EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  => ZBIORCZE OPRACOWANIE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH PES CHOROBY WEWNĘTRZNE Z SESJI JESIEŃ 2008r. DO JESIEŃ 2015r.
  => DO POBRANIA-testy z interny
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych WIOSNA 2019 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2016r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEN 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => STRONA Z TESTAMI PES+materiały dydaktyczne
  => MATERIAŁY OTRZYMANE OD ZDAJĄCYCH TEST INTERNA JESIEŃ 2009
  => SKANY TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => SKANY TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => EKG- CIEKAWA STRONA Z EKG
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEN 2009

TEST INTERNA JESIEŃ 2009
i
PODSUMOWANIE  AKCJI ODTWARZANIA TESTU PES W DZIEDZINIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH JESIEŃ 2009:

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie!
Materiały zawierające pytania testowe otrzymałem od ok 90-110 osób zdających.

Materiały  otrzymane w formie elektronicznej dostępne są tu-> protest-pes.pl.tl/MATERIA%26%23321%3BY-OTRZYMANE-OD-ZDAJ%26%23260%3BCYCH-TEST-INTERNA-JESIE%26%23323%3B-2009.htm Od kilkudziesięciu osób materiały dostałem w formie notatek (wszystkie zniszczyłem)
Tą drogą pragnę wyrazić szczególne podziękowania jeszcze trzem osobom pomagającym mi w opracowaniu nadesłanych pytań (ze zrozumiałych względów pragną pozostać anonimowe)!

 

Zapewne zastanawiacie się Państwo dlaczego pytania po egzaminie pozostają tajne. Pojawiają się różne hipotezy, niestety jedna fatalniejsza od drugiej dla osób odpowiedzialnych za taką sytuację. Dla rozrywki proponuję zapoznać się z już trochę zapomnianym tekstem->www.photoblog.com/mimax2/2008/12/05/pro-test-interna.html - stary a niestety całkowicie aktualny...


BARDZO SMUCI PRAKTYCZNIE ZEROWY ODZEW LEKARZY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PES Z INNYCH DZIEDZIN MEDYCYNY (MOŻNA SĄDZIĆ, ŻE  SĄ ZADOWOLENI Z OBECNEGO STANU RZECZY)

JESZCZE RAZ PROSZĘ O NADSYŁANIE UWAG I PYTAŃ Z USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU PES

 

Proszę także o uwagi i komentarze do poniższego testu:

_____________________________________
Test interna jesień 2009

1.Wskaż zdania prawidłowe o leczeniu niedoczynności tarczycy
a) stosuje się sól sodową lewoskrętnej tyroksyny
b) zaczyna się od dużych dawek, które potem się zmniejsza
c)....fałszywe
d) a,b
e)a,b,c

2.Wybierz prawdziwe zdanie o sarkoidozie:
A )Zespół  Loefgrena pogarsza rokowanie?
B) W większości przypadków samoistnie ustępuje w ciągu 2 lat?
C.)U większości chorych w stadium I nie postępuje albo bardzo wolno przechodzi w stadium II?
D A + B + C
E) B+C

3  W zespole Loefgrena nie występuje
a ból stawów
b gorączka
c rumień guzowaty
d powiększenie śledziony
e powiększenie węzłów chłonnych wnęk

4 Wskazania do czasowej insulinoterapii –
A udar mózgu,
B zawał serca,
C zabieg chirurgiczny,
D Ciężka infekcja
E wszystkie w/w

5 Wtórne submikroskopowe zapalenie nerek może wystapić
a )po leczeniu litem,
b) może wystąpić po leczeniu NLPZ,
c)ustępuje samoistnie po odstawieniu leku
d) a+c,
e) a+b+c

6 ) Chory ze STEMI leczony streptokinazą, jakie leki p/zakrzepowe powinien dostać
A ASA
B klopidogrel
C HNF, HDCz, lub fondaparynuks
D wszystkie
E nie wymaga leczenia p/zakrzepowego

7)Chory ze STEMI nie leczony streptokinazą ani PCI  jakie leki p/zakrzepowe powinien dostać
A ASA
B klopidogrel
C HNF, HDCz, lub fondaparynuks
D wszystkie
E nie wymaga leczenia p/zakrzepowego

 

8)Jakie jest postępowanie z wyboru w rozwarstwionym tętniaku aorty piersiowej typu A wg klasyfikacji Stanford?
A)Operacja?
B)Stentgraft?
C)Operacja po 14 dniach?
D)Leczenie zachowawcze?


