EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  => ZBIORCZE OPRACOWANIE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH PES CHOROBY WEWNĘTRZNE Z SESJI JESIEŃ 2008r. DO JESIEŃ 2015r.
  => DO POBRANIA-testy z interny
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych WIOSNA 2019 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2016r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEN 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => STRONA Z TESTAMI PES+materiały dydaktyczne
  => MATERIAŁY OTRZYMANE OD ZDAJĄCYCH TEST INTERNA JESIEŃ 2009
  => SKANY TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => SKANY TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => EKG- CIEKAWA STRONA Z EKG
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2014
PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2014

DO POBRANIA TU-> protest-pes.pl.tl/DO-POBRANIA_testy-z-interny.htm


 
 
Alternatywna wersja PES choroby wewnętrzne wiosna 2014 (sporządzona przez jedną z Pań lekarzy przystępujących do egzaminu) do pobrania->protest-pes.pl.tl/DO-POBRANIA_testy-z-interny.htmProszę o nadsyłanie pytań z egzaminu specjalizacyjnego (część ustna) z zazanaczeniem miejsca
 
zdawania oraz która to była sesja (protest-pes@tlen.pl lub dopisywanie w komentarzach
www.protest-pes.pl zakładka „Część "ustna" PES z interny”->

I Układ krążenia
 
I/01 W trakcie leczenia amiodaronem może wystąpić: 
A) nadczynność tarczycy
B) niedoczynność tarczycy
C) wystąpienie zaburzeń czynności tarczycy jest bezwzględnym wskazaniem
do odstawienia amiodaronu
D) A + B
E) A, B, C
*
I/02 jakie elementy różnią skalę CHA2DS2-VASc i CHADS 
1 wiek
2 płeć
3 stan po zawale i miażdżyca aorty
4 przewlekła choroba nerek
odpowiedzi:
kombinacje w/w
*
I/03 jak długo trwa antybiotykoterapia w leczeniu paciorkowcowego zapalenia wsierdzia klasycznym zestawem leków (zastawki własne) 
a.  4tyg
b. 6tyg
c. 2tyg
d. 8tyg
*
I/04 Zapalenie mięśnia sercowego 
a. leczymy  NLPZ 
b. zmiany w ekg u większości chorych 
c. najczęściej wirusowe 
d. prawidłowe b i c
e. prawidłowe abc
*
I/05 Pacjent z tętniakiem aorty brzusznej 50 mm kiedy kontrolne USG:

a. co 3 mc3
b. co 3-6 mcy
c. co 6-12 mcy
d. co roku
e co 2-3 lata

a) kontrola za 3 miesiące
b) kontrola za 6-12 mies
c) kontrola za rok
d) natychmiast kieruję na operację

*
I/06 Przyczyny niewydolności serca ze zwiększoną pojemnością 

minutową- wystepuje we wszystkich z wyjątkiem:
 a. przetoki  
b. czerwienica 
c. niedoczynnosc tarczycy 
…..
*
I/07  Jaka jest najczęstsza przyczyna rozkurczowej przewlekłej niewydolności serca
a) nadciśnienie tetnicze
b) kardiomiopatia,
c) choroba niedokrwienna serca
d) zapalenie osierdzia
e) przecieki tętniczo-  żylne
 
*
I/08 Leki stosowane w leczeniu niewydolności serca z upośledzonym napełnianiem rozkurczowym LK (kombinacje) 
a bBlokery
b werapamil
c  diltiazem
d diuretyki
 
*
I/09 W leczeniu izolowanego NT skurczowego u osoby starszej szczególnie wskazane są 
a) blokery kanału wapniowego 
b) diuretyki (tiazydy ?)
c) B - blokery (?)/  ACEI.
d) a i b prawdziwe 
e) wszystkie prawdziwe 
*
I/10 Preferowane leki w nadciśnieniu tętniczym i  cukrzycy t2:
a) B-blokery,
b) Ca-blokery
c) Diuretyki,
d) ACE inhibitory i blokery ARB
e) nie ma preferowanej grupy leków
*
I/11a W leczeniu  przewlekłej zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych wskaż fałszywe (?)
a. zaczynamy od dużych dawek
b. dabigatran bez osłony z heparyną
c. heparyna przez 5 dni a gdy INR >2 to jeszcze 2 dni 
d. w nowotworach tylko heparyna
*
I/11b W leczeniu zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych (kombinacje):
VKA można rozpocząć razem z heparyna
VKA można odstawić jesli INR>2 przez przynajmniej 2 dni
 rywaroksaban można bez heparyny....
*
I/12 Kiedy u chorego z umiarkowaną niedomykalnością mitralną i obniżoną frakcją wykonasz kontrolne badanie echokardiograficzne:

