciego w negatywnego wyniku PES, lekarz może przystąpić do PES w czwartym ostatecznym terminie, jeżeli Państwowa Komisja Egzaminacyjna uzna, że zaistniały okoliczności uzasadniające dopuszczenie tego lekarza do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Czwarty ostateczny termin wyznacza się w nieprzekraczalnym terminie 1 roku, licząc od terminu wyznaczonego po raz trzeci.
Z dokumentacji posiadanej przez CEM wynika, iż  Zainteresowana przystępowała do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych już czterokrotnie (ostatni raz w sesji jesiennej 2009 r.). Wyczerpała więc wszystkie możliwości zdawania tego egzaminu. Rozporządzenie nie przewiduje zaś piątego, uznaniowego terminu. Nie może go wyznaczyć zarówno Państwowa Komisja Egzaminacyjna, jak i Dyrektor CEM. Zdaniem CEM, z formalnego punktu widzenia nie jest zatem możliwe dopuszczenie Zainteresowanej po raz piąty do egzaminu. Na mocy § 36 pkt 1 rozporządzenia podejmowanie decyzji o dopuszczeniu lekarza do egzaminu należy do zadań Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, która na mocy § 36 pkt 2 ustala również listę lekarzy dopuszczonych do PES w danym terminie. Stąd też Dyrektor CEM przekazuje sprawę do rozpatrzenia Panu Profesorowi. CEM prosi o przekazanie podjętej decyzji na adres CEM-u.
CEM pozwala sobie zauważyć, iż jest to kolejna sprawa, analogiczna do wystąpienia Pana Wojciecha Buczyńskiego. Rozstrzygnięcie tych spraw będzie miało charakter precedensowy. Dopuszczenie Zainteresowanych do PES w piątym terminie może być jednak potraktowane jako przekroczenie uprawnień przez konsultanta krajowego- Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.

Z poważaniem 
Z-CA DYREKTORA 
Centrum Egzaminów Medycznych
dr. hab. n. med Mariusz Klencki

Otrzymują:
1.Pan prof. dr. hab. Jacek Imiela. Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chorób wewnętrznych.
2.2 a/a

Odpowiedz Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chorób wewnętrznych Pana profesora  dr. hab. Jacka Imieli:

„7XII 2009. wg obowiązujących przepisów brak możliwości dopuszczenia do egzaminu po raz 4.”

 (Panu Profesowi chodziło zapewne o 5-raz . (uwaga  autora strony)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 19 odwiedzający (158 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free