9)Maski dławicy piersiowej:
a) duszność wysiłkowa
b) zasłabnięcie i omdlenie
c) nudności i wymioty
d) a+b
 e) a+b+c

10) Zdania prawdziwe o dławicy Prinzmetalla
A ból po wysiłku fizycznym
B uniesienie ST w trakcie bólu
C stosujemu nitraty i b-blokery
D prawidłowe ABC
E prawidłowe BC


11)Który lek nie jest podstawowym  w leczeniu gruźlicy :
A etambutol
B pyrazynamid
C etionamid
D ryfampicyna
E streptomycyna

12.Prawdziwe zdanie o diagnostyce gruźlicy:
a) test tuberkulinowy nie wpływa na wynik testu IFN,
b) zmiana pierwotna lokalizuje się w płatach górnych( dokładnie w segmentach tylnych i gdzieś jeszcze
c) OT > 10 mm można rozpoznać gruźlicę
d)
e) kombinacje


13.Chora w ciąży z astmą dobrze kontrolowaną leczona GKS wziewnym, co robić
A) odstawić GKS i dać SABA
B) kontynuować GKS wziewny
C) włączyć lek przeciwhistaminowy
D) nic nie zmieniać

14 Pacjent z POCP  okres 3 , częste zaostrzenia ( nie podane ile w jakim czasie ), jak leczyć.
A b2 dlugo
B b2 dlugo + teofilina
C b2 dlugo + tiotropium + steryd wziewny
D ...
E ....

15 Co jest wystarczające do rozpoznania idiopatycznego włóknienia płuc ?
 a) HRCT
b)biopsja chirurgiczna
c) biopsja przezoskrzelowa
d) a b c
e) a c

16 Badaniem koniecznym do rozpoznania POChP –
a) FEV po próbie rozkurczowej (próba z solbutamolem)
 
17 Lekiem 1 wyboru w zapaleniu zatok jest –
b) amoksycylina,
c)amoks./kw. Klaw
d) Azytromycyna ciprofloksacyna
e) inne


18 Wskazanie do hospitalizacji w zapaleniu zatok
 a) obrzęk powiek
b) silny ból głowy jednostronny lub obustronny okolicy czołowej
b) podwójne widzenie
 d) i e) kombinacje

19    Paciorkowcowe zapalenie gardła – czego nie zastosujesz:
 A kotrimoksazol
B doksycyklina
C cefalosporyna 1 generacji
D żaden z nich
E kombinacje

20    Przyczyny rozstrzeni oskrzeli:
 A idiopatyczne włóknienie płuc ,
B  mukowiscydoza,
C Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna (AAOP)
D Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
E kombinacje (wszystkie?)

21Do ostrych powikłań po przetoczeniu nie należy:
1 Poprzetoczeniowa plamica małopłytkowa
2 hemoliza nieimmunologiczna
3 hypokalcemia
4 przeciążenie płynami
5 przeładowanie żelazem
6 niehemolityczny odczyn gorączkowy
7 anafilaksja
Pytanie dotyczyło wskazania prawidłowych kombinacji w/w odpowiedzi


22 Rak drobnokomórkowy płuca, postac ograniczona, leczenie:
A chemia
B chemia + radioterapia
C operacja
D operacja + coś
E operacja + coś innego

