EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  => ZBIORCZE OPRACOWANIE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH PES CHOROBY WEWNĘTRZNE Z SESJI JESIEŃ 2008r. DO JESIEŃ 2015r.
  => DO POBRANIA-testy z interny
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych WIOSNA 2019 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2016r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEN 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => STRONA Z TESTAMI PES+materiały dydaktyczne
  => MATERIAŁY OTRZYMANE OD ZDAJĄCYCH TEST INTERNA JESIEŃ 2009
  => SKANY TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => SKANY TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => EKG- CIEKAWA STRONA Z EKG
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015

Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2015r.  do pobrania tu ->protest-pes.pl.tl/DO-POBRANIA_testy-z-interny.htm
PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015


I Układ krążenia


I/01 W jakiej chorobie ciśnienie rozkurczowe obniżamy poniżej 85mmHg.

- DM

- PchN


I/02 Jaka profilaktyka IZW u chorego ze sztuczną zastawką mitralną przed bronchoskopią z pobraniem wycinków?

- żadna


I/03 Chory po zawale, PCI, z niewydolnością serca, DM, jakie leki do końca życia.

ASA, beta-bloker, ACEI, statyna, trimetazydyna, nitrat - kombinacje


I/04 Częstoskurcz nadkomorowy z wąskimi QRS jaki lek celem umiarowienia?

werapamil,

beta-bloker,

adenozyna

Amiodaron


I/05 Nadciśnienie tętnicze płucne, po pozytywnej ostrej próbie hemodynamicznej, jaki lek można włączyć?

a)b-bloker

b)ca bloker

c)pochodne prostacykliny

d)inhibtory PDE-5 (inhibitor fosfodiesterazy 5 )

e)antagoniscie endoteliny


I/06 Ile razy musi wzrosnąć CK i ALT, żeby trzeba było odstawić statynę?

- CK 5x, ALT 3x


I/07 Którzy pacjenci sa obciążenia duzym ryzykiem sercowo-naczyniowym:

a) z GFR <60 ml/min

b) z cukrzycą

c) z cholesterolem 70 mg/dl (1,8)

d)z ciśnienie tętniczym 155/100 mmHg

e) prawidłowe a+b


I/08 W których odprowadzeniach zawał ściany przedniej:

V1-V4

aVL,I

II,III,aVF

V5-V6

rV3-rV4


I/09 Skala Wellsa oceny prawdopodobieństwa klinicznego zakrzepicy żył głębokich nie uwzględnia

a częstotliwości rytmu serca

b niedowładu lub niedawnego unieruchomienia

c nowotworu złośliwego

d obrzęku całej kończyny dolnej

e obwód goleni większy o powyżej 3 cm w porównaniu z bezobjawową kończyną


I/10 Drożny otwór owalny PFO, wskaż nieprawdziwe:

a pierwszym objawem może być udar lub przejściowe niedokrwienie mózu

b sprzyja zatorowości skrzyżowanej

c u wszystkich należy zamknąć PFO

d po zabiegu zamknięcia zaleca się leczenie p-płytkowe przez 6 m-cy

e po zabiegu zaleca się profilaktykę IZW przez 6 m-cy


I/11 Leczenie trombolityczne w świeżym udarze niedokrwiennym mózgu bez przeciwskazań do fibrynolizy zastosujesz do:

a 2godz

b 4godz

c 6godz

d 8godz

e 9godz


I/12 U pacjenta rozpoznano poważne krwawienie związane z przyjmowaniem VKA. Stwierdzono INR-8. W postępowaniu należy:

a wstrzymać leczenie VKA

b podać wit K dożylnie

c podać rekombinowany czynnik VIIa (ewentualnie było PCC -czynniki kompleksu protrombiny) lub osocze świeżo mrożone

d a i b

d wszystkie prawdziwe


I/13 Chory po PCI ze stentem uwalniającym lek na podwójnej terapii p/płytkowej-na jaki okres czasu max można skrócić terapię 2 lekami p/płytk.u tego chorego(jeśli jest to wsk,)?:

A. 1 m-c

B. 3 m-ce

C. 6 m-cy

D. 9 m-cy

E. 12 m-cy


I/14 Ciasne zwężenie aorty – kiedy wykonać niezwłoczną operację?


I/15 Udar mózgu – do ilu godzin można leczyć trombolitycznie


I/16 U pacjenta prowadzono reanimację, podłączono defibrylator i zarejestrowano częstoskurcz komorowy, w tej sytuacji należy:

a podać adrenalinę

b podać B-bloker

c wykonać defibrylację

d podać amiodaron

e kontynuować rozpoczętą wcześniej RKO

I/17 Kiedy duże ryzyko sercowo=naczyniowe


I/18 Do jakiego LDL dążymy u osoby po zawale serca


I/19 Kiedy włączyć beta-bloker w niewydolności serca


I/20 W anginie Prinzmetala, wskaż nieprawdziwe

a występuje obniżenie odcinka ST-T

b bóle w klatce piersiowej występują między godz 24:00 a godz 6:00 rano

c rzadko prowadzi do zawału serca

d w leczeniu stosujemy Ca-blokery oraz azotany

e B-blokery są przeciwskazane

I/21 U pacjenta z podejrzeniem zatorowości płucnej niewysokiego ryzyka, ale z dużym jej prawdopodobieństwem, jeśli nie ma przeciwskazań do leczenia przeciwkrzepliwego zastosujesz:

a) oznaczysz d-dimery

b) podasz HNF, a następnie oznaczysz d-dimery

c) podasz HNF, a następnie wykonasz angioTK

d) ...


