EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  => ZBIORCZE OPRACOWANIE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH PES CHOROBY WEWNĘTRZNE Z SESJI JESIEŃ 2008r. DO JESIEŃ 2015r.
  => DO POBRANIA-testy z interny
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych WIOSNA 2019 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2016r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEN 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => STRONA Z TESTAMI PES+materiały dydaktyczne
  => MATERIAŁY OTRZYMANE OD ZDAJĄCYCH TEST INTERNA JESIEŃ 2009
  => SKANY TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => SKANY TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => EKG- CIEKAWA STRONA Z EKG
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2016r.
Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2016r.  do pobrania tu ->protest-pes.pl.tl/DO-POBRANIA_testy-z-interny.htm

PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2016

I- CHOROBY UKADU KRĄŻENIA 

Rozd. 01   /EKG

1 j16 Obniżenie odcinka ST wystąpi w:
1 Zespół   Takotsubo
2 przerost mięśnia lewej komory
3 OZW (NSTEMI ?) 
4 zapalenie mieśnia
5 -hiperkalemia bądź było hipokaliemia 
( niektórzy podawali także : hipotermia )
A 1
B 1, 2
C 2, 3
D 1,2,3,4
E 2,3,5

Rozd. 01   /ARYTMIE

2   j16  W migotaniu przedsionków u pacjenta z chorobą niedokrwienną serca jako lek przeciwarytmiczny zastosujesz:
A Sotalol
B diltiazem
C Propafenon
D Dronaderon 
E...

3  j16 Do przywrócenia i utrzymania rytmu w migotaniu przedsionków  używamy
1.digoksin,
2.amiodaron, 
3. sotalol, 
4 propafenon

4  j16 Rytmem nie do defibrylacji nie jest:
A VT
B częstoskurcz komorowy bez tętna
C PEA
D asystolia
E C i D prawidłowe

5  j16  Częstoskurcz z szerokimi QRS:
A jest zawsze częstoskurczem komorowym
B moze być częstoskurczem nadkomorowym u pacjenta z blokiem odnogi pęczka Hisa lub z przewodzeniem z aberracją lub z drogą dodatkową?
C jeżeli nie wiemy, czy jest to częstoskurcz komorowy czy nadkomorowy, to zastosujemy werapamil lub diltiazem
D prawidłowe B i C
E?

6  j16 Zespół WPW:
A najczęstsze zaburzenie rytmu to  AVNRT
C leczeniem dającym 100% wyleczenie jest ablacja drogi dodatkowej  (lub : wyleczenie zwykle przez ablację )
D
E A i C prawidłowe


rozd. 01 / CHOROBA NIEDOKRWIENNNA SERCA RÓŻNE 

7  j16 Duże ryzyko sercowo- naczyniowe występuje:
a. przy wartości SCORE większej lub równej 5%

8  j16 Dławica mikronaczyniowa, wskaż prawdziwe:
a.odpowiedź na NTG słaba albo nie wystepuje
b.nie prowadzi do zawału serca
d. bez uniesienia odcinka ST

rozd. 01 / CHOROBA NIEDOKRWIENNNA SERCA DIAGNOSTYKA

9   j16 Skurcz tętnicy wieńcowe może wywołać 
A. Palenie tytoniu
B. Niska temperatura
C. Kokaina
D. Amfetamina
W. WSZYSTKIE


rozd. 01 / CHOROBA NIEDOKRWIENNNA SERCA PRÓBA WYSIŁKOWA

10  j16 Co nie jest ( ewentualnie co jest ) bezwzględnym p/wsk. do próby wysiłkowej
a.NT
b.ostra faza zawału
c.objawowa arytmia
d.ciasna, objawowa stenoza aortalna

rozd. 01 /CHOROBA NIEDOKRWIENNNA SERCA PCI

11  j16 Wskazaniem do postępowania inwazyjnego w zawale serca nie jest:
A nawracająca stenokardia
B niewydolność serca
C niewydolność nerek
D nadciśnienie tętnicze
E ?

12  j16 W  NSTEMI nie stosujemy lecz. inwazyjego jesli wspolistnieje 
- nadcisnienie tetnicze 
- niewydolnosc nerek 
- grozne zaburzenia rytu serca 

13  j16 Co nie jest wskazaniem do inwazyjnego leczenia OZW:
a.niewydolność serca
b.niewydolność nerek
c.DM
d.NT
e.utrzymujacy się pomimo leczenia bol

rozd. 01 /CHOROBA NIEDOKRWIENNNA SERCA LEKI

14  j16 Po wszczepieniu stentu metalowego u osoby z zawałem serca drugi lek przeciwpłytkowy trzeba brać minimum:
A 1 miesiąc 
B 3 miesiące
C 6 miesięcy
,D, E ?

15  j16 W NSTEMI ( OZW ?)  do czasu ustalenia czy postępowanie inwazyjne czy nie, zastosujesz jako leczenie przeciwkrzepliwe:
A fondaparynuks
B HDCz
C HNF
D można zastosować A, B lub C
E ?

16  j16 Leki przeciwkrzepliwe w pilnej strategii inwazyjnej w NSTEMI- wybrać:
a.  HNF
b. Enoksaparyna
c. fondaparynuks…

17  j16 Pacjent z astma , po zawale - co stosujemy 
- B- bloker
- ACEI 
- ACEI / lub ARB 
- kombinacje 

rozd. 01 /CHOROBA NIEDOKRWIENNNA SERCA SCORE 

18  j16 Karta SCORE, wybierz niewłaściwe- nie uwzględnia palenia tytoniu

rozd. 01 /CHOROBA NIEDOKRWIENNNA SERCA DIAGNOSTYKA

19  j16 Kontrolne oznaczenie troponiny testem zwykłym (nie o wysokiej czułości) przy wyjściowo ujemnym wyniku wykonasz po:
A 1
B 2
C 3
D 10
E 6 godzinach

20  j16 U kogo można rozpoznać chorobę niedokrwienną serca bez wykonywania próby wysiłkowej lub obrazowej z obciążeniem- nie było prawidłowego (były podane płeć i wiek)
A kobiety 40 lat
B mężczyzny 60 lat
C kobiety 70 lat
D męższczyzny 65 lat
E u nikogo z w/w
rozd. 01 / KARDIOMIOPATIE

21  j16 W arytmogennej kardiomiopatii prawokomorowej, co nie jest prawda :
a.często pierwszym objawem jest omdlenie wywołane VT
b. może prowadzić do SCD (  nagły zgon sercowy ) u młodych mężczyzn ( szczególnie sportowców)
c. w lecz. stosuje się amiodaron i sotalol
d.jest wskazaniem do ICD
e z reguły prawidłowe EKG


rozd. 01 / ZAPALENIE MIĘŚNIA SECOWEGO 

22  j16 W zapaleniu mięśnia sercowego ( prawdopodobnie chodziło o zapalenie mięśnia sercowego wirusowe ) :
A NLPZ
B bez ograniczenia wysiłku
C ACEI gdy niewydolność serca

rozd. 01 / NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

23  j16 Pacjent z niewydolnością serca i LVEF<40% powinien zażywać: 
a. B-bloker
b. ACEI
c. ARB
d. a+ b lub c
e. a+b+c

24  j16 U chorych po zawale mięśnia sercowego z EF 40% zastosujesz:
A ACE I
B b-bloker
C antagonistę aldosteronu ( ARB ? )
D A, B (lub C)
E A, B ,C

 rozd. 01 / NZK, REANIMACJA WSTRZĄS

25 j16  Stosunek liczby uciśnięć do liczby oddechów oraz częstość uciśnięć wynosi:
A 30:2 100-120/min

26  j16 Po 3 minutach ( Przed 4 defibrylacją?  ) prowadzenia resuscytacji, przy nieskuteczności podasz:
A 1 mg adrenaliny
B 3 mg atropiny
C 300 mg amiodaronu
D 150 mg amiodaronu
E A i C prawidłowe

rozd. 01 / NADCIŚNIENIE TĘTNICZE- DIAGNOSTYKA

27  j16 Użytecznym badaniem w diagnostyce nadciśnienia wtórnego jest:
a. test hamowania 8mg dexamethasonu
b. oznaczenie metosykatecholamin w osoczu
c. USG tętnic nerkowych…

rozd. 01 / NADCIŚNIENIE TĘTNICZE LECZENIE

28  j16 U kogo z NT wybierzemy diuretyk tiazydowy (ewentualnie było określenie „diuretyk” )
1. w leczeniu izolowanego nadciśnienia skurczowego, szczególnie u osób starszych
2. z chorobą wieńcowa ( po zawale ?) 
3. z cukrzycą ( nie był podany typ cukrzycy ?) 
4.z dną
kombinacje

29  j16 Wskazaniem do natychmiastowego wdrożenia farmakoterapii nadciśnienia tętniczego, bez wcześniejszej modyfikacji stylu życia jest:
a. ciśnienie> 180/100 mmHg
b. ciśnienie> 160/100mmHg i współistniejąca choroba nerek
c. ciśnienie 140/90mmHg z towarzyszącą cukrzycą…
d. wszystkie 

30  j16 W nadciśnieniu tętniczym wskazaniem do diuretyku tiazydowego jest:
A izolowane nadciśnienie skurczowe u osoby w podeszłym wieku
B choroba niedokriwenna serca
C, D, E ?

rozd. 01 / NADCIŚNIENIE TĘTNICZE JAKO POWIKŁANIE

31  j16  W diagnostyce wtórnego nadciśnienia tętniczego  wykonasz nadeptujące  testy :
Test z dexametazonem
Oznaczenie kaliemii
Usg tt nerkowych 
Pomiar metyloksantyn w moczu
Wszytskie
Kombinacje

32 j16  Wtórne nadciśnienie tętnicze może wystąpić w przebiegu: 
a. guza chromochłonnego
b. hiperaldosteronizmu….

rozd. 01 / WADY SERCA

32  j16 Co właściwe odnośnie koarktacji aorty:
A chromanie kkd
C objawy po 50 r.ż.
D  zwężenie występuje poniżej odejścia lewej tętnicy podobojczykowej
E objawy występują po 50rż
F  ciśnienie/ tętno na kończynach górnych jest słabo wyczuwalne

33  j16 Jak leczymy niedomykalnosć mitralną?
-Beta- blokery
-diuretyki
-leki rozszerzające naczynia
-azotany
-ACEI


rozd. 01 / ZESPÓŁ SERCOWO- NERKOWY 

34  j16 Przyczyną wtórnego zespołu sercowo-nerkowego nie jest ( zdający podali  wiele dystraktorów ):
A twardzina układowa
B SLE
C POChP
D amyloidoza
E cukrzyca
F sarkoidoza
G skrobiawica 

rozd. 01 / BETABLOKERY
35   j16  B-blokerem nieselektywnym jest: 
a. atenolol
b. propranolol…

rozd. 01 / ZABURZENIA LIPIDOWE

36   j16 Zespół . chylomikronemii przedysponuje do:
A miażdżycy, 
B PNN
C OZT

37  j16 Kiedy stwierdzisz hipocholesterolemię?
A nadczynnośc tarczycy
B niedoczynność tarczycy
C z. nerczycowy
D ciężkie uszkodzenie wątroby

38  j16 W hiperlipidemii w przewlekłej niewydolności nerek:
a. zawsze stosuje się statynę
b. statyna i fibrat są najbezpieczniejszym połączeniem…


ROZDZIAŁ II-  CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO 

rozd. 02 /ZATOKI, GARDŁO

39  j16 Prawdziwe o zapaleniu zatok przynosowych?
A sterydy donosowo
B antybiotyk jak się pogarsza lub trwa długo
C ?
D,E kombinacje

rozd. 02 /MUKOWISCYDOZA

40  j16 W mukowiscydozie występują ( Powikłaniem mukowiscydozy u dorosłych jest) :
a.stłuszczenie watroby
b.przewlekłe zapalenie błony sluzowej nosa i zatok przynosowych
c.niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki (biegunka tłuszczowa ? ) 
d.stłuszczenie wątroby
e.wszystkie

rozd. 02 /PŁUCA NOWOTWORY

41  j16  Najrzadszy nowotwór  nabłonkowy płuc:
A płaskonabłonkowy
B gruczołowy
C wielkokomórkowy
D drobnokomórkowy
E rakowiak

