EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  => ZBIORCZE OPRACOWANIE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH PES CHOROBY WEWNĘTRZNE Z SESJI JESIEŃ 2008r. DO JESIEŃ 2015r.
  => DO POBRANIA-testy z interny
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych WIOSNA 2019 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2016r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEN 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => STRONA Z TESTAMI PES+materiały dydaktyczne
  => MATERIAŁY OTRZYMANE OD ZDAJĄCYCH TEST INTERNA JESIEŃ 2009
  => SKANY TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => SKANY TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => EKG- CIEKAWA STRONA Z EKG
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
MATERIAŁY OTRZYMANE OD ZDAJĄCYCH TEST INTERNA JESIEŃ 2009


To pytanie o leczenie hypotyreozy było de facto dośc wredne: m. in pytano, czy należy zacząc od dużych dawek L-T4 i zmniejszac; otóż postępowanie jest zupełnie rózne w obrzęku śluzowatym (trzeba wysycic białka osocza) a inne u starszej osoby z wieńcówką...

1.Antybiotyk I rzutu w zapaleniu zatok- azitromycyna, amoksycylina, amo+klawulanian,ciprofloksacyna
2.Pyt. o tbc- test uwalniania interferonu dodatni u szczepionych BCG, zmiany w tbc pierwotnej w szczytach i segmentach tylnych, OT>10mm świadczy o czynnym zakażeniu
3. Jaki lek utrzymuje rytm zatokowy w niewydolności serca przy FAP(nie do kontroli akcji komór)-amiodaron
4.Gdzie obniżona jodochwytność tarczycy-Ch.G-B, I faza zap. podostrego, tyreotoxicosis medicamentosa
5.sarkoidoza- u połowy remisja po 2 latach, u większości powolne przejście z fazy I w II, z. Lofgrena źle rokuje
6.Leczenie ograniczonej postaci raka drobnokomórkowego płuca-chth, rtgth, operacja
7.Leki poprawiające rokowanie w niewydolności serca-bblokery, digoxin, diuretyki
8.Co wpływa na ryzyko wczesnego zgonu w ZP-hipotensja/wstrząs,wzrost troponin,przeciążenie PK
9.Najczęstsza przyczyna nzk-chns, long QT, kardiomiopatia przerostowa, arytmogenna dysplazja PK
10.Gwałtownie postępujące kzn-z.Goodpasture, ziarniniak Wegenera, ostre popaciorkowcowe kzn 11.Pewne rozpoznanie samoistnego śródmiąższowego zap.płuc- biopsja chir.,przezoskrzelowa, obraz TKWR
12. Przyczyny rozstrzeni oskrzeli-mukowiscydoza,aspergiloza oskrzelowo-płucna, samoistne włóknienie
13.GKS w zaostrzeniu astmy- tylko w ciężkim, lepiej iv, nie trzeba stopniowo odstawiać jeśli stosujemy mniej niż 3 tyg. i są włączone GKS wziewne
14.kamica struwitowa- leczenie zum,alkalizacja moczu, allopurinol, ograniczenie puryn w diecie 15.Leki zaostrzające GERD- teofilina, cablokery,azotany,nlpz, metoklopramid
16.Jakiego leku nie stosować w NT i nadczynności przytarczyc-tiazyd
16.Pozawątrobowe obj. WZW B- zap.naczyń, błoniasto-rozplemowe kzn
17.Co nie występuje w rozwiniętym DIC- wysoki fibrynogen
18.Co predysponuje do celiakii- niedobór IgA, cukrzyca t.1, autoimmunologiczne zap. tarczycy 19.Leczenie niedoczynności tarczycy-lewoskrętna sól tyroksyny, czy zaczynamy od dużych dawek 20.Najczęstsza trombofilia u rasy białej
21.W jakich stanach niedobór wit. D
22.Jaki antybiotyk w IZW na własnej zastawce wywołane przez MRSA
23. Obj. paranpl w raku płuca
24. Diagnostyka różnicowa kolki żółciowej- zap.dr.żółciowych, zawał, porfiria,perforacja wrzodu, kolka nerkowa prawostronna
25.Ekwiwalenty dławicy
26.Niewydolność serca z dużym rzutem- znaczna anemia, przetoki naczyniowe, czerwienica, marskość wątroby
27.Co nie jest wczesnym powikłaniem transfuzji- hemoliza, anafilaksja, gorączka, plamica małopłytkowa
28.Leczenie z. wątrobowo-nerkowego-dializa, MARS, zespolenie wrotno-systemowe
29.Czy wszczepienie stentu powlekanego zmniejsza ryzyko zgonu w porównaniu z metalowym 30.Czas od zamknięcia t.wieńcowej a pojawienie się zaburzeń kurczliwości w echo (sekundy czy minuty) i czy można na tej podstawie rozpoznać zawał
31.Reaktywne zap. stawów- czy stosować antybiotyk bez potwierdzenia infekcji, GKS i leki rozszerzające źrenicę przy zajęciu oka 32.Kiedy podejrzewamy HIT- spadek płytek> 50%, zakrzepica, krwawienie, dreszcze i spadek RR po podaniu iv

 SIADH:1. bóle głowy, 2.nudności i wymioty, 3.apatia, 4. obrzęki, 5.drgawki -
Objawy rakowiaka: 1.zaczerwienienie twarzy, 2. biegunka i wymioty, 3.nadcisnienie tętnicze, 4. A+B, 5.A+B+C. -
Jednym z powikłań twardziny układowej jest twardzinowy przełom nerkowy. Aby mu zapobiec należy unikać stosowania: 1. cyklosporyny, 2. beta-blokerów, 3. inhibitorów ACE, 4.A+B, 5.A+B+C. -
powikłaniem przewlekłej niewydolności nerek nie jest: 1.niedokrwistość, 2. nadciśnienie tętnicze, 3.niedoczynność przytarczyc, 4.hiperfosfatemia, 5.niedożywienie białkowo-kaloryczne.


Kobieta 20-letnia z objawami dyzurycznymi - co zastosować - kotrimoksazol przez 3 dni, augmentin przez 7 dni, tetracykliny ponieważ podejrzewamy chlamydię i chyba chinolony

Metodą do rozpoznwania zapalenia trzustki jet - i była odp. TK z kontrastem
Twardzinowy przełom nerkowy może wywołać: -cyklosparyna A,-ACE-bloker, - beta-bloker i kombinacje
Objawy sercowo-naczyniowe w toczniu układowym: a) zapalenie osierdzia, b) zapalenie wsierdzia typu Libmana-Sacksa,c) wcześniejszy rozwój miażdzycy, d) a+b, e) a+b+c

Do skórnych objawów tocznia układowego nie należy: a)rumien w kształcie motyla na twarzy b)rumień krążkowy, c)rumień heliotropowy wokól oczu d) łysienie, e)niebolesne owrzodzenia w jamie ustnej
W zakażeniu chlamydia pn i mykoplazma pn mozna stosować: a)makrolidy, b)tertracykliny c) chinolony, d) a+b e) a+b+c
Antybiotyk przy podejrzeniu inf. Pseudomonas - gentamycyna, penicylina,ciprofloksacyna, kotrimoksazol, cefalospopryna???
Leczenie z wyboru przy zatorowości powikłanej wstrząsem: tromboliza, czy heparyny.

Chora z astmą dobrze kontrolowaną wziewnymi glikokortykosterydami obecnie w ciąży i co robić - czy pozostawić aktualne leczenie, czy dodać beta-mimetyki, czy sterydy doustnie, była też odp że sterydy p-wskazane w czsie ciązy.
Pytanie z gatunku prawda-parwda, tu akurat fałsz-fałsz: W lekkiej postaci ostrego zapalenia trzustki stosuje się rutynowo antybiotyki, ponieważ szybkie wdrożenie antybiotykoterapii zapobiega przejściu w ciężką postać i wtórnemu zakażeniu martwicy.
Leki p-wskazane w leczeniu nadcisnienia w ciązy: a) ACEI, b) ARB c) ca-blokery d) a+b, a+b+c

Był opisany przpadek kobiety z osłabieniem, objawem Reyno, obrzekami stawowymi i p-ciałami anty U1-RNP - co rozpoznać - twardzina, mieszana choroba tkanki łacznej itp.


Co potrzeba do rozpoznania pierwotnej marskości żółciowej: -wzrost ALAT,ASPAT,-wzrost fisf.alk.,-AMA,-ANA,-pANCA, badanie hist-pat -kombinacja tych odpowiedzi. U chorego hospitalizowanego z powodu zaostrzenia POCHP należy wykonać: a)rtg klatki piersiowej, b)gazometrię krwi tętniczej, c)spirometrię, d)a+b, e) a+c.
 Do kryteriów rozpoznania przewlekłej białaczki szpikowej nie należy: a) bazofilia>20%,b)małopłytkowość <10000 lub nadpłytkowość >100000, c)obecność 10-19% blastów w szpiku i we krwi obwodowej, d) obecność genu BCR-ABL lub gnu Ph. i kombinacje tych odpowiedzi

Przerzuty do wątroby najczęściej wystepują w raku a) okrężnicy i odbytnicy,B0piersi,c)nerki d) płuca,e) żoładka

 Różnicowanie pierwotne i wtórnej nadczynności kory nadnerczy - co potrzeba: ACTH, test z CRH, test z 8 mg.Dexametazonu i kombinacje.

Pierwszym uchwytnym klinicznie objawem nefropatii cukrzycowej jest: a) wzrost kreatyniny, b) zmniejszenie GFR, c) mikroalbuminuria, d) jawny białkomocz, e) zespół nerczycowy

Wtórne submikroskopowe zapalenie nerek a) może wystapić po leczeniu litem, b) może wystąpić po leczeniu NLPZ, c) ustępuje samoistnie po odstawieniu leku d) a+c, e) a+b+c

 Powikłane zakażenie układu moczowego to: a) każde u mężczyzny b) u kobiety z bardzo dużą bakteriurią, c) u kobiety z wadą układu moczowego, d) a+c, e) a+b+c


Ad Ani- do leków podstwowych w gruźlicy nie nalezypirazynamid, etambutol, etionamid, streptomycyna, rifampicyna- nie było izoniazydu a odp. prawidłowa to etionamid-wg Szczeklika


Cz w pytaniu o hipersplenizm byla odp uwzględniajaca biopsję szpiku + morfologię? Wydaje mi się ,że były takie odp.1)USG jamy brzusznej , 2)morfologia 3)biopsja szpiku, 4)USG jamy brzusznej +morfologia 5) USGjamy brzusznej + szpik.


Ten pacjent z POChP był jeszcze w III stadium, co trochę zmienia postać rzeczy... Rzeczywiście, w kompendium brak jednego kroku w algorytmie...

Pacjent z POChP, częste zaostrzenia ( nie podane ile w jakim czasie ), jak leczyc. A b2 dlugo B b2 dlugo + teofilina C b2 dlugo + tiotropium + sterdy wziewny D ... E .... Pytanie nr.

45 w wersji 1, mozna zaskarzyc ze wzgledu na brak danych jak czesto i ile infekcji.


algorytm w kompendium nie uwzględnia obserwacji objawów, które uwzgldnia "pełna duża wersja" szczeklika. Myślę jednak że rozstrzygające są tu wytyczne PTD.

Pytanie o cukrzycy rzeczywiście ciekawe. Algorytm w kompendium str 659: GCT cukier powyżej 200 - cukrzyca. Polskie wytyczne PTD - nie można rozpoznać cukrzycy na podstawie samego testu przesiewowego...


O zapaleniu zatok - poślesz do szpitala gdy: a/ obrzęk oczu, b/ silny ból głowy nie ustępujący po konwencjonalnym (stosowanym) leczeniu, c podwójne widzenie, d i e kombinacja w/wymienionych
O chorobie Burgera, co jest charakterystyczne: a/ chromania przestankowa, b. (chyba), c. najsilniejszym czynnikiem ryzyka jest hipercholesterolemia. D i E kombinacja w/wymienionych.
O chorobie Prinzmetala: a. występuje po wysiłku fizycznym b. w czasie bólu uniesienie odcinka ST, c. B-bloker zmniejsza objawy. D i e nie pamiętam, ale chyba kombinacja w/wymienionych. Wydaje mi się, ze to wszystko co zapamiętałam, jak mi się przypomni to jeszcze prześlę.


Laki, słusznie twierdzisz,ze cukrzycy u ciezarnych nie mozna rozpoznac na podstawie testu z 50 g glukozy, wynika to zarowno z tabelki w Szczekliku jak i z aktualnych wytycznych.Nalezy wykonac test z 75g i to jest podstawa do rozpoznania cukrzycy.To pytanie ma 2 prawidlowe odpowiedzi,wiec powinno byc uniewaznione..

FiO2> 400 było przy kryteriach ARDS a nie przy leczeniu tlenem.
Poza tym były zmiany radiologiczne, i podwyższone ciśnienie w LP (dokładnie nie pamiętam)

Tak było pytanie o gruźlicy, przypomniałam sobie: 1. Lekami popdstawowymi w gruźlicy nie są (nie jest). A, pyrazynamid, B.ryfampicyna, C. etionamid, D. izoniazyd, e. streptomycyna. 2. neuropatie cukrzycowa od naczyniowej odróżnia A. ból podczas ruchu, b. ciepła stopa, c. zmiany zgorzelinowe, e i d to były kombinacje aic, biC 9dobrze nie pamiętam. 3. Celem tlenoterapii jest: stosowanie, gdy FiO2> 400, B. utrzymac PaO2 > 60 mmHg, C. gdy PaCO2 > 55 mmHg należy zwiększyc podaż tlenu. CiD nie pamiętam, ale też hyba kombinacja w/w stwierdzeń.

Czy cukrzycę u ciężarnych na pewno można rozpoznać na podstawie testu przesiewowego. W stand. z 2009 jest zdanie że nie można. To by powodowało że w tym pytaniu są dwie prawidłowe odpowiedzi. Proszę o opinię !(mam 71 punktów):))


Pacjent 70 lat z AF, leczony VKA. Ma miec prostatektomie, jak zmienic leczenie. A odstawic VKA i dac heparyne B ... C ... D ... E ...