a) co 3 miesiące
b) co 6 miesięcy
c) co rok
d) co 3-5 lat

A. za 6 m-cy
B za rok
C za 2 lata
D za 3 lata
E za 5 lat

*
I/13 Angina Prinzmetala - czym leczyć objawy niedokrwienia
(doraźnie w dławicy naczynioskurczowej) :
1. Cab
2. Azotany
3. BB
4. ASA
odpowiedzi :
kombinacje
*
I/14 Pacjent leczony warfaryną, odstawiono ją 5 dni przed zabiegiem, dostaje lecznicza dawkę Clexane, kiedy ostatnia dawka przed zabiegiem:
A 48h
B 24h
C 12h
D 8h
E 4 h
*
I/15 Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia ze sztuczna zastawka-kiedy stosujesz :

a. przed zabiegami na przewodzie pokarmowym
b przed zabiegami na drogach oddechowych
C przed zabiegami na drogach moczowych
d. przed zabiegami stomatologicznymi
E. nigdy

z uszkodzeniem błony śluzowej:
a) jamy ustnej
b) dróg oddechowych
c) przewodu pokarmowego
d) dróg moczowych
e) wszystkie

*
I/16 Choroba Takayasu nieprawdziwe to :
A jest to przewlekle zapalenie aorty i jej gałęzi
B występuje głównie u starszych ludzi
C w leczeniu GKS
D chromanie przestankowe
E dotyczy starszych kobiet
*
I/17 Inhibitory enzymu konwertującego są przeciwwskazane w:
1 obustronne zważenie tt. nerkowych.
2 obrzęk naczynioruchowy
3  hiperkaliemia
4 cukrzyca (chyba ?)
Odp. kombinacje w/w
*
I/18 Gdzie występuje hipercholesterolemia:
a) niedoczynność tarczycy
b) cholestaza
c) zespole Cushinga
d) zespole nerczycowym
A. wszystkie  B 1,3,4  C 1,2,3  D 1,2,4  E tylko 1
*
I/19 Kryteria rozpoznania (wg. wytycznych ESC 2013)  nadciśnienia tętniczego w nocy w czasie całodobowego monitorowania RR (ABPM) :
a. >120/70
b.> 120/80
c. >130/90
d. >140/90
*
I/20 W zastawkowym migotaniu przedsionków zastosujesz w terapii przeciwkrzepliwej:
a) acenokumarol lub warfarynę,
b) dabigatran,
c) apiksaban
d) rywaroksaban
e) wszystkie można zastosować
*
I.21 (pyt. 56 wersja II) W zawale ściany bocznej zmiany w EKG w odp:
a)II, II, aVF
b)I, aVL
c)V5, V6
d) V1-4
e) prawidłowe c i d
*
I/22a Nowe leki przeciwkrzepliwe w porównaniu do VKA (wybierz falszywa)
a. przyjmowane doustnie
b. nie trzeba kontrolować
c.  brak antagonistów i niemożność w krótkim czasie odwrócenia ich działania
d wymaga systematyczności od pacjenta
e  brak możliwości monitorowania np w przypadku krwotoku
*
I/22b
Trudności w zastosowaniu nowych leków przeciwkrzepliwych:
a) brak leku znoszącego efekt przeciwkrzepliwy
b) krótki czas działania więc nie można pominąć dawki
c) nie trzeba monitorować efektu przeciwkrzepliwego
d) prawidłowe A + B
e) prawidłowe A, B, C
*
I/23  Wskazania do próby wysiłkowej:
a) duże  prawdopodobieństwo zwężeń w tętnicach wieńcowych
b) pośrednie prawdopodobieństwo zwężeń w tętnicach wieńcowych,
c) nieobecność w EKG zmian uniemożliwiających interpretację próby wysiłkowej
d) A + B
e) A + C
*
I/24 Jakie badanie u chorego z podejrzeniem choroby wieńcowej z ryzykiem pośrednim:
a proba wysilkowa
b koronarografia
c bez badan
…...
*
I/25 Jakie badania wykonasz u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym
a. lipidogram
b. glukoza
c. badanie ogólne moczu
d. kreatynina.
e. Kombinacje
*
I/26 Przyczyny fałszywie dodatniej próby wysiłkowej:
a) zespół wypadania płatka zastawki mitralnej,
b) niedokrwistość,
c) niedoczynność tarczycy
d) hipokalemia
e) obniżenie odcinka ST w EKG spoczynkowym
A wszystkie,
B 1,2,4
C 1,2,3
D 2 i 4
E żaden
*
I/27 Jakie leki zmniejszają ból dławicowy (kombinacje) :
1. Morfina,
2. B-bloker,
3. Ca-blloker,
4. nitraty
5. ACE-I

