EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  => Zagadnienia do ustnego-1
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Zagadnienia do ustnego-1
KARDIOLOGIA

Czynniki ryzyka i patogeneza miażdżycy
Różnicowanie bólu w klatce piersiowej
Prewencja pierwotna choroby niedokrwiennej serca
Prewencja wtórna choroby niedokrwiennej serca
Stabilna dławica piersiowa
Niestabilna dławica piersiowa i zawał serca bez załamka Q
Biochemiczne markery martwicy mięśnia sercowego
Ostre powikłania świeżego zawału serca
Późne powikłania zawału serca
Leczenie świeżego zawału serca
Zawał prawej komory
Inwazyjne i nieinwazyjne sposoby poprawy perfuzji wieńcowej
Leczenie przeciwzakrzepowe w chorobie niedokrwiennej serca
Kardiologiczny zespół X
Wskazania do koronarografii
Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
Nagła śmierć sercowa
Postępowanie w zatrzymaniu krążenia
Wstrząs kardiogenny
Kardiogenny obrzęk płuc
Zastoinowa niewydolność serca
Nadciśnienie tętnicze pierwotne
Nadciśnienie tętnicze wtórne
Przełom nadciśnieniowy
Powikłania narządowe nadciśnienia tętniczego
Kardiomiopatia przerostowa
Kardiomiopatia rozstrzeniowa
Migotanie przedsionków
Częstoskurcz nadkomorowy
Bradyarytmie
Napady MAS
Nagłe utraty przytomności
Częstoskurcz komorowy
Zespół WPW
Wskazania do badań elektrofizjologicznych
Kardiowersja i defibrylacja
Sztuczna stymulacja serca
Szmery sercowe
Zespół wypadania płatka zastawki mitralnej
Niedomykalność mitralna
Zwężenie ujścia mitralnego
Niedomykalność zastawki aortalnej
Zwężenie ujścia aorty
Wady zastawki trójdzielnej
Tętniak rozwarstwiający aorty
Wady zastawkowe u kobiet ciężarnych
Infekcyjne zapalenie wsierdzia
Gorączka reumatyczna
Zaciskające zapalenie osierdzia
Zapalenie mięśnia sercowego
Zapalenie osierdzia
Rola echokardiografii w diagnostyce chorób serca
Inhibitory konwertazy angiotensyny
Beta-blokery
Blokery receptora angiotensynowego
Azotany
Glikozydy naparstnicy
Kwas acetylosalicylowy w chorobach układu sercowo-naczyniowego
Leki przeciwpłytkowe w leczeniu choroby niedokrwiennej serca
Heparyna niefrakcjonowana i heparyny drobnocząsteczkowe
Antagoniści wapnia
Leki przeciwarytmiczne
Hiperlipidemie - podział i leczenie

GASTROENTEROLOGIA

Zaburzenia połykania
Choroba refluksowa przełyku
Krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego
Krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
Zakażenie Helicobacter pylori
Powikłania choroby wrzodowej
Nowotwory żołądka
Zespół złego wchłaniania
Zespół jelita drażliwego
Zaparcie - przyczyny i leczenie
Biegunki - przyczyny i leczenie
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Choroba Crohna
Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego
Choroba uchyłkowa jelita grubego
Rak jelita grubego
Diagnostyka wirusowych zapaleń wątroby
Wirusowe zapalenie wątroby typu B
Polekowe uszkodzenia wątroby
Markość wątroby - przyczyny i powikłania
Przyczyny hepatomegalii
Marskość żółciowa
Różnicowanie żółtaczek
Wodobrzusze
Nadciśnienie wrotne
Nowotwory wątroby
Hemochromatoza
Kamica żółciowa
Zapalenie dróg żółciowych
Ostre zapalenie trzustki
Przewlekłe zapalenie trzustki
Rak trzustki
Badania endoskopowe w diagnostyce i leczeniu chorób układu pokarmowego
Miażdżyca i inne choroby naczyń jako przyczyny dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego
Różnicowanie bólu brzucha

PULMONOLOGIA I ALERGOLOGIA

Ostra niewydolność oddechowa
Zespół niewydolności oddechowej dorosłych (ARDS)
Przewlekła niewydolność oddechowa
Zator tętnicy płucnej
Nadciśnienie płucne
Zwłóknienie płuc
Zapalenia płuc
Odma opłucnowa
Przewlekła obturacyjna choroba płuc
Rozstrzenie oskrzeli
Astma oskrzelowa
Astma oskrzelowa z nadwrażliwością na aspirynę
Gruźlica płuc
Sarkoidoza
Nowotwory płuc
Płyn w jamie opłucnej
Śródbłoniak opłucnej
Zespół bezdechu sennego
Wskazania do bronchoskopii
Badania czynnościowe płuc
Kaszel przewlekły - diagnostyka różnicowa
Krwioplucie - diagnostyka różnicowa
Duszność napadowa - diagnostyka różnicowa
Cień okragły w płucu - diagnostyka różnicowa
Diagnostyka różnicowa zaburzeń wentylacji typu obturacyjnego
Diagnostyka różnicowa zaburzeń wentylacji typu restrykcyjnego
Choroby alergiczne jako przyczyny ostrej niewydolności oddechowej
Wstrząs anafilaktyczny