SArkoidoza A ostry początek źle rokuje B zazwyczaj ustępuje samoistnie w ciągu 2 lat C zazwyczaj nie przechodzi w fazę > 2 D A + B + C E B + C /////// Gruźlica ( jedno lub dwa pytania, nie pamiętam dokładnie ), chyba TWW A OT > 10mm świadczy o zachorowaniu ( zakażeniu??? ) B przebyte szczepienie nie wpływa na wynik testu wydzielania inf. Γ C pierwotna lokalizacja to szczyty górnych płatów płuc D pierwotna lokalizacja to szczyty dolnych płatów płuc

1. Eradykacja HP pylori -leki, ktore zastosujesz (TWW) A. IPP B. matronidazol C. klarytromycyna D. amoksycylina D. H2 blokery 2. Celem potwierdzenia eradykacji HP zastosujesz nastepujace testy (TWW - nie było mozliwości tylko b z c A. badanie serologiczny z obecnościa p/ciał w klasie IgG B. szybki test ureazowy w trakcie gastroskopii C. badanie histologiczne D. test oddechowy ze znacznikiem C14 E. test wykrywający antygen H. pylori w kale. 3. Swiąd po kąpieli występuje w następujacych schorzeniach A. chłoniak Hodgina B. chłoniak Sezary'ego C. Czerwienica prawdziwa D. prawdziwe A,B E. wszystkie prawdziwe. #. U pacjenta z wyrównaną cukrzyca na lekach doustnych włączysz insuline do leczenia w przypadku: a. operacji dużej chirurgicznej b. ciaży, c. świeżego zawału serca d. a i b e wszystkie. Bylo jeszcze o hipofosfatemii: gdzie występuje, ale nie chodziło tylko o nadczynność tarczycy, ale zespoł zmiażdżeniowy, ciężka kwasica, alkaloza, cos z zaburzeniami potasu, yego nie pamiętam, ale byłu 2 takie pytania i testy wielokrotnego wyboru.

1.Podaję zapamietane pytania: u którego pacjenta zastosujesz lignokainę w 1 dobie świeżego zawału serca: A. R/T B. krótkie wstawki częstoskurczu komorowego C. wieloksztaltny czestoskurcz komorowy. D. wszystkie prawdziwe E. Nie zastosujesz w tych przypadkach swoistego leczenia. 2. Zespół nerczycowy rozpoznasz gdy utrata bialka wynosi A.1,0 B.1,5 C. 2,0 D.3,0 E.3,5 3. O PCi prawdą jest że: A wskazane jest wykonanie, gdy uplynęło 2-12 godzin i zabieg mozna wykonać w ciagu 2 godzin od 1 kontaktu B. zabieg ożna wykonac po upłuwie 24 godzin, gdy stan chorego jest stabilny, bez objawów niedokrwienia C. Wszczepienie stentu DES zmiejsza ryzyko zgonu w porównaniu z stentem metalowym D. prawdziwe A,B E wszystkie prawdziwe. 3. W niewydolności skurczowej krążenia u pts. z napadowym migotaniem przedsionków zastosujesz, celem kontroli rytmu zatokowego A. B-bloker, B. amiodaron C. digoksin D. werapamil E. chyba rzadnego z tych leków. 4. W celu zniesienia astmy wysiłkowej po wysiłkowym skurczu oskrzeli zastosujesz: a. salbutamol B. formoterol c. salmeterol d. prawdziwe A, B. E. wszystkie prawdziwe.

DZIEKUJE CI MAG - TAK OCZYWISCIE O POWIKLANIA:)

Wlaśnie nie chodziło o lek przeciwkrzepliwy-tylko przeciwzakrzepowy!A to ma kolosalne znaczenie dla udzielenia prawidlowej odpowiedzi.

Jaki lek przeciwkrzepliwy można podać w świeżym zawale pacjentowi , który dostał streptokinazę: 1)asa 2)klopidogrel 3)fundaparinuks lub HNF lub HDCz 4)wszystkie prawidłowe 5)żadne nie prawidłowa

Wysięk opłucnowy: A marskość wątroby B niewydolność serca C rak jajnika D zespół nerczycowy E OZT Niewydolność serca ze zwiększonym rzutem: A znaczna niedokrwistość B duża przetoka tętniczo-żylna C niedoczynność tarczycy D … E A + B Pacjent bez CAD i DM, kiedy jego ryzyko sercowo-naczyniowe jest wysokie: A cholesterol całkowity > 240 B RR > 140/90 C Score > 5% D A+B E A+B+C Maska bólu wieńcowego: A dusznośc B zasłabnięcie. Omdlenie C nudności,wymioty D A+B E A+B+C 28 latka trafila do szpitala z powodu ciężkiego rzutu colitis ulcerosa, jakie badania wykonac: 1 kolonoskopia 2 wlew doodbytniczy 3 RTG brzucha 4 posiew stolca 5 badanie stolca w kierunku toksyny C. difficile 6 badanie w kierunku CMV TWW W OZW echokardiografia jest przydatna bo: A po kilkunastu sekundach pokazuje odcinkowe zaburzenia kurczliwości co świadczy o martwicy B po kilkunastu minutach pokazuje odcinkowe zaburzenia kurczliwości co świadczy o martwicy C po kilkunastu sekundach pokazuje odcinkowe zaburzenia kurczliwości co świadczy o niedokrwieniu D po kilkunastu minutach pokazuje odcinkowe zaburzenia kurczliwości co świadczy o niedokrwieniu E wszystkie fałszywe W łagodnym OZT standartowo podajemy antybiotyki. Zapobiega to przejściu formy łagodnej w ostrą. A 1 prawdziwe 2 fałszywe itd. Prawdziwe że oba fałszywe. Biegunka ze stolcami pienistymi i tryskającymi, z pH < 5,5 jest objawem: A zaburzeń trawienia dwucukrów

 

Rzeczywiście egzamin nie należał do łatwych. Pisałem na sali gdzie doszło do tego nieprzyjemnego zdarzenia z jednym z lekarzy piszących - do Renaty to nie było NZK tylko napad padaczki i niestety na tym zakończył się ten egzamin dla tego człowieka - bardzo smutna sprawa, mam nadzieję że doc Imiela anuluje mu termin

1.zespół rozrostu bakteryjnego 2.rozpoznanie rzs na podstawie badan:chodzilo o antyCCP 3.świąd po kapieli-znów czerwienica prawdziwa, do wyboru zespół Sezaryego 4.kombinacja do hiperfosfatemii 5.kombinacja do hipofosfatemii 6.rozpoznanie cukrzycy- nalezalo wykluczyć jednorazowy pomiar przygodnej glikemii powyzej 200 md/dl 7.leczenie zatorowości płucnej wysokiego ryzyka- tromboliza 8.kryteria ARDS 9.lek kontrolujący czetość rytmu u chorego z niewydolnością serca i FA - Bbloker, inne odp. to digoksyna, amiodaron 10.testy hormonalne do różnicowania przysadkowej i nadnerczowej przyczyny zespolu cushinga- test hamowania dexametazonem, z CRH i ACTH 11.niedobór wit. D3 występuje w :niewydolności nerek, watroby, celiakii 12.cechy charakteryzujace metforminę- nalezalo wykluczyć mozliwość stosowania w niewydolności wątroby 13. w których ostrych stanach zastosujesz insulinoterapię, zamiast doustnego 14. przypadek kliniczny z zakrzepową plamicą małopłytkowa 15. lek pierwszebo rzutu w anginie PBHA -cefalosporyna I, wykluczyć doxycyclinę i kotrimoksazol 16. jakie to ZUM powikłane 17. u kobiety z dyzuria co zastosujesz-chodzilo o 3 dni kotrimmoksazolu pytania z postepów w chorobach wewnętrznych MP i kompendium Szczeklika na pamięć

cd. 15)podczas leczenia streptokinazą należy podać następujące leki: a)ASA; b)klopidogrel; c)HDCz lub HNF lub fondaparynuks;c)wszystkie 16) Co należy do skali Wellsa w ZŻG (nie! ZP)? 1.nowotwór złośliwy, 2.porażenie, niedowład lub niedawne unieruchomienie kończyny w opatrunku gipsowym, 3.niedawne unieruchomienie w łóżku przez > 3 dni lub duży zabieg chirurgicznyw ciągu ostatnich 4 tyg, 4.obwód golenie wiekszy o >3cm w porównaniu z bezobjawową kończyną (...), 5.przebyta ŻCHZZ - odpowiedzi a-e to kombinacja powyższych 17) Który lek NIE należy do podstawowych leków stosowanych w gruźlicy: a.pyrazynamid, b. etambutol, c.etionamid, d.ryfampicyna, e. sterptomycyna 2 lub 3 18) Objawy zespołu Lofgrena w sarkoidozie - należało wykluczyć objaw który nie występuje: a.gorączka, b.ból stawów, c.rumień guzowaty, d.powiekszenie śledziony, e.powiększenie węzłów chłonnych wnęk 19) Do powodów przewleklej choroby nerek nie nalezy: A:niedokrwistość B:nadcisnienie tetnicze C:niedoczynnosc przytarczyc D:hiperfosfatemia E:niedozywienie kaloryczno-bialkowe 20) Co jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania spirometrii? A. swiezy zawał serca B. odma opłucnowa C. krwioplucie nieznanego pochodzenia D. prawidłowe Ai B E. prawidłowe A,B,C. 21)sarkoidoza prawdziwe stwierdzenie to: 22)stolce pieniste i strzelające wystepują w : zaburzenia trawienia dwucukrów, rozrost bakteryjny, leki przeczyszczające 23)wskazania do leczenia STEMI-przykłady: pytanie z MP 24)kobieta w ciąży-z cechami zatorowości płucnej i z przebytą ŻChZZ : postępowanie(CT gdy(+) to leczenie p/krzepliwe) 25)postępowanie u pacjenta z podejrzeniem ZP i wstrząsem-leczenie fibrynolityczne 26)przyczyny roztrzeni oskrzeli: mukowiscydoza,alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna,pylice(?) 27) u pacjenta hospitalizowanego z powodu zaostrzenia POCHP wykonujemy następujące badania z wyjątkiem:spirometrii 28)lecznie zaostrzenia POCHP spowodowanego pseudomonas-ciprofloksacyna 29)kryterium białkomoczu nerczycowego, wymienione wartości(prawidłowa odp.>3.5g./1.73 m2/dobę) 30) wtórne submikroskopowe zapalenie nerek: a)czynnik wywołujący to lit, b)czynnik wywołujący to NLPZ-ty, c)odstawienie leków powoduje samoistne ustąpienie białkomoczu, d)wszystkie

zebrałem wszystkie pytania zarówno z waszych postów jak i ze swojej pamięci: 1.lekiem pierwszego rzutu w ZZP? A.azytromycyna;B.amoksycyklina C.Amoksycyklina z klawulanianem D.rzadne(pytanie o tyle podchwytliwe, że leczenie zaleca się po okresie ok. 4 tygodni i wtedy lekiem z wyboru jest B, natomiast wcześniej nie stosuje się antybiotykoterapii) 2. Pacjenta z jakimi objawami należy skierować do szpitala: a.obrzęk powiek; b.diplopia c. silny ból głowy jednostronny lub obustronny 3.postępowaniu w rozwarstwieniu aorty typu A (operacja w trybie pilnym,stent, czekaj , operacja gdy krwiak około aortalny) 4.jak długo stosujemy prep. żelaza po wyrównaniu niedoboru w niedokrwiestosci z niedoboru Fe(a.1-2 tygodnie, b)1-2 msc. C)4-6 msc.D) nie podajemy lprep. Fe po wyrównaniu Hg) 5.pierwszy marker NN w DM ( a.wzrost kreatyniny,b. mikroglobulinemia) 6.postępowanie po rozpoznaniu w RZS-kombinacje Prawidłowa odp.3 msc. NLPZ+GKS ew, następnie leki modyfikujace przebieg choroby 7.kryteria rozp. PBS (Phe) 8.SIADH obraz kliniczny-bez obrzęków 9.jakie niedokrwiestosci spełniają następujący parametr MCV>92 (talasemia,niedobór b12, niedobór kw.foliowego) 10.Zespół zmiażdżenia-jakie parametry biochemiczne krwi ulegają zwiększeniu? CK,mioglobina,Ca,Pi-odp. wszystkie 11. i 12 zapobieganie obturacji powysiłkowej: oczywiście SABA(salmeterol) i LABA szybko działający(formeterol) 13)Hipersplenizm stwierdza sie na podstawie:a)USG j.brzusznej; b)morfologii; c)biopsji szpiku; d)A+B;e) wszystkie 14)które leki maja wpływ na acenokumarol: erytromycyna,rifampicyna,amiodaron,karbamazepina,kombinacje

Co do komentarza od Iwony. Chodziło raczej o POWIKŁANIA przewlekłej niewydolności nerek i podanie fałszywej odpowiedzi, którą była oczywiście niedoczynność przytarczyc.

1)Hipersplenizm stwierdza sie na podstawie:a)USG j.brzusznej; b)morfologii; c)biopsji szpiku; d)A+B;e) wszystkie 2)które leki maja wpływ na acenokumarol: erytromycyna,rifampicyna,amiodaron,karbamazepina,kombinacje 3)podczas leczenia streptokinazą należy podać następujące leki: a)ASA; b)klopidogrel; c)HDCz lub HNF lub fondaparynuks;c)wszystkie


1.Co jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania spirometrii? A. swiezy zawał serca B. odma opłucnowa C. krwioplucie nieznanego pochodzenia D. prawidłowe Ai B E. prawidłowe A,B,C.
przypomniałam sobie ok 90 pytań nie wszystkie w całości jutro lub pojutrze przysle pozdrwaiam zdajacych

zapamietane pytanie: wersja druga.pytanie nr.58: Do powodów przewleklej choroby nerek nie nalezy: A:niedokrwistość B:nadcisnienie tetnicze C:niedoczynnosc przytarczyc D:hiperfosfatemia E:niedozywienie kaloryczno-bialkowe

Pytania, które pamietam: 85. wersja I - Objawy zespołu Lofgrena w sarkoidozie - należało wykluczyć objaw który nie występuje: a.gorączka, b.ból stawów, c.rumień guzowaty, d.powiekszenie śledziony, e.powiększenie węzłów chłonnych wnęk 108. wersja I - Który lek NIE należy do podstawowych leków stosowanych w gruźlicy: a.pyrazynamid, b. etambutol, c.etionamid, d.ryfampicyna, e. sterptomycyna 2 lub 3 wersja I - Co należy do skali Wellsa w ZŻG (nie! ZP)? 1.nowotwór złośliwy, 2.porażenie, niedowład lub niedawne unieruchomienie kończyny w opatrunku gipsowym, 3.niedawne unieruchomienie w łóżku przez > 3 dni lub duży zabieg chirurgicznyw ciągu ostatnich 4 tyg, 4.obwód golenie wiekszy o >3cm w porównaniu z bezobjawową kończyną (...), 5.przebyta ŻCHZZ - odpowiedzi a-e to kombinacja powyzszych Poza tym było kilka pytań z gospodarki wapniowo-fosforanowej, leczenie zawału, leczenie SLE, leczenie dny moczanowej, rozpoznanie cukrzycy, kwalifikacja do dializ w ONN. Podsumowując ten test - prawie wszystkie (znaczącą większość) odpowiedzi na pytania można znaleźć w Szczekliku nawet tym małym-kompendium (polecam do nauki), kilka pytań to pytania wzięte z testów Medycyny Praktycznej - ja ne dzień przed przerobiłam testy z MP z 2009 roku i ok. 5 pytań było identycznych; polecam wszystkim zrobić to samo. Pozdrawiam i zyczę powodzenia.

