EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  => postulaty zebrane na Forum Medycyny Praktycznej
  => skarga do Ministerstwa Zdrowia
  => postępowanie w sprawie skargi
  => wniosek o udostępnienie testów-do ściągnięcia
  => Aneks do skargi
  => Pismo do NIK
  => Wniosek o ujawnienie pytań
  => Zażalenie
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Pismo do NIK

                                                                                                                      miejscowość i data

 

Wnioskujący:

(pełne dane z adresem)

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli
       ul.Filtrowa 57 
     02-056 Warszawa
 nik@nik.gov.pl
  tel. (22) 444-50-00
 fax (22) 444-57-93

 

 

Zgodnie z art 5 oraz art. 28 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. 2007 nr 231 poz. 1701) wnoszę o przeprowadzenie kontroli działania Centrum Egzaminów Medycznych mieszczącego się w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289 i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z dziedziny chorób wewnętrznych, oraz przygotowania i przeprowadzenia przez w/w organy Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych (PES) którego część pisemna odbyła się 16.10.2008 w Warszawie.

 

                                                           Uzasadnienie

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie chorób wewnętrznych odbył się w dniu 16.10.2008 w Warszawie i według regulaminu przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego obowiązującego od 8 marca 2007r., miał formę testu złożonego ze 120 pytań. Jednak w mojej opinii zarówno kierownictwo CEM oraz Państwowa Komisja Egzaminacyjna dopuściła się rażących zaniedbań i nieprawidłowości oraz bezprawnego działania nie mającego oparcia w przepisach prawa, a mianowicie:

  1. termin egzaminu został ogłoszony z opóźnieniem i został wyznaczony przed zakończeniem obowiązkowego kursu atestacyjnego, w którym uczestniczyła duża ilość osób planujących zdawać egzamin w sesji jesiennej
  2. czas trwania egzaminu został ogłoszony zbyt późno (niezgodnie z regulaminem)
  3. w trakcie trwania egzaminu unieważniono jedno pytanie, a po zakończonym egzaminie PKE unieważniła kolejnych 5 pytań z przyczyn merytorycznych oraz błędów w druku
  4.  PKE zmniejszyła liczbę pytań do 114 i wyznaczyła nowy próg zaliczenia w sposób przez siebie arbitralny i nie wynikający z zapisów regulaminu, co sprawiło iż w rzeczywistości próg stał się trudniejszy do uzyskania (o 6 punktów zmniejszyła się szansa uzyskania końcowego wyniku, a próg obniżył się jedynie o 4 punkty). Działanie PKE spowodowało, że nie został uwzględniony stracony czas, jaki zdający poświęcili na próbę odpowiedzi na błędnie przygotowane pytania (na odpowiedź na jedno pytanie było 70 sekund)
  5.  PKE niewłaściwie wyliczyła próg 60% z pozostałych 114 pytań – nie zgodnie z zasadami statystyki i na niekorzyść zdających
  6.  w wyniki zauważanych przez zdających błędu w kluczu kolejnego pytania, PKE dopiero w dniu 22.10.2008 uznała, łamiąc kolejny punkt regulaminu, dwie odpowiedzi za prawidłowe na jedno z pytań, co w konsekwencji sprawiło, że kilka osób z udzielonymi 68 prawidłowymi odpowiedziami na pytania w teście została dopuszczona do dalszego etapu egzaminu, a część zdających z taką samą liczbą punktów nie została dopuszczona do dalszej części PES
  7.  CEM odmawiając dostępu do pytań testowych w myśl wyroku WSA II SA/Wa 1907/07 łamie ustawę o dostępie do informacji publicznej, co skutkuje brakiem możliwości weryfikacji pod względem merytorycznym oraz metodologicznym pytań testowych. Także analiza statystyczna rozrzutu odpowiedzi udzielonych przez zdających wskazuje, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż kolejne pytania albo mają dwie lub więcej równorzędnych odpowiedzi lub po raz kolejny istnieje zły klucz odpowiedzi

 

Wobec całokształtu sprawy oraz braku satysfakcjonującej odpowiedzi na moje liczne skargi ze strony CEM a także organu nadzorującego tj Ministerstwa Zdrowia wnoszę jak powyżej

 

 

Z poważaniem

 

 

 

    podpis

 


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 16 odwiedzający (55 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free