EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  => ZBIORCZE OPRACOWANIE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH PES CHOROBY WEWNĘTRZNE Z SESJI JESIEŃ 2008r. DO JESIEŃ 2015r.
  => DO POBRANIA-testy z interny
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych WIOSNA 2019 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2016r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEN 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => STRONA Z TESTAMI PES+materiały dydaktyczne
  => MATERIAŁY OTRZYMANE OD ZDAJĄCYCH TEST INTERNA JESIEŃ 2009
  => SKANY TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => SKANY TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => EKG- CIEKAWA STRONA Z EKG
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2013
Test z PES z interny wiosna 2013 do pobrania.
tu ->protest-pes.pl.tl/DO-POBRANIA_testy-z-interny.htm


I Układ krążenia

I/1 U pacjenta w trakcie hospitalizacji doszło do zatrzymania krążenia, Rozpoczęto resuscytacje. Podłączono defibrylator z monitorem, zarejestrowano częstoskurcz komorowy. 
(Częstoskurcz nadkomorowy, z szerokimi zesp QRS (blok odnogi) stabilny hemodynamicznie ).
Co powinienes zrobić:
A. amiodaron i.v.
B. beta-bloker i.v.
C. werapamil i.v.
D. kardiowersja elektryczna
E. zabiegi zwiększające napięcie nerwu błędnego

I/2 Chory z niewydolnością serca, po zawale mięśnia sercowego, z migotaniem przedsionków, jaki lek zastosujesz?  
(Jaka farmakoterapię powinien otrzymać chory ze skurczową niewydolnością serca (EFLV< 35 %), trzeszczeniami nad polami płucnymi )
Alternatywne wersje :
A. ACE-I
B. b-bloker
C. azotan
D. spironolakton
E. lek przeciwpłytkowy

- ACEI plus diuretyk,
- beta-bloker plus diuretyk,
- statyny
- digoksyna plus diuretyk
?

I/3  Których leków nie wolno zastosować w kardiomiopatii przerostowej (HCM) ze zwężeniem drogi odpływu:
A. nifedypina
B. beta-blokery
C. ACE-I
D. azotany
E. wszystkie

I/4 U pacjenta występuje migotanie przedsionków od ponad 48 godzin. Podjęto decyzję o przywróceniu rytmu zatokowego. Jakie powinno byś postępowanie antykoagulacyjne?
A. aspiryna
B. VKA tydzień przed kardiowersją
C. VKA 3 tygodnie przed i 4 tygodnie po kardiowersji
D. nie ma potrzeby stosowania doustnej antykoagulacji
E.VKA 3 tyg. przed i potem przewlekle

I/5 W którym przypadku należy włączyć doustną  antykoagulację u pacjenta z zespołem Barlowa
(Wypadanie płatka zastawki mitralnej) :
a) Po TIA
b) Po udarze mózgu
c) Przy współistniejącym migotaniu przedsionków
d) Prawidłowe B+C
e) Prawidłowe A+B+C

I/6 Profilaktykę przeciwzakrzepową należy stosować ponad trzy miesiące w przypadku:
A. drugi epizod ŻChZZ przy małym ryzyku krwawienia
B. zakrzepica związana z chorobą nowotworową przy małym ryzyku krwawienia
C. zakrzepica proksymalna związana z zabiegiem operacyjnym
D. prawdziwe A i B
E. prawdziwe A, B i C

I/7 Beta -blokery przeciwwskazane w:
a. Dławica Prinzmetala
b. Mostek mięśniowy  nad tętnicą nasierdziową
c. Zespół sercowy X
d. Wszystkie
e. Kombinacje


 I/8 Jaką  dawkę Klopidogrelu podać w STEMI przed PCI u chorego który niegdy nie brał wczęscie p/płytkowych
- 75 
- 600?
- 300?
- nie dajemy
- dać po PCI

I/9 Kiedy można najwcześniej odstawić klopidogrel u  pacjenta, po pci?
(lub: Jak długo będziemy leczyli chorego po zawale serca STEMI, po angioplastyce+stent metalowy,  ile czasu będziemy podawali ASA i Klopidogrel razem )
-1 miesiąc; 
-6 miesięcy, 
-12 miesięcy, 
-nie ma konieczności leczenia tymi lekami.
-Do końca życia

I/10 Co wchodzi w skład skali CHADS2?
1)cukrzyca
2) przebyty zawał serca
3) choroba naczyń obwodowych
4) płeć żeńska
A. tylko 1
B. 1, 2 
C. 1, 2, 3
D. 1, 4
E. wszystkie

I/11 Które stwierdzenie jest prawdziwe:
A. zespół Dresslera występuje zwykle 1-2 tygodnie po zawale serca
B. leczy się, podając ibuprofen lub kwas acetylosalicylowy
C. zawsze trzeba podać doosierdziowo glikokortykosteroidy
D. prawdziwe A i B
E. prawdziwe A, B i C

I/12 Kobieta w 25. tyg. ciąży ma RR 155/95, bez obrzęków, bez białkomoczu. Jakie będzie właściwe postępowanie?
A. włączyć diuretyk
B. włączyć ACE-I
C. włączyć metylodopę
D. nic nie podawać

I/13 Kobieta lat 55 z cukrzycą typu 2 leczona metforminą ,od 5 lat, bez powikłań narządowych. Wystąpiło nadciśnienie tętnicze. Docelowe ciśnienie tętnicze
A. <130/80
B. <140/90
C. <125/85
D. <150/90
E. < 130/90

I/14 Co jest charakterystyczne dla zakrzepowo-zarostowego zapalenia naczyń?
A. występuje głównie u osób powyżej 40 roku życia
B. charakterystyczne jest chromanie przestankowe łydki
C. typowo występują owrzodzenia na dłoniach i stopach
D. prawdziwe jest A i B
E. prawdziwe jest A, B i C

I/15 Pacjent z tętniakiem aorty brzusznej, nagle skarży się na silny ból w jamie brzusznej, RR 150/90. Rozpoznano rozwarstwienie aorty. Jakie będzie najwłaściwsze postępowanie:
A. podać morfinę i.v.
B. podać morfinę i beta-bloker i.v.
C. podać nitroglicerynę i.v.
D. nie zlecisz żadnych leków
E. ?

