EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  => ZBIORCZE OPRACOWANIE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH PES CHOROBY WEWNĘTRZNE Z SESJI JESIEŃ 2008r. DO JESIEŃ 2015r.
  => DO POBRANIA-testy z interny
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych WIOSNA 2019 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2016r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEN 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => STRONA Z TESTAMI PES+materiały dydaktyczne
  => MATERIAŁY OTRZYMANE OD ZDAJĄCYCH TEST INTERNA JESIEŃ 2009
  => SKANY TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => SKANY TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => EKG- CIEKAWA STRONA Z EKG
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Test PES z Chorób Wewnętrznych WIOSNA 2019 r.
Proszę  o wpisywanie zapamiętanych pytań z egzaminu testowego PES- Choroby Wewnętrzne –

WIOSNA 2019r. 
W komentarzach na dole strony lub wysyłanie na adres mailowy:

protest-pes@tlen.pl
Ostatnie komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od Ewa, 08.08.2019, o 10:12 (UTC):
Ponawiam ogromna prośbę o ogarnięcie w formie pdf pytań z egzaminów jesień 2018- wiosna 2019.

Komentarz pochodzi od Ewelina, 17.07.2019, o 08:39 (UTC):
Czy istnieje szansa opracowania testów jesień 2018 i wiosna 2019 przed najbliższą sesją egzaminacyjną (październik 2019?)

Komentarz pochodzi od Kamil, 13.03.2019, o 11:45 (UTC):
Przygotowanie do kolonoskopii u pacjenta z niewydolnościa nadnerczy:
A Hydrocortison
B Hydrocortison i nawodnienie
C Na
D bez przygotowana farmakologicznego
E dlugie przygotowanie hct

Komentarz pochodzi od woj, 12.03.2019, o 09:52 (UTC):
******************************

Komentarz pochodzi od Ola, 11.03.2019, o 23:22 (UTC):
23. Pacjent z POCHP w którym przypadku dasz LABA
a) Małe objawy małe ryzyko – (generalnie opis jak dla grupy A)
b) Jak dla B
c) Jak dla C
d) Jak dla D
e) Chyba a+b+c
24. Test sprawdzający eradykację H. pylorii
a) Serologiczny
b) Oddechowy
c) Ureazowy
d) Możliwe kombinacje
25. Do rozpoznania HIV/AIDS służy pomiar
a) Limfocytów CD4+
b) Makrofagów …
c) Jakies inne
26. Które stany powodują hipochromię
a) Niedobor Fe

Komentarz pochodzi od Ola, 11.03.2019, o 23:07 (UTC):
11. Leczenie spiaczki hipometabolicznej
a) Lewotyroksyna
b) Hydrokortyzon
c) Lewotyroksyna + hydrokortyzon
d) Chyba poddanie 0.9 NaCl ?
12. Wskaz fałsz lub prawdę o poamiodaronowej nadczynności tarczycy
13. Przewlekła niewyrównana niedomykalność zastawki mitralnej w porównaniu do ostrej niedomyklanosci z. mitralnej
a) Poszerzona lewa komora
b) Prawidłowy lewy przedsionek
c) Uposledzenie funkcji skurczowej lewej komory
d) A+C
e) …
14. Zatorowość płucna niewysokiego ryzyka z wysokim prawdopodobieństwem co należy wykonać najpierw
a) Angio TK
b) D-dimery
c) Cos tam
15. Konstelacja hormonalna (fT4 i TSH) dla subklinicznej nadczynności lub niedoczynności tarczycy
16. Najczęstsze działanie niepożądane/powikłanie po inhibitorach kinazy tyrozynowej
a) Zapalenie błon śluzowych
b) Zapalenie skóry
c) Zapalenie wątroby
d) Niewydolnośc nerek?
e) …
17. Wskaz prawdziwe dla autoimmunologicznego zapalenia trzustki
a) Biegunka tłuszczowa
b) Do rozpoznania/diagnostyki wzrost IgG4
c) Dobrze reaguje na sterydy
d) Kombinacje
e) Kombinacje
18. Wskazania do antybiotykoterapii przy OZT
a) Zakażona martwica
b) Kazde ciężkie OZT
c) ?
19. Wskazania do zastosowania SGLT2 luz zaznacz fałszywe?
a) Niewydolność nerek
b) ….
20. Spośród wymienionych (kombinacja 1,2,3 itp.) które mogą powodować IgE niezależną, nieimmunologiczną nadwrażliwość pokarmową?
a) Histamina
b) Serotonina
c) Tyramina
d) …cos na t
21. Docelowa wartość LDL po OZW - < 70
22. Który z leków jest modyfikującym w astmie
a) GKS wziewne
b) Leukotrienowe
c) B-mimetyki długodziałające
d) Albo kombinacje a+C lub GKS w + LABA

Komentarz pochodzi od Ola, 11.03.2019, o 22:50 (UTC):
Pytania PES wiosna 2019
1. Najczęstszym powikłaniem leczenia gruźlicy jest dysfunkcja
A) Nerek
B) Wątroby
C) D) E)
2. Do kontroli rytmu zatokowego przy migotaniu przedsionków i niewydolności serca zastosujesz:
a) Propafenon
b) Flekainid
c) Amiodaron
d) Sotalol
e) …
3. Pacjent po OZW i implantacji stentu z małym ryzykiem krwawienia – jak długo powinien stosować podwójną terapię?/klopidogrel
A) 3miesiące
B) 6
C) 9
D) 12
E) 24
4. Wskaż fałszywe dla zespołu Leylla
a) Najczęściej wywołany przez toksynę gronkowca
b) Powoduje martwicę naskórka
c) Do leczenia wykorzystuje się plazmaferezę
5. Do leczenia wczesnych wymiotów przy chemioterapii zastosujesz
a) Deksametazon
b) Antagonista 5-ht3
c) Antagonista 5-ht3 + deksametazon
6. Do leczenia zespołu abstynencyjnego zastosujesz:
a) Diazepam lub lorazepam i.m.
b) Diazepam lub lorazepam i.v.
c) Diazepam
d) Disulfiram
7. Odtrutka na opioidy
a) Nalokson
8. Pacjent w pomiarach ciśnienia 165/110mmHg, kiedy właczymy leczenie? Kombinacje
a) Jeśli pali papierosy
b) Jeśli ma cukrzyce
c) Ma nieznacznie podwyższony cholesterol
d) A+B itp.
9. Wymienione cechy kliniczne – które sa zawarte w skali wellsa
10. Z pośród wymienionych leków (bez kombinacji) kiedy równocześnie należy właczyc heparynę
a) Acenokumarol
b) Dabigatran
c) Rywaroksyban
d) Itp.

Komentarz pochodzi od Mike, 11.03.2019, o 09:59 (UTC):
Czesc wszystkim. Czy zdarzały sie pomyłki w spr odpowiedzi przez CEM? Zastanawiające jest, ze od nr chyba 202 i wyżej same ndst... macie jakies sugestie?

Komentarz pochodzi od Woj, 11.03.2019, o 06:14 (UTC):
********************

Komentarz pochodzi od Bandaż , 10.03.2019, o 22:02 (UTC):
1. Leki kontrolujące chorobę w astmie to:
a. b-mimetyk długo działające
b. sterydy
c. leki p/histaminkwe
d. A i B prawdziwe
e. A, B, C prawdziwe

2. Jakie leki stosujemy w pierwszej kolejności przy objawie Reynoda i owrodzeniach w twardzinie
a. GKS
b. metotreksat i cyklofosfamid
c. alfa-blokery
d. ca-bblokery
e. .....

3. lek I rzutu we wstrząsie anafilaktycznym
a. adrenalina

4. Jaki lek do przywrócenia rytmu zatokowowego przy migotaniu przedsionków w NOS
a. amiodaron
b. propafenon
c. ....

5. Jaki gfr dla PNN
<60

6. co przemawia za CU w przeciwieństwie do choroby Crohna
a. krwawienia
b. przetoki
c. bóle brzucha
d. B i C poprawne
e. żadne

7. Gdzie stwierdzamy obniżone HCO3
a. kwasica metaboliczna
b. kwasica oddechowa
c. zasadowca oddechowa wyrównana
d. zasadowca metaboliczna
kombinacje odpowiedzi

8. Po jakim czasie zmienimy leczenie I rzutu w RZS jeśli nie obserwujemy w ogóle poprawy
a. 3 miesiące
b. 6 miesięcy
c. 3 tygodnie
d. 1 miesiąc
e. 6 tygodni

Komentarz pochodzi od Joanna, 09.03.2019, o 12:19 (UTC):
Zespół hemolityczno-mocznicowy, zaobserwujesz:
małopłytkowość
niedokrwistość
wzrost bilirubiny sprzężonej
kombinacje


Kryteria rozpoznania polimialgii reumatycznej nie zawierają:
dobrej odpowiedzi na GKS
wieku >50 lat
OB >40
stwierdzenia przeciwciał przeciwjądrowych
czegoś jeszcze…

W leczeniu fibromialgii znajdą zastosowanie:
NLPZ
coś jeszcze
leki przeciwdepresyjne
kombinacje

niskie HCO3 w
kwasicy nieoddechowej
zasadowicy oddechowej wyrównanej
zasdowicy nieoddechowej
kwasicy oddechowej
kombinacje

zapalenie przedniego odc naczyniówki
ZZSK
WZJG
sarkoidoza, kombinacje


SIADH
hiponatremia
hipernatremia
obrzęki
kombinacje

Jakie badania do wykrywania przesiewowego zespołu Cushinga
test hamowania 1 mg DXM
zbiórka moczu na kortyzol
badanie wieczornego kortyzolu w ślinie
kombinacje


Która insulina najszybciej zadziała
lizpro
glulizyna
neutralna
izofanowa
glargina

pacjent bez objawów, z glikemią przygodną 117mg %, co zrobisz
nic
glukoza na czczo
OGTT
włączysz metforminę
..

