EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  => List do Pana Prezydenta RP
  => Postulaty dotyczące obecnej sesji
  => Postulaty dotyczące kolejnych sesji PES
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
List do Pana Prezydenta RP

  Warszawa 18 listopad 2008 
  

 Szanowny Pan Profesor
 Lech Kaczyński
 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 

 

Zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie i pomoc w sprawie naszego protestu przeciwko sposobowi przeprowadzenia Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych, który odbył się w dniu 16.10.2008r. w Warszawie. Jesteśmy przedstawicielami lekarzy, którzy nie zdali części testowej           (47% osób zdających tego dnia egzamin).

Uważamy, że przyczyną tak złych wyników było niewłaściwe merytoryczne przygotowanie testu, a nie jak sugerują przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (PKE) oraz Centrum Egzaminów Medycznych (CEM), złe przygotowanie zdających do egzaminu. Po raz pierwszy bowiem w historii egzaminów specjalizacyjnych doszło do sytuacji, w której aż siedem pytań zostało anulowanych, z czego pięć zostało wycofanych już po zakończonym egzaminie bez podania uzasadnienia przez PKE, a w jednym zmieniono po kilku dniach klucz odpowiedzi, uznając tym samych dwie odpowiedzi za prawidłowe. Działania te, przeprowadzane tajnie i niespójne, nie wynikają z zapisów regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej oraz CEM. Również stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 7 listopada 2008 r (nr 10/08/V), potwierdza nasze zastrzeżenia, że tak zły wynik egzaminu spowodowany był wadliwym jego przygotowaniem. Wystosowaliśmy do CEM pismo z prośbą o ujawnienie pytań i poddanie ich szerokiej analizie, jednak dyrekcja CEM nie wyraziła zgody na publikację zasłaniając się niesprecyzowanymi prawami autorskimi.

 Brak możliwości weryfikacji pytań testowych, wśród których w naszej opinii wiele jest wadliwych, budzi nasz największy niepokój, co do rzetelności działania Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Pomimo zapisów w statucie i rozporządzeniu powołującym CEM o zależności tego urzędu od Ministerstwa Zdrowia, w przysłanych do nas pismach, CEM sugeruje swoją suwerenność w podejmowaniu decyzji.

Pragniemy zwrócić uwagę, że wobec braku specjalistów z chorób wewnętrznych spowodowanego długim i niełatwym procesem kształcenia powstaje pytanie, co do sensowności całego systemu kształcenia lekarzy internistów – po co pozwalać im otwierać specjalizacje i przez wiele lat kształcić się, by na zakończenie wieloletniego procesu kształcenia uniemożliwić uzyskanie tytułu specjalisty.

Mamy nadzieję, że Pan Prezydent jako Głowa Państwa Polskiego zechce przychylić się do naszej prośby i wesprze nas w naszych dążeniach, podobnie jak wspierał Pan zmiany w kształceniu prawników.

W imieniu grupy protestujących lekarzy przedstawiciele organizującego się Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kształcenia Ustawicznego Lekarzy.

 

 

 


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 19 odwiedzający (191 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free