EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  => ZBIORCZE OPRACOWANIE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH PES CHOROBY WEWNĘTRZNE Z SESJI JESIEŃ 2008r. DO JESIEŃ 2015r.
  => DO POBRANIA-testy z interny
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych WIOSNA 2019 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2016r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEN 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => STRONA Z TESTAMI PES+materiały dydaktyczne
  => MATERIAŁY OTRZYMANE OD ZDAJĄCYCH TEST INTERNA JESIEŃ 2009
  => SKANY TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => SKANY TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => EKG- CIEKAWA STRONA Z EKG
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2017r.
TEST DO POBRANIA tu->protest-pes.pl.tl/DO-POBRANIA_testy-z-interny.htm

Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2017r.


ROZDZIAŁ I-  CHOROBY UKŁADU KRĄZENIA

rozd. 01 / NZK, REANIMACJA WSTRZĄS

01/I/17w Co należy zrobić po NZK w hipotermii z temp <30st
A. stwierdzic zgon
B. nie wykonywac defibrylacji do ogrzania powyzej 30st
*C. nie podejemować RKO do ogrzania powyzej 35st
D. nie podawac adrenaliny do ogrzania powyzej 30st
E. b i d

rozd. 01 / ZABURZENIA LIPIDOWE

 02/I/17w  Wskaż zdanie fałszywe odnośnie hipercholesterolemii rodzinnej:
A. choroba monogenowa
B. jedna z najczęstszych hiperlipidemii dziedzicznych
C. wywołana mutacją receptora LDL
*D. heterozygoty mają prawidłowy poziom cholesterolu
E. występują żółtaki prostowników palców ręki i ścięgien Achillesa

 03/I/17w Dyslipidemia aterogenna – jakie parametry lipidogramu są podwyższone:
*A. LDL
B. HDL
*C. TG
D. wszystkie
E. kombinacje


04/I/17w W której chorobie występuje hipertriglicerydemia: ostre zapalenie trzustki
a. cukrzyca
b. zapalenie trzustki
c. niewydolność nerek
d. niedoczynność tarczycy
e. zespół chylomikronemii
- kombinacje odpowiedzi


rozd. 01 / CHOROBA NIEDOKRWIENNNA SERCA DIAGNOSTYKA

05/I/17w Które badanie/badania obrazowe pozwoli potwierdzić zachowaną żywotność mięśnia sercowego w obszarze zmniejszonej kurczliwości u pacjenta po zawale serca:
A. scyntygrafia mięśnia sercowego
B. MRI
C. echo z dobutaminą
D. prawidlowe A i B
*E. wszystkie

06/I/17w W protokole diagnostycznym OZW z zastosowaniem troponiny o wysokiej czułości jej drugie oznaczenie wykonujemy w odstępie ilu godzin od pierwszego oznaczenia:
A. 1 h
*B. 3 h
C. 6 h
D. 12 h
E. żadne

07/I/17w  Pozasercowe przyczyny bólu w klatce piersiowej:
a. choroba wrzodowa
b. refluks
c. zawał płuca
d. odma
e. ?

rozd. 01 / CHOROBA NIEDOKRWIENNNA SERCA – LEKI

08/I/17w Który z poniższych leków nie należy do leków przeciwdławicowych I rzutu stosowanych w stabilnej chorobie wieńcowej:
A. azotany
B. beta-blokery
C. blokery kanału wapniowego
*D. trimetazydyna
E. wszystkie/żadne

09/I/17w Która z poniższych sytuacji klinicznych nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania azotanów:
*A. nadciśnienie tętnicze
B. ciężka stenoza aortalna
C. hipotensja
D. kardiomiopatia przerostowa
E. żadne

10/I/17w ACEI u chorych ze stabilną chorobą wieńcową u chorych z:
1 pchn
2 cukrzyca
3 niewydolność serca
4 nadciśnienie tętnicze
kombinacje odp

11/I/17w Do NOAC należy:
A. dabigatran
B. riwaroksaban
C. abciksimab
D. wszystkie
E. A i B prawidłowe

rozd. 01 / CHOROBA NIEDOKRWIENNNA SERCA – DŁAWICA PRINZMETALLA

12/I/17w Dławica Prinzmetala – wskaż prawidłową odpowiedź:
*A. ból występuje głównie w spoczynku, ale może go również wywołać wysiłek
B. występują obniżenia odcinków ST
C. często kończy się zawałem serca
D. leczymy beta-blokerami
E. żadne


rozd. 01 / CHOROBA NIEDOKRWIENNNA SERCA –PCI

13/I/17w Który z poniższych pacjentów z podejrzeniem OZW (NSTEMI ) wymaga wykonania pilnej koronarografii (< 2 h od przyjęcia):
A. pacjent we wstrząsie kardiogennym
B. pacjent z zagrażającą życiu arytmią
C. pacjent, który niedawno przebył zabieg PCI lub CABG
*D. A+B
E. wszystkie

rozd. 01 / EKG

14/I/17w Uniesienia odcinka ST w EKG spotykamy w następujących stanach klinicznych:
*1. zapalenie osierdzia
*2. hipotermia
3. hipokalemia
4. zatrucie glikozydami
5. Takotsubo
E. kombinacje

15/I/17w Do typowych cech zawału mięśnia sercowego w EKG nie należy:
(W ewolucji zmian w zawale serca w ekg nie występuje ?)
A. wysokie, spiczaste załamki T
B. patologiczne Q
*C. poszerzenie QRS
D. odwrócenie załamków T
E. brak progresji załamka R

16/I/17w Która z poniższych arytmii rzadko przebiega z poszerzeniem QRS:
A. częstoskurcz nadkomorowy z blokiem odnogi
B. pobudzenie dodatkowe pochodzenia komorowego
C. zespół preekscytacji
*D. migotanie przedsionków
E. częstoskurcz komorowy

Rozd. 01   /ARYTMIE

17/I/17w U pacjenta po ( ewentualnie w trakcie  ?) zawale serca z trwałym jednokształtnym częstoskurczem komorowym zastosujesz dożylnie:
A. lidokainę
B. sotalol
C. amiodaron
*D. wszystkie
E. żadne

 18/I/17w Wskaż zdanie fałszywe dotyczące AVNRT:
*A. występuje głównie u osób z chorobą organiczną serca
B. powstaje zwykle na drodze wolno-szybkiej
C. brak załamków P w EKG
D. dla osób nie wyrażających zgody na ablację można stosować beta blokery lub blokery kanału wapniowego
E. można wyleczyć ablacją drogi wolnej
 dobre efekty leczenia ablacją ?

