EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  => Pisma OZZL z dn 14.11.2008
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 1
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 2
  => Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński
  => Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008
  => List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008
  => Uzupełnienie treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008
  => Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008
  => Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008
  => Polemika z artykułem „Specjaliści bronią swoich”
  => Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.
  => Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009
  => Skarga_do_MZ_z dn.14.01.2009
  => Petycja do Pani Minister Zdrowia z dn. 21.01.2009
  => List otwarty z dn. 21.01.2009
  => Sposób postępowania dla osób które wyrażają chęć podpisania listu otwartego i petycji , jednocześnie nie chcąc rejestrować się na stronach Medycyny Praktycznej
  => Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009
  => APEL
  => Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => Postulaty wręczone Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych w trakcie spotkania w dniu 04.02.2009
  => spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => list otwarty i petycja
  => Interpelacja Pani Poseł Janny Muchy w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.02.2009
  => Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Sluzby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009
  => XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
  => List z dnia 23.02.2009 od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka do autora strony CZYLI DO NAS WSZYSTKICH
  => List do Pani Posel Joanny Muchy z dnia 07.03.2009
  => Komentarz pana Janusza Korwin-Mikke
  => Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009
  => List z KLubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc z dnia 28.02.2009
  => List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009
  => Odpowiedz (z dnia 24.03.2009) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka na interpelacje Pani Posel Joanny Muchy ( z dnia 13.02.2009)
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich zlozony przez dr. Kazimierza Maya w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach kandydatow na okregowe zjazdy lekarzy.
  => Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
  => DONIESIENIE DO PROKURATURY
  => Specjalisci bronia kolegow
  => List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
  => list z dnia 21.04.2009 od lekarza obcokrajowca
  => Równe szanse, czy aby na pewno ?
  => Pismo do Pani Minister Zdrowia z dnia 26.04.0009
  => Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
  => List Spolecznosci Lekarzy Obcokrajowcow do Pani Minister Zdrowia z dnia 27.04.2009
  => SKANY PYTAŃ
  => Pismo z Prokuratury z dnia 22 kwietnia 2009
  => Skad sie biora pytania ?
  => Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 kwietnia i 08 maja 2009
  => Kiedy Choroby Wewnetrzne-Kompendium
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23.06.2009
  => Podsumowanie -czyli list do Pana Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14.07.2009
  => Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka imieli z dnia 13.08.2009
  => Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz !
  => Podanie o 5-ty termin
  => Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE
  => ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU:
  => DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO SIĘ UDAĆ ?
  => Pismo do Dyrektora CEM z dnia 16.11.2009
  => wystąpienie pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza z dn. 04.11.2009
  => PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
  => Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  => Sprostowanie
  => „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.
  => „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES
  => O „przekroczeniu uprawnień”...
  => Czy w medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!
  => Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
  => Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r
  => Zmiany powolne, ale jednak....
  => DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
  => PODANIE o dopuszczenie do PES z dn. 20.07.2010
  => Odpowiedź na podanie z dnia 20.07.2010
  => INFORMACJA OSKUL
  => ZMIANY W SPRAWIE PES-aktualne informacje (19.10.2010)
  => Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
  => List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminow Medycznych w sprawie PES
  => Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?
  => Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych wraz z uzasadnieniem.
  => Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzadowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 3 lutego 2011 r.
  => Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi na pytanie !
  => Projekt z dn 17.05,2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  => Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.
  => Odwołanie konsultantów krajowych
  => Odwołania-ciąg dalszy.
  => 01.07.2011 Najświeższe informacje o PES
  => Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?
  => Orzeczenie NSA z dnia 21.07.20111
  => UWAGA AKCJA !
  => Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.
  => Jak CEM prawa przestrzega...
  => Wezwanie przedsądowe
  => Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
  => Krótki komentarz do „Odpowiedzi Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011 „”
  => Dlaczego warto wystąpić do CEM o udostępnienie testów PES i „puli pytań”?
  => Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...
  => Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej z dnia 16.10.2011
  => Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.strony
  => Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2011
  => Styczniowe (2012) nowości...
  => Tytuł nowej strony
  => Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach
  => Ludzie listy piszą...
  => Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
  => PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008

Lek Wojciech Buczyński                                                                    Lubin dn. 20.12.2008

ul. ...............................