I/16 Kiedy zastosujesz profilaktykę infekcyjnego zapalenia wsierdzia u chorego po implantacji sztucznej zastawki:
A. gastroskopia
B. bronchoskopia
C. usuwanie kamienia nazębnego
D. wszystkie
E. żadne z powyższych

I/17 Wskazania do wtórnej profilaktyki ZCHZZ. Kiedy będziesz kontynuował >3 mies w przypadku
2 epizod przy małym ryzyku krwawienia:
pacjent z nowotworem złośliwym
zakrzepica proksymalna skojarzona  zabiegiem ortopedycznym
prawdziwe A i B
prawdziwe A B C

I/18 Jak długo leczyć zakrzepicę ZCHZZ:
a) U osoby niskiego i umiarkowanego ryzyka krwawienia drugi epizod żchzz bezterminowo
b) U osoby niskiego i umiarkowanego ryzyka krwawienia pierwszy epizod żchzz proksymalnej bezterminowo
c) U pacjenta z nowotworem bezterminowo
d) Kombinacje ?

I/19 Pacjent z cukrzyca leczona metformina trafia z zawałem co robić:
a. Zmniejszyc dawkę
b. Odstawić
c. Zamienic na insulinę
d. Zwiększyć dawkę
e. Nic nie robić

I/20 Pacjent z RR 200/100 ma udar niedokrwienny i nie będzie leczony trombolizą co z ciśnieniem:
a. Pilnie obniżać furosemidem
b. Pilnie obniżać NTG
c. Pilnie obniżać urapidylem 
d. Zostawić w spokoju
e. Pilnie obniżyć nitroprusydkiem sodu

I/21 Sercowy zespół X
Jakie dać leki
a. Beta-bloker 
b. Nitraty
c. AKW

I/22 W jakiej dławicy nie wolno dać beta-blokera:
a) Prinzmetala 
b) Zespół X
c) Stabilna

I/23 Co dać pacjentowi u którego AF, celem próby przywrócenia rytmu zatokowego- pacjent jest po zawale, ma frakcję 35%:
a) Amiodaron
b) Digoskyna
c) Propafenon
d) Beta-bloker

I/24 Co powoduje nadciśnienie płucne ? 
a) zatorowość płucna
b) wada mitralna
c) pochp
d) twardzina
e) kombinacje

I/25 Ostry zespół wieńcowy u chorych z przewlekłą choroba nerek:
- stężenie troponin jest zawsze prawidłowe,
- niemy początek,
- częste są inne przyczyny bólu w klatce piersiowej,
- występują zmiany w EKG związane z hiperkaliemią,

I/25 Zawał serca- zaburzenia kurczliwości w echo widoczne są po jakim czasie?
- kilku sekund,
- kilku minut,
- kilku godzin,
- po 12 h,
- po 24 h

I/26 SVT + RBBB co najpierw:
a. Adenozyna
b. B-bloker
c. Werapamil
d. Masaż zatoki
e. Kombinacje

I/27 Lecznie statynami:
Było pytanie o stężenie CK albo ALAT/ASPAT…. Wzrsot x 3
- stanowi wskazanie do zmniejszenia dawki?
- koniecznie odstawić>?
- nie robić nic?

I/28 Co nie jest prawdą o leczeniu statynami?
A. przed rozpoczęciem leczenia należ skontrolować poziom CK i AlAT
B. nie należy rutynowo kontrolować CK, jeżeli pacjent nie ma objawów mięśniowych
C. należy odstawić statynę, jeżeli CK przekroczy trzykrotnie górną granicę normy

I/29 Pacjent może przejść niecałe 200m, jakie to stadium la Fontanie:
a) IIa
b) IIb
c) Inne

I/30 Co oznacza stopień 2b niedokrwienia kończyn dolnych wg Fontaine'a?
A. chromanie przestankowe po przejściu >200m
B. chromanie przestankowe po przejściu <200m
C. ból spoczynkowy
D. owrzodzenie

I/30. Docelowe stężenie LDL-C u chorego po zawale mięśnia sercowego wynosi:
Alternatywne wersje :
- 1.8 mmol/l
- 2.1 mmol/l
-2.5 mmol/l
- 5 mmol/l

A. <115 mg/dl
B. <100 mg/dl
C. <70 mg/dl

I/31 OZW u chorego z niewydolnością nerek. co stwarza trudności? (zakręcona forma pytania)
trzeba było wskazać fałszywe - o stężeniu troponiny
- zmiany w ekg zwłaszcza po dializie
- troponina zawsze prawidłowa
- bóle dławicowe bez zmian w naczyniach

II  Choroby układu oddechowego

II/1 Spirometryczne kryteria rozpoznania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc:
FEV1 <0,7 wn po inhalacji leku rozkurczowego 
FEV1/FVC <0,7 wn po inhalacji leku rozkurczowego   (chyba to)
FEV1/FVC <0,7 wn porzed próbą
FEV1 <0,7 wn porzed próbą

II/2 Kiedy włączysz wziewne glikokortykosteroidy w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP):
a) Nie stosuje się GKS p.o przewlekle
b) GKS wziewne przy FEV<50%
c) GKS wziewne przy  gdy FEV1 < 50% i/lub występuje >2 zaostrzeń w okresie 12 miesięcy
- gdy występują więcej niż 2 zaostrzenia/rok,
- gdy FEV1 wynosi mniej niż 50%,
- kombinacje,

II/3 POZOSTAŁE PYTANIA O POCHP :

II/3a Czas działania leków stosowanych w POCHP:
- salbutamol (4-6 h),
- tiotropium (48 h),
- salmeterol (12- 24 h), 
- indakaterol (24 h),

II/3b Pacjent z rozpoznanym i leczonym POCHP, bez chorób współistniejących, 2 zaostrzenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nasilenie duszności, większa ilość ropnej plwociny. Jakie wykonasz badania w pierwszej kolejności?
Spirometria
RTG klatki piersiowej
posiew plwociny
pulsoksymetria
jaki dać antybiotyk?

II/3c 60-letni pacjent z wieloletnim POChP, leczonym tylko LABA, bez zaostrzeń w ostatnich 12 m-cach, z gorączką, osłabieniem, kaszlem i zwiększonym odkrztuszaniem ropnej plwociny. Co robisz? kombinacje
1) Spirometria
2) RTG płuc
3) pulsoksymetria
4) posiew plwociny

II/3d Pacjent z POChP, stosujący beta-mimetyk wziewnie, dotychczas nie hospitalizowany, trafił do szpitala z powodu nasilenia duszności, zwiększonej ilości plwociny i zmiany jej charakteru. Jakie badania powinien mieć wykonane:
1) spirometrię 2) RTG klatki piersiowej 3) pulsoksymetria 4) posiew plwociny
A. wszystkie
B. 2, 3
C. 1, 2, 3
D.1, 3, 4
E. kombinacje w/w
II/3e W przypadku POChP leczonej tlenem, pacjent powinien stosować tlen w ciągu doby przez:
A. 2 godziny
B. 5 godzin
C. 15 godzin
D., E – inne możliwości

II/3f Pacjent  ma POCHP ciężkie. Ma zaostrzenie, gorączkę, trzeszczenia, Był kiedyś hospitalizowany, ale ostatnie kilka miesięcy nie. 
Jak dać antybiotyk?
 