19/I/17w Co robic w przypadku częstoskurczu nadkomorowego:
A. próba valsalvy,
B. masazy zatoki,
C. prowokacja wymiotow
D. zimna woda na twarz
E. wszystko

rozd. 01 / NADCIŚNIENIE TĘTNICZE a CIĄŻA

20/I/17w Do szczególnych wskazań do zastosowania ACEI nie należy:
A. białkomocz
B. cukrzyca
C. przewlekła choroba nerek
D. choroba wieńcowa
*E. ciąża


rozd. 01 / NADCIŚNIENIE TĘTNICZE DIAGNOSTYKA

21/I/17w Jakie wartości ciśnienia tętniczego w 24-godzinnym holterowskim pomiarze CTK uprawniają do rozpoznania nadciśnienia tętniczego:
A. > 140/90 mmHg
*B. > 130/80 mmHg
C. 120/70
D. 135/85
E. 140/90

 22/I/17w Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące rzekomego nadciśnienia tętniczego:
a. dobre w gabinecie, zle w domu
b. dobre w domu, zle w gabinecie
c. *podwyższone wartości ciśnienia tętniczego mierzone osłuchowo, do pomiarów należy zastosować technikę oscylometryczną ( u osób starzych ? )

rozd. 01 / WADY SERCA

23/I/17w Wskazania do wymiany operacyjnej zastawki w ciężkiej niedomykalności aortalnej:
A. wszyscy pacjenci objawowi
B. pacjenci bezobjawowi z LVEF < 50%
C. każdy pacjent z ciężką niedomykalnością aortalną wymaga operacji
*D. A+B
E. żadne

rozd. 01 / CHOROBA Bürgera

24/I/17w Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń – wskaż prawdziwe:
A. chorują głównie starsi mężczyźni ( powyżęj 50 tego roku życia )
B. niezwiązane z paleniem tytoniu
*C. za rozpoznaniem przemawia wędrujące zapalenie żył powierzchownych
D. należy wykonać biopsję zajętej tętnicy
E. żadne

rozd. 01 /  TĘTNIAK AORTY BRZUSZNEJ

25/I/17w Która choroba może być odpowiedzialna za powstawanie tętniaków aorty:
A. kiła
B. choroba Takayasu
C. olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
D. kombinacje
*E. wszystkie

rozd. 01 /ZATOROWOŚĆ PŁUCNA

26/I/17w W przypadku podejrzenia zatorowości płucnej wysokiego ryzyka w postępowaniu diagnostycznym:
A. angioTK
B. echokardiografia przezklatkowa
C. D-dimery
*D. A+B
E. wszystkie

rozd. 01 / LECZENIE PRZECIWKRZELIWE
27/I/17w Który z poniższych leków jest doustnym lekiem przeciwkrzepliwym niebędącym VKA:
1. warfaryna
2. abciksimab
3. rywaroksaban
4. dabigatran
A. 1, 2
*B. 3, 4
C. 2, 3, 4
D. inne kombinacje/żadne

28/I/17w Siarczan protaminy podasz w przypadku przedawkowania:
*heparyny niefrakcjonowanej

ROZDZIAŁ II-  CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO

rozd. 02 /ZATOKI, GARDŁO

29/II/17w W zapaleniu zatok przynosowych gdy uczulenie na penicyliny zastosujesz:
A. amoksycylinę z kwasem klawulanowym
B. makrolidy
C. fluorochinolony
*D. B lub C
E. wszystkie

rozd. 02 / POCHP-ROZPOZNAWANIE

30/II/17w U 40-letniego pracownika biurowego, który nigdy nie palił tytoniu, rozpoznano POCHP. W takim przypadku elementem dalszej diagnostyki powinno być wykonanie oznaczenia:
*A.  alfa-1-antytrypsyny
b. ceruloplazmina
c.

rozd. 02 / SPIROMETRIA

31/II/17w U pacjenta stosującego tiotropium lek ten należy odstawić przed spirometrią na co najmniej:
*A. 72 h
B. 48 h
C. 24 h
D. 12 h
E. 8 h

32/II/17w Przeciwwskazania do spirometrii
1. tetniak aorty
2. krwioplucie o nieznanej przyczynie
3. odma oplucnowa
4. zawal serca
kombinacje odp.

rozd. 02 / TLENOTERAPIA
33/II/17w Wskazania do wentylacji mechanicznej u pacjenta z zaostrzeniem POCHP:

A. kwasica oddechowa
B. PaCO2< 50 mmHg
C. ciężkie tachypnoe i duszność
D. A+C
*E. wszystkie

str.07 PES 2016 WIOSNA
34/II/17w U pacjenta z POCHP w trakcie domowego leczenia tlenem należy utrzymywać PaO2 w przedziale:
A. > 40 mmHg
*B. > 60 mmHg
C. > 80 mmHg
D. > 100 mmHg
E. żadne

 35/II/17w W przebiegu których stanów podanie pacjentowi tlenu zmniejszy sinice:
1. methemoglobinemia
2. wady sinicze serca
3. niewydolność serca
4. niewydolność oddechowa?
Do wyboru kombinacje ww

rozd. 02 / ASTMA LEKI

36/II/17w Pacjent z astmą oskrzelową stosuje doraźnie SABA częściej niż 2x/tydzień. Mimo to dolegliwości nie są dostatecznie opanowane. Logicznym krokiem w intensyfikacji terapii będzie: :
a. pozostawisz salbutamol doraznie
*b. wlaczysz GKS wziewny w malej dawce
c. wlaczysz GKS wziewny + LABA
d. wlaczysz tiotropium
e. wlaczysz samo LABA

rozd. 02 / ASTMA RÓŻNE

37/II/17w Napad astmy wywołać może:
A. wysiłek
B. zmiana temperatury otoczenia
C. silne emocje
D. niektóre leki (np. NLPZ)
*E. wszystkie

rozd. 02 / LEKI

38/II/17w Do objawów niepożądanych wziewnych beta-mimetyków należy/należą:
A. bradykardia
B. hipokalemia
C. drgawki
*D. B+C
E. wszystkie

