EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  => Pisma OZZL z dn 14.11.2008
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 1
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 2
  => Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński
  => Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008
  => List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008
  => Uzupełnienie treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008
  => Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008
  => Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008
  => Polemika z artykułem „Specjaliści bronią swoich”
  => Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.
  => Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009
  => Skarga_do_MZ_z dn.14.01.2009
  => Petycja do Pani Minister Zdrowia z dn. 21.01.2009
  => List otwarty z dn. 21.01.2009
  => Sposób postępowania dla osób które wyrażają chęć podpisania listu otwartego i petycji , jednocześnie nie chcąc rejestrować się na stronach Medycyny Praktycznej
  => Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009
  => APEL
  => Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => Postulaty wręczone Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych w trakcie spotkania w dniu 04.02.2009
  => spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => list otwarty i petycja
  => Interpelacja Pani Poseł Janny Muchy w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.02.2009
  => Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Sluzby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009
  => XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
  => List z dnia 23.02.2009 od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka do autora strony CZYLI DO NAS WSZYSTKICH
  => List do Pani Posel Joanny Muchy z dnia 07.03.2009
  => Komentarz pana Janusza Korwin-Mikke
  => Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009
  => List z KLubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc z dnia 28.02.2009
  => List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009
  => Odpowiedz (z dnia 24.03.2009) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka na interpelacje Pani Posel Joanny Muchy ( z dnia 13.02.2009)
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich zlozony przez dr. Kazimierza Maya w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach kandydatow na okregowe zjazdy lekarzy.
  => Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
  => DONIESIENIE DO PROKURATURY
  => Specjalisci bronia kolegow
  => List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
  => list z dnia 21.04.2009 od lekarza obcokrajowca
  => Równe szanse, czy aby na pewno ?
  => Pismo do Pani Minister Zdrowia z dnia 26.04.0009
  => Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
  => List Spolecznosci Lekarzy Obcokrajowcow do Pani Minister Zdrowia z dnia 27.04.2009
  => SKANY PYTAŃ
  => Pismo z Prokuratury z dnia 22 kwietnia 2009
  => Skad sie biora pytania ?
  => Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 kwietnia i 08 maja 2009
  => Kiedy Choroby Wewnetrzne-Kompendium
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23.06.2009
  => Podsumowanie -czyli list do Pana Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14.07.2009
  => Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka imieli z dnia 13.08.2009
  => Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz !
  => Podanie o 5-ty termin
  => Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE
  => ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU:
  => DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO SIĘ UDAĆ ?
  => Pismo do Dyrektora CEM z dnia 16.11.2009
  => wystąpienie pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza z dn. 04.11.2009
  => PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
  => Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  => Sprostowanie
  => „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.
  => „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES
  => O „przekroczeniu uprawnień”...
  => Czy w medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!
  => Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
  => Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r
  => Zmiany powolne, ale jednak....
  => DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
  => PODANIE o dopuszczenie do PES z dn. 20.07.2010
  => Odpowiedź na podanie z dnia 20.07.2010
  => INFORMACJA OSKUL
  => ZMIANY W SPRAWIE PES-aktualne informacje (19.10.2010)
  => Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
  => List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminow Medycznych w sprawie PES
  => Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?
  => Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych wraz z uzasadnieniem.
  => Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzadowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 3 lutego 2011 r.
  => Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi na pytanie !
  => Projekt z dn 17.05,2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  => Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.
  => Odwołanie konsultantów krajowych
  => Odwołania-ciąg dalszy.
  => 01.07.2011 Najświeższe informacje o PES
  => Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?
  => Orzeczenie NSA z dnia 21.07.20111
  => UWAGA AKCJA !
  => Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.
  => Jak CEM prawa przestrzega...
  => Wezwanie przedsądowe
  => Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
  => Krótki komentarz do „Odpowiedzi Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011 „”
  => Dlaczego warto wystąpić do CEM o udostępnienie testów PES i „puli pytań”?
  => Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...
  => Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej z dnia 16.10.2011
  => Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.strony
  => Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2011
  => Styczniowe (2012) nowości...
  => Tytuł nowej strony
  => Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach
  => Ludzie listy piszą...
  => Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
  => PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
List otwarty z dn. 21.01.2009

List otwarty lekarzy zdających Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z chorób wewnętrznych - PROTEST-PES

 

 

Zabieramy głos w imieniu lekarzy protestujących przeciwko przebiegowi sesji jesiennej PES z chorób wewnętrznych, poruszeni ostatnimi dostępnymi w publikacjach prasowych wypowiedziami osób, które decydują o naszej zawodowej przyszłości. Przypominamy jedynie, iż egzaminu testowego z chorób wewnętrznych nie zdało prawie 50% przystępujących do egzaminu, nikt z ponad 700 lekarzy nie uzyskał oceny bdb, a średnia uzyskana liczba punktów była poniżej progu zaliczenia. Był to najgorszy wynik w historii egzaminu z chorób wewnętrznych. Po odbytym egzaminie unieważniono 5 pytań a w kilka dni po ogłoszeniu wyników ponownie zmieniono wyniki egzaminu. Czynności tych dokonano z naruszeniem regulaminu. Do dzisiaj nie są znane kryteria doboru pytań do unieważnienia.