zespół nerczycowy, co nieprawdziwe
najczęstszą przyczyną są glomerulopatię pierwotne
obrzęki spowodowane zatrzymywaniem sodu i wody
inne

Przeciwciała przeciw cytrulinowanemu peptydowi swoiste dla
RZS
tocznia
twardziny
innych

Leczenie niepowikłanego OOZN
Ciprofloksacyna
doksycyklina
azytromycyna
amoksycylina

Flozyny (pełna nazwa użyta w teści inh SGLT…), co prawdziwe
obniżają ryzyko sercowo-naczyniowe
przeciwwskazane w niewydolności nerek
wpływają na endogenne wydzielanie insuliny
kombinacje

Hemofilia B co prawdziwe
niedobór czynnika VIII
leczymy desmopresyną postać łagodną
nigdy krwawienia do stawów
kombinacje

Choroba vonWillebrandta
wydłużony PT
wydłużony APTT
małopłytkowość
kombinacje

świąd w :
Chłoniaku Hodkina
czerwienicy prawdziwej
mastocyoza
kombinacje

Komentarz pochodzi od Joanna, 09.03.2019, o 12:00 (UTC):
U chorego z H.pylori zlecisz badanie w kierunku:
MALT
samoistnej małopłytkowości auto-immuno
czegoś jeszcze…

W leczeniu raka żołądka zastosowanie znajdzie
tu był transtuzumab

Standardowo w ryzyku populacyjnym raka jelita grubego kolonoskopię wykonuje się
co 3 lata
co 5 lat
co rok
co 10 lat

Autoimmunologiczne zapalenie trzustki
zazwyczaj pierwszy objaw biegunki tłuszczowe
pomocne oznaczenia IgG4
zazwyczaj dobrze reaguje na GKS
kombinacje

Przeciwciała z chorobach JELIT
pANCA
ASCA
p-endomysialne
P-transglutaminazie tkankowej
kombinacje

Leczenie ostrego ciężkiego rzutu WZJG z zap kątnicy
mesalazyna p.o.
mesalazayna i.v.
GKS i.v.
inne…

Leczenie w postaci biegunkowej ZJD
rifaksymina
dimenhydrynat z atropiną
simektykon
kombinacje

Która choroba wywoła niedowład spastyczny:
Guillen_barre
tężec
botulinizm
miastenia
kombinacje

o Boreliozie, fałsz/prawda
rozpoznanie zawsze gdy dodatni wynik serologiczny - fałsz

o mononukleozie-rózne fałsz/pr
powiększenie ww chłonnych może być do kilku mies po chorobie
okres wylęgania kilka dni
limfopenia

HSV leczymy:
acyklowir .. były inne leki p-wirusowe wymienione

Antybiotyk w OZT dajemy:
zawsze
w martwicy trzustki
w zakażonej martwicy trzustki
inne

W ostrym zapaleniu dróg żółciowych
antybiotyk
nawodnienie
leki rozkurczowe

Postępowanie w narażeniu na HCV
szczepienie
surowica anty HCV
poliglobulina ludzka
nic
ribawiryna

Alkoholowe zapalenie wątroby
skrócony PT
ALT>ASPT


Leczenie pierwszej linii w łuszczycowym zapaleniu stawów:
NLPZ
metotreksat i inne
Odtrutka na opioidy - nalokson
Co podasz w anafilaksji z dusznością i hipotonią - adrenalinę

Zespół Lyella - co fałszywe
może być efektem działania toksyny gronkowcowej
jest w nim objaw Nikolskiego
zmainy w większości dotyczą też błon śluzowych
i inne

Najlepsze działania przeciwwymiotne w leczeniu u pacjentów leczonych chemioterapią:
inhibitory 5HT3
inhibitory 5 HT3 i GKS
same GKS
inne

Komentarz pochodzi od Joanna, 09.03.2019, o 11:34 (UTC):
Lekiem, który podasz w objawie Raynaulda będzie
.. odp, że dihydropirydynowy Ca-bloker
żadne,..

Krwioplucie zaobserwujesz w:
odp, że wszystkie, były zatorowość, nowotwór, rozsrzenia oskrzeli..

IGRA różni się tym od odczynu tuberkulinowego, że:
nie jest dodatni po zaszczepieniu BCG
jest bardziej czuły na infekcję z prątkami atypowymi
jest bardziej wiarygodny u osób z immunosupresją

Za bakteryjną anginą przemawia bardziej:
kaszel
odkrztuszanie wydzieliny
powiększenie węzłów chłonnych przednich
obrzęk migdałków i ropny wysięk
kombinacje

O krztuścu - nieprawidłowe że przechorowanie daje odporność

Zespół nakładania astmy i POChP
a. rozpoznasz gdy objawy astmy i brak odwracalności obturacji jak w POChP
b. próba rozkurczowa na ogół ujemna
c. leczysz w pierwszym rzucie wziewnym LAMA
kombinacje

Na ile czasu przed próbą rozkurczową odstawisz formoterol
12 h
24 h
48 h
3 dni
7 dni

W ocenie ciężkości POChP co bierze się pod uwagę?:
FEV1%
częstość zaostrzeń
wydolność i natężenie objawów oraz częstość zaostrzeń i hospitalizacji
(chodziło o kat ABCD)

Leczenie na początku samym lekiem rozkurczającym oskrzela zastosujesz w:
mała częstość zaostrzeń i małe nasil. objawów
duża częstość zaostrzeń i duże nasil. objawów
mała cz. zaostzeń i duże nasil. objawów
kombinacje

Nadciśnienie płucne tętnicze (I klasa) rozpoznasz w:
POChP
twardzinie ograniczonej post.
ASD
VSD
kombinacje

Rozpoznanie mukowiscydozy potwierdza:
a. badanie chlorków w pocie.

Pozaszpitalne ciężki przebieg zapalenia płuc leczony w szpitalu, antybiotyk:
a. amoksiklav + makrolid
b. ciprofloksacyna
c. aminoglikozyd
inne

Najczęstsza przyczyna zapalenia ostrego oskrzeli
4 bakterie wymienione i wirusy jako pkt e.

W sarkoidozie w płucach można zaobserwować:
zmiany w ww. chłonnych wnęk
zmiany guzkowe w płucach
włóknienie płuc
kombinacje

AZPP by rozpoznać, kryteria:
limfocytoza w BAL
alergen wywołujący
obraz charakterystycnzy w TK-kl.p
kombinacje

Narząd najbardziej narażony na działanie niepożądane leków przeciwprątkowych
wątroba
nerki
skóra
….

Do leczenia raka drobnokomórkowego płuca:
chemioterapia
inhibitory kinaz tyrozynowch
radioterapia
operacja


Lekiem najlepiej przygotowującym jelito grube, zalecanym przed kolonoskopią jest:
(makrogole)
zw zawierające fosforany
laktuloza
inne

O przełyku Barreta fałsz/prawda
metaplazja się może cofnąć po leczeniu IPP
dysplazja małego stopnia może się cofnąć po leczeniu IPP
dysplazja dużego stopnia, zalecona endoskopowa resekcja
w dysplazji małego stopnia wskazany nadzór endoskopowy co 6-12m

Po leczeniu, eradykacji H.pylori kontrolę wykonasz
testem ureazowym
testem oddechowym
badaniem serologicznym
kombinacje

Komentarz pochodzi od jjajjo, 08.03.2019, o 12:17 (UTC):
W wtórnej naczynności przytarczyc stwierdzisz:
1) wzrost PTH 2) obniżenie PTH 3) hiperkalcemia 4) hipokalcemia 5) hiperfosfatemia 6) hipofosfatemia
A, B, C, D, E - różne zestawy 1/2 + 3/4 + 5/6

Syndesmofity są typowe dla:
A) RZS
B) ZZSK
C) ŁZS
D) ChZS
E) B+C

Pierwszym lekiem u pacjenta nowo rozpoznanym ŁZS, bez czynników ryzyka jest:
* NLPZ

Stosowane na stałe leki po zawale niepowikłanym niewydolnością serca:
A) ASA
B) beta-bloker
C) nitrat
D) A+B
E) B+C

Torbielowate zwyrodnienie nerek
A) jako postać autosomalna dominująca jest najczęstszą genetycznie uwarunkową chorobą nerek
B) nie pamiętam ale też chyba było poprawne
C) nie jest wskazaniem do przeszczepienia nerek
D) A+B
E) A+B+C

SGLT-2:
A) powodują wzrost wydzielania insuliny endogennej
B) powodują przyrost masy ciała
C) nie są przeciwwskazane w niewydolności nerek
D) zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe

U pacjenta z powtarzającymi się wartościami BP 165/95 mmHg włączysz od razu leczenie nadciśnienia tętniczego, nie czekając na zmianę stylu życia w przypadku:
A) palenia tytoniu
B) hipercholesterolemii
C) cukrzycy
D, E - kombinacje

Lekiem pierszego rzutu w ciękim rzucie colitis ulecerosa jest:
A) mesalazyna p.o.
B) mesalazyna iv.
C) GKS iv.

