EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  => Pisma OZZL z dn 14.11.2008
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 1
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 2
  => Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński
  => Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008
  => List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008
  => Uzupełnienie treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008
  => Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008
  => Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008
  => Polemika z artykułem „Specjaliści bronią swoich”
  => Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.
  => Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009
  => Skarga_do_MZ_z dn.14.01.2009
  => Petycja do Pani Minister Zdrowia z dn. 21.01.2009
  => List otwarty z dn. 21.01.2009
  => Sposób postępowania dla osób które wyrażają chęć podpisania listu otwartego i petycji , jednocześnie nie chcąc rejestrować się na stronach Medycyny Praktycznej
  => Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009
  => APEL
  => Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => Postulaty wręczone Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych w trakcie spotkania w dniu 04.02.2009
  => spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => list otwarty i petycja
  => Interpelacja Pani Poseł Janny Muchy w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.02.2009
  => Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Sluzby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009
  => XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
  => List z dnia 23.02.2009 od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka do autora strony CZYLI DO NAS WSZYSTKICH
  => List do Pani Posel Joanny Muchy z dnia 07.03.2009
  => Komentarz pana Janusza Korwin-Mikke
  => Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009
  => List z KLubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc z dnia 28.02.2009
  => List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009
  => Odpowiedz (z dnia 24.03.2009) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka na interpelacje Pani Posel Joanny Muchy ( z dnia 13.02.2009)
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich zlozony przez dr. Kazimierza Maya w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach kandydatow na okregowe zjazdy lekarzy.
  => Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
  => DONIESIENIE DO PROKURATURY
  => Specjalisci bronia kolegow
  => List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
  => list z dnia 21.04.2009 od lekarza obcokrajowca
  => Równe szanse, czy aby na pewno ?
  => Pismo do Pani Minister Zdrowia z dnia 26.04.0009
  => Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
  => List Spolecznosci Lekarzy Obcokrajowcow do Pani Minister Zdrowia z dnia 27.04.2009
  => SKANY PYTAŃ
  => Pismo z Prokuratury z dnia 22 kwietnia 2009
  => Skad sie biora pytania ?
  => Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 kwietnia i 08 maja 2009
  => Kiedy Choroby Wewnetrzne-Kompendium
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23.06.2009
  => Podsumowanie -czyli list do Pana Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14.07.2009
  => Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka imieli z dnia 13.08.2009
  => Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz !
  => Podanie o 5-ty termin
  => Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE
  => ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU:
  => DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO SIĘ UDAĆ ?
  => Pismo do Dyrektora CEM z dnia 16.11.2009
  => wystąpienie pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza z dn. 04.11.2009
  => PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
  => Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  => Sprostowanie
  => „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.
  => „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES
  => O „przekroczeniu uprawnień”...
  => Czy w medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!
  => Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
  => Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r
  => Zmiany powolne, ale jednak....
  => DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
  => PODANIE o dopuszczenie do PES z dn. 20.07.2010
  => Odpowiedź na podanie z dnia 20.07.2010
  => INFORMACJA OSKUL
  => ZMIANY W SPRAWIE PES-aktualne informacje (19.10.2010)
  => Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
  => List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminow Medycznych w sprawie PES
  => Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?
  => Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych wraz z uzasadnieniem.
  => Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzadowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 3 lutego 2011 r.
  => Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi na pytanie !
  => Projekt z dn 17.05,2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  => Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.
  => Odwołanie konsultantów krajowych
  => Odwołania-ciąg dalszy.
  => 01.07.2011 Najświeższe informacje o PES
  => Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?
  => Orzeczenie NSA z dnia 21.07.20111
  => UWAGA AKCJA !
  => Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.
  => Jak CEM prawa przestrzega...
  => Wezwanie przedsądowe
  => Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
  => Krótki komentarz do „Odpowiedzi Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011 „”
  => Dlaczego warto wystąpić do CEM o udostępnienie testów PES i „puli pytań”?
  => Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...
  => Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej z dnia 16.10.2011
  => Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.strony
  => Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2011
  => Styczniowe (2012) nowości...
  => Tytuł nowej strony
  => Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach
  => Ludzie listy piszą...
  => Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
  => PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008

Wrocław, 19.12.2008

 

 

      Dziękuję Panu Profesorowi za spotkanie dnia 17.12.2008 (środa) w sprawie PES w dziedzinie chorób wewnętrznych i poświęcenie nam swojego czasu.

  Próbowałem w imieniu moich mocodawców uzyskać następujące ustępstwa:

 

1)    zniwelowanie lub usunięcie skutków jaskrawej niesprawiedliwości i nierównego traktowania, które miały miejsce w wyniku „błędu proceduralnego” (używam nazewnictwa z wcześniejszych pism CEM do mnie) polegającego na tym, że mimo braku podstawy prawnej (zdaniem CEM i PKE- nie moim) do takiego postępowania unieważniono kilka pytań, dzięki czemu grupa osób, która -pierwotnie nie zdała testu, po unieważnieniu pytań zdała test i została dopuszczona do dalszego etapu egzaminu.

2)    umożliwienie osobom zdającym odpisanie sobie pytań testu, alternatywnych odpowiedzi zawartych w teście, udzielonych odpowiedzi (przez osobę odpisującą) i prawidłowych odpowiedzi według klucza. Zamiarem moim i wielu moich klientów było uzyskanie w ten sposób materiału, który będzie można zweryfikować – przedyskutować w szerokim gronie, zapytać o niektóre pytania i prawidłowe odpowiedzi wybitnych specjalistów, nie gorszych od tych, którzy układali pytania. Moim klienci są bowiem absolutnie przekonani, że jest jeszcze znaczna grupa pytań, które są wadliwe (błędnie sformułowane, zawierają więcej niż jedną prawidłową odpowiedź lub nawet odpowiedź uznana według klucza za prawidłową jest błędna).