23 Markery rokownicze w zatorowości płucnej :
  a) dodatnie Tn,
 b) objawy przeciążenia PK
c) wstrząs
d) i e) kombinacje, w tym wszystkie

24 Dziewczyna w ciąży (dwudziesty któryś tydzień) z dużym prawdopodobieństwem zatorowości (duszność, tachykardia, typowe cechy gazometryczne, ktoś tam w rodzinie przebył zatorowość, on miała jakiś epizod ŻChZZ w przeszłości) zgłasza się na IP, co robić (pamiętam dwa)
1. Angio TK i w oczekiwaniu na wynik dać heparynę
2. Dać heparynę i nie wykonywać innych badań
3. Coś z D-dimerem
4. scyntygrafia i UFH

25 Zespół nerczycowy rozpoznajemy, gdy dobowy białkomocz wynosi
A 2,0g/1,73 m.kw.
B 2,5g/1,73 m.kw.
C 3,0g/1,73 m.kw
D 3,5g/1,73 m.kw
E żadna

26 Jakie zlecisz badanie  1–go rzutu u osoby z wysokim ryzykiem zatorowości płucnej , we wstrząsie :
a)angioTK
b) alteplaza (tromboliza)
c) Echo serca
d) heparyna
e) D-dimery ( ? )

27 U chorego bez cukrzycy z chorobą naczyń wieńcowych na wysokie ryzyko wskazuje:
A cholesterol całkowity > 240
B RR > 140/90
C Score > 5%
D A+B
E A+B+C

28 Cechy ARDS:
A PaO2/FiO2>400mmHg
B rozległe obustronne zmiany miąższowe w rtg płuc, pojawiające się równocześnie z objawami klinicznymi
C podwyższone ciśnienie w lewym przedsionku na podstawie echo
DE-kombinacje

29 Małopłytkowość poheparynową sugeruje – kombinacje odp.:
spadek płytek >50%,
brak wzrostu liczby płytek po przetoczeniach,
skaza krwotoczna,
 powikłania zakrzepowo-zatorowe,
zmiany skórne w miejscu wstrzyknięcia,
reakcja ogólnoustrojowa po podaniu heparyny

30 Działanie doustnych antykoagulantów  nasila - kombinacje:
Rifampicyna
karbamazepina,
erytromycyna
cymetydyna
amiodaron
azolowy lek p/grzybiczy

31 Czy klopidogrel trzeba przyjmować przez 12 m-cy tylko po zawale leczonym PCI z wszczepieniem
A  Stentu metalowego,
B Stentu powlekanego
C po każdym przebytym zawale?

32 Przewlekła niewydolność serca ze zwiększoną pojemnością minutową występuje w:
czerwienicy,
A  ciężkiej niedokrwistości,
B  zaawansowanej marskości,
C  duża przetoka dializacyjna,
D  niedoczynności tarczycy
E kombinacje


33 Pacjent z nadciśnieniem tętniczymi,pierwotną nadczynnością przytarczyc. Czym nie leczyć nadciśnienia tętniczego w tym przypadku :
A ACE
B ARB
C Ca bloker
D diuretyk tiazydowy
E antagonista aldosteronu

34 Leki przeciwwskazane  w leczeniu nadciśnienia w czasie ciąży:
a ACEI
b ARB
c ca-blokery
d a+b
e a+b+c

35 Zawał prawej komory z hipotensją, nie zastosujesz :
a)ACE,
b)opioidy,
c)azotany,
d)a,b
e)a,b,c

36 U chorego z niewydolnością skurczową serca kolejnym napadem migotania przedsionków zastosujesz celem kontroli rytmu zatokowego:
a  Amiodaron
b Beta-blokerem
c verapamil
d Digoksynę
e żadne (?)