Czas do włączenia alteplazy w udarze niedokrwiennym mózgu
A) 3 h
*B) 4,5 h
C) 9 h
(na pewo nie było opcji 6h )

Komentarz pochodzi od Ola, 08.03.2019, o 02:20 (UTC):
1. Hiponatremia rzekoma przyczyny
a. Hipertrójglicerydemia
b. Hipergammaglobulinemia
c.
d. A i B (prawidłowa)
e. Wszystkie

2. Leczenie indukujące remisję w ALL bez chromosomu Ph
a. polichemioterapia
b. radioterapia
c. Inhibitory kinazy
d. Autologiczny przeszczep
e. Allogeniczny przeszczep

3. Czego musimy poszukiwać jeśli rozpoznamy autoimmunologiczne zapalenie naczyń
a. HBV, HCV, HIV
b. Nowotworu
c.
d.
e. Wszystkie

4. Krztusiec - wskaż prawdziwe (albo fałszywe, nie pamiętam jak było ujęte pytanie i odpowiedzi)
a. Leczenie Amoksycyliną
b. Przechorowanie daje trwałą odporność

5. Profilaktyka po zakłuciu z dużym ryzykiem zakażenia HCV
a. Szczepienie
b. Immunoglobulina
c.
d.
e. Żadne

Komentarz pochodzi od Joanna, 07.03.2019, o 22:27 (UTC):
1.Postępowanie w ostrym przełomie hipometabolicznym w niedoczynności tarczycy
L-tyroksyna przez zgłębik
przetaczanie 0,45% NaCl
hydrocortison
kombinacje wyborów
2.Pacjent z długotrwale utrzymującym się nadciśnieniem tętniczym ok 165/95, w jakich sytuacjach włączysz farmakoterapię nie odwlekając go i dając czas na modyfikacje stylu życia
gdy dodatkowo pali papierosy
gdy dodatkowo ma podwyższony cholesterol
gdy ma cukrzycę
b i c
włączysz w tym przypadku zawsze bez względu na inne czynniki lub ich brak
3.We wtórnej nadczynności przytarczyc w związku z PChN u pacjenta zaobserwujesz:
wysoki PTH
niski PTH
hiperkalcemię
hipokalcemię
hiperfosfatemię
hipofosfatemię
kombinacje odpowiedzi
4.Lek który podasz w resustytacji gdy nieskuteczne defibrylacje
amiodarone
adrenalina
lidokaina
atropina
a i b
5.W sepsie co wykonasz w ciągu pierwszej godziny
oznaczysz poziom mleczanów
zrobisz badanie krwi na posiew zanim włączysz antybiotyk
zastosujesz intensywną płynoterapię u osób z hipotonią
podasz antybiotyk empirycznie
kombinacje, też odp że wszystkie
6.U osoby po zawale serca jaki LDL
<70 mg/dl
7.U osoby z podejrzeniem zatorowości płucnej z wysokim prawdopodobieństwem jakie badanie wykonasz
angio-Tk
USG
D-dimer
inne.. była troponina?
8.Pacjent po OZW ze stentem uwalniającym lek z małym ryzykiem krwawienia jak długo powienien przyjmować podwojne leczenie p-płytkowe?
12 miesięcy
6 mies
3 mies
1 mies
nie musi
9.Hemoglobina glikowana świadczy o:
skokach dobowych gliekmii
skokach porannych wahań glikemii
o średniej wartości glikemii z 1 miesiąca
o średniej wartości glikemii z 3 miesicy
10.Dławica Prinzmetala co fałszywe
są uniesienia ST w EKG
objawy głównie w spoczynku(w nocy?)
leczysz Ca- blokerem a II rzutu B-blokerem
nie prowadzi zwykle do zawału
11.U pacjenta z niewydolnością serca z upośledzoną funkcją skurczową do przywrócenia rytmu zatokowego:
a.B-bloker
b. propafenon
c.amiodaron
inne
W przewlekłej ciężkiej niewydolności serca zaobserwujesz
a. powiększoną lewą komorę znacznie
b. powiększony lewy przedsionek
c. ….
W zakrzepowo-zarostowym zapaleniu tętnic w leczeniu zasadnicze znaczenie ma
a.zaprzestanie palenia tytoniu
b. analog prostacykliny
c. ASA
d. pentoksyfilina
e…
Czas w udarze mózgu do którego musisz najpoźniej podać trombolizę:
a.4,5 godz
b. 8 godzin
c.2 godz
inne (nie było odp pt: 6 godzin)
W skali Wellsa ZŻG - jakie czynniki brane w ocenie pod uwagę:
obrzęk całej k.dolnej
b. widoczne żyły k.dolnej (nie żylaki)
unieruchomienie w op gipsowym
kombinacje, odp była, - wszystkie 5 wymienionych.
Antidotum na riwaroksaban
a.protamina
b. omalizumab
c. Vit K
d. odp, że żadne
W leczeniu p-krzepliwym rozpoczynając je po stwierdzeniu ZŻG który z leków musisz stosować najpierw jednoczasowo z heparyną
riwaroksaban
dabigatran
acenokumarol
inne..

Komentarz pochodzi od Martyna, 07.03.2019, o 20:20 (UTC):
Pytanie troche z innej beczki-egzamin ustny: na jakiej zasadzie przydzielani jesteśmy do danej komisji? Alfabetycznie, droga losowania? Czy jest mozliwosc trafic na ta sama komisje przy kolejnym podejsciu do ustnego? Dzięki!

Komentarz pochodzi od Kasia, 07.03.2019, o 16:19 (UTC):
Witam, moim zdaniem test był trudny. Dużo podchwytliwych pytań, dużo rzeczy, których w ogóle nie było, szczegółowe pytania z hematologii (jak niżej). Kilka z alergologii, której nikt w ogóle nie czyta.
Pocieszające jest to, że pytań trudnych było 40, reszta, czyli 80 to większość z zeszłych lat.
POWODZENIA!!! Test jak najbardziej do zdania, uczcie się szczegółowo, róbcie testy. Max 2 miesiące, bo dłużej nie ma sensu. Powodzenia.
PS Dziękuję wszystkim, którzy spisywali pytania z poprzednich lat

Komentarz pochodzi od Carolinka, 07.03.2019, o 13:40 (UTC):
RÓŻNE
89. Lekami pierwszego wyboru w leczeniu alkoholowego zespołu abstynencyjnego są:
Diazepam lub lorazepam i.m.
Diazepam lub lorazepam i.v.
Tiamina
Haloperidol
90. Przyczyną odwodnienia izotonicznego jest
Biegunka
cukrzyca
Moczówka prosta
Kombinacje
91. Zatrucie opioidami – ostrutka
Nalokson
Fizostygmina
N-ACC
92. Zespół Lyella – wskaż prawdziwe
Jest spowodowany toksyna gronkowcową
Charakterystyczny jest objaw Nikolskiego
Zwykle zajmuje błony śluzowe
93. W leczeniu hiperkalcemii zastosujesz
Kalcytoninę
Furosemid
Pamidronian
GKS
Kombinacje
94. Niponatremia rzekoma przyczyny
95. Niedowład spastyczny występuje w przebiegu:
Tężca
Zatrucia jadem kiełbasianym
Zespołu guillain barre
96. Mononukleoza zakaźna wskaż prawdziwe
Zwykle limfopenia
Okres wylęgania kilka dni
Powiększenie węzłów chłonnych kilka miesięcy
Leczenie acyklowirem
97. W leczeniu zakażenia HSV stosujemy
Acyklowir
98. W przebiegu HIV występuje
Zmniejszenie liczby limfocytów CD4+
Zwiększenie liczby limfocytów CD4+
Zmniejszenie liczny limfocytów B
Zwiększenie liczby limfocytów B
HIV nie wpływa na poziom limfocytów
99. Borelioza – wskaż fałszywe
Długość leczenia zależy od stwierdzonych objawów choroby
Podstawowymi lekami w leczeniu rumienia są amoksycylina i doksacyklina
Antybiotykoterapię włączamy gdy mamy potwierdzenie serologiczne
Przy prawidłowo prowadzonej antybiotykoterapii na odpowiednio wczesnym etapie choroby uzyskuje się >90% wyleczeń
100. Zmniejszone stężenie HCO3 stwierdza się w przypadku
Kwasica oddechowa
Zasadowica oddechowa wyrównana
Kwasica nieoddechowa
Zasadowica metaboliczna
Kombinacje
101. W pokarmach występuje i może wywołać nadwrażliwość nieimmunologiczną
Serotonina
Histamina
Tryptamina
Kombinacje
102. Objawem wstrząsu anafilaktycznego może być:
Chrypka
Hipotonia
Duszność
Kombinacje

103. W przypadku duszność u osoby użądlonej przez pszczołę należy podać:
Adrenalinę i.m.
Adrenalinę i.v.
Hydrokortyzon
Lek przeciwhistaminowy
104. Leki stosowane w resusucytacji gdy defibrylacja jest nieskuteczna:
Amiodaron
Adrenalina
kombinacje


Komentarz pochodzi od Carolinka, 07.03.2019, o 13:21 (UTC):
REUMATOLOGIA
79. Przeciwciała przeciw cytrulinowaym peptydom są charakterystyczne dla:
RZS
Twardziny
Tocznia
PM
80. W leczeniu RZS stosowanie leku modyfikującego przebieg choroby należy zmodyfikować jeżeli nie osiągnięto klinicznej poprawy po jego stosowaniu nie wcześniej niż w ciągu:
1 miesiąc
2 miesiące
3 miesiące
4 miesiące
6 miesięcy
81. Występowanie przeciwciał antyfosfolipidowych sprzyja
Niepowodzeniom położniczym
Zakrzepicy tętniczej
Zakrzepicy żylnej
Kombinacje
82. Zapalenie wielomięśniowe wskaz prawdziwe
Nie zwiększa ryzyka choroby nowotworowej
83. U pacjentów z układowym zapaleniem naczyń przeprowadzisz diagnostykę w kierunku:
HBV
HCV
Nowotworu złośliwego
Kombinacje
84. Do kryteriów polimialgii reumatycznej nie należy:
Sztywność poranna >1h
Dobra odpowiedz na leczenie GKS
Wiek> 50lat
OB>40mm/h
Nadżerki stawowe
85. Syndesmofity w RTG są charakterystyczne dla:
Choroby zwyrodnieniowej stawów
ZZSK
ŁZS
Kombinacje
86. Leczeniem I rzutu w ŁSZ bez niekorzystnych czynników rokowniczych jest:
NLPZ
Metotreksat
Anty TNF
87. W przebiegu SLA może wystąpić
Osteoporoza
Jałowa martwica kości
Kombinacje
88. W guzkowym zapaleniu tętnic może występować:
Opadanie stopy
kombinacje

