EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  => ZBIORCZE OPRACOWANIE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH PES CHOROBY WEWNĘTRZNE Z SESJI JESIEŃ 2008r. DO JESIEŃ 2015r.
  => DO POBRANIA-testy z interny
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych WIOSNA 2019 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2016r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEN 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => STRONA Z TESTAMI PES+materiały dydaktyczne
  => MATERIAŁY OTRZYMANE OD ZDAJĄCYCH TEST INTERNA JESIEŃ 2009
  => SKANY TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => SKANY TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => EKG- CIEKAWA STRONA Z EKG
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2010
2010.04.29    TEST PES Z INTERNY WIOSNA 2010 :

Proszę o wpisywanie uwag i uzupełnienień w „komentarzach” u dołu strony. 

Proszę ponadto  wszystkich lekarzy zdających PES w przyszłych sesjach o zapamiętywanie i nadsyłanie pytań ( jeśli oczywiście uważacie Państwo publikowanie pytań za rzecz pożyteczną).

Dziękuję wszystkim za aktywny udział w odtwarzaniu testu !
Wojciech Buczyński

1.Najczęstsza przyczyna zespołu Cushinga:
a) leczenie kortykosterydami
b) kortykotropinoma
c) guz nadnercza
d) rak nadnercza
e) ektopowe wydzielanie przez nowotwór
 
2.Po jakim czasie ujawnia się działanie tionamidow zastosowanych w leczeniu nadczynności tarczycy:
a)od razu
b)po 3 h
c)po 24 h
d) po 1-3 tyg
e)po 2-3 miesiącach i wtedy należy oznaczyć stężenie hormonów tarczycy

3.Jakich leków nie podasz w przełomie tarczycowym:
a)paracetamolu
b)NLPZ
c)Salicylanów
d)A+C

4.Jak wdrażamy leczenie L-tyroksyną w niedoczynności tarczycy  stwierdzonej u ciężarnej:
a)obserwujemy i po miesiącu oznaczmy TSH
b)włączmy jod
c)włączamy niewielką dawkę tyroksynyczycy
d)zaczynamy od razu od większej dawki


5.jaki jest obraz choroby G-B w USG tarczycy :
a)hipoechogenna
b)hiperechogenna
c)mieszana
d)bez zmian

6.Jakie leki zastosujesz w leczeni u oftalmopatii w przebiegu choroby G-B u dokładnie przebadanego pacjenta:
a)Jod
b)Leczenie I131
c)GKS
d)?

7.Co sprzyja powstaniu przełomu tarczycowego
a) zoperowanie bez premedykacji wola guzowatego
b).
c) nadczynność tarczycy po urazie mechanicznym
d).
e)


8. Jakie postawisz rozpoznanie gdy stwierdzisz  obniżony poziom TSH przy prawidłowym poziomie wolnych hormonow tarczycy:
a) powtórzysz badania
b) subkliniczna niedoczynność tarczycy
c)subkliniczna nadczynność tarczycy
d
e

9. Jaki typ przeciwciał jest charakterystyczny dla cukrzycy LADA
a) przeciwwyspowe
b) przeciwinsulinoew
c anty GAD 65
d ?

10.Jak będziesz leczył pacjenta u którego stwierdzono cukrzycę LADA:
a) pochodne sulfonylomocznika
b) biguanidy
c) insulina
d)Glimidy
e) Akarboza

11. Który z leków może spowodować ciężką kwasicę mleczanową
-metformina


12.  Co to jest oddech Kussmaula:
a) pogłębiony
b) nieregularny
c) szybki i płytki
d) w zasadowicy metabolicznej 

13 Pacjentka lat 70 z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, migotaniem przedsionków, jakie leczenie przeciwkrzepliwe:
a ASA
b ASA lub Acenocumarol
c Preferowane Acenocumarol lub Warfaryna przy niskim ryzyku krwawienia
e

14 Leczenie zatorowości płucnej wysokiego ryzyka:
a tromboliza, przy braku efektu embolektomia
b heparyna
c hepatyna, przy braku efektu tromboliza
d
e

15 Wpływ na krzywą EKG:
a Hyopokaliemia
b hypokalcemia
c leki psychotropowe
d
e

16 Kobieta z nadciśnieniem tętniczym od 10-u lat leczona Ramiprilem podejrzewa że jest w ciąży. Co robimy:
a odstawiamy Ramipril
b nie dostawiamy i czekamy na konsultację ginekologiczną
c odstawiamy Ramipril i włączam Hydrochlorotiazydy
d odstawiamy  Ramipril i włączamy sartan
e inne postępowanie

