EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  => Pisma OZZL z dn 14.11.2008
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 1
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 2
  => Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński
  => Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008
  => List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008
  => Uzupełnienie treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008
  => Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008
  => Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008
  => Polemika z artykułem „Specjaliści bronią swoich”
  => Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.
  => Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009
  => Skarga_do_MZ_z dn.14.01.2009
  => Petycja do Pani Minister Zdrowia z dn. 21.01.2009
  => List otwarty z dn. 21.01.2009
  => Sposób postępowania dla osób które wyrażają chęć podpisania listu otwartego i petycji , jednocześnie nie chcąc rejestrować się na stronach Medycyny Praktycznej
  => Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009
  => APEL
  => Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => Postulaty wręczone Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych w trakcie spotkania w dniu 04.02.2009
  => spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => list otwarty i petycja
  => Interpelacja Pani Poseł Janny Muchy w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.02.2009
  => Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Sluzby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009
  => XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
  => List z dnia 23.02.2009 od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka do autora strony CZYLI DO NAS WSZYSTKICH
  => List do Pani Posel Joanny Muchy z dnia 07.03.2009
  => Komentarz pana Janusza Korwin-Mikke
  => Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009
  => List z KLubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc z dnia 28.02.2009
  => List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009
  => Odpowiedz (z dnia 24.03.2009) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka na interpelacje Pani Posel Joanny Muchy ( z dnia 13.02.2009)
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich zlozony przez dr. Kazimierza Maya w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach kandydatow na okregowe zjazdy lekarzy.
  => Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
  => DONIESIENIE DO PROKURATURY
  => Specjalisci bronia kolegow
  => List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
  => list z dnia 21.04.2009 od lekarza obcokrajowca
  => Równe szanse, czy aby na pewno ?
  => Pismo do Pani Minister Zdrowia z dnia 26.04.0009
  => Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
  => List Spolecznosci Lekarzy Obcokrajowcow do Pani Minister Zdrowia z dnia 27.04.2009
  => SKANY PYTAŃ
  => Pismo z Prokuratury z dnia 22 kwietnia 2009
  => Skad sie biora pytania ?
  => Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 kwietnia i 08 maja 2009
  => Kiedy Choroby Wewnetrzne-Kompendium
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23.06.2009
  => Podsumowanie -czyli list do Pana Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14.07.2009
  => Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka imieli z dnia 13.08.2009
  => Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz !
  => Podanie o 5-ty termin
  => Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE
  => ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU:
  => DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO SIĘ UDAĆ ?
  => Pismo do Dyrektora CEM z dnia 16.11.2009
  => wystąpienie pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza z dn. 04.11.2009
  => PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
  => Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  => Sprostowanie
  => „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.
  => „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES
  => O „przekroczeniu uprawnień”...
  => Czy w medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!
  => Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
  => Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r
  => Zmiany powolne, ale jednak....
  => DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
  => PODANIE o dopuszczenie do PES z dn. 20.07.2010
  => Odpowiedź na podanie z dnia 20.07.2010
  => INFORMACJA OSKUL
  => ZMIANY W SPRAWIE PES-aktualne informacje (19.10.2010)
  => Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
  => List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminow Medycznych w sprawie PES
  => Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?
  => Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych wraz z uzasadnieniem.
  => Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzadowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 3 lutego 2011 r.
  => Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi na pytanie !
  => Projekt z dn 17.05,2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  => Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.
  => Odwołanie konsultantów krajowych
  => Odwołania-ciąg dalszy.
  => 01.07.2011 Najświeższe informacje o PES
  => Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?
  => Orzeczenie NSA z dnia 21.07.20111
  => UWAGA AKCJA !
  => Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.
  => Jak CEM prawa przestrzega...
  => Wezwanie przedsądowe
  => Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
  => Krótki komentarz do „Odpowiedzi Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011 „”
  => Dlaczego warto wystąpić do CEM o udostępnienie testów PES i „puli pytań”?
  => Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...
  => Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej z dnia 16.10.2011
  => Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.strony
  => Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2011
  => Styczniowe (2012) nowości...
  => Tytuł nowej strony
  => Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach
  => Ludzie listy piszą...
  => Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
  => PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008

