EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  => Pisma OZZL z dn 14.11.2008
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 1
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 2
  => Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński
  => Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008
  => List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008
  => Uzupełnienie treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008
  => Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008
  => Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008
  => Polemika z artykułem „Specjaliści bronią swoich”
  => Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.
  => Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009
  => Skarga_do_MZ_z dn.14.01.2009
  => Petycja do Pani Minister Zdrowia z dn. 21.01.2009
  => List otwarty z dn. 21.01.2009
  => Sposób postępowania dla osób które wyrażają chęć podpisania listu otwartego i petycji , jednocześnie nie chcąc rejestrować się na stronach Medycyny Praktycznej
  => Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009
  => APEL
  => Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => Postulaty wręczone Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych w trakcie spotkania w dniu 04.02.2009
  => spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => list otwarty i petycja
  => Interpelacja Pani Poseł Janny Muchy w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.02.2009
  => Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Sluzby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009
  => XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
  => List z dnia 23.02.2009 od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka do autora strony CZYLI DO NAS WSZYSTKICH
  => List do Pani Posel Joanny Muchy z dnia 07.03.2009
  => Komentarz pana Janusza Korwin-Mikke
  => Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009
  => List z KLubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc z dnia 28.02.2009
  => List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009
  => Odpowiedz (z dnia 24.03.2009) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka na interpelacje Pani Posel Joanny Muchy ( z dnia 13.02.2009)
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich zlozony przez dr. Kazimierza Maya w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach kandydatow na okregowe zjazdy lekarzy.
  => Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
  => DONIESIENIE DO PROKURATURY
  => Specjalisci bronia kolegow
  => List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
  => list z dnia 21.04.2009 od lekarza obcokrajowca
  => Równe szanse, czy aby na pewno ?
  => Pismo do Pani Minister Zdrowia z dnia 26.04.0009
  => Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
  => List Spolecznosci Lekarzy Obcokrajowcow do Pani Minister Zdrowia z dnia 27.04.2009
  => SKANY PYTAŃ
  => Pismo z Prokuratury z dnia 22 kwietnia 2009
  => Skad sie biora pytania ?
  => Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 kwietnia i 08 maja 2009
  => Kiedy Choroby Wewnetrzne-Kompendium
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23.06.2009
  => Podsumowanie -czyli list do Pana Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14.07.2009
  => Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka imieli z dnia 13.08.2009
  => Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz !
  => Podanie o 5-ty termin
  => Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE
  => ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU:
  => DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO SIĘ UDAĆ ?
  => Pismo do Dyrektora CEM z dnia 16.11.2009
  => wystąpienie pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza z dn. 04.11.2009
  => PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
  => Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  => Sprostowanie
  => „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.
  => „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES
  => O „przekroczeniu uprawnień”...
  => Czy w medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!
  => Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
  => Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r
  => Zmiany powolne, ale jednak....
  => DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
  => PODANIE o dopuszczenie do PES z dn. 20.07.2010
  => Odpowiedź na podanie z dnia 20.07.2010
  => INFORMACJA OSKUL
  => ZMIANY W SPRAWIE PES-aktualne informacje (19.10.2010)
  => Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
  => List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminow Medycznych w sprawie PES
  => Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?
  => Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych wraz z uzasadnieniem.
  => Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzadowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 3 lutego 2011 r.
  => Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi na pytanie !
  => Projekt z dn 17.05,2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  => Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.
  => Odwołanie konsultantów krajowych
  => Odwołania-ciąg dalszy.
  => 01.07.2011 Najświeższe informacje o PES
  => Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?
  => Orzeczenie NSA z dnia 21.07.20111
  => UWAGA AKCJA !
  => Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.
  => Jak CEM prawa przestrzega...
  => Wezwanie przedsądowe
  => Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
  => Krótki komentarz do „Odpowiedzi Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011 „”
  => Dlaczego warto wystąpić do CEM o udostępnienie testów PES i „puli pytań”?
  => Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...
  => Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej z dnia 16.10.2011
  => Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.strony
  => Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2011
  => Styczniowe (2012) nowości...
  => Tytuł nowej strony
  => Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach
  => Ludzie listy piszą...
  => Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
  => PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE

Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-ty raz)-KOLEJNE PODANIE

Zawsze uważaliśmy, za bardzo  niesprawiedliwe przepisy regulujące organizację i zasady kwalifikowania do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Wielokrotnie dochodziło do protestów obywateli czujących, że są w jakiś sposób dyskryminowani. Odwoływano się do zasad konstytucji, niejednokrotnie do zdrowego rozsądku. Dotychczasowe działania nie przyniosły efektu. Zwracam uwagę Państwa na fakt, że do tej pory protestującym (w tym mi ) nie udało się wskazać żadnego przepisu rozporządzenia regulującego tryb PES który zostałby złamany. Aktualnie mamy już inną sytuację.
Opis przypadku:
Obywatel przystępuje 3-ty raz do PES z chorób wewnętrznych w sesji wiosennej 2008, otrzymuje jednak ocenę niedostateczną.
Postanawia przystąpić do sesji wiosennej 2009 4-ty raz, na co wyraża zgodę Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chorób wewnętrznych Pan Prof. dr.hab Jacek Imiela (wszystko zgodnie z prawem).
Zdający z jakiś przyczyn nie przystępuje do w/w sesji.
Co w tej sytuacji mówią przepisy? Lekarz musi powtórzyć całe 5-lat specjalizacji i to z jakiej przyczyny! Z tego powodu, że spóźnił się, ze złożeniem egzaminu o 6 miesięcy ! Niewiarygodne? A jednak prawda !
Co robi Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chorób wewnętrznych Pan Prof. dr.hab Jacek Imiela ? Wyraża zgodę na przystąpienie do egzaminu przez tego obywatela w 18-cie miesięcy od 3-go terminu. Decyzją swoją narusza  jednak § 36 pkt 4 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.). APELUJĘ TUTAJ DO CZYNNIKÓW OFICJALNYCH ABY NIE ZAOGNIALI SYTACJI KOLEJNY RAZ FORSUJĄC  TEZĘ O RZEKOMEJ CAŁKOWITEJ  NIEZALEŻNOŚCI PRZEWODNICZĄCEGO PKE. Jestem w stanie na podstawie posiadanych dokumentów w sposób nie budzący wątpliwości obalić tą tezę !!!

Podsumowując :
Postępowanie Pana Profesora  dr.hab Jacka Imieli jest godne podziwu. Swoim postępowaniem jeszcze  udowodnił, że jest osobą godną najwyższego szacunku. Nieprzestrzeganie „tej klasy prawa” wg mnie było  Pana Profesora obowiązkiem.


W tej sytuacji (wg opinii prawników ) obowiązkiem urzędników jest dopuszczenie do PES w sesji wiosennej 2010,  wszystkich którzy zgodnie przepisami nie mogą już przystępować do kolejnych terminów (inne postępowanie jest podstawą do wystąpienia o odszkodowanie) – namawiam tych których to dotyczy  do pisania podań wg przytoczonego  wzoru, bo tylko ci którzy spotkają się z odmową będą mieli prawo domagać się zadośćuczynienia .
Jedna uwaga:
Z informacji których posiadam wynika, że w/w obywatel nie wnosił jakiejkolwiek opłaty za egzamin. W związku z czym podtrzymuje swoją tezę, że plany wprowadzenia opłaty za 5-ty termin PES są nieporozumieniem.

-----------------------------------

PODANIE :

Wojciech Buczyński                Lubin dn.06.11.2009
ul.
woj. dolnośląskie

 

    Państwowa Komisja Egzaminacyjna
    w dziedzinie Chorób Wewnętrznych
    za pośrednictwem
    Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi

 

     PODANIE
 o dopuszczenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego
     z Chorób Wewnętrznych w sesji wiosennej 2010 roku

 

 Niniejszym, ponawiam podanie o dopuszczenie mnie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego  z Chorób Wewnętrznych w sesji wiosennej 2010 roku.


         UZASADNIENIE


  Pismem z dnia 12.10. 2009r.  wystąpiłem o dopuszczenie mnie po raz piąty do egzaminu specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych w sesji wiosennej 2010 roku.
 Obecnie wskazuję na dodatkowe okoliczności stanowiące argument za dopuszczeniem mnie do wiosennej sesji egzaminacyjnej 2010 roku i tym samym umożliwienie mi zdawania egzaminu po raz piąty.
Moim zdaniem Państwowa Komisja Egzaminacyjna w ramach sesji jesiennej 2009r. naruszyła obowiązujące regulacje prawne dotyczące przeprowadzania egzaminu. Mianowice, zgodnie z § 36 ust. 4 powoływanego wyżej rozporządzenia w razie trzeciego negatywnego wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego lub upływu terminu określonego w § 36 ust. 4 rozporządzenia ( termin właściwy dla przystąpienia po raz trzeci do egzaminu), lekarz może przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w czwartym ostatecznym terminie, jeżeli Państwowa Komisja Egzaminacyjna uzna, że zaistniały okoliczności uzasadniające dopuszczenie tego lekarza do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Czwarty ostateczny termin wyznacza się w nieprzekraczalnym terminie 1 roku, licząc od terminu egzaminu wyznaczonego po raz trzeci.
 Rozporządzenie wyznacza zatem zasady obowiązujące wszystkich egzaminowanych, zwłaszcza gdy idzie o termin przystąpienia do egzaminu, nie czyniąc w tym względzie żadnych wyjątków. Termin, o którym mowa, jest terminem bezwzględnie wiążącym. Uchybienie temu terminowi, w świetle brzmienia § 36 ust. 4, powinno skutkować niedopuszczeniem do egzaminu.


