EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  => ZBIORCZE OPRACOWANIE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH PES CHOROBY WEWNĘTRZNE Z SESJI JESIEŃ 2008r. DO JESIEŃ 2015r.
  => DO POBRANIA-testy z interny
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych WIOSNA 2019 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2016r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEN 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => STRONA Z TESTAMI PES+materiały dydaktyczne
  => MATERIAŁY OTRZYMANE OD ZDAJĄCYCH TEST INTERNA JESIEŃ 2009
  => SKANY TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => SKANY TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => EKG- CIEKAWA STRONA Z EKG
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2011
Proszę o wpisywanie uwag i uzupełnienień w „komentarzach” u dołu strony.
Proszę ponadto  wszystkich lekarzy zdających PES w przyszłych sesjach o zapamiętywanie i nadsyłanie pytań ( jeśli oczywiście uważacie Państwo publikowanie pytań za rzecz pożyteczną).

DO POBRANIA TU->protest-pes.pl.tl/DO-POBRANIA_testy-z-interny.htmPYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2011

I   Układ krążenia

1/I
Stosowanie statyn w OZW – wskaż prawdziwe:
a.Nie należy włączać statyn w pierwszych dniach leczenia
b.W leczeniu należy dążyć do uzyskania docelowego LDL 70mg/dl
c.Wskazana jest kontrola poziomu cholesterolu po 2 tyg.
d.Prawidłowa odpowiedź a i b
e.Prawidłowa odpowiedź a , b i c

2/I
Wg wytycznych ERC
a.Uderzenie przedsercowe należy zastosować w każdym przypadku zatrzymania krążenia w mechaniźmie VT
b.Masaż serca przerywa się na czas oceny rytmu i wyładowanie defibrylatora
c.Uciskanie klatki piersiowej prowadzi się z częstotliwością 60/min
d.a i b
e. a,b i c

3/I
Po której próbie nieskutecznej defibrylacji  należy podać adrenalinę nieprzytomnemu choremu z migotaniem komór lub częstoskurczem komorowym bez tętna?
a.Po pierwszej
b.Po drugiej
c.Po trzeciej
d.Niezależnie od defibrylacji
e.Nie stosuje się

4/I
Wskazania do rewaskularyzacji w stabilnej chorobie wieńcowej w celu poprawy rokowania u chorych z udokumentowanym obszarem niedokrwienia
a.Zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej >50%
b.Zwężenie  w proksymalnym  odcinku gałęzi międzykomorowej przedniej >50%
c.Choroba dwunaczyniowa z obniżona frakcją wyrzutową
d.Choroba trójnaczyniowa
e.Wszystkie prawdziwe

5/I
Lek antyarytmiczny w przewlekłej niewydolności serca NYHAIII
a.Propafenon
b.Sotalol
c.Amiodaron
d.Dronedaron
e.?

6/I
Co stosować w celu obniżenia wysokich trójglicerydów
a.Ograniczenie alkoholu
b.Ograniczenie cukrów zwłaszcza prostych
c.Wysiłek fizyczny , redukcja masy ciała
d i e Kombinacje

7/I
U pacjenta z utrwalonym migotaniem przedsionków  i napadowym blokiem AV III stopnia wszczepisz
a.DDD lub VVI
b.DDD
c.VVI
d.AAI
e.?

8/I
Pacjentka z utrwalonym FA ,zażywająca przewlekle VKA ma INR 4.5 bez cech krwawienia.Co robić?
a.Podać  vit K doustnie
b.Podać vit K dożylnie
c.Zamienić VKA na ASA
d.Podac osocze
e.Opuścic jedną dawkę a następnie podać zmniejszona dawkę

9/I
18-stoletni pacjent , 2 tyg po anginie .Ma wędrujące zapalenie dużych stawów (kolanowe,skokowe itd)Wysłuchuje się szmer Careya Coomsa .Na skórze rumień brzeżny.Co to jest?
a.IZW
b.Zapalenie osierdzia
c.Goraczka reumatyczna
d?
e?

10/I
Pacjent z dużą amplitudą ciśnienia tętniczego (140/50mmHg) , różnicą ciśnienia pomiędzy kk górnymi i dolnymi,tętnem dwubitnym ,  i szmerem holosystolicznym  ,najgłośniejszym przy lewym brzegu mostka – co  to za wada?
a.Niedomykalność zastawki aortalnej
b.Niedomykalność zastawki mitralnej
c.Zwężenie zastawki aortalnej
d.Zwęzenie zastawki mitralnej
e.Przetrwały przewód Botala

11/I
Triada objawów – głośny kłapiący  I ton , trzask otwarcia zastawki , turkot rozkurczowy decrescendo o niskiej częstotliwości ze wzmocnieniem przedskurczowym.Co podejrzewasz?
a.Stenoza mitralna
b.Stenoza aortalna
cNiedomykalność mitralna
d.Niedomykalność aortalna
e.Żadne z powyższych

12/I
Co to za wada : w ekg przerost lewej komory,szmer w okolicy międzyłopatkowej,w rtg nadżerki żeber,różnica ciśnień na kk górnych i dolnych
a.Koarktacja aorty
b.Przetrwały przewód Botala
c.Zwężenie cieśni aorty
d.?
e.?