KOMENTARZ :

Otóż każdy, kto chce wysłać to "odwołanie" musi je dostosować do swojej sytuacji - sprawdzić jakiej odpowiedzi udzielił w teście i adekwatnie żądać dopisania punktu jemu samemu lub innym w sytuacji, gdy odpowiedział "zgodnie z kluczem". To ważne, żeby nie było błędów !!!

Można wysłać tylko część lub całość pisma. Ważne, żeby było uważnie zmodyfikowane - chodzi o ostatnie podkreślone zdanie w każdym komentarzu do pytania.

ODWOŁANIE:
Lek/dr n.med.....

Adres........

 

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej

Sz. P. Prof. dr hab. Zbigniew Gaciong

 

Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych

Sz. P. prof. dr hab. Stanisława Orkisz

Ul. Rzgowska 281/289; 93-338 Łódź

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi, które zastosowano w teście na Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym w dziedzinie chorób wewnętrznych, przeprowadzonym w dniu 16.10.2008 w Łodzi.

Pragnę podkreślić, że w dniu 2.11.2008 miał miejsce precedens w tej sprawie – po oficjalnym ogłoszeniu wyniku przez Państwową Komisję Egzaminacyjną na czele z przewodniczącym – prof. dr hab. Gaciongiem, ta sama PKE dokonała uaktualnienia wyniku tegoż egzaminu i weryfikacji ocen, przyznając dodatkowy punkt dwudziestu osobom. W przypadku siedmiu skutkowało to zmianą wyniku egzaminu z „niezdanego” na „zdany”. Odwołanie w tej sprawie wniesiono z dniem 23.10.2008, a więc 6 dni po egzaminie.

Chciałabym również zaznaczyć, że wniesienie zastrzeżenia do omawianego pytania (nr 43 w wersji I testu PES) przez zdającego jeszcze w trakcie egzaminu (zgodnie z regulaminem przeprowadzania PES § 18 i 19) nie przyniosła skutku – zastrzeżenie zostało przez PKE odrzucone, co zostało opublikowane na stronie internetowej CEM w dniu 5.12.2008.

Moje uwagi dotyczą pytań zamieszczonych poniżej. Niniejszym podkreślam, że są spisane z pamięci, jednakże wiernie oddają treść merytoryczną i sens pytania, nie brakuje w ich treści żadnych istotnych informacji ani danych klinicznych.

Treść poniższych pytań i uwagi do nich były we wszystkich przypadkach konsultowane ze specjalistami w dziedzinach: endokrynologia, pulmonologia, hematologia, choroby zakaźne oraz naszymi kierownikami specjalizacji.

 

115 (I). Wskaż najczęstszą lokalizację złamań w przebiegu osteoporozy:

a)      Przedramię

b)      Nadgarstek

c)      Udo

d)      Kręgosłup – odpowiedź prawidłowa wg klucza

e)      Żebra

 

Komentarz: Pytanie jest nieprecyzyjne. Nie uwzględnia wieku ani płci oraz typu osteoporozy (A/B). Na podstawie podręcznika Choroby wewnętrzne pod red. Prof. A. Szczeklika, tom II, str. 1743, „Ze względu na różne proporcje części beleczkowej i zbitej w poszczególnych kościach złamania dotyczą w pierwszej kolejności złamania przedramienia przy nasadzie dalszej, następnie kręgów ( trzonów ) i dopiero w osteoporozie starczej -  bliższego odcinka kości udowej.” Tak więc najczęstszą lokalizacją osteoporozy u ludzi starszych jest udo, u młodszych przedramię i następnie kręgi. Natomiast w Polsce najczęściej osteoporozę stwierdza się u starszych chorych – 75-84 lata (50%), w wieku 65-74 lata (25%), w wieku 45-54 lata (7%). Z kolei w wieku starczym (osteoporoza zbliżona do osteoporozy starczej typu A) złamania najczęściej dotyczą kręgów i (!) bliższego odcinka kości udowej – tak więc najczęściej złamania dotyczą kręgów i uda a nie tylko kręgów.

