EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  => Pisma OZZL z dn 14.11.2008
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 1
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 2
  => Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński
  => Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008
  => List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008
  => Uzupełnienie treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008
  => Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008
  => Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008
  => Polemika z artykułem „Specjaliści bronią swoich”
  => Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.
  => Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009
  => Skarga_do_MZ_z dn.14.01.2009
  => Petycja do Pani Minister Zdrowia z dn. 21.01.2009
  => List otwarty z dn. 21.01.2009
  => Sposób postępowania dla osób które wyrażają chęć podpisania listu otwartego i petycji , jednocześnie nie chcąc rejestrować się na stronach Medycyny Praktycznej
  => Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009
  => APEL
  => Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => Postulaty wręczone Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych w trakcie spotkania w dniu 04.02.2009
  => spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => list otwarty i petycja
  => Interpelacja Pani Poseł Janny Muchy w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.02.2009
  => Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Sluzby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009
  => XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
  => List z dnia 23.02.2009 od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka do autora strony CZYLI DO NAS WSZYSTKICH
  => List do Pani Posel Joanny Muchy z dnia 07.03.2009
  => Komentarz pana Janusza Korwin-Mikke
  => Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009
  => List z KLubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc z dnia 28.02.2009
  => List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009
  => Odpowiedz (z dnia 24.03.2009) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka na interpelacje Pani Posel Joanny Muchy ( z dnia 13.02.2009)
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich zlozony przez dr. Kazimierza Maya w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach kandydatow na okregowe zjazdy lekarzy.
  => Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
  => DONIESIENIE DO PROKURATURY
  => Specjalisci bronia kolegow
  => List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
  => list z dnia 21.04.2009 od lekarza obcokrajowca
  => Równe szanse, czy aby na pewno ?
  => Pismo do Pani Minister Zdrowia z dnia 26.04.0009
  => Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
  => List Spolecznosci Lekarzy Obcokrajowcow do Pani Minister Zdrowia z dnia 27.04.2009
  => SKANY PYTAŃ
  => Pismo z Prokuratury z dnia 22 kwietnia 2009
  => Skad sie biora pytania ?
  => Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 kwietnia i 08 maja 2009
  => Kiedy Choroby Wewnetrzne-Kompendium
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23.06.2009
  => Podsumowanie -czyli list do Pana Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14.07.2009
  => Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka imieli z dnia 13.08.2009
  => Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz !
  => Podanie o 5-ty termin
  => Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE
  => ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU:
  => DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO SIĘ UDAĆ ?
  => Pismo do Dyrektora CEM z dnia 16.11.2009
  => wystąpienie pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza z dn. 04.11.2009
  => PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
  => Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  => Sprostowanie
  => „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.
  => „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES
  => O „przekroczeniu uprawnień”...
  => Czy w medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!
  => Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
  => Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r
  => Zmiany powolne, ale jednak....
  => DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
  => PODANIE o dopuszczenie do PES z dn. 20.07.2010
  => Odpowiedź na podanie z dnia 20.07.2010
  => INFORMACJA OSKUL
  => ZMIANY W SPRAWIE PES-aktualne informacje (19.10.2010)
  => Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
  => List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminow Medycznych w sprawie PES
  => Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?
  => Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych wraz z uzasadnieniem.
  => Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzadowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 3 lutego 2011 r.
  => Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi na pytanie !
  => Projekt z dn 17.05,2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  => Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.
  => Odwołanie konsultantów krajowych
  => Odwołania-ciąg dalszy.
  => 01.07.2011 Najświeższe informacje o PES
  => Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?
  => Orzeczenie NSA z dnia 21.07.20111
  => UWAGA AKCJA !
  => Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.
  => Jak CEM prawa przestrzega...
  => Wezwanie przedsądowe
  => Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
  => Krótki komentarz do „Odpowiedzi Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011 „”
  => Dlaczego warto wystąpić do CEM o udostępnienie testów PES i „puli pytań”?
  => Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...
  => Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej z dnia 16.10.2011
  => Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.strony
  => Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2011
  => Styczniowe (2012) nowości...
  => Tytuł nowej strony
  => Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach
  => Ludzie listy piszą...
  => Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
  => PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
 Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.

Dotychczas nie posiadaliśmy dowodów (ale sytuacja uległa zmianie) na dopuszczenie zdającego do  Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z naruszeniem obowiązującego prawa przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chorób wewnętrznych pana prof. dr.hab.n.med. Jacka Imielę. Używam terminu: „ naruszeniem obowiązującego prawa” ponieważ tak ten czyn w istocie rzeczy określa CEM (urzędnicy CEM tak naprawdę uważają-podobnie jak ja , że przewodniczący PKE nie naruszył prawa ponieważ w przeciwnym przypadku spoczywałby na nich obowiązek zablokowania wydania dyplomu specjalisty w/w zdającego).