13/I
Jak należy leczyć trzepotanie przedsionków p/krzepliwie?
a.Nie wymaga leczenia
b.Jak w migotaniu przedsionków
c.Tylko ASA
d.Jak zaburzenia obserwowane w WPW
e.?

14/I
Które statyny mają  najmniejsze ryzyko miopatii w PCHN ?
a.Simvastatyna
b.Atorvastatyna
c.Rosuvstatyna
d.aib
e.a , b i c

15/I
Uniesienie odcinka ST obserwujemy w :
wagotonia , hiperkaliemia, hipotermia,zapalenie osierdzia,hipokaliemia,niedokrwienie, podwsierdziowe,przedawkowanie naparstnicy,przerost lewej komory, zespół wczesnej repolaryzacji komór- odpowiedzi pogrupowane po dwie

16/I
Jakie leki stosujemy w kardiomiopatii przerostowej ze zwężeniem drogi odpływu?
Betabloker , nitrogliceryna,digoxin, nifedypina, werapamil, dilitiazem,ACE – kombinacje powyższych

17/I
Jak postąpić z pacjentką  ze zwężeniem zastawki aorty 1,5 cm2
a.Leczenie zachowawcze
b.Przezskórna walwulotomia
c.Operacja z bioprotezą
d.Wymiana na protezę mechaniczną
e.Leczenie zachowawcze tylko gdy są objawy

18/I
Do czego służy skala Grace
a.Do oceny ryzyka zgonu przy przyjęciu
b.Do oceny ryzyka 6-ścio miesięcznego po wypisie
c.a i b prawidłowe
d.Do oceny ryzyka kolejnego zawału serca
e.?

19/I
Czego nie ma w  skali SCORE
a.Palenie papierosów
b.wiek
c.CK
d.Cholesterol LDL
e.Płeć

20/I
U kogo zastosować SCORE aby obliczyć docelowy poziom cholesterolu
a.Pacjenci z cukrzycą
b.Pacjenci z choroba niedokrwienną serca
c.Pacjenci po przebytym udarze mózgu
d.U nikogo
e.?

21/I
Przyczyny wtórnej hipercholesterolemii
a.Nadczynność tarczycy
b.Zespół nerczycowy
c.Cholestaza
d.PChN
e.Zespół Cushinga.

22/I
Wskazniem do zabiegu operacyjnego w IZW nie jest
a.Pogorszenie niewydolności serca , zwłaszcza związane z niedomykalnościa zastawkową
b.Zatorowość obwodowa + wegetacje powyżej 10 mm
c.Zmiany okołozastawkowe
d.IZW u pacjenta z obniżona odpornością
e.Brak poprawy po 7-10 dniach antybiotykoterapii

23/I
Wg skali CHADS2- u kogo przewlekłe leczenie przeciwkrzepliwe
a.78-letnia pacjentka z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą
b.60-letni pacjent z napadowym FA
c.60- letni pacjent z utrwalonym FA
d.50- letni pacjent po udarze niedokrwiennym
Kombinacje odpowiedzi

24/I
Pacjent z utrwalonym FA 4 lata temu przebył TIA.Co powinien zażywać?
a.ASA
b.VKA
c.nic
d.?
e.?

25/I
Czego nie zastosujesz w NSTEMI
a.ASA
b.Klopidogrelu
c.CABG
d.Leczenia fibrynolitycznego
e.?
 

26/I
Pacjentka lat 32 z RR 150/100, stężenie potasu 3.2, kreatyniana 88 mmol/l, badanie moczu bez zmian Co robić?
Kombinacje odpowiedzi- dieta bezsolna , diuretyki , ACEI, ARB,diagnostyka w kierunku nadciśnienia wtórnego

27/I
Diagnostyka niewydolności serca w przypadku  współistnienia przewlekłej choroby nerek- jak zachowuje się BNP
 
II  Choroby układu oddechowego

1/II (to pytanie jest skopiowane - w brzmieniu oryginalnym !!!)
Ostre zapalenie oskrzeli jest najczęściej spowodowane zakażeniem:
a) wirusowym
b) Bordatella pertusis
c) Mycoplasma pneumoniae
d) Chlamydie
e) żaden z wymienionych

2/II
Najczęstszą przyczyna wysięku w opłucnej jest
a. rak płuca
b. rak sutka
c. chłoniaki
d. rak trzustki
e. międzybłoniak