39/II/17w Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące stosowania GKS w zaostrzeniach astmy:
A. GKS podajemy w niemal każdym – pomijając najłagodniejsze – zaostrzeniu
B. GKS podajemy ogólnoustrojowo
*C. nie należy przekraczać dawki 10 mg prednizonu na dobę
D. GKS stosujemy zazwyczaj 5-7 dni
E. jeśli leczenie p.o. trwa poniżej 3 tyg. nie trzeba stopniowo zmniejszać dawki

40/II/17w Preparat/preparaty o udowodnionej skuteczności w farmakologicznym leczeniu uzależnienia od nikotyny to:
A. leki stosowane w nikotynowej terapii zastępczej
B. bupropion
C. wareniklina, cytyzyna
D. kombinacje
*E. wszystkie

rozd. 02 / ZAPALENIE PŁUC
41/II/17w Co nie wchodzi w skład skali CURB-65:
A. splątanie
*B. gorączka
C. ciśnienie tętnicze
D. tachypnoe
E. mocznik

rozd. 02 /  SARKOIDOZA
42/II/17w Zespół Lofgrena w sarkoidozie – wskaż prawdziwe:
*A. obejmuje gorączkę, ból stawów, rumień guzowaty
B. źle rokuje
C. wymaga leczenia GKS
D. przebiega bez powiększenia węzłów chłonnych
E. żadne

rozd. 02 /  GRUŹLICA
43/II/17w W chemioprofilaktyce gruźlicy u pacjentów z grupy ryzyka stosujemy:
A. streptomycynę
B. etambutol
*C. izoniazyd
D. inne

44/II/17w OT w porównaniu do IGRA:
A. może być dodatni po BCG
B. nie pozwala rozróżnić zakażenia od nowego zachorowania
C. żadne
D. wykrywa prątki niegruźlicze

rozd. 02 / POCHP-NIKOTYNIZM
45/II/17w Leki o udokumentowanej skutecznosci w leczeniu uzaleznienia od tytoniu:
1. nikotynowa terapia zastepcza
2. cytyzyna
3. wareniklina
4. bupropion
Kombinacje ww

rozd. 02 / ZESPÓŁ NAKŁADANIA  ASTMA POCHP

46/II/17w Zespól nakładania astma i POChP co prawdziwe:
a. czy kryteria rozpoznania POChP i wywiad
b. poczatek po 30r.z
c. w leczeniu steryd wziewny i b- mimetyk
d. w spirometrii duza zmiennosc, ale FEV1/FVC<0,7rozd. 02 / ALERGICZNE ZAPALENIE PĘCZERZYKÓW PŁUCNYCH

47/II/17w W AZPP nieprawdziwe jest:
A. postać ostra ustęuje samoistnie
B. badaniem potwierdzającym jest spirometria
C. wywołuje ją narażenie na zgniłe siano


ROZDZIAŁ III -  CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO

rozd. 03 / H. PYLORI

48/III/17wTest urazowy w diagnostyce zakażenia H. pylori – wskaż prawdziwe:
A. jest testem nieinwazyjnym
*B. czułość i swoistość ok. 95%
C. IPP nie mają wpływu na jego wynik
D. inne...
E. żadne

rozd. 03 /  CELIAKIA

49/III/17w Dieta bezglutenowa polega na wykluczeniu produktów na bazie:
1. owsa
2. pszenicy
3. ryżu
4. jęczmienia
A. wszystkie
B. 1, 2
*C. 1, 2, 4
D. 2, 3, 4
E. kombinacje

rozd. 03 /  ZESPÓŁ JELIA DRAŻLIWEGO

50/III/17w U pacjentów z zespołem jelita drażliwego korzystne może być zastosowanie:
A. diety bezglutenowej
B. diety z małą zawartością FODMAP
C. diety bogatoresztkowej
D. ryfaksyminy
*E. wszystkie

rozd. 03 / WRZODIEJĄCE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO

51/III/17w W porównaniu z colitis ulcerosa w chorobie Leśniowskiego-Crohna częściej występują:
1. krwawienia
2. zwężenia
3. zmiany okołoodbytnicze
4. wyczuwalny guz brzucha
A. wszystkie
B. 1,2
*C. 2,3,4
D. inne kombinacje

rozd. 03 /  RZEKOMOBŁONIASTE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO

52/III/17w Która bakteria jest odpowiedzialna za rozwój rzekomobłoniastego zapalenia jelit:
 *Clostridium difficile

rozd. 03 / WĄTROBA-NIEWYDOLNOŚĆ

53/III/17w  U pacjenta z krwawieniem z żylaków przełyku lub żołądka podasz dożylnie:
A. terlipresynę
B. somatostatynę
C. oktreotyd
D. A+B
*E. wszystkie

54/III/17w Krwawienie z przewodu pokarmowego u człowieka z marskością wątroby, lekiem obniżającym ciśnienie tętnicze stosowanym w takiej sytuacji jest:
A. oktreotyd i terlipresyna
B. propranolol
C. adrenalina
D. Somatostatyna
E. A i D prawidłowe


rozd. 03 / TRZUSTKA

55/III/17w Ostre zapalenie trzustki – wskaż fałszywe:
*A. u 80% rozwinie się jałowa martwica trzustki
B. wskazane jest stosowanie całkowitego żywienia dojelitowego
C. u niektórych pacjentów konieczne jest zastosowanie antybiotyków
D. zwykle wywołane przez alkohol lub kamicę żółciową

rozd. 03 /  OBJAWY

56/III/17w Podwyższony poziom bilirubiny niesprzężonej (wolnej) jest charakterystyczny dla:
A. kamicy pęcherzyka żółciowego
*B. hemolizy wewnątrznaczyniowej
C. żółtaczki cholestatycznej
D. kombinacje
E. żadne