I/22 W którym przypadku zakwalifikujesz pacjenta do pilnej operacji ciasnej stenozy aortalnej:

a) objawy: omdlenia, duszność, dławica

b) EF < 50%

c) objawy w teście wysiłkowym

I/23 Od jakiej wartości w skali CHA2DS2VASc bedziemy stosowali przewlkłą antykoagulację (w odp prawidłowe 2 )


II Choroby układu oddechowego

II/01 Do wziewnych leków przeciwcholinergicznycj należą:

a) tiotropium

b) ipratropium

c) glikopyronium

d) a+ b

e) a+b+c


II/02Co to jest wskaźnik Tiffaneau?

- iloraz FEV1 i FVC (VC)


II/03 U jakiego chorego doustny GKS w POChP?

- zaostrzenie z hospitalizacją w zeszłym roku


II/04 W zapaleniu płuc wywołanym przez Mycoplasma pneumoniae :

a najczęściej występuja objawy zapalenia gardła i oskrzeli

b często występuje leukocytoza

c amoksycylina jest antybiotykiem I wyboru

d a i b prawdziwe

e wszystkie odpowiedzi prawdziwe


II/05 Przyczyną ARDS może być:

1) aspiracja tresci pokarmowej

2) sepsa

3) uraz wielonarządowy

4) stan po masywnym przetoczeniu preparatów krwi

a)1 b)1+2 c)1,2,3 d)2+3 e)wszystkie


II/05a ARDS może wystąpić w przebiegu:

a ostrym zapalenie trzustki

b) w zachłystowym zapaleniu płuc

c) po masywnych przetoczeniach

d) ...

e) kombinacje


II/06 Rak płaskonabłonkwy płuc

a stanowi 80% wszystkich nowotworów pluc

b lokalizuje się głównie w dużych oskrzelach

c słabo związany z paleniem tytoniu

d w leczeniu stosuje się chemioterapię

e wszystkie odpowiedzi nieprawdziwe


II/07 U kobiety w ciąży astma:

a)może ulec poprawie lub pogorszeniu

b)stosuje się GKS wziewne

c)stosujemy wyłącznie LABA

d)a+b

e)a+c


II/08 Pacjenta z nieciężkim płuc przyjęto do szpitala, zdecydowano o podaniu antybiotyku iv. Jaki antybiotyk należy podać:

a amoksycylina plus kwas klawulanowy

b ampicylina plus makrolid

c lewofloksacyna

d cefriakson

e cefuroksym


II/09 Do przyczyn krwioplucia należą z wyjątkiem

a. prawokomorowa niewydolność serca

b. zatorowość płucna

c. gruźlica

d. bakteryjne zapalenie płuc

e.rozstrzenie oskrzeli


II/10 Do objawów odmy prężnej należą:

a) sinica

b) tachykardia

c) duszność

d) hipotensja

kombinacje


II/11 Gruźlica prosówkowa – wybrać fałszywe


II/12 Astma w ciąży -jak leczyć, czy pogorszenie


II/13 Ostry nieżyt nosa i zatok przynosowych (kiedy do szpitala)


II/14 CU pacjenta z POCHP 2x w ciągu 3 tyg w stanie stabilnym oznaczono Pa02 i uzyskano wynik 65 mmHg orz 70mmHg, w takiej sytuacji domowe leczenie tlenem zastosujesz u pacjenta z

a nadciśnieniem płucnym

b czerwienicą

c zastoinową niewydolnością serca

d a + b + c

e w tej sytuacji nie jest wskazane domowe leczenie tlenem


II/15 W podejrezniu zap. płuc p. aerugonosa

a. ciprofloksacyna


II/16 Rozpoznanie mukowiscydozy (chodziło o to aby wskazać że najważniejszym badaniem jes oznaczenie poziomu Cl w pocie )


II/17 Gruźlica – leczenie wstępne jak długo iloma lekami (odp. 2 miesiące, 4 leki)


II/18 jaki antybiotyk zastosujesz u pacjenta z zapaleniem oskrzeli, który ma stwierdzone wcześniej rozstrzenie oskrzeli:

a)azytromycyne

b)kolistyne

c)cyprofloksacyne

d)amoksiklav

e)amoksycyline


II/19 Teofilina w leczeniu POCHP:

a jest lekiem 1 wyboru w leczeniu POCHP

b działa rozkurczająco na oskrzela silniej niż B2-mimetyki

c rzadko powoduje objawy niepożądane

d wskazane jest monitorowanie stężenia teofiliny w surowicy

e wszystkie stwierdzenia są prawddziwe


III Choroby układu pokarmowego


III/01 Co jest rzadko w ChLC?

- krwawienia

-przetoki


III/02 Następujący profil serologiczny HBeAg (+), HBeAg (+), anty HBcIgM (+) to:

a) ostre WZW typu B okres wczesny

b) ostre WZW typu B okres późny

c) nosiciel HBs

d) stan po szczepieniu

e) przebyte WZW B


III/03Przyczyną niedrożności porażennej może być:

1)mocznica 2)kwasica ketonowa 3)hiperkaliemia 4)hipokaliemia

a)1,2

b)1,2,3

c) wszystkie prawidłowe


III/04 Który z objawów współistniejących w przebiegu dyspepsji nie wymaga badania gastroskopowego (Które z poniższych objawów nie wymaga pilnej gastroskopii):

a)chrypka

b)niezamierzona utrata masy ciała

c)niedokrwistość

d)wyczuwalny opór w badaniu przedmiotowym jamy brzusznej

e)wszystkie wymienione są wskazaniami do gastroskopii


III/05 Jakie antybiotyki nie należą do antybiotykow 1-go wyboru w eradykacji Helicobacter pylori

A.Klarytromycyna

B.Amoksycylina

C.Lewofloksacyna

D.Tetracyklina

E.Metronidazol

D.


