EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  => Pisma OZZL z dn 14.11.2008
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 1
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 2
  => Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński
  => Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008
  => List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008
  => Uzupełnienie treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008
  => Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008
  => Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008
  => Polemika z artykułem „Specjaliści bronią swoich”
  => Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.
  => Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009
  => Skarga_do_MZ_z dn.14.01.2009
  => Petycja do Pani Minister Zdrowia z dn. 21.01.2009
  => List otwarty z dn. 21.01.2009
  => Sposób postępowania dla osób które wyrażają chęć podpisania listu otwartego i petycji , jednocześnie nie chcąc rejestrować się na stronach Medycyny Praktycznej
  => Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009
  => APEL
  => Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => Postulaty wręczone Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych w trakcie spotkania w dniu 04.02.2009
  => spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => list otwarty i petycja
  => Interpelacja Pani Poseł Janny Muchy w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.02.2009
  => Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Sluzby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009
  => XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
  => List z dnia 23.02.2009 od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka do autora strony CZYLI DO NAS WSZYSTKICH
  => List do Pani Posel Joanny Muchy z dnia 07.03.2009
  => Komentarz pana Janusza Korwin-Mikke
  => Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009
  => List z KLubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc z dnia 28.02.2009
  => List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009
  => Odpowiedz (z dnia 24.03.2009) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka na interpelacje Pani Posel Joanny Muchy ( z dnia 13.02.2009)
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich zlozony przez dr. Kazimierza Maya w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach kandydatow na okregowe zjazdy lekarzy.
  => Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
  => DONIESIENIE DO PROKURATURY
  => Specjalisci bronia kolegow
  => List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
  => list z dnia 21.04.2009 od lekarza obcokrajowca
  => Równe szanse, czy aby na pewno ?
  => Pismo do Pani Minister Zdrowia z dnia 26.04.0009
  => Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
  => List Spolecznosci Lekarzy Obcokrajowcow do Pani Minister Zdrowia z dnia 27.04.2009
  => SKANY PYTAŃ
  => Pismo z Prokuratury z dnia 22 kwietnia 2009
  => Skad sie biora pytania ?
  => Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 kwietnia i 08 maja 2009
  => Kiedy Choroby Wewnetrzne-Kompendium
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23.06.2009
  => Podsumowanie -czyli list do Pana Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14.07.2009
  => Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka imieli z dnia 13.08.2009
  => Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz !
  => Podanie o 5-ty termin
  => Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE
  => ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU:
  => DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO SIĘ UDAĆ ?
  => Pismo do Dyrektora CEM z dnia 16.11.2009
  => wystąpienie pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza z dn. 04.11.2009
  => PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
  => Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  => Sprostowanie
  => „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.
  => „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES
  => O „przekroczeniu uprawnień”...
  => Czy w medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!
  => Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
  => Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r
  => Zmiany powolne, ale jednak....
  => DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
  => PODANIE o dopuszczenie do PES z dn. 20.07.2010
  => Odpowiedź na podanie z dnia 20.07.2010
  => INFORMACJA OSKUL
  => ZMIANY W SPRAWIE PES-aktualne informacje (19.10.2010)
  => Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
  => List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminow Medycznych w sprawie PES
  => Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?
  => Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych wraz z uzasadnieniem.
  => Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzadowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 3 lutego 2011 r.
  => Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi na pytanie !
  => Projekt z dn 17.05,2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  => Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.
  => Odwołanie konsultantów krajowych
  => Odwołania-ciąg dalszy.
  => 01.07.2011 Najświeższe informacje o PES
  => Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?
  => Orzeczenie NSA z dnia 21.07.20111
  => UWAGA AKCJA !
  => Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.
  => Jak CEM prawa przestrzega...
  => Wezwanie przedsądowe
  => Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
  => Krótki komentarz do „Odpowiedzi Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011 „”
  => Dlaczego warto wystąpić do CEM o udostępnienie testów PES i „puli pytań”?
  => Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...
  => Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej z dnia 16.10.2011
  => Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.strony
  => Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2011
  => Styczniowe (2012) nowości...
  => Tytuł nowej strony
  => Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach
  => Ludzie listy piszą...
  => Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
  => PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r