Pozwalam sobie zauważyć, że pan profesor Jacek Imiela jako funkcjonariusz publiczny dopuścił się czynu wysoce nagannego pod innym względem. Naruszył mianowicie jedną z najświętszych zasad praworządnego państwa prawa „ZASADY RÓWNOŚCI OBYWATELI WOBEC PRAWA”. 
Zadaję w imieniu swoim i innych poszkodowanych publicznie pytanie Panu Profesowi dlaczego dzieli obywateli na tych których prawo zapisane w § 34.pkt.2. OBOWIĄZUJE i na tych których NIEOBOWIĄZUJE. Jakimi kryteriami kierował się przy podejmowaniu tej niesłychanej decyzji? Czy chodzi o płeć, wiek, rasę a może miejsce pracy, czy zamieszkania?
Niezależnie od tego czy czy Pan Profesor odniesie się do mojego wystąpienia, pragnę zauważyć że jeśli uważa moje zarzuty za ZNIESŁAWIENIE to spoczywa na nim obowiązek złożenia doniesienia na moje postępowanie do rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Jako  profesor,Konsultant Krajowy, ponosi odpowiedzialność za czuwanie nad naszą postawa etyczną, a zniesławianie tak wybitnej postaci stanowi ewidentne ciężkie naruszenie kodeksu etyki lekarskiej (i co wydaje się być oczywistością nie jest tylko prywatną sprawą Pana Profesora).

Na koniec zadam jeszcze jedno pytanie czy na podaniu o 4-ty termin w/w zdającej osoby pojawiła się również adnotacja o podobnej wymowie jak ta: „Brak możliwości wg aktualnych przepisów zdawania egzaminu po raz 5”

Wojciech Buczyński 

ROZPORZADZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 20 pazdziernika 2005 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
(Dz. U. z dnia 28 pazdziernika 2005 r.) (fragment)

§ 36. 1. Lekarz może przystępować do PES trzy razy, a w przypadkach, o których mowa w ust. 4, cztery razy.

4. W razie trzeciego negatywnego wyniku PES lub upływu terminu, o którym mowa w ust. 3,
lekarz może przystąpić do PES w czwartym ostatecznym terminie, jeżeli PKE uzna, że zaistniały
okoliczności uzasadniające dopuszczenie tego lekarza do PES. Czwarty ostateczny termin wyznacza sie w nieprzekraczalnym terminie 1 roku, licząc od terminu egzaminu wyznaczonego po raz trzeci.

Oto pismo które stanowi dowód sytuacji opisanej na wstępie (pokreślenie przez autora strony) :


Szanowny Pan Łódź 2009-11-10
Prof. dr. Hab. Jacek Imiela
Przewodniczący 
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej
w dziedzinie chorób wewnętrznych

Centrum Egzaminów Medycznych (zwane dalej „CEM”) przesyła w załączeniu kolejne podanie Pana Wojciecha Buczyńskiego, dotyczące dopuszczenia Zainteresowanego po raz 5 do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (zwanego dalej „PES”) w dziedzinie chorób wewnętrznych. Wniosek ten jest uzupełnieniem podania, które zostało przekazane na ręce Pana Profesora pismem z dnia 20.10.2009 r. l.dz. 433/2009. CEM prosi więc o dołączenie niniejszego pisma do przesłanej już dokumentacji.
W kolejnym swym podaniu Zainteresowany ponownie zwraca się o wyznaczenie 5-go terminu egzaminu, powołując się na kazus dopuszczenia do PES w dziedzinie chorób wewnętrznych w 4 terminie osoby, której minął przepisowy okres 12 miesięcy , liczony od 3-go terminu.
CEM pozwala sobie jednak jeszcze raz podkreślić, iż zgodnie z § 36 ust 4. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213 poz.1779 z późń zm.), w razie trzeciego negatywnego wyniku PES, lekarz może przystąpić do PES w czwartym ostatecznym terminie, jeżeli Państwowa Komisja Egzaminacyjna uzna, że zaistniały okoliczności uzasadniające dopuszczenie lekarza do PES .
Z dokumentacji posiadanej w CEM wynika, iż Zainteresowany przystępował do PES w dziedzinie chorób wewnętrznych już czterokrotnie. Wyczerpał więc wszystkie możliwości zdawania tego egzaminu. Rozporządzenie nie przewiduje zaś piątego, uznaniowego terminu. Nie może go wyznaczyć zarówno Państwowa Komisja Egzaminacyjna, jak i Dyrektor CEM. Zdaniem CEM, z formalnego punktu widzenia nie jest zatem możliwe dopuszczenie Zainteresowanego po raz piąty do egzaminu.
Jednocześnie, Dyrektor CEM pozwala sobie zauważyć, iż w świetle ustawy z dnia 6.11 2008r. O konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. Z 2009 r. Nr.52. Poz.419), konsultant krajowy, który pełni funkcję Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, może być uznany za funkcjonariusza publicznego w rozumieniu art.231 Kodeksu karnego. Przekroczenie więc uprawnień lub niedopełnienie przez niego obowiązków może uzasadniać odpowiedzialność z tego przepisu.
Na mocy z § 34. pkt. 1. rozporządzenia, podejmowanie decyzji o dopuszczeniu lekarza do egzaminu należ do zadań Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, która zgodnie z § 34.pkt.2. Ustala również listę lekarzy dopuszczonych do PES w danym terminie. Stąd też Dyrektor CEM przekazuje sprawę do rozpatrzenia Panu Profesorowi. CEM prosi o przekazanie podjętej decyzji na adres CEM-u.

Z-CA DYREKTORA
Centrum Egzaminów Medycznych
dr.hab. n. med. Mariusz Klencki

Odpowiedź Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych pana prof. dr.hab.n.med. Jacka Imieli :

„Brak możliwości wg aktualnych przepisów zdawania egzaminu po raz 5”


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 19 odwiedzający (155 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free