Nie pamiętam nr. ale były następujące pytania: 1. lekiem pierwszego rzutu w ZZP? 2. Pacjenta z jakimi objawami należy skierować do szpitala: a.obrzęk powiek; b.diplopia c. silny ból głowy jednostronny lub obustronny 3.postępowaniu w rozwarstwieniu aorty typu A 4.jak długo stosujemy prep. żelaza po wyrównaniu niedoboru w niedokrwiestosci z niedoboru Fe 5.pierwszy marker NN w DM 6.postępowanie po rozpoznaniu w RZS-3 msc. NLPZ+GKS ew, następnie leki modyfikujace przebieg choroby 7.kryteria rozp. PBS 8.SIADH obraz kliniczny-bez obrzęków 9.jakie niedokrwiestosci spełniają następujący parametr MCV>92 10.Zespół zmiażdżenia-jakie parametry biochemiczne krwi ulegają zwiększeniu? CK,mioglobina,Ca,Pi-odp. wszystkie 11. i 12 zapobieganie obturacji powysiłkowej: oczywiście SABA(salmeterol) i LABA szybko działający(formeterol) Jak przypomnę sobie inne pytania to napiszę. P.S. co do wątpliwego pytania to zastanawiałem się nad rozwarstwieniem ponieważ szczeklik podaje dwie metody postępowania zależnie od morfologii zmiany-stentowanie lub zabieg operacyjny klasyczny ze wstawieniem protezy. Zgadzam się że test nie był już tak łatwy jak wiosenny ale był do zdania- niestety Pan profesor powinien sam układać pytania, ew. sprawdzić czy wszystko jest w szczekliku(ja kryteriów hospitalizacji z powodu powikłań ZZP nie znalazłem, może za mało się uczyłem). Pozdrawiam zdających w następnym terminie w tym moją małżonkę.

Jeszcze jedno. Gdzie występują przeciwciała typu ciepłego przeciwko krwinkom czerwonym? Kombinacje: 1. SLE 2. Mycoplasma pneumoniae 3. CMV 4. CLL 5. Metyldopa. 5. Chłoniaki nieziarnicze

Jeszcze jedno: Jeszcze jedno. Gdzie występują przeciwciała typu ciepłego przeciwko krwinkom czerwonym? Kombinacje

Byłam na sali gdzie na początku doszło do NZK u zdajacego, wszyscy sie zestresowali, reanimacja itd, wszystko obok mnie. Egzamin przedłużono. zabrakło mi jednego punktu - czy w zwiazku z tym nie byłoby wskazane wystapić o anulowanie jednego terminu dla zdajacych w tyej sali? Poza tym czy ktoś pamieta jakies pytania które możnaby było reklamować ? odezwijcie sie proszę.

Nie pamiętam numeru pytań Jaka jest najczęstsza przyczyna wtórnej hipercholesterolemii: A. PNN B. Cholestaza C. Niedoczynność tarczycy D. Nadczynność tarczycy E. Zespół nerczycowy

Zdałam za 4 razem ale test był trudny.Organizacja i atmosfera o" niebo" lepsza niż w sesjach jesień 2007 i wiosna ,jesień 2008. Zapamiętałam pyt.54 wersja II : Jakie sa przyczyny hipofosfatemii 1.niedoczynność przytarczyc 2.niedożywienie białkowe 3. zasadowica oddechowa 4. (nie pamiętam) 5.faza kataboliczna po urazie Odp. a.125 b.234 c.1234 d.2345 e.wszystkie . prawidłowa odp.B

Test jeśliby powiedzieć których jednostek chorobowych dotyczył to każdy by stwierdził, że łatwe ale... No właśnie diabeł tkwił w szczegółach. Ale wg mnie był naprawdę trudny. Pytania były bardzo, bardzo szczegółowe. I nie zgadzam się z prof.Imielą który na początku egzaminu stwierdził, że w pytaniach nie ma żadnych haczyków bo było ich od groma. Te haczyki to naprawdę wyjątkowe szczegóły, które moim zdaniem nie miały wartości klinicznej. Takich pytań było koło 30-stu. Aha,i niech nikt się nie łudzi, że jest to test jednokrotnego wyboru bo 60% testu to było prawdziwe jest A i B, C i D albo w ogóle prawdziwe są zdania 1,2,3,4,5,6... itd - wiecie o co chodzi. Na koniec powiem Wam, że zdałem ale nie odczuwam satysfakcji bo nie tak rozumiem tzw."klinikę"o której tak wiele mówił konsultant (choć uważam go za fajnego gościa), a pytania podobno miały być czysto kliniczne. Jutro się "zepnę"i zacznę Wam odtwarzać.Pozdro.

Test dość trudny, choć dotyczący w większsości przypadków chorób powswzechnie spotykanych- zatorowości, astmy,zawału, RZS. Z pytań które zapamiętałam- zaburzenia spotykane w PChN: niedokrwistość, hiperfosfatemia,niedożywienie baiałkowe, hiperpotasemia.Oprócz tego pytali także o lek hipotensyjny przeciwskazany w nadczynności przytarczyc- w w domyśle w hiperkalcemii-wymienione-ACEI, tiazydy, Ca-blokery,chyba jeszcze b-blokery(odp.tiazydy), Jakie wskażiki w rozp. RZS-wśród nich RF,accp. Zdałam, choć uczucia mieszne- rónie dobrze mogłoby być i lepiej i gorzej punktowo..

Test był znacznie trudniejszy niż w poprzedniej sesji - jest to opinia wszystkich znajomych, z którymi dziś zdawałem. Przyzwoity to był test z Ekg. Jedyne pytanie, które w całości mi teraz przychodzi do głowy po tej wyrzynarce, to coś w tym stylu: Kombinacja jakich leków stosowana jest w eradykacji Hp? Odpowiedzi; IPP, metronidazol, amoksycylina, klarytromycyna i H2bloker. Akurat to niezwykle banalne.

Generalnie cudów nie było. ze 20 pytań banalnych, z 10 z puli kosmicznej. Spróbuję coś spisać i podrzucić- ale to jutro- jak trochę wytrzeźwieję. Aha, test chyba trudniejszy niż wiosną.

Na koniec sprostowanie, troche z emocji narobiłem byków. W pytaniu o leki p/krzepliwe przy zastosowaniu streptokinazy oprócz ASA i klopidogrelu byla do wyboru jeszcze heparyna i fondaparynuks. W pytaniu o przewlekłą hiponatremię mozna bylo jeszcze zaznaczyc, że towarzyszy jej też niedobór wewnątrzkomórkowego K oraz że należy ją uzupełniac powoli. W pytaniu o oporną na leczenie polimialgię do wyboru było tez przywalenie chorej CF no i rzecz jasna ponowne rozważenie trafności diagnozy. jeszcze garśc: Pytanie o najczęstszą przyczyne zgonu w ESRD - do wyboru różne zaburzenia jonowe, kwasowo-zasadowe i choroby sercowo naczyniowe. Czy u osoby ze świeżym zawałem zjawisko R/T, nsVT wymaga specyficznego leczenia p/arytmicznego? Jakie są oznaki skutecznej reperfuzji? (>50% obniżenie ST w odpr. z największym wyjściowym uniesieniem? arytmie? ustąpiennie bólu? czy wszystkie?) Nie sądzę żeby ujawnianie takich pytań było czymś złym, karygodnym, bo wynika z nich po prostu wniosek dla uczących się, że aby zdac trzeba znac drobiazgowo standardy postępowania w najczęstszych chorobach i miec ogólne pojęcie o mniej częstych. A o to chyba chodzi w pracy internisty? Na pewno Panom Profesorom nie zabraknie nigdy pytań tzw. 'różnicujących" - dla tych, którzy chcąna egzaminie sięgnąc po najwyższe laury. Ja sam przez 2 m-ce kucia uzbierałem sobie kajecik pełen różnych pytanek ułożonych na podst. lektury naszego Talmudu Babilońskiego. jak mi kiedyś jakiś student podpadnie.......

Było też parę pytań o zaburzenia jonowe: czy bezobjawowa hiponatremia jest przewlekła? Kiedy występuje hipo- a kiedy hpierfosfatemia? (katabolizm, rabdomioliza, niedoczynnośc przytarczyc, niedożywienie...) Kiedy występuje hipokaliemia? Czy UIP można rozpoznac na podstawie tylko biopsji przezoskrzelowej, tylko biopsji chirurgicznej, wyłącznie na podstawie TKWR - a może potrzebne są wszystkie 3? (Pyt. trochę niejednoznaczne bo zabrakło danych klinicznych..) Jakie są zalety metforminy? Czy należy do nich stosowanie w niewydolności wątroby? Pacjentka z rozp polimialgii reumatycznej nie czuje się lepiej po GKS? Co zrobic? przyladowac GKS? Pacjent z dną stawową i bolesnym obrzękiem kolana przyjał na wasną rękę kolchicynę 4 x 1 mg, dostał bólów brzucha i biegunki. Co zrobic? Zmniejszyc dawkę i podac loperamid? Podac indometacynę? Nakłuc staw czy nie zainfekowany? Moze i jedno i drugie? A moze allopurinolek? OGÓLNE WRAŻENIE; Egzamin pod egidą Pana Prof. J. Imieli jest wyważony, życiowy. Pytania glównie o standardy postępowania w POChP, zawale, cukrzycy, zakrzepicy/zatorowości, o zaburzenia jonowe, najczęstsze endokrynopatie. Żadnych chińskich ziół. Było, owszem, wiele pytań nad którymi nieźle połamałem sobie głowę - i te m. in postarałem się przytoczyc) ale rzeczywiście dlatego że zabraklo mi tutaj wiedzy o szczegółach standardów w podstawowych chorobach... ale i tak jakoś zdałem, więc głowa do góry, nie jest tak źle

Czy submikroskopowe zapalenie nerek może by wywołane przez lit? A przez NLPZ? i czy ustępuje po odst tych leków? Jakie leczenie p/krzepliwe dla pacjenta z STEMI leczonego fibrynolitycznie SK? ASA? Klopidogrel? Czy wszystkie? Czy po każdym zawala trzeba przyjmowac rok klopidogrel, czy tylko po wszczepieniu stentu? przypadek pacjentki z bólami stawowymi i p/ciałami U1-RNP. Co to za choroba tkanki łącznej? Dziewczyna w ciąży z ZŻG w wywiadach ma dusznośc, sinicę, hipoksję, zasadowicę oddechową. Czy oznaczysz d-Dimer a angio-TK w zależności od wyniku? Czy od razu zlecisz TK i podasz heparynę nie czekając na wynik? A może acenokumarolek?

Czy u chorego hospitalizowanego z powodu POChptrzeba wykonac spirometrię? RTG? gazy? czy wszystkie 3? Jakie jest badanie róznicujące przysadkowy od nadnerczoweog z. Cushinga? ACTH? Test z CRH? Hamowanie DXM? Czy tylko 2 pierwsze? Dziewczyna z astmą kontrolowaną przez steryd wziewny w ciąży. Czy odstawiac steryd i zastępowac beta-mimetykiem? Czy kontynuowac? Pacjent z niedokrwistoscią mikroangiopatyczną, prawidłowymi czasami krzepnięcia, i zaburzeniami z OUN. Czy to TTP czy HUS?


Czy PCI a) z wszczepieniem stentu powlekanego istotnie przedłuża życie w porownaniu z wszczepieniem metalowego? czy jest p/wskazany we wstrząsie? czy trzeba gowykonac jeśli da się dowieźc pacjenta w ciągu 2 h?

zapamiętane pytanie 1.Najczestsza przyczyna hyprcholeserolemii a/niedoczynnośc tarczycy b/zespol nerczycowy c/ 2.W jakiej jednostce chorobowej typowo swędzi skóa po kąpieli a/czerwienica 3/roznicowanie stopy cukrzycowej neuropatycznej i niedokrwiennej 4/Leczenie infekcji H.pylori nie zalecisz a/IPP b/metronidazolu c/klartromycyny d/H2blokera 5.napad astmy czym przerywamy a/sambutamol b/salmeterol c/formeterol d/teofilina e/sterydy 6. Były kryteria rozpoznania cukrzycy 7/Który z leków wplywa na interakję z acenokumarolem podwyższając jego stężenie a/karbamazepina b/cymetydyna c/erytromycyna d/ryfapicyna

 

Miażdżyca tt kk dolnych-współistnieje z miażdżycą w innych obszarach naczyniowych, typowym objawem jest chromanie, największym czynnikiem ryzyka jest hipercholesterolemia, kombinacje w/w,


56)Leczeniem z wyboru w zespole wątrobowo nerkowym jest: a-przeszcep wątroby, b-TIPS, c-dializa, d-analogi wazopresyny 57)Najczęściej meta do wątroby daje: a-rak okrężnicy i odbytnicy, b-rak sutka, c- prostaty, d- nerki 58)W jakim przypadku mamy do czynienia z tryskającymi stolcami 59)Zasadniczym badaniem u osób z OZT jest a-ercp, b-tk ze środkiem cieniującym, c-rezonans, d-usg jamy brzusznej 60)Z czym różnicujemy kolkę żółciową: a-zawał serca, b-pęknięty wrzód, c-zapalenie pęcherzyka, d-kolka nerkowa prawostronna 61)Składowe zespołu Lofgrena 62)Przyczyny rozstrzeni oskrzeli 63)Leczenie ograniczonej postaci raka drobnokomórkowego: a-chemioterapia, b-chemio +rtg, c-operacja, d-operacja +_chemia 64)Objawy paraneoplastyczne w raku drobnokomórkowym 65)Leki nasilające refluks: a-NLPZ, b-nitraty, c- ca blokery, d-metoklopramid, e-teofilina. Kombinacje w/w 66)Pytanie o rozrost bakteryjny 67) 2 pytania dotyczyły celiakii, z jakimi chorobami wspólistnieje i jakie daje objawy Kilka pytań dotyczyło zaburzeń gospodarki fosforanowej oraz postępowania w przypadku zatorowości płucnej. Praktycznie z każdego działu było pytanie dotyczące postępowania z kobietą ciężarną. Jedno z pytań wymienionych przeze mnie dotyczące utrzymania rytmu zatokowego u osoby z niewydolnością skurczową serca oraz migotania przedsionków było nie ścisłe. 


