EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  => List do Pana Prezydenta RP
  => Postulaty dotyczące obecnej sesji
  => Postulaty dotyczące kolejnych sesji PES
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Postulaty dotyczące kolejnych sesji PES

Inicjatywa "Protest - PES"

 

 

Postulaty dotyczące zmian w systemie PES dla wszystkich specjalizacji lekarskich:

1. Utworzenie ogólnopolskich banków pytań testowych ze wszystkich specjalności (wraz z kluczami poprawnych odpowiedzi) przed wiosenną sesją egzaminacyjną (wiosna 2009).

Bank powinien zawierać WSZYSTKIE pytania (nie tylko wcześniej wykorzystane), z podaniem źródła z na podstawie, którego były pisane.

 

2. Podanie najpóźniej na 6 miesięcy wcześniej, jaki zakres wiedzy nas obowiązuje:

która książka jest podstawą, jakie publikacje, oraz dokładnie, które wytyczne są obowiązujące do danego egzaminu w konkretnej sesji, tak abyśmy wiedzieli z czego się do egzaminu uczyć. Nie zawsze bowiem aktualne standardy są w danej sesji obowiązujące.

 

3.Uprecyzyjnienie regulaminu CEM i regulaminu PES:

 

- podania konkretnych terminów powiadamiania o egzaminie i czasie jego trwania;

 

- podanie dokładnego terminu egzaminu pisemnego nie później niż na 6 miesiący przed planowanym terminem egzaminu - co pozwoli zaplanować sobie czas na naukę ( urlop szkoleniowy), zorganizować życie rodzinne i zawodowe;

 

- możliwości odstąpienia od sztywnej zasady wymogu uzyskania progu 60% poprawnych odpowiedzi, na rzecz obliczania wyników wg krzywej Gaussa,

 

- zapewnienie możliwości zakwestionowania pytań po zakończonym teście i odwołania się od wyniku     

  egzaminu;

 

- podania formy i terminu odwołania się od wyniku, oraz formy i czasu odpowiedzi na odwołanie.

 

- regulaminowe określenie liczby pytań z każdej dziedziny wchodzącej w skład danej specjalizacji,

  z procentowym udziałem pytań określanych jako "łatwe, średnie i trudne";

 

- ścisłe określenia co wchodzi w zakres specjalizacji podstawowej, którą są choroby wewnętrzne;

 nie wykorzystywanie w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym z chorób wewnętrznych niuansów będących domeną specjalizacji szczegółowych.

 

- ujawnienia pytań po każdym teście, wraz z szablonem odpowiedzi i podaniem źródła- niezależnie

  od wprowadzenia oficjalnego banku danych,

 

- ujawnienia po teście nazwisk osób układających poszczególne pytania

 

- podaniem źródła, z którego pytanie zostało zaczerpnięte oraz listy publikacji, z których korzystają układający pytania jako literatury obowiązującej do egzaminem

 

 

4. Starannej weryfikacji poprawności pytań merytorycznej oraz metodologicznej

 

5. W przypadku nie zdania egzaminu - zaliczenie w kolejnej sesji części zdanej.

 

6. Zniesienie zasady "do trzech razy sztuka" – możliwość bezterminowego zdawania PES

 

7. Zweryfikowanie procentu osób niezdających części ustnej w   poszczególnych komisjach

 


8.
Wskazanie osoby lub organu nadzorującego działalność CEM, sposób przygotowania i przebiegu egzaminu

9. Zwiększenie ilości miejsc specjalizacyjnych, także w dziedzinach szczegółowych.

10. Co najmniej miesięczny płatny urlop szkoleniowy przed egzaminem specjalizacyjnym

 

11. Wprowadzanie w porozumieniu z Towarzystwem Internistów Polskich egzaminów europejskich

 

12. Powołanie komisji, w skład  której weszliby m.in. przedstawiciele lekarzy specjalizujących się, Izb Lekarskich, towarzystw naukowych, Ministerstwa Zdrowia, a mającej na celu ustalenie planu wprowadzania zmian.

 


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (6 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=