41a j16 Osteoartropatia przerostowa występuje :
w przebiegu raka płuca

rozd. 02 /ASTMA DIAGNOSTYCKA

42  j16  FEV1 przed i po inhalacji leku rozszerzającego oskrzela:
a. jest pomocny w różnicowaniu między astmą a POCHP
b. jest stosowany do oceny zaawansowania POCHP…

rozd. 02 /GRUŹLICA

43  j16 Ile miesięcy leczenie podtrzymujące gruźlicy ( faza kontynuacji) jeśli nie ma przesłanek do przedłużenia:
a) 2 mies
b) 4 mies
c) 6 mies
Próba tuberkulinowa fałszywi  eujemna może być w :
a.HIV
b.długotrwałym przyjmowaaniu GKS
csarkoidozie
d.podeszłym wieku 
e.krztuścu

rozd. 02 /ZAPALENIE PŁUC

44  j16 W nieciężkim zapaleniu płuc leczonym ambulatoryjnie zastosujesz:
A amoksycylnę
B amoksycylinę z kw. Klawulonowym
C klarytromycynę
D gentamycynę
E amoksy + makrolid

45  j16 Które choroby są ( badź nie są )chorobami śródmiąższowymi płuc:
a.Limfangioleiomatoza
b.histiocytoza z komórek Langerhansa
c.proteinoza pęcherzyków płucnych
d.wszystkie są
e kombinacje

rozd. 02 /ASTMA LEKI 

46  j16 Każdemu z zaostrzeniem astmy niereagującym na leczenie b-mimetykiem krótkodziałającym  wziewnym (SABA)  podasz:
1 tlen
2 teofilinę
3 GKS p.o./wziewnie
A 1
B 1 i 3
C wszystkie

47  j16 Jaki lek kontroluje astme:
a) GSK wziewny
b) SABA
c) LABA

48  j16 Chory z objawami ( mMRC 3), bez hospitalizacji, z FEV 1 60%- jakie leczenie

rozd. 02 /SARKOIDOZA

49  j16  W sarkoidozie wskaż nieprawidłowe:
A III stopień to węzły i guzki w miąższu
B db reaguje na GKS
C I stopień najczęściej obserwacja
D leczy się GKS p.o.


rozd. 02 / POCHP- ROZPOZNAWANIE 

50  j16 Charakterystyczną cechą w obrazie RTG klatki piersiowej chorego z POCHP jest:
a. Zmniejszenie przejrzystości pól płucnych
b. Brak rysunku naczyniowego na obwodzie płuc
c. Zmniejszenie zamostkowej przestrzeni powietrznej
d. Uniesienie kopuł przepony…

rozd. 02 / POCHP LEKI

51  j16 Chory na POCHP- zaostrzenia nie więcej niż raz w roku, nie wymagał hospitalizacji w trakcie zaostrzeń, męczy się szybko (przejdzie nie mniej niż 200m i musi się zatrzymać z powodu duszności), PEF>60%. Co zastosujesz w leczeniu: 
a. LAMA lub LABA
b. doraźnie krótkodziałający B2- mimetyk
c. doraźnie długodziałający B2-mimetyk…
d.GKS wziewny i LABA

rozd. 02 /TLENOTERAPIA

52  j16 Przewlekłe leczenie tlenem zastosujesz gdy:
A Pa02 <55
B Pa 02 56-60 i niewydolnośc serca
C Pa02 56-60 i HCT>55
D A, B
E A, B, C

53 j16 Do jakich wartości PO2 dąży się w tlenoterapii domowej

rozd. 02 / PŁUCA - OBJAWY

54  j16 Przesuniecie śródpiersia w stronę patologii:
A wysięk w jamie opłucnej
B naciek zapalny
C odma

55  j16 Co z reguły nie prowadzi do przewlekłej niewydolności oddechowej
a.IPF ( idiopatyczne włóknienie płuc ) 
b.POCHP
c.astma
d.pozapalna marskość płuca

56  j16 W jakich chorobach nie ma wysięku w opłucnej
a) toczen
b) twardzina
c) polimialgia reumatyczna
d) zapalenie wielomięsniowe

rozd. 02 / INFEKCJE WIRUSOWE INNE NIŻ GRYPA

57 j16  W chorobie przeziębieniowej:
a. dolegliwości ustępują zazwyczaj w przeciągu 7-10 dni
b. zaostrzenie dolegliwości> 5 dni infekcji wskazuje na nadKażenie bakteryjne…


ROZDZIAŁ III -  CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO

rozd. 03 /  ENDOSKOPIA

58  j16 Gdzie nie jest konieczny endoskopowy nadzór 
- przelyk Barreta 
-Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
- Choroba wrzodowa żołądka 
- zanikowe zapalenie żołądka i metaplazja 
-  zespól polipowatości rodzinnej
-  metaplazja jelitowa w żołądku
- FAP

rozd. 03 /  ENCEFALOPATIE

59  j16  Ryzyko encefalopatii u chorego z marskością wątroby zwiększa:
1. zaparcie
2.duże dawki diuretyków
3.benzodiazepiny
4.krwawienie z p.pok
5.zaparcia 
kombinacje odp.

rozd. 03 / NOWOTOWRY

60  j16 Rak żołądka ( wczesny rak żołądka ?) wskaż   nieprawdziwe:
- w 95% to gruczolakorak
- wczesny nacieka błonę mięśniowa żołądka
- niedokrwistość jest poźnym objawem
- występuje utrata m. ciała
- w leczeniuduże znaczenie ma radioterapia 
- wzost CEA

61  j16 Rak jelita grubego (okrężnicy ?) :
- wzrost CEA
-  niedokrwistość
- często poniżej 40 r.ż.
- główne leczenie radioterapia

62  j16 Ogniskowy rozrost guzkowy wątroby ( FNH )
- czesciej u kobiet 
- do rozp. konieczna angiografia 
- trzeba biopsje 
- prawdziwe 2,3 

rozd. 03 / TRZUSTKA

63  j16 Czy podawanie enzymów trzustkowych w PZT:
a) całkowicie ustępują biegunki tłuszczowe
b) lepsza kontrola cukrzycy
c) zmniejszenie dolegliwości bólowych
kombinacja powyższych

rozd. 03 / WZW

64  j16 Które  wirusy przenoszą się droga kontaktów seksualnych 
A. HAV
B. HBV
C. HCV 
D. HBV i HCV 
E. Wszystkie 

rozd. 03 / H. PYLORI

65  j16 pytanie o test ureazowy - co nieprawdziwe
- jak dodatni- zakazenie potwierdzone 
- falszywy gdy stosuje IPP
- falszywy gdy krew w zoladku 
- czulosc ok 60%- to zle 
- jest badaniem inwazyjnym

rozd. 03 / DROGI ŻÓŁCIOWE
66  j16 Czym rozpuszczamy kamienie żółciowe?
A UDCA
B deferoksamina
C,D,E????

rozd. 03 /  CHOROBA WRZODOWA ŻOŁĄDKA

67  j16 Leczeniem pierwszego rzutu w krwawieniu wrzodu żołądka jest:
a. podanie dużej dawki IPP dożylnie w postaci bolusa, a następnie kontynuacja wlewu dożylnego przez 3 dni lub terapii preparatami doustnymi przez 5 dni…


rozd. 03 /  RZEKOMOBŁONIASTE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO

68  j16 Opis pacjenta po zastosowaniu antybiotyku z powodu infekcji. Wystąpiła biegunka. Zastosowano leczenie objawowe. Biegunka nie ustąpiła. Rozpoznano rzekomo błoniaste zapalenie jelita. Co zastosujesz oprócz nawodnienia ( pierwsze zachorowanie):
A) Metronidazol z loperamidem
B) Wankomycyna z loperamidem
C) ( metronidazol lub wankomycyna), bez loperamidu
D) Metronidazol lub wankomycyna lub fidaksomycyna

rozd. 03 / WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO

69  j16 Colitis ulcerosa zaostrzenie lekkie z zajęciem lewej poły okrężnicy zostało opanowane 5ASA. Co podamy w leczeniu przewlekłym:
A 5 ASA
B 5 ASA+GKS
C GKS
D 5ASA + antybiotyk
E antybiotyk


rozd. 03 /  ACHALAZJA PRZEŁYKU
70  j16 Achalazję przełyku leczymy z wyjątkiem:
A leki pro kinetyczne
B nitraty 
C toksyna botulinowa
D kardiomiotomia ( endoskopowe poszerzanie LES )
E wszystkie

rozd. 03 / ZESPÓŁ JELITA DRAŻLIWEGO

71  j16 Objawem alarmowym w zespole jelita drażliwego jest:
a. utrata masy ciała
b. biegunka
c. nudności i wymioty
d. bóle brzucha

rozd. 03 / CELIAKIA
 
72  j16  Skórną manifestacją celiakii jest:
A pokrzywka
B rogowacenie ciemne
C opryszczkowe zapalenie skóry
D zespół Lyella

rozd. 03 /  OBJAWY

73  j16 Co może powodować biegunkę tłuszczową
a PZT
b.zespół rozrostu bakteryjnego
c cholestaza
d mukowiscydoza
e wszystkie

74  j16  W jakich chorobach jest podwyższona wartość bilirubiny sprzężonej:
- zwężenie dróg żółciowych
-niedokrwistośc hemolityczna 
-marskość wątroby.
- choroba Gilberta 
- kamica przewodowa 

ROZDZIAŁ IV-  ENDOKRYNOLOGIA

rozd. 04 /  TARCZYCA –CHOROBA HASHIMOTO 

75  j16 Dla choroby Hashimoto charakterystyczne jest:
a. występowanie przeciwciał anty-TPO….

rozd. 04 /  TARCZYCA – TYREOTOKSYKOZA

76  j16  W nadczynności tarczycy: 
a. najczęściej stosuje się tiamazol
b. najczęściej stosuje się propylotiouracyl ( pytanie o dawki ?) 
c. dawka podtrzymująca tiamazolu wynosi…

rozd. 04 / TARCZYCA – TYREOSTOKSYKOZA/ NIDOCZYNNOŚCI 

77  j16 W  niedoczynnosci ( albo nadczynnosci ? )  tarczycy jakie poziomy hormonów- TSH, ft3/4


rozd. 04 /  TARCZYCA HORMONY-PYTANIA O 

78  j16 Do objawów niedoboru TSH nie należy:
a. Biegunka
b. Chrypliwy głos
c. Suche i łamiące się włosy,sucha skóa
d. Bradykardia 
e. Nietolerancja zimna

rozd. 04 / TARCZYCA  STANY NAGLĄCE 

79  j16 W przełomie tarczycowym nie wystęuje:
a.bradykadia
b.odwodnienie
b.biegunka
c.gorączka- temp> 38 st
d. - kombinacje

rozd. 04 / CUKRZYCA- STOPA CUKRZYCOWA

80  j16 Tutaj były różne propozycje (tzn. stopa cukrzycowa neuropatyczna a stopa cukrzycowa niedokrwienna a neuropatyczna ) różnicowania- wybierz prawdziwe:
a. występują zaburzenia czucia
b. stopa jest ciepła
c. występuje ból przy chodzeniu…

rozd. 04 / CUKRZYCA- ROZPOZNAWANIE, BAD.PRZESIEWOWE

81  j16 Pacjent z objawami cukrzycy (wielomocz, zwiększone pragnienie) przygodna glikemia 213 ( 216 ?) mg/dl. Co zrobisz:
A oznaczysz glikemię na czczo
B jeszcze raz oznaczysz glikemię przygodną
C rozpoznasz cukrzycę
D) OGTT

rozd. 04 / CUKRZYCA- TERAPIA, CELE TERAPII 

82  j16 Wskazaniem do insulinoterapii jest: 
a. LADA
b. DM2 w czasie leczenia OZW…

rozd. 04 / PRZYTARCZYCE

83  j16 Co prawdziwe we wtórnej nadczynności przytarczyc 
- obnizone PTH
- Hiperkalcemia 
- Hiperfosfatemia 
- podwyzszone Klotho 
- podwyzszona wit. D 

rozd. 04 / PCOS  (ZESPÓŁ POLICYSTYCZNYCH JAJNIKÓW 

84  j16 PCOS- wybierz prawdziwe:
a. występuje tendencja do hiperglikemii
b. w obrazie USG coś o ilości pęcherzyków dojrzewających w jajnikach
c. rzadko obserwuje się cykle owulacyjne
d. występuje hiperandrogenizm

rozd. 04 / SIADH i ZABURZENIA ELEKTROLITÓW 
 
85  j16 Hiperkaliemie powodują wszystko z wyjątkiem 
A. PChN
B. Niedobór insuliny
C. Hiperaldosteronizm
D. Rabdomioliza
E. Kwasica metaboliczna

rozd. 04 / HORMONY 

86  j16 Hiperprolaktynemia
A u mężczyzny wywoła ginekomastię i spadek libido/ zaburzenia wzwodu
B leczysz bromergonem
C leczysz poprzez przezklinową resekcję guza
D prawidłowe A i B
E ?