3/II
Które leki są p/wskazane w POCHP
a)opioidy
b)mukolityki
c)p/kaszlowe
d)metyloksanytny
e) kombinacje

4/II
Kiedy możemy podejrzewać zakażenie Pseudomonas przy zaostrzeniu POChP
a)>3 zaostrzenia w ostatnim roku
b)ciężkie zaostrzenie ostatnio
c)ostatnio hospitalizacja

5/II
Zespołem paraneoplastycznym raka płuc są wszystkie z wyjątkiem
a. zapalenie wielomięśniowe
b. wędrujące zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych
c. SIADH
d. układowe zapalenie naczyń
e. wszystkie wymienione stany należą do zespołów paraneoplastycznych

6//II
Kiedy stwierdza się podwyższony poziom Chromograniny A:
a)rakowiak
b)guz płuc
c) cukrzyca
d,e …..........

7/II
Które cechy świadczą o niekontrolowanej astmie:
a)objawy dzienne występują częściej niż 2  razy w tygodniu
b)FEV1 i PEF < 80%
c)zaostrzenie częściej niż raz w roku
d)kombinacje

8/II
W leczeniu raka drobnokomórkowego płuca stosuje się- (być może
było, że podstawową metodą jest)
a. inhibitory kinazy tyrozynowej (erlotynib i gefitynib)
b. chemioterapię
c. leczenie operacyjne
d. radioterapię
e. prawidłowe a i d

9//II
Skala Centora  (do określenia prawdopodobieństwa β hemolizującym paciorkowcem). czego nie bierze pod uwagę
a) wyciek z nosa
b) powiększone węzły chłonne szyjne
c) kaszel
d) wiek
e) naloty na migdałkach

10/II
W ciężkim pozaszpitalnym zapaleniu płuc leczeniem z wyboru jest:
a. amoksycylina z kw. klawulonowym iv. + makrolid iv.
b. ceftriakson iv.
c. amoksycylina z kw. klawulonowym iv
d. ciprofloksacyna iv.
e..........

11/II
Choremu z astmą aspirynową możesz podać w razie gorączki:
a)Paracetamol w jednorazowej dawce < 1g
b)Paracetamol w jednorazowej dawce < 2 g
c)ASA poniżej 500mg
d)żadne

12/II
Działanie niepożądane teofiliny ( metyloksantyn) :
a)nudności
b)drgawki
c)kołatanie serca
d)kombinacje
e)wszystkie

13/II
Leczenie zaostrzenia astmy u kobiety w ciąży:
a. leczyć agresywnie z uwagi na ryzyko niedotlenienia płodu
b. sterydy są przeciwwskazane w ciąży
c. zasady leczenia są podobne do ogólnie obowiązujących zasad leczenia
d. prawidłowe a i c
e.?

14//II
Zaostrzenie umiarkowane astmy- jaki lek dać pierwszy- pacjent już przyjmuje przewlekle steryd wziewny i betamimetyk wziewny
a)Salbutamol wziewnie i steryd doustnie
b)Salbutamol wziewnie i steryd dożylnie
c)Salbutamol dożylnie i steryd dożylnie
d)Salbutamol dożylnie i steryd doustnie
e)Dodatkowo teofilina

15/II
Sarkoidoza może zajmować następujące narządy:
1. serce   2. wątrobę   3. stawy  4. narząd wzroku  5. ośrodkowy układ nerwowy
prawidłowa odpowiedź:
a. 1,2
b. 1,3,4
c. 3, 4, 5
d. 1,2,3,5
e. wszystkie

16/II
W POCHP kiedy dołączyć GKS wziewny?
a)FEV1 poniżej 50% i przebyte zaostrzenie wymagające GKS lub antybiotyku
b)FEV1 30 – 50  FEV1<50 i zaostrzeniami
c)FEV1<70
d,e............

17/II
Co służy do oceny ciężkości POCHP
a)FEV1
b)FVC
c)FEV1/FVC
d)DLCO

18/II
Powikłania stosowania  beta-mimetyków wziewnych :
a)hiperkaliemia
b)drżenia mięśniowe
c)bradykardia
d,e.........

19/II
Do powikłań mukowiscydozy należą
1. cukrzyca
2. odma opłucnowa
3. alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna
4. nadciśnienie płucne
5. marskość wątroby
6.odma opłucnowa
odpowiedzi:
kombinacje powyższych m.in odpowiedź - wszystkie prawidłowe

20/II
Najczęstsza przyczyna płynu w jamie opłucnowej
a) rak pluca
b) rak sutka
c) międzybloniak
d)rak stercza
e)chłoniaki

21/II
Jakich leków nie stosować w leczeniu ostrego ropnego zaplenia gardła i migdalków (anginy paciorkowcowe), ze względu na narastającą oporność nie należy stosować:
a. kotrimoksazolu
b. tetracyklin
c. aminoglikozydów
d. a i b
e. wszystkich