57/III/17w W jakich chorobach jelit wystepuje zapalenie tęczówki:
A. celiakia
B. choroba Leśniowskiego-Crohna
C. colitis ulcerosa
D. kombinacje
E. wszystkie


rozd. 03 / WZW

58/III/17w Ostre zapalenie wirusowe wątroby typu A – wskaż prawdziwe:
*A. nie ma leczenia przyczynowego
B. zakażenie głównie drogą krwi
C. często przebiega z żółtaczką
D. inne...

rozd. 03 / STŁUSZCZENIA WĄTROBY

59/III/17w Alkoholowe stłuszczenie wątroby charakteryzuje:
1. znacznie podniesiony poziom ALT
2. podniesiony poziom bilirubiny
3. podniesiony poziom GGTP
4. swoiste zmiany histopatologiczne
A. 1,2
B. 1,2,3
*D. tylko 3
E. inne kombinacje

rozd. 03 /  OBJAWY

60/III/17w Przyczyną nadciśnienia wrotnego może być każda poniższa choroba za wyjątkiem:
A. marskość wątroby
B. zakrzepica żył wątrobowych
*C. niewydolność lewokomorowa serca
D. WZW
E. inne...

61/III/17w W jakich chorobach nadciśnienie wrotne
a. alkoholowe zapalenie wątroby
b. ogniskowy rozrost guzkowy
c. zaciskające zapalenie osierdzia
d., e.?
- kombinacje odpowiedzi

rozd. 03 /  WĄTROBA-NIEWYDOLNOŚĆ

62/III/17w Samoistne bakteryjne zapalenie otrzewnej – wskaż prawdziwe:
*A. czasem jedyny objaw to gorączka lub encefalopatia
B. rozpoznajemy gdy liczba neutrofilii w płynie puchlinowym wynosi < 250/ul
C. zwykle przebiega z klasycznymi objawami zapalenia otrzewnej
D. inne...

rozd. 03 / PRZEWÓD POKARMOWY NOWOTWORY

63/III/17w Który z poniższych stanów chorobowych wątroby wymaga leczenia operacyjnego z uwagi na duże ryzyko transformacji nowotworowej:
A. naczyniak krwionośny
B. ogniskowy rozrost guzkowy
*C. gruczolak wątrobowokomórkowy
D. wszystkie
E. żadne

64/III/17w W raku jelita grubego-wybierz prawdziwe:
a. przy lokalizacji prawostronnej utajone krwawienie
b. w postaci zaawansowanej z przerzutami chemioterapia i leki ukierunkowane molekularnie
c. stosowanie ASA zwieksza ryzyko
d. A+B

rozd. 03 / CHOROBA LEŚNIOWSKIEGO CROHNA

65/III/17w W chorobie Leśniowskiego Crohna w przeciwieństwie do wrzodziejącego zapalenia częściej występują:
1. krwawienia
2. przetoki
3. wyczuwalny guz w jamie brzusznej
4. zmiany okołoodbytnicze.
Do wyboru kombinacje ww
 
ROZDZIAŁ IV-  ENDOKRYNOLOGIA

 
rozd. 04 / ENDOKRYNOLOGIA- HORMONY

66/IV/17w W diagnostyce różnicowej hiperprolaktynemii uwzględnisz wszystkie poniższe za wyjątkiem:
A. niewydolność wątroby
*B. nadczynność tarczycy
C. działanie leków antyhistaminowych (Cizapryd ?)
D. działanie neuroleptyków ( Pramazyna ?)
E. żadne


67/IV/17w Objawy akromegalii – wskaż fałszywe:
A. nadciśnienie tętnicze
*B. spadek masy ciała
C. cukrzyca
D. niewydolność serca
E. osteoporoza

68/IV/17w Endogenny zespół Cushinga ACTH zależny wskaż fałszywe :
A. może być spowodowany wydzielaniem ektopowym ACTH
*B. zwykle leczony farmakologicznie
C. zwykle leczony operacyjnie
D. inne...

69/IV/17w/a  Co będziemy obserwować w pierwotnej nadczynności przytarczyc
a. zmniejszenie PTH
b. hiperfosfatemię
c. hiperkalcemię
d. zmniejszenie fosfatazy zasadowej
e. Zmniejszone wydalanie wapnia z moczem

lub

69/IV/17w/b  Co jest objawem pierwotnej nadczynności przytarczyc:
a. hiperkalcemia
b. hiperfosfatemia
c. zmniejszone wydalanie wapnia z moczem
d. zmniejszona aktywność izoenzymu kostnego fosfatazy zasadowej
e. zmniejszone wydalanie fosforu z moczemrozd. 04 /  TARCZYCA – NIEDOCZYNNOSCI

70/IV/17w Pierwotna niedoczynność tarczycy – wskaż profil TSH/fT4: *wysokie TSH/niskie fT4


rozd. 04 /  TARCZYCA –TYREOTOKSYKOZA

71/IV/17w Zaznacz fałszywe:
a.poamiodaronowa nadczynnosć tarczycy może być na tle G-Basedow albo wola guzkowego
b.Typu I spowodowana jest nadmiarem jodu
c. Typu II spowodowana uszkodzeniem przez amiodaron
d.Typu II leczymy GKS
e.Jest bezwzględnym wskazaniem do odstawienia amiodaronu

rozd. 04 /  TARCZYCA  CHOROBA G-B

72/IV/17w Za rozpoznaniem choroby Gravesa-Basedowa przemawia:
A. obecność przeciwciał przeciwko receptorowi TSH
B. obrzęk przedgoleniowy
C. obecność przeciwciał anty-TPO
*D. A+B
E. wszystkie

rozd. 04 /  TARCZYCA  CHOROBA HASHIMOTO

73/IV/17w Choroba Hashimoto – wskaż prawdziwe:
*A. typowe przeciwciała anty-TPO
*B. może przebiegać z wolem
C. zawsze należy wykonać biopsję tarczycy
D. leczymy sterydami
E. kombinacje

rozd. 04 /  KRTYZOL
74/IV/17wOstrą niedoczynność kory nadnerczy należy leczyć podając:
*hydrokortyzon dożylnie

