EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  => Pisma OZZL z dn 14.11.2008
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 1
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 2
  => Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński
  => Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008
  => List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008
  => Uzupełnienie treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008
  => Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008
  => Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008
  => Polemika z artykułem „Specjaliści bronią swoich”
  => Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.
  => Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009
  => Skarga_do_MZ_z dn.14.01.2009
  => Petycja do Pani Minister Zdrowia z dn. 21.01.2009
  => List otwarty z dn. 21.01.2009
  => Sposób postępowania dla osób które wyrażają chęć podpisania listu otwartego i petycji , jednocześnie nie chcąc rejestrować się na stronach Medycyny Praktycznej
  => Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009
  => APEL
  => Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => Postulaty wręczone Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych w trakcie spotkania w dniu 04.02.2009
  => spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => list otwarty i petycja
  => Interpelacja Pani Poseł Janny Muchy w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.02.2009
  => Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Sluzby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009
  => XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
  => List z dnia 23.02.2009 od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka do autora strony CZYLI DO NAS WSZYSTKICH
  => List do Pani Posel Joanny Muchy z dnia 07.03.2009
  => Komentarz pana Janusza Korwin-Mikke
  => Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009
  => List z KLubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc z dnia 28.02.2009
  => List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009
  => Odpowiedz (z dnia 24.03.2009) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka na interpelacje Pani Posel Joanny Muchy ( z dnia 13.02.2009)
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich zlozony przez dr. Kazimierza Maya w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach kandydatow na okregowe zjazdy lekarzy.
  => Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
  => DONIESIENIE DO PROKURATURY
  => Specjalisci bronia kolegow
  => List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
  => list z dnia 21.04.2009 od lekarza obcokrajowca
  => Równe szanse, czy aby na pewno ?
  => Pismo do Pani Minister Zdrowia z dnia 26.04.0009
  => Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
  => List Spolecznosci Lekarzy Obcokrajowcow do Pani Minister Zdrowia z dnia 27.04.2009
  => SKANY PYTAŃ
  => Pismo z Prokuratury z dnia 22 kwietnia 2009
  => Skad sie biora pytania ?
  => Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 kwietnia i 08 maja 2009
  => Kiedy Choroby Wewnetrzne-Kompendium
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23.06.2009
  => Podsumowanie -czyli list do Pana Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14.07.2009
  => Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka imieli z dnia 13.08.2009
  => Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz !
  => Podanie o 5-ty termin
  => Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE
  => ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU:
  => DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO SIĘ UDAĆ ?
  => Pismo do Dyrektora CEM z dnia 16.11.2009
  => wystąpienie pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza z dn. 04.11.2009
  => PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
  => Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  => Sprostowanie
  => „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.
  => „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES
  => O „przekroczeniu uprawnień”...
  => Czy w medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!
  => Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
  => Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r
  => Zmiany powolne, ale jednak....
  => DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
  => PODANIE o dopuszczenie do PES z dn. 20.07.2010
  => Odpowiedź na podanie z dnia 20.07.2010
  => INFORMACJA OSKUL
  => ZMIANY W SPRAWIE PES-aktualne informacje (19.10.2010)
  => Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
  => List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminow Medycznych w sprawie PES
  => Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?
  => Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych wraz z uzasadnieniem.
  => Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzadowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 3 lutego 2011 r.
  => Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi na pytanie !
  => Projekt z dn 17.05,2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  => Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.
  => Odwołanie konsultantów krajowych
  => Odwołania-ciąg dalszy.
  => 01.07.2011 Najświeższe informacje o PES
  => Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?
  => Orzeczenie NSA z dnia 21.07.20111
  => UWAGA AKCJA !
  => Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.
  => Jak CEM prawa przestrzega...
  => Wezwanie przedsądowe
  => Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
  => Krótki komentarz do „Odpowiedzi Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011 „”
  => Dlaczego warto wystąpić do CEM o udostępnienie testów PES i „puli pytań”?
  => Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...
  => Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej z dnia 16.10.2011
  => Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.strony
  => Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2011
  => Styczniowe (2012) nowości...
  => Tytuł nowej strony
  => Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach
  => Ludzie listy piszą...
  => Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
  => PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Pisma OZZL z dn 14.11.2008

Bydgoszcz dnia 14 listopada

 

Pani

Ewa Kopacz

Minister Zdrowia

 

Szanowna Pani Minister,

Chcielibyśmy w niniejszym liście zwrócić Pani uwagę na pilną potrzebę zmiany sposobu przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) i – co jest z tym związane – sposobu funkcjonowania Centrum Egzaminów Medycznych (CEM). Bezpośrednią przyczyną naszego listu jest kolejny już fatalny wynik testowego PES i wiele nieprawidłowości jakie pojawiły się w związku z tym testem. Czarę goryczy przelał zwłaszcza wynik ostatniego egzaminu z chorób wewnętrznych.  