22/II (pytanie o to zagadnienie też mogło być)
leczenie ciężkiego zaostrzenia astmy oskrzelowej

III  Choroby układu pokarmowego

1/III
Wskazaniem do leczenia eradykacyjnego H.pylori nie jest :
a)po wyleczeniu wrzodu dwunastnicy (wrzód żołądka w wywiadzie ?)
b)chłoniak żołądka typu MALT
c)pierwotna małopłytkowość
d)zanikowe zapalenie żołądka
e)wszystkie powyższe są wskazaniem do eradykacji

2/III
Jak leczymy zespół wątrobowo- nerkowy t.1
a)albuminy
b)terlipresyna (także było: „leki obkurczające naczynia”)
c)nitrogliceryna (także było: „ leki rozkurczające naczynia”)
d)A+B
e)A+C

3/III
Leczenie wodobrzusza w marskości (2 stopień)wątroby  nieleczonej, z obrzękami , lekkim wodobrzuszem- (opis chorego) w usg cechy nadciśnienia wrotnego, w gastroskopii bez zmian (bez żylaków przełyku) - chodziło ogólnie czy ograniczyć płyny, sól, zlecić leżenie, dać spironol, dać propranolol, test wielokrotnego wyboru:
1)  propranolol
2)  spironol
3)  ograniczenie soli ( dieta ubogosodowa)
4)  leżenie
5) ograniczenie płynów
6)  spironolakton z furosemidem
7) furosemid + hydrochlorotiazyd

4/III
U pacjentów z marskością wątroby należy stosować IPP, bo w związku z niedokrwieniem błony śluzowej żołądka mają większe ryzyko nadżerek.
a)pierwsze prawdziwe, drugie fałszywe

5/III
Na jakiej podstawie można rozpoznać pierwotną marskość zółciową (PBC) wątroby?
a)fosfataza zasadowa
b)AlAT
c)AMA
d)ALP
e) kombinacje

6/III
Co nie predysponuje do wystąpienia raka trzustki?
1) palenie tytoniu
2) PZT inaczej przewlekle zapalenie trzustki
3) FAP inaczej zespół polipowatości rodzinnej
4) HNPCC inaczej dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością
5) Przełyk Barretta
6) otyłość

7/III
Jakimi lekami leczymy ciężkie rzekomobłoniaste zapalenie jelit?
1) metronidazol
2) wankomycyna
3) metronidazol
4) ciprofloksacyna
5) ryfaksymina
Odpowiedzi:
kombinacje

8/III
Wskazania do wzmożonego nadzoru onkologicznego (endoskopowego) w kierunku raka jelita grubego :
(Opcje nadesłane przez zdających)
a)w przypadku polipów jelita grubego
b) po operacji raka jelita grubego
c) FAP inaczej zespół polipowatości rodzinnej
d) w nieswoistych zapaleniach jelit
e) WZJG
f)  wszystkie

9/III
35 lat kobieta z polipowatością rodzinną jelita grubego (FAP) ma polipy- jakie postępowanie:
1 polipektomia
2 kolektomia
3 ponowna ocena za rok
 kombinacje

10/III
75 latek z refluksem (niektórzy z Państwa zdających użyli określenia „zgaga”), leczony raz dziennie IPP z powodu ChRP. Od kilku tygodni odynofagia (ból przy połykaniu). Co zrobić?
a)zwiększyć dawkę IPP do 2 x dziennie
b)pilna gastroskopia
c)dodać metoklopramid
d,e ….................

IV Choroby układu wewnątrzwydzielniczego

1/IV
U kogo docelowa HbA1c <= 6,1
a) ciężarne lub planujące ciąże
b) dzieci i młodzież
c).... kombinacje

2/IV
W chorobie Addisona poziomy  hormonów rano:
a)wysokie ACTH i niski kortyzol
b)niskie ACTH i wysoki kortyzol
c)niski ACTH i kortyzol
d, e …........

3/IV
 Przyczyny wtórnej hipercholesterolemii
a) nadczynność tarczycy
b) ch. Cushinga
c) zesp. nerczycowy d)przewlekła choroba nerek
e) cholestaza kombinacje

4/IV
W pierwotnej niedoczynności tarczycy wskaz prawdziwe
a) Obniżone FT4,
b) Zawsze obniżone fT3,
c) Obniżone TSH,
d,e – kombinacje

5/IV
W pierwotnej nadczynności tarczycy stwierdzamy:
a. zwiększenie TSH
b. zwiększenie FT4
c. zawsze zwiększenie wolnej trójjodotyroniny
d. wszystkie
e. b i c

6/IV
Przeciwciała najbardziej specyficzne dla ch. Gravesa Basedova :
a)przeciw receptorom TSH
b)przeciw tyreoperoksydazie
c)przeciw tyreoglobulinie
d)LATS
e) kombinacje