II/3g Próbę  rozkurczową w celu diagnostyki POCHP wykonasz
 -Jaki czas po odstawieniu salbutamolu

II/4a Astma u ciężarnej – wskaż prawdziwe
a) Nie można próby z histaminą
b) Nie można dawać sterydu doustnie
c) Niemożna dawać sterydu wziewnie 
d) Można tylko beta-mimetyk krótko dział.
e) W ciązy pogarsza się astma więc trzeba intensyfikować leczenie

II/4b Pacjentka w ciąży z astmą, które zdanie jest nieprawdziwe (prawdziwe?) :
A. w ciąży można stosować GKS wziewne, doustne (jeżeli jest taka konieczność) i krótko działające beta-mimetyki
B. w okresie karmienia piersią dopuszczalne są wyłącznie GKS wziewne
C. w większości przypadków dochodzi do zaostrzenia astmy oskrzelowej podczas ciąży
D. wszystkie leki stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej są przeciwwskazane w trakcie ciąży z wyjątkiem beta2-mimetyków
E. ?

II/5 LABA – długo działające, stosowane przewlekle w terapii astmy oskrzelowej stosujemy wraz z :
A. może być monoterapia
B. tiotropium/teofiliną,
C. teofiliną i/lub glikokortykosteroidem wziewnym,
D. glikokortykosteroidem wziewnym,
E.  inne konfiguracje leków stosowanych w leczeniu astmy oskrzelowej,

II/6 Astma aspirynowa – cechy charakterystyczne  - znajdź zdanie fałszywe:
- towarzyszy alergiczny nieżyt nosa,
- należy wykonać test prowokacji z ASA,
- może doprowadzić do rozwoju ciężkiej postaci astmy oskrzelowej/ciężkich objawów,
- można stosować paracetamol w dawce < 1g nie wywołując objawów,
- jak się nie stosuje ASA, wówczas nie występują objawy,
- można bezpiecznie stosować ibuprofen lub naproksen,

II/7 Dla alergicznej aspergillozy oskrzelowo-plucnej typowe są:
1) nacieki w płucach
2) eozynofilia
3) astma
4) proksymalne rozstrzenie oskrzeli
A. wszystkie
B. żadne
C., D., E – inne możliwości

II/8 Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna – co jest najczulsze do diagnostyki
a) Rtg
b) BAL
c) HRCT
d) Inne badania wymienione (nie pamiętam jakie)

II/9 Prawdziwe odnośnie odmy opłucnowej jest stwierdzenie:
A. odma zamknięta jest stanem zagrożenia życia i trzeba ją natychmiast odbarczyć
B. duża odma to taka, która ma szerokość 2 cm na wysokości wnęki płuca
C. odmę można wykluczyć za pomocą ultrasonografii
D. prawidłowe jest B i C
E. prawidłowe są A, B i C

II/10 Nadciśnienie płucne – potencjalne przyczyny: 
- zator tętnicy płucnej,
- stenoza zastawki miralnej,
- sklerodermia,
- przewlekła obturacyjna choroba płuc,
- wady przeciekowe serca
Odpowiedzi- kombinacje w/w

II/11 Leczenie raka niedrobnokomórkowego płuc – wybierz prawdziwe
1) chemioterapia
2) radioterapia
3) operacja
4) erlotynib i gefitynib
A. wszystkie prawidłowe
B., C., D., E – inne kombinacje

II/12 Pacjent z ciężkim obturacyjnym bezdechem sennym, bez poprawy po leczeniu niefarmakologicznym ( u którego zmiana trybu życia nie przyniosła efektu zmiana trybu życia, co zalecisz w następnej kolejności):
A. leki nasenne
B. CPAP
C. aparat wysuwający żuchwę (apart zewnątrzustny)
D. operacja ( zabieg plastyki podniebienia )
E.

II/13 Gruźlica płuc – w fazie kontynuacji typowe leczenie to:
A. rifampicyna izoniazyd 4 mies  (chyba to)
B. rifampicyna izoniazyd 2 mies.
C. rifampicyna izoniazyd etambutol

II/14 Leki o udowodnionej skuteczności w odzwyczajeniu od palenia 
(oprócz preparatów nikotyny):
a. Bupropion
b. Wareniklina
c. Cytozyna
d. Wszystkie 
e ?

II/15 Zapalenie płuc wywołane przez MRSA (metycylinooporny szczep gronkowca złocistego) leczy się z wyboru:
a. wankomycyna?
b. Kloksacylina
c. Amoksycylina z klawulaninem
d. cyprofloksacyna
e. Metronidazol

II/16 B-mimetyki - dopasować poszczgólne do czasów ich działania (wskazać prawidłowe)
1. salbutamol 4-6h
2, salmeterol 12h
3. indakaterol 24 h
4. tiotropium 48 h

II/17 Leczenie sarkoidozy 
(ew. które zdanie na temat sarkoidozy jest nieprawdziwe):
od razu steroidy
steroidy maksymalnie przez 6 miesięcy
preferowane steroidy w formie depot
w razie nieskuteczności steroidów AZA lub MTX
można dać NLPZ

II/17 Domowe leczenie tlenem u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc :
- 15 h /dobę
a. 5
b. 10
c. 15
d. 20
e. Nie określono

II/18 Które badanie ma największe znaczenie w przypadku alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych?
A. dokładnie zebrany wywiad
B. RTG i TKWR klatki piersiowej
C. BAL
D. spirometria
E.
II/19 Przeciwwskazania do spirometrii stanowi:
- tętniak aorty,
- u kobiety w ciąży – przeciwwskazane jest wykonanie próby prowokacyjnej z metacholiną,
- przeciwwskazane jest odstawienie beta2-mimetyku w tyreotoksykozie,
- na 2-3 dni przed badaniem należy odstawić krótko- i długodziałający beta2-mimetyk (?),

III  Choroby układu pokarmowego

III/1  W profilaktyce encefalopatii wątrobowej znaczenie ma:
1) dbanie o regularne wypróżnienia
2) unikanie zbyt dużych dawek diuretyków
3) intensywne leczenie krwawienia do przewodu pokarmowego
4)  unikanie benzodwuazepin
5) dieta ubogo (bogato?) białkowa
Odpowiedzi- kombinacje


III/2 Pacjent z wodobrzuszem, w badaniu płynu puchlinowego cechy samoistnego bakteryjnego zapalenia otrzewnej, wykluczono ognisko zakażenia w jamie brzusznej, jakie postępowanie:
Alternatywne wersje :
A. niezwłocznie zacząć leczenie (cefotaksym i.v.)
B. niezwłocznie zacząć leczenie (neomycyna p.o.)
C.  ciprofloksacyna p.o. podana natychmiast
D.  Rifaksymina
E inne możliwości

1. zastosujesz cefotaksym od razu
2.  ciprofloksacyne od razu
3.cefotaksym jeśli płynu przybywa w ciągu 12h
4 ciprofloksacyne jeśli płynu przybywa w ciągu 12 h
5 . bez antybiotyku, leczenie objawowe.

