EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  => 11.02.2009 stan prawny
  => Rozporządzenie w sprawie stażu podyplomoweg o lekarza i lekarza stomatologa z dnia 24 marca 2004
  => Ustawa o slużbie medycyny pracy z dnia 17 października 2008
  => Paragraf 16 i nast.
  => Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty- z dnia 8.01.2009
  => ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 pazdziernika 2005 roku
  => Statut CEM
  => § 36 ROZPORZADZENIA z dn. 20.10.2005
  => Projekt ustawy z dnia 31 sierpnia 2010 r.
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
11.02.2009 stan prawny

Odpowiedź z Kancelarii Koksztys na pytanie o aktualny stan uregulowań prawnych dotyczących zagadnień Państwowego Egzaminu Specjalistycznego, przytaczam w całości (podkreślenie najważniejszych z naszego punktu widzenia treści- przez administratora strony , dla porządku dostępne jest także Rozporządzenie w sprawie stażu podyplomoweg o lekarza i lekarza stomatologa z dnia 24 marca 2004 ->protest-pes.pl.tl/Rozporz%26%23261%3Bdzenie-w-sprawie-sta%26%23380%3Bu-podyplomoweg-o-lekarza-i-lekarza-stomatologa-z-dnia-24-marca-2004.htm oraz Ustawa o służbie medycyny pracy->protest-pes.pl.tl/Ustawa-o-slu%26%23380%3Bbie-medycyny-pracy-z-dnia-17-pa%26%23378%3Bdziernika-2008.htm ) :

Szanowni Państwo
 
Odpowiadając na Państwa maila - zgodnie z zapisem ustawy z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (1) (Dz. U. z dnia 8 kwietnia 2008 r.) - art. 1 pkt 14 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia (o które to Rozporządzenie m.in. Państwo pytają), z dnia 27 czerwca 2007 roku, w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych - jest już aktem archiwalnym (nieobowiązującym), jednocześnie w tej chwili w systemie obowiązujących aktów prawnych na terytorium RP, nie ma żadnych informacji w zakresie nowej powszechnie obowiązującej treści uregulowań w tym przedmiocie. Wszystkie teksty, które w jakikolwiek sposób są dostępne, są jedynie projektami tekstów rozporządzeń/ustaw.
Ostatnie nowelizacje - dostępne w formie tekstu jednolitego ustawy o służbie medycyny pracy przesyłam Państwu w załączeniu, poprzednie zmiany w treści ustawy pochodzą z dnia 9 lutego 2008 roku, natomiast nowe zmiany z 17 października 2008 roku weszły w życie 27 grudnia 2008 roku. Proszę jednak zwrócić baczną uwagę, że tekst jednolity nie obejmuje zmian grudniowych (!!!).
Odnosząc się zaś do samej treści aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia, z dnia 24 marca 2004 roku, w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa - ostatnie obowiązujące zmiany pochodzą z dnia 15 maja 2008 roku. Aktualnie obowiązujące zapisy dotyczące kwestii egzaminacyjnych są uregulowane w paragrafie 16 i następnych(->protest-pes.pl.tl/Paragraf-16-i-nast-.-.htm).
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.


Dopisek administratora strony:
Pragnę zwrócić uwagę na następujący paragraf Rozporządzenia Ministra Zdrowia, z dnia 24 marca 2004 roku, w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa:

§ 19a.  Niezwłocznie po zakończeniu egzaminu CEM publikuje na swojej stronie internetowej treść zadań wykorzystanych podczas danego LEP albo LDEP wraz z poprawnymi odpowiedziami.


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 27 odwiedzający (148 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=