rozd. 04 / KORTYZOL

87  j16 W  endogennym zespole Cushinga niebedacym gruczolakiem przysadki  ( ze zmniejszonym stężeniem ACTH ? )  
- w leczeniu analogi somatostatyny 
- niezalezny od acth
- kombinacje
rozd. 04 /ENDOKRYNOLOGIA NOWOTOWRY
W guzie prolaktynowym przysadki:
a. występuje zmniejszone libido
b. w leczeniu stosuje się preparaty dopaminergiczne, jak bromokryptyna…
B) ból głowy
c) moczówka prosta

ROZDZIAŁ V-  CHOROBY NEREK I DRÓG MOCZOWYCH

rozd. 05 / NERKI-ZESPÓŁ NERCZYCOWY

88 j16  Przyczyną zespołu nerczycowego nie jest:
A nefropatia cukrzycowa
B nefropatia toczniowa
C ostra dysfunkcja nerek / ostra nefropatia?
D submikroskopowe kłębuszkowe zap. nerek
E błoniaste kłębuszkowe zap. nerek

89  j16 Czego nie ma ( jest ? ) w zespole nerczycowym?
A hipoalbuminemii
B hiperkalcemii
C hipocholesterolemii
D niedokrwistości 

Jakie zaburzenia lipidowe są obecne w zespole nerczycowym

rozd. 05 / NERKI- NEFROPATIE

90  j16 Do przyczyn nefropatii jatrogennej zalicza się:
a. stosowanie preparatów fosforanowych w przygotowaniu do kolonoskopii
b. długotrwałe stosowanie NLPZ
c. użycie środków cieniujących przed badaniem TK
d występuje z osutką
e leczymy antyhistaminikami

rozd. 05 / NERKI- UKŁAD MOCZOWY KAMICA KOLKA 

91  j16 Czego nie podajemy w kamicy struwitowej ( uwaga jednego ze zdających egzamin – nie było prawidłowej odpowiedzi )
A białka
B puryny
C szczawiany
D tłuszcze
E żadne z powyższych

rozd. 05 / NERKI-ZAPALENIA NIEINFEKCYJNE

92  j16 Jak leczymy popaciorkowcowe zap. nerek:
-.GKS
-.ACE- I
-.diuretyki
-.chyba jakis lek immunosupresyjny
- plazmafereza 
-.kombinacje

rozd. 05 / NERK- PCHN

93  j16 Zaburzenia lipidowe w PCHN
a) najczęściej jest hipertryglicerydemia
b) leczy się statynami tylko pod kontrolą poziomu LDL
c) profilu lipidowego nie oznaczamy w pchn 
d) tylko hipercholesterolemia jest wskazaniem do wlaczenia statyn 

94  j16 Niedokrwistość HGB 8,1 g/dl. Wykluczono pozanerkową przyczynę niedokrwistości. GFR< 40. Co zalecisz:
A EPO + Fe
B EPO bez Fe
C najpierw Fe potem EPO
D nic nie zrobisz

95  j16 Która z chorób najrzadziej wywołuje przewlekłą chorobę nerek?-
 podana m.in. astma

rozd. 05 / NERKI- AKI 

96 j16  Kryteria rozpoznania AKI wg KDIGO
A kreat o 0,1 przez 48 godzin
B kreat o 0,3 przez 48 godzin
C kreat 1,5x przez 72 godziny
D kreat 1,5x przez 5 dni

rozd. 05 / NERKI- ZABURZENIA WTÓRNE

97 j16  Białkomocz nerczycowy wskaż nieprawdziwe:
A błoniaste KZN
B cukrzyca
C ostra niewydolnośc serek

rozd. 05 / NERKI-Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie

98  j16 Charakterystyczne dla cewkowo- śródmiąższowego zapalenia nerek jest:
a. występowanie leukocyturii i krwinkomoczu…


ROZDZIAŁ VI-  CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

rozd. 06/ KRWIOTWÓRCZY- CZERWIENICE

99  j16 W przebiegu czerwienicy prawdziwej ( różnicowanie czerwienicy- patrz tabelka ze Szczeklika ): 
a. występuje proliferacja tylko w zakresie układu czerwonokrwinkowego
b. mogą wystąpić objawy skazy krwotocznej
c. w leczeniu zawsze zastosujesz agresywną cytoredukcję…
d  Rzadko powiększona śledziona

rozd. 06/  KRWIOTWÓRCZY- HEMOSYDEROZA

100  j16 Hemosyderoza pierwotna:
A zaburzenia wzwodu
B spadek ferrytyny
C  objawia się obniżeniem libido i bólem nadgarstków
D leczy się w pierwszej kolejności deferoksaminą?

rozd. 06 /KRWIOTWÓRCZY- BIAŁACZKI

101  j16 Przewlekła białaczka limfatyczna, co jest prawdą :
A od razu agresywne leczenie
B w większości chromosom Philadelfia
C występują cienie gumprechta

102  j16 Przewlekła białaczka szpikowa:
a. stanowi >30% białaczek dorosłych
b. w rozmazie krwi około 80% stanowią granulocyty
c. komórki blastyczne stanowią>60%...
F. komórki blastyczne stanowią>60%...

rozd. 06/ ZIARNICA ZŁOSLIWA

103  j16 Ziarnica złośliwa – diagnostyka:
Odp: pobranie całego węzła, stwierdzimy charakterystyczne komórki atypowe

104  j16 W chłoniaku Hodgkina może występować: 
a. Gorączka
b. nocne poty
c. utrata masy ciała
d. świąd…
e. wszystkie powyższe

rozd. 06 /NIEDOKRWISTOŚĆ

105  j16 W niedokrwistości z niedoboru żelaza ( można było wybrać tylko jedną odp, nie było kombinacji):
a) niska ferrytyna
b) wysokie wysycenie transferryny
c) szpik ubogokomórkowy 
d) obniżone TIBC


rozd. 06 / CHŁONIAKI 

106  j16 Chłoniaki nieziarnicze wskaż nieprawdziwe :
A powiększenie śledziony
B poty nocne
C gorączka
D powiększenie wątroby
E bolesne węzły

107  j16 W chłoniakach nieziarniczych występuje ::
A węzły chłonne są bolesne
B węzły chłonne powiększają się szybko
C występuje niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia?
D występuje udar mózgu
E występuje niedokrwistość hemolityczna

rozd. 06 /SZPICZAK
108   j16 Nieprawdziwym dla szpiczaka plazmocytowego jest:
a. występuje obniżone stężenie białka całkowitego

rozd. 06 /ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY

109  j16 MDS, co jest:
a.prawie zawsze niedokrwistość i małopłytkowość
b.rzadko zajęta wątroba i sledziona
c.zawsze włączamy chemioterapię
d W biopsji przeważa wloknienie szpiku
e.Nigdy nie przechodzi w aml
f Obj to najczęściej anemia 
kombinacje

rozd. 06 / HEMOFILIA LECZENIE

110  j16 Leczenie hemofilii  A:
a.koncentrat czynnika VIII
b.desmopresyna
c.kwas traneksamowy
d.wszystkie
kombinacje


ROZDZIAŁ VII-  CHOROBY  REUMATUCZNE

rozd. 07 / TOCZEŃ

111  j16 W SLE występują wszystkie z wyjątkiem
A. Leukocytozy
B. Leukopenii
C. Zapalenia osierdzia
D. Zapalenia pochewek ściągniętych ( ścięgien, przyczepów mięśniowych ?) 
E. Wysięk ( w jamach opłucnowych ?) 

rozd. 07 /  OBJAWY

112  j16 Gdzie nie wystepuje KZN
- olbrzymiokom. zap.tetnic 
- Wegener 
- Plamica Sh.-Henocha 
- mikroskopowe zapalenie naczyn 
- Chjoroba  Churga- Strauss

113  j16 Zmiany śródmiąższowe w płucach- w których chorobach układowych tkanki łącznej


rozd. 07 /  ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW

114  j16 W ŁZS nie zastosujesz ( kombinacje odpowiedzi ? ):
- GKS
- inh TNF alfa
- MTX
- NLPZ
- Cyklosporyny
- Infliksimabu
- Cyklofosfamidu

rozd. 07 / POLIMIALGIA-FIBROMIALGIA

115  j16 Opis przypadku- kobieta 72.letnia, bóle obręczy barkowej i miednicznej, wzrost OB i CRP, poprawa po GKS
-chodziło o polimialgię reumatyczną
( jednym z dystraktorów była fibromialgia )

rozd. 07 /ZZSK

116  j16 ZZSK czego nie stwierdzamy?
A HLA B27
B zapalenie błony naczyniowej oka
C symetryczne zmiany stawów biodrowych w RTG 
(obustronne zapalenie stawów krzyżowo- biodrowych w stopniu 2-4 w badaniu RTG ?, Ból tamże ? )
D kombinacje

rozd. 07 /ZAPALENIE SKÓRNO MIĘŚNIOWE/WIELOMIĘŚNIOWE 

117  j16 W zapaleniu skórno-mięśniowym co występuje : 
- ANCA
- czesciej nowotwory 
-leczymy GKS
-zajecie pluc 
- dobre 2,3,4
- wszystkie dobre 

Objawy w zapaleniu wielomięśniowym

rozd. 07 / TWARDZINA UKŁADOWA

118  j16  U chorego z twardziną układową ( co jest nieprawdziwe ?):
A w przypadku wystąpienia białkomoczu i nadciśnienia tętniczego niezwłocznie zastosujesz ACEI

 ROZDZIAŁ VIII CHORBY ALERGICZNE

Rozd. 08   / OBRZĘK NACZYNIORUCHWY
119  j16 W genetycznie uwarunkowanym obrzęku naczynioruchowym może wystąpić obrzęk:
A twarz
B przewód pokarmowy
C drogi oddechowe
D puchnie a, B lub C
E ?

Rozd. 08   / WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY

120  j16 We  wstrząsie anafilaktycznym jako pierwsze  zastosujesz:
a.adrenalina i.v
b.adrenalina i.b
c.GKS i.v
d.płyny
e.leki przeciwhistaminowe

ROZDZIAŁ IX-  CHOROBY  ZAKAŹNE

rozd. 09/ WŁOŚNICA 

121  j16 Włośnica, wskaż prawidłowe:
1 Swoiste przeciwciała
2 wzrost CK
3 eozynofilia

A odp 1
B odp 2
C odp 3
D wszystkie
E 2, 3

rozd. 09/ ŚWINKA

122  j16 Co może być powikłaniem świnki:
- zap. jader  i najądrzy 
- zap. jajnikow
- zap. opon m-r
- zap. wątroby
- wszystkie 

rozd. 09/ MONONUKLEOZA ZAKAŹNA

123  j16 Co nie występuje w mononukleozie
-powiększenie węzłów chłonnych
-zapalenie gardła i migdałków
-zapalenie wątroby
-leukopenia
-swoiste przeiwciała przeciw-EBV

rozd. 09/ BORELIOZA

124  j16 Do rozpoznania którego ze stadiów boreliozy nie jest wymagane potwierdzenie serologiczne:
a. rumień wędrujący
b. neuroborelioza
c. zapalenie mięśnia sercowego
d. zapalenie stawów
e. badania serologiczne są wymagane do rozpoznania każdej postaci boreliozy

ROZDZIAŁ X TOKSYKOLOGIA

rozd. 10 / ZATRUCIE PARACETAMOLEM

125  j16 Narząd krytyczny w zatruciu Paracetamolem: 
A. wątroba

rozd. 10 / ZATRUCIE BENZODIAZEPINAMI

126  j16 Odtrutka na benzodiazepiny?
A flumazenil,
B nalokson
C fomepizol etc


ROZDZIAŁ XII-  RÓŻNE

Rozd. 12   / GAZOMETRIA 

127  j16 Co będzie obniżone w kwasicy oddechowej całkowicie wyrównanej 
- ph 
- pCO2
- HCO3
- HCO3 i pCO2
Żadne

Rozd. 12   / LEKI, PRZECIWKSAZANIA i OBJAWY NIEPOŻĄDANE

128  j16 Działania niepożądane niedihydropirydynowych  Ca- blokerów :

a) ból głowy
b) zaczerwienienie twarzy
c) obrzęk goleni i stóp
kombinacje

129  j16 Do objawów niepożądanych po teofilinie nie zalicza się:
a. drgawek
b. zaburzeń rytmu serca
c. bradykardii