III/3 Antybiotyk pierwszego rzutu w biegunce podróżnych:
(Co można dać pacjentowi wyjeżdżającymi zagranicę w ramach lecznie empirycznego biegunki za granicą)
a.  Ciprofloksacyna
b. Azytromycyna
c. Amoksycyklina
d. Metronidazol
e. Prawidłowe A+B

III/4 W leczeniu krwawienia z wrzodu żołądka stosuje się:
(lub:  Jakie leczenie zastosujesz po zabiegu operacyjnym w przypadku perforacji wrzodu żołądka: )
A. IPP w małej dawce p.o.
B. IPP w dużej dawce i.v.
C. IPP w dużej dawce i.v., następnie wlew przez 24 godziny
D. IPP w dużej dawce i.v., następnie wlew przez 3 doby
E.

III/5 Wyniki których testów na obecność zakażenia Helicobacter Pylori  może być zafałszowana u chorych leczonych preparatami IPP  (Po IPP które testy mogą być fałszywie ujemne):
A. test oddechowy
B. test serologiczny
C. test ureazowy
D. badanie antygenów H. Pylori w kale
E. IPP nie wpływają na żaden z w/w testów

III/6  Pacjent 50 lat ma dyspepsje, kiedy od razu zrobić gastroskopię:
A w przypadku spadku masy ciała,
B w przypadku dysfagii,
C w przypadku niedokrwistości,
D odp. A, B i C,
E GFS powinna być wykonana bez względu na objawy towarzyszące


III/7 Swoistym markerem w ostrym zapaleniu trzustki jest:
a)amylaza,
b) lipaza 
c) bilirubina
d)LDH 
e) ALAT
f) Ck 

III/8 Suplementacja enzymów trzustkowych w przewlekłym zapaleniu trzustki – wybierz fałszywe stwierdzenie:
- zmniejsza ból i powoduje lepsze wyrównanie cukrzycy,
- stosuje się ją 30 min przed posiłkiem,
- powoduje ustąpienie tłuszczowych biegunek,
- w trakcie suplementacji monitoruje się masę ciała pacjenta (masa ciała  jest parametrem skuteczności leczenia),
-wskazana  w razie postępującej utraty masy ciała lub biegunki tłuszczowej

III/9 Biegunki tłuszczowe występują w:
- mukowiscydozie, 
- przewlekłym zapaleniu trzustki,
- chorobie Leśniowskiego-Crohna,
- zespół rozrostu bakteryjnego
- celiakia
odpowiedzi – kombinacje

III/10 WZJG co najbardziej charakterystyczne:
A. krwawienia
B. przetoki
C. zwężenia
D. A+B
E. A+B+C

III/11 Leki są stosowane w leczeniu kolki wątrobowej:
A. papaweryna
B. drotaweryna
C. hioscyna
D. Morfina
E. wszystkie/ kombinacje

III/12 Rak jelita grubego (po resekcji doszczętnej jelita grubego), przed zabiegiem operacyjnym była wykonywana kolonoskopia, kiedy należy wykonać kontrolną kolonoskopię?:
a) Po roku od operacji
b) Po roku, 1 i 3 latach

c) Po 3 i 5 latach
d) Pacjent nie wymaga nadzoru endoskopowego
e) ?

III/13 Przyczyną gastropatii nadżerkowej są:
1) oparzenie
2) toksyny mocznicowe
3) GKS
4) zarzucanie żółci do żołądka 
5) wstrząs
A. wszystkie
B. 1, 2, 4, 5
C, D, E inne kombinacje

III/14 Triada objawów w przewlekłym niedokrwieniu jelit to: 
a) Ból po posiłku
b) Utrata masy ciała
c) Zaparcia
d) Prawidłowe A+B
e) Prawidłowe A+B+C

III/15 Leczenie dysfunkcji zwieracza Oddiego:
a. NTG podjęzykowo
b. Nifendypina
c. Sfinkterektomia
d. Wszystkie
e. Żadne

III/16 Przewlekłe (triada)  niedokrwienie jelit objawy:
a. Ból po posiłku
b. odbijanie 
c. Biegunka
d. Zaparcie
e. Kombinacje

III/17 Krwawienie z górnego odcinka  przewodu pokarmowego zabezpieczono endoskopowo, 
przez  ile dni podajemy IPP ? 
Alternatywne wersje :
a. ipp zwykła dawka p.o.
b. ipp iv duza dawka
c. ipp iv duża dawka i wlew ciągły iv przez 1 dobę
d. ipp iv duża dawka i wlew ciągły iv przez 3 doby 

a) Bolus IPP + wlew 1 doba
b) Bolus IPP + wlew 3 doby
c) Bolus IPP

a. IPP po
b. IPP iv przez 1 dzień potem po
c. IPP po do końca życia
d. IPP przez 3 dni iv potem po

III/18 Pacjentka miała USG jamy brzusznej z powodu kolki nerkowej. Przy okazji stwierdzono naczyniaka wątroby o średnicy ok, 2cm. Jakie postępowanie jest najwłaściwsze?
A. biopsja zmiany
B. weryfikacja w TK
C. kontrola USG za 6 miesięcy po potwierdzeniu charakteru zmiany
D Operacja 
E – inne

III/19 Pytanie o obecność krwi w stolcu
a. Częściej colitis ulcerosa,
b. Częściej LC

III/20  Które stwierdzenie jest fałszywe:
A. preparaty lipazy zmniejszają dolegliwości bólowe i pomagają uregulować cukrzycę
B. należy je przyjmować  30 minut przed posiłkiem
C. można przyjmować i IPP – zwiększa to ich skuteczność
D, E

III/21 Pytanie o różnicowanie colitis ulcerosa i ch.Crohna - były wymienione p/ciała, przetoki, zwężenia ,pANCA(?)