pyt.118 wersja 2 W jakiej jednostce chorobowej występuje niedobór aktywnej wit.D A) niewydolność wątroby B) niewydolnośc nerek C) celiakia D) prawidłowa odpowiedź A+B E) prawidłowa odpowiedź A+B+C


43)MCV>92 występują wybierz między: niedobór Wit B12, kwasu foliowego, talasemia, nocna napadowa hemoglobinuria, kombinacje w/w odpowiedzi 44)IgG ciepłe występują: a-SLE, b-Mycoplazma, c-po metyldopie, d- CMV, e-w przewlekłej białaczce limfatycznej, kombinacje w/w 45)Pytanie dotyczyło wykładników pierwotnej marskości żółciowej, wzrost ALAT, GGTP, AMA, ANA, ALP, wynik histpat 46)Przyczyny wtórnego submikroskopowego zapalenia kłębuszków, wybierz prawdziwe: a-po NLPZ, b-po licie, c-ustępuje po odstawieniu tych leków, d-kombinacje w/w 47)U pacjenta ze skurczową niewydolnością serca i migotaniem przedsionków do utrzymania rytmu zatokowego zastosujesz: a-bbloker, b-werapamil, c-amiodaron, d-digoxin, e-kombinacje w/w 48)Najczęstsza przyczyna wrodzonej trombofilii? 49)Jakich leków nie stosujemy w twardzinie z uwagi na możliwość przełomu twardzi nowego: a-inhibitory konwertazy, b-bblokery, c- cyklosporyny, kombinacje w/w 50)Pacjent z symetrycznym bólem karku, OB. >100 rozpoznano polimialgię i rozpoczęto leczenie Encortonem 20 mg/dobę. Po tygodniu brak poprawy klinicznej. Wybierz prawidłową odpowiedź: a-złe rozpoznanie ponieważ cechą charakterystyczną jest odpowiedź na leczenie GKS, b-zwiększyć dawkę GKS, c- włączyć NLPZ, d-dodać cyklofosfamid 51)Pacjent z rozpoznaną dną moczanową zgłosił się do lekarz z powodu obrzęku prawego kolana. W dniu poprzednim przyjął kolchicynę ale wystąpiły u niego biegunka i ból brzucha. Co zrobisz, wybierz prawidłową odpowiedź: a-odstawić kolchicynę, b- włączyć allopurinol, c-wykonać punkcję stawu i posiew, d- włączyć indometacynę i odstawić kolchicynę 52) U pacjenta z IZW na własne zastawce z gronkowcem opornym na metycylinę, jaki zastosujesz antybiotyk 53)Wskazania do leczenie antybiotykiem w przypadku reaktywnego zapalenia stawów 54)Na jakiej podstawie rozpoznajemy idiopatyczne śródmiąższowe włóknienie płuc 55)Pytanie o DIC. Wybierz prawidłowe: a-zwrost fibrynogenu, b-spadek płytek 50-100.000, c-wzrost APTT, d- wzrost Ddimeru, e-wzrost PT. INR, kombinacje w/w 


28)Co wchodzi w skłąd skali Wellsa 29)Która z chorób powoduje świąd skóry po kąpieli: a-Hodgkin, b-czerwienica, c- Chłonia Sezarego, d- kombinacje w/w 30)Co służy do rozpoznawania przewlekłej białaczki szpikowej 31)Które z badań służy do rozpoznania hipersplenizmu: a-morfologia krwi, b-usg jamy brzusznej, c-biopsja szpiku, kombinacje w/w 32)U pacjenta z zaostrzeniem POCHP niezbędnym badaniem w szpitalu będzie: a-rtg klatki, b-spirometria, c-gazometrię, kombinacje w/w 33)Wskazania do leczenia tlenem u osoby z zaostrzeniem POCHP w szpitalu 34)Opis kliniczny z Churgiem Strausem 35)Co może spowodować gwałtownie postępujące KZN: a-poinfekcyjne , popaciorkowcowe zapalenie kłębuszków, b- ch. Churga Strausa, c-Ziarniniak Wegenera, kombinacje w/w 36)Jaki poziom białkomoczu jest niezbędny do rozpoznania zespołu nerczycowego? 37)Wybierz prawdziwe zdanie dotyczące hiponatremii: a-przewlekłą przebiega bezobjawowo, b-prowadzi do niedoboru wewnątrzkomórkowego potasu, c-wyrównujemy powoli, kombinacje w/w 38)Które z wymienionych nie jest biochemicznym wskazaniem do dializy w ONN: a-mocznik>200, b-kreatynina>10, c-ph<7,2, Na>145 39)Co nie jest przyczyną hipokalemii: a-z. Cushinga, b-leczenie insuliną, c-kwasica metaboliczna, d-hiperaldosteronizm 40)U osoby z wysokim ryzykiem ZO i objawami wstrząsu w pierwszej kolejności wykonasz: a-angio TK, b-tromboliza, c-heparyna, d- scyntygrafia 41)Jak długo leczymy heparyną drobnocząsteczkową osobę po przebytej zakrzepicy z npl? 42)Jak długo leczymy Fe po wyrównaniu niedoboru Hb?: a-kilka tygodni, b-4-6miesięcy, c-rok, d-w ogóle nie podajemy Fe po wyrównaniu Hb 


14)Co nie świadczy o eradykacji Helicobacter: a-obecne IgG w surowicy, b-antygen HP w kale, c-hist pat, d-test wydechowy, e-biopsja 15)Leki stosowane w eradykacji HP: a-inh. Pompy protonowej, b-amoksycylina, c-klarytromycyna, d-metroniadozl, e-H2 blokery. Kombinacje w/w 16)Do leków I rzutu w leczeniu TBc nie należy: a-etambutol, b-ryfampicyna, c-pyrazynamid, d-izoniazyd, e-etionamid 17)Pytanie dotyczyło testu tuberkulinowego: 18)Jakie antybiotyki zastosujesz do leczenie Pseudomonas Aureg: chinoliny, kloksacylina, penicylina, gentamycyna 19)Czym nie leczymy paciorkowca, wybór pomiędzy: tetracykliny, klotrimazol, amino glikozydy 20)Antybiotyki I rzutu w zapaleniu zatok: a-amoksycylina, b-amoksycylina +klawulanian, c-azytromycyna, d-doxycyclina 21)Kiedy pacjenta z zapaleniem zatok skierujesz pilnie do szpitala: a-obrzęk powiek,b- ból jedno lub obustronny głowy, c-podwójne widzenie, kombinacje w/w 22)Wybierz prawidłową odpowiedź dotyczącą ARDS: a-PaO2/FiO2>400, b- zmiany rtg równocześnie z objawami bądź nieznacznie później występują, c-w ech serca objawy wzrostu ciśnienia w lewym przedsionku 23)Testy służące do różnicowania pierwotnej i wtórnej niedoczynności przysadki: a-z CRH, b- poziom ACTH, c-test z dexametazonem, kombinacje w/w 24)Kiedy pacjenta z cukrzycą typ 2 leczonego dotychczas lekami doustnymi przestawimy na insulinę: a-przy zawale serca, b-przy udarze, c-przy rozległej operacji, kombinacje w/w 25)Kiedy rozpoznajemy cukrzycę wybierz prawidłowe (pomiędzy testem OGTT w 2 h, po 1 godzinie u ciężarnych, 2x glikemia na czczo>126mg%, 1x>2oomg%- ale nie było wzmianki o objawach klinicznych cukrzycy) 26)Najczęstsza przyczyna NZK: wybrać z : choroba niedokrwienna,, zespół Brugadów, arytmogenna kardiomiopatia 27)Wykładniki RZS wybierz prawidłowe: a-anty CCP, b-ANA, c-SM, d-RF e- kombinacje w/w 


Pytania, które zapamiętałam z testu jesień 2009 1)Do objawów SIADH nie należy: a-drgawki, b-apatia, c-ból głowy, d-senność, e-obrzęki 2)Do diagnostyki POCHP zastosujesz: a-pletyzmografię, b-rtg klatki pa i bok, c- spirometrię i próbę rozkurczową, 3)Kobieta w I trymestrze ciąży z astmą dobrze kontrolowaną , leczoną GKS wziewnym co zrobić: a-zmienić na laba, b-dodać laba c-pozostawić dotychczasowe leczenie, d-dać GKS doustnie, e-bmimetyk krótkodziałający 4)Które z leków wpływają na metabolizm acenocumarolu, nie pamiętam czy zwiększały czy zmniejszały działanie. Wymienione: ryfampicyna, karbamazepina, cymetydyna. 5)Co odróżnia stopę cukrzycową neuropatyczną od niedokrwiennej: a-zgorzel, b-ucieplenie, c-ból przy chodzeniu, kombinacje w/w 6)Do zalet metforminy nie należy: a-nie powoduje hipoglikemii, b-zmniejsza insulino oporność, c-zmniejsza masę ciała, d-nie stosuje się w niewydolności wątroby 7)W jakiej sytuacji po zawale STEMI zastosujesz klopidogrel: a- po PCI, b-po trombolizie, c-u chorych bez leczenie reperfuzyjnego, d-kombinacje w/w Które z leków p/zakrzepowych zastosujesz po STEMI i STK: a-klopidogrel, b-ASA, c-fondaparynuks, d-kombinacje w/w 9)Leki stosowane u kobiet w ciąży z nadciśnieniem tętniczym 10)Przyczyny przesięku w jamie opłucnowej: a-marskość wątroby, b-zespół nerczycowy, c-RZS, d-niewydolność serca 11) W jakim przypadku mamy do czynienia ze zmniejszeniem jodochwytności: a-GB, b-zapalenie polekowe, c-podostre zapalenie tarczycy, d-kombinacje w/w 12)Leczenie niedoczynności tarczycy wybierz prawdziwą odpowiedź: a-leczymy wyłącznie LT4, b-podajemy te leki 3xdziennie, c-zaczynamy od najwyższej dawki, którą potem redukujemy do uzyskania stabilizacji TSH, d-kombinacja w/w 13)2 pytania takie same praktycznie dotyczyły leków stosowanych w astmie wysiłkowej 


Oryginalnych numerów pytań nie pamiętam: 1. Dziewczyna 38 lat przyjęta do oddziału z ciężkim rzutem colitis ulcerosa. Jakie badania są wskazane: - kolonoskopia - wlew kontrastowy - posiew kału - toksyna Cl. difficile w kale - przeciwciała p-CMV Odpowiedzi: kombinacje, generalnie trzy z odpowiedzi miały być poprawne. 2. Pytanie o USG serca w rozpoznawaniu zawału a) zmiany pojawiają się w ciągu kilku sekund i pozwalają rozpoznać świeży zawał b) zmiany pojawiają się w ciągu kilkunastu minut i pozwalają rozpoznać świeży zawał c) zmiany pojawiają się w ciągu kilku sekund i nie pozwalają rozpoznać świeżego zawału d) zmiany pojawiają się w ciągu kilkunastu minut i nie pozwalają rozpoznać świeżego zawału e)? 3. Leczenie ca micro pulmonis: a) chemioterapia b) chemioterapia + radioterapia na ognisko i węzły chłonne (żywcem ze Szczeklika) 4. Przypadek chorobowy- chodziło o zespół Churga- Strauss. 

pyt1. Metodą leczenia z wyboru w zespole watrobowo-nerkowym jest:
- przeszczep watroby
pyt2. W leczeniu nadciśnienia u kobiet w ciąży przeciwwskazane są
następujące leki:
-ACEI
-ARB
pyt3. Kryteria rozpoznania pierwotnej marskości żółciowej wątroby
(PBC):
-wzrost aktywności fosfatazy zasadowej
-obecnośc przeciwciał AMA
-typowy obraz histopatlogiczny wątroby
pyt4. Ostry zespół wieńcowy nie poddany leczeniu reperfuzyjnemu (ani PCI
ani Fibrynolizie),jakie leki przeciwkrzepliwe podac?:
-ASA
-klopidogrel
-heparynę drobnocząsteczkową
pyt5. Ostry zespół wieńcowy leczony Streptokinazą.Jakie leczenie
przeciwkrzepliwe zastosowac?:
j.w.,czyli:
-ASA
-klopidogrel
-heparynę drobnoczasteczkową
pyt.6 Chora z rozpoznaniem Polimialgii Reumatycznej,z doleglowościami
bólowymi stawów leczona GKS (Prednizon 20mg/dobę).Po miesiącu brak
poprawy.Jakie dalsze postępowanie?
-gdy GKS nieskuteczne zweryfikowac zpoznanie
pyt.7 Pacjentka z zapaleniem stawów i mięsni.Obecne przeciwciała anty-U1

RNP. Schorzenie to:
-mieszna choroba tkanki łącznej
pyt.8 powikłania w układzie krążenia w toczniu rumieniowatym to:
-zapalenie wsierdzia Libmana-Sacksa
-zapalenie osierdzia
-przedwczesny rozwój miażdżycy
pyt9. Białkomocz w zespole nerczycowym wynosi:
->3,5g/1,73m2
pyt10. Powikłane zakażenie układu moczowego to:
-każde ZUM u mężczyzny
-ZUM u kobiety z anatomicznym bądz czynnościwym zaburzeniem
utrudniającym odpłym moczu
-ZUM wywołane nietypowymi drobnoustrojami (Chlamydia)
pyt11. Młoda kobieta z objawami częstego oddawania moczu i pieczenia
cewki moczowej od kilku dni.Jakie postepowanie?:
-kotromoksazol przez 3 dni
pyt12. Który ze wskażników biochemicznych nie jest wskazaniem do
dializy?:
-Na >145mmol/m
(pozostałe prawidłowe:mocznik>200mg/dl kreatynina>10mg/dl K>6,5mmol
pH<7,2)
pyt13. W zespole SIADH nie występują:
-obrzęki
pyt14. Swiąd skóry po kąpieli:
-czerwienica prawdziwa
pyt15. Wskazanie do badania w kierunku choroby trzewnej maja osoby:
-z zespołem Downa
-niedoborem IgA
-autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy
-cukrzyca t,1-go
pyt16. Najczęściej przerzuty do wątroby daje:
-rak okrężnicy i odbytnicy
pyt17. Antybiotyk stosowany w leczeniu Pseudomonas Aeruginosa:
-cyprofloksacyna
pyt18. Postępowanie w tętniaku aorty typu A:
-pilne leczenie operacyjne
pyt19. Podstawową metodą leczenia raka drobnokomórkowego płuc jest:
-chemioterapia
pyt20. Który z testów na helicobacter pylorii nie ma zastosowania do
oceny eradykacji?:
-test serologiczny-przeciwciała IgG
pyt21. Postepowanie w zatorowości płucnej z hipotonią:
-leczenie fibrynolotyczne(tPA)

 