75/IV/17w Który objaw wystąpi w ostrej niewydolności kory nadnerczy:
a. spadek ciśnienia
b. wzrost ciśnienia
c. hiperglikemia
d. hiperkaliemia
e. hipernatremia

rozd. 04 /  NOWOTWORY

76/IV/17w Najlepszym badaniem wykonywanym celem potwierdzenia pheochromocytoma jest:
*poziom metoksykatcholamin w surowicy i moczu

rozd. 04 / CUKRZYCA a INNE CHOROBY

77/IV/17w Czynnik zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjenta z cukrzycą – wskaż prawidłową odpowiedź: hipertriglicerydemia

rozd. 04 / CUKRZYCA ROZPOZNAWANIE, BADANIA PRZESIEWOWE

78/IV/17w Dotychczas zdrowy, bezobjawowy 50-letni pacjent wykonał w ramach badań przesiewowych poziom glukozy w surowicy krwi żylnej – wynik 6,8 mmol/l (121 mg % ? )  Jakie dalsze postępowanie:
*A. OGTT
B. powtórzyć oznaczenie glukozy w krwi żylnej na czczo
C. glikemia przygodna
D. rozpoznać cukrzycę i włączyć leczenie

rozd. 04 / CUKRZYCA LADA

79/IV/17w Fałszywe o cukrzycy LADA
a. trzeba różnicować z typu 2
b. u dorosłych
c. tło immuno
d. nie trzeba leczyć insuliną
e?
rozd. 04 / CUKRZYCA LEKI

80/IV/17w Wskaż insulinę długodziałającą:
A. aspart
B. glulizynowa
C. lispro
*D. glargina
E. żadna


81/IV/17w  Wskaż zdanie nieprawdziwe na temat metforminy:
A. jest lekiem pierwszego rzutu w cukrzycy t.2
B. można ją łączyć z pochodnymi sulfonylomocznika lub insulinami
C. działa korzystnie na masę ciała
*D. może powodować hipoglikemię
E. jest przeciwwskazana w ciężkiej niewydolności nerek

82/IV/17w Leki inkretynowe – wskaż prawdziwe:
A. działają bezpośrednio na komórki beta trzustki uwalniając insulinę
*B. powodują zależne od glukozy wydzielanie insuliny z komórek beta-trzustki
C. inne…

rozd. 04 / CUKRZYCA TERAPIA, CELE TERAPII

83/IV/17w W której grupie pacjentów docelowy poziom hemoglobiny glikowanej powinien wynosić < 8.0%: *chorzy z zaawansowaną, wieloletnią cukrzycą z powikłaniami makroangiopatycznymi


rozd. 04 /  SIADH I ZABURZENIA ELEKTROLITÓW

84/IV/17w Hiperkalcemia występuje w:
A. zespole nerczycowym
*B. pierwotnej nadczynności przytarczyc
C. inne…

85/IV/17w Objawy tężyczki szybko opanujemy podając:
A. glukonolaktobionian wapnia dożylnie
B. węglan wapnia i witaminę D3 doustnie
C. w razie niedoboru magnezu – siarczan magnezu dożylnie
*D. A+C
E. żadne


ROZDZIAŁ V-  CHOROBY NEREK I DRÓG MOCZOWYCH

rozd. 05 /  AKI

86/V/17w Ostre uszkodzenie nerek – wskaż prawdziwe:
A. musi być spełnione kryterium zmniejszonej diurezy oraz podwyższona kreatynina
B. nerki zwykle są małe
C. zazwyczaj występuje niedokrwistość
*D. w przednerkowej niewydolności ciężar moczu zwykle jest duży

NERKI ZAPALENIA NIEINFEKCYJNE

87/V/17w Gwałtownie postępujące KZN – wskaż prawdziwe:
A. zwykle wtórne do infekcji dróg oddechowych
B. wymaga antybiotyków
*C. w chorobach z przeciwciałami ANCA
D. dobrze rokuje
E. Przebiega z zespołem nefrytycznym

88/V/17w Przewlekłe cewkowo śródmiąższowe zapalenie nerek – wskaż fałszywe:
A. leukocyturia
B. krwinkomocz
C. skąpomocz
D. białkomocz
E. alkaloza nieoddechowa
 lub
A. zespół nerczycowy
B. leukocyturia
C. PNN
D. nadciśnienie tętnicze

rozd. 05 /  KAMICA, KOLKA

89/V/17wKamica nerkowa – wskaż prawdziwe:
*A. kamica struwitowa – wyjałowienie moczu
B. kamica moczanowa – zakwaszanie moczu
C. opioidy nasilają kolkę nerkową
D. inne…


rozd. 05 /  UKŁAD MOCZOWY WADY WRODZONE

90/V/17w Zwyrodnienie wielotorbielowate nerek – wskaż fałszywe:
A. często nadciśnienie tętnicze
*B. często wielomocz
C. może przebiegać bezobjawowo
D. może wywołać ból lędźwiowy i krwiomocz
E. inne…
90/V/17w Gąbczastość rdzenia nerek – wskaż prawdziwe:
A. zwykle rozpoznawana w dzieciństwie
B. zwykle bez nadciśnienia tętniczego
C. wikła się kamicą nerkową i zakażeniami dróg moczowych
*D. B+C
E. żadne

rozd. 05 /  NOWOTOWRY

91/V/17w Rak nerkowokomórkowy - wskaż fałszywe:
*A. do typowych objawów należy hipokalcemia
B. zaawansowane postacie leczone są chemioterapią i lekami molekularnymi
C. inne…
inne propozycje :
B. alkaloza metabolizna
C. krwiomocz i krwinkomocz
D. podwyższona fosfataza zasadowa


rozd. 05 / NERKI- PCHN

92/V/17w Przewlekła choroba nerek – wskaż prawdziwe:
a. przerost prawej komory serca
b. wzrost laknienia
c. zwiekszenie HDL
*d. hiperfosfatemie
e. limfocytoze

93/V/17w Co zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe u chorych z PChN:
a) Hipertrigicerydemia
b) Zmniejszone napięcie układu współczulnego
c) niewydolność skurczowa prawej komory
d) L-karnityna?
e)

rozd. 05 /  INFEKCJE

94/V/17w W ZUM nieprawdziwe są:
A. Spadek eGFR
B. nykturia
C. krwinkomocz
D. leukocyturia