ENDOKRYNOLOGIA

Niedoczynność tarczycy
Nadczynność tarczycy i jej powikłania kardiologiczne
Choroba Gravesa i Basedowa
Przełom tyreotoksyczny
Zapalenia tarczycy
Nowotwory tarczycy
Niedoczynność przysadki
Akromegalia
Endokrynologiczne zespoły paranowotworowe
Hiperaldosteronizm pierwotny
Niedoczynność kory nadnerczy
Zespół i choroba Cushinga
Hipoglikemie
Klasyfikacja i rozpoznawanie cukrzycy
Cukrzyca typu 1
Cukrzyca typu 2 oraz jej narządowe powikłania
Cukrzyca ciężarnych
Zespół metaboliczny
Śpiączki cukrzycowe
Doustne leki przeciwcukrzycowe
Zasady insulinoterapii
Pierwotna nadczynność przytarczyc
Wtórna nadczynność przytarczyc
Przełom hiperkalcemiczny
Moczówka prosta
Zespół Zollingera i Ellisona
Menopauza i andropauza
Przewlekła kortykoterapia - zasady i powikłania

HEMATOLOGIA

Niedokrwistości aplastyczne
Niedokrwistości hemolityczne
Niedokrwistości niedoborowe
Policytemia
Eozynofilia
Neutropenie
Limfopenia
Chłoniaki nieziarnicze
Ziarnica złośliwa
Przewlekła białaczka limfatyczna
Przewlekła białaczka szpikowa
Ostre białaczki limfoblastyczne
Ostre białaczki szpikowe
Powiększenie obwodowych węzłów chłonnych
Splenomegalia
Szpiczak mnogi
Pancytopenia polekowa
Osoczowe skazy krwotoczne
Płytkowe skazy krwotoczne
Wrodzone i nabyte czynniki ryzyka zakrzepicy żylnej i tętniczej
Zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC)
Wskazania do biopsji i trepanobiopsji szpiku

NEFROLOGIA

Krwinkomocz i krwiomocz
Wielomocz
Białkomocz
Zespół nerczycowy
Ostra niewydolność nerek
Przewlekła niewydolność nerek
Zakrzep tętnicy nerkowej
Ostre zapalenie kłębuszków nerkowych
Przewlekłe zapalenie kłębuszków nerkowych
Śródmiąższowe zapalenia nerek
Gruźlica nerek
Zakażenia układu moczowego
Kamica nerkowa
Diagnostyka różnicowa leukocyturii
Glikozuria nerkowa
Nefropatia IgA
Zespół Goodpasture'a
Submikroskopowe zapalenie kłębuszków nerkowych
Nefropatie wtórne
Leczenie nerkozastępcze
Guzy nerek

REUMATOLOGIA

Reumatoidalne zapalenie stawów
Toczeń rumieniowaty układowy
Zespół antyfosfolipidowy
Zespół Sjoegrena
Zapalenie wielomięśniowe
Twardzina układowa
Przyczyny rumienia guzowatego
Układowe zapalenia naczyń (vasculitis)
Ziarniniak Wegenera i inne zespoły nerkowo-płucne
Skrobiawica
Choroba zwyrodnieniowa stawów
Reaktywne zapalenie stawów
Zapalenia stawów z towarzyszącym zapaleniem kręgosłupa
Osteoporoza
Niesteroidowe leki przeciwzapalne

RÓŻNE

Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
Hipo- i hipernatremia
Hipo- i hiperkaliemia
Gorączka o niejasnej etiologii
Otyłość - przyczyny i leczenie
Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych i choroba Buergera
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
Łagodny rozrost i rak gruczołu krokowego
Leczenie bólu nowotworowego
Grupy antybiotyków i zasady antybiotykoterapii
Diagnostyka różnicowa obrzęków obwodowych
Niedobory immunologiczne u dorosłych
AIDS
Choroba wibracyjna
Zatrucie związkami fosforoorganicznymi
Zatrucie glikolem etylenowym
Zatrucie tlenkiem węgla
Zatrucie etanolem i zespół abstynencyjny
Zatrucie lekami uspokajającymi i nasennymi


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 19 odwiedzający (200 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free