1. RZS opis przypadku wstawić leki modyfikujące przebieg choroby .Podane był +RF i przeciwciała CCP
2. Zespół Churga i Strauss Opis przypadku( astma +nieżyt nosa + zap. Stawu + zmiany w sercu)
3. Maski zawału ( duszność , omdlenia, nudności ,wymioty)
4. Zawał może być po: kokaina, niedokrwistości. ....
5. przeciwwskazania do spirometrii: krwioplucie ....
6  klopidogrel do kiedy stosować zalecanie ( 12-m.)
7  opis przypadku 80- niewydolność krążenia ,zakrzepowe zmiany po zatorości leczony acenokumarolem do zabiegu prostatektomii :zamienić na heparyne drobnocząsteczkową czy zmniejszyć INR <1.5
8. czy robić PCI u chorego po zawale: -cukrzyca -niestabilność w pierwszych dniach -niewydolność krążenia
9 leki   :  wartości acenokumarolu  wyższa
10 leczenie przełomu twrdzinowy nerkowy :
b-bloker
ca –bloker
inhibitory
11 nowotwór drobnokomórkowy płuca leczeni:
chemia+ operacja
12 eradykacja
13 zespół rozrostu bakteryjnego : biegunki, tężyczka, osteoporoza)
14 zespół nerczycowy –def.
15 sarkoidoza :diagnostyka biopsja przez oskrzela ,biopsja chirurgiczna, TK ?
16  zespół Lofgrena : nie ma powiększonej śledziony
17 Niewydolność krążenia z migotaniem do utrzymania rytmu zatokowego: B-bloker ,amiodaron (chyba to) , ca-bloker
18 leczenia infekcji Pseudomonas
19 leczenie MRSA
20 zapalenie cewki moczowej leczenie
21ciaża 32 tydzień ,duszność ,tachykardia ,zmiany zakrzepowe w nogach, po epizodzie utraty wzroku bez leczenia, w badaniu usg stara skrzeplina w prawej kończynie dolnej postępowanie.
tk i leczyć bez d-dimeru
22  OZT najlepsze badanie do diagnozy : TK
23  Reaktywne zapalenie stawów czy zawsze leczyć antybiotykiem
24  Kłębuszkowe zap. Nerek wtórne
25  najczęstsza przyczyna wtórnej hipercholesterolemi :niedoczynność tarczycy
26   leczenie zakażenia Mycoplasma pneumoniae, chlamydia :
  makrolid, tetracylina, fluorochinolon
27 POCHP napęd hipoksemiczno-hiperkapniczny: zmniejszyć podawanie tlenu przy wzroście CO2
28.kamica struwitowa- leczenie zakażena  antybiotyk (prewencja wtórna)
29 .rozpoznanie cukrzycy:-2x126mg -200mg po  75mg glukozy -200 mg po 100mg glukozy
30 przypadek zmiana doustnych leków przed zabiegiem na insulinę
31 najczęstsza przyczyna zgonu hemodializowanych z powodu PNN
niewydolność krążenia,( po hemodializach zaburzenia elektrolitowe)
32Rozpoznanie HIT Objawy
33  leczenie dializami wskazania ( haczyk był przy na 145) ,<120 lub >155 Na
34   gwałtownie postępujące zap. Nerek: ostre kzn może ,toczen, goodpastera
35  polimialgia reumatika Rozpoznanie( symetryczne duze stawy zajete)
36   Polimialgia leczenie GKS odstawić jak nie idzie i inne rozpoznanie
37  mikroskopowe zap. Kłębuszków : lit, nlpz, ustepuje samo po odstawieniu
38   RZS rozpoznanie przeciwciała : cccp
39   mieszane choroby tkanki  łącznej: U! RNP   
40  niedokrwistość makrocytarna: b12 , kw foliowy , chyba nocna hemoglobinuria
41 hipopotasemia gdzie wystepuje choroby
42  SIDAH objawy   (bez obrzęków)
43 najczęstszy nowotwór dający przerzuty do wątroby: z j. Grubego
44  najczęstsza przyczyna PNN : odwodnienie
45  POCHP III stadium leczenie
46   Rozpozanie POCHP (próba z solbutamolem)
47   astma ciezkie zaostrzenie czy zawsze GKS p..o czy do zyły
48  czerwienica prawdziwa :świąd skóry po kąpieli
49  Przewlekła białaczka szpikowa rozpoznanie
50   rulonizacja ertrocytów gdzie
51  powikłania przetaczania krwi wczesne
52  DIC : czy fibrynogen rosnie czy maleje
53  Nadkrzepliwosc pierwotna najczestrza przyczyna: v Leiden
54  zsepół hemolityczno-mocznicowy : leczenie TIPS
55  Jakie przeciwciała antyfosfolipidowe
56  najczęstsza przyczyna nagłej smierci sercowej
57  rabdomioliza: ck rosnie , Ca i P ( czy maleje)
58   zespoły paranowotworowe w raku płuc
59   objawy tocznia skórne i sluzówkowe
60  zatorowosc płucna z wstrzasem : usg serca przy łóżkowe , bez tk leczyć
61 karta SCORE duże ryzyko: >5%, cholesterol >320mg
62 zawał ST :we wstrząsie tez leczyć PCI
63.Przesęk do j. Opłucnowej   w jakich chorobach
64 nadcisnienie tętnicze z hipercalcemią nie stosować tiaztdów
65  ARDS – def.
66. zarostowa miażdzyca kończyn dolnych : hipercholesterolemia , miażdzyca 
67  zap. Zatok nosa – antubiotyk
68  podstwowe leki gruzlicy : 4
69  odczyn tuberkulinowy >10mm
70 zaburzenia gosp. Ca-P w III stadium PNN
71 Ból brzucha po prawej stronie diagnostyka różnicowa
72 testy na H. Pylori
73 celiakia skala Marsha
74 Leśniwski zmiany w okolicy odbytu : hydrocortyzon miejscowo
75 Pierwotne stwardniejące zap. Dróg żółciowych : enzymy jakie rosną
76  choroby tarczycy zmiejszające jodochwytność
77  PNN witamina D niska i jeszcze coś
78. Zespół cushinga i ACTH testy  różnicujące ( 8 mg dexamethasonu )
79.leczeni po ST bez PCI i strepto : jakie leki
80  hipersplenmizm diagnostyka
81  Przeciwciała typ ciepły SLE, metyldopa,przewlekła białaczka lim., fludarabina


Wybierz prawdziwe zdanie: PCI jest p/wskazane we wstrząsie; PCI z założeniem stentu metalowego istotnie wydłuża przeżycie w porównaniu z wszczepieniem metalowego; należy wykonac PCI jeżeli pacjenta da się dowieźc w ciągu 2h do pracowni hemodynamicznej
U pacjenta z STEMI leczonego fibrynolitycznie Streptokinazą podasz następujące leki p/krzepliwe: a)ASA b) klopidogrel c) heparynę, enoksaparynę lub fondaparynuks d) żadnych e) wszystkie
Najczęstszą przyczyną NZK jest: a)LQTS b) zespół Brugadów c)arytmogenna dysplazja prawej komory  d)HCM e) ChNS
U pacjenta z zawałem PK z hipotensją będziesz unikał podawania a)azotanów b) ACEI, ARB?
Jaka jest najczęstsza przyczyna hipercholesterolemii wtórnej? A) Niedoczynnośc tarczycy B) Zespół nerczycowy C) Przewlekła niewydolnośc nerek …..
Jakie leki hipotensyjne są p/wskazane w ciąży? Beta adrenolityki, blokery kanału wapniowego, ACE-inhibitory….?
Czy klopidogrel trzeba przyjmowac przez 12 m-cy tylko po zawale leczonym PCI z wszczepieniem stentu, czy też po każdym przebytym zawale?
Jakie badania musisz zlecic rutynowo u każdego pacjenta przyjmowanego do szpitala z powodu zaostrzenia POChP? RTG? Gazy? Spirometrię? RTG i gazy?  Czy wszystkie 3?
Dziewczyna w ciąży ma astmę dobrze kontrolowaną GKS wziewnym. Czy będziesz stopniowo odstawiał steryd zastępując go krótko- bądź długo działającym beta-mimetykiem, czy też utrzymasz dotychczasową dawkę sterydów?
Pacjent przyjmujący doustny antykoagulant ma niewydolnośc serca i cukrzycę. Czeka go zabieg na prostacie – jak go przygotujesz? Odstawisz całkowicie leczenie p/krzepliwe, czy zamienisz antykoagulant na heparynę?
Pacjentka ma symetryczne zapalenie stawów międzypaliczkowych bliższych, wysięk w opłucnej, anty-RF (+) anty-CCP (+), w RTG osteoporozę przystawową. Co zrobisz? Rozpoznasz RZS i dasz NLPZ-y? Czy od razu LMPCh , np. metotreksat/leflunomid?
Pacjenta ma zapalenie stawów, zmiany na odsłoniętych obszarach skóry, p/ciała U1-RNP. Jaką chorobę tkanki łącznej rozpoznasz?
Rozpoznajesz u pacjenta polimialgię reumatyczną, potraktowałeś go sterydami, jednak po tygodniu jeszcze nie zgłasza poprawy. Co zrobisz? Zwiększysz dawkę sterydów, przyładujesz  cyklofosfamid, a może rozważysz inną diagnozę?
Pacjent z dną moczanową zgłosił się z bólem i wysiękiem w stawie kolanowym. Na własną rękę przyjmował kolchicynę 4 x 1 mg dziennie, pojawiły się bóle brzucha i biegunka. Co poczniesz? Zmniejszysz dawkę kolchicyny i pod osłoną loperamidu? Zmienisz na indometacynę? Nakłujesz  staw aby wykluczyc jego zakażenie?  Podasz indometacynę i nakłujesz? A  może by tak allopurinolek ?
Który objaw  nie występuje w TRU? Rumień motyli, krążkowy, zapalenie stawów, wysięk w osierdziu, rumień heliotropowy.
Dziewczyna w ciąży, z ZŻG w wywiadach, zgłosiła się z dusznością, sinicą, w gazometrii hipoksja i zasadowica oddechowa. Co uczynisz? Zlecisz d-Dimer a następnie angio-TK w zależności od wyniku? Zlecisz angio-TK  i poczekasz na wynik? Zlecisz angio-TK  i nie czekając na wynik podasz od razu leczenie p/krzepliwe? A może  acenokumarolek?
Jakie zlecisz badanie I rzutu  u osoby z wysokim ryzykiem zatorowości płucnej, znajdującej się we wstrząsie? ECHO serca? Angio-TK? D-dimery?
Jakie jest postępowanie z wyboru o osoby z zatorowością płucną grupy wysokiego ryzyka
Które z objawów zwiększają prawdopodobieństwo choroby zakrzepowo-zatorowej w skali Wellsa? Różnica obwodu podudzi >3 cm 10 cm poniżej guzowatości piszczeli, krwioplucie, tachypnoe, zakrzepica żył głębokich w wywiadach, przebyte unieruchomienie w łóżku >3 dni lub duży zabieg chirurgiczny w ciągu ostatnich 4 tygodni? Można było wybrac  ich kombinację lub wszystkie.
Które choroby mogą  spowodowac AIHA z przeciwciałami typu ciepłego? Przewlekła białaczka limfatyczna? Chłoniak? Mykoplazma? CMV? Toczeń? Metyldopa? Ich kombinacje lub wszystkie.
Do rozpoznania UIP (samoistne zwłóknienie płuc)  wystarczy: samo TKWR? Biopsja przez oskrzelowa? Biopsja chirurgiczna? Kombinacja tych metod?
Rozstrzenie oskrzeli mogą pojawic się w: aspergilozie oskrzelowo-płucnej? Alergicznym zapaleniu pęcherzyków płucnych? Samoistnym włóknieniu płuc? Mukowiscydozie?
Na zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego składają się: niedobór Wit A i D, rumień guzowaty, neuropatia? Można było wybrac wszystkie lub kombinację.
Pieniste i tryskające stolce o pH<5,5 zawierające >0,5% substancji redukujących są objawem: zaburzeń trawienia dwucukrów? Celiakii? ….
U chorego z niewydolnością skurczową serca kolejnym napadem migotania przedsionków będziesz zapobiegał:  Amiodaronem? Beta-blokerem? Blokerem kanału wapniowego? Digoksyną?
Cukrzycę  rozpoznasz na podstawie: przypadkowego stwierdzenia glikemii >200 mg/dl?
 2 x stwierdzenia glikemii na czczo >=126 mg/dl ? Glikemii w 120 minucie OGTT >=200 mg/dl?
U ciężarnej  >= 200 mg/dl w 60 minucie GCT? (Można było nie wybrac tego ostatniego i ja oczywiście tak zrobiłem węsząc podstęp – że niby  w 60 a nie w 120 minucie; oczywiście popełniem błąd)
W niepowikłanym zapaleniu pęcherza moczowego u 20-letniej kobiety podasz: 3 dni ko-trimoksazol?  + Inne udziwnione schematy.
Przez powikłane zakażenie układu moczowego rozumiemy:  każde zakażenie u mężczyzny? Zakażenie z bardzo dużą bakteriurią? U kobiety z wadą anatomiczną układu moczowego?
Jak będziesz leczył kamicę struwitową? Alkalizując mocz, zakwaszając go, robiąc z nim inne cuda, czy też – lecząc infekcję?
Jakie zmiany mogą towarzyszyc WZW B? Układowe zapalenie naczyń? Kłębuszkowe zapalenie nerek? Inne?
Pacjent  z niedokrwistością  hemolityczną mikroangiopatyczną, zaburzeniami z OUN, schistocytami we krwi obwodowej , prawidłowymi czasami krzepnięcia. Co jest najbardziej prawdopodobne? DIC? TTP? HUS?
Chory z astmą od 30 roku życia, przewlekłym nieżytem nosa, eozynofilią, plynem w osiedziu (lub zaburzeniami kurczliwości serca), p/ciałami p-ANCA? Czy to ziarniniak Wegenera, zespół Churga i Strauss, a może choroba Behceta?
P/F? Leczenie antybiotykiem chlamydiowego zapalenia cewki zapobiega rozwojowi w przyszłości reaktywnego zapalenia stawów?