II  Choroby układu oddechowego

II/01 Co może zatrzymać proces uszkodzenia płuc w POCHP - do wyboru różne leki wziewne i zaprzestanie palenia tytoniu
Co daje udokumentowana poprawę w leczeniu POChP
a. LAMA
b. LABA.
C. SABA
d. zaprzestanie palenia
*
II/02 Pacjent na POChP z FEV1 55%, pól roku termu był hospitalizowany z powodu zaostrzenia choroby,męczy się po przejściu (?) 100 metrów – należy przypisać do odpowiedniej grupy  wg Gold.
*
II/03 Jakiego badania nie trzeba koniecznie wykonać pacjentowi przyjętemu do szpitala z powodu zaostrzenia (umiarkowanego zaostrzenia ?) POCHP :
a. Ekg
b. spirometria
c. gazometria
d. RTG k piersiowej
e. saturacja
*
II/04 Co stosujemy w profilaktyce gruźlicy
a) Izoniazyd 9 msc
b) Izoniazyd 3 msc
c) Ryfampicyne 9msc
d)  SM przez 9
e)  EMB ?
*
II/05 Przyczyny przesięku w opłucnej :
a. marskość wątroby (niewydolność wątroby ?)
b. niewydolność serca
c. niedoczynność tarczycy
d. zapalenie (zaciskające ?) osierdzia
e. zespół nerczycowy
*
II/06 Objawy w zespole obturacyjnego bezdechu sennego (kombinacje):
1. Nykturia
2. Zaburzenia  koncentracji i pamięci
3. Nadciśnienie tętnicze
4. Głośne chrapanie
…............
odpowiedzi :
kombinacje w/w
*
II/07 Etiologia zapalenia oskrzeli:
a. wirusy
b. Str. Pneumoniae
c. MSSA
d. MRSA
*
II/08 Antybiotyk stosowany w zapaleniu pluc streptococcus pneumonie
a amoksycylina
b penicylina
c ciprofloksacyna
*
II/09 IPF (idiopatyczne włóknienie płuc) – co ma najlepsza skuteczność 
a.GKS
b. cyklosporyna
c azotiopiryna
d. metotreksatd..
e. żadne
 *
II/10 Pytanie o astmę wysiłkową, wskaż prawdziwe :
a) występuje u osób z astmą i bez
b) najczęściej kilka minut po wysiłku,
c) szczególnie często u sportowców uprawiających dyscypliny zimowe na wolnym powietrzu
d) a i b prawdziwe
e) wszystkie  prawdziwe
*
II/11 Pacjent  chory na astme przyjmuje GKS w małej dawce i LABA , co nie pozwala na kontrole chororby, co robić?
a. odstawić GKS
b. Zwiększyć GKS
c. zwiększyć B-mimetyk
d. włączyć GKS po.
e dodać antyleukotriena
*
II/12 Pacjent z ciężkim zaostrzeniem astmy w domu kilka razy wdychał krótkodziałajacy bmimetyk bez  poprawy, w leczeniu szpitalnym zastosujesz :
 A. SABA i teofilinę,
B.LABA i teofilinę
C. SABA, GKS,
D.SABA, GKS i teofilinę
E. LABA i GKS
*
II/13 Astma aspirynowa-  jaki mechanizm?
a) Atopowa Ig-E zależna
b) Atopowa Ig-E niezależna
c) alergiczna, mechanizm komórkowy
d) Alergiczna z przeciwciałami
e) niealergiczna
*
II/14 Pacjentka wiek 70lat wcześniej nie hospitalizowana objawy zapalenia płuc tachypnoe, splatana przyjęta do szpitala, antybiotykoterapia- zastosujesz:
A amoksycylinę iv
B amoksycylinę z kw. Klaw. i.v
C amoksycylinę z w Kw. Klaw. Plus makrolid i.v
D amoksycylinę p.o
E amoksycylinę plus kw. Klas p.o
*
II/15 Krwawienie do pęcherzyków płucnych występuje w :
a. mikroskopowe zapalenie naczyń
b. ziarniniakowe zapalenie naczyń
c. eozynofilowe zapalenie naczyń
c. zapalenie naczyń Goodpastera
e. zapalenie naczyń Ig E S-H
*
II/16 Fałszywe o astmie:
a)obturacja na podstawie FEV;
b)obturacja zawsze jest odwracalna;
c)prawidłowy wynik spirometrii nie wyklucza astmy
*
II/17 Rak płuc niedrobnokomórkowy fałasz :
- leczy się chemia
- leczy się operacja i naświetlaniem
- stosuje się przeciwciała
- związany z paleniem
- Stanowi  powyżej 2/3 wszystkich nowotworów pluc
*
II/18 Rak drobnokomórkowy
a. stanowi mniej niż 20% neo pluc
b. leczy się chemioterapią
c. leczy się erlotynibem i gefitynibem jak ma receptory EGFR
d. prawidłowe aib
e. prawidłowe abc
*
III/19 W sarkoidozie z pow ww chłonnych, gorączką zmianami w płucach z pogorszeniem badań wydolnościowych układu oddechowego zastosujesz:
A NLPZ
B GKS
C. metotreksat