III/06 Który z wymienionych leków można zastosować w postaci biegunkowej zespołu jelita drażliwego (IBS)

A.Loperamid

B.Difenoksylat atropiny

C.Ryfaksymina

D.A i B prawidłowe

E.Wszystkie prawidłowe

F Adenozyna + Nikotynamid


III/07 Które leki nasilają chorobą refluksową przełyku

A.Teofilina

B.Azotany

C.Ca-blokery

D.Doustne środki antykoncepcyjne

E.Wszystkie wymienione

 

III/08 Które testy służą do stwierdzenia aktualnego zakażenia H. pylori:

1)ureazowy

2)oddechowy

3)antygen w kale

4)serologia z krwi

kombinacje mi.in a) 1,2,3


III/09 Podczas kolonoskopii wycięto 5 polipów gruczolakowych. Kolejną kolonoskopię należy wykonać po:

A. 1 roku,

B. 3 latach

C. 5 latach

D. 10 latach

E.żadna z powyższych


III/10 Jakie leki w ostrym WZW B


III/ 11 W zakażeniu Giardia lamblia

a zakażenie dwunastnicy i jelita cienkiego

b osoba zarażona jest zakaźna dla kontaktujących się z nią osób

c a i b prawdziwe

d rozpoznanie na podstawie badań serologicznych (stwierdzenia swoistych p-ciał)

e wszystkie odpowiedzi są prawdziwe


III/12 Przez jakie toksyny wywoływane jest rzekomobłoniaste zapalenie jelit – odp. C. difficile


III/13 W rzekomobłoniastym zapaleniu jelit zastosujesz nastepujące antybiotyki, z wyjątkiem

a fidaksomycyna

b klindamycyna

c wankomycyna

d metronidazol

e wszystkie antybiotyki są skuteczne w leczeniu rzekomobłoniastego zapalenia jelit
III/13 Ostra gastropatia krwotoczna występuje w następujących stanach klinicznych

a wstrząs

b mocznica

c uraz wielonarządowy

d a i b prawidłowe

e wszystkie prawidłowe


III/14 Wśród objawów przewlekłego niedokrwienia jelit wyróżniamy:

a bóle brzucha po spożyciu posiłku

b utrata masy ciała

c biegunka

d zaparcia

1.a+b

2.a+b+c

3.a+b+d

4.b+c

5.wszystkie objawy występują


III/15 W leczeniu zachowawczym ostrego zapalenia dróg żółciowych zastosujesz:

a dieta ścisła i nawodnienie iv.

b leki rozkurczowe oraz przeciwbólowe

c antybiotykoterapia (można zastosować ciprofloksacynę lub metronidazol)

d a i b prawdziwe

e wszystkie prawdziwe


III/16 Przy jakich alarmujących objawach wykonasz gastroskopię u chorego z dyspepsją.


IV Choroby układu wewnątrzwydzielniczego


IV/1 Do Izby Przyjęć zgłasza się chory z rozpoznaną nadczynnością tarczycy , zapaleniem płuc ( w stopniu lekkim lekkie), oraz z cechami przełomu tarczycowego ( opisano drżenia mięśniowe, pobudzenie, gorączka- chodziło o to aby domyśleć się że chodzi o przełom tarczycowy). Zastosujesz następujące leczenie dożylne (odpowiedzi kombinacje):

1- Tiamazol

2- Betabloker

3- Hydrokortyzon

4- Antybiotyk

Odpowiedzi rożne kombinacje w tym wg mnie prawidłowa :1+2+3+4


IV/02 Poamiodaronowa nadczynność tarczycy, typ II, prawdziwe:

- wole ze wzmożonym przepływem

- mechanizmem jest zwiększenie produkcji hormonów tarczycy i uszkodzenie tyreocytów

- leczymy GKS

 

IV/03 Na podstawie obrazu klinicznego wysunięto podejrzenie zespołu Cushinga,laboratoryjnie należy wykonać na początku,wybierz prawdziwe:

a stężenie kortyzolu w próbce moczu rano

b wydalanie dobowe kortyzolu z moczem

c stężenie kortyzolu w ślinie

d stężenie ACTH

e test hamowania deksametazonem


IV/04 We wtórnej nadczynności przytarczyc stwierdzisz

a niedobór parathormonu

b nadmiar 1,25(OH)2D3

c hiperkalcemię

d hiperfosfatemią

e wzrost białka Klotho


IV/05Pytanie o badania potwierdzające hiperaldosteronizm hiporeninowy )hiperaldosteronizmu pierwotnego ) , ale nie pamiętam jak dokładnie brzmiało (odp. Brak hamowania w teście z NaCl, brak hamowania w teście a kaptoprilem)

a. zmniejszenie aldosteronu

b. zwiększenie ARR

c.d.wymienione badania :brak hamowania przez bodźce fizj, leki


IV/06 Androgenizacja u kobiet – jakie choroby wywołuje (odp. PCO, z. Cushinga...)


IV/07 Które leki przeciwcukrzycowe zwiększają stężenie endogennej insuliny we krwi.


IV/08 Zawał u cukrzyka na metforminie – co zrobić (kombinacje insuliny i metforminy )


IV/09 Co będziesz suplementował we wtórnej niedoczynności nadnerczy

a. hydrokortyzon p.o

b. prednizon p.o.

c. fludrokortyzon

d. hydrokortyzon i.m.


IV/10 Kryterium ogólne wyrównania cukrzycy Hgb glikowana


IV/11 Choroba Graves-Basedova – jakie przeciwciała


IV/12 Stopa cukrzycowa – co występuje

a. martwica

b. owrzodzenia

c. uszkodzenie stawów i kości

c.d. mix odp.


