EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  => List do Pana Prezydenta RP
  => Postulaty dotyczące obecnej sesji
  => Postulaty dotyczące kolejnych sesji PES
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Postulaty dotyczące obecnej sesji

Inicjatywa "Protest - PES"

 

Zastrzeżenia do bieżącej sesji:

1. Późne ogłoszenie na stronie internetowej CEM terminu egzaminu testowego.

 

2. Wyznaczenie terminu egzaminu w czasie trwania kursu podsumowującego, co uniemożliwiło naszym kolegom zakończenie kursu i doniesienie dokumentu zakończenia kursu do czasu rozpoczęcia egzaminu,

a tym samym przystąpienia do egzaminu.

 

3. Zbyt późne ogłoszenie czasu trwania egzaminu.

 

4. Błędy w przygotowaniu egzaminu i brak kontroli nad jego przygotowaniem pod względem zarówno merytorycznym jak i metodologicznym, co spowodowało m.in.:

 

- wycofanie 1 pytania w tracie egzaminu z powodu błędów w druku, które uniemożliwiły udzielenie 

         odpowiedzi na to pytanie; kilka innych błędów drukarskich poprawionych w czasie pisania testu;

 

- wycofanie kolejnych 5 pytań po weryfikacji zastrzeżeń zgłoszonych przez zdających w tracie pisania egzaminu;

       wycofanie nastąpiło po zakończonym egzaminie, a  przed obliczeniem wyników, niemniej jedna czas  

        poświęcony na domyślanie się o co chodziło w pytaniu poskutkowało zużyciem podwójnej ilości czasu

        poświęconego na te pytania i w efekcie wielu kolegom zabrakło czasu na napisanie pytań pozbawionych

        błędów;

 

- uznanie w 1 pytaniu po kolejnej weryfikacji dwóch odpowiedzi prawidłowych - już po obliczeniu wyników;

 

- istnienie innych pytań zawierających błędy ( co najmniej 7 pytań);

       pytania te zawierały więcej niż 1 prawidłową odpowiedź, lub też odpowiedź wskazana przez CEM jako 

       prawidłowa zdaniem większości zdających ( czasem >500osób z 706) jest inna; po analizie metodologicznej-

       statystycznej okazuje się, że pytania te wykazują błędy, które je dyskwalifikują - zatem nie powinny być użyte

       i wliczone do wyników testu. (załącznik pytań);


- merytoryczne nieścisłości w pytaniach, istnienie 2 prawidłowych odpowiedzi, niejednoznaczność odpowiedzi,

       wykorzystanie materiałów stanowiących elementy postępowania wysokospecjalistycznego (co najmniej 10);

 

5. Utajnienie pytań, co uniemożliwia ich weryfikację przez niezależnych ekspertów, oraz zakwestionowanie ich po egzaminie przez samych zdających.

 

6. Możliwość kwestionowania pytań jedynie w czasie pisania testu, co wymaga poświęcenia temu sporej ilości czasu, którego i tak jest bardzo mało i w związku z tym może nie wystarczyć do napisania testu. 

 

7. Nieprecyzyjne sformułowania regulaminowe dotyczące:

 

-  powiadamiania o terminach egzaminu, oraz zbyt krótki czas między powiadomieniem o terminie egzaminu a egzaminem.

        według zdających termin egzaminu powinien być ogłoszony, co najmniej z 6-miesięcznym 

        wyprzedzeniem- tego wymagają od nas m.in. pracodawcy w chwili pisania planu urlopów.

        Zbyt późne ogłoszenie terminów nie pozwala na zaplanowanie urlopu potrzebnego przed egzaminem

        na  naukę, zaplanowania z wyprzedzeniem Kursu Podsumowującego, oraz tak prozaicznej sprawy jak

        zarezerwowania wcześniej noclegów.

 

-  sposobów i terminów informowania o zdanym/niezdanym egzaminie testowym i całościowym;

 

- brak zapisu regulaminowego o formie i dopuszczanym terminie odwołania od wyniku egzaminu i formy odpowiedzi na odwołanie.

 

 


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 5 odwiedzający (9 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=