IV Choroby układu wewnątrzwydzielniczego

IV/1 Które objawy są typowe dla akromegalii:
A. sucha skóra
B. łysienie
C. chudnięcie
D. wszystkie
E. żaden

IV/2 Niedoczynność tarczycy – wskaż zdanie prawdziwe:
- suplementuj trójjodotyroninę,
- podawaj preparaty suplementujące niedobór hormonów raz dziennie na czczo,
- rozpoczynaj od małych dawek, stopniowo zwiększając dawkę,

IV/3 Które stwierdzenie o nadczynności tarczycy typu I po amiodaronie jest prawdziwe:
A. rozwija się na podłożu choroby G-B lub wola guzkowego
B. w jej przebiegu dochodzi do uszkodzenia tyreocytów i uwolnienia nadmiaru HT
C. leczy się prednizonem
D. prawidłowe B+C
E. wszystkie prawidłowe

IV/4 Pacjent z wyczuwalnym guzem tarczycy – jakie dalsze postepowanie:
A. operacja
B. oznaczenie TSH
C. biopsja
D. obserwacja
E. B+C

IV/5 Subkliniczna nadczynność tarczycy
1.wzrost TSH
2. Spadek TSH
3. FT3, ft4 norma
4. ft3, ft4 obniżone
5. ft3, ft4 podwyższone
w odp. kombinacje

IV/6 Metforminę w cukrzycy t. 2 można stosować (kontynuować leczenie, a nie włączać do terapii) gdy (albo było raczej kiedy odstawić Metforminę):
- GFR = 60 ml/min/1,73 m2
- u chorego rozpoznajesz niewydolność serca,
- w przypadku ciężkiej niewydolność oddechowa
- u pacjenta z zaawansowaną chorobą niedokrwienną serca,
- zawsze,

IV/7 Leki stosowane w terapii cukrzycy t .2 , które nie powodują ryzyka hipoglikemii to:
- metformina,
- pochodne sulfonylomicznika,
- akarboza,
- inhibitory peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4),
odpowiedzi – kombinacje
IV/8 U chorego z cukrzycą t. 2 leczonego przewlekle metforminą podczas hospitalizacji z powodu ostrego zespołu wieńcowego (zawału mięśnia sercowego?)   należy:
A. utrzymanie leczenia metforminą
B. zmiana metforminy na insulinę
C. dodanie insuliny do metforminy
D, E – inne możliwości


IV/9a Pacjentka otyła, z nadciśnieniem tętniczym, miała oznaczoną glikemię (chora nie była na czczo), wynik 140 mg/dl. Jakie dalsze postepowanie:
A. ponowne oznaczenie przygodnej glikemii
B. oznaczenie glikemii na czczo
C. rozpoznanie cukrzycy i włączenie metforminy
D, E – inne odpowiedzi

IV/9b 60 letnia kobieta z nadciśnieniem zrobiła sobie glukozę nie nad czczo i ma wynik 140 co zrobić z nią dalej:
a. OGTT
b. Glukozę na czczo
c. Rozpoznać cukrzycę i włączyć metforminę
d. Nic nie robić
e. Zrobić jeszcze raz glukozę o dowolnej porze dnia

IV/10 W którym typie cukrzycy występują przeciwciała przeciwwyspowe:
A. cukrzycy typu 1
B. cukrzycy typu 2
C. LADA
D. MODY
E. A+C

IV/11 Kobieta w ciąży kiedy pierwsze oznaczenie glikemii :
a. Na początku ciąży
b. 24-28 tygodniu
c. W 20 tygodniu
d. W ogóle nie robić

IV/12 kiedy u ciężarnej test GCT  - zmierzyła przypadkiem i ma 140
- zrobić oznaczenie naczczo
- powtórzyć GCT niezwłocznie
- zrobić OGTT
- można rozpoznać cukrzycę

IV/13 Kobieta z DM t. 2 leczona także ACE-I z powodu nadciśnienia tętniczego, bez powikłań. Jakie wartości docelowe ciśnienia tętniczego:
a) 140/80
b) 130/80
c) 140/90

IV/14 Kobieta z cukrzycą od kilku lat, dobrze wyrównaną, bez powikłań narządowych, ma rozpoznane nadciśnienie tętnicze. Do jakich wartości ciśnienia dążymy?
A. 140/90
B. 130/80
C. 125/75

IV/15 Otyła kobieta, leczona z powodu NT, bez innych chorób lat 60, otyła, ma przygodną glikemię 140 mg%  (nie na czczo) . Co robimy:
A. leczymy cukrzycę dietą
B. Robimy glikemie na czczo
C. Robimy OGTT
D. leczymy cukrzycę 
E. jeszcze raz ozn. przygodna glikemia

IV/16 Chory z cukrzycą t. 2 trwającą od ok. 5 lat, bez powikłań narządowych, jakie wartości ciśnienia tętniczego uznasz za górną granicę normy u tego chorego:
- 130/80 mmHg,
- 140/90 mmHg,
- 125/80 mmHg,
D, E – inne

IV/17 Gruczolak przysadki wydzielający prolaktynę - jakie leczenie:
a. Przezklinowa resekcja
b. Antagoniści receptora dopaminowego
c. Kabergolina
d. Oktreotyd
e. radioterapia

IV/18 Przyczyną nadciśnienia tętniczego nie jest:
A. choroba Cushinga
B. Choroba Conna
C. choroba Addisona
D. wszystkie
E. żadna

IV/19 Guz chomochłonny – które stwierdzenie jest prawdziwe:
A. do diagnostyki najbardziej przydatne jest oznaczenie kwasu wanilinomigdałowego i dopaminy w moczu
B. konieczna jest biopsja guza
C. może występować w przebiegu zespołu MEN2
D. prawdziwe jest A i B
E. wszystkie są prawdziwe

IV/20 Niedoczynność przysadki po urazie (operacji?)  z wtórną niedoczynnością tarczycy i kory nadnerczy. Wskaż prawidłowe:
a) Niedoczynność tarczycy leczymy L-tyroksyną
b) Niedoczynność nadnerczy leczymy prednizonem
c) Przy monitorowaniu leczenia Lt4 kierujemy się stężeniem TSH
d) Żadne nie jest prawidłowe
e) najpierw należy wyrównać niedoczynność tarczycy (?)
IV/21 Pierwotna nadczynność przytarczyc – czego NIE BĘDZIE w bad. lab:
a) Hiperkalcemia
b) Hipofosfatemia
c) Hiperfosfatemia
d) Hiperkalciuria
e) Hiperfosfaturia