   

 W żadnym z tych dwóch punktów PKE lub CEM nie wykazały chęci znalezienia rozwiązania. Prowadzona była z nami polemika, podczas której użyto argumentów, z którymi zgodzić się nie sposób.

 

  Przede wszystkim podkreślam, że w mojej ocenie prawnej PKE dokonując unieważnienia pytań działała w granicach dopuszczalnych przez prawo. Uważamy jednak, że do unieważnienia pytań doszło nie „z dobrego serca” lecz z tego powodu, że były one wadliwe. Tak zresztą CEM tłumaczył unieważnienie pytań w pismach skierowanych do poszczególnych osób.

Moi mocodawcy stanowczo twierdzą, że pytań wadliwych było więcej, CEM i PKE są tego świadome i dlatego bronią się przed umożliwieniem zdającym weryfikacji tych pytań. Takiej możliwości wykluczyć nie można.

 Powstaje zatem pytanie – dlaczego unieważniono akurat te 5 pytań, a nie wszystkie wadliwe lub inne wadliwe. Jeżeli żadne inne pytanie nie jest wadliwe – bardzo prosto można zakończyć dyskusję na ten temat umożliwiając osobom zdającym weryfikację pytań w sposób podany wyżej.  Podnosiliśmy podczas spotkania, że nie można wykluczyć hipotetycznej (podkreślam, że jest to rozważanie czysto teoretyczne) możliwości, że stało się tak dlatego, żeby zdały dodatkowe, konkretne osoby. Obalony został podczas spotkania argument, że przecież nikt nie wiedział jaka osoba ma jaki numer – lista nazwisk z numerami była wywieszona przed egzaminem na drzwiach. Przypominam, że gdy podczas naszej rozmowy wskazałem ten fakt – wywołało to bardzo nerwową reakcję i próbę zastraszenia mnie, że będę miał do czynienia z najlepszą kancelarią adwokacką.

 

  Nie zgadzam się również z poglądem, że nikt nie został pokrzywdzony w wyniku unieważnienia pytań w wyniku „błędu proceduralnego”. Przede wszystkim podważone zostało zaufanie zdających do rzetelności egzaminu i podmiotów odpowiedzialnych za jego przeprowadzenie. Naruszone zostało zatem dobro ogółu.

 

   Przedstawiam też teoretyczny przykład pokrzywdzenia konkretnej osoby: dwie osoby osiągnęły przed unieważnieniem pytań 71 punktów (nie zdały), z czego jedna odpowiedziała prawidłowo na 5 unieważnionych pytań i  66 innych pytań; a druga nie odpowiedziała na żadne z unieważnionych pytań, lecz na 71 innych. Po unieważnieniu pytań pierwsza osoba będzie miała 66 poprawnych odpowiedzi na 114 pytań (nadal nie zdała), a druga – 71 prawidłowych odpowiedzi na 114 pytań, a więc zdała. Tak więc w różny sposób potraktowane będą osoby znajdujące się początkowo w takiej samej sytuacji – co nie da się pogodzić z konstytucyjną zasadą równości (art. 32 Konstytucji; m.in. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 04.02.1997 P 4/96).  

 

 Nie podzielam poglądu niektórych rozmówców i uważam, że zupełnie czym innym jest działanie wbrew obowiązującym przepisom, a działanie mimo braku jednoznacznej podstawy do takiego działania. W tym drugim przypadku (luki prawnej) nie można mówić o bezprawności działania. Przekładając to na konkretne rozważania w naszej sprawie – stoją Państwo na stanowisku, że brak jest jednoznacznego przepisu, który by uprawniał PKE lub CEM do unieważnienia dalszych pytań, a ja twierdzę, że wobec braku przepisu zakazującego takie działanie – można je podjąć w tym samym trybie, w jakim unieważniono już 5 pytań.

 

  Zadali również Państwo pytanie, czy dopuszczalne jest „naruszenie procedury”  (nadal posługuję się terminologią z pism kierowanych do mnie przez CEM), w celu zminimalizowania czy usunięcia szkód poniesionych przez poszczególne osoby (szkody opisane wyżej) w wyniku uprzedniego „błędu proceduralnego” (unieważnienie 5 pytań). Moim zdaniem należy na to pytanie odpowiedzieć twierdząco. Nawet przyjmując, że brak jest podstawy prawnej do unieważnienia dalszych pytań (a skoro tak, to nie było podstawy do unieważnienia pierwszych pięciu) – konstytucyjne prawo równego traktowania wymaga „wyrównania” sytuacji wszystkich osób. „Wyrównanie”to nie może polegać (czym również usiłowano nas straszyć) na powrocie do stanu poprzedniego (sprzed unieważnienia 5 pytań), ponieważ obowiązuje zasada ochrony praw nabytych. Zatem „wyrównanie” nie może nastąpić w dół, tylko w górę.

 

 Konkludując – nadal uważam, że jedynym rozwiązaniem, które nie będzie sprzeczne z obowiązującymi przepisami, a zgodnym z elementarnym poczuciem sprawiedliwości, jest unieważnienie dalszych najtrudniejszych pytań (na które udzielono najmniej prawidłowych odpowiedzi) lub pytań wadliwych tak, aby w konsekwencji wszystkie osoby, które przystąpiły do testu, dopuszczone zostały do następnego etapu.

Ewentualnym rozwiązaniem jest dopuszczenie do dalszej części egzaminu wszystkich zdających, którym według nowych zasad (po unieważnieniu pytań) zabrakło nie więcej niż 5 punktów.    

 

 

 

                                                                                        

 


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 17 odwiedzający (119 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free