IV/13 W leczeniu makrogruczolaka przysadki w leczeniu 1 rzutu zastosujesz:

a)resekcję przezklinową guza

b)leki dopaminergiczne

c)napromienianie przysadki

d)analogi somatostatyny

e)...


IV/14 Doustne leki przeciwcukrzycowe, które mogą wywoływać dolegliwości żołądkowo-jelitowe należą:

a) metformina

b)a GLP 1

c) akarboza

d) a+c

e) a+b+c


IV/15 Które stwierdzenia dotyczące leczenia pierwotnej niedoczynności tarczycy jest prawdziwe:

a lekiem podstawowym jest lewotyroksyna

b hormony tarczycy podajemy 2 x dziennie, po posiłku

c zaczynamy stosować hormony tarczycy od razu od dużych dawek

d w celu kontroli właściwej dawki oznaczamy fT4

e wszystkie odpowiedzi są nieprawdziwe


V Choroby nerek i dróg moczowych


V/01 Które spełnia kryterium AKI

- podwojenie kreatyniny w 48h


V/02 Wybierz fałszywe o chorobach serca w PChN:

a)ból dławicowy charakteryzuje się dużą swoistością

b)najczęstsza jest rozkurczowa niewydolność serca

c)najczęstszym zaburzeniem rytmu jest trzepotanie przedsionków

d)rzadko występuje niemy zawał serca

e)norma BNP wynosi od 500-1000


V/02 Wybierz fałszywe o ostrym kłębuszkowym zapaleniu nerek:

a) występuje 1-3 tygodnie po anginie paciorkowcowej

b) często występuje nadciśnienie tętnicze

c) sporadycznie przebiega bezobjawowo

d) obserwujemy białkomocz subnerczycowy

e) białkomocz może utrzymywać się przez kilka lat


V/03 W przebiegu zespołu nerczycowego stwierdzasz:

a)hiperkalcemię

b)hiperalbuminemię

c)nadczynność tarczycy

d)wskaźnik albumina kreatynina >2200

e)hipocholesterolemię


V/04 Niepowikłane ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek – wskaż fałszywe

a. Fluorochinolon

b.leczenie 10-14 dni;

c. jest to zakażenie krwiopochodne;


V/05W leczeniu zespolu nerczycowego zastosujesz

a gdy wydolne nerki rozpoczniesz od diuretyku tiazydowego

b diuretyk tiazydowy zastosujesz gdy GFR<30

c należy rutynowo stosować statynę

d należy rutynowo stosować leczenie przeciwkrzepliwe

e wszystkie odpowiedzi prawdziwe

c rutynowo stosujemy leczenie p-krzepliwe


V/06 Odmienności kardiologiczne u osób z PchN


V/07 Jakich leków nie zastosujesz w kolce nerkowej:

a) tramal

b) ibuprofen

c) furosemid

d) drotaweryna


V/09 Nefropatia analgetyczna:

a) małe nerki;

b) jałowa leukocyturia;

c) nadciśnienie tętnicze;

d)niedokrwistość hemolityczna


V10 Nefropatia IGA

ile % ma krwiomocz?ile % ma podwyższone IgA w surowicy?ile % ma HA?


V/11 Które wałeczki w moczu nie mają znaczenia klinicznego

1.ziarniste

2.szkliste

3.leukocytowe

4.erytrocytowe

5.nabłonkowe


VI Choroby układu krwiotwórczego


VI/01 ITP (pierwotna małopłytkowość immunologiczna )- czym nie leczymy w ciąży?

- surowica anty-D

Odp prawidłowa – interferon


VI/02 W małopłytkowosci pierwotnej (ITP) u kobiety w ciąży nie zastosujesz:

a)GKS

b)splenektomii

c)IVIG

d)cyklosporyny

e)anty-D


VI/03 W leczeniu preparatami żelaza, wybierz prawidłowe:

a wchłania się w żołądku

b hemochromatoza jest wskazaniem do suplementacji żelaza

c retikulocyty wzrastają po 2 dobie stosowania żelaza

d zaleca się 400mg żelaza elementarnego ne dobę

e hemoliza jest przeciwskazaniem do suplementacji żelaza

c


VI/04 Gdzie stwierdzisz limfopenie <1000

wzw b

mononukleoza

hiv

pbl?

Szpiczak?


VI/05 W szpiczaku plazmocytowym występuje:

A.zwiększone stężenie prawidłowych immunoglobulin

B.zmniejszone stężenie kwasu moczowego

C.zmniejszona aktywność LDH w surowicy

D.Hiperkalcemia

E.zmniejszone stężenie CRP


VI/06 Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 wystepuje w następujących sytuacjach, z wyjątkiem:

A.Alkoholizm

B.Stan po resekcji jelita krętego

C.Przewlekłe zapalenie trzustki

D.gammapatia IgM

E.Choroba Leśniowskiego i Crohna


VI/07 Co nie należy do objawów leukostazy:

a)zaburzenia świadomości

b)bóle głowy

c)nadciśnienie tętnicze

d)zaburzenia widzenia

e)priapizm


VI/08 Przewlekła białaczka szpikowa – prawidłowe – odp. Chromosom Ph


VI/09 Hodgkin – co występuje/nie występuje


VI/10 Leczenie CML w ciąży


VI/11 Cechy HUS


VI/12 Zespół antyfosfolipidowy

A. często z SLE

B. występują niepowodzenia położnicze

C.towarzyszy siność siatkowata

D. występuje skaza krwotoczna

E.?