2010.05.20

Odpowiedź Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana dr hab.n.med Romana Danielewicza na wystąpienie z dnia 17.01.2010 (-
>protest-pes.pl.tl/O-%26%238222;przekroczeniu-uprawnie%26%23324;%26%238221;-.--.--.-.htm )

MINISTERSTWO ZDROWIA                           Warszawa, 28.01.2010 r
Departament
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 MZ-NSK-842-9848-276MŚ/10
Pan
Wojciech Buczyński
ul.
 59-300 Lubin

Szanowny Panie Doktorze,

W odpowiedzi na Pańskie kolejne wystąpienia dotyczące Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (zwanego dalej „PES") w dziedzinie chorób wewnętrznych (dwa pisma: z dnia 15.12.2009 r. oraz z dnia 17.01.2010 r.), Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że podtrzymujemy stanowisko w przedmiotowej sprawie, które zostało Panu przedstawione w dotychczas kierowanej do Pana korespondencji, dotyczące braku możliwości przystąpienia do PES po raz piąty.
Z wyjaśnienia, jakie otrzymaliśmy z Centrum Egzaminów Medycznych (zwanego dalej „CEM") wynika, że zwrócił się Pan do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (zwanej dalej „PKE") w dziedzinie chorób wewnętrznych z wnioskiem o dopuszczenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w ww. dziedzinie w piątym terminie. Pismo to zostało skierowane za pośrednictwem CEM (pismo z dnia 12.10.2009 r., otrzymane w dniu 19.10.2009 r., l.dz. CEM 7150/2009). Po jego wpłynięciu CEM wszczął procedurę, w wyniku której ustalił, iż już 4-krotenie przystępował Pan do PES we wskazanej dziedzinie. Następnie, CEM przesłał Pańskie podanie Przewodniczącemu PKE, Panu Prof. dr hab. Jackowi Imieli. Przekazanie sprawy było potrzebne, gdyż zgodnie z § 34 pkt. l rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, póz. 1779, z późn. zm.), podejmowanie decyzji o dopuszczeniu lekarza do egzaminu należy do zadań PKE, która również ustala listę zdających w danym terminie (§ 34. pkt. 2 ww. rozporządzenia). Ponadto, na mocy § 36 ust. 4 rozstrzyga o możliwości przystąpienia do PES w czwartym terminie.
Ze względu na to, że przedmiotowa sprawa leżała w kompetencji PKE, CEM przesłał niezwłocznie Pańskie podanie wraz ze swymi ustaleniami do Przewodniczącego PKE (pismo z dnia 20.10.2009 r., l.dz. CEM 433/2009/org), o czym poinformował Pana (pismo z dnia 20.10.2009 r., l.dz. 434/2009/org). Zanim jednak CEM otrzymał odpowiedź od Pana Profesora Jacka Imieli, ponowił Pan swe podanie (pismo z dnia 6.11.2009 r., otrzymane w dniu 9.11.2009 r., l.dz. 7858/2009). CEM przekazał więc po raz kolejny Pańskie pismo na ręce PKE (pismo z dnia 10.11.2009 r., l.dz. CEM 502/2009/org). W piśmie tym CEM zwrócił się o dołączenie ww. podania do już istniejącej dokumentacji w tej sprawie (o tym posunięciu został Pan zawiadomiony pismem z dnia 10.11.2009 r.).