37 Które z poniższych ektopowych zaburzeń rytmu należy leczyć lidokainą w ostrej fazie zawału serca  (MP 02/2009 program edukacyjny pyt. 14 - W których arytmiach przy zawale serca zastosujesz leki, np. lidokainę ):

A wielokształtne zespoły QRS
B krótkie wstawki pobudzeń komorowych
C zespół R na T
D B i C
E żadne z wymienionych

38 Które leki zastosujesz w przerwaniu napadu astmy i powysiłkowego skurczu oskrzeli:
A formeterol
B salmeterol
C steroid wziewny
D teofilina iv
E prawdziwe AB

39 W celu zniesienia astmy wysiłkowej , powysiłkowym skurczu oskrzeli zastosujesz:
A Salbutamol
B Formoterol
C salmeterol
D prawdziwe A i B
E wszystkie prawdziwe 

40 Pacjent 70 lat z AF, po udarze leczony antykoagulantami doustnymi. Ma mieć prostatektomie, jak zmienic leczenie.

a zamienić Acenokumarol na Warfarynę
b odstawić doustny antykoagulant kilka dni wcześniej i dać heparynę drobnocząsteczkową w dawce leczniczej
c Zneutralizować doustne antykoagulanty  za pomocą wit.K i dać HDCz w dawce profilaktycznej d Obniżyć INR do 1,2-1,5 i operować na doustnych koagulantach
e nic nie robić

41 P/wskazania do spirometrii:
A zawał serca
B odma opłucnowa
C krwioplucie o niejasnej etiologii
D A i B
E  A, B i C

42 Przyczyną przesięku  w opłucnej  jest (test wielokrotnego wyboru): 

A marskośc wątroby
B niewydolnośc serca
C rak jajnika
D z. nerczycowy
E ostre zapalenie trzustki
F RZS

43 Jakie badania należy zlecić rutynowo u każdego pacjenta przyjmowanego do szpitala z powodu zaostrzenia POChP?
A RTG
B Gazometrię
C  Spirometrię
D RTG i gazometrię 
E Wszystkie 3

44 Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące GKS w zaostrzeniach astmy:
a) dożylne mają przewagę nad doustnymi
b) w lekkich nie stosujemy GKSs
c) przy stosowaniu krótszym niż 3 tygodnie można odstawić bez redukcji, tylko trzeba włączyć wziewne
d i e – kombinacje

45 Najczęstsza przyczyna nagłego zatrzymania krążenia:
a CHNS
b zespół  long QT
c  kardiomiopatia przerostowa
d arytmogenna dysplazja PK
e zespół Brugadów

46 W OZW echokardiografia jest przydatna bo:
A po kilkunastu sekundach pokazuje odcinkowe zaburzenia kurczliwości co świadczy o martwicy
B po kilkunastu minutach pokazuje odcinkowe zaburzenia kurczliwości co świadczy o martwicy
C po kilkunastu sekundach pokazuje odcinkowe zaburzenia kurczliwości co świadczy o niedokrwieniu PRAWDA
D po kilkunastu minutach pokazuje odcinkowe zaburzenia kurczliwości co świadczy o niedokrwieniu
E wszystkie fałszywe
 
47 Do przyczyn zawału mięśnia sercowego  należą :
a zatrucie CO
b  kokaina
inne

48 Wybierz prawdziwe zdanie:

A należy wykonać PCI jeżeli pacjenta da się dowieźć w ciągu 2h do pracowni hemodynamicznej
B PCI z założeniem stentu powlekanego istotnie wydłuża przeżycie w porównaniu z wszczepieniem metalowego;
C  PCI jest p/wskazane we wstrząsie
D kombinacja
E wszystkie

49 W infekcyjnym zapaleniu wsierdzia na zastawce własnej, wywołanym przez MRSA, leczeniem I rzutu będzie:
gentamycyna
Wankomycyna
Ampicylina z sulbaktamem

50 Jakie leki z podanych poprawiają rokowanie w niewydolności serca :
a beta-blokery,
b moczopędne
c digoksyna
d ACE
e azotany
 wybór wielokrotny 

53  Obniżona jodochwytność tarczycy
a) Basedov
b) Tyreotoxicosis  medicamentosa
c) podostre zapalenie tarczycy
d) b
e) wszystkie