 Tymczasem, w ramach jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2009r. odstąpiono od powyższych reguł, ponieważ Państwowa Komisja Egzaminacyjna wyraziła zgodę na przystąpienie do egzaminu  po upływie zakreślonego terminu w  § 36 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Na skutek przedmiotowej decyzji, umożliwiono więc zdawanie egzaminu z pominięciem wprowadzonego przez ustawodawcę wymogu, godząc się na złożenie egzaminu po upływie 18 miesięcy od daty poprzedniego egzaminu. Innymi słowy, mimo iż ustawodawca mówi o nieprzekraczalnym terminie złożenia egzaminu w okresie jednego roku licząc od terminu egzaminu wyznaczonego po raz trzeci, to Państwowa Komisja Egzaminacyjna, z naruszeniem wzmiankowanego wyżej przepisu  rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, umożliwiła złożenie egzaminu.
 W tym stanie rzeczy, mając na uwadze ów przypadek, analogicznie Państwowa Komisja Egzaminacyjna powinna uwzględnić wnioski zdających, ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu po raz piąty. Wprawdzie odstępstwo dotyczyłoby innej płaszczyzny ( nie terminu egzaminu, ale limitu możliwej ilości przystąpień do egzaminów), niemniej jednak skoro raz doszło do odmiennej interpretacji przepisu § 36 ust. 4  (korzystnej dla zdających), uzasadnionym jest twierdzenie, że możliwe jest również zastosowanie podobnej interpretacji na rzecz zdających po raz piąty. Skoro bowiem, w opinii Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, kategoryczny zapis
 “ nieprzekraczalny termin jednego roku” nie jest wiążący, to także inne ograniczenia, o których mowa w § 36 ust. 4, nie mogą wykluczać z kolejnych prób złożenia egzaminu.
 W przekonaniu składającego podanie, tylko wtedy zachowana byłaby zasada równego traktowania wszystkich zdających ów egzamin.
 Odwołując się więc do konstytucyjnych zasad równości obywateli wobec prawa
i sprawiedliwości społecznej, przy uwzględnieniu powołanej argumentacji, wnoszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszego podania.

      Z poważaniem
      Wojciech Buczyński

-----------------------------------------


ROZPORZADZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 20 pazdziernika 2005 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
(Dz. U. z dnia 28 pazdziernika 2005 r.) (fragment)


§ 36. 1. Lekarz może przystępować do PES trzy razy, a w przypadkach, o których mowa w ust.
4, cztery razy.
2. Lekarz uzyskuje wynik negatywny PES, jeżeli uzyska taki wynik choćby z jednej części PES, o
których mowa w § 32 ust. 1. W takim przypadku lekarz może złożyć wniosek do PKE, co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, o wyznaczenie drugiego terminu PES.
3. W razie dwukrotnego negatywnego wyniku PES, a także w razie dwukrotnego nieprzystąpienia
w wyznaczonym terminie do PES, lekarz może wystąpić do PKE z wnioskiem o przystąpienie do
egzaminu w następnej sesji egzaminacyjnej. W razie nieprzystąpienia do jednej z części PES, o
których mowa w § 32 ust. 1, lekarz może wystąpić do PKE z wnioskiem o przystąpienie tylko do tej części PES. Trzeci termin przystąpienia do PES musi być wyznaczony nie później niż 36 miesięcy od daty potwierdzenia odbycia specjalizacji w karcie szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji.
4. W razie trzeciego negatywnego wyniku PES lub upływu terminu, o którym mowa w ust. 3,
lekarz może przystąpić do PES w czwartym ostatecznym terminie, jeżeli PKE uzna, że zaistniały
okoliczności uzasadniające dopuszczenie tego lekarza do PES. Czwarty ostateczny termin wyznacza sie w nieprzekraczalnym terminie 1 roku, licząc od terminu egzaminu wyznaczonego po raz trzeci.


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 19 odwiedzający (172 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free