EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  => Pisma OZZL z dn 14.11.2008
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 1
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 2
  => Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński
  => Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008
  => List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008
  => Uzupełnienie treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008
  => Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008
  => Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008
  => Polemika z artykułem „Specjaliści bronią swoich”
  => Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.
  => Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009
  => Skarga_do_MZ_z dn.14.01.2009
  => Petycja do Pani Minister Zdrowia z dn. 21.01.2009
  => List otwarty z dn. 21.01.2009
  => Sposób postępowania dla osób które wyrażają chęć podpisania listu otwartego i petycji , jednocześnie nie chcąc rejestrować się na stronach Medycyny Praktycznej
  => Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009
  => APEL
  => Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => Postulaty wręczone Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych w trakcie spotkania w dniu 04.02.2009
  => spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => list otwarty i petycja
  => Interpelacja Pani Poseł Janny Muchy w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.02.2009
  => Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Sluzby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009
  => XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
  => List z dnia 23.02.2009 od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka do autora strony CZYLI DO NAS WSZYSTKICH
  => List do Pani Posel Joanny Muchy z dnia 07.03.2009
  => Komentarz pana Janusza Korwin-Mikke
  => Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009
  => List z KLubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc z dnia 28.02.2009
  => List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009
  => Odpowiedz (z dnia 24.03.2009) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka na interpelacje Pani Posel Joanny Muchy ( z dnia 13.02.2009)
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich zlozony przez dr. Kazimierza Maya w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach kandydatow na okregowe zjazdy lekarzy.
  => Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
  => DONIESIENIE DO PROKURATURY
  => Specjalisci bronia kolegow
  => List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
  => list z dnia 21.04.2009 od lekarza obcokrajowca
  => Równe szanse, czy aby na pewno ?
  => Pismo do Pani Minister Zdrowia z dnia 26.04.0009
  => Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
  => List Spolecznosci Lekarzy Obcokrajowcow do Pani Minister Zdrowia z dnia 27.04.2009
  => SKANY PYTAŃ
  => Pismo z Prokuratury z dnia 22 kwietnia 2009
  => Skad sie biora pytania ?
  => Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 kwietnia i 08 maja 2009
  => Kiedy Choroby Wewnetrzne-Kompendium
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23.06.2009
  => Podsumowanie -czyli list do Pana Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14.07.2009
  => Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka imieli z dnia 13.08.2009
  => Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz !
  => Podanie o 5-ty termin
  => Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE
  => ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU:
  => DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO SIĘ UDAĆ ?
  => Pismo do Dyrektora CEM z dnia 16.11.2009
  => wystąpienie pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza z dn. 04.11.2009
  => PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
  => Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  => Sprostowanie
  => „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.
  => „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES
  => O „przekroczeniu uprawnień”...
  => Czy w medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!
  => Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
  => Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r
  => Zmiany powolne, ale jednak....
  => DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
  => PODANIE o dopuszczenie do PES z dn. 20.07.2010
  => Odpowiedź na podanie z dnia 20.07.2010
  => INFORMACJA OSKUL
  => ZMIANY W SPRAWIE PES-aktualne informacje (19.10.2010)
  => Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
  => List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminow Medycznych w sprawie PES
  => Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?
  => Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych wraz z uzasadnieniem.
  => Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzadowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 3 lutego 2011 r.
  => Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi na pytanie !
  => Projekt z dn 17.05,2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  => Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.
  => Odwołanie konsultantów krajowych
  => Odwołania-ciąg dalszy.
  => 01.07.2011 Najświeższe informacje o PES
  => Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?
  => Orzeczenie NSA z dnia 21.07.20111
  => UWAGA AKCJA !
  => Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.
  => Jak CEM prawa przestrzega...
  => Wezwanie przedsądowe
  => Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
  => Krótki komentarz do „Odpowiedzi Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011 „”
  => Dlaczego warto wystąpić do CEM o udostępnienie testów PES i „puli pytań”?
  => Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...
  => Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej z dnia 16.10.2011
  => Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.strony
  => Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2011
  => Styczniowe (2012) nowości...
  => Tytuł nowej strony
  => Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach
  => Ludzie listy piszą...
  => Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
  => PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych.