17 Czynniki ryzyka cukrzycy ciążowej-co nie jest:
a ciąża mnoga
b ciąża po 35-tym roku życia
c dziecko o masie > 4kg
d zgon w wewnątrz maciczny w wywiadzie
e uprzednia przebyta cukrzyca ciążowa

18 Który tasiemiec jest najczęstszy w populacji polskiej:
a tasiemiec uzbrojony
b tasiemiec nieuzbrojony
c bruzdogłowiec szeroki
d tasiemiec karłowaty

19 Najczęstsze zaburzenia lipidowe w Polsce to:
a Hypertriglicerydemia
b Hypercholesterolemia aterogenna
c niskie HDL
d Chylomikronemia 
e wysoki LDL

20 Przyczyny zapalenia aorty:
a Horoba Takayasu
b kiła
c RZS
d a+b
e a+b+c

21 Przyczyny ARDS
a Zator wodami owodniowymi
b zapalenie trzustki
c Aspiracja treści żołądkowej
d a+b
e a+b+c

22 Na izbę przyjęć zgłasza się mężczyzna z dusznością, chorujący na astmę. Co należy na pewno zastosować:

a Teofilina dożylnie
b Siarczan magnezu dożylnie
c Glikokortykosteroidy dożylnie 
d a+c
e kombinacje

23 Które substancje pokarmowe nie wpływają na poziom trójglicerydów:
a Kwasy omega
b Węglowodany proste
c Węglowodany złożone
d alkohol
e Nasycone kwasy tłuszczowe

24 Połącz objawy chorób reumatycznych z chorobami:
a Palce butonierkowate
b guzki Heberdena
c palce teleskopowe
d objaw Reynauda

1 RZS
2 ŁZS
3 Choroba zwyrodnieniowa
4 Twardzina układowa

KOMBINACJE ODPOWIEDZI 

25 Zespół hemolityczno-mocznicowy , wskaż błędne twierdzenie:
a jest ciężką niedokrwistością hemolityczną o etiologii immunologicznej
b w obrazie klinicznym dominuje niewydolność nerek
c wymaga dializ
d jest poprzedzany biegunką, infekcją dróg moczowych, skóry, biegunką krwotoczną
e najczęściej wywołana przez e.colli i shigellę 

26 Kontaktowe zapalenie skóry- które testy są najbardziej wiarygodne.
a punktowe
b śródskórne
c płatkowe
d wszystkie
e żaden

27 Triada aspirynowa
a polipy nosa
b astma
c małopłytkowość
d nadwrażliwość na aspirynę

KOMBINACJE ODPOWIEDZI 

28 Czynniki sprzyjające kamicy barwnikowej- wskaż fałszywe:
a niedokrwistość hemolityczna
b choroba Leśnowskiego-Crohna
c marskość wątroby
d długotrwałe całkowite żywienie pozajelitowe

29 18-to letni chłopak zgłosił się do lekarza z powodu czerwonego moczu, w badaniach kreatynina 8,7  , w moczu erytrocyturia +białko 1,8 g/l  RR 170/90 , ból głowy. Jakie jest dalsze postępowanie?
a obserwacja
b leczenie zachowawcze +diuretyk na obniżenie RR
c  leczenie zachowawcze + leczenie nadciśnienia (były sugerowane różne leki)
d dializa
e dializa i biopsja

30  Najczęstsze zaburzenia lipidowe w chorobach nerek to:
a hipertriglicerydemia
b jpiercholesterolemia z hipotriglicerydemię
c wzrost HDL
d spadek LDL
e hipercholesterolemia z normotriglicerydemią

31 Jakie betablokery są kardioselektywne :
a acebutolol
b karwedilol
c metoprolol
d bisoprolol
e propranolol
odpowiedzi :
Kombinacje

32 Przyczyny niedokrwistości hemolitycznej nieimmunologicznej :
a sztuczna zastawka serca 
b zakrzepowa plamica mołopłytkowa
c cytomegalowirus
d a+c
e a+b+c

33 W czasie ciąży u kobiety  z RZS dolegliwości zmniejszają się a choroba nie ma wpływu na dziecko:
Odpowiedzi-kombinacje (typu jedno fałszywe a drugie prawdziwe)