 Fakt, że liczba zdających pomyślnie PES – w niektórych specjalnościach - jest tak dramatycznie mała i malejąca w ostatnich latach, powoduje, że pojawiają się głosy, iż ta blokada w zdawaniu specjalizacji jest celowa i prowadzona w interesie wielu stron. Państwo (rząd) ma interes aby specjalistów było mniej, bo zmniejsza się szansę lekarzy (niespecjalistów) na wyjazd z kraju. Określone grono specjalistów ma interes aby specjalistów było mniej, bo zmniejsza się konkurencję w danej dziedzinie.

 Problem jest na tyle istotny i na tyle wzburzył środowisko młodych lekarzy, że postanowili oni zorganizować się i rozpocząć bój o zmianę sposobu przeprowadzania egzaminów specjalizacyjnych i w ogóle kształcenia w ramach specjalizacji lekarskich. W tym celu powołali odpowiednie stowarzyszenie, które zyskało wsparcie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Również przy Zarządzie Krajowym OZZL powstał zespół zajmujący się tą problematyką. Przygotowaliśmy wspólnie konkretne propozycje zmian w sposobie przeprowadzania PES, które chcielibyśmy Pani przedstawić. Sądzimy, że zmiany te są możliwe do przeprowadzenia szybko i bez nadzwyczajnych prawnych działań. Są one przy tym konieczne aby naprawić fatalny odbiór obecnego rządu u młodych lekarzy. Z jednej strony słyszą oni deklaracje Pani i pana Premiera jak bardzo Państwu zależy na młodych lekarzach, z drugiej nie mogą się dobić o rozwiązanie spraw najprostszych, jak odpowiednie wynagrodzenie dla rezydentów czy racjonalne przeprowadzanie PES.

 Dlatego prosimy Panią Minister o spotkanie poświęcone temu problemowi. W spotkaniu wzięliby udział przedstawiciele wspomnianego wyżej stowarzyszenia i OZZL.

 Informujemy również, że zwróciliśmy się w tej sprawie o pomoc i wsparcie do wielu innych osób i instytucji, m. innymi do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do doradcy Prezydenta RP ds. zdrowia. Pamiętamy, że zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich, jak i Pan Prezydent byli mocno zaangażowani w sprawę ograniczania dostępu do zawodów prawniczych, co bardzo przypomina blokowanie dostępu do specjalizacji lekarskich, z tą istotną różnicą, że w przypadku lekarzy odbywa się to za przyzwoleniem, a nawet wsparciem państwa.

 Oczekując pozytywnej odpowiedzi na naszą prośbę o spotkanie, przesyłamy wyrazy szacunku i pozdrowienia.

 W imieniu Zarządu Krajowego OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL  


Bydgoszcz dnia 14 listopada 2008r.

 

Pan

Dr Janusz Kochanowski

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Szanowny Panie Doktorze,

Pamiętamy wszyscy Pana zaangażowanie w działaniach mających na celu likwidację niekorzystnego społecznie zjawiska – blokowania dostępu do zawodów prawniczych. Temat ten był nagłośniony bardzo szeroko i angażował bardzo wielu polityków z Prezydentem RP na czele. O blokowanie dostępu do zawodów prawniczych oskarżano przede wszystkim korporacje prawnicze.

Zupełnie podobne co do skutków jest zjawisko ograniczenia dostępu do specjalizacji lekarskich, które jest obserwowane z niepokojem przez lekarzy od wielu lat. W odróżnieniu jednak od zawodów prawniczych, odpowiedzialność za tworzenie tych barier spada raczej na państwo i jego urzędników niż na korporacje lekarskie, chociaż niewątpliwie bariery te są na rękę pewnym, wpływowym, grupom lekarzy.