VI/13 Choroba von Willenbranta


VI/14 Przetoczenia KKCz w stanach zagrożenia życia


VI/15 Co obserwujemy w DIC

spadek stężenia fibrynogenu


VII Choroby reumatyczne


VII/01 RF w RZS - czy można rozpoznać RZS na podstawie samego RF i czy RF jest kryterium koniecznym do rozpoznania RZS. (RF w RZS czy jest konieczny/czy wystarczy do rozpoznania )


VII/02 U pacjenta z astmą aspirynową wystąpił atak dny moczanowej. Co zastosujesz?

1)ibuprofen 2)GKS 3)allopurynol 4)kolchicyna

a)1,2,3,4

b)2,3,4

c)1,4

d)2,4

e)3,4


VII/03 Zapalny ból krzyża charakteryzują następujące cechy ,z wyjatkiem

a podstępny początek

b poprawa występuje po ćwiczeniach

c poprawa występuje po odpoczynku

d ból występuje w nocy

e ból zmniejsza się po wstaniu z łóżka

<45 (?)


VII/04 Występowanie p-ciala pANCA jest charakterystyczne dla:

a)ziarniniaka Wegenera

b)wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

c)autoimmunologicznego zapalenia wątroby

d)a+b

c)a+b+c


VII/05 W leczeniu twardziny układowej ograniczonej zastosujesz:

a)fizykoterapię

b)metotreksat

c)cyklofosfamid

d)a+b

e)a+b+c


VII/06 W chorobie zwyrodnieniowej stawów w zahamowaniu postępu choroby zastosujesz

a siarczan glukozaminy

b siarczan chondroityny

c diacereina

d piaskledyna

e zadnego z wymienionych nie zastosujesz


VII/07 Reaktywne zapalenie stawów występuje w przebiegu zakażenia

A salmonella

B shigella

C yersinia

D campylobacter

E wszystkie


VII/08 W guzkowym zapaleniu tętnic nie stwierdzisz

1. polimialgia

2. zapalenie nerwu strzałkowego (porażenie n. strzałkowego )

3. nadciśnienie tętnicze

4. bóle brzucha

5. plamica uniesiona


VII/09 W leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów bez niekorzytsnych czynników złego rokowania w leczeniu 1 rzutu zastosujesz:

a) GKS

b) metoreksat

c) NLPZ

d) sulfasalazynę

e) leki biologiczne


VII/10 W których jednostkach chorobowych występuje sztywność poranna:

a) polimialgia

b) łuszczycowe zapalenie stawów

c) RZS

d) ZZSK

e) kombinacje


VII/11 Co nie jest charakterystyczne dla ch. Stilla

- rumień w kształcie motyla na twarzy


VIII Choroby alergiczne


IX Choroby zakaźne


IX/01 Borelioza z Lyme,wskaż prawdziwe

1 objawem wczesnym występującym równoczesnie z rumieniem pełzającym jest zapalenie stawów

2 leczenie boreliozy trwa 7 dni

3 stwierdzenie przeciwciał bez wystąpienia objawów jest wskazaniem do leczenia

4 w wyniku zastosowanego leczenia jest ponad 90 procent wyleczeń

5 szczepienie zapobiega chorobie


IX/02 Acyklowiru nie zastosujesz w:

A.Ospie wietrznej

B.półpaścu

C.Opryszczce wargowej,

D.grypie

.we wszystkich w.w.


X Toksykologia


X/01 W zatruciu paracetamolem:

a)narządem krytycznym są nerki

b)stężenie substancji we krwi wykonujemy nie wcześniej niż po 4h

c)odtrutką jest N-acetylocysteina

d)b+c

e)a+b+c


XI Różne


XI/01 Jaka choroba nie należy do skaz naczyniowych

- z. Marfana

- Hemofilia A

- plamica starcza


XI/02 Które leki powodują zaburzenia żołądkowo-jelitowe

a metformina

b. leki inkretynowe

c. akarboza

d a i b

e a i c


Powyższe uwzględnia wszystkie materiały nadesłane przez Państwa do 24.10.2015 o 16:48

Proszę o analizę dotychczasowego testu i uwagi oraz uzupełnianie.


UWAGA!!!


Mam tu takie 2 pytania i proszę o pomoc :


VI/01 ITP (pierwotna małopłytkowość immunologiczna )- czym nie leczymy w ciąży?

- surowica anty-D


VI/02 W małopłytkowosci pierwotnej (ITP) u kobiety w ciąży nie zastosujesz:

a)GKS

b)splenektomii

c)IVIG

d)cyklosporyny

e)anty-D


Wiem, że jedno powinno dotyczyć ITP a 2-gie PBS proszę o pomoc !!!

Ostatnie komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od M, 26.10.2015, o 07:18 (UTC):
Odnosnie pyt o ktore pytal Pan na k24;z tego co pamietam to byli 1 pytanie,chodzilo o to aby nue dawac cyklosporyny ciezarnej.

Komentarz pochodzi od:25.10.2015, o 22:00 (UTC)
protest-pes
protest-pes
Offline

-----

Komentarz pochodzi od zol, 24.10.2015, o 14:48 (UTC):
U pacjenta prowadzono reanimację, podłączono defibrylator i zarejestrowano częstoskurcz komorowy, w tej sytuacji należy:
a podać adrenalinę
b podać B-bloker
c wykonać defibrylację
d podać amiodaron
e kontynuować rozpoczętą wcześniej RKO

Komentarz pochodzi od paulina, 24.10.2015, o 14:05 (UTC):
W zakażeniu Giardia lamblia
a zakażenie dwunastnicy i jelita cienkiego
b osoba zarażona jest zakaźna dla kontaktujących się z nią osób
c a i b prawdziwe
d rozpoznanie na podstawie badań serologicznych (stwierdzenia swoistych p-ciał)
e wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