....................................

....................................

tel. 0 784 680 055

www.protest-pes.pl.tl

Pan Premier Rzeczypospolitej Polskiej

 

            Panie Premierze, pozwalam sobie napisać ten list , i zadać Panu kilka pytań, ponieważ  jak do tej pory pomimo odbytych kilku spotkań z najwyższymi urzędnikami w Państwie w tym randze wiceministra, sam na nie odpowiedzieć niestety nie potrafię.

 

Czy przyjazne państwo to państwo którego ministerstwa w wyniku swoich rozporządzeń kreują twory, za działania których nikt nie chce brać odpowiedzialności?

Czy przyjazne państwo to takie w którym obywatel w konfrontacji z państwem zawsze niema racji ?

Czy przyjazne sprawiedliwe państwo to państwo pozostające głuche na oczywiste fakty?

Czy przyjazne państwo to państwo w którym urzędnicy nie potrafią rozwiązać problemów których sposób rozwiązania wydaje się oczywisty, jednocześnie nalegając na zachowanie ciszy medialnej?

Co by Pan Panie premierze powiedział urzędnikowi organizującemu państwowy egzamin testowy na prawo jazdy który stwierdziłby  po egzaminie, że zaliczył egzamin dodatkowo osobom które go faktycznie nie zdały , poprzez unieważnienie pytań po egzaminie powtarzam po odbytym egzaminie ! Jednocześnie osoba ta twierdziłaby, że zrobiła to bo unieważnione  pytania były co prawda prawidłowe ale za trudne! Jak sądzę nic by Pan temu urzędnikowi nie powiedział , nie byłoby okazji....

A co ja mam powiedzieć na sytuacją w której istnieją instytucje wykreowane przez państwo na podstawie rozporządzeń Ministra Zdrowia w taki sposób, że nikt nie chce przyznać się do władzy nad nimi, pomimo że doprowadzają do analogicznej sytuacji?

Co  mam powiedzieć kiedy osoba odpowiedzialna za przygotowanie testu który jest jednym z etapów Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z Chorób Wewnętrznych a jest nią Pan Profesor Gaciong szef  Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z Chorób Wewnętrznych, jednocześnie Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych, unieważnia po egzaminie pytania twierdząc, że pytania były co prawda prawidłowe, ale za trudne. Dzięki temu jak sam twierdzi zmienił wynik egzaminu w ten sposób, że zdało jeszcze około siedemdziesięciu przystępujących. Pan Profesor jednocześnie był odpowiedzialny za dobór pytań, a więc miał wiele miesięcy czasu na weryfikację pytań. Przypominam dodatkowo, że żadne znane mi przepisy nie definiują co oznacza sformułowanie „za trudne pytania”.

Co  mam powiedzieć kiedy szef  PKE oraz dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych pan prof. Orkisz potwierdzają, że w tej sesji mogło dojść do przecieku pytań przed egzaminem / pan profesor Orkisz jak sam twierdzi złożył doniesienie do prokuratury/ ?

Co ja mam na to odpowiedzieć kiedy prawnik Centrum Egzaminów Medycznych w obecności swoich przełożonych, szefa PKE oraz przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, wywołując u nich kiwanie głowami na znak aprobaty, stwierdza co następuje: „ Co prawda złamaliśmy prawo ale żądanie wywodzone z konstytucyjnej zasady równości dopuszczenia do dalszej części egzaminu wszystkich zdających jest (uwaga !) niemożliwe do spełnienia w praworządnym państwie, gdyż z jednorazowego złamania prawa, nie wynika że można je łamać dla dobra innych obywateli

Co Pan powie Panie Premierze nam podatnikom kiedy Pana Podwładni w tym Minister Zdrowia zapowiadają nowelizację przepisów dającą jeszcze większą niezależność Państwowej  Komisji Egzaminacyjnej i Centrum Egzaminów Medycznych?