III  Choroby układu pokarmowego

III/01 W wrzodziejącym zapalenie]u jelita grubego  w przeciwieństwie do choroby Leśniowskiego i Crohna  częściej będzie:

A guz wyczuwalny palpacyjnie w jamie
brzusznej
B krwawienia
C zmiany okołoodbytowe
D zwężenia
E p- ciała ASCA

w CU czesciej zwezenia jelit
w L-C czesciej krwawienia
w CU guz w jamie brzusznej
zmiany okoloodbytowe czesciej w CU...

*
III/02  Zespół rakowiaka wskaż fałszywe
-Czerwona twarz
- zaparcia
-biegunki
- skurcz oskrzeli
*
III/03 Przy niedostępności (Co jest stosowane w Polsce ) preparatów bizmutu w eradykacji H.pylori oprócz amoksycyliny i IPP zastosujesz (jednokrotnego wyboru):
a)Klarytromycynę,
b)Metronidazol,
c)Klarytromycynę i Metronidazol;
d) Ofloksacynę;
e) Klarytromycynę z Metronidazolem
*
III/04 Które antybiotyki stosowane są w leczeniu rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego?
1. Metronidazol
2. Wankomycyna
3. Ciprofloksacyna
4.fidaksomycyna
odp. kombinacje
*
III/05 Niealkoholowe stłuszczenie wątroby kombinacje:
a najczęstsza przyczyna zespół metaboliczny 
b przebieg podobny jak w alkoholowej
c aby odróżnić od alkoholowej trzeba biopsje
…....
*
III/06 Czynniki ryzyka kamicy cholesterolowej (kombinacje)
1 starszy wiek
2 płeć żeńska
3 otyłość
4 zespol metaboliczny
5 leczenie fibratami
*
III/07 Jaki marker służy do monitorowania chorych na raka jelita grubego :
a) CEA
b) AFP
c) CA 19-9
d) CA 125
e) CA 15-3
*
III/08a Pilne wskazania  do endoskopii u chorego z zaparciami (kombinacje)
spadek masy ciała
gazy
krwawienie z dolnego odcinka pp
 niedokrwistość
*
III/08b Który objaw nie stanowi pilnego wskazania do kolonoskopii:
1. chudnięcie
2. krew w stolcu
3. zaparcie (?)
4. wzdęcie odp.
a) 1,2
b) 1,2,4
c) tylko 4
d) , e) kombinacje
*
III/09 Kiedy (zgodnie z wytycznymi z Atlanty) rozpoznasz ciężkie OZT
a. amylaza wzrost 10x,
b. niewydolność wielonarządowa powyżej 48h i martwica trzustki
c. SIRS
d prawidłowe bic
e. prawidłowe wszystkie
*
III/10 Naczyniak wątroby (kombinacje)
a) najczęściej mnogi
b) wykrywany przypadkowo
c) konieczne wykonanie biopsji
d) weryfikacja KT
*
III/11 Leczenie ostrego wzw C
*
III/12 Leczenie chorego z HCC (rak wątrobowokomórkowy ), ognisko 5 cm w marskiej wątrobie, bez rozsiewu
a) leczenie paliatywne
b) termoablacja
c) wstrzyknięcie etanolu
d) przeszczep wątroby
e) hemihepatektomia

