EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  => postulaty zebrane na Forum Medycyny Praktycznej
  => skarga do Ministerstwa Zdrowia
  => postępowanie w sprawie skargi
  => wniosek o udostępnienie testów-do ściągnięcia
  => Aneks do skargi
  => Pismo do NIK
  => Wniosek o ujawnienie pytań
  => Zażalenie
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
wniosek o udostępnienie testów-do ściągnięcia

(miejscowość + data)

 

 

 

Wnioskodawca

(pełne dane adresowe + adres e-mail)

 

 

 

 

 

Centrum Egzaminów Medycznych
 ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź

 

 

 

 

 

Zgodnie z art.2 pkt 1 oraz art. 3 pkt 1.1 a także art. 14 pkt 1 ustawy  z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. nr 112 poz.1198 z późn zmianami) oraz prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 19.02.2008 sygn akt II SA/Wa 1907/07, wnoszę o udostępnienie wszystkich posiadanych przez Centrum Egzaminów Medycznych pytań testowych z zakresu (wpisać dziedzinę medycyny) w formie elektronicznej na stronie internetowej Centrum w terminie ustawowym tj 14 dni od daty otrzymania niniejszego wniosku.

W uzasadnieniu wniosku, zgodnie z wyrokiem WSA II SA/Wa 1907/07, podkreślam że informacje dotyczące zadań egzaminacyjnych wykorzystanych podczas Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie (wpisać dziedzinę medycyny) w posiadaniu CEM i są one informacjami publicznymi w świetle art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z tym podlegają regulacjom zawartym w w/w ustawie. W myśl art. 12 pkt 2 podmiot udostępniający informację publiczną zobowiązany jest zapewnić możliwość kopiowania jak i przenoszenia jej na dowolny nośnik informacji. Wobec posiadania strony internetowej Centrum spełnia warunek wynikający z art. 14  pkt 1, wobec czego nie istnieją żadne obiektywne przeszkody uniemożliwiające udostępnienie żądanej informacji publicznej

 

 

 

(podpis wnioskodawcy)

 

Wysyłamy wszyscy i wszystkie specjalności pocztą tj. listem poleconym oraz drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cem.edu.pl

 

 


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 19 odwiedzający (154 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free