V Choroby nerek i dróg moczowych

V/1 Klirens kreatyniny mieści się w przedziale 30-60 ml/min/1.73 m kw.- które to jest stadium przewlekłej choroby nerek ( „klasyfikacja PChN – pacjent z GFR 50 to jest PChN stadium” lub „GFR 30-59, które to stadium przewlekłej niewydolności nerek” )?:
a) I,
b) II,
c) III,
d) IV,
e) V,

V/2a Które zdanie o ostrym kłębuszkowym zapaleniu nerek jest fałszywe:
A. występuje 1-3 tyg. po infekcji paciorkowcowej gardła
B. występuje zespół nerczycowy i obrzęki (zwykle niewielkie)
C. w leczeniu trzeba stosować GKS
D. zwykle nie prowadzi do niewydolności nerek
E. białkomocz może utrzymywać się jeszcze przez wiele lat

V/2b Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek:

Alternatywne wersje :
- występuje 1-3 tygodnie po infekcji paciorkowcowej/migdałów podniebiennych,
-  czasami prowadzi do niewydolności nerek,
- w leczeniu stosuje się prednizon w  dużej dawce,
- objawia się nadciśnieniem tętniczym oraz niewielkimi obrzękami, 
- białkomocz/krwinkomocz może się utrzymywać przez kilka lat,

a. Występuje nadciśnienie tętnicze
b. Występuje 1-2 tygodnie po zakażeniu dróg oddechowych
c. Leczy się sterydami
d. Leczy się antybiotykami
e. Niewielki białkomocz może utrzymywać się przez kilka lat 


a) Zawsze sterydy
b) Białkomocz może trwać rok
c) Dobrze rokuje
d) Żle rokuje
e) Kombinacje


V/3 Co NIE występuje w zespole nerczycowym:
1) Nadciśnienie tętnicze
2) Obrzęki
3) Białkomocz >3,5g/d ( białkomocz > 3,5 g/1.73 m kw)
4) Hipokalcemia
5) Hipoalbuminemia 
6) hiperlipidemia
odpowiedzi – kombinacje

V/4 Wskazania biochemiczne do leczenia nerkozastępczego:
- stężenie mocznika > 100 mg/dl,
- stężenie kreatyniny > 5 mg/dl,
- stężenie potasu > 5.5 mmol/l,
- kwasica nieoddechowa, niereagująca na leczenie
V/5 Co możemy podać w (pierwszym ?) niepowikłanym zapaleniu pęcherza moczowego:
a. Furazydynę
b. Amoksycykline
c. Kotrimoksazol
d. Ciprofloksacynę
e. Wszystkie

V/6 Pacjentka leczona z powodu zapalenia pęcherza moczowego, wystąpiła gorączka, bóle w okolicy lędźwiowej, dodatni objaw Goldflama po stronie lewej, pobrano posiew moczu, jakie będzie dalsze postępowanie:
A. poczekać na wynik posiewu
B. niezwłocznie włączyć antybiotyk – leczeniem z wyboru jest cyprofloksacyna
C. niezwłocznie włączyć antybiotyk – leczeniem z wyboru jest kotrimoksazol
D. niezwłocznie włączyć antybiotyk – leczeniem z wyboru jest ampicylina
E. ?

V/7 Rozpoznanie kamicy struwitowej – jakie działanie podejmiesz u pacjenta?
a. Zakwaszanie moczu
b. Alkalizacja moczu
c. Wyjałowienie moczu
d. Dieta ubogo wapniowa
e. Dieta ubogo fosforanowa

V/8a Pacjentka z cukrzycą trafiła do szpitala w stanie ciężkim z powodu gorączki, RR 90/50, silne bóle w okolicy lędźwiowej,dodatni objaw Goldflama, skąpomocz ok. 400 ml/dobę, w moczu leukocyturia, erytrocyturia. W USG – pęcherzyki gazu w nerkach. Jakie jest prawdopodobne rozpoznanie:
A. gruźlica nerek
B. żółtakoziarniniakowe zapalenie nerek
C. zgorzelinowe zapalenie nerek
D, E – inne możliwości

V/8b Kobieta z odmiedniczkowym zapaleniem nerek, pogorszenie stanu zdrowia, obecność gazu w miąższu nerki jaka to choroba:
a. Żółtako ziarniniakowe odmiedniczkowe zapalenie nerek
b. Ropień okołonerkowy
c.  zgorzelinowe odmiedniczkowe zapalenie nerek
d. Żadne z powyższych 

V/9 Pacjent z PChN ma Hgb 8 dostaje Epo, co jest prawdą:
a. Od razu dawać żelazo
b. Dążyć do Hgb 10-12
c. Kontrolować RR
d. Dążyć do prawidłowego poziomu  Hgb

V/10 Jak leczyć niedokrwistość w przewlekłej chorobie nerek:
a) W razie konieczności przetoczyć KKCz
b) Można podać Epo
c) Najpierw wyrównać niedobór żelaza

V/11  U pacjentów z przewlekłą chorobą nerek trudne jest rozpoznanie OZW. Które z poniższych czynników nie ma wpływu na tę diagnostykę?
A. częste są dolegliwości bólowe w klatce piersiowej pozasercowe
B. zmiany w EKG mogą być wynikiem zaburzeń elektrolitowych, np. hiperkaliemii
C. zawsze jest prawidłowy poziom troponiny I
D. częste występowanie niemego zawału serca, zwłaszcza u chorych z cukrzycą
E. częste zmiany w EKG, sugerujące ostre niedokrwienie u pacjentów bez zmian w tętnicach wieńcowych, występujące w trakcie dializ lub bezpośrednio po nich 
(Szczeklik 2012, strona 1512)

V/12 Pacjent z niewydolnością krążenia i cukrzycą ma mieć wykonaną koronarografię. Jakie będzie postępowanie w celu zapobiegania nefropatii kontrastowej?
1. odpowiednie nawodnienie i.v. przed zabiegiem
2. odpowiednie nawodnienie i.v. Po zabiegu
3. podanie acetylocysteiny p.o. przed zabiegiem
4. podanie GKS (?)
5. Pćzedializowac
odpowiedzi – kombinacje

V/13 Kobieta z objawami ostego odmiedniczkowego zapalenia nerek, co robić:
a. Pobrać posiew i czekać na wynik
b. Pobrać posiew i dać furazydynę
c. Pobrać posiew i dać ciprofloksacynę
d. Nie pobierać posiewu i dać norfloksacynę