P/F? W lekkim OZT należy podawac od razu antybiotyki, ponieważ zapobiega to wytworzeniu się martwicy?
Ktore z powikłań toczenia krwi są natychmiastowe? Poprzetoczeniowa plamica małopłytkowa, hemoliza nieimmunologiczna,  hypokalcemia,  przeciążenie płynami, przeładowanie żelazem? Można wybrac  kombinacje.
W których niedokrwistościach spodziewac się będziesz mikrocytozy? Nocnej napadowej hemoglobinurii? Talasemii? Z niedoboru żelaza? Niedoboru kwasu foliowego? Można było wybrac dwie.
W infekcyjnym zapaleniu wsierdzia na zastawce własnej, wywołanym przez MRSA, leczeniem I rzutu będzie: gentamycyna? Wankomycyna? Ampicylina z sulbaktamem? Penicylina benzatynowa?
Którymi lekami nie będziesz leczył anginy paciorkowcowej? Ko-trimoksazolem? Doksycykliną? Cefalosporyną I generacji? Żadnym z nich?
Jaki lek wybierzesz w infekcji Pseudomonas? Ciprofloksacynę? Gentamycynę? Inne…?
Jakie są wskazania do hospitalizacji w ostrym zapaleniu zatok przynosowych? Silny ból czoła? Obrzęk powiek? Podwójne widzenie? Wszystkie 3?W jakich sytuacjach występuje hypo – i hiperfosfatemia? Niedoczynnośc przytarczyc, rabdomioliza, katabo0lizm, niedożywienie, leczenie cukrzycy insuliną itp.
W jakich sytuacjach spodziewasz się hypokaliemii?
Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej w chorobach nerek wystepują a) dopiero po spadku GFR <15 ml/min? b) w związku  podwyższonym stężeniem akt. wit D? c) z podwyższonym PTH? I inne…
W DIC może dojśc do …. Tu wymienionych szereg klasycznych objawów, a wśód nich ukryta – hiperfibrynogenemia?
ARDS rozpoznasz na podstawie: typowego obrazu rozsianych zagęszczeń miąższowych w RTG? PaO2 / FiO2 >400 mmHg?
Małopłytkowośc  poheparynową rozpoznasz po: skazie krwotocznej? Spadku PLT o >50%? Odczynie w miejscu wkłucia? Reakcji wstrząsowej po podaniu heparyny? Kombinacji powyższych?
Jakie mogą być przyczyny przesięku do jamy opłucnowej? Zespół nerczycowy? Niewydolnośc serca? RZS? Guz jajnika?
Wtórne submikroskopowe zapalenie nerek może wystąpić po: Licie? NLPZ-ach? W przebiegu zespołów limfoproliferacyjnych/ Czy ustępuje po odstawieniu tych czynników?
Do różnicowania przysadkowego i nadnerczowego zespołu Cushinga posłużysz się: testem z CRH? Oznaczeniem ACTH? Próbą hamowania DXM? Pierwszymi dwoma?
Dla jakiej choroby tk. łącznej charakterystyczne są p/ciała SS-A, SS-B?
Które leki zwiększą stężenie antykoagulantów doustnych? Amiodaron, makrolidy, azolowy lek p/grzybiczy, rifampicyna, karbamazepina?
Którym lekiem przerwiesz napad astmy powysiłkowej? Formeterol, salmeterol, salbutamol, teofilina?
Jakie leki zastosujesz w III stopniu POChP z licznymi zaostrzeniami? GKS wziewny + długo działający beta-mimetyk + tiotropium; i inne kombinacje.
Którego diuretyku nie podasz w nadczynności przytarczyc? Tiazydów? Innych…?
Co rozumiemy przez zespół nerczycowy? Dobowy białkomocz > 1,5 g / 1,73 m3?
> 3,0 g? >3,5 g?

Jaka jest najczęstsza przyczyny trombofilii wrodzonej? Mutacja genu protrombiny? Czynnik V Leiden? Niedobor białka C? Niedobór AT III?
Jakie są najczęstsze źrodła meta do wątroby? Rak okrężnicy i odbytnicy? Płuc? Sutka?
Wybierz prawdziwe zdanie: przebyte szczepienie BCG nie wpływa na test wydzielania IFN γ po inkubacji z prątkami (Quantiferon)? Odczyn Mantoux >10 mm świadczy o czynnej gruźlicy? Gruźlica pierwotna zajmuje najczęściej segmenty szczytowe  i segmenty tylne-górny dolnych płatów  płuc? Żaden? Wszystkie?
Co nie należy do zespołu Loefgrena? Rumień guzowaty, gorączka, poszerzenie wznęk, zapalenie stawów, splenomegalia?  Czy może wszystkie należą?
Świąd skóry po gorącej kąpieli jest typowy dla: a) czerwienicy prawdziwej? B) ziarnicy zlośliwej (HL)?
Bezobjawowa hyponatremia: a) przebiega z obniżeniem zasobów wewnątrzkomórkowego K? b) jest przewlekła? C) nie wolno jej szybko korygowac? D) Wszystkie prawdziwe?
W jakich stanach  przestawisz chorego na cukrzycę t. II z tabletek na insulinę? Zawał serca? Zabieg operacyjny? Ciężka infekcja/ we wszystkich tych przypadkach?
Która z wymienionych NIE JEST zaletą metforminy? Nie wywołuje hipoglikemii, przyrostu masy ciała, zmniejsza insulinoopornośc, można ją podawac w niewydolności wątroby?
Dla jakich stanów typowa jest obniżona jodochwytnośc tarczycy? Thyreotoxicosis factitia?
Podostre zapalenie tarczycy? Choroba Graves-Basedowa? Żaden? Wszystkie?
Jakie objawy może wywołac rak płuca (nie sprecyzowano czy DKRP czy NDKRP)? Zespół rakowiaka? SIADH? Zapalenie wielomięśniowe? ….
Który z wymienionych nie należy do objawow SIADH? Bóle głowy, apatia, nudności i wymioty, zaburzenia świadomości, obrzęki.
Jakie jest postępowanie z wyboru w rozwarstwionym tętniaku aorty piersiowej typu A wg klasyfikacji Stanford? Operacja? Stentowanie? Operacja po 14 dniach? Leczenie zachowawcze?
Czym różni się stopa cukrzycowa neuropatyczna od niedokrwionej? Tym, że tworzą się na niej zgorzele? Że boli tylko podczas chodzenia? Że jest ciepła?
Jak długo będziesz konynuował suplementację żelaza w niedokrwistości syderopenicznej po uzyskaniu prawidłowego stężenia Hb? 1-2 miesiące? 4-6 m-cy? Zakończysz podawanie?
Którym chorobom może towarzyszyc celiakia? Niedobór IgA, cukrzyca typu I, autoimmunologiczne choroby tarczycy, zespół  Turnera?  Wszystkim wymienionym?
Wybierz prawdziwe zdanie o sarkoidozie: Zespół  Loefgrena pogarsza rokowanie? W większości przypadków samoistnie ustępuje w ciągu 2 lat? U większości chorych w stadium I nie postępuje albo bardzo wolno przechodzi w stadium II?
Jaki będzie antybiotyk pierwszego rzutu w ostrym zapaleniu zatok przynosowych? Amoksycylina? A/kk? Inne…?
Czy głównym czynnikiem ryzyka miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych jest hipercholesterolemia? – to była istota jednego z pytań, którego dokładnej treści nie pomnę.
Które z zaburzeń rytmu we wczesnej fazie zawału wymagają swoistego leczenia p/arytmicznego?  nsVT? Zjawisko R/T? wielokształtne dodatkowe pobudzenia komorowe?
Kryterium rozpoznania AML (PBS) jest: bazofilia,? obecnośc blastów (we krwi obw? Szpiku?) 10-20%? PLT <100 000 lub >1 000 000? Obecośc chromosomu Ph1 lub translokacji bcr/abl wykrytej met. FISH? Czy tez wszystkie wymienione kryteria?
Jakie są bezwzględne p/wskazania do wykonania spirometrii? Odma? Świeży zawał serca? Krwioplucie nieznanego pochodzenia? Wszystkie?
EKG w powszechnej opinii było proste: LBBB, RBBB, LAH, FA vs. rytm zatokowy, ewidentne cechy świeżego zawalu z Q i falą Pardee’go, LVH, VEBs.
  

1.Wskaż zdania prawidłowe o leczeniu niedoczynności tarczycy
a) stosuje się sól sodową lewoskrętnej tyroksyny
b) zaczyna się od dużych dawek, które potem się zmniejsza
c)....fałszywe
d) a,b
e)a,b,c