34 Pytanie kliniczne o olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnicy skroniowej w polimialgii reumatycznej

35 Niskie TSH i prawidłowe wolne hormony tarczycy :
a niedoczynność tarczycy
b nadczynność po leczeniu
c Subkliniczna niedoczynność tarczycy
d  Subkliniczna nadoczynność tarczycy
e thyrotropinoma

36 Klasyfikacja Forestera-którzy chorzy po zawale najgorzej rokują

37 Do kryteriów rozpoznania tocznia nie należy :
a przeciwciała anty Sm
b zapalenie błon surowiczych
c limofopenia
d sklerodaktylia
e owrzodzenia w jamie ustnej

38 Lek który mają otrzymywać wszyscy ze stabilną chorobą wieńcową:
a azotan
b betabloker
c ASA
d Klopidogrel
Kombinacje


39 Atypowa postać choroby trzewnej , co zalecić pacjentowi:
a dieta z wykluczeniem owsa
b dieta w okresie pokwitania
c dieta przez 12 miesięcy
d dieta do ustąpienia objawów
e dieta do końca życia

40 Cel domowej tlenoterapii w POCHP:
a otrzymać pO2 > 80 mmHg
b tlenoterapia co najmniej 15h na dobę
c w czasie snu należy zmniejszyć przepływ tlenu o 1 litr/ minutę
d b+c
e a+b+c

41 Leki rozkurczowe w astmie:
a ipratropium
b tiotriopium
c formoterol
d salbutamol
e wszystkie

42 Makrocytoza  eretrocytów : 
a w chorobach przewlekłych
b niedobór żelaza
c niedobór witaminy B12
d b i c prawdziwe
e  a b c prawdziwe

 43 W chorobach przewlekłych nie występuje:
a makrocytoza erytrocytów
b niskie TIBC
c prawidłowa lub niska ferrytyna
d niski poziom żelaza
e wszystkie w/w występują

44  W ostrym zapaleniu trzustki stosuje stosuje się żywienie dojelitowe a nie pozajelitowe ponieważ:

a zmniejsza to koszta
b zmniejsza zaburzenia metaboliczne
c zmniejsza ból
d ?
e ?

45 Test do oznaczenia rezerwy szpikowej neuotrofili :
a test stymulacji hydrokortyzonem
b powtórka morfologii po posiłku
c podawanie G-CSF przez 5 dni
d ?
e ?

46 Bezwzględne przeciwwskazania do próby wysiłkowej:

a niewydolność krążenia
b pierwsza doba niestabilnej choroby niedokrwiennej serca 
c 5-ta doba zawału
d ciśnienie >200/100
e kombinacje w/w

47 Kobieta lat 38 z gorączką od 4-ech tygodni w badaniach laboratoryjnych -morfologia w normie poza leukocytozą 35 000 , w rozmazie przesunięcie w lewo i 80% limfocytów. Co jest najbardziej prawdopodobne:

a zespół mieloproliferacyjny
b mononukleoza zakaźna
inne odpowiedzi

48 Angina Prinz-Metalla , jakich leków nie podawać :
a betablokery nieselektywne
b azotany
c werapamil
d diltiazem
e?

49  Ciasna stenoza aortalna – charakterystyka wady:
a pole < 1 cm
b pole <1,5 cm
c leczenie preferowane walwulotomia przezskórna
d leczenie operacyjne tylko wtedy gdy objawy
e leczenie operacyjne nie tylko gdy objawy ale też EF<50 %

ADPOWIEDZI- KOMBINACJE

50 Leczenie nadciśnienia tętniczego w ciąży – lek z wyboru:
a inhibitor ACE
b sartany
c metyldopa
d bisoprolol
e tiazyd

51 Zapalenie mięśnia sercowego najczęściej wywołują:
a riketsje
b wirusy
c hemophilus influence
d ?
e ?

52 W których schorzeniach płyn w jamie opłucnowej nie jest przesiękiem :
a marskość wątroby
b zaciskające zapalenie osierdzia
c niewydolność serca 
d ostre zapalenie trzustki
e zespół nerczycowy

53 Objawy zespołu rozrostu bakteryjnego :
(kombinacje odpowiedzi)
a biegunki tłuszczowe
b niedokrwistość megaloblastyczna
c wzdęcia i bóle brzucha
d tężyczka
e obrzęki