7/IV
Objawy w niedoczynności tarczycy: (kombinacje)
1)skóra ciepła i wilgotna
2) suche,łamliwe włosy
3)zaparcia
4)nadmierne rogowacenie
5)obrzęk śluzowaty
6)bradykardia
Odpowiedzi kombinacje

8/IV
Jak wygląda EKG w niedoczynności tarczycy
a)Niski woltaż zespołów QRS
b)bradykardia
c)wysokie załamki T
d)skrócenie PQ i QT
e) kombinacja odpowiedzi

9/IV
Przełom hipometaboliczny w ciężkiej niedoczynności tarczycy, co występuje:
(lub : „Jakie zaburzenia charakterystyczne dla śpiączki hipometabolicznej” ) :
a)hipoksemia z hiperkapnią
b)hiperglikemia
c)hipernatremia
d)kombinacje
e).................

10/IV
Kwasica ketonowa:
a)głównie w cukrzycy t. 1
b) duża luka anionowa
c)w leczeniu stosowana insulina
d)trzeba szybko podać o,9 % NaCl iv
kombinacje

11/IV
Nefropatia cukrzycowa występuje:
a) z jednakowa częstością w DM1 i DM2,
b) jest najczęstsza przyczyna rozpoczynania dializoterapii,
c) występuje u prawie wszystkich pacjentów z cukrzycą
d) należy wykonywać badania w kierunku nefropatii co 5 lat (?)
e) kombinacje

12/IV
Mikroalbumuniria cukrzycowa: czy do rozpoznania starczy raz oznaczyć, czy może być po wysiłku, i coś jeszcze
U kogo wartość hemoglobiny glikowanej powinna wynosić <6,1%
a)78- letni facet z cukrzycą od kilku lat i ChNS
b)młodzież i dzieci
c)ciężarne i kobiety przed ciążą
d)wszyscy z cukrzycą t 1

13/IV
Pacjent zmierzył sobie samodzielnie glikemię z palca. Raz wyszło 110 a raz 140 mg/dl. Co z nim teraz?
a)rozpoznać cukrzycę
b)zrbić 2 x na czczo z krwi żylnej
c)zrobić OGTT
d)włączyć dietę
e)włączyć metforminę 2 x 500 mg

14/IV
Co odróżnia cukrzycę LADA od DM t. 2
a)obecność p/ciał p/wyspowych
b) częściej występuje nadciśnienie tętnicze
c)od początku wskazane jest leczenie insuliną
d. a i c
e. wszystkie

15/IV
Które stwierdzenia w różnicowaniu stopy cukrzycowej neuropatycznej od niedokrwiennej są prawdziwe:
a) w obu występują zaburzenia czucia
b) nie ma ochłodzenie skóry
c) ból nasilający się przy ruchu
kombinacje

16/IV
Kiedy jest przeciwwskazana metformina:
a) niewydolność serca
b) niewydolność oddechowa
c) niewydolność nerek
d) wszystkie w/w sytuacje
e) kombinacje

17/IV
Do leków inkretynowych zaliczamy:
a. eksenatyd
b. liraglutyd
c. sitagliptyna
d. a i b
e. wszystkie

18/IV
Zespół hiperglikemiczno - hiperosmolarny, wskaż nieprawidłowe
a)występuje częściej w DM t.1 niż w DM t.2
b)zawsze występują ciała ketonowe w surowicy i moczu
c)zawsze kwasica
d)częściej w DM t.2
e zwiększenia luka anionowa

19/IV
U kogo powinno się profilaktycznie badać glikemię 1 x w roku?
a)kobieta z zespołem policystycznych jajników
b)kobieta, która urodziła dziecko > 4 kg
c)osoba z nadwagą
d)wszyscy w/w

20/IV
Które choroby mogą być przyczyną ginekomastii?
a)marskość wątroby
b)spironolakton
c)prolactinoma
d)wszystkie

21/IV
W ostrej niewydolności kory nadnerczy lekiem z wyboru jest
a) hydrokortyzon i.v.
b) metylprednizolzon i.m.
c) prednizon p.o.
d,e...........

22/IV
Wskazaniem do wykonywania badań diagnostycznych w kierunku cukrzycy
raz w roku jest:
a. kobieta z PCO
b. cukrzyca występująca u rodziców
c. przebyta cukrzyca ciążowa
d. urodzenie dziecka o masie ciała >4kg
e. wszystkie w/w

V Choroby nerek i dróg moczowych

1/V
Najbardziej prawdopodobna przyczyna zespołu nerczycowego ( białkomocz nerczycowy)  u mężczyzny 50 lat i RR 120/80 :
a. Błoniaste KZN
b. nefropatia IgA
c. ogniskowe i sementowe rozplemowe KZN
d. ostre poinfekcyjne rozplemowe śródwłośniczkowe zapalenie nerek (ostre kłębuszkowe KZN )
e)..........