 

Wnoszę wobec powyższego o uznanie odpowiedzi C za prawidłową (oprócz odpowiedzi D)  i doliczenie punktu osobom, które w pytaniu nr 115 w wersji I (i odpowiednio wersji II) udzieliły odpowiedzi C.66    (I). Krwioplucie jest częstym wskazaniem do bronchoskopii. Najczęstszą przyczyną krwioplucia jest:

a)     Rak płuca

b)     Gruźlica

c)      Zatorowość płucna

d)     Z-ł Goodpasture’a

e)     Zapalenie oskrzeli – odpowiedź prawidłowa wg klucza

 

Komentarz: Są 3 prawidłowe odpowiedzi A, B, E. Na podstawie podręcznika Choroby wewnętrzne pod red. Prof. A. Szczeklika, tom I, str. 467, tab. II.B.1-3 pt „Niektóre choroby odpowiedzialne za krwioplucie (wg częstości występowania)”

I – częste: zapalenie oskrzeli, rozstrzenia oskrzeli, rak płuca, gruźlica, bakteryjne zapalenie płuc

II – umiarkowanie częste…

III - rzadsze…

Z powyższej tabeli nie wynika jednoznacznie, że najczęstsza przyczyna to zapalenie oskrzeli! Schorzenie to jest na 1-szym miejscu, ale obok innych przyczyn także zaliczanych do częstych. Wobec tego prawidłowe odpowiedzi są trzy: zapalenie oskrzeli, gruźlica, rak płuca (wszystkie umieszczone w części tabeli zatytułowanej „częste”).

Ponadto, na podstawie ww podręcznika, tom I, str. 409: w przypadku raka płuca – 15-30% chorych ma krwioplucie, zatorowości płucnej – 7%; tom I, str. 593: gruźlica niekiedy daje krwioplucie; tom I, str. 521: w przypadku z-łu Goodpasture’a – 70% chorych ma krwioplucie jako 1-szy objaw choroby.

W rozdziale o POChP ww podręcznika – najczęstsze objawy: kaszel, przewlekłe odkrztuszanie, duszność - nie uwzględniono krwioplucia.

W rozdziale o ostrym zapaleniu oskrzeli ww podręcznika – najczęstsze objawy: gorączka, ból mięśni, kaszel, wykrztuszanie śluzowej / ropnej wydzieliny, świszczący oddech  -  również nie uwzględniono krwioplucia.

 

Wobec tego wnoszę o uznanie odpowiedzi A i B za prawidłowe (oprócz odpowiedzi E) doliczenie mi punktu za pytanie nr 66 w wersji I oraz doliczenie punktu osobom, które na to pytanie udzieliły odpowiedzi B.

 

 

 

101 (I). Niżej wymienione patogeny lub stany chorobowe są czynnikiem ryzyka chłoniaków z wyjątkiem:

a)     Helicobacter pylori

b)     Choroba trzewna

c)      HBV – odpowiedź prawidłowa wg klucza

d)     HIV

e)     Nabyty niedobór odporności

 

Komentarz: Brak prawidłowej odpowiedzi. Wszystkie wymienione patogenny i zakażenia nimi oraz stany chorobowe są czynnikami ryzyka chłoniaków. Odnośnie HBV – jest kilkadziesiąt na ten temat artykułów, nigdzie natomiast w podręczniku Choroby wewnętrzne pod red. Prof. A. Szczeklika nie napisano, że HBV nie jest czynnikiem ryzyka chłoniaka (!).