IV Choroby układu wewnątrzwydzielniczego

IV/01 Nadciśnienie tętnicze występuje w następujących chorobach:
 1 zespół Cushinga 2 zespół Conna 3 choroba addisona 4 akromegalia.
Odp. :
A wszystkie
B 1,2
C 1,2,3
D 3,4
E w żadnym
*
IV/02a Od czego zależy wybór docelowego poziomu8 HBA1c:
 1. Wiek chorego
2. długość trwania DM
3 ciąża
Odp. kombiancje
*
IV/02b kryterium wyrównania cukrzycy zależy od (kombinacje):
1) wiek
2) ciąża
3) czas trwania choroby
4) choroby współistniejące
*
IV/03 W jaki sposob zroznicujesz cukrzyce typu I od typu II :
a. peptyd C
b. przeciwciała przeciwwyspowe
c stężenie insuliny
d a b c
e ai b
*
IV/04 Jaki lek na nadciśnienie tętnicze jest preferowany u osób z cukrzycą.
*
IV/05 Hipoglikemię i przyrost masy ciała obserwuje się po stosowaniu:
a pochodnych sulfonylomocznika
b  metforminy
c  akarbozy.
d prawidłowe a i b
e prawidłowe a,b i c
*
IV/06 Kryteria rozpoznania cukrzycy (kombinacje)
1 przygodna 200 + objawy
2 2x 126 mg/dl na czczo
3.w tescie OGTT powyzej 200
*
IV/07 Metforminę odstawisz jeżeli :
a. GFR <30
b. GFR <45
c. GFR< 60
d. GFR< 80
e. GFR ?
*
IV/08a Przesiewowe badanie w (pierwotnej?) niedoczynności tarczycy
- FT3
- FT4
-  przeciwciała
- TSH
*
IV/08b Jaki badanie przesiewowe w guzku tarczycy odp:
-TSH
- biopsja
- USG
*
IV/09
Tyreotoksykoza to:
a każda nadczynność tarczycy objawowa
b przedawkowanie l-Tyroksyny
c ciężka nadczynność tarczycy
d nadmiar hormonów tarczycy niezależnie od źródła
*
IV/10 Najczęstsza przyczyna  niedoczynności tarczycy
- ch. Hasimoto
- poamiodaronaowa
*
IV/11
Jakie przeciwciała rozstrzygające w ChGB
a. ATPO
b.aTG
c. anty=TSH-R
*
IV/12 Nadciśnienie tętnicze typowo występuje w:
1 zespol Cuchinga
2 zespół Conna
3 choroba Adissona
4 akromegalia
żadne z powyższych
kombinacje odpowiedzi.
*
IV/13 Choroba Hashimoto, wskaż fałszywe :
1 tarczyca boli
2 są obecne przeciwciała
3 niedoczynność
*
IV/14 Jakie badanie przesiewowe należy wykonać przy podejrzeniu hiperkortyzolemii
a. oznaczenie kortyzolu w porannej próbce moczu
b. oznaczenie ACTH
c. dobowy profil wydalania kortyzolu.
d. test z 1mg hydrokortyzonu
e. prawdilowe aib
*
IV/15 Czym leczyc napad tężyczki
a. glukolaktobionian wapnia.
b. CaCo3
c. witaminad3
d cynaklacet
*
IV16 Zespół nadmiaru androgenów u kobiet (1 odp):
a Z policystycznych  jajników
b Z Addisona
c Z Cushinga
d Z Cona
*
IV/17 Endokrynologiczne powikłania przewlekłej sterydoterapii to 
a) cukrzyca
b) wtórna niedoczynność nadnerczy
c) hipogonadyzm
d) a i b
e) a, b i c prawdziwe
*
IV/18 Pacjent przewlekle leczony prednizonem, gdy przestał zażywać jest słaby, ma nudności wymioty , co podać?
a) hydrokortyzon iv
b) prednizon
c) metyloprednizon
...............
 *
IV/19 Diagnostyka  (niezbędne badania do wykonania)
w chorobie Addisona.

V Choroby nerek i dróg moczowych:

V/01 Kiedy rozpoznasz schyłkową niewydolność nerek- jaki GFR:
a) <15
b)<30
c)<60
d)<45
.......
*
V/02a Kiedy można rozpoznać przewlekłą chorobę nerek:
a) objawy > 3 miesiące
b) GFR między 60-90
c) albuminuria
*
V/02b Kryterium główne rozpoznania  przewlekłej choroby nerek:
a. czas trwania ponad 3 miesiące
b. erytrocyturia
c. leukocyturia
*
V/03a Zespół nerczycowy nie występuje w:
A nefropatia IgA
B nefropatii cukrzycowej
 C nefropatii nadciśnieniowej
D submikroskopowe kłębkowe zapalenie nerek
E nefropatia toczniowa
*
V/03b Zespól nerczycowy występuje (kombinacje) w :
1 kłębuszkowe zapalenie nerek
2 chłoniaki nieziarnicze
3 zwężenie tętnicy nerkowej
4 zakrzepica żyły nerkowej
*
V/03c Zespół nerczycowy występuje w
a. zakrzepica ż nerkowej
B .nefropatia IGA
C. nefropatia nadciśnieniowa
D. nefropatia toczniowa
E
*
V/03d Co nie jest est przyczyną zespołu nerczycowego?
a) zakrzepica żyły nerkowej
b) nefropatia IgA
c) chłoniak ( ziarniczy albo nieziarniczy nie pamiętam)
d) chyba jeszcze było- kłębuszkowe zapalenie nerek
*
V/03e W zespół nerczycowym niema :
A. osteolizy
B. osteoporozy
C. osteosklerozy
D. złamań patologicznych E.bólow kości
*
V/04 Leczenie w zespole nerczycowym (kombinacje)
1 diuretyk pętlowy w lecz obrzęków
2 leczenie przeciwkrzepliwe u każdego
3 diuretyk tiazydowy
*
V/05 Wałeczki leukocytarne występują w:
1  odmiedniczkowe zapalenie nerek
2 śródmiąższowe zapalenie nerek
3  zapalenie pęcherza moczowego
4  nefropatia analgetyczna
kombinacje odpowiedzi
*
V/07 
Do triady Addisa (ostre kłębuszkowe zapalenie nerek ) należy- kombinacje:
1 zmiany w osadzie moczu
2 nadciśnienie tętnicze
3 niedociśnienie tętnicze
4 obrzęki
*
V/08 Wskazania do leczenia  nerkozastępczego w ostrek niewydolności nerek
1 obrzęk płuc,
2 mocznicowe zapalenie opłucnej albo osierdzia (nie pamiętam które było)
3 skaza krwotoczna
4 niedokrwistość
5 hiperkaliemia oporna na leczenie
6 encefalopatia
odpowiedzi kombinacje objawów.
*
V/09 Przejściowa albuminuria występuję :
a. miesiączka
b. wysiłek
c. długotrwałe przebywanie w pozycji stojącej
d. zakażenie pęcherza (ZUM ?)
e. sepsa
*
V/10a Nefropatia analgetyczna wskaż  fałszywe :
A częściej u mężczyzn (to fałsz częściej kobiety)
b. mała nerka
c może przejść w nowotwór
d aby powstała  trzeba przyjmować przez kilka lat NLPZ
*
V/10b W przebiegu nefropatii analgetycznej:
1. niedokrwistość hemolityczna,
2. zmiany w TK.
3. Nadciśnienie tętnicze
4 jałowa leukocyturia
kombinacja odpowiedzi
*
V/11 Zapalenie kłębuszków nerkowych fałsz
a częściej u mężczyzn
b po zakażeniu paciorkowcem
c często prowadzi do ciężkiej niewydolności nerek
d jałowa leukocytoza
e  występuje nadciśnienie
*
V/12 Zapalenie kłębuszków nerkowych występuje w przebiegu (kombinacje)
1  Wegener
2  Churg-Strauss
3 guzkowe zapalenie tętnic
…...
*
V/13 Jakie leczenie u pacjenta z rakiem prostaty z przewidywanym czasem przeżycia <10 lat i możliwością rozsiewu?
a radykalna prostatektomia
b leczenie hormonalne
c przezcewkowa resekcja
d brachyterapia
e nie nie robimy
*
V/14 Poznanym czynnikiem ryzyka rozwoju raka pęcherza moczowego jest
A otyłość
B palenie papierosów
C zakażenia układu moczowego
D Kamica układu moczowego
E ?
*
V/15
Zwężenie tętnicy nerkowej, diagnostyka- jakie badanie?
*
V/16 Przednerkowa niewydolnosc nerek przyczyny (kombinacje)
A krwotok
B niewydolnosc serca
C niewydolnosc watrony
D KZN