2/V
Dla pierwotnej skrobiawicy (amyloidozy)  nerek nieprawdziwe jest
a)odkładają się nierozpuszczalne włókna
b)nerki są powiększone
c)szybko nadciśnienie tętnicze
d)może rozwinąć się PCHN
e)często jest zespół nerczycowy

3/V
Prawidłowe oznaczanie BNP w przewlekłej chorobie nerek  (str 1464 red Szczeklik)
a)nie ma znaczenia
b)jest podwyższone w PChN więc gdy GFR < 60 ml/min, to przyjmujemy większą normę
c)gdy GFR < 60 ml/min, to normą jest stężenie BNP 100 – 500
d,e ?

4/V
Mlecznobiały mocz stwierdza się w przypadku obecności w moczu
a. fosforanów
b. mioglobiny ( rabdomioliza)
c. ryfampicyny (zatrucie ryfampicyną)
d. bilirubiny
e.porfiryny

5/V
Wałeczki- jakie nie mają znaczenia diagnostycznego?
a)nabłonkowe
b)szkliste
c)ziarniste
d)leukocytowe
e)erytrocytowe

6/V
Do przyczyn nagłego zaostrzenia przewlekłej choroby nerek nie należy:
a. odwodnienie
b. niedokrwistość
c. przeszkoda w odpływie moczu
d. hipotensja (hipowolemia)
e. radiologiczne środki cieniujące zawierające jod

7/V
Mioglobinuria- FAŁSZYWE:
a) wałeczki brunatne w moczu
b) jasny mocz
c)może spowodować niewydolność nerek
d) ustępuje samoistnie
e)....

8/V
Rabdomioliza ( niektórzy podawali hemoglobinurię - pewnie chodziło o mioglobinurię )- wskaż nieprawidłowe
a)jest jedną z przyczyn AKI (ostre patologiczne uszkodzenie nerek )
b)mocz jest jasny
c)mocz jest ciemny
d)w większości przypadków ostra niewydolność nerek jest nieodwracalna

9/V
Antybiotykiem pierwszego rzutu w niepowikłanym ostrym odmiedniczkowym
zapaleniu nerek jest:
a. fluorochinolony
b. kotrimoksazol
c. nitrofurantoina
d. aminoglikozydy
e.fosfomycyna

10/V
O czym świadczą kryształy szczawianu wapnia znajdywane w moczu w kwasicy
a) zatrucie metanolem
b) zatrucie glikolem metylowym
c) zatrucie salicylanami
d,e kombinacje w/w 3-ech

11/V
W przewlekłej chorobie nerek z powodu mniejszego ryzyka miopatii
wskazane jest stosowanie
a. simwastatyny
b. atorwastatyny
c. rosuwastatyna
d. wszystkie

12/V
Do potwierdzenia rozpoznania gwałtownie postępującego KZN niezbędne
jest wykonanie:
a. USG jamy brzusznej
b. biopsja nerki
c. badania immunologiczne
d. badanie osadu moczu
e.

13/V
Albumina  (Była także mikroalbuminuria )w moczu, co jest prawdziwe:
a)jeśli jeden raz stwierdzimy w moczu u cukrzyka 20-300mg/l to rozpoznajemy mikroalbuminurię
b)może wystąpić po wysiłku
c)  wystarczy jedno oznaczenie
d) oznacza się co 5 lat w DM t.II
e)…......

VI  Choroby układu krwiotwórczego

1/VI
Anemia makrocytarna występuje w :
a)niedobór B12
b) niedokrwistość chorób przewlekłych
c) niedobór Fe
d)kombinacje

2/VI
Niedokrwistość chorób przewlekłych
a) niski poziom  ferrytyny
b) niski poziom żelaza
c) niski poziom  TIBC
d) prawdziwe a i b
e) wszystkie prawidłowe

3/VI
Niedokrwistość hemolityczna
a) podwyższony poziom LDH
b) podwyższony poziom  bilirubiny niesprzężonej
c) podwyższony poziom  urobilinogenu
d) prawidłowe A+B
e) prawidłowe A+B+C

4/VI
Wybierz prawdziwe o MDS
a) Objawy wynikają głównie z niedokrwistości
b) Często przechodzą w AML
c) Zawsze zajęta wątroba i śledziona
d) …............

5/VI
Powiększenie śledziony wystepuje w
a) przewlekła białaczka limfocytowa B- komórkowa
b)samoistne włóknienie szpiku
c)czerwienica prawdziwa
d)ostra białaczka limfoblastycza kombinacje
e. we wszystkich jest powiększenie śledziony

6/VI
Które z poniższych objawów nie są charakterystyczne dla nadlepkości :
a)senność
b)zab. OUN
c)zaburzenia widzenia lub/ i  uszkodzenie słuchu (szumy uszne?)
d)krwawienie z dziąseł i z nosa
także bóle głowy?
e) wszystkie należą

7/VI
Czerwienica prawdziwa, co nie jest prawdziwe
a)Objaw patognomoniczny – świąd skóry po kąpieli
b)Zawsze niskie WBC i PLT
c)Może przejść w MDS albo w ostrą białaczkę
d)Coś jeszcze

8/VI
 Przewlekła białaczka szpikowa- lek pierwszego rzutu
a) Imatynib
b) Hydtroksymocznik
c) GKS
d,e ….........