Rozd. 12  / OBJAWY
130  j16 Oddech Cheyne’a- Stokesa- czym się charakteryzuje ::
-głęboki, szybki
-płytki, nieregularny, rzadki
-płytki, regularny częsty
-nieregularny, szybki i głęboki, który po osiągnięciu maksimum ulega stopniowemu spłyceniu  aż do bezdechu


Zdający sygnalizowali też pytanie o plamy starcze
Ostatnie komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od Olga, 21.02.2017, o 09:34 (UTC):
Zapraszam na bloga, na którym prezentuje pytania do PES z interny. http://pytaniadoegzaminuzinterny.blog.pl/

Komentarz pochodzi od vargas cynthia, 14.01.2017, o 08:35 (UTC):
Jestem naprawdę bardzo zadowolony z mojego życia; Nazywam się Vargas Cynthia Nigdy nie myślałem, że będę żył na ziemi, zanim rok się skończy. I zostały cierpi na śmiertelną chorobę (HIV) w ciągu ostatnich 5 lat; Spędziłem dużo pieniędzy, przechodząc od jednego miejsca do drugiego, z kościołów do kościołów, szpitali zostały mój każdy dzień przebywania. Kontrole Stała się moim hobby były dopiero w ubiegłym miesiącu, szukałem przez internet, widziałem świadectwo o tym, jak dr. Ben pomógł komuś w leczeniu jej zakażeniem HIV, szybko skopiowałem swój e-mail, który jest (drbenharbalhome@gmail.com) .I przemówił do niego, poprosił mnie, aby zrobić kilka pewne rzeczy, które zrobiłem, powiedział mi, że zamierza dostarczyć ziołowy do mnie, co uczynił, a następnie poprosił mnie, aby przejść do sprawdzanie medycznych po kilku dniach po użyciu Kuracja ziołowa, byłem wolny od śmiertelnej choroby, tylko poprosił mnie pisać świadectwo przez cały świat, wiernie am robi to teraz, proszę bracia i siostry, że jest super, że zawdzięczam mu w życiu. jeśli posiadające podobne problemy po prostu napisz go (drbenharbalhome@gmail.com) lub po prostu WhatsApp go: + 22893464014.He może również leczyć choroby jak rak, Diabeties, opryszczka. Itd można dotrzeć do mnie na e-mail: vargascynthiamaye1995@gmail.com

Komentarz pochodzi od max, 02.11.2016, o 10:01 (UTC):
***********

Komentarz pochodzi od Kasia, 27.10.2016, o 09:56 (UTC):
NEFROLOGIA
47. Białkomocz nerczycowy wskaż nieprawdziwe:
A błoniaste KZN
B cukrzyca
C ostra niewydolnośc serek

48. W zespole nerczycowym będzie:
A hipoalbuminemia
B hipolipidemia
C hemoliza

49. Po naginie zapalenie nerek leczymy:
A GKS
B plazmafereza
C ACE I
D
E wszystkie

50. Niedokrwistość HGB 8,1 g/dl. Wykluczono pozanerkową przyczynę niedokrwistości. GFR 40. Co zalecisz:
A EPO + Fe
B EPO bez Fe
C najpierw Fe potem EPO
D nic nie zrobisz

51. Kamienie struwitowe. Co zalecisz choremu:
A dieta ubogo białkowa
B zakwaszanie moczu
C, D….
E nic z w/w zaleceń

52. Wtórny zespół nerkowo-sercowy. Nie należy:
A cukrzyca
B POChP
C SLE
D Sarkoidoza
E skrobiawica

53. Kryteria rozpoznania ONN
A kreat o 0,1 przez 48 godzin
B kreat o 0,3 przez 48 godzin
C kreat 1,5x przez 72 godziny
D kreat 1,5x przez 5 dni

ENDOKRYNOLOGIA
54. Leczenie gruczolaka przysadki:
A resekcja przez klinowa
B bromokryptyna

55. Pacjent z objawami cukrzycy (wielomocz, zwiększone pragnienie) przygodna glikemia 213 mg/dl. Co zrobisz:
A oznaczysz glikemię na czczo
B jeszcze raz oznaczysz glikemię przygodną
C rozpoznasz cukrzycę

56. Przy obniżonym TSH nie będziemy obserwować:
A zaparć
B biegunki
C suchej skóry
D wypadania włosów

57. Stopa cukrzycowa niedokrwienna charakteryzuje się:
A ciepłą stopą
B bólem przy chodzeniu
C zaburzeniami czucia

ZATRUCIA
58. W zatrucu benzodiazepinami zastosujesz:
A flumazenil

GOSP KW-ZASADOWA
59. W wyrównanej kwasicy oddechowej, który parametr się zmniejsza:
A pH
B CO2
C HCO3
D Żadna odp nie jest prawidłowa

Komentarz pochodzi od Kasia, 27.10.2016, o 09:45 (UTC):
CHOROBY ZAKAŹNE
29. Włośnica, wskaż prawidłowe:
1, wzrost przeciwciał
2 wzrost CK
3 eozynofilia
A odp 1
B odp 2
C odp 3
D wszystkie
E 2, 3

30. Zarażenie przez stosunek jest możliwe:
A HAV, HBV
B HBV HCV
C HAV HBV HCV


HEMATOLOGIA
31. W czerwienicy prawdziwej:
A może być skaza krwotoczna
B tylko wzrost HGB

32. Przewlekła białaczka limfatyczna
A od razu agresywne leczenie
B w większości chromosom Phil

33. W niedokrwistości z niedoboru żelaza
Odp: niska ferrytyna

34. Ziarnica złośliwa – diagnostyka:
Odp: pobranie całego węzła, stwierdzimy charakterystyczne komórki atypowe

PULMONOLOGIA
35. W lekkim zapaleniu płuc leczonym ambulatoryjnie zatosujesz:
A amoksycylnę
B amoksycylinę z kw. Klawulonowym
C klarytromycynę
D gentamycynę
E amoksy + makrolit

36. Leczenie gruźlicy. Faza kontynuacji trwa:
4 miesiące

37. Próba rozkurczowa:
A istotna w rozpoznaniu POCHP
B istotna w różnicowaniu z astmą
C
D A i B

38. Przewlekłe leczenie tlenem zastosujesz gdy:
A Pa02 <55
B Pa 02 56-60 i niewydolnośc serca
C Pa02 56-60 i HCT>55
D A, B
E A, B, C

39. Najczęstsza przyczyna osteoartropatii przerostowej:
Rak płuca niedrobno komórkowy

40. Do chorób śródmiąższowych płuc należą:
A histiocytoza z kom Langerhansa
B limfangioleiomiomatoza
C, D
Odp: wszystkie

41. Najrzadszy neo nabłonkowy płuc:
A płaskonabłonkowy
B gruczołowy
C wielkokomórkowy
D drobnokomórkowy
E rakowiak

42. Przesunięćie śródpiersia w stronę patologii:
A wysięk w jamie opłucnej
B naciek zapalny
C odma

43. W sarkoidozie wskaż nieprawidłowe:
A III stopień to węzły i guzki w miąższu
B db reaguje na GKS
C I stopień najczęściej obserwacja
D leczy się GKS p.o.

44. Powikłaniem mukowiscydozy u dorosłych jest:
A biegunka tłuszczowa
B stłuszczenie wątroby
C …
D …
E wszystkie

45. Każdemu z zaostrzeniem astmy niereagującym na leczenie b-mimetykiem wziewnym podasz:
1 tlen
2 teofilinę
3 GKS p.o./wziewnie
A 1
B 1 i 3
C wszystkie

46. W POChP charakterystyczne jest:
A zmniejszenie przejrzystości płuc
B zmniejszenie przestrzeni zamostkowej

Komentarz pochodzi od magda, 25.10.2016, o 12:01 (UTC):
4. Skurcz tętnicy wieńcowe może wywołać
A. Palenie tytoniu
B. Niska temperatura
C. Kokaina
D. Amfetamina
W. WSZYSTKIE
5. Hiperkaliemie powodują wszystko z wyjątkiem
A. PChN
B. Niedobór insuliny
C. Hiperaldosteronizm
D. Rabdomioliza

Komentarz pochodzi od magda, 25.10.2016, o 09:39 (UTC):
1. Jakie wirusy przenoszą się droga kontaktów seksualnych
A. HAV
B. HBV
C. HCV
D. HBV I HCV
E. WSZYSTKIE
2. W SLE występują wszystkie z wyjątkiem
A. Leukocytozy
B. Leukopenii
C. Zapalenia osierdzia
D. Zapalenia pochewek ściągniętych
3. We wlosnicy występują
A.eozynofilia
B. Podwyższony poziom CK
C. Swoiste przeciwciala
D. Wszystkie
Komentarz pochodzi od max, 24.10.2016, o 12:32 (UTC):
**************

Komentarz pochodzi od Kasia, 23.10.2016, o 20:31 (UTC):
REUMATOLOGIA
17. W ŁZS nie zastosujesz:
A GKS
B inh TNF alfa
C MTX
D NLPZ
E Cyklosporyny

18. Opis chorej z polimialgią. Co rozpoznasz?
A polimialgię
B fibromialgię

19. Cechy charatkerystyczne ZZSK, co nie należy:
A ból stawów krzyżowo-biodorowych
B HLA B27

GASTROENTEROLOGIA
20. Charakterystyczne zmiany skórne dla celiakii:
Opryszczykowate zapalenie skóry

21. Nadzór onkologiczny – nie jest potrzebny w:
A przełyk Baretta
B wygojony wrzód
C colitis-U

22. Stan alarmowy w IBS:
A biegunka
B spadek masy ciała
C bóle brzucha

23. Hemosyderoza pierwotna:
A zaburzenia wzwodu
B spadek ferrytyny
C bóle nadgarstków
D A i C

24. Achalazję przełyku leczymy z wyjątkiem:
A leki pro kinetyczne
B nitraty
C toksyna botulinowa
D kardiomiotomia
E wszystkie

25. Krwawienie z gopp. Wykonano gastroskopię. Zastosowano leczenie endoskopowe. Co podasz:
A nic
B IPP i.v. 3 dni lub p.o. 5 dni
C GKS

26. Colitis ulcerosa zaostrzenie lekkie z zajęciem lewej poły okrężnicy zostało opanowane 5ASA. Co podamy w leczeniu przewlekłym:
A 5 ASA
B % ASA+GKS
C GKS
D 5ASA + antybiotyk
E antybiotyk

27. Leczenie raka jelita grubego wskaż zdanie nieprawdziwe:
Ważną składową stanowi radioterapia

28. Opis pacjenta po zastosowaniu antybiotyku z powodu infekcji. Wystąpiła biegunka. Zastosowano leczenie objawowe. Biegunka nie ustąpiła. Rozpoznano rzekomo błoniaste zapalenie jelita. Co zastosujesz oprócz nawodnienia?
A metronidazol, wankomycyna
B metronidazol, wankomycyna lub fidaksomycyna
C klindamycyna, metronidazol

Komentarz pochodzi od Kasia, 23.10.2016, o 20:23 (UTC):
KARDIOLOGIA

1. W zaburzeniach rytmu serca u chorego w HF zastosujesz:
A sotalol

2. Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS
A może być nadkomorowy gdy aberracja lub blok wiązki
B można podać werapamil

3. Arytmogenna kardiomioptia prawo komorowa. Wskaż nieprawidłowe:
A wskazane wszczepienie ICD
B w zaburzeniach rytmu sotalol, amiodaron
C EKG zazwyczaj prawidłowe

4. W zapaleniu mięśnia sercowego:
A NLPZ
B bez ograniczenia wysiłku
C ACE I gdy niewydolnośc serca

5. Stosunek liczby uciśnięć do liczby oddechów oraz częstość uciśnięć wynosi:
A 30:2 100-120/min

6. U chorych po zawale mięśnia sercowego z EF 40% zastosujesz:
A ACE I
B b-bloker
C antagonistę aldosteronu
D A, B (lub C)
E A, B ,C

7. Wskaż badania które przydadzą się w diagnostyce NT wtórnego:
A USG nerek
B poziom potasu
C test z 1 mg deksametazonu
D
E wszystkie

8. Zespół WPW:
A najczęstsze zaburzenie rytmu to AVRT
B
C wyleczenie zwykle przez ablację
D
E A i C prawidłowe

9. Obniżenie odcinka ST wystąpi w:
1 takotsubo
2 przerost mięśnia lewej komory
3 OZW
4 zapalenie mieśnia
5 hipotermia
A 1
B 1, 2
C 2, 3
D 1,2,3,4
E 2,3,5

10. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do próby wysiłkowej nie jest:
A OZW
B zaburzenia rytmu serca
C nadciśnienie tętnicze