Załączam dwa przykładowe artykuły na ten temat:

Hepatitis B Virus Infection and B-Cell Non-Hodgkin’s Lymphoma in a Hepatitis B Endemic Area: A Case-control Study

Jee Hyun Kim, 1 Yung-Jue Bang, 1, 2, 7 Byung Joo Park, 3 Taiwoo Yoo, 4 Chul Woo Kim, 2, 5 Tae-You Kim, 1, 2 Dae Seog Heo, 1, 2 Hyo-Suk Lee 1, 6 Noe Kyeong Kim 1

Cancer Science Volume 93 Issue 5, Pages 471 – 477 Published Online: 30 Aug 2005

The relationship of hepatitis B virus infection and non-Hodgkin’s lymphoma and its impact on clinical characteristics and prognosis

Lim, Soon-Thye1; Fei, Gao2; Quek, Richard1; Lim, Lay-Cheng3; Lee, Lai-Heng3; Yap, Swee-Peng4; Loong, Susan4; Tao, Miriam1

European Journal of Haematology, Volume 79, Number 2, August 2007 , pp. 132-137(6)

Wnoszę wobec tego o unieważnienie ww pytania. Jeżeli natomiast nie jest to możliwe ze względów proceduralnych, jak to opisała PKE w komunikacie z dnia 2.11.2008 zamieszczonym na stronie internetowej CEM, wnoszę o doliczenie punku za pytanie nr 101 w wersji I (i odpowiednio w wersji II) wszystkim zdającym, którzy odpowiedzieli niezgodnie z kluczem prawidłowych odpowiedzi PES, zaakceptowanym przez PKE.

 

 

59    (I). Najczęstsza przyczyna przerzutów do kości:

a)     Rak płuc

b)     Rak piersi – odpowiedź prawidłowa wg klucza

c)      Rak nerkowokomórkowy

d)     Rak okrężnicy

e)     Rak jajnika

 

Komentarz: niepoprawny klucz odpowiedzi. Na podstawie podręcznika Choroby wewnętrzne pod red. Prof. A. Szczeklika jest to rak płuca. Prof. Z. Gaciong uzasadnia (na stronie internetowej CEM), że skoro rak piersi ma dłuższe przeżycie całkowite, dlatego też on jest najczęstszą przyczyną przerzutów do kości. Nie można jednak mieszać dwóch różnych kryteriów oceny zjawiska. Do oceny częstości przerzutów w danym typie nowotworu analizuje się grupę np. 100 chorych i porównuje chorych grupą 100 innych chorych (cierpiących na inny typ nowotworu) w danej chwili (!), a nie przez pryzmat 5 czy 40 lat!

Tom II, str. 2015 ww podręcznika – rak piersi – w 2003 r. w Polsce – ok. 11 tys. zachorowań

Tom I, str. 603 ww podręcznika – rak płuca – w 2003 r. w Polsce – ok. 20 tys. zachorowań. Ponadto rak płuc jest najczęstszym rakiem na świecie a jego wskaźnik zapadalności jest prawie 1,5 - 3 razy wyższy niż raka piersi (nowe przypadki choroby w ciągu roku na 100 tys. osób na danym terenie), stąd prawdopodobieństwo wystąpienia przerzutów do kości w raku płuca będzie statystycznie większe niż w raku piersi.

 

Wnoszę zatem o uznanie odpowiedzi A za prawidłową (oprócz odpowiedzi B) i doliczenie punktu osobom, które w pytaniu nr 59 w wersji I (i odpowiednio wersji II) udzieliły odpowiedzi A.