Komentarz pochodzi od Carolinka, 07.03.2019, o 12:56 (UTC):
NEFROLOGIA
62. Lekiem I wyboru w leczeniu niepowikłanego OOZN jest:
Kotrimoksazol
Cyprofloksacyna
Makrolid
63. W leczeniu AKI diuretykiem który zastosujesz jest:
Tiazyd
Furosemid
Kombinacje
64. Na chorobę nerek wskazuje obecność w badaniu ogólnym moczu wałeczków:
Szklistych
Ziarnistych
Leukocytowych
Tłuszczowych
Kombinacje
65. Kryterium konieczne do rozpoznania PChN to gfr:
<90
<60
<45
<30
Żadne
66. W zespole nerczycowym – wskaż prawdziwe
Obrzęki są spowodowane głównie przez gromadzenie wody i sodu
67. Alkalizacja moczu spowodowana obecnością bakteryjnej ureazy sprzyja powstawaniu kamicy:
Struwitowej
Cystynowej
Moczanowej
wapniowej
68. Wielotorbielowate zwyrodnienie nerek – wskaż prawdziwe
Nie jest wskazaniem do przeszczepu nerki
Może powodować krwiomocz
Postać autosomalna dominująca jest najczęstszą genetyczną chorobą nerek
Kombinacje
HEMATOLOGIA
69. Do niedokrwistości mikrocytarnych należy:
Niedokrwistość z niedoboru żelaza
Niedokrwistość z niedoboru B12
Niedokrwistość hemolityczna
Kombinacje
70. W niedokrwistości z niedoboru żelaza stwierdzamy:
Zmniejszenie ferrytyny
Zmniejszenie TIBC
Zwiększenie ferrytyny
Kombinacje
71. Leczeniem I rzutu w osiągnięciu remisji ALL:
Polichemioterapia
Allo-HCT
Auto-HCT
Radioterapia
72. Świąd może występować w przebiegu
Chłoniak Hodgkia
Mastocytoza
Czerwienica prawdziwa
Kombinacje
73. Kryterium przełomu blastycznego zaliczamy:
Blasty >20%
Nacieki białaczkowe
PlT> 1mln/ml
Kombinacje
74. Do kryteriów rozpoznania szpiczaka plazmocytowego należą:
Hiperkalcemia
Anemia
Blasty
Nadpłytkowość
75. Limfohistiocytoza hemofacocytowa - wskaż fałszywe
Niskie stężenie Fe i ferrytyny
76. Zespół hemolityczno – moczncowy charakteryzuje się:
Niedokrwistością
Małopłytkowością
77. Choroba von Willebranda
Wydłużony PT
Wydłużony TT
Wydłużony APTT
78. Hemofilia B – wskaż prawdziwe
Niedobór czynnika VIII
W leczeniu desmopresyna
Wydłużony PT
Mogą być krwawienia do stawów

Komentarz pochodzi od Carolinka, 07.03.2019, o 12:46 (UTC):
ENDOKRYNOLOGIA
47. Pacjent z przygodną glikemią 117mg/dl co zrobisz
OGTT
Rozpoznasz nieprawidłowa tolerancję glukozy
Oznaczysz glukozę na czczo
48. Poziom hemoglobiny glikowanej odzwierciedla średnią glikemię:
Dzienną
Z ostatniego miesiąca
Z ostatnich 3 miesięcy
49. SGLT-2 wskaż nieprawdziwe
Zmniejszają ryzyko sercowo – naczyniowe
Zwiększają ilość endogennej insuliny
Nie zwiększają ryzyka hipoglikemii
50. Najszybciej działającą insuliną jest
Lispro
neutralna
Izofanowa
Determir
glargine
51. Do kryteriów wyrównania cukrzycy zaliczamy:
Wyrównanie gospodarki węglowodanowej
Wyrównanie ciśnienia tętniczego
Wyrównanie gospodarki lipidowej
Kombinacje
52. Hiperprolaktynemia może wystąpić w przebiegu
Nadczynności tarczycy
Ciąża
Niewydolność wątroby
Kombinacje
53. W przebiegu SIADH występują
Hiponatremia i hipoosmolarność osocza
Obrzęki i hiernatremia
54. Subkliniczna niedoczynność tarczycy charakteryzuje się:
Prawidłowe fT4, zwiększone TSH
Prawidłowe fT4 i TSH
Prawidłowe fT4, zmniejszone TSH
zmniejszone fT4, zwiększone TSH
żadne
55. Dla poamiodaronowej nadczynności tarczycy charakterystyczne jest:
Typ I uszkodzenie tyreocytów
Typ I nie ma powiększonej tarczycy
Typ I leczymy tiamazolem
Kombinacje
56. Choroba Hashimoto – wskaż fałszywe
Leczone LT4
Zła reakcja na GKS
p/ciała anty-TPO
prowadzi do trwałej niedoczynności
coś co było fałszywe
57. W śpiączce hipometabolicznej wskazane jest niezwłoczne podanie
LT4
GKS
0.45% NaCl
Kombinacje
58. We wtórnej nadczynności przytarczyc stwierdzamy:
Wzrost PTH
Zmniejszenie PTH
Hipokalcemię
Hiperkalcemię
Hipofosfatemię
Hiperfosfatemię
Kombinacje
59. Pacjent z przewlekłą niedoczynnością kory nadnerczy ma być poddany kolonoskopii jak należy go przygotować:
Nawodnienie
Hydrokortyzon i.v.
Prednizon p.o. 3 dni przed
Nawodnienie i hydrokortyzon i.v.
Nie wymaga przygotowania
60. Do badań przesiewowych w zespole Cushinga należy
Test hamowania z 1mg deksametazonu
Ocena stężenia wolnego kortyzolu w dobowej zbiórce moczu
Ocena stężenia kortyzolu w surowicy lub ślinie wieczorem
Kombinacje
61. Do skórnych objawów hiperandrogenizmu zaliczamy:
Trądzik
Hirsutyzm
Łysienie
Kombinacje

Komentarz pochodzi od Carolinka, 07.03.2019, o 12:31 (UTC):
GASTROENTEROLOGIA
30. W leczeniu zaawansowanego raka żołądka stosowany jest:
Trastuzumab
Infliksimab
31. Przełyk Baretta wskaż prawdziwe
Metaplazja nie cofa się pod wpływem leczenia IPP
Duża dysplazaja wymaga leczenia endoskopowego
Mała dysplazaja wymaga nadzoru endoskopowego
32. Wskazaniem do wykonania badań w kierunku H. Pylori jest
Chłoniak MALT żołądka
Pierwotna małopłytkowość immunologiczna
Niedokrwistość z niedoboru żelaza
Kombinacje
33. Ocenę skuteczności eradykacji H.pylori można wykonać
Testem ureazowym
Testem oddechowym
Testem serologicznym
Kombinacje
34. Przeciwciałami stwierdzanymi w chorobach jelit są
p/ciała endomysialne
p/ciała przeciwko transglutaminazie tkankowej
p/ciała przeciw Sacharomyces
p/ciała przeciwko antygenowi okołojdrowemu cytoplazmy granulocytów
35. W zespole jelita drażliwego w postaci biegunkowej można stosować
Rifaksyminę
Z atropiną
Kombinacje
36. Zapalenie błony naczyniowej oka może wystąpić w przebiegu:
Sarkoidozy
WZJG
ZZSK
Kombinacje
37. Leczenie ciężkiego rzutu WZJG wymaga podawania:
GKS i.v.
Metotreksat
38. W profilaktyce raka jelita grubego wykonujemy kolonoskopię:
Co 3 lata
Co 5 lat
Co 10 lat
Co 15 lat
1 x po 50 roku życia
39. Antybiotykoterapia w OZT kiedy stosować
W martwicy zakażonej trzustki
W każdej martwicy trzustki
W OZT o ciężkim przebiegu
W każdym OZT
40. Autoimmunologiczne zapalenie trzustki wskaż prawdziwe
Zwiększenie IgG4
41. W zachowawczym leczeniu ostrego zapalenia dróg żółciowych stosujemy:
Ścisłą dietę i nawadnianie
Antybiotykoterapię empiryczną
Leki przeciwbólowe i rozkurczowe
Kombinacje
42. W kwalifikacji do leczenia w przewlekłym WZW typu B wykorzystywane są:
Obecność HBsAg
Ilość HBV DNA
Aktywność ALT
Cechy zapalenia lub włóknienia wątroby w hist-pat
Kombinacje
43. Leki o najwyższej skuteczności w leczeniu WZW C to
Interferony
Rybawiryna i lamiwudyna
Inibitory NS3, inhibitory NS5B, inhibitory NS5A
44. Alkoholowa choroba wątroby charakteryzuje się
Małopłytkowością
ALT/AST > 1.5
Mikrocytozą
Wydłużony PT
45. Samoistne bakteryjne zapalenie otrzewnej (SBP) – wskaż prawdziwe:
Ujemny wynik posiewu wyklucza SBP
Należy przyjmować IPP żeby zapobiegać nawrotom
Należy włączyć antybiotykoterapię empiryczną
46. Lekiem zalecanym do przygotowania do kolonoskopii jest:
Środki osmotyczne fosforanowe
Laktuloza
Płynna parafina