VI  Choroby układu krwiotwórczego

VI/01 Na jakiej podstawie rozpoznaje się chłoniaka nieziarniczego –
a. biopsja całego węzła chłonnego
b. trepanobiopsja
c CT
d PET
*
VI/02 Co jest rzadko zajęte w chłoniaku Hodgkina :
a. kości
b. macica
c. pierścień Waldeyera
d. nerki
*
VI/03 Jakie leczenie pierwszego wyboru w chłoniaku Hodgkina?
a) chemioterapia+ radioterapia
b) wysokodawkowana chemioterapia + auto-HCT
c) wysokodawkowana chemioterapia+ allo-hCT
........
*
VI/04 Odczynowa nadpłytkowość będzie w:
1 niedokrwistości z niedoboru fe
2 przewlekłym alkoholizmie
3 po splenektomii
4 w przebiegu nowotworów
 odp
A we wszystkich
B 1,2
C 1,2,3
D 3,
4E żadnym
*
VI/05 Leczenie fazy przewleklej w CML (przewlekłej białaczki szpikowe ) :
 A imatynib
B albo-HCT
C hydroksymocznik
…..
*
VI/06 Rozpoznanie wrodzonej skazy krwotocznej rozpoznasz na podstawie:
 A wywiadu rodzinnego
B krwawień do stawów
C podwyższonych wartości w przesiewowym badaniu parametrów krzepnięcia
D prawdziwe A i C
E na podstawie powyższych nie można rozpoznać skazy krwotocznej
*
VI/07 Małopłytkowość samoistna (kombinacje ?)
a u dorosłych najczęściej przewlekła
b krwawienia śluzówkowe
c przedłużające sie krwawienia miesiączkowe.
….
*
VI/08 Mikrocytoza wystąpi w:
a niedobór Fe
b niedokrwistość  chorób przewlekłych
c  niedobór B12...
….
*
VI/09 Niskie poziom żelaza  występuje w :
 a niedokrwistość  z niedoboru Fe
b niedokrwistość   syderoblastyczna

*
VI/10a W rozpoznaniu szpiczaka do kryteriów uszkodzenia narządów będą należały
1 hiperkalcemia
2 niewydolność nerek
3 anemia
4 zmiany kostne (złamania patologiczne )
odp
A wszystkie
B 1,2
C 1,2,3
D 4E żadne
*
VI/10b Kryteria rozpoznania szpiczaka mnogiego
a. ogniska osteolizy
b. ogniska osteosklerozy
c. złamania
d. ból kości
e. hiperkalcemia
*
VI/11 świąd skory występuje w (kombinacje)
1 czerwienica prawdziwa
2 ziarnica zlosliwa
3 przewlekla bialaczka eozynofiowa/ mastocytoza
*
VI/12 Lekiem w  lekkiej postaci choroby  von Willenbranda :
A desmopresyna
B czynnik VIII z chyba dużą ilością czynnika von Willebranda
C …
*
VI/13  W których chorobach występuje eozynofilia
a Przewlekła białaczka eozynofilowa
b Mastocytoza

VII  Choroby reumatyczne

VII/01 W toczniu rumieniowatym będą następujące zaburzenia hematologiczna oprócz
1 niedokrwistość chorób przewlekłych
2 niedokwistość z niedoboru żelaza
3 nadpłytkowość
4 leukopenia
5 limfopenia

odpowiedzi- kombinacje
*
VII/02
Najważniejszym lekiem w rocznie rumieniowatym jest
A Chlorochina
B GKS
C Metotreksat
D Leflunomid
E Cyklosporyna  
Cyklofosfamid ?
*
VII/03 Co jest w kryteriach rozpoznania rzs:
1) Ob.
2) CRP
3) Czas trwania
4) Przeciwciała ANA
Odpowiedzi do wyboru : a) 123,  b) 1,2  c) wszystkie etc
*
VII/04 Co nie jest brane pod uwagę w kryteriach rozpozania RZS
a) RF, ACPA
b) aNA
...........
*
VII/05  W którym zapaleniu naczyń wystepuje  kzn:
1. Wegenra
2. Churg Straussa
3. Mikroskopowym
4. Goodpasteure Schoenleina Henocha
*
VII/06 Ostry napad dny – co zastosujesz
a GKS dostawowo
b. kolchicyna
c. NLPZ
d allopurynol
kombinacje
*
VII/07
Rzeżączkowe zapalenie stawow – nieprawdziwe:
a. zapalenie wielostawowe
b. zapalenie pochewek sciegien i zapalenie skóry
c. często posiew ze stawu dodatni
d. rokowanie jest dobre
e. leczy się ceftriaksonem, cefotaksymemlub ciprofloksacyną
*
VII/08 ZSK wskaz fałszywe:
a zawsze trzeba sprobowac leczenia metotreksatem przed lecz. Biologicznym
b. w postaci osiowej LMPCh nie maja zastosowania, w obwodowej można sufosalazynę
c. zaczynać od leczenia NLPZ
d. leczenie biologiczne wlaczac przy nieskuteczności dotychczasowego leczenia
e. wszystkie prawdziwe
*
VII/09 Rumień guzowaty wystepuje w (kombinacje)
1 toczen
2 sarkoidoza
3 reaktywne zapalenie stawow
4 colitis ulcerosa
*
VII/10 W zespoole antyfosfolipidowym występuje  komb
1  niepowodzenia położnicze
2 skaza krwotoczna
3 zakrzepica żylna
4 zakrzepica tętnicza
5  zespół nerczycowy