54 Leczenie niedoczynności tarczycy w ciąży :
a obserwacja
b mała dawka tyroksyny i kontrola
c duża dawka tyroksyny
d
e

55 Duże kryteria szpiczaka to:

56 Kiedy możemy spodziewać się nadlepkości krwi :
a szpiczak
b czarwienica prawdziwa
c nadpłytkowość samoistna
d kombinacje w/w
e kombinacje w/w

57 Cechy odróżniające czerwienicę prawdziwą od wtórnej:
a świąd skóry
b powiększenie śledziony
c podwyższone leukocyty i podwyższone płytki
d wszystkie odpowiedzi 
e żadna 

58 W jakim nowotworze występuje najczęściej ektopowe wydzielanie ACTH:
a rak drobnokomórkowy płuca
b rak nerki
c ?
d wszystkich
e żaden

59 W jakich sytuacjach jest zwiększone ryzyko wystąpienia przełomu hipermetabolicznego:

a operacja wola w chorobie Gravesa-Basedowa bez wcześniejszego przygotowania
b operacja u chorej w eutyreozie bez zmian w USG tarczycy której matka miała G-B
c uraz mechaniczny tarczycy u chorego z wcześcniej rozpoznaną nadczynnością tarczycy
d,e KOMBINACJE w/w

60 Wskazania do insulinoterapii w cukrzycy t. II :
1 świeży udar mózgu
2 ciąża do 6-go miesiąca
3 OZW
4 Planowa cholecystektomia
5 świeżo rozpoznana cukrzyca z ketozą, kwasicą i odwodnniem

61  Które choroby sprzyjają utracie masy kostnej:
a celikaia
b marskość wątroby
c przewlekła niewydolność nerek
d,e

62 Które cechy uniemożliwiają rozpoznanie ograniczonej postaci raka drobnokomórkowego płuc

63 Lek stosowany w fazie indukcyjnej leczenia przełomu twardzinowego
64 Czynniki sprzyjające kamicy barwnikowej

65 Czym różni się test IGRA od testu tuberkulinowego:
a jest testem bardziej swoistym od próby tuberkulinowej
b jest mniej swoisty od próby tuberkulinowej
c szczepienie BCG nie wpływa na wynik testu IGRA
d? 
e?

66 Ciężki obturacyjny bezdech senny – brak poprawy po zmianie stylu życia ( np. chudnięcie) , jakie dalsze postępowanie ?
a leki nasenne
b operacja (chyba kości gnykowej ?)
c CPAP
d aparat wewnątrzustny

67 Jodochwytność tarczycy jest zwiększona w następujących przypadkach z wyjątkiem:
a Choroba Gravesa-Basedowa
b Guzek autonomiczny
c podostre zapalenie tarczycy
d nabłoniak kosmówkowy
e ?

68 Kryteria rozpoznania cukrzycy:
a dwukrotne stwierdzenie glikozurii
b dwukrotnie stwierdzenie glikemii we krwi żylnej >125 mg/dl
c u ciężarnej w 60-tej minucie testu obciążeniowego 50 g glukozy glikemia > 140 mg/dl
d stwierdzenie hemoglobiny glikowanej  >7.5
e?

69 Dodatni HBS antygen, dodatnie przeciwciała antyHBC IgM , HBE antygen dodatni wybrać jaka to faza WZW B?
,
70 Kiedy wykonasz nakłucie osierdzia- przy podejrzeniu:
a ropne zapalenie osierdzia 
b wysięk w chorobie nowotworowej
c tamponada
d Kombinacje w/w
e w każdym

71 Wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna porównanie co jest w czym: krwawienie, zwężenia, zmiany okołoodbytowe.

72 Ciężkie zapalenie płuc pozaszpitalne- leczenie:
a amaksycyllina+ kwas klawulonowy
b amaksycyllina+ kwas klawulonowy + makrolid
c cefalosporyny
d chinolony
e ?

73 Wielotorbielowatość nerek -charakterystyka

74 Lek z wyboru w łagodnej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna ograniczonej do okolicy krętniczo-kątniczej :
a budesonid 
b,c,d,e ?

75 Leczenie podtrzymujące we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego:
a Mesalazyna
b Azatiopiryna
c Merkaptouryna
d,e ?