Komentarz pochodzi od Carolinka, 07.03.2019, o 12:20 (UTC):
PULMONOLOGIA
15. IGRA wskaż prawdziwe:
Czułośc IGRA jest większa niż OT u pacjentów z niedoborami odporności
Wykrywa odczyn po szczepieniu BCG
16. Na paciorkowcowe tło zapalenia gardła i migdałków wskazuje:
Kaszel
Nieżyt nosa
Powiększenie węzłów chłonnych szyjnych przednich
Nalot na migdałkach
Kombinacje
17. Ostre zapalenie oskrzeli najczęściej wywoływane jest przez
Bordatella pertussis
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydia pneumoniae
Wirusy
Żadne
18. Krztusiec wskaż prawdziwe
Przechorowanie nie daje trwałej odporności
19. W której sytuacji klinicznej wskazane jest stosowanie u pacjenta z POChP tylko leku rozkurczającego oskrzela:
Małe nasilenie objawów klinicznych i brak zaostrzenia w ostatnim roku
duże nasilenie objawów klinicznych i 1 zaostrzenie w ostatnim roku
Małe nasilenie objawów klinicznych i 2 zaostrzenia w ostatnim roku
Kombinacje
20. Kwalifikację do leczenia w POChP prowadzi się na podstawie:
Nasilenia objawów klinicznych
Liczby zaostrzeń i hospitalizacji z tego powodu w ostatnim roku
Nasilenia objawów klinicznych i liczby zaostrzeń i hospitalizacji z tego powodu w ostatnim roku
Ciężkości obturacji
Żadne
21. GKS doustne w leczeniu astmy stosuje się:
W zasostrzeniach
W ciężkiej niekontrolowanej innymi sposobami astmie
W każdym przypadku
kombinacje
22. Zespół nakładania astma/POChP wskaż prawdziwe
Wymaga potwierdzenia objawów astmy i obturacji
W próbie rozkurczowej nie ma odwracalności obturacji
23. Salmeterol przed wykonaniem spirometrii odstawisz:
12h przed
24h przed
48h przed
6h przed
3 dni przed
24. Krwioplucie może wystąpić w przebiegu:
Zatorowości płucnej
Raka płuc
Układowych zapaleń naczyń
Rozstrzeni oskrzeli
Kombinacje
25. Badaniem potwierdzającym mukowiscydozę jest:
Spirometria
Test potowy
RTG klatki piersiowej
CT
26. Do kryteriów rozpoznania alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej należy:
Wykrycie antygenu
Limfocytoza w BAL
Typowy obraz w HRCT
Kombinacje
27. W leczeniu ciężkiego pozaszpitalnego zapalenia płuc leczonego w szpitalu zastosujesz:
Amoksycylina z kwasem klawulanowym + makrolid i.v.
28. W RTG pacjenta z sarkoidoza można stwierdzić:
Powiększenie węzłów chłonnych wnęk i śródpiersia
Zmiany w miąższu płuc
Włóknienie płuc
Kombinacje
29. Leczenie raka drobnokomórkowego płuc obejmuje
Radioterapia
Chemioterapia
Operacja
Leki biologiczne

Komentarz pochodzi od Carolinka, 07.03.2019, o 12:07 (UTC):
KARDIOLOGIA
1. Lekiem który zastosujesz w kontroli częstości reytmu serca u pacjenta z migotaniem przedsionków i z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową jest:
Diltiazem
Werapamil
Amiodaron
propafenon
2. W podejrzeniu zatorowości płucnej niewysokiego ryzyka, z dużym klinicznym prawdopodobieństwem tej choroby wykonasz celem potwierdzenia:
TTE
TET
Angio-CT
d-dimery
RTG klatki piersiowej
3. W ŻChZZ w skali Wellsa w ocenia się:
Przebyty nowotwór
Obrzęk całej kończyny
Operacja z unieruchomieniem
Zapalenie żył powierzchownych
kombinacje
4. U pacjenta po zawale leczonym angioplastyką z implantacją stentu uwalniającego lek podwójną terapię przeciwpłytkowa będziesz stosował:
3mies
6mies
12mies
Podwójna niepotrzebna
5. Pacjent po zawale, bez specyficznych przeciwskazań do końca życia powinien przyjmować:
B-bloker
ASA
Azotan
Kombinacje
6. U pacjenta po zawale docelowe stężenie cholesterolu wynosi:
70mg/dl
100mg/dl
115mg/dl
150mg/dl
7. Wskaż fałszywe dotyczące dławicy naczynioskurczowej (Printzmetala)
W leczeniu stosujemy B-blokery
Obserwuje się uniesienie odcinka ST
Często prowadzi do zawału serca
Ból występuje w spoczynku
8. U pacjenta z objawami udaru mózgu leczenie alteplazą zastosujesz jeśli od początku objawów nie minęło:
1h
3h
4.5h
8h
12h
9. W przewlekłej niedomykalności zastawki mitralnej, w porównaniu do ostrej występuje:
Lewa komora jest poszerzona
Lewy przedsionek nie jest poszerzony
Lewa komora z zaburzeniami kurczliwości
Kombinacje
10. W leczeniu nadciśnienia tętniczego leczenie diuretykami tiazydowymi jest preferowane:
W dnie moczanowej
W zespole metabolicznym
W izolowanym skurczowym nadciśnieniu u osób starszych
Kombinacje
11. Do przyczyn nadciśnienia płucnego z grupy 1 należą:
POChP
Twardzina układowa
Ubytek w przegrodzie międzykomorowej
Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej
Kombinacje
12. W leczeniu ŻChZZ lekami które wymagają wstępnego leczenia heparyną należą
Rywaroksaban
Dabigatran
Acenokumarol
Kombinacje
13. W leczeniu zakrzepowo – zatorowego zapalenia naczyń podstawowe znaczenie ma:
Rzucenie palenia
ASA
VKA
14. Lekiem I rzutu w opanowaniu objawu Reynauda przebiegającego z owrzodzeniami jest:
Ca bloker
B-bloker
ASA
GKS

Komentarz pochodzi od woj, 07.03.2019, o 09:54 (UTC):
***************

Komentarz pochodzi od Jędrzej, 07.03.2019, o 09:35 (UTC):
21. Zapalenie tęczówki może wystąpić w przebiegu
-na pewno wśród odpowiedzi była sarkoidoza

22. Obraz wyników laboratoryjnych w przebiegu alkoholowego zapalenia wątroby

23. Jak często kolonoskopia w skriningu przy braku obciążeń genetycznych

24. Wtórna nadczynność przytarczyc - wyniki laboratoryjne kombinacje

25. Subkliniczna niedoczynność tarczycy - jakie TSH i FT4

26. Przygotowanie chorego z niedoczynnością kory nadnerczy do zabiegu operacyjnego
A. nawodnienie
B. GKS
C. kombinacje

27. Przygodna glikemia 116, co zrobić w dalszej diagnostyce

28. Wskaż insulinę o najszybszym działaniu

29. Leki do zastosowania w leczeniu hiperkalcemii
A. kalcytonina
B. pamidronian
C. Furosemid
D. GKS
E. kombinacje

30. Alkalizacja i zakażenie moczu sprzyja powstawaniu kamicy
A. struwitowej

31. Pytanie o ADPKD- wskaż fałszywe
wśród odpowiedzi było coś o przeszczepieniu nerki

32. Niedokrwistość z niedoboru żelaza- wskaż fałszywe
A. obniżenie TIBC

33. Które z przeciwciał mogą występować w przebiegu chorób autoimmunologicznych przewodu pokarmowego
A. przeciwko antygenowi okołojdrowemu cytoplazmy granulocytów
B. przeciwko saccharomyces cerevisiae
C. przeciwko transglutaminazie tkankowej
D. przeciwjądrowe
E.przeciwendomysialne
kombinacje

34. Lek z wyboru w łuszczycowym zapaleniu stawów:
A. NLPZ
B. GKS
C. MTX
D. sulfasalazyna

35. W przebiegu zapalenia skórno-mięśniowego wskaż prawdziwe
A. może dochodzić do zajęcia serca

36. Pytanie o możliwe objawy kliniczne guzkowego zapalenia tętnic?

37. Pytanie o objawy kliniczne polimialgii

38.Kiedy tiazyd jest lekiem z wyboru w leczeniu nadciśnienia tętniczego
A. izolowane skurczowe u starych
B. zespół metaboliczny
C. cukrzyca
D. kombinacje i coś jeszcze było

39. Leki stosowane w migotaniu komór po nieskutecznych defibrylacjach
A. adrenalina
B. amiodaron
C. inne i kombinacje

40. Wskaż fałszywe odnośnie dławicy naczynioskurczowej
A. leczeniem alternatywnym są B-blokery

Komentarz pochodzi od Jędrzej, 07.03.2019, o 09:27 (UTC):
Podziękowania dla wszystkich spisujących pytania - wiele z nich się powtórzyło, często z trochę innymi dystraktorami.

1. Jakie badania należy wykonać przed włączeniem w leczeniu chlorochiny/hydroksychlorochiny biorąc pod uwagę działania niepożądane:
A. konsultację okulistyczną
i inne

2. Syndesmofity mogą występować w przebiegu
A.ZZSK, B. łuszczycowego zapalenia stawów, C. choroby zwyrodnieniowej, D. kombinacje

3. W przebiegu tocznia układowego występują
A. nadżerkowe zapalenie stawów
B. osteoporoza
C. jałowa martwica kości
D. A+B
E. B+C

4. Który z leków wymaga włączenia razem z heparyną w leczeniu zakrzepicy żył głębokich
A. riwaroksaban
B. dabigatran
C. warfaryna
D. A+B
E. A+B+C

5. Wartości docelowe lipidów u chorego po przebytym zawale
A <70

6. Odtrutką na riwaroksaban jest:
A.praxbind
B. protamina
C. cz.VII
D. osocze
E. żadne

7. Kiedy u chorego z RR 165/100 obniżać ciśnienie farmakologicznie
A. jak cukrzyca
B. jak ChNS
C. zawsze niezależnie od czynników

8. Lek z wyboru w leczeniu ciężkiego zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego:
A. mesalazyna po
B. mesalazyna iv
C. GKS iv

9. Odtrutką na opioidy jest:
A. nalokson

10. Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń
A. najistotniejsze w rokowaniu jest rzucenie palenia

11. Zatorowość płucna niskiego ryzyka ale o dużym prawdopodobieństwie co zrobić:
A. TK
B. D-dimer
C. leczenie

12. Lek z wyboru w ciężkim pozaszpitalnym zapaleniu płuc
A. amoksycylina z klawulanianem+makrolid

13. Nakładanie astmy i POChP
A. objawy astmy z utrwaloną obturacją
B. ujemna próba rozkurczowa
C. leczy się LAMA
D. A+B
E. B+C