ROZDZIAŁ VI-  CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

rozd. 06 / NIEDOKRWISTOŚCI

95/VI/17w Niedokrwistosc z niedoboru zelaza
*A. Obnizona ferrytyna
B. Obnizone TIBC
C. Podniesione wysycenie transferyny

96/VI/17w Niedobór witaminy B12 występuje w przebiegu chorób:
1. choroba Leśniowskiego-Crohna
2. colitis ulcerosa
3. zespół rozrostu bakteryjnego
4. operacje jelita krętego
5. przewlekłe zapalenie trzustki
*A. 1,3,4,5
B. inne kombinacje

97/VI/17w W niedokrwistosci megaloblastycznej nie wystepuje:
a retikulocytopenia
b makrocytoza
c leukopenia
d malo wit b12
e nadplytkowosc -w odp. Oczywiscie kombinacje

98/VI/17w W niedokrwistosci hemolitycznej bedzie:
a. leukocytoza
b. maloplytkowosc
c. zmniejszenie ferrytyny
d. zmniejszenie tibc
e. zwiekszenie transferyny

 rozd. 06 / RÓŻNE

99/VI/17w a. W której chorobie rzadko dochodzi do powiększenia śledziony:
A. czerwienica
B. włóknienie szpiku
*C. zespół mielodysplastyczny
D. niedokrwistość hemolityczna

Lub :

99/VI/17w b. Powiekszenie sledziony gdzie nie wystepuje:
A. IZW
B. Niedokrwistosc hemolityczna
C. CML
D. Marskosc watroby
E. MDS

rozd. 06 /NADPŁYTKOWOŚĆ
100/VI/17w W której chorobie nie występuje nadpłytkowość:
*A. niedokrwistość z niedoboru B12
B. alkoholizm
C. niedokrwistość pokrwotoczna
D. inne...

rozd. 06 / BIAŁACZKI

101/VI/17w Przewlekła białaczka szpikowa – wskaż fałszywe:
A. występuje głównie u dorosłych
*B. brak chromosomu Filadelfia nie musi wykluczać rozpoznania
C. charakterystyczna jest leukocytoza z bazofilią oraz obecnością neutrofili ze wszystkich stadiów rozwoju
D. leczymy inhibitorami kinazy tyrozynowej
E. może wystąpić leukostaza i priapizm

rozd. 06 / ZIARNICA

102/VI/17w Chłoniak Hodgkina – wskaż fałszywe:
A. zazwyczaj dochodzi do powiększenia węzłów chłonnych nadprzeponowych
(węzły chłonne są niebolesne a ich powiększenie się nie cofa )
*B. charakterystycznym objawem jest nadpłytkowość
C. występuje gorączka która trwa 2 tygodnie bez cech infekcji
D. wszystkie są prawidłowe

rozd. 06 / RÓŻNE

103/VI/17w Wydłużone APTT obserwujemy w:
*A. hemofilii A
*B. chorobie von Willebranda
C. zespole antyfosfolipidowym
*D. DIC
E. kombinacje

104/VI/17w W zespole hemofagocytowym stwierdzisz podwyższone:
a) CRP
b) transferynę
c) fibrynogen
d) ferrytynę
e) trypsyna

rozd. 06 / HEMOFILIE

105/VI/17w Choroba von Willebranda – wskaż prawdziwe:
A. jedna z najczęstszych skaz płytkowych
*B. obserwujemy prawidłowy czas protrombinowy
C. nigdy nie ma krwawień dostawowych
D. inne...


106/VI/17w Pytanie o hemofilie A
a. choruja tylko kobiety
b. wydluzony czas protrombinowy
c. moga wystepowac krwawienia do miesni i stawów
d., e.?


rozd. 06 / DIC

107/VI/17w DIC – wskaż fałszywe:
A. małopłytkowość
B. obniżony poziom fibrynogenu
*C. obniżony poziom D-dimerów
D. wydłużone APTT
E. żadne

rozd. 06 / OBJAWY

108/VI/17w Przyczyną powiększenia śledziony nie jest:
A. zesp. MDS
B. CML
C. zakrzepica żyły wrotnej


ROZDZIAŁ VII-  CHOROBY  REUMATUCZNE

rozd. 07 / CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW

109/VII/17w Choroba zwyrodnieniowa stawów – wskaż prawdziwe:
A. ból występuje głównie w spoczynku
B. wysokie parametry stanu zapalnego
*C. ból głównie w czasie ruchu
D. inne...

rozd. 07 / OLBRZYMIOKOMÓRKOWE ZAPALENIE TĘTNIC

110/VII/17w  Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic – wskaż fałszywe:
*A. zajmuje prawie wyłącznie tętnice skroniowe
B. występuje głównie u osób w podeszłym wieku
C. może doprowadzić do ślepoty
d. z wyboru stosuje sie GKS
e. wskazane jest przewlekle ASA w malej dawce
w polowie przypadkow wspolistnieje z polimialgia reumatyczna ?


Rozd. 07 / RZS
Do niekorzystnych czynników rokowniczych w RZS należy: wysoki poziom RF/ACPA

111/VII/17w Co nie jest niekorzystnym czynnikiem rokowniczym w RZS branym pod uwage w planowaniu leczenia:
a. zajecie stawów rak
b. wczesne pojawienie sie nadzerek
c. wysokie miano RF
d. wysokie miano antyCCP
e. wszystkie sa brane pod uwage

112/VII/17w Celem szybkiego opanowania dolegliwości stawowych w świeżo rozpoznanym RZS podasz:
A. GKS
*B. metotreksat
C. infliksymab
D. A lub B
E. wszystkie
 leflunomid ?


rozd. 07 / ZAPALENIE SKÓRNO-MIĘŚNIOWE

113/VII/17w Do kryteriów rozpoznania zapalenia skórno-mięśniowego nie należy:
A. podwyższony poziom CK lub aldolazy
B. zmiany w badaniu histopatologicznym wycinka mięśniowego
C. cechy uszkodzenia mięśni w badaniu EMG
D. rumień heliotropowy
E. wszystkie należą

rozd. 07 / OBJAWY

114/VII/17w Która z poniższych chorób może zajmować stawy rąk:
1. RZS
2. łuszczycowe zapalenie stawów
3. chondrokalcynoza
4. dna moczanowa
A. tylko 1
B. 1,2
C. 1,2,3
D. inne kombinacje
*E. wszystkie