VIII Choroby alergiczne

VIII/01 Pacjent z uczuleniem na jad błonkoskrzydłych, kilka sekund po ugryzieniu przez pszczołę duszność, obrzęk, co damy w leczeniu jako pierwsze
(wybór jak w pytaniu VIII/01 z jesieni 2013)
A. adrenalinę iv
B. adrenalinę im
C. hydrocortison iv
D. lek przeciwhistaminowy iv
E. GKS wziewnie
*
VIII/02 Sytuacja kliniczny 14 latka z epizodami pokrzywki, nawracające epizody bólu brzucha z wymiotami pierwszym badaniem będzie:
a. histaminę
c.  stężenie C4 i C1-INH
d. tiaminę
e poziom  IgE

IX Choroby zakaźne

IX/01 Antybiotyki , które stosuje si e w boreliozie:
a. Klarytromcyna i azytromycyna
b. Cefuroksym
c. Doksycyklina
d. Amoksycylina
*
IX/02 Nowotwory wskaźnikowe AIDS komb.
a. chłoniak burkita
b. miesak Kaposiego
c. rak szyjki macicy inwazyjny
d. chłoniak żołądka
*
IX/03
W jakim czasie powinno się podać antybiotyk w sepsie (ciężkiej ?) :
a.  do 24h
b. do 48h
c. do12h
d. do1h
e. do6h
*
IX/04 pytanie o tężec , wskaż prawdziwe :
a) w razie silnej spastyki można podać benzodiazepiny
b) w celu usunięcia bakterii z okolicy rany podajemy metronidazol
c) w celu złagodzenia przebiegu choroby podajemy antytoksynę i.m.
d) prawdziwe a i b
e) prawdziwe wszystkie
*
IX/05 Mononukleoza
a zakaźna ślina
b. powiększona wątroba i śledziona
c. śledziona może pęknąć
d. a i b
e a,b i c

X Toksykologia

X/01 Zatrucie muchomorem sromotnikowym wskaż fałszywe
a. Amatoksyna nie ginie w czasie gotowania
b. Niewydolność wątroby po kilku godzinach
c. Węgiel aktywny i płukanie żołądka w kilkanaście minut od spożycia
d. W ciężkim stanie tylko przeszczep wątroby.
*
X/02
W cięzkim zatruciu opioidami podasz:
a) atropina,
b) nalokson,
c) benzodiazepina
d) nie ma odtrutki
*
X/03 Działania niepożądane opioidów
(Pacjent przewlekle przyjmuje morfinę) :
a) nudności i wymioty
b) biegunka
c) zatrzymanie moczu
d) A+C
e) A,B,C
*
X/04 Zatrucie tlenkiem węgla
a. czerwona skóra
b. saturacja dobrą metodą diegnostyki
c. leczenie 100% tlenem
d. a i b
c. b i c
*
X/05 W zespole antycholinergicznym występuje :
1. Zwężenie źrenic
2. Bradykardia
3. sucha skóra
4. Zatrzymanie moczu
Odpowiedz-kombinacje

XI Różne

XI/01 W leczeniu bólu neuropatycznego stosuje się:
1.pregabalinę
2. Gabapentynę
3. karbamazepinę
4. kwas walproinowy
odpowiedzi-kombinacje :
*
XI/02
Które leki wywołują hipokaliemie :
1. leki przeczyszczające
2. Diuretyki petlowe i toazydowe
3. Spironolakton i eplerenon
4. Insulina
5. Beta2mimetyki
Odpowiedzi-kombinacje
*
XI/03 Co wchodzi na 1 cykl czynności resuscytacyjnych:
a) 15 uciśnięć i 1 wdech
b) 15 uciśnięć i 2 wdechy
c) 30 uciśnięć i 1 wdech
d) 30 uciśnięć i 2 wdechy
e) wszystkie są dopuszczalne
*
XI/04 Hiponatremię z hiperwolemią stwierdzisz w
1 SIADH
2 cukrzycy
3 niewydolność nerek
4 marskość wątroby
odpowiedzi-kombinacje :
A we wszystkich
B 1
C 2,3,4
D 3,4
E żadne
*
XI/05 Gazometria wskaż prawidłowe
*
XI/06 Nagłe zaczerwienie twarzy występuje w:
1 zespół rakowiaka
2 nadczynność tarczycy
3 guz chromochłonny
4  mastocytoza
odpowiedzi-kombinacje


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 27 odwiedzający (141 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=