14. Możliwe postacie radiologiczne sarkoidozy:
A. węzły i wnęki
B. zmiany w śródmiąższu
C. włóknienie
D. A+B
E. A+B+C

15. HCO3 obniżone/podwyższone

16. Lek z wyboru w grupie POChP GOLD-A

17. Wskazania do stosowania GKS doustnych w astmie

18. Do najczęstszych działań niepożądanych w leczeniu grużlicy klasycznym schematem należy uszkodzenie:
A.wątroby
B. nerek
C. inne i kombinacje

19. Odczyn tuberkulinowy a IGRA

20. Jaki test w kontroli po eradykacji H. pylori
A. serologia
B. ureazowy
C. oddechowy
D. B+C
E. wszystkie

Komentarz pochodzi od jjajjo, 07.03.2019, o 08:45 (UTC):
Do przyczyn nadciśnienia płucnego grupy 1 zaliczysz
1) POChP
2) ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
3) ubytek przegrody międzykomorowej
4) twardzina układowa
A) wszystkie B) 2 + 3 C) 2 + 3 + 4

Choroby objawiające się świądem - podobne dystraktory jak w ubiegłych latach

Kryteria rozpoznania przełomu blastycznego w przewlekłej białaczce szpikowej:
A) blasy w szpiku lub na obwodzie min. 20%
B) nacieki białaczkowe
C) ...
D, E - kombinacje

Faza indukcyjna leczenia białaczki (nie pamiętam jakiej)
A) polichemioterapia

GKS ogóloustrojowo w astmie:
A) w większości zaostrzeń
B) prawie zawsze
C) przewlekłe w bardzo wyjątkowych sytuacjach, jeżeli inne zalecane leczenia nie przyniosło rezultatów
D) A+C

Niedokrwistość z niedoboru żelaza:
A) niska ferrytyna
B) wysoka ferryna
C) niskie TIBC

Antybiotyk w OZT:
A) w martwicy
B) w zakażonej martwicy
C) w ciężkim OZT

Użyteczne badania w rozpoznawaniu autoimmulologicznego zapalenia trzustki:
* ocena przeciwciał IgG4
Badania wykorzystywane przy włączaniu leczenia HBV:
A) oznaczenie antygenu HBs
B) oznaczenia ilości kopii HBV DNA
C) ocena aktywności ALT
D) ocena histopatologiczna wątroby
E) wszyskie

Badania konieczne przed włączeniem statyny:
1) AST i ALT 2) LDH 3) xx 4) CK
A) 1, 4
B) tylko 4
C) wszystkie

W sarkoidozie stwierdza się:
A) powiększenie węzłów chłonnych wnęk i śródpiersia,
B) zmiany w miąższu płuc
C) włóknienie płuc
D) wszystkie

Komentarz pochodzi od jjajjo, 07.03.2019, o 08:30 (UTC):
Co najlepiej zapobiega wymiotom przy chemioterapii:
a) GKS
b) antagoniści 5-HT3
c) antagoniści 5-HT3 + GKS

Najczęstsze powikłania wywołane przez leki hamujące EGFR dotyczą:
* skóry

Czas odstawienia salmeterolu przed próbą rozkurczową:
* 24 h

Diuretyki stosowane w AKI:
a) furosemid
b) spironolakton
c) hydrochlorotiazyd
d) A + C
e) wszystkie wymienione

Hydrocholorotiazdy jest szczególnie wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego:
A) u chorych na zespół metaboliczny
B) u chorych starszych z izolowanym nadciśnieniem skórczowym

Osoba z glikemią przygodną ok. 115 mg % bezobjawowa, co zlecisz:
A) glikemię na czczo
B) OGTT

W subklinicznej niedoczynności tarczycy będzie:
* podwyższone TSH, fT4 w normie

Rozpoczynanie leczenia którym OAC wymaga RÓWNOCZESNEGO stosowania heparyny:
a) rywaroksaban
b) dabigatran
*c) acenokumarol
d) b + c
e) wszystkie

W zatruciu metanolem:
A) może dojść do utraty wzroku
B) występuje kwasica ze zwiększoną luką anionową
C) jako odtrutkę stosuje się etanol
D) A+C
E) wszystkie

Przeciwciało monoklonalne stosowane w raku żołądka:
* trastuzumab

Przeciwciała stosowane w diagnostyce zaburzeń przewodu pokarmowego:
1) przeciwgladynowe
2) przedciw translutaminazie tkankowej
3) przeciw Sacharomyces cerviscae
4) przeciwciała przeciw strukturze komórki, ale chyba nie były to przeciwciała przeciw cytoplazmie neutrofilów
KOMBINACJE - trudność polegała na tym, że były tylko pełne polskie nazwy bez powszechnie używanych akronimów...

W zespole jelita drażliwego z biegunką zastosujesz
A) ryfaksyminę
B) difenoksylat z atropiną
C) symetykon
D) A+B
E) wszystkie

W skład zespołu MIA wchodzi - pytanie bez istotnych zmian w stosunku do poprzednich lat

Choroba z przeciwciałami anty-GBM wskaż fałszywe:
*) nie pamiętam poprawnej odpowiedzi
*) jeden z dystraktorów - rzadko zdarzają się nawroty

Po PCI przy OZW wszczepiono pacjentowi z małym ryzykiem krwawienia DES, włączono ASA+klopidogrel. Jaki jest minimalny czas leczenia:
* 12 miesięcy

Odtrutka na rywaroksaban:
A) idarucyzumab
B) siarczan protaminy
C) omalizumab
D) żadne z wymienionych

W której postaci POChP leczenie rozpoczyna się od leku rozszczerzającego oskrzela:
A) duże ryzyko, małe objawy
B) małe ryzyko, małe objawy
C) małe ryzyko, duże obajwy
D) niskie FEV1
E) A+B+C

Komentarz pochodzi od Agata, 07.03.2019, o 08:21 (UTC):
1. Kryteria diagnostyczne szpitalnego zapalenia płuc:
A. gorączka
B. leukocytoza
C. wzrost CRP/Prokalcytoniny
D. A i B
E. A, B, C

2. Kryteria AZPP:
1. Limf w BAL
2. Charakterystyczny obraz TK
3. Wykrycie Ag odpowiedzialnego za objawy
4. W spirometrii obturacja
Kombinacja odp

3. Z. Lyella – co jest nie prawdą: nie jest wywołany przez gronkowca
4. Czym leczymy zaawansowanego raka żołądka: Trastuzumab
5. SBP – prawdziwe stwierdzenie:
- zawsze leczymy
- dodatni posiew potwierdza rozpoznanie
-..
Kombinacja

6. W przełomie hipometabolicznym podajemy
- L-tyroksynę
- wlew 0,45% NaCl
- HCT
Kombinacje

7. W hiperkalcemii dożylnie podajemy:
- pamidronian
- kalcytoninę
- HCT
- Furosemid
Kombinacja odp.

8. Po przebytym zawale serca, bez niewydolności skurczowej, chory do końca życia powinien zażywać (jeśli nie ma przecwskazań):
- b-bloker
- ASA
- Azotan
Kombinacja

9. Kiedy jest obniżone HCO3 – kombinacja odp. z zasadowicami i kwasicami
10. Jakie substancje w pokarmach mogą wywoływać reakcję alergiczną:
- Histamina
- Serotonina
- Tyramina
- …
Kombinacje

11. Zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka występuje w:
- ZZSK
- sarkoidoza
- IBD
kombinacja
12. ZP niewysokiego ryzyka z dużym prawdopodobieństwem, jakie postępowanie
- angio-TK
- d-dimer
-rtg klp
- …..
jedno do wyboru
13. Małe MCV wystepuje w:
A. Anemia z niedoboru Fe
B. Anemia z niedoboru Wit B12
C. Anemia hemolityczna
D. A i B
E. B i C
14. Kiedy w POCHP zastosujesz sam lek rozszerzający oskrzela:
a. Częst zaostrzenia i małe nasilenie objawów
b. Rzadko zastrzenia i małe nasilenie objawów
c. Rzadko zaostrzenia i duże nasilenie objawów
d. A i b
e. A b c
15. Najczęstsza przyczyna zapal oskrzeli u dorosłych: wirusy
16. Ciężkie pozaszpitalne zapalenie płuc jak leczymy: Augmentin i makrolit i.v.
17. Krwioplucie kiedy wstępuje:
-Rozstrzenie oskrzeli
- układowe zapalenia naczyń
- zapalenie oskrzeli
- ….
Kombinacje
18. Przełom blastyczny w CML – kryteria
19. Co jest prawdą w chorobie alkoholowej wątroby:
-Alat>Ast
-mała krwinka
- małopłytkowość
- …
Kombinacje
20. Przeciwciała anty CCP – dla jakiej choroby charakterystyczne
21. Jakie p/ciała występują w chorobach jelit:
- p/endomysium
- p/transglutaminazie
- coś tam okołojdrowe granulocytów
- Sacharomyces
Kombinacja
22. W zakrzepicy żył głębokich który lek na początku terapii wymaga jednoczesnego stosowania heparyny :
- rywaroksaban
- dabigatran
- acenokumarol
Kombinacje

Komentarz pochodzi od Kasia, 07.03.2019, o 07:19 (UTC):
Co po lekach antyEGFR
A zapalenie skóry
B zapalenie błoń śluzowych

pytanie o objawy uszkodzenia układu moczowego
1 wałeczki szkliste
2 wałeczki leukocytarne
3 wałeczki tłuszczowe
4 coś jeszcze
Kombinacje odp

Z LYELLA- wskaż fałszywe
Wywołuje toksyna gronkowcowa
Objaw Nikolskiego
Zajęcie błon śluzowych
Spełzanie >30% naskórka