Co Pan powie Panie Premierze na fakt, że odmawia się publikacji pytań z odbytego testu zasłaniając się prawami autorskimi, rozporządzeniami ministerialnymi /a pytania z egzaminu testowego organizowanego dla innej grupy lekarzy przez tą samą instytucję – Centrum Egzaminów Medycznych są jawne, podobne testy dla np. prawników też są jawne- gdzie tu równość obywateli/?

Jak ja mam rozumieć wypowiedź szefa PKE Pana Prof. Gacionga który stwierdził, że ujawnione pytania nie są nam potrzebne do doskonalenia wiedzy, tylko do „zbierania kwitów”- służących nam jako argument do unieważnienia kolejnych pytań, a co za tym idzie unieważnienia całego testu. Rodzi się pytanie skoro w „utajnionych” pytaniach mogą kryć się jakieś błędy  to kto się boi ich ujawnienia?

Przypominam, że w 2001 roku była afera z domniemanym  /domniemanym- bo z tego co wiem nie doszło do żadnych wyroków skazujących/ ujawnieniem  oraz domniemanym handlem pytaniami przed egzaminem była powodem odwołania organizacji testu. A obecnie mamy do czynienia z nie tylko z domniemanym przeciekiem pytań, ale także z realną nieuzasadnioną żadnymi przepisami zmianą wyniku  testu po egzaminie dla części zdających.

 

Warto to jeszcze wspomnieć, pozytywnym rozpatrzeniu odwołań złożonych przez kilku zdających i zmianę oceny z niedostatecznej na pozytywną, mimo że akurat tego zabrania rozporządzenie ministra /odwołania nie spełniały formalnych wymogów/.

Dbając o jak najbardziej zwięzłą formę, wspomnę jeszcze tylko o liście rozesłanym przez szefa Centrum Egzaminów Medycznych   Pana Profesora Orkisza do ważnych urzędników, w tym Minister Zdrowia, organów samorządu lekarskiego, parlamentarzystów, związków zawodowych lekarzy, który bez przesady można nazwać paszkwilem, przyrównującym obywateli słusznie domagających się swoich praw do ludzi bez honoru, lekarzy o złamanym kręgosłupie moralnym, ludzi  /tu się zgadzam ze zdaniem prof. Orkisza/  od których wymaga się przestrzegania najwyższych standardów etycznych. List ten został rozesłany w tajemnicy przed nami a jak sądzę zasady dobrego wychowania wymagają, żebyśmy otrzymali kopię tego listu. Truizmem wydaje się fakt, że zarówno szef  Państwowej Komisji Egzaminacyjnej jak i Centrum Egzaminów Medycznych sami są lekarzami.

Nie wspominam tutaj jeszcze o wielu innych faktach być może równie ważnych, ale nie wzmacniających już wymowy tego listu.

Na koniec pragnę nadmienić, że jak sądzę otrzyma pan setki stron ekspertyz dowodzących że nie mamy racji, ale zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i poczuciem sprawiedliwości to racja jest po naszej stronie. W związku z tym apeluję do  Pana jako Prezesa Rady Ministrów o spowodowanie jedynej w tej sytuacji  sprawiedliwej decyzji- ZALICZENIA TESTU WSZYSTKIM DO NIEGO PODCHODZĄCYM !

 

Z wyrazami szacunku

Lek. Wojciech Buczyński

Podatnik Wojciech Buczyński

 

 

 

 

 

Do wiadomości :

 

Pan Prezydent Lech Kaczyński

Pani Minister Zdrowia Ewa Kopacz

Szef Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z Chorób Wewnętrznych  Pan prof. dr hab. Zbigniew Gaciong

Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych Pan prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz

Szef Ogólnopolskiego Związku Lekarzy Pan dr Krzysztof Bukiel

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Pan dr. Konstanty Radziwiłł

 

Pan Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski

Pan Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz

Pani Poseł Julia Pitera

Pan  Poseł Janusz Palikot

Pan Poseł Wojciech Olejniczak

Pan Poseł Jarosław Kaczyński

Okręgowe Izby Lekarskie

Media 

 

 


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 17 odwiedzający (106 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free