11. Druga troponinę (o niskiej czułości) gdy ujemna wykonasz po:
A 1
B 2
C 3
D 10
E 6 godzinach

12. U osób z typowym bólem wieńcowym ChNS rozpoznasz bez próby obciążeniowej u:
A kobiety 40 lat
B mężczyzny 60 lat
C kobiety 70 lat
D męższczyzny 65 lat
E u nikogo z w/w

13. Dławica mikronaczyniowa wskaż prawidłowe:
A nie reaguje/słabo reaguje na NTG

14. Po 3 minutach prowadzenia resuscytacji, przy nieskuteczności podasz:
A 1 mg adrenaliny
B 3 mg atropiny
C 300 mg amiodaronu
D 150 mg amiodaronu
E A i C prawidłowe

15. W niedomykalności zastawki mitralnej zastosujesz:
A digoksynę
B
C leki rozszerzające naczynia
D diuretyki
E A i C prawidłowa

16. Rytmem nie do defibrylacji nie jest:
A VT
B częstoskurcz komorowy bez tętna
C PEA
D asystolia
E C i D prawidłowe


Komentarz pochodzi od Kejt The Chocolate, 23.10.2016, o 19:11 (UTC):
95. Użytecznym badaniem w diagnostyce nadciśnienia wtórnego jest:
a. test hamowania 8mg dexamethasonu
b. oznaczenie metosykatecholamin w osoczu
c. USG tętnic nerkowych…

96. Do przyczyn zespołu nerczycowego zalicza się:
a. nefropatię cukrzycową
b. błoniaste KZN
97. W leczeniu którym z preparatów powinno zastosować się suplementację kwasu foliowego

98. Do diagnostyki chłoniaka Hodgkina:
a. wymagane jest pobranie całego węzła chłonnego

99. Nieprawdziwym dla szpiczaka plazmocytowego jest:
a. występuje obniżone stężenie białka całkowitego

100. W przebiegu świnki może wystąpić:
a. napalenie jąder i najądrzy
b. zapalenie jajników
c. ZOMR…

101. Wyrównana kwasica oddechowa charakteryzuje się w gazometrii:
a. zwiększonym CO2
b. zmniejszonym HCO3-
c. pH< 7,25…

102. Skórną manifestacją celiakii jest: opryszczkowe zapalenie skóry

103. Oddech Cheyne’a- Stokesa- czym się charakteryzuje
....
Udało mi się przypomnieć jeszcze 103 Powodzenia dla następnych zdających!

Komentarz pochodzi od Kejt The Chocolate, 23.10.2016, o 19:02 (UTC):
76. W toczniu układowym:
a. występuje zapalenie ścięgien i przyczepów mięśniowych
b. występuje leukocytoza…

77. W chorobie przeziębieniowej:
a. dolegliwości ustępują zazwyczaj w przeciągu 7-10 dni
b. zaostrzenie dolegliwości> 5 dni infekcji wskazuje na nadważenie bakteryjne…

78. Charakterystyczne dla cewkowo- śródmiąższowego zapalenia nerek jest:
a. występowanie leukocyturii i krwinkomoczu…

79. Do przyczyn nefropatii jatrogennej zalicza się:
a. stosowanie preparatów fosforanowych w przygotowaniu do kolonoskopii
b. długotrwałe stosowanie NLPZ
c. użycie środków cieniujących przed badaniem TK…

80. Leczenie KZN- ACEI…

81. Dla choroby Hashimoto charakterystyczne jest:
a. występowanie przeciwciał anty-TPO….

82. Prawdziwe dla ogniskowego rozrostu guzkowego:
a. częściej występuje u kobiet
b. zawsze stanowi wskazanie do biopsji wątroby…

83. Leczeniem pierwszego rzutu w krwawieniu wrzodu żołądka jest:
a. podanie dużej dawki IPP dożylnie w postaci bolusa, a następnie kontynuacja wlewu dożylnego przez 3 dni lub terapii preparatami doustnymi przez 5 dni…

84. W leczeniu achalazji przełyku stosuje się:
a. leki pro kinetyczne
b. lei obniżające napięcie LES
c. endoskopowe poszerzanie LES

85. Rak wczesny żołądka

86. Najkrócej podwójną terapię przeciwpłytkową po PCI ze stentem metalowym należy stosować przez:
a. 1 miesiąc
b. 6 miesięcy…

87. Osteoartropatia przerostowa występuje w przebiegu raka płuca

88. Jakie leki zastosujesz w przebiegu niedomykalności zastawki mitralnej89. Kontrolne oznaczenie troponiny testem zwykłym (nie o wysokiej czułości) przy wyjściowo ujemnym wyniku wykonasz po:
a. 3 godzinach
b. 6 godzinach…

90. Do objawów niepożądanych długodziałających preparatów pochodnych dihydropirydyny należy:
a. zaczerwienienie twarzy
b. obrzęk kończyn dolnych…

91. Duże ryzyko sercowo- naczyniowe występuje:
a. przy wartości SCORE większej lub równej 5%

92. Zespół sercowo płucny występuje w przebiegu: POChP….

93. Przesunięcie śródpiersia w stronę zmiany patologicznej występuje w:
a. odmie opłucnowej
b. niedodmie…

94. Do objawów niepożądanych po teofilinie nie zalicza się:
a. drgawek
b. zaburzeń rytmu serca
c. bradykardii

95. Użytecznym badaniem w diagnostyce nadciśnienia wtórnego jest:
a. test hamowania 8mg dexamethasonu
b. oznaczenie metosykatecholamin w osoczu
c. USG tętnic nerkowych…


Komentarz pochodzi od Kejt The Chocolate, 23.10.2016, o 18:54 (UTC):
51. Wtórne nadciśnienie tętnicze może wystąpić w przebiegu:
a. guza chromochłonnego
b. hiperaldosteronizmu….

52. Jakie zaburzenia lipidowe są obecne w zespole nerczycowym

53. U chorego z cukrzycą i stopą niedokrwienną w odróżnieniu do neuropatycznej- wybierz prawdziwe:
a. występują zaburzenia czucia
b. stopa jest ciepła
c. występuje ból przy chodzeniu…

54. Kryteria rozpoznania AKI wg KDIGO

55. Objawy ZZSK: obustronne zapalenie stawów krzyżowo- biodrowych w stopniu 2-4 w badaniu RTG….

56. Prawdziwe dla dławicy mikronaczyniowej:
a. nie doprowadza do zawału
b. występuje słaba reakcja na azotany…

57. Rzadkim rakiem płuca jest:
a. rak drobnokomórkowy
b. rak płaskonabłonkowy
c. gruczolakorak
d. rak wielkokomórkowy…

58. Objawem alarmowym w zespole jelita drażliwego jest:
a. utrata masy ciała
b. biegunka
c. nudności i wymioty

59. W niedokrwistości mikrocytarnej występuje:
a. zwiększone stężenie ferrytyny
b. obniżone TIBC
c. szpik ubogokomórkowy…

60. W hemosyderozie:
a. występuje ból stawów nadgarstkowych i zmniejszone libido
b. w leczeniu pierwszej linii stosuje się deferoksaminę…

61. W guzie prolaktynowym przysadki:
a. występuje zmniejszone libido
b. w leczeniu stosuje się preparaty dopaminergiczne, jak bromokryptyna…


62. Do objawów guza podwzgórza zalicza się…

63. Odtrutka w zatruciu benzodiazepinami- flumazenil

64. Narządem krytycznym w zatruciu paracetamolem jest wątroba

65. Chłoniaki nieziarnicze charakteryzują się:
a. hiperbilirubinemią
b. szybką progresją węzłową…

66. Hiperbilirubinemia sprzężona występuje w:
a. chorobie Gilberta
b. kamicy przewodowej…
c. hemolizie

67. Wskazaniem do natychmiastowego wdrożenia farmakoterapii nadciśnienia tętniczego, bez wcześniejszej modyfikacji stylu życia jest:
a. ciśnienie> 180/100 mmHg
b. ciśnienie> 160/100mmHg i współistniejąca choroba nerek
c. ciśnienie 140/90mmHg z towarzyszącą cukrzycą…

68. Do przyczyn hiperkaliemii zalicza się:
a. niedobór insuliny
b. kwasicę metaboliczną…

69. W którym z zaburzeń jonowych występuje obniżenie odcinka ST- hipokaliemia…

70. Rak okrężnicy:
a. jest częsty <40rż
b. istotną rolę w leczeniu odgrywa radioterapia…


71. Test urazowy:
a. jest badaniem inwazyjnym
b. obecność krwi w żołądku nie wpływa na jego wynik…
c. jest wiarygodną metodą w trakcie terapii IPP…

72. Niedokrwistość hemolityczna (nie pamiętam pytania)

73. W leczeniu kamicy struwitowej stosuje się- nie było prawidłowej odpowiedzi

74. We włośnicy występuje:
a. zwiększona aktywność CK
b. zwiększona eozynofilia krwi obwodowej
c. obecność swoistych przeciwciał w surowicy

75. Leczenie hemofilii A

Komentarz pochodzi od max, 22.10.2016, o 16:58 (UTC):
***************

Komentarz pochodzi od a&a, 22.10.2016, o 14:58 (UTC):
22. Chłoniaki nieziarnicze wskaż prawdziwe (nieprawdziwe):
A powiększenie śledziony
B poty nocne
C gorączka
D powiększenie wątroby
E bolesne węzły
23. Prawdziwe o polimialgii- poprawa po sterydach
24. DM:
A tendencja do neo
B osłabienie
C ANCA
25. Powiklania po śwince:
A zapal jajnika
B zapal jąder i najądrzy
C ZOMR
D zapal wątroby
26. Mononukleoza:
A leukopenia
B powiększenie węzłów chłonnych
C powiększenie śledziony
D częste zapal wątroby
E charakterystyczne p/ciała
27. Kiedy nie wykonujemy kontrolnej endoskopii w ocenie nowotworowej:
A ch.wrzodowa
B CU
C Barret
D FAP
E metaplazja jelitowa
28. Czym rozpuszczamy kamienie żółciowe?
A UDCA
B deferoksamina
C,D,E????
29.Jakie zmiany w RTG stwierdzisz w POCHp:
A uniesienie przepony
B wzmożony rysunek naczyniowy
C zmniejszone przejaśnienie
D wszystkie
E żadne
30. rak jelita grubego:
A wzrost CEA
B niedokrwistość
C często poniżej 40 r.ż.
D główne leczenie radioterapia
31. Jakie leczenie AF u pc z wieńcówka:
A Sotalol
B diltiazem
C Propafenon
D,E...
32. Co właściwe odnośnie koarktacji aorty:
A chromanie kkd
B niskie ciśnienie na kkg
C objawy po 50 r.ż.
33. Typowe pozapłucne zmiany w przebiegu mukowiscydozy:
A stłuszczenie wątroby,
B zapal zatok,
C zapal trzustki
D A i B
E wszystkie
34. Czerwienica prawdziwa- co stwierdzisz:
A spadek płytek
B leukopenia
C od razu leczymy
D występuje skaza krwotoczna

Komentarz pochodzi od a&a, 22.10.2016, o 13:22 (UTC):
1. Co nie jest prawdziwe dla arytmogennej kardiomiopatii prawokomorwej:
A jest wskazaniem do ICD
B leczymy sotalolem, amiodaronem
C często powoduje NZK u sportowców
D brak zmian w EKG
E pierwszym objawem jest często omdlenie
2. Prawdziwe o zapaleniu zatok przynosowych?
A sterydy donosowo
B antybiotyk jak się pogarsza lub trwa długo
C ?
D,E kombinacje
3.Czego nie podajemy w kamicy struwitowej?
A białka
B puryny
C szczawiany
D tłuszcze
E żadne z powyższych
4. Gdzie nie wystepuje biegunka tłuszczowa?
A celiakia
B PZT
C mukowiscydoza
D wszystkie
5. Co nie wywołuje zespołu sercowo-nerkowego?
A POCHP
B z.nerczycowy
C SLE
D,E?
6. Co jest obniżone w całkowicie wyrównanej kwasicy metabolicznej- nic
7.Niedokrwistośc w PNN
8. Czego nie ma w z.nerczycowym?
A hipoalbuminemii
B hiperkalcemii
C hipocholesterolemii
D niedokrwistości
9. Z. chylomikronemii przedysponuje do:
A miażdżycy,
B PNN
C OZT
10. Kiedy stwierdzisz hipocholesterolemię?
A nadczynnośc tarczycy
B niedoczynność tarczycy
C z. nerczycowy
D ciężkie uszkodzenie wątroby
11. Kiedy nie oznaczamy p/ciał w boreliozie?
A neuroborelioza
B zapal stawów
C rumień
D zawsze oznaczamy
12. Mikronaczyniowa, wskaż nieprawdziwe- uniesienie ST w EKG
13. Kiedy może dojść do zawału?
A palenie
B zażywanie amfetaminy
C zażywanie kokainy
D, E ?
14. Achalazja przełyku- leczenie
15. Odtrutka na benzodiazepiny?
A flumazenil,
B nalokson
C fomepizol etc
16. W przebiegu wrodzonego obrzęku naczynioruchowego może dojść do obrzęku:
A krtani
B p.pokarmowego
C wargi
D wszystkie
17. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące niedokrwistości z niedoboru żelaza:
A spadek ferrytyny
18. Leczenie OKZN:
A diuretyk + ACE-I
19. DN po Ca-blokerach dihydropirydynowych
20. Stopa cukrzycowa: niedokrwienna vs neuropatyczna:
A ból w ruchu
...
21.ZZSK czego nie stwierdzamy?
A HLA B27
B zapalenie błony naczyniowej oka
C symetryczne zmiany stawów biodrowych w RTG
D kombinacje