Zapobieganie wczesnym nudnościom i wymiotom w trakcie chemii


Komentarz pochodzi od Andrzej, 07.03.2019, o 05:30 (UTC):
34. Przyczyną nadcisnienie płucnego ( zaliczanego do grupy 1) jest/są :
1.Pochp
2.twardzina ukladowa
3.ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
4. Ubytek przegrody międzykomorowej
Prawdziwe:
A. 1.2 B. 1.2.3 c.234 d. Wszystkie e..cos tam

Komentarz pochodzi od Luk, 07.03.2019, o 00:17 (UTC):
więcej nie pamiętam, dla piszących w przyszłości - pytania może wprost się często nie powtarzają (chociaż myślę że co najmniej kilka było), ale powtarzają się zagadnienia na które normalnie trudno zwrócić uwagę - dlatego warto je przerobić bardzo dokładnie

Wydaje się że były bardzo zaburzone proporcje, mało pytań z kardiologii

Komentarz pochodzi od Luk, 07.03.2019, o 00:05 (UTC):
21. Co pozwala rozp mukowiscydozę
A. Test potowy
B. HRCT
C. …
D. …
E. Brak prawidłowej odp,
22. Jaki lek pozwala na odwrócenie działania rywaroksabanu:
A. Infliksimab
B. Idarucyzumab
C. …
D. …
E. Brak prawidł. Odpowiedzi
23. Co oznaczyć przed włączeniem statyn
1/ ALT i AST
2/ GGTP
3/ LDH
4/CK
Kombinacje, m.in. odp. Np. Tylko 4, albo tylko 1
24. Który lek wymaga jednoczesnego stosowania HDCz przy rozpoczynaniu leczenia ŻCHZZ
A. Rywaroksaban
B. Dabigatran (nie jednoczesnego, tylko po HDCz -> Pradaxa)
C. Acenokumarol - prawidłowe
D. AB
E. ABC
25. Autoimmunologiczne zapalenie trzustki
A. Zwykle objawia się tłuszczową biegunką
B. Pomocne oznaczenie IgG4
C. Zwykle dobra odp na kortykoterapię
D. BC
E. ABC
26. W leczeniu przełomu hipometabolicznego tarczycowego:
1/ lewotyroksyna 2/ hydrokortyzon 3/… 4/…
W odp kombinacje
27. Jakie leki dożylnie w leczeniu hiperkalcemii:
1/pamindronian 2/furosemid 3/NaCl 4/kalcytonina
W odp. Kombinacje
28. Jak często kolonoskopia w popul ogólnej: A co 3 lata, B co 5, C co 10, D co 15, E nie ma potrzeby
29. Hydroksychlorochina – w związku z planowanym leczeniem co trzeba przed leczeniem zbadać?
A. Wątroba
B. Kreatynina
C. Oczy - prawidłowa
D. RTG kl piers
E. …
30. Prawda o inhibitorach SGLT-2:
A. Zmniejszenie ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych
B. Powodują przyrost m ciała
C. Zwiększają uwalnianie insuliny
D. ….
E. …
31. Co świadczy o przełomie blastycznym w CML:
A. >20% blastów we krwi lub szpiku
B. …
C. Nacieki narządów (poza śledzioną)
D. AC
E. ABC
32. Kryteria rozp szpitalnego zapalenia płuc
A. Gorączka
B. Leukocyotza/leukpenia
C. Podwyższone CRP lub prokalcytonina
D. AB
E. ABC
33. W przewlekłej niewyrównanej niedomyklaności mitralnej w odróżnieniu od ostrej:
A. Poszerzenie LK
B. Prawidłowy lewy przedsionek
C. Obniżona frakcja LK
D. AC
E. ABC
34. W jakich stanach jest obniżone HCO3-
1. Kwasica oddechowa
2. Kwasica nieoddechowa
3. Skompensowana zasadowica oddechowa
4. Zasadowcia nieoddechowa
W odp. Kombinacje
35. Zwyrodnienie wielotorbielowate nerek
A. Najczestsza genet ch nerek
B. …
C. Nie jest wskazaniem do przeszczepu nerki
D. AB
E. ABC
36. Zesp antyfosfolipidowy
A. Niepowodzenia położnicze
B. Zakrzepica żylna
C. Zakrzepica tętnicza
D. AB
E. ABC
37. Guzkowe zapal tętnic
A. Nadciśnienie tętnicze
B. Opadanie stopy
C. Bóle brzucha
D. AC
E. ABC
38. Cechy SIADH: 1/hipoNa 2/ obrzęki, hipotonia 3/ hipooosmolalność- kombinacje
39. Kiedy powinno się badać w kier H pylori
A. ITP.
B. MALT
C. …
D. …
E. Wszystkie
40. HbA1c:
A. Odzwierciedla dobowe wahania glikemii
B. Średnia z tygodnia
C. Średnia z miesiąca
D. Średnie z 3 miesięcy
E. …

Komentarz pochodzi od Luk, 06.03.2019, o 23:54 (UTC):
1. Kiedy mówimy o przewlekłej niewydolności nerek? Gdy eGFR:
A. <90
B. <60 - prawidłowa
C. <30
D. <45
E. <15

2. Typowe działanie niepożądane leków anty-EGFR dotyczy:
A. Wątroby
B. Płuc
C. Nerek
D. Skóry – P?
E. Nie pamiętam
3. Leczenie zesp jel drażliwego – postać z biegunką
A. rifaksymina
B. Difenoksylat z atropiną
C. Symetykon
D. AB
E. ABC – prawidłowa?
4. Przyczyna odwodnienia izotonicznego
A. Biegunka - prawidłowa
B. Cukrzyca
C. Moczówka prosta
D. AB
E. ABC
5. Które przeciwciała występują w chorobach jelit?
1/ ANCA (jakoś dziwnie na polski przetłumaczone chyba) 2/ASCA 3/p/endomysium 4 p/ transgluataminazie
W odpowiedziach kombinacje, w tym wszystkie
6. W jakich chorobach niedowład spastyczny
1/ Guillain-Barre 2/jad kiełbasiany 3/tężec 4/ miastenia
W odpowiedziach kombinacje
7. Jakie czynniki bierze się pod uwagę w ocenie kategorii POChP
A. Częstość zaostrzeń i hospitalizacja z ich powodu oraz nasilenie objawów
B. FEV1< ileś procent
C. …
D. …
E. …
8. Co cechuje zespół nakładania astmy i pochp
A. Utrwalona obturacja
B. Ujemny wynik próby spirometrycznej
C. Z wyboru leki antycholinergiczne długim działaniu (chyba była taka odp)
D. AB
E. ABC

9. Substancje w pokarmach które mogą wywołać anafilaksję niealergicznie (czy jakoś tak)
1/ histamina 2/tryptaza? 3/tryptofan? 4/ serotonina
W odp kombinacje
10. Badania przesiewowe do rozp zesp Cushinga
A. Test hamowania z deksametazonem 1 mg
B. Wolny krotyzol w moczu
C. Kortyzol w surowicy lub ślinie późnym wieczorem
D. AB
E. ABC – prawidłowa
11. Typowe dla HUS
1/ niedokrwistość
2/małopłytkowość
3/ zwiększenie stężenia bil sprzężonej
4/ …? Coś błędnego
W odp kombinacje
12. Co po zawale na stałe u pacjenta z prawidłową frakcją?
A. Leki p/płytkowe
B. B-bloker
C. Azotan
D. AB
E. ABC
13. W zapaleniu skórno mięśniowym prawdziwe
A. Często zajęte serce
B. Nie zwiększa ryzyka npl
C. Zwykle związane z anty-dsDNA
D. …
E. …
14. SLE – co występuje:
A. Nadżerkowe zapalenie stawów
B. Jałowa martwica kości
C. Osteoporoza
D. BC
E. ABC
15. Leczenie w zawansowanym raku żołądka, opcją może być
A. Infliksimab
B. Transtuzumab
C. ….
D. …. Jakieś umaby też
E. Brak prawidłowej odp
16. Leczenie raka drobnokom – że chemioterapia
17. Jaki narząd najczęściej uszkodzony przy leczeniu gruźlicy standardową terapią – wątroba/nerki/płuca/…/…
18. Najskuteczniejsza terapia w zapobieganiu wczesnym wymiotom u pacjentów poddawanych chemioterapii
A. Antagoniści rec 5-HT3
B. Antagoniści rec 5-HT3 w połączeniu ze sterydem
C. …
D. …
E. …
19. Wałeczki bez znaczenia klinicznego:
1/ szkliste
2/ leukocytowe
3/ erytrocytarne
4/ cholesterolowe
W odp kombinacje
20. W której chorobie wyst syndesmofity
A. Ch. Zwyrodnieniowa stawów
B. ZZSK
C. ŁZS
D. BC
E. AB

Komentarz pochodzi od A, 06.03.2019, o 23:18 (UTC):
Leczenie zakrzepowa zarostowego zapalenia naczyn, co najważniejsze w leczeniu
A. Rzucenie palenia
B. ASA
C. Pentkksyfilina
Podawanie którego leku w leczeniu zakezepicy żył głębokich kończyn dolnych należy rozpocząć łącznie z heparyą:
A. Acenocumarol
B. Dabigatran
C. Rywaroksaban
D.
E.
Co znosi działanie rywaroksabanu:
A. Protamina
B. Idarucyzumab
C.
D
E. Żadne z powyzszych

Komentarz pochodzi od Ola, 06.03.2019, o 22:15 (UTC):
Napisz tak dla zdających róbcie wszytko bo schemat padł zdał ten kto zro il wszystko z kardio było z10 pyt test był hematy reumaty alergie odwrocili tendencje także powodzenia ale zróbcie alergie i hematy bo ie ma pewniakow