W dniu 7.12.2009 r. Przewodniczący PKE udzielił odpowiedzi, otrzymanej przez CEM w dniu 10.12.2009 r. (l.dz. CEM 9018/2009). Wskazał w niej, iż w świetle obowiązujących przepisów nie ma możliwości składania PES w piątym terminie, odmówił zatem możliwości przystąpienia do egzaminu. Informacja ta została niezwłocznie przesłana do Pana listem priorytetowym (pismo z dnia 14.12.2009 r., l.dz. CEM 1523/A/2009). List ten został nadany w Łodzi w dniu 15.12.2009 r. i otrzymany przez urząd pocztowy w Lubinie w dniu 16.12.2009 r. Doręczyciel odnotował jednak, iż nie zastał adresata, dokonał więc awizowania. Ze względu na upływ terminu do odbioru przesyłki została ona ponownie awizowana w dniu 23.12.2009 r., jednakże adresat nadal jej nie odbierał, stąd też została ona zwrócona do nadawcy. CEM otrzymał zwrot w dniu 5.01.2010 r. (l.dz. CEM 108/2010). Wobec powyższego CEM zdecydował o kolejnym przesłaniu odpowiedzi Zainteresowanemu (pismo z dnia 6.01.2010 r.).
CEM aktywnie uczestniczył w wymaganej procedurze, niezwłocznie (w ciągu 1-2 dni) podejmując odpowiednie czynności. Działając zgodnie z art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego na bieżąco informował Pana o swych działaniach, a po uzyskaniu odpowiedzi PKE przesłał ją listem priorytetowym. Zdaniem Dyrektora CEM zostały więc zrealizowane wszelkie wymogi przewidziane w procedurze administracyjnej. Brak uzyskania przez Pana odpowiedzi jest zatem efektem nie odbierania korespondencji kierowanej przez CEM.
Dyrektor CEM w swoim wyjaśnieniu nie odniósł się do wywodu zawartego w Pańskim piśmie, dotyczącego możliwości dopuszczenia lekarza do PES w piątym terminie, zgodnie bowiem z § 36 ust. 4 przywołanego rozporządzenia, lekarz może składać egzamin maksymalnie cztery razy, czwarty termin jest zaś terminem ostatecznym. Biorąc pod uwagę, iż unormowanie to jest jednoznaczne i wyraźne, nie wymaga-dokonywania żadnej wykładni. Należy również podnieść, iż wprowadzony czwarty termin ma charakter wyjątku, zgodnie zaś z zasadami wykładni przepisów, wyjątków nie można interpretować rozszerzające, nie jest zatem możliwe dopuszczenie lekarza do PES w piątym terminie zarówno przez Dyrektora CEM, jak również przez PKE. Stąd też Pan Profesor Jacek Imiela rozstrzygnął o braku możliwości dalszego przystępowania przez Pana do przedmiotowego egzaminu.
Odnośnie przesłanej przez Pana kopii pisma Centrum Egzaminów Medycznych skierowanego do Pana Prof. dr hab. Jacka Imieli, Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 24.11.2009 r. uprzejmie wyjaśniany, że osoba, której dotyczy ww. pismo, również nie uzyskała zgody na przystąpienie do PES po raz piąty. Przedmiotowe przepisy, tak jak to zostało wyżej, omówione, umożliwiają natomiast uzyskanie tytułu specjalisty przez osoby, które przystępowały do PES 4- krotnie.
Podsumowując, raz jeszcze pragniemy podkreślić, że obowiązujące przepisy regulujące sprawy przystąpienia do PES, tj. zarówno rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, póz. 1779,' z późn. zm.), jak również zatwierdzony przez Ministra Zdrowia Regulamin Przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, nie dają obecnie możliwości dopuszczenia lekarza do PES po raz piąty. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że możliwość taka została przewidziana w projekcie założeń do reformy systemu kształcenia lekarzy (tekst projektu jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia).
Ponadto, pragniemy Pana poinformować, że zgodnie z art. 304 § l Kodeksu postępowania karnego, każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Roman Danielewicz 


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 19 odwiedzający (218 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free