 W dniu 15-go grudnia 2009 wysłałem „Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych „

Niezrozumiałe dla mnie jest to, że wielokrotnie wszystkie prominentne osoby z Panem profesorem dr hab. Jackiem Imielą Konsultantem krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych włącznie, wypowiadały się o niemożliwości  zmiany limitu podejść do PES bez zmiany ustawodawstwa a jednocześnie uzyskanie odmowy na piśmie od właściwego  organu (tj. Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych) w przewidzianym przez kodeks postępowania administracyjnego terminie okazało się niemożliwe. W związku z czym jestem zmuszony skierować do Pani Minister poniższe „zażalenie”.

Pragnę zwrócić Państwu uwagę na zapis „Analizy prawnej”: „organu wyższego stopnia nad PKE”. Prawnicy Ministerstwa Zdrowia mogą zastosować wybieg polegający na stwierdzeniu, że zgodnie z ustawą PKE jest instytucją całkowicie niezależną, nie istnieje żaden „organ wyższego stopnia”, i odesłać zażalenie do rozpatrzenia przez samą PKE. Będzie to dowód na to że prawo w tym przypadku jest wadliwe, a ponadto nasze państwo stanie się niczym „bananowa republika”, gdzie urzędnicy sami rozpatrują skierowane przeciwko nim skargi obywateli.
Oczywiście nie należy się zniechęcać, postępowanie to jakkolwiek nieco przedłuży naszą walkę o zniesienie limitu podejść do PES, ale w najmniejszym stopniu nie wpłynie na jej reultat (a nawet poprawi naszą sytuacje w konfrontacji państwo- dyskryminowany obywatel ) 


Analiza prawna:
Państwowa Komisja Egzaminacyjna w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych jest  organem publicznym i jako taką obowiązują ją przepisy k.p.a. w zakresie terminów załatwiania spraw wskazane w tej ustawie, a więc: powinna wydać decyzję o dopuszczeniu, lub nie, lekarza do egzaminu w terminie 1 miesiąca, lub 2 miesięcy - jeśli sprawę uzna za szczególnie skomplikowaną. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi we wskazanym okresie przysługuje zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie do organu wyższego stopnia nad PKE którym to organem jest odpowiedni organ nadrzędny lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku - organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością. W związku z powyższym organem właściwym wydaje się być w przedmiotowej sprawie Minister Zdrowia.


TREŚĆ ZAŻALENIA:


Wojciech Buczyński                                Lubin dn.15.12.2009
ul. 
59-300 Lubin
wojciech.buczynski@gmail.com   

                       
    Sz. P. Minister Zdrowia dr Ewa Kopacz
                                                    Ministerstwo Zdrowia
                                                    ul. Miodowa 15
                                                    00-952 Warszawa


Zażalenie
na niezałatwienie sprawy w terminie


Na podstawie art. 37 k.p.a. wnoszę o:
1) wyznaczenie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych terminu do udzielenia odpowiedzi na podanie do dopuszczenia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z Chorób Wewnętrznych w sesji wiosennej 2010 roku,
2) wyjaśnienia przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie.


Uzasadnienie

W dniu 12 października 2009 r. (->www.protest-pes.pl.tl/Podanie-o-5_ty-termin.htm) oraz 6 listopada 2009 r.(->protest-pes.pl.tl/Nowe-fakty-w-sprawie-dopuszczenia-do-PES--k1-w-tym-5_te-raz-k2-_KOLEJNE-PODANIE.htm) złożyłem podanie o dopuszczenie mnie po raz piąty do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z Chorób Wewnętrznych w sesji wiosennej 2010 roku. 