 

 

 

 

 

 

 

119 (I). 55-letni mężczyzna ze skurczowo-rozkurczowym nadciśnieniem tętniczym, hipokaliemią <3,0 mmol/l, bez obrzęków obwodowych, w trakcie leczenia małą dawką diuretyku. W badaniach dodatkowych:  niedobór potasu, podwyższony poziom aldosteronu, test hamowania deksametazonem nie wpływa na wydzielanie aldosteronu. W TK jamy brzusznej - bez zmian. Chory zaprzecza stosowaniu preparatów lukrecji. Najbardziej prawdopodobna przyczyna choroby:

a)     z-ł Conna

b)     drobnoguzkowy przerost kory nadnerczy – odpowiedź prawidłowa wg klucza

c)      z-ł Liddle’a

d)     GRP

e)     Z-ł Barttera

 

Komentarz: W tym pytaniu poprawną jest odpowiedź A. W z-le Conna TK jamy brzusznej (tutaj nadnerczy) może być prawidłowa - celem ostatecznej weryfikacji obecności zmian w nadnerczach, należy wykonać MRI nadnerczy, które w tym wypadku jest rozstrzygające. Zespół Conna jest bez wątpienia, z klinicznego punktu widzenia, najczęstszą przyczyną podanej w treści pytania konstelacji hormonalnej. Termin drobnoguzkowy przerost nadnerczy jest rozpoznaniem histopatologicznym, nie można go rozpoznać na podstawie badania obrazowego, jakim jest TK. Dlatego też rozpoznanie w przypadku drobnoguzkowego przerostu ustala się śródoperacyjnie. Ponadto zespół drobnoguzkowy dotyczy przerostu zwykle wszystkich 3 warstw nadnerczy, natomiast w treści pytania nie ma wzmianki o hyperkortyzolemii lub podwyższonym stężeniu androgenów. Tak więc nie jest prawdą, jak dowodzi w opracowaniu wybranych pytań, na stronie internetowej CEM, prof. Z. Gaciong, że bardziej prawdopodobna jest odpowiedź B.

Istnieje ponadto idiopatyczna hiperaldosteronemia pierwotna związana z obustronną hiperplazją guzkową kory nadnerczy i jest ona wrażliwa na deksametazon. Wobec tego, jeśli test hamowania z deksametazonem nie wpływa na wydzielanie aldosteronu – eliminuje to rozpoznanie drobnoguzkowego przerostu kory nadnerczy.

Na podstawie: Interna Harrisona, wyd. 14, tom III, str. 3445-3446

 

Wnoszę zatem o uznanie odpowiedzi A za prawidłową i doliczenie mi punktu za pytanie nr 119 w wersji I.

 

 

63 (I). Które węzły chłonne najwcześniej ulegają powiększeniu w przebiegu ziarnicy złośliwej

a) …

b) …

c) węzły chłonne szyjne

d) węzły chłonne pachowe

e) węzły chłonne śródpiersia - wg klucza odpowiedź prawidłowa

 

Komentarz: Poprawna odpowiedź na to pytanie to C. Podręcznik Choroby wewnętrzne pod red. Prof. A. Szczeklika, tom II, str.1532 wyraźnie podkreśla, że w tej chorobie najczęściej zajęte są węzły szyjne (60-80%), pachowe i śródpiersia (5-20%). W I stopniu klinicznego zaawansowania (klasyfikacja Ann Arbor) ziarnicy złośliwej, z definicji – zajęte są węzły chłonne jednej grupy, niezależnie od lokalizacji, i najczęściej są to węzły chłonne szyjne. Nie mogą wobec tego najwcześniej być zajmowane węzły śródpiersia, bo byłyby one obecne w każdym przypadku choroby (!) a wiemy, że tak nie jest.

Tak więc, rozważając niezależnie, czy to częstość zajęcia węzłów czy też kolejność zajmowania węzłów, to odpowiedź powinna uwzględniać węzły szyjne (przy wyraźnie najczęściej zajmowanych węzłach szyjnych one będą w pierwszej kolejności zajmowane przez proces chorobowy przy jednoczesnym braku zmian w węzłach śródpiersia - co można przyjąć w wyniku dużo mniejszej częstości ich zajmowania).