V/14 ZUM niepowikłany, co dajemy jako I rzut
a) Ciproflaksacyna
b) furazydyna
c) Amoksycylina (+ Klawulonian ?)
d) a lub b
e) Wszystkie

V/15 Kobieta ma ZUM bez powikłań (zap pęcherza) – ale pojawia się krew w moczu. Co robimy?
- Tak zostawić to stan normalny
- koniecznie diagnozować?
- dać antybiotyk


VI  Choroby układu krwiotwórczego

VI/1 Zespół aktywacji makrofagów – wskaż fałszywe :
a) występuje cytopenia dotycząca 2 lub 3 linii komórkowych,
b) występuje powiększona wątroba i śledziona,
c) występuje głównie w przebiegu chorych z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, a u dorosłych w przebiegu SLE
d) poziom ferrytyny jest niski
e) w leczeniu stosujemy GKS

VI/2 Zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS) – wybierz prawdziwe:
A. jest spowodowany najczęściej przez Escherichia coli (serotyp O157:H7) lub Shigella
B. w leczeniu wcześnie konieczne są dializy i przetaczanie masy erytrocytarnej
C. u części chorych niewydolność nerek pozostaje
D. prawdziwe jest A i B
E. wszystkie są prawdziwe

VI/3 W Plamicy Schonleina-Henocha :
1. Występuje zajęcie przewodu pokarmowego
2. W ciężkich przypadkach stosuje się sterydy.
3. Występuje trombocytopenia
4. Występuje przedłużony czas krzepnięcia

A. Prawidłowe -1   
B prawidłowe -1,2  
C prawidłowe 1,2,3  
D prawidłowe 1,2,3,4  
E prawidłowe 1,2,4

VI/4 Wydłużenie APTT – w której sytuacji nie występuje:
- zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego (DIC),
- choroba von Willebranda,
- obecność antykoagulantu toczniowego,
- hemofilia B, 
- leczenie heparyną niefrakcjonowaną

VI/5 Niedokrwistość z niedoboru żelaza różni się od niedokrwistości chorób przewlekłych:
a) Obniżonym stężeniem Fe
b) Obniżonym TIBC
c) Podwyższonym TIBC
d) ?
e) ?


VI/6  Niedokrwistość z niedoboru żelaza:
a. Niskie MCV i MCHC
b. Niskie TIBC
c. Niska ferrytyna
d. Wysokie TIBC
e. Kombinacje

VI/7 Nabyta hemofilia występuje:
- w hemofilii A leczonej czynnikiem VIII, w której wytwarzany jest inhibitor czynnika VIII,
- w SLE i innych chorobach układowych,
- w raku stercza i raku płuca,
- u kobiet w czasie ciąży i 6 miesięcy po porodzie,

VI/8 Leczenie chłoniaka Hodgkina polega na:
A. radioterapii
B. chemioterapii z uzupełniającą radioterapią
C. przeszczepieniu szpiku kostnego
D- autologiczny przeczep szpiku (auto-HCT)
E – allogeniczny przeszczep szpiku (allo-HCT)

VI/9 Obecność paraproteiny IgM ( Białko monoklonalne – paraproteina, podobne do białka M)
jest charakterystyczna dla: 
1. krioglobulinemia
2. Makroglobulinemia Waldenstroma
3. Szpiczak mnogi
4. Ziarnica złośliwa
5.  chłoniak limfoplazmocytowy
6.RZS
Odpowiedzi – kombinacje

VI/10 Rozpoznanie AML - % blastozy szpiku wynosi:
- 5%,
- 10%,
- 15%,
- 20%,
- 50%,

VI/11Wskazaniem do leczenia w przewlekłej białaczce limfocytowej jest:
A. obecność objawów ogólnych
B. zawsze przy powiększeniu śledziony
C. przy znacznej i gwałtownie narastającej limfocytozie
D. A+C
E. wszystkie

VI/12 Zespół rozpadu nowotworu prawidłowe to:
a. Hiperkalcemia
b. Hipokaliemia
c. Hiperfosfatemia
d. Niewydolność nerek
e. Kombinacje

VI/13  W jakich sytuacjach klinicznych mogą pojawić się przeciwciała przeciwko czynnikowi VII
- lecznie Hemofilli A przeciwciałami ludzkimi
- Toczeń
- Chłoniak
-?

VII  Choroby reumatyczne

VII/1 Przeciwciała charakterystyczne dla tocznia:
1) anty-CCP
2) anty-ds DNA
3) anty-Scl70
4) Ro i La
5) anty-Sm
odpowiedzi – kombinacje

VII/2 Przeciwciała ANCA występują w :
Alternatywne wersje :
a. WZJG (w tej częściej czy rzadziej)
b. ChLC  (czy może w tej częściej czy rzadziej)
c. Toczeń 
d. Układowe zapalenia naczyń

a. w chorobach małych i średnich naczyń,
b. w pierwotnym stwardniejącym zapaleniu dróg żółciowych (PSC),
c.  w SLE jako główne przeciwciała,
d. w przeciwieństwie do choroby Leśniowskiego-Crohna występują rzadziej w collitis ulcerosa,


VII/3 Osteofity występują w:
1.ZZSK
2. Chorobie zwyrodnieniowej
3. RZS
4. Łuszczycowym zapaleniu stawów
5. twardzinie 

A. prawidłowe -1,2  
B. prawidłowe -2  
C. prawidłowe -1  
D prawidłowe 1,2,3,4 
E – wszystkie prawidłowe

VII/4 RZS występuje częściej u kobiet, a wiek rozpoznania to typowo 60-70 lat
a) Pierwsze prawdziwe drugie fałszywe
b) Oba prawdziwe
c) Oba fałszywe
d) Pierwsze fałszywe drugie prawdziwe
e) RZS występuje bez względu na wiek u kobiet

VII/5 Cechy zapalnego bólu krzyża:
– ostry początek, 
- nasilenie bólu przy wysiłku fizycznym 
(Zmniejsza się po ćwiczeniach ?)
- ból jest łagodzony przez odpoczynek,
- ból występuje w nocy,
- ból nasila się po wstaniu z łóżka,

VII/6 Mężczyzna  lat 30 od kilku miesięcy ból krzyża jakie najlepiej badanie zrobić aby rozpoznać chorobę:
a. RTG stawów krzyżowo-biodrowych
b. TK tych stawów
c. MRI tych stawów
d. Prawidłowe a i c
e. Prawidłowe a 