 

Początkowo w oficjalnych pismach, zarówno my, jak i Ministerstwo Zdrowia, otrzymaliśmy informację, że "pytania były błędnie skonstruowane, co uniemożliwiało udzielenie prawidłowej odpowiedzi". Po dokładniejszym przyjrzeniu się sprawie okazało się, iż pytania były prawidłowe, jedynie "zbyt trudne....". Dlaczego unieważniono akurat te pytania - nie mniej lub więcej, tylko akurat 5 - dlaczego jedni w wyniku tej decyzji zdali a inni wciąż byli tuż "pod kreską", dlaczego w sposób nierówny traktowano osoby z tą samą liczbą prawidłowych odpowiedzi? - pytania te pozostają jak dotąd bez odpowiedzi. Uważamy, że mamy prawo poznać prawdę. Nikt, mimo oficjalnych zapytań kierowanych do CEM i PKE, do tej pory nie ustosunkował się do naszych zastrzeżeń merytorycznych co do poprawności kilku pytań - są one naszym oraz zdaniem naszych kierowników specjalizacji błędne, nielogiczne, z kilkoma prawidłowymi lub wręcz bez żadnej prawidłowej odpowiedzi.

 

Trudno polemizować z opracowaniem merytorycznym najtrudniejszych pytań z egzaminu umieszczonym na stronach CEM, a przygotowanym przez Pana Prof. Gacionga w stylu, że "taką odpowiedź zaznaczył autor pytania". Tym bardziej nie zrozumiałym jest fakt, iż nie mamy prawa zweryfikować pytań, bo są chronione "prawem autorskim" mimo, iż znalazły się w druku urzędowym, jakim jest książeczka testowa.

 

Fakt istnienia błędów w pytaniach byłby podstawową i bardzo istotną sprawą, bo to nie jest tylko kwestia złamania procedury czy regulaminu. Tu chodzi o podstawowe prawa i elementarny szacunek do zdających lekarzy i ich wiedzy. Jeżeli istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż kilkadziesiąt osób nie zdało, bo uznano ich wiedzę za niewystarczającą, aby być specjalistą, a u podłoża tej oceny leżą błędy w pytaniach, a nawet ich oczywisty merytoryczny bezsens, to jest to wyrządzenie bolesnej krzywdy wszystkim tym, co nie zdali, ich rodzinom a nawet ich pacjentom.

 

Czy można nad tym faktem przejść do porządku dziennego? To jest wołanie o elementarną sprawiedliwość, szacunek do drugiego człowieka oraz chęć poznania prawdy. Czyż nie jest rolą wszystkich lekarzy chęć poznania prawdy? Nie możemy podzielić poglądu Pana Prof. Gacionga, wedle którego "za kiepski wynik egzaminu winę ponosi nie jego wadliwe przygotowanie, ale zły system nauczania, w którym część specjalizacji odbywa się na telefon". Skąd ta wiedza Pana Profesora i od kiedy wie o takiej patologii systemu specjalizacji? Czy warunki szkolenia Anestezjologów różnią się aż tak diametralnie od naszych, że prawie wszyscy zdali "europejski" egzamin specjalizacyjny?

 

Dlaczego musiało dojść do takiej sytuacji, czyżby na pewno ostatni egzamin był profesjonalnie i rzetelnie przygotowany i przeprowadzony? Czy dogmat nieomylności ubrany w przepisy prawne, a tak naprawdę ich brak (niemożność odwołania się od wyników egzaminu czy kwestionowania pytań po egzaminie) miał też stać się standardem pracy lekarskiej?

 

Apelujemy o publiczną debatę na temat jakości kształcenia podyplomowego lekarzy w Polsce jak również domagamy się ujawnienia pytań z ostatniego egzaminu z chorób wewnętrznych celem ich merytorycznej oceny. W zaistniałej sytuacji, przy braku osoby odpowiedzialnej za profesjonalne przygotowanie części testowej egzaminu (dopiero co rozpoczęta procedura wyłaniania nowego Konsultanta Krajowego z zakresu chorób wewnętrznych), zwracamy się do Ministerstwa Zdrowia o dopuszczalne przez prawo ograniczenie egzaminu z zakresu chorób wewnętrznych w sesji wiosennej do części praktycznej i ustnej oraz rozpoczęcie starań o jak najszybsze wprowadzenie egzaminu "europejskiego".

 

PROTEST-PES

 

 

 

tytuł naukowy, Imię Nazwisko

Adres

Pesel lub/i

 numer prawa wykonywania zawodu(lekarze, dentyści)


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 19 odwiedzający (216 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free