Komentarz pochodzi od Kejt The Chocolate, 22.10.2016, o 12:35 (UTC):
36. Stosowanie suplementacji enzymów trzustkowych w PZT:
a. pomaga w kontroli cukrzycy
b. powoduje całkowite ustąpienie biegunki tłuszczowej
c. zmniejsza dolegliwości bólowe…

37. Glikemia 216mg/dL i objawy- rozpoznajesz cukrzycę

38. Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS:
a. to zawsze częstoskurcz komorowy
b. może być częstoskurczem nadkomorowym z blokiem odnogi…

39. Przewlekła białaczka szpikowa:
a. stanowi >30% białaczek dorosłych
b. w rozmazie krwi około 80% stanowią granulocyty
c. komórki blastyczne stanowią>60%...


40. W nadczynności tarczycy:
a. najczęściej stosuje się tiamazol
b. najczęściej stosuje się propylotiouracyl
c. dawka podtrzymująca tiamazolu wynosi….

41. W hiperlipidemii w przewlekłej niewydolności nerek:
a. zawsze stosuje się statynę
b. statyna i fibrat są najbezpieczniejszym połączeniem…

42. FEV1 przed i po inhalacji leku rozszerzającego oskrzela:
a. jest pomocny w różnicowaniu między astmą a POCHP
b. jest stosowany do oceny zaawansowania POCHP…

43. Przeciwwskazania do przeprowadzenia próby wysiłkowej

44. Przyczyny zespołu Cushinga ze zmniejszonym stężeniem ACTH

45. PCOS- wybierz prawdziwe:
a. występuje tendencja do hiperglikemii
b. w obrazie USG coś o ilości pęcherzyków dojrzewających w jajnikach
c. rzadko obserwuje się cykle owulacyjne
d. występuje hiperandrogenizm

46. Diuretyki są szczególnie wskazane:
a. u osób starszych w leczeniu izolowanego nadciśnienia skurczowego

47. B-blokerem nieselektywnym jest:
a. atenolol
b. propranolol…48. Wskazaniem do insulinoterapii jest:
a. LADA
b. DM2 w czasie leczenia OZW…

49. Wysięk w jamie opłucnej występuje w:
a. marskości wątroby
b. toczniu rumieniowatym układowym
c. w niewydolności krążenia…

50. Do rozpoznania którego ze stadiów boreliozy nie jest wymagane potwierdzenie serologiczne:
a. rumień wędrujący
b. neuroborelioza
c. zapalenie mięśnia sercowego
d. zapalenie stawów
e. badania serologiczne są wymagane do rozpoznania każdej postaci boreliozy

Komentarz pochodzi od Kejt The Chocolate, 22.10.2016, o 12:20 (UTC):
21. W genetycznie uwarunkowanym obrzęku naczynioruchowym może wystąpić obrzęk: w układzie pokarmowym, twarzy, genitaliów

22. W WZJG w lekkim zaostrzeniu opanowanym mesalazyną w podtrzymywaniu zastosujesz: mesalazynę, antybiotyk, obydwa i chyba steryd był do wyboru

23. Charakterystyczną cechą w obrazie RTG klatki piersiowej chorego z POCHP jest:
a. Zmniejszenie przejrzystości pól płucnych
b. Brak rysunku naczyniowego na obwodzie płuc
c. Zmniejszenie zamostkowej przestrzeni powietrznej
d. Uniesienie kopuł przepony…

24. Zmiany śródmiąższowe w płucach- w których chorobach układowych tkanki łącznej

25. W przebiegu którego z układowych zapaleń naczyń nie występuje KZN w:
a. olbrzymiokomórkowym
b. Churga- Strauss, ….
26. Do rozpuszczania kamieni cholesterolowych zastosujesz: kwas urodezoksycholowy

27. W chłoniaku Hodgkina może występować:
a. Gorączka
b. nocne poty
c. utrata masy ciała
d. świąd…
e. wszystkie powyższe

28. W przebiegu czerwienicy prawdziwej:
a. występuje proliferacja tylko w zakresie układu czerwonokrwinkowego
b. mogą wystąpić objawy skazy krwotocznej
c. w leczeniu zawsze zastosujesz agresywną cytoredukcję…

29. We wtórnej nadczynności przytarczyc występuje:
a. Hiperkalcemia
b. niskie stężenie PTH
c. wysokie stężenie witaminy D,
d. hiperfosfatemia…

30. Nasilenie encefalopatii wątrobowej może wystąpić w przebiegu:
a. zaparć
b. stosowania diuretyków
c. stosowania benzodiazepin…

31. Pacjent z niewydolnością serca i LVEF<40% powinien zażywać:
a. B-bloker
b. ACEI
c. ARB
d. a+ b lub c
e. a+b+c

32. W trakcie resuscytacji ilość uciśnięć klp/ ilości oddechów- 30:2 i uciśnięcia w tempie
100- 120 na minutę

33. W zespole WPW najczęstszym zaburzeniem rytmu serca jest AVNRT, leczeniem dającym 100% wyleczenie jest ablacja drogi dodatkowej…

34. Kardiomiopatia prawo komorowa arytmogenna- w leczeniu zastosujesz: sotalol, amiodaron, B-bloker…

35. W koarktacji aorty:
a. zwężenie występuje poniżej odejścia lewej tętnicy podobojczykowej
b. objawy występują po 50rż
c. ciśnienie/ tętno na kończynach górnych jest słabo wyczuwalne


Komentarz pochodzi od Kejt The Chocolate, 22.10.2016, o 12:10 (UTC):
8. Do objawów niedoboru TSH nie należy:
a. Biegunka
b. Chrypliwy głos
c. Suche i łamiące się włosy ….

9. Opis przypadku- 50- letnia kobieta… z osłabieniem obręczy barkowej i miednicy z poprawą po sterydach- polimialgia reumatyczna

10. Faza kontynuacji leczenia gruźlicy bez dodatkowych czynników ryzyka trwa- 4 miesiące

11. Które wirusy WZW są przenoszone drogą kontaktów seksualnych- HAV, HBV, HCV

12. Fałszywie ujemny wynik testu IGRA można uzyskać u osób: z sarkoidozą, HIV, leczonych dużymi dawkami sterydów, u osób starszych,…. (kilka prawidłowych)

13. Wskazania do domowej terapii tlenem w POCHP- kilka prawidłowych

14. Opis przypadku rzekomo błoniastego zapalenia jelita grubego- czym leczymy:
a. metronidazol lub wankomycyna lub fidaksomycyna

15. Endoskopowego nadzoru onkologicznego nie wymaga:
a. FAP
b. zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka z metaplazją
c. przełyk Barreta
d. choroba wrzodowa żołądka

16. Chory na POCHP- zaostrzenia nie więcej niż raz w roku, nie wymagał hospitalizacji w trakcie zaostrzeń, męczy się szybko (przejdzie nie mniej niż 200m i musi się zatrzymać z powodu duszności), PEF>60%. Co zastosujesz w leczeniu:
a. LAMA lub LABA
b. doraźnie krótkodziałający B2- mimetyk
c. doraźnie długodziałający B2-mimetyk…
17. Chory z zaostrzeniem astmy bez poprawy po krótkodziałającym B2mimetyku- co zastosujesz w pierwszej kolejności:
a. tlen
b. steryd p.o. lub i.v.
c. teofilinę
(wybrać prawidłowe)

18. Rytmy nie do defibrylacji: PEA, asystolia, częstoskurcz komorowy bez tętna, migotanie komór

19. Lekiem pierwszego wyboru w objawach anafilaksji jest: adrenalina i.m.

20. Co podasz po 3 nieskutecznej defibrylacji w NZK w mechanizmie migotania komór: adrenalinę i amiodaron


Komentarz pochodzi od Kejt The Chocolate, 22.10.2016, o 12:00 (UTC):
Oto 102 zagadnienia, które udało mi się przypomnieć. Dziękuję Wszystkim, którzy w minionych latach poświęcili czas, by pomóc i mnie. Bez tej pomocy zdać byłoby zdecydowanie trudniej.

1. W leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów nie stosuje się:
a. Metotreksatu
b. Cyklofosfamidu
c. NLPZ
d. Infliksimabu

2. Nieprawdziwe dla wirusowego zapalenia mięśnia sercowego:
a. w leczeniu stosujemy NLPZ

3. Lekiem pierwszego rzutu w nieciężkim pozaszpitalnym zapaleniu płuc jest:
a. Amkosycylina
b. Amoksycylina z klawulonianem

4. Karta SCORE, wybierz niewłaściwe- nie uwzględnia palenia tytoniu

5. U kogo można rozpoznać chorobę niedokrwienną serca bez wykonywania próby wysiłkowej lub obrazowej z obciążeniem- nie było prawidłowego (były podane płeć i wiek)

6. Leki przeciwkrzepliwe w pilnej strategii inwazyjnej w NSTEMI- wybrać:
a. HNF
b. Enoksaparyna
c. fondaparynuks…


Komentarz pochodzi od max, 21.10.2016, o 23:45 (UTC):
******************

Komentarz pochodzi od Aga, 21.10.2016, o 18:34 (UTC):
Chciałam jeszcze dodać ku pokrzepieniu Tych którzy są przed ze test naprawdę jest do zdania .Po przeczytaniu Szczeklika 3x i przerobieniu testów nie ma pytań będących zaskoczeniem ( naprawde nie ma tez pytan tzw.zlosliwych , sa tylko dokladne i jedyna trudność w wielokrotności wyboru - trzeba tak opanować podstawy by znać szczegóły ).Najtrudniejsze jest ogarniecie ogromu Interny oraz sytuacja życiową, w której się jest na tym etapie.Z pozycji mamy myślę, że bez pomocy Rodziny jest to nie do przejścia z pozytywnym wynikiem ..pozdrawiam wszystkich internistow in spe

Komentarz pochodzi od Magda, 21.10.2016, o 12:00 (UTC):
1. Jakie wirusy są przenoszone drogą kontaktu seksualnego?
-HAV
-HBV
-HCV
-HBV+HCV
-wszystkie
2. Wskazania do endoskopowego nadzoru endoskopowego - które fałszywe?
-FAP
-przełyk Barreta
-colitis ulcerosa
-zanik i metapalazja jelitowa błony śluzowej żołądka
3.Czego nie stosujemy w leczeniu achalazji
-leki prokinetyczne
-toksyna botulinowa
-diazotan izosorbidu
-wszystkie
-zadne

4. Co jest nieprawdziwe o teście ureazowym?
-dodatni wynik wskazuje na aktywne zakażenie
-swoistość testu 60%
-może być fałszywie ujemny przy stosowaniu IPP
-Może być fałszywie ujemny przy krwawieniu z żołądka
-żadne
5. Co nie występuje w mononukleozie
-powiększenie węzłów chłonnych
-zapalenie gardła i migdałków
-zapalenie wątroby
-leukopenia
-swoiste przeiwciała przeciw-EBV
6. Co powoduje obniżenie ST w EKG?
-miokardiopatia przerostowa
-NSTEMI
-hiperkalemia
-zapalenie osierdzia
-i jeszcze coś
7.Opis przypadku- kobieta 72.letnia, bóle obręczy barkowej i miednicznej, wzrost OB i CRP, poprawa po GKS
-chodziło o polimialgię reumatyczną
8.Co powoduje przesunięcie śródpiersia w stronę zmiany?
-odma
-płyn w opłucnej
-niedodma
-i coś jeszcze
9. Jak leczymy niedomykalnosć mitralną?
-Beta- blokery
-diuretyki
-leki rozszerzające naczynia
-azotany
-ACEI
10. Objawy rtg w POCHP
-uniesienie przepony
-zmniejszenie przestrzenie powietrzenj zamostowej
-zmniejszenie pół płucnych
-zniesienie obwodowego rysunku naczyniowego
11. Jak leczyć POCHP u chorego który ma dużo objawów i małe ryzyko zaostrzenia?
-LAMA lub LABA
-doraźnie SAMA
-doraźnie SABA
-GKS wiewny długodziałający
-coś jeszcze