54 Typowe objawy zespołu rakowiaka
A biegunka
B zaczerwienie twarzy
C napadowe nadciśnienie
D A + B
E A + B + C

55 Jakie są przyczyny hipofosfatemii :
1 niedoczynność przytarczyc
2 niedożywienie białkowe
3 zasadowica oddechowa
4 ?
5 faza kataboliczna po urazie

A 1,2,5 B 2,3,4 C 1,2,3,4 D 2,3,4,5 E wszystkie

56 Hipofosfatemia nie występuje w :
A niedożywieniu
B alkoholizmie
C intensywnym leczeniu kwasicy ketonowej
D fazie katabolicznej po urazach
E pierwotnej nadczynności przytarczyc

57 W różnicowaniu przyczyny hiperkortyzolemii ( nadnerczowa czy przysadkowa ) stosowane są:
A test 8mg Dexa
B pomiar ACTH
C test z CRH
D A + B
E A + B + C

58 Leki nasilające refluks żołądkowo-przełykowy- kombinacje odpowiedzi :
1 NLPZ
2 Nitraty
3 Ca blokery
4 metoclopramid
5 teofilina

59 Jakim badaniem nie można potwierdzić eradykacji H. pylori
A oznaczenie IgG
B antygeny H. pylori w kale
C test ureazowy
D test oddechowy
E histopatologia

60 Zestaw leków do eradykacji H. pylori
A amoksycylina
B metronidazol
C klarytromycyna
D IPP
E H2 bloker
W odpowiedzi trzeba zaznaczyć kombinacje ww. 

61 Kobieta 28 lat  trafiła do szpitala z powodu ciężkiego rzutu colitis ulcerosa, jakie badania wykonać:
1 kolonoskopia
2 wlew doodbytniczy
3 RTG brzucha
4 posiew stolca
5 badanie stolca w kierunku toksyny C. difficile
6 badanie w kierunku CMV
test wielokrotnego wyboru

62 Pewne rozpoznanie PBC można postawić na podstawie:
1 podwyższona aktywność AST/ALT
2 podwyższona aktywność ALP
3 AMA
4 ANA
5 Wycinek histopatologiczny
6 GGTP
Możliwości było chyba 7 i różne kombinacje, w tym 2,3,5

63 Objawy pozawątrobowe WZW :
a KZN
b zapalenie naczyń
c polimialgia reumatyczna
d kombinacja a+b, lub wszystkie

64 Pieniste i tryskające stolce o pH<5,5 zawierające >0,5% substancji redukujących są objawem:
zaburzeń trawienia dwucukrów

65 Przerzuty do wątroby najczęściej wystepują w raku
a okrężnicy i odbytnicy
b piersi
c nerki
d płuca
e żołądka

66 Zespół rozrostu bakteryjnego, kombinacje objawów –
a tężyczka
b niedokrwistość mikrocytowa
c rumień guzowaty
d neuropatia
 jeszcze inne

67 Celiakia częściej w
A DM typu 1
B hipo IgA
C autoimmunologicznej chorobie tarczycy
D A + B
E A + B + C

68 Przyczyny  AIHA z przeciwciałami typu ciepłego:
Przewlekła białaczka limfatyczna?
Chłoniak
Mikoplazma?
CMV
Toczeń?
Metyldopa
przewlekła białaczka limfocytowa
Ich kombinacje lub wszystkie.