Ograniczenie dostępu do specjalizacji lekarskich ma – przynajmniej – dwuetapowy charakter.

Po pierwsze – ograniczona jest ilość tzw. miejsc rezydenckich, które umożliwiają lekarzom odbywanie specjalizacji bez przeszkód ze strony pracodawcy. W przypadku rezydentury – lekarz odbywający specjalizację otrzymuje bowiem wynagrodzenie wprost z budżetu państwa, co powoduje, że może on odbywać staże szkoleniowe bez obciążania swojego pracodawcy. O ilości miejsc rezydenckich decyduje minister zdrowia i kwota w budżecie państwa przeznaczona na te rezydentury. Istnieje przy tym prosta zależność: mało miejsc rezydenckich –> mało lekarzy odbywających specjalizację –> mało specjalistów. Ten etap można by porównać do etapu ograniczania ilości osób kwalifikowanych do aplikacji w przypadku zawodów prawniczych.

Drugim etapem ograniczania ilości lekarzy - specjalistów jest Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PES), który również zależy całkowicie od państwa i jego urzędników. Od kilku lat obserwujemy zjawisko coraz mniejszej ilości osób pomyślnie zdających PES, prowadzony w formie egzaminu testowego, zwłaszcza w niektórych specjalizacjach. Zgodnie z powszechną opinią lekarzy, przyczyną tych coraz gorszych wyników nie jest obniżający się poziom wykształcenia osób przystępujących do egzaminu, ale fatalny sposób przeprowadzania egzaminu, jego konstrukcji i weryfikacji. Dowodem mogą być liczne odwołania od wyników egzaminu z powodu nieprecyzyjnie sformułowanych pytań, dwuznacznie sformułowanych odpowiedzi itp. Zupełnym kuriozum jest fakt, że pytania z przeprowadzonego już PES są nadal tajne, podobnie jak i wszystkie wersje podanych odpowiedzi. Można by pomyśleć, że ktoś boi się niezależnej weryfikacji wskazanych (przez autorów pytań) prawidłowych odpowiedzi. Oczywiście rodzi to u zdających egzamin poczucie niesprawiedliwości i podejrzenia co do uczciwości egzaminu. W pytaniach testowych, w przypadku medycyny, nauki z natury rzeczy nie dającej zawsze precyzyjnych odpowiedzi, wszelkie nieprawidłowości w tym względzie powodują szczególne trudności u zdających. O słuszności tej tezy może świadczyć fakt, że te same osoby, które nie zdają egzaminu testowego PES, zdają znakomicie inne formy egzaminu specjalizacyjnego np. praktyczny egzamin z EKG w przypadku lekarzy internistów.

W tym roku czara goryczy lekarzy zdających PES przelała się i postanowili oni rozpocząć bój o zmianę sposobu przeprowadzania egzaminów specjalizacyjnych i w ogóle kształcenia w ramach specjalizacji lekarskich. W tym celu powołali odpowiednie stowarzyszenie, które zyskało wsparcie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Również przy Zarządzie Krajowym OZZL powstał zespół zajmujący się wyłącznie tą problematyką. Przygotowaliśmy wspólnie konkretne propozycje zmian w sposobie przeprowadzania PES, które chcielibyśmy przedstawić przede wszystkim Ministerstwu Zdrowia.

Do Pana Doktora zwracamy się z prośbą o moralne wsparcie i publiczne upomnienie się o słuszną sprawę, w której występujemy. Przypominamy, że już raz występował Pan w podobnej sprawie – Lekarskiego Egzaminu Państwowego z pozytywnym rezultatem. Jeżeli problemem ogólnospołecznym było ( i jest?) ograniczenie dostępu do zawodów prawniczych, to nie mniejszym problemem społecznym jest ograniczenie dostępu do specjalizacji lekarskich. W tym przypadku tym bardziej bulwersującym, że ograniczenie to dokonywane jest przez państwo !

Bylibyśmy wdzięczni, gdyby znalazł Pan czas na bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami OZZL i stowarzyszenia reprezentującego lekarzy, działających na rzecz zmiany sposobu przeprowadzania PES. Może w czasie takiego spotkania lepiej przedstawilibyśmy ten problem.

Przesyłamy wyrazy szacunku i pozdrowienia.

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 12 odwiedzający (23 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free