Komentarz pochodzi od agawa, 21.10.2016, o 08:58 (UTC):
agawa
Przeniesione z forum...
Czas: 19.10.2016, o 19:56
Wiadomość: Inerna Choroby wewnętrzne 2016
Nie ma jeszcze zakladki, więc piszę tutaj
Włośnica- czy sa p-ciała, czy CK?
odma, niedodma płyn, gdzie przesuniecie środpiersia w str chorą, stenty metalowe ile czasu podwojna terapia
jak rak pluca wystepuje najrzadziej- rakowiak, plaskonabl.,
gdzie rzadko niewydolnosc oddechowa astma, pochp, marskosc pluca
wysiek- czy w toczniu?
Co jest w toczniu, czego nie ma- czyżby
wysięk?
RKO z jaka czestotliwoscia 120/min 30:2 ucisnięć.
W czasie resuscytacji, brak efektu po 3 defi- co podajesz adrenaline i amiodaron ile mg.
Co we wtornej nadczynnosci przytarczyc?
Gdzie hipokaliemia
Gdzie skurcz t. wiencowych- kokaina , amfetamina, wyjscie na zimno
chory z POCHp opis przypadku-wg mnie bez zaostrzen z hospilalizacją, zatrzymuje sie kilka minut po przejsciu B- jakie leczenia?
W niedoczynnosci albo nadczynnosci tarczycy jakie poziomy hormonów- TSH, ft3/4
Czerwienica czy tylko podwyzszone erytrocyty?czy leuko i plt w normie, co ze sledziona, watrobą?

O sarkoidozie jaki obraz pluc w III stadium,
Co jest chorobą śródmiąższową pluc albo co nie jest proteinoza, limfangiomiomatoza
Cos o plamicy starczej-ale w jakiejs odpowiedzi...
obj alarmujące w zesp jelit. draz- ubytek masy ciala
W popaciorkowcowym kZN jakie leczenie albo jakie nie- plazmafereza, hemofiltracja, ppednizon, u kogo bedzie falszywie ujemny test tuberkulinowy-hiv, starsi, krztusiec
zapalenie m sercowego czy nie leczymy albo jak leczymy- w NS standardowo, unikamy nlpz albo podajemy
prawokomorowa
kardiomiopatia u kogo, jak sie leczy
Skurcze komorowe
Czestoskurcz z szerokimi qrs- co robimy podajemi diltiazem, to na pewno czestoskurcz komorowy, to moze byc nadkomorowy z abberracja
test ureazowy- czy inwazyjny, czy 60% swoistosci/czulości

Po Ca-blokerach jakie dzialania niepożądane- czerwona twarz, obrzeki,
Po teofilinie jakie dz niepozadane- nudnosci, wymioty,

Komentarz pochodzi od ianua, 20.10.2016, o 22:29 (UTC):
14. W gruźlicy leczenie podtrzymujęce trwa
A 2 miesiące
B 4 miesiące
C, D, E ?

15. We wrodzonym obrzęku naczynioruchowym puchnie:
A twarz
B przewód pokarmowy
C drogi oddechowe
D puchnie a, B lub C
E ?

16. Przyczyną zespołu nerczycowego nie jest:
A nefropatia cukrzycowa
B nefropatia toczniowa
C ostra dysfunkcja nerek / ostra nefropatia?
D submikroskopowe kłębuszkowe zap. nerek
E błoniaste kłębuszkowe zap. nerek

17. Nefropatia polekowa:
A występuje z osutką
B najczęściej po NLPZ lub antybiotykach
C leczymy antyhistaminikami
D, E ?

18. Przyczyną wtórnego zespołu sercowo-nerkowego nie jest:
A twardzina układowa
B SLE
C POChP
D amyloidoza
E cukrzyca

19. W nadciśnieniu tętniczym wskazaniem do diuretyku tiazydowego jest:
A izolowane nadciśnienie skurczowe u osoby w podeszłym wieku
B choroba niedokriwenna serca
C, D, E ?

20. Po wszczepieniu stentu metalowego u osoby z zawałem serca drugi lek przeciwpłytkowy trzeba brać minimum:
A 1 miesiąc
B 3 miesiące
C, D, E ?

21. Wskazaniem do postępowania inwazyjnego w zawale serca nie jest:
A nawracająca stenokardia
B niewydolność serca
C niewydolność nerek
D nadciśnienie tętnicze
E ?

22. Jak leczyć niedomykalność mitralną?
A lekami rozszerzającymi naczynia
B b-blokerami
C, D, E ?

23. W POChP poprawa FEV1 po leku rozkurczającym
A jest ważna do potwierdzenia rozpoznania
B jest ważna do różnicowania z astmą
C, D, E?

24. U chorego z zespołem jelita drażliwego objawem alarmowym będzie:
A chudnięcie
B, C, D, E ?

25. Hiperprolaktynemia
A u mężczyzny wywoła ginekomastię i spadek libido/ zaburzenia wzwodu
B leczysz bromergonem
C leczysz poprzez przezklinową resekcję guza
D prawidłowe A iB
E ?

26. u osoby z zaostrzeniem astmy bez poprawy po b-mimetyku wziewnym zastosujesz:
A GKS doustny lub dożylny
B tlen
C zastosujesz A i B
D antybiotyk?
E ?

27. czym nie leczysz ŁZS
A NLPZ
B GKS
C cuklosporyną
D anty TNF
E MTX?

28. U chorego z twardziną układową:
A w przypadku wystąpienia białkomoczu i nadciśnienia tętniczego niezwłocznie zastosujesz ACEI
B, C, D, E ?

29.Które choroby są chorobami śródmiąższowymi płuc:
A sarkoidoza
B limfangioleiomiomatoza
C histiocytoza z kom. Langerhansa
D ?
E wszystkie są

30. W sarkoidozie:
A w st. III w RTG są tylko powiększone ww chłonne wnęk
B nie leczysz w stopniu I
C, D, E ?

31. U chorego z POChP, który po kilku krokach ma duszność, ale nie był w szpitalu i miał co najwyżej 1 zaostrzenie w roku zastosujesz:
A LAMA lub LABA dugotrwale
B GKS?
C, D, E ?

32. AKI to:
A wzrost kreatyninemii o 26,5 (0,3) w ciągu 48 godzin
B wzrost kreatyniny 1,5 raza w ciągu 48 godzin
C, D, E ?

Komentarz pochodzi od ianua, 20.10.2016, o 22:15 (UTC):
1. Skórną manifestacją celiakii jest:
A pokrzywka
B rogowacenie ciemne
C opryszczkowate zapalenie skóry
D zespół Lyella

2. W chłoniakach nieziarniczych:
A węzły chłonne są bolesne
B węzły chłonne powiększają się szybko
C występuje niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia?
D występuje udar mózgu
E występuje niedokrwistość hemolityczna

3. W migotaniu przedsionków u pacjenta z chorobą niedokrwienną serca jako lek przeciwarytmiczny zastosujesz:
A amiodaron
B sotalol
C...

4. Częstoskurcz z szerokimi QRS:
A jest zawsze częstoskurczem komorowym
B moze być częstoskurczem nadkomorowym u pacjenta z blokiem odnogi pęczka Hisa lub z przewodzeniem z aberracją lub z drogą dodatkową?
C jeżeli nie wiemy, czy jest to częstoskurcz komorowy czy nadkomorowy, to zastosujemy werapamil lub diltiazem
D prawidłowe B i C
E?

5. Białaczka CLL:
A są obecne cienie Gumprechta
B obecny jest chromosom Philadelphia
C, D, E - ?

6. Czerwienica prawdziwa:
A Rzadko powiększona śledziona
B, C, D, E ?

7. Hemochromatoza:
A objawia się obniżeniem libido i bólem nadgarstków
B leczy się w pierwszej kolejności deferoksaminą
C, D, E ?

8. Zespół mielodysplastyczny, wskaż prawdziwe:
A rzadko powiększona śledziona i wątroba
B, C, D, E ?

9. W NSTEMI do czasu ustalenia czy postępowanie inwazyjne czy nie, zastosujesz jako leczenie przeciwkrzepliwe:
A fondaparynuks
B HDCz
C HNF
D można zastosować A, B lub C
E ?

10. W mononukleozie co jest nieprawdziwe
A występuje leukopenia
B, C, D, E?

11. Co nie występuje w SLE:
A leukocytoza
B zapalenie ścięgien i pochewek ścięgnistych
C, D, E ?

12. Które zap. naczyń nie powoduje kłębuszkowego zap.nerek?
A z. Goodpasteura
B mikrocytowe zap.naczyń
C olbrzymiokomórkowe zap. naczyń
D, E ?

13. W pozaszpitalnym nieciężkim zapaleniu płuc bez alergii na b-laktamy zastosujesz:
A amoksycylinę
B amoksycylinę z kwasem klawulanowym
C, D, E ?


Komentarz pochodzi od Ulka, 20.10.2016, o 20:53 (UTC):
17. Gdzie wyst obniżenie odcinka ST w EKG- przerost lewej komory, hipokaliemia i niedokrwienie podwsierdziowe
18. Co nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej-nadciśnienie tętnicze
19.Jak leczymy achalazję przełyku?
20. Jakie leki są podstawą w kontroli astmy? - GKS wziewne
21. Co podasz w zaostrzeniu astmy u pacjenta przyjmującego SABA, który juz je przyjął- tlen i GKS

Komentarz pochodzi od Ulka, 20.10.2016, o 20:41 (UTC):
11. Jeżeli pacjent ma OZW NSTEMI i jeszcze nie wiemy czy będzie leczony inwazyjnie czy zachowawczo to jakie leki przeciwkrzepliwe- tylko HNF
12. Pytanie jak wyglądają hormony w nadczynności tarczycy- niskie TSH wysokie fT4
13.Co nie występuje w PCO?
14.Co nie występuje w toczniu?-leukocytoza
15. Co podasz we wstrząsie anafilaktycznym w pierwszej kolejności?
16. Która z chorób najrzadziej wywołuje przewlekłą chorobę nerek?- podana m.in. astma

Komentarz pochodzi od Ulka, 20.10.2016, o 20:26 (UTC):
1.Co jest przyczyną wysięku w jamie opłucnej ?- twardzina układowa
2.Co nie występuje w ZZSK?
3.Co występuje w RTG klatki piersiowej w POChP?
4.Co nie jest prawdą w sarkoidozie?- w III st powiększone tylko ww. chłonne śrópiersia?
5.Stopień obturacji przed i po próbie rozkurczowej w POChP- jakie ma znaczenie?
6. Jaki jak najrzadszy nowotwór nabłonkowy płuc?płaskonabłonkowy, gruczolakorak, wielkokomórkowy, rakowiak, drobnokomórkowy
7.Który z podanych B-blokerów nie jest kardioselektywny- proranolol
8.Co jest przyczyną hiperbilirubinemii sprzężonej- kamica dróg żółciowych
9. Co należy ograniczyć w diecie w kamicy struwitowej? szczawiany, białka, puryny, żadne
10. Co podajemy w krwawieniu żylaków zołądka?

Komentarz pochodzi od k, 20.10.2016, o 18:19 (UTC):
Oddech Cheyne’a-Stokesa-charakterystyka
osteoartropatia przerostowa-gdzie najczęściej występuje

Komentarz pochodzi od Chu......., 20.10.2016, o 09:33 (UTC):
Ja zdałem. .... wyłożylem się na prostych pytaniach.nie ma co gadać trzeba 4 miechy przysiąść, poczytać testów i musi być dobrze

Komentarz pochodzi od max, 20.10.2016, o 09:13 (UTC):
*************************

Komentarz pochodzi od Aga, 20.10.2016, o 08:05 (UTC):
50- w leczeniu nadczynnosci tarczycy - prawdziwe
- najczesciej tiamazol
- dawki propylotiouracylu jakie stosujemy
51- pytanie o test ureazowy - co nieprawdziwe
- jak dodatni- zakazenie potwierdzone
- falszywy gdy stosuje IPP
- falszywy gdy krew w zoladku
- czulosc ok 60%- to zle

52- pacjent z colitis ulcerosa , zaostrzenie leczone mesalazyna , co w leczeniu podtrzymujacym
- mesalazyna
- GKS
- GKS +ATB
53- rytmy do defibrylacji
54- w NZK
uciskanie klatki piersiowej - jaka czestosc i jaka proporcja
- 30:2 / 100- 120/ min
55- co podasz po w VF/VT bez tetna oporne na pierwsze 3 wyladowania elektryczne
- 1 mg adrenaliny
- 300 mg amiodaronu
- 1, 2 dobre
- inne kombinacje odp.