69 Badaniem obrazowym z wyboru w ozt jest
a usg
b tk+kontrast
c mri
dwa inne

70 Do objawów SIADH nie należy :
a drgawki
b apatia
c ból głowy
d senność
e obrzęki

71 W lekkim OZT należy podawać od razu antybiotyki, ponieważ zapobiega to wytworzeniu się martwicy.
prawda / fałsz (1-sze prawdziwe 2-gie fałszywe itp. itd. )

72 Różnicowanie kolki żółciowej –
 zawał
porfiria
kolka nerkowa
zapalenie dróg żółciowych
perforacja wrzodu

73 Świąd skóry po gorącej kąpieli jest charakterystyczny dla:
A Zespołu Sezary’ego
B Choroby Hodgkina
C Czerwienicy prawdziwej
D Prawdziwe B i C
E Prawdziwe A, B i C

74 Kryterium rozpoznania AML (przewlekła białaczka szpikowa) jest:
bazofilia
obecnośc blastów (we krwi obw? Szpiku?) 10-20%?
PLT <100000 lub >1000000
Obecność chromosomu Ph1 lub translokacji bcr/abl wykrytej met. FISH
Czy tez wszystkie wymienione kryteria

75 Jak długo będziesz kontynuował suplementację żelaza w niedokrwistości syderopenicznej po uzyskaniu prawidłowego stężenia Hb?
a 1-2 miesiące
b 4-6 m-cy?
c rok
d Zakończysz podawanie

76 Niedokrwistość megaloblastyczna-przyczyny:
A niedobór B12
B niedobór Fe
C niedobór kwasu foliowego
D NPH
E talasemia beta
test wielokrotnego wyboru

77 Hipersplenizm stwierdza się na podstawie:
a usg j. brzusznej
b morfologii
c biopsji szpiku
d ab
e wszystkie

78 Mężczyzna, wybroczyny, objawy neurologiczne, małopłytkowość, podwyższone LDH, ujemne odczyny Coombsa –
TTP
HUS
DIC
ITP

79 W zaawansowanym DIC nie występuje:
przedłużone APTT, PT
podwyższone D-dimery
podwyższone FDP
podwyższony fibrynogen
małopłytkowość

80 Jaka jest najczęstsza przyczyna trombofilii wrodzonej:
a mutacja genu protrombiny
b czynnik V Leiden
c niedobór białka C
d niedobór AT III
e zwiększona aktywność czynnika VIII-go

81 Objawy sercowo-naczyniowe w toczniu układowym:
a zapalenie osierdzia
b zapalenie wsierdzia typu Libmana-Sacksa
c wcześniejszy rozwój miażdżycy,
d a+b
e a+b+c

82 Zakażenie układu moczowego powikłane rozpoznasz u
a  każde zakażenie układu moczowego mężczyzny
b  zakażenie z bardzo dużą bakteriurią
c kobiety z jakąś anatomiczną wadą dróg moczowych
d kombinacje
e wszystkie

83 Pierwsze zaburzenie w nefropatii cukrzycowej
A obniżenie GFR
B wzrost kreatyniny
C wzrost mocznika
D zwiększone wydalanie albumin z moczem
E zmniejszone wydalanie albumin z moczem

84 Do zalet metforminy nie należy:
a zmniejszanie insulinooporności
b redukcja masy ciała
c niewystępowanie hipoglikemii
d możliwość stosowania w niewydolności wątroby
e ?

85 Kiedy nie rozpoznasz cukrzycy :
a) 2x na czczo >126
b) GCT w ciąży powyżej 200 w 60-tej minucie trwania testu
c)przygodna powyżej 200
d) OGTT powyżej 200
e) wszędzie rozpoznasz

86 Co wchodzi w skład oceny prawdopodobieństwa klinicznego ZChZZ wg skali Wellsa
1) nowotwór złośliwy
2) niedawne unieruchomienie >3 dni lub zabieg chirurgiczny w ciągu ostatnich 4 tygodni
3) porażenie, niedowład lub niedawne unieruchomienie kończyny w opatrunku gipsowym lub bez opatrunku
4) obwód goleni większy o 3 cm w porównaniu ze zdrową kończyną
5) przebyta choroba zakrzepowo - zatorowa
kombinacje, m.in.  1234, 1235, wszystkie prawidłowe

87 Stopę cukrzycową neuropatyczną w przeciwieństwie do niedokrwiennej charakteryzuje
a)ciepła skóra
b) ból po wysiłku
c) zgorzel
d) i e) kombinacje