Uwagę zwraca niemerytoryczne opracowanie oraz brak podania źródła prawidłowej odpowiedzi na to pytanie przez Prof. Z. Gacionga na stronie internetowej CEM, umieszczono jedynie, iż „..autor pytania zwraca uwagę....”.

 

Tak więc wnoszę o uznanie odpowiedzi C jako prawidłowej i doliczenie mi punktu za pytanie nr 63 w wersji I.

 

 

 

 

 

 

Pyt. Nr 46-letnia kobieta skarży się na typowy ból zamostkowy, który występuje w spoczynku czasem budzi ją w nocy, zwykle towarzysz mu duszność i tachykardia. W wykonanej koronarografii nie wykazano zmian w tętnicach wieńcowych. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:

a)      Stabilna choroba wieńcowa

b)      Niestabilna choroba wieńcowa

c)      Angina Printzmetala

d)      Zawał mięśnia sercowego

e)      Przepuklina rozworu przełykowego

 

Komentarz: Typowy ból dławicowy zdefiniowany jest jako ból zamostkowy pojawiający się podczas wysiłku i ustępujący w ciągu 10 minut spoczynku lub po zażyciu nitrogliceryny. Atypowy ból dławicowy spełnia dwa z tych kryteriów, ból pozawieńcowy - tylko jedno lub nie spełnia żadnego z tych kryteriów. Tak więc opisany w treści pytania ból trudno traktować jako typowy ból dławicowy (zamostkowy nie jest poprawnym sformułowaniem - dotyczy jedynie lokalizacji). Odpowiedź uznana za dobrą według klucza, czyli angina Printzmetala,  nie wynika z treści pytania. Po pierwsze wytyczne ESC oraz ACC/AHA obecnie zaliczają dławicę naczynioskurczową jako postać niestabilnej choroby wieńcowej!!! (Choroby wewnętrzne pod red. Prof. A. Szczeklika, tom I, str. 137). Do postawienia rozpoznania odmiany Printzmetala konieczne jest udowodnienie skurczu naczynia (należy różnicować skurcz na cewniku w trakcie koronarografii, można wykonać próbę prowokacji np. ergonowiną) oraz wykazać przemijające uniesienia odc. ST w EKG (Choroby wewnętrzne pod red. Prof. A. Szczekliwa, tom I, str. 149). Dodatkowo typowy pacjent w tej jednostce chorobowej, wg wielu prac, to mężczyzna palący papierosy. Należy pamiętać, iż w 60%, a więc w większości, pacjenci z dławicą Printzmetala mają istotne zwężenia w tętnicach wieńcowych (Choroby wewnętrzne pod red. Prof. A. Szczekliwa, tom I, str. 149). Co więcej, w przepuklinie rozworu przełykowego powikłanego refleksem objawy bólowe za moskiem mogą się pojawić w pozycji leżącej oraz dać skurcz oskrzeli, a tym samym uczucie duszności. Osobną kwestią pozostaje używanie w pytaniach testowych nieprecyzyjnych i niejednoznacznych sformułowań takich jak: ”najbardziej prawdopodobne rozpoznanie”.

 

Z powodu niepoprawności merytorycznej pytania oraz braku możliwości udzielenia prawidłowej odpowiedzi wnosimy o unieważnienie pytania oraz doliczenia wszystkim zdającym punktu za to pytanie.

 

 

Jednocześnie zwracam Państwa uwagę na fakt, że powyższe błędy dotyczące pytań o numerach 59, 63, 119 w wersji I testu można było stwierdzić dopiero po ukazaniu się klucza odpowiedzi na stronie internetowej CEM, co uniemożliwia zgłaszanie ww zastrzeżeń w trakcie egzaminu (zgodnie z § 19 regulaminu przeprowadzania PES).