Komentarz pochodzi od Aga, 20.10.2016, o 07:51 (UTC):
24- co prawdziwe we wtornej nadczynnosci przytarczyc
- obnizone PTH
- Hiperkalcemia
- Hiperfosfatemia
- podwyzszone Klotho
- podwyzszona wit. D
25- co bedzie obnizone w kwasicy oddechowej calkowicie wyrownanej
- ph
- pCO2
_ HCO3
- HCO3 i pCO2
- zadne
26- co falszywe w mononukleozie
- limfopenia
- powiekszone wezly chlonne
- zapalenie watroby
-zapalenie gardla i migd.
27- w Hodgkinie wystepuje
- stany goraczkowe
- nocne poty
- spadek masy ciala
- wszystkie
28- w chloniakach nieziarniczych
- czesto limfopenia, niedokrwistosc , maloplytk. bo uszk. szpiku i hipersplenizm
- powiekszenie wezlow chlonnych gwaltownie
- czesto zoltaczka bo hemoliza
29- Falszywe w raku zoladka
- ze wczesny nacieka blone miesniowa
30- falszywe w raku jelita grubego
- w leczeniu znaczenie duze RT
- wzost CEA
- najczesciej gruczolakorak
- w poznym okresie niedokrwistosc
31- Leczenie Cl. diff.
Kombinacje - dobre ze metronidazol lub wankomycyna lub fidaksomycyna
32- gdzie nie jest konieczny endoskopowy nadzor
- przelyk Barreta
- cu
- wrzod zoladka
- zanikowe zapalenie zoladka i metaplazja
33- czego nie stosujemy w leczeniu ŁZS
- NLPZ
-MTX
GKS
- cyklofosfamid
- antyTNF
34- co nie nalezy do chorob srodmiazszowych pluc
35- zespol sercowo- nerkowy nie wystepuje w
- DM- cukrzyca
- POCHP
- sarkoidoza
- amyloidoza
36- w NSTEMI nie stosujemy lecz. inwazyjego jesli wspolistnieje
- nadcisnienie tetnicze
- niewydolnosc nerek
- grozne zaburzenia rytu serca
37 - od razu zaczniesz leczyc - bez wstepnej modyfikacji stylu zycia gdy RR
- > 180/110
-> 160/90 i DM
-> 140/90 i choroba nerek
-wszystkie
38- leczenie w niedomykalnosci zastawki mitralnej
- B blokery
- digoksyna
- leki rozszerzajace naczynia
- moczopedne
- kombinacje
39- leczenie migotania przedsionkow i wspolistnienie choroby wiencowej
- sotalol
40- diuretyki tiazydowe / tiazydopodobne stosujemy gdy wspolistnieje
- dna moczanowa
- starszy wiek
- po zawale
- kombinacje
41- pacjent z astma , po zawale - co stosujemy
- B- bloker
- ACEI
- ACEI / lub ARB
- kombinacje
42- pacjent po PCI , stent metalowy - ile czasu leczenie p-plytkowe po2
- 1 mies.
- 6 miesiecy
- 12 miesiecy
- nie trzeba terapii po2
43- narzad krytyczny w zatruciu paracetamolem
44- odtrutka przy BDZ- flumazenil
45- w przelomie tarczycowym co bedzie
- temp> 38 st.
- bradykardia
- NS
- kombinacje
46- gdzie biegunka tluszczowa
47- nastepstwa mukowiscydozy
48- pacjent z PZP nieciezkim, bez alergii na Blaktamy , leczony ambulatoryjnie - co w lecz. empirycznym
-amoksycylina
49-co bedzie we wrodzonym obrzeku naczynioruchowym
- obrzek bl. sluzowej gornych drog oddechowych
- obrzek prz. pok.
- kombinacje

Komentarz pochodzi od Aga, 20.10.2016, o 07:36 (UTC):
15- w zapaleniu skorno- miesniowym co wystepuje
- ANCA
- czesciej nowotwory
-leczymy GKS
-zajecie pluc
- dobre 2,3,4
- wszystkie dobre
16- przenoszone droga plciowa
HAV, HCV, HBV, wszystkie
17- ogniskowy rozrost guzkowy
- czesciej u kobiet
- do rozp. konieczna angiografia
- trzeba biopsje
- prawdziwe 2,3
18- leczenie w guzie prolaktynowym
- leki dopaminergiczne
19- w endogennym zespole cushinga niebedacym gruczolakiem przysadki
- w leczeniu analogi somatostatyny
- niezalezny od acth
- kombinacje
20- w guzu podwzgorza co prawdziwe
- bole glowy
- zaburzenia widzenia
- moczowka prosta
- wszystkie
21- opis pacjenta z polimialgia reumatyczna ( opis oczywisty )
22- co w lezceniu pacjent z pochp , FEV1 > 60 % , musi sie zatrzymac po kilku min. marszu
- dore - LABA lub LAMA
23- opis pacjenta z objawami cukrzycy , glikemia przygodna 216 mg %
- rozpoznajemy cukrzyce

Komentarz pochodzi od Aga, 20.10.2016, o 07:29 (UTC):
1- w zespole nerczycowym czesto wystepuje
- hipoalbuminemia
- niedokrwistosc
- hipertrojglicerydemia
2- hipocholesterolemia wystepuje w
- nadczynnosc tarczycy
- ciezkie uszkodzenie miazszu watroby
3- W PCHN - wskaz prawdziwe
-hiper TG
-profilu lipidowego nie oznaczamy w pchn
-tylko hipercholesterolemia jest wskazaniem do wlaczenia statyn
4- Koarktacja aorty - wskaz co prawdziwe
5- Włośnica
- eozynofilia
- zwiekszona kinaza keratynowa
-swoiste przeciwciala
- dobre 1,2
-wszystkie dobre
6- Kardiomiopatia arytmogenna prawej komory - co prawdziwe
7- gdzie nie wystepuje KZN
- olbrzymiokom. zap.tetnic
- Wegener
- Plamica Sh.-Henocha
- mikroskopowe zapalenie naczyn
8- Zespół WPW - wskaz prawdziwe
9- powiklania bo ca- blokerach
- zaczerwienienie twarzy
- obrzeki konczyn
- wszystkie
10- przesuniecie srodpiersia na strone przeciwna
- odma
- niedodma
- plyn
- kombinacje odp.
11-hiperkaliemii nie bedzie w
- dobre ze w hiperaldosteronizmie
12- do diagnostyki wtornego nadcisnienia tetniczego wykorzystujemy
- oznaczenie stezenia potasu
- test hamowania deksometazonem
- oznaczenie metoksykatecholamin
- usg tetnic nerk.
- wszystkie
13- W swince wystepuje
- zap. jader
- zap. jajnikow
- zap. opon m-r
- wszystkie
14- w ktorej postaci boreliozy nie jest konieczne oznaczenie przeciwcial
- rumien wedrujacy
- neuroborelioza
- zap. stawow
- zap. serca

Komentarz pochodzi od Justyna, 20.10.2016, o 07:17 (UTC):
Kryteria rozpoznania ostrej niewydolności nerek . Spadek kreatyniny 0.3 w ciągu..i inne opcje.

Komentarz pochodzi od anna, 20.10.2016, o 06:42 (UTC):
Co może spowodować śpiączkę wątrobową w marskości wątroby?
leki moczopędne
benzodwuazepiny
zaparcia
krwawienie do przewodu pokarmowego
kombinacje

Komentarz pochodzi od anna, 20.10.2016, o 06:34 (UTC):
Wynik testu IGRA wynik fałszywie ujemny może dać:
HIV
Sarkoidoza
Krztusiec
Osoby w podeszłym wieku

Komentarz pochodzi od markieb, 19.10.2016, o 21:26 (UTC):
koarktacja aorty
a.występuje najczęściej >50rz
b.najczęściej lokalizuje się poniżej odejścia tętnicy podobojczykowej
c.często występuje chromanie przestankowe
d...

Komentarz pochodzi od agawa, 19.10.2016, o 21:22 (UTC):
Manifestacja skorna celiakii- luszczyca
Wrodzony obrzek naczynioruchowy- czy obj skorne, z przewodu pok, oddechowego

Komentarz pochodzi od markieb, 19.10.2016, o 20:56 (UTC):
Pacjent po zawale serca z frakcją wyrzutową <40% jakie leki?
a.bbloker
b.ACEI
c.antagonista aldosteronu
d.a, b (lub c)
e.prawdziwe a, b, c

Komentarz pochodzi od markieb, 19.10.2016, o 20:48 (UTC):
Włośnica
1.swoiste przeciwciała
2.podwyższone CK
3.eozynofilia
4.wszystkie

Komentarz pochodzi od Maja, 19.10.2016, o 20:12 (UTC):
Które rytmy nie da do defibryl
A. Vf
B. Vt bez tetna
C. Coś bez tetna co nie jest vf ani vt
D. Asystolia
E. C i d

Arytmogenna dysplazja komory prawej
A. Ekg nie ma zmian
B. Przyczyną zgonów mlidych sportowcow
C. W leczeniu amiodaron i sotalol
D. Jest wsk do icd

W leczeniu farmakologicznym niedomyklalnisci mitralnej stosujemy
Betablokery
Diuretyki
Digoxin
Acei
Kombinacje

Narzad krytyczny w zatruciu paracetamolem (watriba)

Odtrutka na bdz (flumazenil)

Przyczyny wtórnego zespolu sercowo nerkowego (co nie jest)
Pochp
Sarkoidoza
Sle
I jeszce 2 co były przyczyna

W swince może dojść do zajęcia
Jąder
Zomr
Jajnika
Kombinacje

Co nie jest srodmiazszowa choroba pluc
Leioangiomatiza (chyba)
Histiocytoza z kom langerhansa
Samoistnie włóknienue pluc
?

W NHL
Batdzo szybkie powiększenia wezlow chłonnych
Udar z powodu nacieku. Oun
Pancytopenia w zwiaxku z naviekiem szpiku i śledziony
?

Po 3 nieudanycj defibrylacjach i rko co podasz
Adrenalina 1mg
Amiodaron 150
Amiodaron 300
Adrenalina 5mg
A + c

Rko
30:2 w tempie 100-120
I inne mniej sensowne

Biegunka tłuszczową gdzie wyst - kombinacje

Białaczki
W cll cienie gumprechta
W pbsz nie ma chr philladelfia
Cll trzeba od razu intensywnie leczyć
?
Kombinacje

Mds
Obj to najczęściej anemia
W biopsji przeważa wloknienie szpiku
Rzadko zajeta sledziona i watroba
Nigdy nie przechodzi w aml
Kombinacje

Test ureazowy wskaż falszywe
Inwazyjny
Swoistosc rzędu 60%
Dodatni świadczy o czynnym zakażeniu
Ipp wplywaja na wyniki

To pytanie chyba było zle sformułowane a brzmialo: w razie obniżenia tsh nie stwierdzisz
Chrypki
Biegunki
Łysienia i suchych włosów
Przyboru masy ciała
Bradykardii

W diagnostyce wtornego nt wykonasz nadtepujace testy
Test z dexametazonem
Oznaczenie kaliekii
Usg tt nerkowych
Pomiar metyloksantyn w moczu
Wszytskie

Co będzie obniżone w przypadku kwasicy oddech calkowicie wyrównanej

Które wirusy przynoszą się przez stosunek sex
A
B
C
C i b
A b i c

Rzekomobliniaste zap jelit co zrobić po nawodnieniu (2 wydaja się prawidłowe ale było tylko 1 do wyboru)

Antybiotyk + loperamid
Antybiotyk (metro lub wanko) bez loperamidu
Antybiotyl (metro wanko lub fidaksomycyna)
Sam loperamid

Komentarz pochodzi od agawa, 19.10.2016, o 19:18 (UTC):
Rak zoladka co jest falszywe, ze wczesna postac nacieka miesniowke- czesc pytan na forum, w wolnej chwili tu przenioseDodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 28 odwiedzający (207 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=