9/VI
Objawy mikroangiopatii zakrzepowej mogą wystąpić w:
a)katastrofalnym APS
b)zespole Moskowitza (synonim  mikroangiopatia zakrzepowa z małopłytkowością w/g podręcznika prof. Szczeklika)
c)HUS
d)wszystkie

10/VI
W TTP (zakrzepica naczyniowa małopłytkowa)j, wskaż fałszywe
a)zakrzepica naczyń
b)często zajęty OUN
c)nie leczony prowadzi do zgonu
d)podstawowe leczenie – GKS
e) występuje hemoliza

11/VI
Lekiem biologicznym który nie anty-TNF alfa jest - było kilka wymienionych m.in.
a)Rytuksymab
b)Infliksymab
c)Etanercept
d)Adalimumab
e?

12/VI
W szpiczaku
a)głównie zajęte kości długie, rzadziej płaskie
b)w łagodnej postaci tylko obserwacja
c)w ciężkiej postaci agresywna chemioterapia i przeszczep szpiku
d) U niektórych pacjentów można ograniczyć się do obserwacji.

13/VI
Kilka razem:
Które p/ciała wiążą się z większym ryzykiem zakrzepicy naczyniowej ( w naczyniach włosowatych)
a)APLA
b)ANA
W jakich p. ciałach zwiększone wykrzepianie (APLA)
Gdzie zachodzi do zakrzepicy w naczyniach włosowatych – w jakich chorobach
Gdzie występuje zakrzepica małych naczyń: HUS, TTP i coś jeszcze kombinacje

VII  Choroby reumatyczne
 
1/VII
Rozlane krwawienie pęcherzykowe DAH może wystąpić w przebiegu
1.ziarniniakowatość Wegenera,
2. mikroskopowe zapalenie naczyń,
3. zespół Goodpasteura
4. krioglobulinemia mieszana,
5. plamica Henocha Schonleina
6. zesp. Churga-Strauss
kombinacje powyższych m.in odpowiedzi
a. 1,2,3
b. wszystkie prawidłowe

2/VII
Lekiem z wyboru w leczeniu rzs jeśli nie ma p/wskazań jest:
a)MTX w dawce docelowej 7,5 mg
b)MTX w dawce docelowej 20-30 mg
c)anty TNF alfa
d)GKS
e)Leflunomid (do decyzji pacjenta)

3/VII
Nadżerki w stawach m/ paliczkowych dalszych są charakterystyczne dla:
a)łuszczycowego zapalenia stawów
b)RZS
c)ZZSK
d)choroba zwyrodnieniowa – postać nadżerkowa
e)a i d

4/VII
Kryteria złego rokowania w RZS: (kombinacje)
a) wczesne występowanie nadżerek
b)zajęcie dużej ilości stawów
c)Duża aktywność choroby
d)Duże miano RF i antyCCP
e)Długotrwała sztywność poranna

5/VII
Młody pacjent  z typowym zapalnym bólem krzyża, zapalenie oka, ma entezopatie i dodatni objaw  patricka. (Co potwierdzi rozpoznanie ZZSK):
a)MR stawów krzyżowo-biodrowych
b)HLA B 27
c)RF
d) NMR stawów krzyżowo – biodrowych
e)...............

6/VII
Co zaliczamy do spondyloartropatii seronegatywnych:
a) Łuszczycowe zapalenie stawów
b) Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
c) Reaktywne zapalenie stawów
d) Zapalenie stawów w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit
e) wszystkie

7/VII
Gdzie jest obecny RF:
a) Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
b) krioglobulinemia mieszana
c) Reumatoidalne zapalenie stawów
d) choroby układowe tkanki łącznej
e) kombinacje

8/VII
Objawy patognomoniczne w zapaleniu skórnomięśniowym ( dermatomyositis )
a)rumień heliotropowy
b)livedo reticularis
c)obj. Raynaud
d) rumień motyla
e) sklerodaktylia

9/VII
Rumień guzowaty występuje w: (kombinacje)
1)yersinioza
2)cytomegalia ( HCV, HBV, CMV, HIV)
3)po penicylaminie, sulfonamidach
4)zakażenia WZW (nie otrzymałem informacji jakie)
5)sarkoidoza
6) Nowotwór/ory (jaki/ie?)
7) Zapaleniach jelit (jakie?)
Odpowiedzi- kombinacje

10/VII
Pacjent 18 lat, przez 2-3 tyg. przebył anginę, obecnie wędrujące zapalenie stawów, rumień brzeżny, w ekg zaburzenia komorowe, fizykalnie szmer skurczowy Careya Coombsa. jaka diagnoza:
a) IZW
b) gorączka reumatyczna
c) Reumatoidalne zapalenie stawów
d,e...............