115/VII/17w Przyczyny zespołu płucno-nerkowego:
*ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (Wegenera)

116/VII/17w Które przeciwciała związane są z układowymi zapaleniami naczyń:
1. ANCA
2. ANA
3. przeciwciała antyfosfolipidowe
4. anty-GBM
A. tylko 1
B. 1,4
*C. 1,2,4
D. inne kombinacje
E. wszystkie

117/VII/17w Krwawienie do pęcherzyków płucnych występuje w następujących stanach:
A. zapaleniach naczyń związanych z ANCA
B. choroba Schonleina Henocha
C. choroba związana z przeciwciałami związanymi z błoną podstawną
D. A i B
E. wszystkie

rozd. 07 / DNA MOCZANOWA

118/VII/17w U pacjenta chorującego na dnę moczanową zastosujesz (celem zmniejszenia stezenia kwasu moczowego ):
*A. kolchicynę
*B. allopurynol
C. diuretyki
D. aspirynę
E. kombinacje

rozd. 07 / GUZKOWE ZAPALENIE TĘTNIC

119/VII/17w W guzkowym zapaleniu tętnic nie występuje:
A. porażenie nerwu strzałkowego
B. plamica uniesiona
C. nadcisnie tętnicze
*D. Kłębuszkowe zapalenie nerek
E. bóle stawów i mięśni

rozd. 07 / POLIMIALGIA
120/VII/17w  Lek pierwszego wyboru w polimialgii reumatycznej:
a. GKS doustnie
b. GKS dozylnie
c. NLPZ
d. metotreksat

rozd. 07 / SPONDYLOARTROPATIE
121/VII/17w  Spondyloartropatie seronegatywne – wskaż prawdziwe:
*występuje antygen HLA B27

rozd. 07 /  OSTEOPOROZA

122/VII/17w Przeciwskazania do stosowania do bisfosfonianów
Choroba wrzodowa
Przepuklina przeponowa
Brak możliwości przyjęcia pozycji siedzącej/pionowej przez 30min po spożyciu
 


ROZDZIAŁ IX-  CHOROBY  ZAKAŹNE

rozd. 09/ MONONUKLEAZA ZAKAŹNA

123/IX/17w Mononukleoza zakaźna – wskaż prawdziwe:
A. występuje leukopenia
B. przebiega bez powiększenia węzłów chłonnych
*C. śledziona może pęknąć
D. inne...

rozd. 09/ TĘŻEC

124//IX//17w Lekiem przeciwdrobnoustrojowym I rzutu w leczeniu tężca jest:
A. klindamycyna
*B. metronidazol
C. aminoglikozydy
D. cefalosporyny
E. żadne

rozd. 09/ BORELIOZA

124/VII/17w Borelioza – wskaż prawdziwe:
A. chorobę rozpoznajemy na podstawie dodatnich przeciwciał przeciwko Borrelii
B. leczenie antybiotykami trwa zazwyczaj 2 – 4 miesiące
*C. w leczeniu stosujemy amoksycylinę, doksycyklinę, makrolidy lub ceftriakson
D. inne...

rozd. 09/ WSTRZĄS SEPTYCZNY, SEPSA

125/VII/17w Wstrząs septyczny – w postępowaniu farmakologicznym należy najszybciej jak to jest możliwe podać:
A. antybiotyk
B. płyny
C. adrenalinę dożylnie
*D. A+B
E. wszystkie

ROZDZIAŁ X TOKSYKOLOGIA

rozd. 10 / ZATRUCIA
126/X/17w Zestawy lek-odtrutka, wskaż fałszywy:
A. opioidy – nalokson
B. benzodiazepiny – flumazenil
C. heparyna – protamina
*D. opioidy – fomepizol
E. metanol – etanol
lub


127/X/17w Wskaż fałszywe:
a. odtrutką dla paracetamolu jest n-acetylocysteina
b. odtrutką dla metanolu jest etanol
c. odtrutką dla diazepamu jest flumazenil
d. odtrutką dla atropiny jest fizostygmina
e. odtrutką dla opioidów jest fomepizol

128/X/17w Protamina znosi dzialanie:
a. heparyny
b. warfaryny, acenokumarolu
c. riwaroksabanu
d. dabigatranu
e. zadnego

ROZDZIAŁ XI RÓŻNE

rozd. 11  /  GAZOMETRIA
129/XI/17w Które z poniższych substancji mogą być przyczyną kwasicy metabolicznej:
1. glikol
2. salicylany
3. amfetamina
4. paracetamol
A. 1,2
B. 1,2,4
C. kombinacje
*D. wszystkie


rozd. 11  / LEKI
130/XI/17w Do leków przeczyszczających działających bezpośrednio na sploty nerwowe w ścianie jelita zaliczamy:
1. fosforany
2. bisakodyl
3. dokuzan sodowy
A. 1,2
B. 1,2,3
*C. tylko 2
D. tylko 1
E. żadne

131XI/17w W jakich sytuacjach nie musimy unikać nitratów:
a. ciężkie nadciśnienie tętnicze
b. choroby przebiegające z zawężeniem drogi odpływu lewej komory
c. zwężenie zastawki aortalnej
d. przyjęcie inhibitora fosfodiesterazy w ciągu ostatnich 24h
e

*- oznaczono odpowiedzi prawdopodobnie prawidłowe
Ostatnie komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od w, 22.03.2017, o 08:15 (UTC):
+++++++++++++

Komentarz pochodzi od AnRu, 20.03.2017, o 21:40 (UTC):
Opracowałam wszystko z myślą o kolejnych pokoleniach zdających. Gratulacje – mamy około 90 pytań 

KARDIOLOGIA - I

I/1.Co nie powoduje poszerzenie zespołu QRS
A. preekscytacja
B. migotanie przesionków
C. blok lewej odnogi
D. aberracja przewodzenia