Komentarz pochodzi od paulina, 24.10.2015, o 13:56 (UTC):
W rzekomobłoniastym zapaleniu jelit zastosujesz nastepujące antybiotyki, z wyjątkiem
a fidaksomycyna
b klindamycyna
c wankomycyna
d metronidazol
e wszystkie antybiotyki są skuteczne w leczeniu rzekomobłoniastego zapalenia jelit

Komentarz pochodzi od pesiak, 24.10.2015, o 12:52 (UTC):
Pyt. III/05 i III/14 są takie same
Pyt. III/04 i III/18 są takie same
Pyt. IV/14 takie pytanie było w poprzednich testach. U nas pytali o leki zwiększające stężenie endogennej insuliny
Pyt. V/08 i V/02 są te same
Pyt. V/06 - dystraktory: leczenie 10-14 dni; jest to zakażenie krwiopochodne;
V/10 dystraktory: małe nerki; jałowa leukocyturia; nadciśnienie tętnicze; niedokrwistość hemolityczna
VII/02 i VII/05 - te same
VI/10 i XI/01 - to samo pytanie o to, co nie należy do skaz naczyniowych.

Komentarz pochodzi od zzz, 24.10.2015, o 12:39 (UTC):
w postaci biegunkowej IBS w leczeniu stosujemy:
a)adenozyna+...
b)loperamid
c)rifaksymina
d)wszystkie

Komentarz pochodzi od pesiak, 24.10.2015, o 12:38 (UTC):
Pyt. VII/12
Jedna z odpowiedzi - rumień w kształcie motyla na twarzy
Pyt. I/04 - do wyboru był też amiodaron;
Pyt. I/16 i I/12 są takie same;
Pyt. II/07 i II/12 są takie same;
II/18 - takiego pytania nie kojarzę. To chyba było połączenie II/18 i II/15

Komentarz pochodzi od pesiak, 24.10.2015, o 12:29 (UTC):
Choroby układu krwiotwórczego - pyt. 1 - odpowiedź "interferon" jest do pytania czym leczymy przewlekłą białaczkę szpikową w ciąży, a nie ITP (to jest w pyt. 2)

Komentarz pochodzi od:24.10.2015, o 00:05 (UTC)
protest-pes
protest-pes
Offline

------

Komentarz pochodzi od eli, 23.10.2015, o 18:30 (UTC):
U pacjenta z podejrzeniem zatorowości płucnej niskiego ryzyka, ale z dużym jej prawdopodobieństwem, jeśli nie ma przeciwskazań do leczenia przeciwkrzepliwego zastosujesz:
a) oznaczysz d-dimery
b) podasz HNF, a następnie oznaczysz d-dimery
c) podasz HNF, a następnie wykonasz angioTK
d) ...

Komentarz pochodzi od m, 23.10.2015, o 18:07 (UTC):
W leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów bez niekorzytsnych czynników złego rokowania w leczeniu 1 rzutu zastosujesz:
a) GKS
b) metoreksat
c) NLPZ
d) sulfasalazynę
e) leki biologiczne

Komentarz pochodzi od m, 23.10.2015, o 17:00 (UTC):
U pacjenta z astmą aspirynową wystąpił atak dny moczanowej. Co zastosujesz?

1)ibuprofen 2)GKS 3)allopurynol 4)kolchicyna

a)1,2,3,4
b)2,3,4
c)1,4
d)2,4
e)3,4

Komentarz pochodzi od a., 23.10.2015, o 16:46 (UTC):
U pacjenta z POCHP 2x w ciągu 3 tyg w stanie stabilnym oznaczono Pa02 i uzyskano wynik 65 mmHg orz 70mmHg, w takiej sytuacji domowe leczenie tlenem zastosujesz u pacjenta z
a nadciśnieniem płucnym
b czerwienicą
c zastoinową niewydolnością serca
d a + b + c
e w tej sytuacji nie jest wskazane domowe leczenie tlenem

Komentarz pochodzi od pl., 23.10.2015, o 16:38 (UTC):
Teofilina w leczeniu POCHP:
a jest lekiem 1 wyboru w leczeniu POCHP
b działa rozkurczająco na oskrzela silniej niż B2-mimetyki
c rzadko powoduje objawy niepożądane
d wskazane jest monitorowanie stężenia teofiliny w surowicy
e wszystkie stwierdzenia są prawddziwe

Komentarz pochodzi od zo, 23.10.2015, o 13:18 (UTC):
Które stwierdzenia dotyczące leczenia pierwotnej niedoczynności tarczycy jest prawdziwe:
a lekiem podstawowym jest lewotyroksyna
b hormony tarczycy podajemy 2 x dziennie, po posiłku
c zaczynamy stosować hormony tarczycy od razu od dużych dawek
d w celu kontroli właściwej dawki oznaczamy fT4
e wszystkie odpowiedzi są nieprawdziwe

Komentarz pochodzi od zo, 23.10.2015, o 13:07 (UTC):
Które wałeczki w moczu nie mają znaczenia klinicznego
1.ziarniste
2.szkliste
3.leukocytowe
4.erytrocytowe
5.nabłonkowe

Komentarz pochodzi od zosia, 23.10.2015, o 12:53 (UTC):
Wśród objawów przewlekłego niedokrwienia jelit wyróżniamy:
a bóle brzucha po spożyciu posiłku
b utrata masy ciała
c biegunka
d zaparcia
1.a+b
2.a+b+c
3.a+b+d
4.b+c
5.wszystkie objawy występują


Komentarz pochodzi od sj, 23.10.2015, o 11:15 (UTC):
I/20
Wydaje mi się że w odpowiedziach nie było rVIIa, ale PCC (czynniki kompleksu protrombiny)