11/VII
Układowe zapalenia naczyń z ANCA: kombinacje  :
1)ziarniniakowatość Wegenera
2)Choroba Henocha- Schonleina
3)Zespół Goodpasteura
4)Krioglobulinemia mieszana
5)zespół Churga-Strauss
6) mikroskopowe zaplaenia naczyń
Odpowiedzi- kombinacje

12/VII
GKS są lekami z wyboru w:
a) zapalenie wielomięśniowe (PM) (lub/i zapalenie skórnomięśniowe (DM))
b)polimialgia reumatyczna
c)łuszczyca
d)sklerodermia
e) a+b

13/VII
Autoprzeciwciała związane ze wzrostem ryzyka (nawracającej) zakrzepicy żylnej i zakrzepicy tętniczej:
a)anty Sm
b) RF
c) APLA

14/VII
Pytanie o TTP (zakrzepowa plamica małopłytkowa) – co nieprawdziwe:
 nagły początek
a) występuje hemoliza,
b) występują objawy udaru,
c) sterydy najlepszymi lekami

15/VII
U pacjentki leczonej z powodu twardziny narastająca duszność, kaszel. Co jej się dzieje?
a)Śródmiąższowe zapalenie płuc (choroba śródmiąższowa płuc)
b)Grzybica płuc
c)Zapalenie płuc
d,e …

16/VII
Zakrzepy w małych naczyniach wystepuja w
 a) zesp. Moskowitza
b) zesp. hemolityczno- mocznicowy
c)zakrzepowa plamica małopłytkowa
d,e kombinacje

VIII  Choroby alergiczne

1/VIII
Najskuteczniejszymi lekami w terapii alergicznego nieżytu nosa są:
a)GKS donosowo
b)Doustne leki p/histaminowe I gen
c)Doustne leki p/histaminowe II gen
d)donosowe leki p/histaminowe
e)doustne leki p/leukotrienowe

2/VIII
Co podasz Pacjentowi ze wstrząsem anafilaktycznym, bez zatrzymania krążenia ale z zaburzeniami oddychania?
a)adrenalinę ( była droga podania  s.c. i.m.  i.v. ?)
b)adrenalinę i.v.,
c)klemastynę i.v.
d)HCT i.v.
e) salbutamol wziewnie

IX Choroby zakaźne

1/IX
Borelioza wczesna obejmuje:
a)rumień wędrujący
b)zapalenie stawów
c)zapalenie mięśnia sercowego
d)wszystkie

2/IX
Borelioza- zaznaczyć prawdziwe
a) IgM pojawiają sie kilka (4 lub 3)  tyg. po zakażeniu
b)dodatni wynik badań serologicznych nie ma znaczenia jesli nie ma typowych objawów klinicznych (czy leczyć jak same przeciwciała bez objawów )
c ) IgG mogą utrzymywać się (przez wiele lat, kiesięcy ) nawet po skutecznym leczeniu antybiotykami

3/IX
W Polsce leczymy WZW t. C przewlekłe
a)interferonem alfa
b)interferonem pegylowanym
c)interferonem pegylowanym z rybawiryną
d)interferonem pegylowanym z entekawirem

4/IX
Lekiem pierwszego wyboru w WZW A jest:
a)prednizon
b)interferon alfa
c)rybawiryna
d)lek p/wirusowy z grupy inhibitorów odwrotnej transkryptazy
e)żaden z wymienionych ( bez leczenia ? )

5/IX
czynniki ryzyka infekcji pseudomonas :
a) częste hosptializacje,
b) antybiotykoterpaia
…..

6/IX
Co nie jest prawdziwe w WZWA
a)Źródłem zakażenia jest człowiek (przekazywana fekalnie oralnie)
b)Zakażenie drogą pokarmową
c)Pacjent nie jest zakaźny wraz z pojawieniem się objawów
d)nie powoduje przewlekłego WZW
e)  70% bezobjawowy(? )

X RÓŻNE

1/X
Co podać w alkoholowym zespole odstawiennym:
a) tiamina i.v.
b) diazepam
c) haloperidol
d) a i c
e) a i b

2/X
Kwasica z dużą luką anionową, w moczu szczawiany wapnia:
a) zatrucie etanolem
b) glikolem
c) metanolem
d) salicylanami

3/X
Powikłania mukowiscydozy:
a) odma
b) aspergiloza
c) marskość wątroby
d) cukrzyca
e) kombinacje

Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 28 odwiedzający (297 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=