            W motywach wystąpienia z przedmiotowymi wnioskami wskazałem, że zachodzą okoliczności uzasadniające dopuszczenie mnie do złożenia egzaminu specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych. W mojej ocenie taką możliwość otworzyła bowiem decyzja Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, kiedy w sesji jesiennej 2008 roku pięćdziesięciu egzaminowanym zmieniono ocenę niedostateczną z części testowej na pozytywną, umożliwiając tym samym przejście do dalszego etapu egzaminu. 

             Mając na uwadze fakt, że w tym konkretnym przypadku nie wymagano zmiany przepisów ustawowych, akcentowano natomiast kompetencje i suwerenność Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, umożliwiające jej przedsiębranie takich czynności, wyrażam przekonanie, że nie było przeszkód dla zastosowania takiej samej praktyki w sesji marcowej 2009 r., a także iż nie ma takich przeszkód jeśli chodzi o dopuszczenie mnie do kolejnego egzaminu specjalistycznego. 

Podobne rozwiązanie powinno, w mojej ocenie, mieć również zastosowanie podczas sesji egzaminacyjnej w 2009 roku, co jednak nie nastąpiło. Skoro bowiem w ubiegłym roku już raz odstąpiono od obowiązującej procedury przeprowadzania egzaminu, dano tym samym podstawy dla podobnej interpretacji  przepisów podczas każdego następnego egzaminu. 

            Należy bowiem podnieść, że im bardziej niedookreślone są przesłanki podjęcia decyzji, tym bardziej szczegółowe, pełne i przekonujące winno być uzasadnienie powodów podjęcia przez dany podmiot konkretnego rozstrzygnięcia. Tymczasem zabrakło takiego wyczerpującego wyjaśnienia powodów odmowy zmiany wyników egzaminu w części testowej w sesji w 2009 roku. Podnoszenie że podstawą dla takich działań może być wyłącznie uprzednie przeprowadzenie zmian ustawowych nie zasługuje na aprobatę, skoro w 2008 roku, nie poszukiwano dla zmiany procedur egzaminacyjnych uzasadnienia ustawowego. 

Uprawnione jest zatem, w mojej ocenie, twierdzenie, że doszło do naruszenia art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej tj. zasady sprawiedliwości społecznej oraz zasady równości obywateli wobec prawa. Zasadą powinno być bowiem jednakowe traktowanie wszystkich zdających, a stosowanie zróżnicowanych kryteriów prowadzi do wniosku, że doszło do złamania w/w zasad. Z obowiązku respektowania tych zasad nie jest bowiem zwolniony żaden organ, w tym również i Państwowa Komisja Egzaminacyjna.

           Naczelną zasadą polskiego porządku prawnego jest bowiem zasada równości obywateli wobec prawa (art. 32 Konstytucji), która jednak, wbrew standardowi demokratycznego państwa prawnego, doznała uszczerbku. Podobnie zresztą jak również eksponowana w konstytucji zasada niedyskryminowania w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym. 

Zgodnie bowiem z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 1997 roku konstytucyjna zasada równości oznacza nakaz jednakowego traktowania wszystkich obywateli w obrębie określonej klasy (“kategorii”). Wszystkie podmioty charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną, relewantną powinny być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących (sygn. akt K. 22/97, OTK ZU nr 3-4/1997, poz. 41). 

W nakreślonej przeze mnie sytuacji, uzasadnione jest oczekiwanie zapewnienia wszystkim przystępującym do egzaminu równych szans, tym bardziej zaś zasadny jest wniosek o dopuszczenie do kolejnego, piątego, Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych. 
          Pomimo jednak upływu dwumiesięcznego terminu od dnia złożenia wniosku, Państwowa Komisja Egzaminacyjna nie wydała żadnej decyzji w niniejszej sprawie. Nie powiadomiła mnie również o przyczynach zwłoki w załatwieniu sprawy.

W tym stanie rzeczy niniejsze zażalenie jest uzasadnione.


Z poważaniem
Wojciech Buczyński

Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 19 odwiedzający (219 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free