88 Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych, co jest nieprawdą:
a charakterystycznym objawem jest chromanie przestankowe
b najważniejszym czynnikiem ryzyka jest hipercholesterolemia
c współistnieje z miażdżycą w innych łożyskach naczyniowych
d i e kombinacje

89 Pacjent z zapaleniem stawu kolanowego, rozpoznana DNA, dostał kolchicynę, w 1-szej  dobie stosowania ból brzucha i biegunka, co robić:
A odstawić kolchicynę i dać allopurynol 100 mg/d
B odstawić kolchicynę i dać indometacynę 150 mg/d
C coś bez sensu
D wykonać nakłucie stawu w celu wykluczenia etiologii bakteryjnej
E B i D

90 Opis młodego mężczyzny ( 28 lat ) z astmą, alergicznym nieżytem nosa i eozynofilią. Trafił do szpitala z powodu bólu w klatce piersiowej. W echo serca odcinkowe zaburzenia kurczliwości.
A Ziarniak Wagenera
B Z Churga i Strauss
C.Ch. Behceta
D.Ch.Goodpasture
D ?
E ?

91 .(pytanie niepełne PROSZĘ O POMOC !)
Chora z toczniem, zakrzepica, co należy wykonać celem potwierdzenia APS
a) przeciwciała APLA 2x w ciągu 12 tyg
b) nic, wtórny APS nie wymaga badań.

92 Opis przypadku, kobieta z z. Reynau, bólami stawów, trzeszczeniami nad płucami i czyms tam jeszcze. W badaniach anty-U1RNP dodatni . Pytanie jaka to choroba?
A RZS
B MCTD
C ...
D ...
E ..

93 Do skórnych objawów tocznia układowego nie należy:
a rumień w kształcie motyla na twarzy
b rumień krążkowy
c rumień heliotropowy wokół oczu
d łysienie
e niebolesne owrzodzenia w jamie ustnej

94 Chora 60 lat, od kilku dni silne bóle i osłabienie mięśni obręczy barkowej i miednicznej, OB 60 (chyba). Rozpoznano polimialgię reumatyczną, włączono GKS. Po tygodniu chora wraca i mówi, że jej nie lepiej. Co robić
a Dodać MTX
b Zweryfikować rozpoznanie, bo jednym z kryteriów rozpoznania PR jest poprawa po GKS c pozostałe podobno błędne

95 Przyczyny niedoboru aktywnej witaminy  D3:
A niewydolność nerek
B marskość wątroby
C celiakia
D A + B
E A + B + C

96 Chorzy z twardziną układową są zagrożeni wystąpieniem przełomu nerkowego. Żeby go uniknąć, nie należy stosować:
a CsA
b beta-blokerów
c ACEi
d AB
e ABC

97 Kobieta z typowymi objawami rzs (zapalenie stawów rąk, nóg...), z radiologicznymi cechami rzs, z dodatnim RF i przeciwciałami aCCP, co robić:
a rozpoznać rzs, dać NLPZ i czekać 3 miesiące z włączeniem LMPCh
b. Rozpoznać rzs i od razu włączyć LMPCh
c. Rozpoznać rzs dać NLPZ i GKS
d. dwa pozostałe zupełnie nie pasowały

98 Laboratoryjne kryteria RZS
a anty-CCP
b ANA
c cSM
d RF
e kombinacje

99 Pytanie typu prawda/fałsz :
Leczenie antybiotykiem chlamydiowego zapalenia cewki zapobiega rozwojowi w przyszłości reaktywnego zapalenia stawów?

100 Przyczyny gwałtownie postępującego KZN –
a) Ziarniak wegenera
b) Goodpasture
c) ostre popaciorkowcowe KZN
d)ab
e) wszystkie

101 Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej w chorobach nerek występują:
a dopiero po spadku GFR <15 ml/min?
b w związku  podwyższonym stężeniem akt. wit D?
c z podwyższonym PTH?
d,e ?