Komentarz pochodzi od Martyna, 06.03.2019, o 21:19 (UTC):
Hiponatremia rzekoma kiedy?hiperlipidemia,gammapatia,lek moczopedny
Azpp co do kryteriow rozpoznania
Przewlekla niedomykalnosc mitralna czym sie rozni od ostrej
Jak czesto wykonywac kolonoskopie u osoby ze standardowym ryzykiem
Anty ccp w jakiej chorobie
Asa i klopidogrel ile czasu po ozw ze stentem i malym ryzykiem krwawienia
Leczenie przelomu hipometabolicznego
Subkliniczna niedoczynnosc tarczycy jakie hormony
Ciezkie pzp zapalenie pluc u odoby przyjmowanej do szpitala leczenie
Kryteria roZpoznania szp.z pluc bylo goraczka,podwyzszone pct i crp,leukocytoza/leukopenia

Komentarz pochodzi od tola800, 06.03.2019, o 20:51 (UTC):
1. Co podać ze wstrząsie po użądleniu przez pszczołe
a. lek p/histaminowy
b. GKS
c.adrenalina
2. Co w leczeniu alkoholowego zespołu abstynencyjnego
a. diazepam/lorazepam i.m.
b. diazepam/lorazepam i.v.
c. haloperidol
3. Zatrucie matanolem co prawdziwe :
a. wywołuje kwasicę nieoddechową z dużą luką anionową
b.może wywołać nieodwracalne uszkodzenie wzroku
c. leczymy etanolem
d wszystko
4. POCHP - kiedy leczymy tylko jednym lekiem rozszerzającym oskrzela
a. gdy mała ilość zaostrzeń i małe natężenia objawów
b. gdy mała ilość zaostrzeń i duże natężenia objawów
c. gdy duża ilość zaostrzeń i małe natężęnie objawów
d. wszędzie
5. Kiedy leczymy astmę GKS p.o.
a. w zaostrzeniach
b. w ciężkiej astmie niereagującej na inne leczenie
c. w ciężkiej astmie jak nie działają LABA
6. Czym odwrócić działanie rywaroksabanu :
a. protamina
b. witamina K
c. idarucizumab
d. niczym
e.omalizumab
7. Co występuje w sarkoidozie
a. zwłóknienie płuc
b. guzki w miąższu
c. powiększenie węzłów chłonnych wnęk
8. Odwodnienie izotoniczne - kiedy
a. moczówka prosta
b.ciężka cukrzyca
c. biegunka
d. a i b
e. wszystkie
9. Odtrutka dla morfiny
10. Zatorowość płuca - duże prawdopodobnieństwo + niewysokie ryzyko - co robimy :
a. oznaczyć d-dimery
b. angio-TK
c. RTG klp
d. echo przezklatkowe
e. echo przezprzełykowe
11. Co należy do cz,ryzyka ZŻG w skali Wellsa
12. Jakim testem sprawdzić czy udała się eradykacja H.pylori :
a. serologia
b. oddechowy
c.ureazowy
d.wszystkie
e. b i c
12. Co ile lat kolonoskopia w ramach badania przesiewowego u osób bez ryzyka po 50 r.z.

a. co 10 lat

b.co 5 lat

c. co 3 lata

12. rozpoznanie pewne mukowiscydozy
13. Po jakim czasie od wystąpienia objawów udaru można podać alteplazę
a. 4,5 h

b.2 h

Komentarz pochodzi od An, 06.03.2019, o 20:41 (UTC):
Do ilu godzin od początku objawów udaru można podać trombolizę

Jakie zmiany w RTG pluc w sarkoidozie
A. powiększenie węzłów wnęk
B. zmiany guzkowe
C. włóknienie
DE kombinacje

Powiklanie po leczeniu lekami EGFR
A. zapalenie blon śluzowych
B. zapalenie skóry

Po jakim czasie nalezy zmienić LMPCh w RZS przy braku poprawy
A. 1 miesiąc
B. 3 miesiące
C. 6 miesięcy

Jak dlugo terapia ASA+ klopidogrel po implantacji DES w OZW, pacjent z małym ryzykiem krwawienia
A. 6 miesięcy
B. 12 miesięcy
C. nie potrzeba terapii podwójnej

Co typowe dla alkoholowego zapalenia wątroby
A. stosunek ALT/ AST >1.5
B. skrócone PT
C. maloplytkowosc
D. niedokrwistosc mikrocytowa
kombinacje odpowiedzi

Najczestsza przyczyna zapalenia oskrzeli (wirusy)

Wtórna nadczynność przytarczyc w PChN - jakie wartości wapnia, fosforanow, PTH kombinacje
Komentarz pochodzi od Martyna, 06.03.2019, o 20:40 (UTC):
Powiklanie lekow hamujacych egfr-zap.skory
Leczenie zaawansowanego raka zoladka przeciw rec.her transtuzumab
Zespol lyella
Odwodnienie izotoniczne-do wyboru cukrzyca,biegunka,moczowka
Ktory diuretyk mozna stosowac w ostrym uszkodzeniu nerek petlowy
Ktore waleczki sugeruja patologie ukladu moczowego-byly odpowiedzi szkliste,woskowe,ziarniste,tluszczowe
Porazenie spastyczne gdzie-do wyboru tezec,guillain barre,botuluzm,miastenia
Czas do trombolizy 4,5h
Pakiet zadan w pierszwej godzinie sepsy
W ktorych chorobach syndesmofity
Tetnicze nadcisnienie plucne w jakich chorobach do wyboru pochp,asd,vsd,twardzina
Po ostrym zespole wiencowym jaki powinien byc cholesterol
Wtorna nadczynnosc przytarczyc jakie zaburzenia elektrolitowe
Profilaktyka po zakluciu hcv-nie ma
Leczenie przewleklego wzwb-kwalifikacja do lecZenia co bierzemy pod uwage
Leki najbardziej skuteczne w przewkeklym wzwc
Hiv ze spadek limfocytow cd4

Komentarz pochodzi od Kasia, 06.03.2019, o 20:40 (UTC):
Pyt 1.
Zatrucie opioidami lek:
Nalokson
Pyt 2.
Pacjent z PRZYGODNĄ glikemia 117 co zrobisz?
A nic - poprawna
B ogtt
C glikemia na czczo
D zrobisz jeszcze jedna przygodna glikemię
E rozpoznasz nieprawidłowa glikemię na czczo
Pyt 3
Co powoduje tętnicze nadciśnienie płucne:
1 POChP
2 ubytek przegrody międzykomorowej
3 ubytek przedgr miedzyprzedsionkowej
4 sarkoidoza
ABCDE - kombinacje

Komentarz pochodzi od tola800, 06.03.2019, o 20:33 (UTC):
1. Limfohystiocytoza hemofagocytowa - wskaż nieprawdziwe
a. trzeba różnicoważ z sepsą
b. bez leczenia prowadzi do zgonu
c. niskie stężenia ferrytyny
d. najczęściej wywołuje ją wirus EBV
2. W rozpoznaniu szpiczaka mnogiego- co należy ( kombinacje ) :
a. niedokrwistośc
b. hiperkalcemia
c. powiększenie obwodowych węzłów chłonnych
d. zespół nadmiernej lepkości
3.Jakie przeciwciała występują w chorobach jelit ( kombinacje ) :

a. przeciwciała p/ okołojądrowemu antygenowi granulocytów ( pANCA )

b. p/ Sacharomyces cerevisiae
c. przeciendomyzjalne
d. p / transglutaminazie tkankowej
4. Kiedy badania w kierunku H. pylori :
a. chłoniak MALT
b. pierwotna małopłytkowość autoimmunologiczna
c.niedokrwistość z niedoboru żelaza
d. b i c

e. wszystkie

5. Igra kontra OT w diagnostyce gruźlicy (który lepszy u osób z obniżeniem odporności po szczepieniu na gruźlicę, do rozróżnienia aktywnego zakażenia od nosicielstwa )

6. Co uszkadza leczeniep/gruźlicze najczęściej :

a. wątroba
b. nerki

c. wzrok

7. Co narażone na uszkodzenia najbardziej podczas stosowania inhibitorów EGFR w leczeniu onkologicznym
8. Kryteria szpitalnego zapalenia płuc
:
a. gorączka

b.leukopenia lub leukocytoza
c. wzrost CRP lub prokalcytoniny
d. a i b

e. a,b,c,Komentarz pochodzi od tola800, 06.03.2019, o 20:17 (UTC):
1. Ostra białaczka limfoblastyczna bez chromosomu Philadelphia - leczenie
a.polichemioterapia
b.radioterapia
c.auto-HCT
d.allo-HCT
e.imatynib
2. Lek biologiczny w leczeniu zaawansowanego raka żołądka
3.Polimilagia reumatyczna - co nieprawdzie - p/ciała anty-dsDNA
4.Ccharakterystyczne przeciwciała dla RZS
5.SLE - co występuje
a. martwica jałowa kości
b. osteoporoza
c. zmiany nadżerkowe stawów
d. a i b
e. a,b,c
6. Mononukleoza zakaźna - co prawdziwe
a. utrzymywanie się powiększenia węzłów chłonnych przez kilka miesięcy
b. czas wylęgania kilka dni
c. wywołuje parvowirus B19
d. zwykle leukopenia
7. Czym leczymy zakażenie HSV
8. HIV związane z
a. wzrostem limfocytów B
b. obniżeniem limfocytów B
c. wzrostem limfocytów CD4+
d. obniżeniem limfocytów CD4+

Komentarz pochodzi od 1/2/1, 06.03.2019, o 17:48 (UTC):
tak trudnego testu dawno nie było

Komentarz pochodzi od Agnieszka, 06.03.2019, o 14:46 (UTC):
1 Zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka występuje w
A WZJG
B ZZSK
C sarkoidozie
D a,b
E wszystkie prawidłowe
2. Przewlekłą niewydolność nerek rozpoznajemy
A GFR<15 B GFR < 60
3 Która insulina działa najwcześniej
A NPH
B deglutek
c lizproDodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 25 odwiedzający (132 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=