Zdania prawdziwe o sarkoidozie
a) u większości stadium I łagodnie przechodzi w II stadium
b) u 80 % dochodzi do samoistnej remisji w ciągu 2 lat
c)...
d) i e) kombinacje
Objawy zespołu Lofgrena – wybierz nieprawdziwe
gorączka, ból stawów, rumień guzowaty, powiększenie węzłów chłonnych, no i ten nieprawdziwy...
Wskazania do czasowej insulinoterapii – udar mózgu, zawał serca, zabieg chirurgiczny, kombinacja 2 czy wszystkie.
Submikroskopowe KZN
a) wywołuje lit b)wywołuje NLPZ c) ustępuje po odstawieniu leków d) 2 z 3 e) wszystkie
i 7. taki sam zestaw odpowiedzi: Jakie leki po leczeniu streptokinazą oraz u chorego bez leczenia reperfuzyjnego: a) ASA b) klopidogrel c) HNF lub HDCz lub fondaparynuks d)2z3 e) wszystkie
W rozwarstwieniu typu A wg Stanford leczenie z wyboru: a) pilna operacja b) stentgraft cde) inne zachowawcze
Maski dławicy piersiowej: a) duszność wysiłkowa b) nudności i wymioty c) …. d) i e) kombinacje
Zdania prawdziwe o dławicy Prinzmetala a) występuje uniesienie ST b) bóle powysiłkowe c) stosuje się azotany i beta-blokery d) i e) kombinacje
Do podstawowych leków w leczeniu gruźlicy nie należy: PZA, INH, SM, RMP, etionamid
Prawdziwe zdanie o diagnostyce gruźlicy: a) test tuberkulinowy nie wpływa na wynik testu IFN, b) zmiana pierwotna lokalizuje się w płatach górnych( dokładnie w segmentach tylnych i gdzieś jeszcze c) OT > 10 mm można rozpoznać gruźlicę d) i e) kombinacje
Kobieta zachodzi w ciąże, bierze GKSw, 5 zdań co do postępowania; w 3 odp. odstawić GKSw, w 4 włączyć lek p/histaminowy no i 5 nic nie zmieniać
POChP w III stadium, jakie leczenie – różne kombinacje, odpowiedź raczej bezsporna
Co jest wystarczające do rozpoznania IFP a) HRCT b)biopsja chirurgiczna c) biopsja przezoskrzelowa d) i e) kombinacje
Badaniem koniecznym do rozpoznania POChP – FEV po próbie rozkurczowej i jakieś bzdury
Lekiem 1 wyboru w zapaleniu zatok jest – amoksycylina, amoks./kw. Klaw i inne
Wskazanie do hospitalizacji w zapaleniu zatok a) obrzęk powiek b) silny ból głowy jednostronny lub obustronny okolicy czołowej b) podwójne widzenie d) i e) kombinacje
Paciorkowcowe zapalenie gardła – czego nie zastosujesz: doksycyklina, kotrimoksazol, cefalosporyna 1 generacji i kombinacje
Przyczyny rozstrzeni oskrzeli: IPF, mukowiscydoza, AAOP i kombinacje
Do ostrych powikłań po przetoczeniu nie należy: hipokalcemia, przeładowanie żelazem,plamica poprzetoczeniowa, niehemolityczny odczyn gorączkowy, anafilaksja – kombinacje
Jak leczymy raka drobnokomórkowego w stadium ograniczonym – ChTh + Rth i inne odpowiedzi
Markery rokownicze w ZP – a) dodatnie Tn, b) objawy przeciążenia PK c) wstrząs
d) i e) kombinacje, w tym wszystkie
Kobieta w ciąży, przebyta ZŻG, obecnie duszność wysiłkowa, tachykardia, tachypnoe, USG żył stara zakrzepica ( bez podanej lokalizacji). Jakie postępowanie: np. TK i natychmiast heparyna: heparyna bez diagnostyki, D-dimery i coś dalej
U pacjenta z wysokim prawdopodobieństwem ZP, we wstrząsie pierwsza rzecz jaką wykonasz– a)CT; b) alteplaza c) Echo d) heparyna e)..
U chorego bez DM i CAD na wysokie ryzyko wskazuje: a) SCORE >5% b) TC >240
c) RR>140/90, d) i e) kombinacje
Kryteria ARDS: a) wskażnik oksygenacji >400 b) zmiany w RTG...( jak w kryteriach)
c) Powiększenie LP w echo d) i e) kombinacje
Małopłytkowość poheparynową sugeruje – kombinacje odp.: spadek płytek >50%, brak wzrostu po przetoczeniach, skaza krwotoczna, powikłania zakrzepowo-zatorowe, zmiany skórne w miejscu wstrzyknięcia, reakcja ogólnoustrojowa po podaniu heparyny
Działanie DAK nasila - kombinacje: RMP, karbamazepina, reszta nasilała...
W zatorowości przy NPL leczenie – heparyna powyżej 3 miesięcy, reszty nie pamiętam
STEMI, klopidogrel przez 12 miesięcy – a) stent metalowy b) stent powlekany c)...
d) zawsze
STEMI, chory nie miał leczenia reperfuzyjnego, kto ma wskazania do koro bez wcześniejszej próby obciążenioweja) niewydolność serca b) cukrzyca c) bóle dławicowe przy niewielkim wysiłku d) i e) kombinacje
PNS ze zwiększoną pojemnością minutową występuje w: czerwienicy, niedokrwistości, zaawansowanej marskości, przetoce tętniczej, niedoczynności tarczycy – kombinacje
Przeciwskazane leki hypotensyjne w ciąży – ACE, ARB i inne dozwolone
W nadciśnieniu przy nadczynności przytarczyc nie zastosujesz – diuretyków tiazydowych i inne leki
Zawał PK z hipotensją, nie zastosujesz – a)ACE, b)opioidy, c)azotany, d)a,b e)a,b,c
Chory z FA i niewydolnością skurczową, zastosujesz ( chyba w celu utrzymania rytmu zatokowego )– beta-bloker, amiodaron, werapamil, beta-bloker lub werapamil, i jeszcze jeden błędny
MP 02/2009 program edukacyjny pyt. 14 ( W których arytmiach przy zawale serca zastosujesz leki, np. lignokainę )
2 pytania z astmy wysiłkowej, co zastosujesz do przerywania napadów duszności, leki w różnych zestawach – salmeterol, formoterol, salbutamol, kromglikan – w ferworze walki nie wyczułem między nimi różnicy
80-latek, cukrzyca, po udarze niedokrwiennym, migotanie przedsionków, jakie postępowanie przed prostatektomią a)zamienić acenokumarol na warfarynę b) podać witaminę K c) odstawić i zmniejszyć INR do 1,2 d) odstawić i włączyć heparynę w dawkach leczniczych e)...
Przeciwskazania do spirometrii a) świeży zawał b) krwioplucie nieznanego pochodzenia c) odma opłucnowa d) komb. e) wszystkie
Przyczyny płynu przesiękowego w opłucnej, kombinacje – OZT, rak jajnika, marskość wątroby, RZS, zespół nerczycowy i chyba jeszcze coś
Zaostrzenie POChP leczone w szpitalu, wykonasz: a) RTG kl.p. b) gazometria c) spirometriad)a,b e)wszystkie (też z MP)
Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące GKS w zaostrzeniach astmy: a) dożylne mają przewagę nad doustnymi b) w lekkich nie stosujemy GKSs c) przy stosowaniu krótszym niż 3 tygodnie można odstawić bez redukcji, tylko trzeba włączyć wziewne d i e – kombinacje
Najczęstsza przyczyna SCD – choroba niedokrwienna serca i inne odpowiedzi.
Echokardiografia w zawale a)zaburzenia kurczliwości po kilkunastu sekundach od
zamknięcia tętnicy wieńcowej i można na ich podstawie rozpoznać zawał
b)zaburzenia kurczliwości po kilkunastu minutach od zamknięcia tętnicy wieńcowej i można na ich podstawie rozpoznać zawał c) i d) to samo tylko nie można rozpoznać zawału no i jakieś e)
Do przyczyn zawału należą – zatrucie CO, kokaina i inne
PCI w zawale – a) pwsk we wstrząsie b) wskazana w 2-12 godzinie STEMI, jeśli 120 minut od 1 kontaktu c) stent powlekany zmniejsza ryzyko zgonu w stosunku do metalowego.
W IZW na własnej zastawce wywołanym MRSA lekiem z wyboru – wankomycyna i inne
Jakie leki z podanych poprawiają rokowanie w NS – beta-blokery, moczopędne, digoksyna...
Obniżona jodochwytmość tarczycy – a) Basedov b) T. medicamentosa c) podostre zapalenie tarczycy d) b,c e) wszystkie
Objawy rakowiaka – nie hipotensja – któraś MP
Przyczyny hipofosfatemii a) faza anaboliczna po urazach b) niedoczynność przytarczyc i inne
Przyczyny hipokaliemii – a) leczenie insuliną b) Cohn c) Cushing d) kwasica jakaś
W diagnostyce różnicowej hiperkortyzolemii nadnerczowej z przysadkową stosuje się a) test z CRH , b) ACTH c) test z 8mg deksametazonu c) komb d) wszystkie
Leki nasilające refluks – kombinacje: azotany, teofilina, metoklopramid, NLPZ, i jeszcze jakiś
Leki stosowane w eradykacji, kombinacje – H2 blokery, klarytromycyna, amoksycylina, metronidazol, tetracyklina.
Jaki test nie nadaje się do kontroli eradykacji: IgG w surowicy, ureazowy, histologiczne, antygen w kale, oddechowy
20 letni Crohn, ciężkie zaostrzenie, co wykonasz, kombinacje: wlew, kolonoskopia, toksyna Clostridium difficile, przeciwciała anty-CMV, posiew stolca i jeszcze 1 odpowiedzi
Kryteria pewne pierwotnej marskości żółciowej, kombinacje ALP; AspAT i ALAT: GGTP; AMA: ANA; biopsja i jeszcze jedno
Objawy pozawątrobowe WZW – KZN, zapalenie naczyń, polimialgia reumatyczna, kombinacja a+b, lub wszystkie
Pieniste i tryskające stolce, pH <5,5, substancje redukujące >0,5% to objaw: zaburzeń trawienia dwucukrów i inne
Najczęstszą przyczyną przerzutów do wątroby jest a) rak odbytnicy i okrężnicy, i inne odp.
Zespół rozrostu bakteryjnego, kombinacje objawów – tężyczka, niedokrwistość mikrocytowa, rumień guzowaty i jeszcze inne
Celiaka występuje częściej wśród osób z a) cukrzycą t1, b) autoimmunologiczną chorobą tarczycy c) niedoborem IgA d) a,b e) wszystkie
Przeciwciała ( zimne lub ciepłe, nie pamiętam), występują w, kombinacje: chłoniak, PBL, metyldopa, SLE, Mycoplasma Pneumoniae, i jeszcze 1 lub 2 odpowiedzi
Badaniem z wyboru w OZT – TK z kontrastem i inne
Do objawów SIADH nie należą – obrzęki i inne
W lekkim OZT stosujemy antybiotyki, ponieważ zapobiegają martwicy – prawda/fałsz
Różnicowanie kolki żółciowej – zawał, porfiria, kolka nerkowa i jeszcze 2 dobre odp.
Świąd nasilający się po kąpieli – pytanie jak z wiosny
Kryteria PBSz – chromosom Ph i inne
Ile podawać Fe po wyrównaniu Hb – 4-6 mies i inne odpowiedzi
Niedokrwistości z MCV >92 fl – kombinacje: B12, kwas foliowy, talasemia, niedobór Fe, PNH
Badaniem potwierdzającym hipersplenizm jest a) USG, b) biopsja szpiku, c) morfologia d)bc; e)wszystkie
Mężczyzna, wybroczyny, objawy neurologiczne, małopłytkowość, podwyższone LDH, ujemne odczyny Coombsa – TTP, HUS, DIC, ITP
W zaawansowanym DIC nie występuje, - przedłużone APTT, PT, podwyższone D-dimery, podwyższone FDP, podwyższony fibrynogen, małopłytkowość
Ryzyko zakrzepicy żylnej zwiększa – kombinacje odpowiedzi, w tym ostatnia że wszystkie w różnym stopniu – Crohn, zespół nerczycowy, czerwienica i inne
Najczęstszą trombofilią jest: Leiden, niedobór ATIII, zwiększona aktywność cz.VIII
Do objawów zajęcia układu sercowo naczyniowego w SLE należy – a)Libman Sachs, b)zapalenie osierdzia, c)przyspieszony rozwój miażdżycy d)komb. e) wszystkie
ZUM powikłane rozpoznasz u a) mężczyzny b) kobiety z jakąś wadą dróg moczowych c) przy dużej bakteriemii ( chyba coś takiego, w każdym razie raczej nieprawda)
d) a,b e) wszystkie
Pierwszy objaw nefropatii cukrzycowej – mikroalbuminuria
Zaletą metforminy nie jest – możliwość stosowania w niewydolności wątroby
Kiedy nie rozpoznasz cukrzycy – a) 2x na czczo >126 b) GCT w ciąży powyżej 200 c)przygodna powyżej 200 d) OGTT powyżej 200 e) wszędzie rozpoznasz
Skala Wellsa w ZŻG, kryteria – kombinacje odpowiedzi
Stopę cukrzycową neuropatyczną w przeciwieństwie do niedokrwiennej charakteryzuje a)ciepła skóra, b) ból po wysiłku, c) zgorzel d) i e) kombinacje
TAO charakteryzuje a) występowanie miażdżycy w innych łożyskach b) chromanie przestankowe c) najsilniejszym czynnikiem jest hipercholesterolemia d) i e) kombinacje
Chory z rozpoznaną dną, ból i wysięk w st. kolanowym, biegunka po kolchicynie, co zrobić – a) zamienić na indometacynę b) pobrać płyn w celu rozpoznania ew infekcyjnego zapalenia stawu c) a,b d) i e) nie pamiętam
Wskaż zdania prawdziwe o reaktywnym zap stawów ( lub fałszywe
a) antybiotyki bez względu na potwierdzenie czynnego zakażenia b) LMPCh przy nieskuteczności NLPZ i GKS c)...
Facet, astma, krwinkomocz, (+)pANCA, coś tam z sercem – ewidentny Churg -Strauss
Chora z toczniem, zakrzepica, co należy wykonać celem potwierdzenia APS a) przeciwciała 2x w ciągu 12 tyg b) nic, wtórny APS nie wymaga badań c)....
Przypadek - anty U1RNP(+) - MCTD
Do zmian skórno-śluzówkowych w toczniu nie należy – rumień heliotropowy.
Przypadek – objawy polimialgii, brak reakcji na prednizon 20mg/d od ponad tygodnia, co robić a) rozważyć inne rozpoznanie, bo w polimialgii była by poprawa b)....
Przyczyny zmniejszonego poziomu witaminy D – niewydolność nerek, niewydolność wątroby, celiakia – d)kombinacje, e) wszystkie
Do leków pwsk w twardzinie ze względu na zwiększanie ryzyka przełomu twardzinowego – a)cyklosporyna, b) beta-blokery c) ,,,, d) i e) kombinacje
Przypadek – wczesny RZS, objawy od 3 mies, antyCCP (+), osteoporoza przystawowa, jak leczyć – dać MTX jednocześnie z GKS i NLPZ i inne odpowiedzi
Laboratoryjne kryteria RZS, kombinacje – antyCCP, RF, ANA i inne
Przyczyny gwałtownie postępującego KZN – a) Wegener b) Goodpasture c) ostre popaciorkowcowe KZN d)ab e) wszystkie
Zdania dotyczące gosp Ca-P: a) zaburzenia pojawiają się przy klirensie 15ml/min b)zwiększa się produkcja witaminy D c)... d) i e) kombinacje.
Wskazania do HD w ONN które fałszywe – Na >145, inne dobre
Zespół nerczycowy, wydalanie białka - >3,5g/d
Najczęstsza przyczyna wtórnej hypercholesterolemii a)niewydolność nerek b)niedoczynność tarczycy c)...
W zespole zmiażdżenia występuje – spadek Ca i P, wzrost CK, wzrost mioglobiny
Hiponatremia przewlekła – zdania a) jest zwykle bezobjawowa, b) leczymy powoli c) doprowadza do hipokaliemii d i e) kombinacje
Leczeniem z wyboru w HRS jest – MARS, HD, analogi wazopresyny, TIPS, przeszczep
Kamica struwitowa, czym leczymy – a)alkalizacja moczu b) ograniczenie puryn c) allopurynol d) leczenie infekcji e)...
20 latka pierwszy incydent bólu przy mikcji, bolesnego parcia na mocz, co zalecisz: a) leczenie po posiewie b) kotrimoksazol przez 3 dni c) doksycyklinę na chlamydię d) inne
Objawy skutecznej reperfuzji – a)redukcja uniesienia o 50% b) komorowe zaburzenia rytmu c) ustąpienie bólu w klp. d) i e) kombinacje
Zaostrzenie POChP wywołane przez Pseudomonas, jaki antybiotyk – ciprofloksacyna i inne
Powikłania PNN, co nie należy – niedoczynność przytarczyc, inne prawidłowe
Zespoły paranowotworowe w raku płuca – osteoartropatia przerostowa, wędrujące zapalenia żył, innych nie pamiętam
Świąd skóry po gorącej kąpieli jest charakterystyczny dla:
A Zespołu Sezary’ego
B Choroby Hodgkina
C Czerwienicy prawdziwej
D Prawdziwe B i C
E Prawdziwe A, B i C

Przyczyny niedoboru aktywnej wit D3:
A niewydolność nerek
B marskość wątroby
C celiakia
D A + B
E A + B + C


Zapalenie zatok, antybiotyk z wyboru:
A amoksycylina
B amoksycylina + kwas klawulanowy
C ...
D ..
E ..
Cechy ARDS:
A PaO2/FiO2>400mmHg
B rozległe obustronne zmiany miąższowe w rtg płuc, pojawiające sie równocześnie z objawmi klinicznymi
C podwyższone ciśnienie w lewym przedsionku na podstawie echo
DE-kombinacje


Który lek nie jest podstawowym  w leczeniu grużlicy :
A etambutol
B pyrazynamid
C etionamid
D ryfampicyna
E streptomycyna

Angina Prinzmatala;
A ból po wysiłku fizycznym
B uniesienie ST w trakcie bólu
C stosujemu nitraty i b-blokery
D prawidłowe ABC
E prawidłowe BC


Rozpoznanie idiopatyczne włóknienie płuc:
A biopsja chirurgiczna płuca
B biopsja przezoskrzelowa płuca
C TKWR
D chyba ABC
E prawidłowe AC

Które leki w przerwaniu napadu astmy i powysiłkowego skurczu oskrzeli
A formeterol
B salmeterol
C steroid wziewny
D iv teofilina
E prawdziwe AB


Przyczyny rozstrzeni oskrzeli
A mukowiscydoza
B samoistne włóknienie płuc
C alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna
DE kombinacje powyższych
Pacjent z HA i pierwotna nadczynnością przytarczyc. Czym nie leczyc HA:
A ACE
B ARB
C Ca bloker
D diuretyk tiazydowy
E antagonista aldosteronu

Pytanie o kryterium przewleklej białaczki szpikowej - małopłytkowość <10 000 i nadpłytkowość >1mln; obecność genu bcr-abl; blasty w szpiku 10-20%, - bazofilia >20%

Ciepłe hemaglutyniny występują
A SLE
B metyldopa
C CMV
D chłoniak
E przewlekła białaczka limfocytowa

TWW

Niedokrwistośc megaloblastyczna
A niedobór B12
B niedobór Fe
C niedobór kwasu foliowego
D NPH
E talasemia beta

TWW

Wtórne submikroskopowe KZN
A po licie
B po NLPZ
C usępuje po odstawieniu leku
D B + C
E A + B + C

Celiakia częściej w
A DM typu 1
B hipo IgA
C autoimmunologicznej chorobie tarczycy
D A + B
E A + B + C

Młoda kobieta z cechami zapalenia pęcherza, czym leczyc i jak długo:
A kotrimoksazol 3 dni
B,C,D i E nawet nie czytałem

Powikłane ZUM
A kobieta z zastojem moczu
B mężczyzna z zapaleniem pęcherza
C kobieta z dużą bakteriurią
D A + B
E A + B + C

RZS pytanie o przeciwciała, TWW były i aCCP i czynnik reumatoidalny.

Opis przypadku, kobieta z z. Reynau, bólami stawów, trzeszczeniami nad płucami i czyms tam jeszcze. W badaniach U1RNP. Pytanie jaka to choroba?
A RZS
B MCTD
C ...
D ...
E ..