102 Wskazaniem do kwalifikacji do hemodializy w trybie pilnym nie jest:
a mocznik >300 mg/dl
b kreatynina >10 mg/dl
c K >6,5 mmol/l
d pH <7,2
e Na >145 mmol/l

103 Jaka jest najczęstsza przyczyna wtórnej hipercholesterolemii:
a przewlekła niewydolność nerek
b cholestaza
c niedoczynność tarczycy
d nadczynność tarczycy
e zespół nerczycowy

104 Zespół zmiażdżenia  charakteryzuje
a hiperfosfatemia
b podwyższone CPK
c podwyższenie Ca i P
d a,b
e a,b,c

105 W pytaniu coś o hiponatremii przewlekłej
A jeśli nie ma objawów, to najprawdopodobniej jest przewlekła
B Przewlekłą h. trzeba wyrównywać powoli
C W przewlekłej h. dochodzi do wewnątrzkomórkowego obniżenia stężenia potasu
D AB
E ABC

106 Zespól wątrobowo-nerkowy. Leczenie z wyboru:
A dializa albuminowa MARS
B TIPS
C przeszczep wątroby
D oktreotyd
E hemodializa

107 Kamica struwitowa, czym leczymy :
a) alkalizacja moczu
b) ograniczenie puryn
c) allopurynol
d) leczenie infekcji
e) ?

108 Kobieta 20-to letnia pierwszy incydent bólu przy mikcji, bolesnego parcia na mocz, co zalecisz:
a leczenie po posiewie
b kotrimoksazol przez 3 dni
c doksycyklinę na chlamydię
d inne

109 W STEMI kryterium poprawy po leczeniu rewaskularyzacyjnym jest:
a ustąpienie bólu
b obniżenie wcześniej uniesionych ST o co najmniej 50% w ciągu 60-90 minut
c typowe zaburzenia rytmu
d i e kombinacje

110 Co nie jest przyczyną hipokaliemii :
a zespól Cushinga
b leczenie insuliną
c kwasica metaboliczna
d hiperaldosteronizm

111 Leczenie Chlamydia i Mycoplasma
A makrolid
B tetracyklina
C fluorochinolon
D AB
E ABC

112 Zaostrzenie POChP wywołane przez Pseudomonas, jaki antybiotyk pierwszego rzutu zastosujesz:
a ciprofloksacyna
b kotrimoksazol
c penicylina
d gentamycycna
e cefalosporyna

113 Zespoły paranowotworowe w raku płuca :
1 układowe zapalenie naczyń
2 osteoartropatia
3 kzn...
4 zakrzepica wędrująca
5 SIADH
6 zespół rakowiaka.
Odpowiedziami są kombinacje

114 Ryzyko zakrzepicy żylnej zwiększa – kombinacje odpowiedzi:
Zespól Crohna
zespół nerczycowy
czerwienica
inne
ostatnia „ wszystkie w różnym stopniu „

115 Leczenie niedoczynności tarczycy, wybierz prawdziwą odpowiedź :
a leczenie wyłącznie LT4
b podajemy te leki 3x dziennie
c zaczynamy od najwyższej dawki którą potem redukujemy, aż do uzyskania stabilizacji TSH
d i e kombinacje

116 Pytanie o leczenie tlenem:
a u chorych bez hiperkapni należy dążyć do O2>60 mmHg
b gdy pCO2 >55 mmHg należy zwiekszyć przepływ tlenu
c najlepszą metodą są wąsy donosowe
d ab
e abc

117 Kiedy podejrzewamy HIT (małopłytkowość po Heparynie) :
spadek ilości płytek >50%
zakrzepica
krwawienie
dreszcze
spadek RR po podaniu dożylnym

118 Najczęstsza przyczyna zgonów u chorych na RZS

119 Najczęstsza przyczyna zgonów u chorych dializowancyh


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 27 odwiedzający (151 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=