 

Oświadczam również, że w przypadku negatywnego rozpatrzenia mojego pisma będę zmuszona dochodzić swoich praw na drodze prawnej oraz zwrócić się do szerokiego gremium lekarskiego o publiczną debatę nad ww pytaniami.

 

Łączę wyrazy szacunku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Minister Zdrowia, dr Ewa Kopacz, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
  2. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Konstanty Radziwiłł, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
  3. Konsultanci wojewódzcy w dziedzinie chorób wewnętrznych:

Województwo dolnośląskie, prof. dr hab. Ryszard Andrzejak, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego, ul. Pasteura 4, 50-367 Wrocław tel. 071/ 784-25-21, 071/ 784-25-28, fax. 071/ 327-09-54, kom. 601-053-046, ryszard@chzaf.am.wroc.pl

Województwo kujawsko-pomorskie, dr n. med. Grzegorz Pulkowski, Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela , ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, tel./fax 052-36-55-284, 052-36-55-274
052-36-55-347  tel. kom. 0602-26-61-87 

Województwo lubelskie, Prof. dr hab. n. med. Wojciech Sodolski Klinika Chorób Wewnętrznych i Zawodowych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin tel/fax (081) 747-96-11

 

Województwo lubuskie, dr n. med. Zofia ZDROŻNA, SP Szpital Wojewódzki Oddział Chorób Wewnętrznych ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp. (095) 733 17 20, fax 095 733 17 21

 

Województwo łódzkie, Prof. dr hab.n. med. Paweł Górski SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii z Pododdziałem Kardiologii 90-153 Łódź, ul Kopcińskiego 22 042 677 66 99 , 042 677 66 97, 042 678 21 29,

p-gorski@toya.net.pl

 

Województwo małopolskie, Prof. dr hab. med. Jacek Musiał, II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ, 31-066 Kraków ul. Skawińska 8, tel. 012 430 51 69, 012 430 52 66, fax 012 430-52-03, e-mail: mmmusia@cyf-kr.edu.pl

 

Województwo mazowieckie, Dr hab. n. med. Jacek Imiela, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, I Oddział Wewnętrzny o profilu nefrologicznym,

ul. Bursztynowa 2 04-749 Warszawa 0224735311 0224735311, argin@interia.pl

 

Województwo opolskie, lek. med. Lech Unicki, Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, al. Witosa 26, 45-418 Opole, tel. 077 452-06-00

 

Województwo podlaskie, Andrzej Dąbrowski Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Klinika Gastroenterologii I Chorób Wewnętrznych, ul. M. Skłodowskiej – Curie 24A, 15-276 Białystok, tel. (085) 746-82-34; fax (085) 746-85-06, e-mail: adabrows@amb.edu.pl

 

Województwo pomorskie, Prof. dr hab. med. Zbigniew Zdrojewski, Akademia Medyczna w Gdańsku, Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Dębinki 7, 80-211 Gdańsk 058 349-25-05, e-mail: zzdroj@amg.gda.pl

 

Województwo śląskie Prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Kat. i Klin. Chorób Wewn. i Metabolicznych ŚAM Górnośląskie Centrum Medyczne, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice (0-32) 252-35-93

 

Województwo świętokrzyskie, dr n. med. Janusz SIEDLECKI, Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45 25-736 KIELCE, tel.041 36 71 273, fax 041 34 50 623

 

Województwo warmińsko-mazurskie, Dr n. med. Barbara Mocarska-Górna Niepubliczny Zakład Opieki  Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16 A , tel. /89/ 538 63 52

 

Województwo wielkopolskie, prof. dr hab. med. Danuta Pupek-Musialik, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań, Tel. 0 61 854 93 77, Fax 0 61 847 85 29

 

Województwo zachodniopomorskie, Dr n. med. Halina Jaroszewicz-Heigelmann, Klinika Gastroenterologii SPSK Nr 1 ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, tel. (91) 425-32-11,12,17

 

 


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 19 odwiedzający (223 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free