Komentarz pochodzi od ola, 23.10.2015, o 10:33 (UTC):
II/03 U jakiego chorego GKS w POChP?
- zaostrzenie z hospitalizacją w zeszłym roku

CHODZIŁO O STOSOWANIE GKS OGOLNOUSTROJOWO


Komentarz pochodzi od ola, 23.10.2015, o 10:16 (UTC):
I/10 U pacjenta rozpoznano krwawienie związane z przyjmowaniem VKA. Stwierdzono INR-8. W postępowaniu należy:
a wstrzymać leczenie VKA
b podać wit K dożylnie
c podać rekombinowany czynnik VIIa lub osocze świeżo mrożone
d a i b
d wszystkie prawdziwe


ISTOTNA INFORMACJA- w pytaniu chodziło o POWAŻNE krwawienie

Komentarz pochodzi od WOJ, 23.10.2015, o 08:08 (UTC):
---------------

Komentarz pochodzi od kas , 23.10.2015, o 07:35 (UTC):
W leczeniu zespolu nerczycowego zastosujesz
a gdy wydolne nerki rozpoczniesz od diuretyku tiazydowego
b diuretyk tiazydowy zastosujesz gdy GFR<30
c należy rutynowo stosować statynę
d należy rutynowo stosować leczenie przeciwkrzepliwe
e wszystkie odpowiedzi prawdziwe
c rutynowo stosujemy leczenie p-krzepliwe

Komentarz pochodzi od kas, 23.10.2015, o 07:25 (UTC):
Zapalny ból krzyża charakteryzują następujące cechy ,z wyjatkiem
a podstępny początek
b poprawa występuje po ćwiczeniach
c poprawa występuje po odpoczynku
d ból występuje w nocy
e ból zmniejsza się po wstaniu z łóżka

Komentarz pochodzi od eli, 23.10.2015, o 07:25 (UTC):
ARDS może wystąpić w przebiegu:
a ostrym zapalenie trzustki
b) w zachłystowym zapaleniu płuc
c) po masywnych przetoczeniach
d) ...
e) kombinacje

Komentarz pochodzi od kas, 23.10.2015, o 07:18 (UTC):
W leczeniu zachowawczym ostrego zapalenia dróg żółciowych zastosujesz:
a dieta ścisła i nawodnienie iv.
b leki rozkurczowe oraz przeciwbólowe
c antybiotykoterapia (można zastosować ciprofloksacynę lub metronidazol)
d a i b prawdziwe
e wszystkie prawdziwe

Komentarz pochodzi od eli, 23.10.2015, o 07:15 (UTC):
Do wziewnych leków przeciwcholinergicznycj należą:
a) tiotropium
b) ipratropium
c) glikopyronium
d) a+ b
e) a+b+c

Komentarz pochodzi od M, 23.10.2015, o 07:13 (UTC):
1. Zaburzenia gosp. Ca-Pi w PChN
co występuje we wtórnej nadczynności przytarczyc:
a. zmniejszony PTH
b. hiperkalcemia
c. zwiększone st. b. Klotho
d. hiperfosfatemia
e. duże st. wit. D
2. Co będziesz suplementował we wtórnej niedoczynności nadnerczy
a. hydrokortyzon p.o
b. prednizon p.o.
c. fludrokortyzon
d. hydrokortyzon i.m
3. Co oceni stan stan kortyzolemii
a. zwiększony kortyzol na czczo
b. zwiększony kortyzol w DZM
4. Potwierdzenie hiperaldosteronizmu pierwotnego:
a. zmniejszenie aldosteronu
b. zwiększenie ARR
c.d.wymienione badania :brak hamowania przez bodźce fizj, leki
5. zab. ż- j w leczeniu cukrzycy po:
a. metformina, b akarboza c GLP 1 d sulfonylomocznik mix odp
6. Stopa cukrzycowa
a. martwica
b. owrzodzenia
c. Zmiany kostno-stawowe
c.d. mix odp.
7 Niepowikłane OOZN
a. Fluorochinolon
8. W podejrezniu zap. płuc p. aerugonosa
a. ciprofloksacyna
Komentarz pochodzi od eli, 23.10.2015, o 07:08 (UTC):
Jakich leków nie zastosujesz w kolce nerkowej:
a) tramal
b) ibuprofen
c) furosemid
d) drotaweryna

Komentarz pochodzi od eli, 23.10.2015, o 06:58 (UTC):
W których jednostkach chorobowych występuje sztywność poranna:
a) polimialgia
b) łuszczycowe zapalenie stawów
c) RZS
d) ZZSK
e) kombinacje

Komentarz pochodzi od kamila, 23.10.2015, o 06:56 (UTC):
W anginie Prinzmetala, wskaż nieprawdziwe
a występuje obniżenie odcinka ST-T
b bóle w klatce piersiowej występują między godz 24:00 a godz 6:00 rano
c rzadko prowadzi do zawału serca
d w leczeniu stosujemy Ca-blokery oraz azotany
e B-blokery są przeciwskazane


Komentarz pochodzi od kamila, 23.10.2015, o 06:46 (UTC):
Ostra gastropatia krwotoczna występuje w następujących stanach klinicznych
a wstrząs
b mocznica
c uraz wielonarządowy
d a i b prawidłowe
e wszystkie prawidłowe

Komentarz pochodzi od zosia, 23.10.2015, o 06:36 (UTC):
Leczenie trombolityczne w świeżym udarze niedokrwiennym mózgu bez przeciwskazań do fibrynolizy zastosujesz do:
a 2godz
b 4godz
c 6godz
d 8godz
e 9godz