76 Pacjent z osłabieniem obręczy mięśniowej, OB 120  dostał sterydy z błyskawiczną poprawa. Po dwóch tygodniach zgłosił się z chromaniem żuchwy i zaniewidzeniem (chyba?), przyczyny:
a polymiositis + działanie niepożądane sterydów
b działanie niepożądane sterydów
c polimialgia reumatyczna+ zapalenie olbrzymiokomórkowe tętnicy skroniowej
d  polymiositis + zapalenie olbrzymiokomórkowe tętnicy skroniowej
e ?

77 Młoda kobieta z nawracającym ZUM , leukocyturią, posiewy ujemne :
a chlamydia
b Rzeżączka 
c herpes simplex
d a+b
e a+b+c

78 Które leki wpływają korzystnie na rokowanie pacjenta ze stabilną chorobą wieńcową:
a ASA
b Betablokery
c digoxyna
d inhibitor ACE
e kombinacje

79 Poziom Acenocumarolu podwyższają :
1 Amiodaron
2 Alkohol
3 Metoprolol
4 rośliny strączkowe
5 paracetamol 

Odpowiedzi to kombinacje powyższych

80 Nadciśnienie tętnicze nie występuje :
a Akromegalia
b Choroba Cushinga
c Chorba Addisona
d Zespól Conna
e ?

81 Lekiem z wyboru u ciężarnej pacjentki z nadczynnością tarczycy jest:
a propylotiouracyl
b tiamazol
c radiojod
d ?
e?

82 PCI nie wykonasz:
a u pacjenta we wstrząsie
b u pacjenta po ponad 12-tu godzinach od początku bólu
c u pacjenta po nieskutecznej fibrynolizie
d ?
e wszystkie błędne

83 Antybiotyk pierwszego rzutu w pozaszpitalnym gronkowcowym MRSA zapaleniu płuc :
a Wankomycyna
b Kolistyna
c,d,e ?

84 Jaki antybiotyk w POCHP z dużym prawdopodobieństwem pseudomonas aeruginosa:
a Ciprofloksacyna
b,c,d,e ?

85 Kiedy w gruźlicy bezwzględnie stosujemy sterydy:
a zapalenie opon mózgowych
b niedoczynność  nadnerczy (nie było napisane kory nadnerczy)
c zapalenie osierdzia
d zapalenie opłucnej
e ?

86 Jakie połączenie leków hipotensyjnych jest najbardziej korzystne :
a. inhibitory ACE + diuretyki

87 Leczenie objawu Reynauda

88 cechy charakterystyczne zespółu Alporta :
a mutacja genu dla kolagenu IV
b ?
c zaburzenia słuchu i wzroku

89 Bezwzględne przeciwskazania do Betablokerów
a blok A-V drugiego stopnia
b,c,d,e ?

90 Mioglobinuria – powoduje ostrą niewydolność nerek

91 Co powoduje deplecję limfocytów B:
a Rytuksymab
b,c,d,e ?

92 Jakich antybiotyków nie stosujemy w zapaleniu gardła:
a Kotrimoksazol

93 Zawał prawej komory- charakterystyczna triada objawów:
a hipotonia, poszerzone żyły szyjne , ciche tony serca
b hipotonia, poszerzone żyły szyjne, brak zastoju nad płucami
c, d, e

94 Ostra niewydolność w przebiegu przełomu nadciśnieniowego:
a głównie objawy zastoju nad płucami
b leczenie diuretykiem
c ,d,e ?

95 Gdzie występują wałeczki erytrocytarne :
a ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
b gruźlica
c kłebuszkowe zapalenie nerek
d,e ?

98 Jakie leki są stosowane do indukcji nefropatii toczniowej :
a metyloprednizolon dożylnie i domięśniowo
b metotreksat
c cyklofosfamid
c mykofenolan 
e kombinacje powyższych

99 Pytanie o cechy różnicujące lSSc od dSSc

100 Przeciwwskazania do stosowania allopurinolu
a ostry napad dny 

101 W jakim przypadku stosujemy kontrolę skuteczność eradykacji H-P , po leczeniu erydakacyjnym ?

102 Kiedy w RZS zastosować Rytuksymab

103 Lek przeciwskazany w kolce żółciowej:
a morfina
b,c,d,e ?

104 Kiedy kontrolujemy H-P po leczeniu choroby wrzodowej

105
Nadostra niewydolność wątroby
 

106 Oddech Kusmaula
 

107 Leczenie sarkoidozy

108 Konstelacja antygenów i przeciwciał odpowiadająca wczesnej fazie WZWB 

109 Patologiczny tor oddechowy


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 28 odwiedzający (205 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=