Typowe objawy zespołu rakowiaka
A biegunka
B zaczerwienie twarzy
C napadowe nadciśnienie
D A + B
E A + B + C


Co wchodzi w skład oceny prawdopodobieństwa klinicznego ZChZZ wg skali Wellsa
1) nowotwór złośliwy
2) niedawne unieruchomienie >3 dni lub zabieg chirurgiczny w ciągu ostatnich 4 tygodni
3) porażenie, niedowład lub niedawne unieruchomienie kończyny w opatrunku gipsowym lub bez opatrunku
4) obwód goleni większy o 3 cm w porównaniu ze zdrową kończyną
5) przebyta choroba zakrzepowo - zatorowa
kombinacje, m.in. (pamiętam, bo miałem problem i zaznaczyłem źle niestety) 1234, 1235, wszystkie prawidłowe
Kobieta z typowymi objawami rzs (zapalenie stawów rąk, nóg...), z radiologicznymi cechami rzs, z dodatnim RF i przeciwciałami aCCP, co robić:
1. rozpoznać rzs, dać NLPZ i czekać 3 miesiące z włączeniem LMPCh
2. Rozpoznać rzs i od razu włączyć LMPCh
3. Rozpoznać rzs dać NLPZ i GKS
dwa pozostałe zupełnie nie pasowały

P/wskazania do spirometrii:
A zawał serca
B odma opłucnowa
C krwioplucie o niejasnej etiologii
D A i B
E A, B i C


Facet z zapaleniem stawu kolanowego, rozpoznana dna, dostał kolchicynę, w 1. dobie stosowania ból brzucha i biegunka, co robić
A odstawić kolchicynę i dać allopurynol 100 mg/d
B odstawić kolchicynę i dać indometacynę 150 mg/d
C coś bez sensu
D wykonać nakłucie stawu w celu wykluczenia etiologii bakteryjnej
E B i D

Które z poniższych ektopowych zaburzeń rytmu należy leczyć lidokainą w ostrej fazie zawału serca:
A wielokształtne zespoły QRS
B krótkie wstawki pobudzeń komorowych
C zespół R na T
D B i C
E żadne z wymienionych


Chora 60 lat, od kilku dni silne bóle i osłabienie mięśni obręczy barkowej i miednicznej, OB 60 (chyba). Rozpoznano polimialgię reumatyczną, włączono GKS. Po tygodniu chora wraca i mówi, że jej nie lepiej. Co robić
A Dodać MTX
B Zweryfikować rozpoznanie, bo jednym z kryteriów rozpoznania PR jest poprawa po GKS
pozostałe wg mnie bez sensu

Dziewczyna w ciąży (dwudziesty któryś tydzień) z dużym prawdopodobieństwem zatorowości (duszność, tachykardia, typowe cechy gazometryczne, ktoś tam w rodzinie przebył zatorowość, on miała jakiś epizod ŻChZZ w przeszłości) zgłasza się na IP, co robić (pamiętam dwa)
1. Angio TK i w oczekiwaniu na wynik dać heparynę
2. Dać heparynę i nie wykonywać innych badań
3. Coś z D-dimerem
4. scyntygrafia i UFH

Zespół nerczycowy rozpoznajemy, gdy dobowy białkomocz wynosi
A 2,0g/1,73 m.kw.
B 2,5g/1,73 m.kw.
C 3,0g/1,73 m.kw
D 3,5g/1,73 m.kw
E żadna

Powikłaniem przewlekłej niewydolności nerek nie jest:
A niedokrwistość
B niedożywienie białkowo-kaloryczne
C niedoczynność przytarczyc
coś tam jeszcze, nie pamiętam

Pewne rozpoznanie PBC można postawić na podstawie
1 podwyższona aktywność AST/ALT
2 podwyższona aktywność ALP
3 AMA
4 ANA
5 Wycinek histopatologiczny
tych możliwości było chyba 7 i różne kombinacje, w tym 2,3,5

Hipofosfatemia nie występuje
A niedożywienie
B alkoholizm
C intensywne leczenie kwasicy ketonowej
D faza kataboliczna po urazach
E pierwotna nadczynność przytarczyc


Zespół zmiażdżenia (nie pamiętam dokładnie) charakteryzuje
hiperfosfatemia
podwyższone CPK
podwyższenie Ca i PO
AB
ABC

PE wysokiego ryzyka, chory we wstrząsie, co robisz
a angioTK
b tromboliza
c heparyna
2 pozostałe całkiem bez sensu


W zespole Loefgrena nie występuje
a ból stawów
b gorączka
c rumień guzowaty
d powiększenie śledziony
e powiększenie węzłów chłonnych wnęk
Wskazaniem do kwalifikacji do HD w trybie pilnym nie jest
a mocznik >300 mg/dl
b kreatynina >10 mg/dl
c K >6,5 mmol/l
d pH <7,2
e Na >145 mmol/l

Postępowanie w rozwarstwieniu aorty typu Stanford A
a stent
b pilna operacja
reszty nie pamiętam


SIADH - co nie występuje:
pamiętam tylko obrzęki (reszta była coś o sód, molalność moczu...)

W pytaniu coś o hiponatremii przewlekłej
A jeśli nie ma objawów, to najprawdopodobniej jest przewlekła
B Przewlekłą h. trzeba wyrównywać powoli
C W przewlekłej h. dochodzi do wewnątrzkomórkowego obniżenia stężenia potasu
D AB
E ABC

Pierwsze zaburzenie w nefropatii cukrzycowej
A obniżenie GFR
B wzrost kreatyniny
C wzrost mocznika
D zwiększone wydalanie albumin z moczem
E zmniejszone wydalanie albumin z moczem

Leczenie żelazem po wyrównaniu parametrów morfologii należy stosować przez
1-2 miesięcy
4-6 miesięcy

Chory ze STEMI leczony streptokinazą, jakie leki p/zakrzepowe powinien dostać
A ASA
B klopidogrel
C HNF, HDCz, lub fondaparynuks
D wszystkie
E nie wymaga leczenia p/zakrzepowego


Chory ze STEMI, bez rewaskularyzacji, jak długo powinien dostawać klopidogrel
12 miesięcy

Leczenie Chlamydia i Mycoplasma
A makrolid
B tetracyklina
C fluorochinolon
D AB
E ABC

W zapaleniu gardła paciorkowcowym nie należy stosować
A doksycykliny
B klarytromycyny
C cefalosporyny I generacji
D AB
E ABC

U chorego z POChP bez czynników ryzyka P.aeruginosa antybiotykiem z wyboru jest
amoksy
amoksy+klaw
cef II i coś tam jeszcze


U chorego z P.aeruginosa w drogach oddechowych antybiotykiem z wyboru jest
amoksy
cyprofloksacyna, …

Badaniem pozwalającym na rozpoznanie POChP jest:
pletyzmografia
dlco
spiro+próba rozkurczowa

Chora w ciąży z astmą dobrze kontrolowaną leczona GKS wziewnym, co robić
odstawić GKS i dać SABA
kontynuować GKS wziewny
reszta bez sensu


W STEMI kryterium poprawy po leczeniu rewaskularyzacyjnym jest
a ustąpienie bólu
b obniżenie wcześniej uniesionych ST o co najmniej 50% w ciągu 60-90 minut
c typowe zaburzenia rytmu
coś tam jeszcze, wszystkie prawidłowe

Do zalet metforminy nie należy:
a zmniejszanie insulinooporności
b redukcja masy ciała
c niewystępowanie hipoglikemii
d możliwośc stosowania w niewydolności wątroby
e ?


Hipersplenizm stwierdza się na podstawie:
a usg j. brzusznej
b morfologii
c biopsji szpiku
d ab
e wszystkie
Które leki wydłużają INR podczas leczenia VKA (TWW)
erytromycyna, cymetydyna, amiodaron, rifampicyna i coś jeszcze

W przypadku IZW na zastawce własnej MRSA antybiotykiem z wyboru jest:
wankomycyna
klindamycyna

W różnicowaniu przyczyny hiperkortyzolemii ( nadnerczowa czy przysadkowa ) stosowane są:
A test 8mg Dexa
B pomiar ACTH
C test z CRH
D A + B
E A + B + C


Opis młodego mężczyzny ( 28 lat ) z astmą, alergicznym nieżytem nosa i eozynofilią. Trafił do szpitala z powodu bólu w klatce piersiowej. W echo odcinkowe zaburzenia kurczliwości.
A Z. Wagenera
B Z Churga i Strauss
C.Ch. Behceta
D.Ch.Goodpasture
D ...
E ..

Młoda dziewczyna z SLE, zakrzepica jakaś, dostała leczenie, co dalej
APLA po (chyba) 1 miesiącu
nie wymaga diagnostyki


Rak drobnokomórkowy płuca, postac ograniczona, leczenie:
A chemia
B chemia + radioterapia
C operacja
D operacja + coś
E operacja + coś innego.


Zespoły paranowotworowe w raku płuca (TWW)
układowe zapalenie naczyń, osteoartropatia, kzn... zakrzepica wędrująca, SIADH, zespół rakowiaka.

Młody mężczyzna ma zaburzenia neurologiczne, w morfologii PLT 15 tys, Hb obniżona schizocyty.
A DIC ( chyba )
B zakrzepowa plamica małopłytkowa
C zespół hemolityczno-mocznicowy
D ...
E ...
Zespól wątrobowo-nerkowy. Leczenie z wybory:
A dializa albuminowa MARS
B TIPS
C przeszczep wątroby
D oktreotyd
E ...

Przyczyna płynu w opłucnej:
A marskośc
B niewydolnośc serca
C rak jajnika
D z. nerczycowy
E ostre zapalenie trzustki

TWW - prawidłowa wszystkie

Niewydolność serca ze zwiększonym rzutem:
A ciężka niedokrwistość
B niedoczynność tarczycy
C duża przetoka dializacyjna
            D niewydolność wątroby
            była odpowiedź A + C
 
      63. W łagodnym OZT standartowo podajemy antybiotyki. Zapobiega to przejściu formy               
            łagodnej w ostrą.
            A 1 prawdziwe 2 fałszywe itd. Prawdziwe że oba fałszywe.

 Jakim badaniem nie można potwierdzić eradykacji H. pylori
A oznaczenie IgG
B antygeny H. pylori w kale
C test ureazowy
D test oddechowy
E histopatologia

Zestaw leków do eradykacji H. pylori
A amoksycylina
B metronidazol
C klarytromycyna
D IPP
E H2 bloker
W odpowiedzi trzeba zaznaczyć kombinacje ww.

Biegunka ze stolcami pienistymi i tryskającymi, z pH < 5,5 jest objawem:
A zaburzeń trawienia dwucukrów

W OZW echokardiografia jest przydatna bo:
A po kilkunastu sekundach pokazuje odcinkowe zaburzenia kurczliwości co świadczy o martwicy
B po kilkunastu minutach pokazuje odcinkowe zaburzenia kurczliwości co świadczy o martwicy
C po kilkunastu sekundach pokazuje odcinkowe zaburzenia kurczliwości co świadczy o niedokrwieniu PRAWDA
D po kilkunastu minutach pokazuje odcinkowe zaburzenia kurczliwości co świadczy o niedokrwieniu
E wszystkie fałszywe

28 latka trafila do szpitala z powodu ciężkiego rzutu colitis ulcerosa, jakie badania wykonac:
1 kolonoskopia
2 wlew doodbytniczy
3 RTG brzucha
4 posiew stolca
5 badanie stolca w kierunku toksyny C. difficile
6 badanie w kierunku CMV
TWW

Maska bólu wieńcowego:
A dusznośc
B zasłabnięcie. Omdlenie
C nudności,wymioty
D A+B
E A+B+C

Pacjent bez CAD i DM, kiedy jego ryzyko sercowo-naczyniowe jest wysokie:
A cholesterol całkowity > 240
B RR > 140/90
C Score > 5%
D A+B
E A+B+C

Chorzy z twardziną układową są zagrożeni wystąpieniem przełomu nerkowego. Żeby go uniknąć, nie należy stosować:
a CsA
b beta-blokerów
c ACEi
d AB
e ABC


SArkoidoza
A ostry początek źle rokuje
B zazwyczaj ustępuje samoistnie w ciągu 2 lat
C zazwyczaj nie przechodzi w fazę > 2
D A + B + C
E B + C

Gruźlica ( jedno lub dwa pytania, nie pamiętam dokładnie ), chyba TWW
A OT > 10mm świadczy o zachorowaniu ( zakażeniu??? )
B przebyte szczepienie nie wpływa na wynik testu wydzielania inf. Γ
C pierwotna lokalizacja to szczyty górnych płatów płuc
D pierwotna lokalizacja to szczyty dolnych płatów płuc
Badaniem obrazowym z wyboru w ozt jest
a usg
b tk+kontrast
c mri
dwa inne, których nie pamiętam

Pacjent 70 lat z AF, po udarze leczony VKA. Ma miec prostatektomie, jak zmienic leczenie.
a Odstawić VKA kilka dni wcześniej i dać HDCz w dawce leczniczej
b Zneutralizować VKA za pomocą wit.K i dać HDCz w dawce profilaktycznej
c Obniżyć INR do 1,2-1,5 i operować na VKA
d nic nie robić
e ?


Pytanie o leczenie tlenem
a u chorych bez hiperkapni należy dążyć do O2>60 mmHg
b gdy pCO2 >55 mmHg należy zwiekszyć przepływ tlenu
c najlepszą metodą są wąsy donosowe
d AB
e ABC

Pacjent z POChP, częste zaostrzenia ( nie podane ile w jakim czasie ), jak leczyc.
A b2 dlugo
B b2 dlugo + teofilina
C b2 dlugo + tiotropium + sterdy wziewny
D ...
E ....


Najczęstszą przyczyną zgonów u chorych na rzs są:
pamiętam tylko powikłania sercowo-naczyniowe

Objawy sercowo-naczyniowe w toczniu układowym:
a zapalenie osierdzia
b zapalenie wsierdzia typu Libmana-Sacksa
c wcześniejszy rozwój miażdzycy,
d a+b
e a+b+c


Do skórnych objawów tocznia układowego nie należy:
a rumien w kształcie motyla na twarzy
b rumień krążkowy
c rumień heliotropowy wokól oczu
d łysienie
e niebolesne owrzodzenia w jamie ustnej

Leki p-wskazane w leczeniu nadciśnienia w ciąży
a ACEI
b ARB
c ca-blokery
d a+b
e a+b+c


Co jest najczęstszą przyczyną zgonów u chorych dializowanych
też pamiętam tylko powikłania sercowo-naczyniowe

Przerzuty do wątroby najczęściej wystepują w raku
a) okrężnicy i odbytnicy,
B piersi
c) nerki
d) płuca
e) żoładka


Pytanie z kardiologii, jedna z odpowiedzi że po zawale stent powlekany wydłuża przeżycie w porównaniu z metalowym - więcej nie pamiętam.

Co jest najczęstsza przyczyną nagłej śmierci sercowej
a ChNS
b kardiomiopatia przerostowa
c LQTS i jakieś tam jeszcze


Podwyższona jodochwytność tarczycy występuje:
a Ch G-B
b podostre zapalenie tarczycy
c thyreotoxicosis medicamentosa
chyba kombinacje jakieś

pytanie o leki wydłużające przeżycie w chns:
beta-blokery
azotany
diuretyki
….
 ACEI

Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych, co jest nieprawdą
charakterystycznym objawem jest chromanie przestankowe
najważniejszym czynnikiem ryzyka jest hipercholesterolemia
współistnieje z miażdżycą w innych łożyskach naczyniowych

 


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 28 odwiedzający (290 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=