Komentarz pochodzi od M, 23.10.2015, o 05:18 (UTC):
1.Krwioplucie występuje za wyjątkiem:
a. prawokomorowa niewydolność serca
b. zatorowość płucna
c. gruźlica
d. bakteryjne zapalenie płuc
e.rozstrzenie oskrzeli
2.Zapalny ból krzyża
3. Reaktywne zapalnie stawów - co wywołuje
4. Choroba zwyrodnieniowa, co ma udowodnioną skuteczność z tzw wolno działąjących leków (wymienianka : diacereina, csirczan chondroityne, siarczan glukozaminy...)odp. żaden
3. w PChN :
a.rozkurczowa niewydolność serca
b. rzadko niemy zawał
c. cos o normie BNP (podana były nieprawidłowe wartości)
d. najczęstszym zab. rytmu jest częstoskurcz przedsionkowy
4. Pacjent z NS, po zawale , z cukrzycą, celem poprawy rokownia bedzie zażywał:
ACE-I, BB, azotan, ASA, Statynę , Trimetazydynę
mix odp.
5. Od jakiej wartości w skali CHA2DS2VASc bedziemy stosowali przewlkłą antykoagulację (w odp prawidłowe 2 )
6. Nefropatia IGA
ile % ma krwiomocz?ile % ma podwyższone IgA w surowicy?ile % ma HA?
7. obj. odmy prężnej: sinica, tachykardia, duszność, hipotensja: mix odpowiedzi

Komentarz pochodzi od M, 23.10.2015, o 05:01 (UTC):
1. Co obserwujemy w DIC
spadek stężenia fibrynogenu
2. Zespół antyfosfolipidowy
A. często z SLE
B. występują niepowodzenia położnicze
C.towarzyszy siność siatkowata
D. występuje skaza krwotoczna
E.?

Komentarz pochodzi od m, 22.10.2015, o 22:23 (UTC):
Co nie należy do objawów leukostazy:
a)zaburzenia świadomości
b)bóle głowy
c)nadciśnienie tętnicze
d)zaburzenia widzenia
e)priapizm

Komentarz pochodzi od eli, 22.10.2015, o 22:01 (UTC):
Doustne leki przeciwcukrzycowe, które mogą wywoływać dolegliwości żołądkowo-jelitowe należą:
a) metformina
b)a GLP 1
c) akarboza
d) a+c
e) a+b+c

Komentarz pochodzi od marta, 22.10.2015, o 21:55 (UTC):
W leczeniu makrogruczolaka przysadki w leczeniu 1 rzutu zastosujesz:
a)resekcję przezklinową guza
b)leki dopaminergiczne
c)napromienianie przysadki
d)analogi somatostatyny
e)...

Komentarz pochodzi od eli, 22.10.2015, o 21:50 (UTC):
Do objawów odmy prężnej należą:
a) sinica
b) tachykardia
c) duszność
d) hipotensja
kombinacje

Komentarz pochodzi od:22.10.2015, o 21:49 (UTC)
protest-pes
protest-pes
Offline

-----

Komentarz pochodzi od m, 22.10.2015, o 21:46 (UTC):
jaki antybiotyk zastosujesz u pacjenta z zapaleniem oskrzeli, który ma stwierdzone wcześniej rozstrzenie oskrzeli:
a)azytromycyne
b)kolistyne
c)cyprofloksacyne
d)amoksiklav
e)amoksycyline

Komentarz pochodzi od eli, 22.10.2015, o 21:40 (UTC):
W którym przypadku zakwalifikujesz pacjenta do pilnej operacji ciasnej stenozy aortalnej:
a) objawy: omdlenia, duszność, dławica
b) EF < 50%
c) objawy w teście wysiłkowym

Komentarz pochodzi od marta, 22.10.2015, o 21:37 (UTC):
Przyczyną niedrożności porażennej może być:
1)mocznica 2)kwasica ketonowa 3)hiperkaliemia 4)hipokaliemia

a)1,2
b)1,2,3
c) wszystkie prawidłowe

Komentarz pochodzi od eli, 22.10.2015, o 21:31 (UTC):
Do przyczyn chrypki zaliczamy:
a) niedoczynność tarczycy
b) miastenia
c) wziewne GKS
d) ...
e) kombinacje

Komentarz pochodzi od Woj, 22.10.2015, o 21:07 (UTC):
----

Komentarz pochodzi od a :-), 22.10.2015, o 21:01 (UTC):
Chory po PCI ze stentem uwalniającym lek na podwójnej terapii p/płytkowej-na jaki okres czasu max można skrócić terapię 2 lekami p/płytk.u tego chorego(jeśli jest to wsk,)?:
A. 1 m-c
B. 3 m-ce
C. 6 m-cy
D. 9 m-cy
E. 12 m-cy

Komentarz pochodzi od Woj, 22.10.2015, o 20:29 (UTC):
------------------

Komentarz pochodzi od Tomek, 22.10.2015, o 20:17 (UTC):
Acyklowiru nie zastosujesz w:
A.Ospie wietrznej B.półpaścu C.Opryszczce wargowej, D.grypie E.we wszystkich w.w.

Komentarz pochodzi od an, 22.10.2015, o 20:10 (UTC):
w leczeniu małopłytkowości immunologicznej u kobiety w ciąży nie zastosujesz
IVIG
sterydów
splenektomii
cyklosporyny
...

Komentarz pochodzi od AN, 22.10.2015, o 19:58 (UTC):
w I rzucie leczenia h.pylori nie zastosujesz :
amoksycylina
lewofloksacyna
klarytromycyna
tetracyklina
ostatnia odpowiedz, albo metronidazol albo wszystkie zastosujesz...Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 24 odwiedzający (109 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=