VII/7a Pacjentka z TOCZNIEM - jaki lek podasz pacjentce z kreatyniną 3,4 mg/dl i RR 150/85, której wcześniej parametry nerkowe były w normie: 
ACE, 
glikokortykosteroid, 
cyklofosfamid, 
metotreksat, 
nie trzeba podawać leków

VII/7b Pacjentka z twardziną układową, do tej pory bez innych chorób, aktualnie stwierdzono RR 155/95 i kreatyninę 3,4 mg/dl. Co zastosujesz w leczeniu:
A. GKS
B. ACEI od razu w dużej dawce
C.  ACEI zacząć od małej dawki
D. beta-blokery
E.metotreksat

VII/8a twardzina układowa typ zlokalizowany – objawy obejmują
a) Twardnienie skóry dłoni i stóp i twarzy
b) Zajęcie przełyku
c) Nie ma zajęcia narządów wewnętrznych
d) Kombinacje chyba tu był

VII/8 Twardzina – postać ograniczona – znajdź fałsz:
a. w tej postaci rzadziej występuje objaw Raynaud’a,
b. zmiany skórne występują najczęściej na twarzy i dystalnych częściach kończyn, 
c. nie są zajęte narządy wewnętrzne,
d. Często występuje nadciśnienie płucne

VII/9 Pacjent ma zespół antyfosfolipidowy, przebył TIA, co w leczeniu przewlekłym:
a. ASA
b. VKA
c. Nic
d. ASA+VKA

VII/10 Pacjentka 60-letnia, skarży się na bóle mięśni szyi i obręczy barkowej, z towarzyszącą sztywnością poranną, trwającą ponad godzinę. W wykonanych badaniach laboratoryjnych stwierdzono znacznie podwyższone OB i CRP. Zastosowano 20 mg prednizonu p.o., uzyskując szybkie ustąpienie objawów i obniżenie wartości OB i CRP (bez pełnej ich normalizacji). Jakie rozpoznanie jest najbardziej prawdopodobne?
A. RZS
B. SLE
C. fibromialgia
D. polimialgia reumatyczna
E. Żadna z powyższych 
VII/11 W jakiej chorobie najczęściej występują APLA:
a. Twardzina
b. Toczeń
c. Rzs
d. Zespół Sjögrena
e. Mieszana choroba tkanki łącznej

VIII Choroby alergiczne

VIII/1 We wstrząsie anafilaktycznym lekiem pierwszego rzutu jest:
A. adrenalina i.m.
B. adrenalina i.v.
C. hydrokortyzon i.v.
D. płyny i.v.
E. leki antyhistaminowe i.v.

VIII/2 Obrzęk naczynioruchowy:
A. może dotyczyć błony śluzowej dróg oddechowych i przewodu pokarmowego
B. może być spowodowany niedoborem inhibitora C1
C. w przypadkach o nieznanej etiologii leczy się jak anafilaksję
D. prawdziwe A+B
E. prawdziwe A+B+C

IX Choroby zakaźne

IX/1 Borelioza/Choroba z Lyme – wskaż prawidłowe:
Odpowiedzi: 
- okres wczesny – zapalenie stawów,
- wynik przeciwciał jest niezbędny  do rozpoczęcia leczenia,
- leczenie zapalenia stawów trwa 7 dni,
- obecność jedynie rumienia pełzającego nie wymaga leczenia.
- dodatni wynik badania serologicznego bez objawów upoważnia do rozpoznania boreliozy

IX/2 Wzorzec serologiczny WZW typu B 
HbsAg (+) , HbsAg (-) , anty Hbc Ig M (+)   odpowiada:
Odpowiedzi:
a. ostre WZW typu B (okres późny),
b. ostre WZW typu B (okres wczesny),
c. nosicielstwo,
d. przebyte wzw B
e. odporność po szczepieniu
 
IX/3 Jakie leczenie WZW B :
a. czy każdemu dąc interferon?
b. Czy każdemu dać rybawirynę?
c. GKS
d. Nie stosujemy leków przeciwwirusowych

IX/3 Dur brzuszny – wskaż fałszywą odpowiedź:
Odpowiedzi:
- leczenie – ciprofloksacyna,
- biegunki występują od początku,  
- okres wylęgania wynosi 2 tygodnie,
- występuje powiększenie wątroby i śledziony,

IX/4 Objawy mononukleozy zakaźnej – prawdziwe:
a) Zapalenie gardła i migdałków
b) Powiększenie węzłów chłonnych i śledziony
c) Zapalenie wątroby
d) Prawidłowe A+B
e) Prawidłowe A+B+C

X Toksykologia

X/1 Leczenie zatrucia amfetaminą:
A. objawowe
B. płukanie żołądka
C. węgiel aktywowany
D. etanol
F. fomepizol

X/2 Objawy z. antycholinergicznego OPRÓCZ:
a) Tachykardia
b) Wąskie źrenice
c) suchość skóry i błon śluzowych
d) Omamy, pobudzenie
e) Zaparcie

X/3 Co jest odtrutką w zatruciu paracetamolem:
a)  N-acetylocyteina
b) Hydroksykobalamina
c) Nie ma

XI Różne

XI/1 Lekami pierwszego rzutu we wstrząsie septycznym są:
1) antybiotyki
2) płyny
3) GKS
4) dopamina
odpowiedzi – kombinacje

XI/2 Lekami o udowodnionym działaniu w zwalczaniu nałogu palenia papierosów są:
A. nikotynowa terapia zastepcza, bupropion, wareniklina, cytyzyna
B. NTZ, bupropion, wareniklina
C. NTZ, bupropion
D, E – inne kombinacje

XI/3 Zespół rozpadu nowotworu –czego NIE stwierdzisz w bad. lab.:
a)  Hiperurykemia
b) Hipokalcemia
c) Hiperkalcemia
d) Hiperkaliemia
e) HiperfosfatemiaXI/4 Objawy hipermagnezemii OPRÓCZ:
Alternatywne wersje :
a. zaparcia,
b. zaburzenia oddawania moczu,
c. porażenie mięśni kończyn dolnych, 
d. hipotonia/hipotensja,
e osłabienie mięśni obwodowych,

a. Osłabienie odruchów ścięgnistych
b. Parestezje
c. Porażenie mięśni gładkich
d. Osłabienie siły mięśniowej, zwłaszcza mięśni oddechowych
e. Coś co było właśnie nieprawidłowe 


XI/5 Hiperkalcemia jak leczyć (W celu szybkiego wyrównania hiperkalcemii) - Przy prawidłowej funkcji nerek oprócz wlewów z 0.9% NaCl zastosujesz
furosemid
bifosfoniany
hydrokortyzon
kalcymimetyk


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 28 odwiedzający (162 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=