I/2. Co należy zrobić po NZK w hipotermii z temp <30st
A. stwierdzic zgon
B. nie wykonywac defibrylacji do ogrzania powyzej 30st
C. nie podejemować RKO do ogrzania powyzej 35st
D. nie podawac adrenaliny do ogrzania powyzej 30st
E. b i d

I/3.Co robic w przypadku częstoskurczu nadkomorowego:
A. próba valsalvy,
B. masazy zatoki,
C. prowokacja wymiotow
D. zimna woda na twarz
E. wszystko

I/4. Wskaż fałszywe odnośnie AVNRT:
A. jest najczęstszym typem częstoskurczu nadkomorowego
b. typowo wystepuje w przebiegu chorób organicznych serca
c. w ekg nie widać załamków P
d. dobre efekty leczenia ablacją
e. dla osób nie wyrażających zgody na ablację można stosować beta blokery lub blokery kanału wapniowego

I/5. Co to jest nadcisnienie rzekome:
a. dobre w gabinecie, zle w domu
b. dobre w domu, zle w gabinecie
c. u starszych dobre dopiero w pomiarach aparatem oscylometrycznym

I/6. Co będzie pomocne w rozpoznaniu zakrzepowo-zarostowego zapalenia naczyń
a. palenie tytoniu
b. wiek powyżej 50 rż
c. zmniejszenie objawów po uniesieniu kończyny dolnej
d. zajęcie naczyń powyżej stawu kolanowego

I/ 7. Pytanie o hipercholesterolemię rodzinną
a. najczęstsza choroba monogenowa
b. dziedziczona autosomalnie dominująco
c. w postaci heterozygotycznej później występuje miażdżyca
d. najczęstszą przyczyną mutacja receptora LDL
e.?

I/8. W przebiegu jakich chorób będziemy obserwować hipertriglicerydemię
a. cukrzyca
b. zapalenie trzustki
c. niewydolność nerek
d. niedoczynność tarczycy
e. zespół chylomikronemii
- kombinacje odpowiedzi

I/9. Pozasercowe przyczyny bólu w klatce piersiowej:
a. choroba wrzodowa
b. refluks
c. zawał płuca
d. odma
e. ?

I/10. W przypadku podejrzenia zatorowości płucnej wysokiego ryzyka w postępowaniu diagnostycznym:
a)tomografia komputerowa
b) echo przezklatkowe
c) d-dimer
d) a lub b
e) prawdziwe a+b+c

Komentarz pochodzi od AnRu, 20.03.2017, o 21:33 (UTC):
cd.KARDIOLOGII

I/11. W jakich sytuacjach nie musimy unikać mitratów:
a. ciężkie nadciśnienie tętnicze
b. choroby przebiegające z zawężeniem drogi odpływu lewej komory
c. zwężenie zastawki aortalnej
d. przyjęcie inhibitora fosfodiesterazy w ciągu ostatnich 24h
e. b i c

I/12. Dyslipidemia aterogenna - jakie wyniki lipidogramu?
A. Podniesione TG
B. podniesione LDL
C. Podniesione HDL
D. prawdziwe A+B
E. prawdziwe A+B+C

I/13. Jakie leki w stabilnym jednokształtnym czestoksurczu komorowym w zawale serca:
amiodaron
lidokaina
sotalol
A+C
A+B+C

I/14. Co jest wskazaniem do pilnej (do 2 godz) koronarografii w NSTEMI:
1. cukrzyca
2. przewlekła choroba nerek
3. przebyte CABG lub PCI
4. niestabilność hemodynamiczna.
Trzeba było wybrać kombinacje ww
I/15. Po jakim czasie oznaczysz drugą troponinę w protokole szybkiego potwierdzenia NSTEMI:
a. po 30 minutach
b. po 1 godzinie
c. po 3 godzinach
d. po 6 godzinach
e. po 12 godzinach

I/16. Wskazania do operacji dużej niedomykalności zastawki aortalnej:
a. gdy są objawy
b. gdy nie ma objawów ale frakcja wyrzutowa lewej komory <50%
c. zawsze
d. tylko gdy jest poszerzona aorta
e. prawidłowe a+b

I/17. Uniesienie odcinka ST
1 zawał
2 zapalenie osierdzia
3 hipokaliemia
4 Takotsubo
kombinacje odp

I/18. ACEI u chorych ze stabilną chorobą wieńcową u chorych z:
1 pchn
2 cukrzyca
3 niewydolność serca
4 nadciśnienie tętnicze
kombinacje odp

I/19. W ewolucji zmian w zawale serca w ekg nie występuje:
a) spiczaste T
b) poszerzenie qrs
c) uniesienie odcinka ST
d) załamek q

I/20. W abpm z całej doby RR norma to poniżej:
a) 120/70
b) 130/80
c) 135/85
d) 140/90

I/21. Tetniak aorty moze opowstac w przebiegu:
a. chor. Takayasu
b. olbrzymiokomorkowego zapalenia tetnic
c. kile
d. A+B
e. A+B+C

I/22. Falszywe o olbrzymiokomorkowym zapaleniu tetnic:
a. izolowane zapalenie tetnicy skroniowej
b. w polowie przypadkow wspolistnieje z polimialgia reumatyczna
c. moze prowadzic do slepoty
d. z wyboru stosuje sie GKS
e. wskazane jest przewlekle ASA w malej dawce

Komentarz pochodzi od AnRu, 20.03.2017, o 21:21 (UTC):
II – PULMONOLOGIA
II/ 1. Celem tlenoterapii domowej jest prężność tlenu
A. 50mmHg
B. 60mmHg
C. 70 mmHg
D. 80mmHg
E. 90mmHG

II/2. Nieinwazyjna tlenoterapia w POChP, gdy:
a pCO2 powyzej 50mmHg
b kwasica
c utrzymujaca się niewydolnosc pomimo leczenia
D wszystkie

II/3. Pacjent z rozponaną astmą, przyjmuje salbutamol kilka razy w tygodniu z powodu objawów. Nie stosuje żadnego innego leczenia. Jakie będzie postępowanie:
a. pozostawisz salbutamol doraźnie
b. włączysz GKS wziewny w małej dawce
c. włączysz GKS wziewny + LABA
d. włączysz tiotropium
e. włączysz samo LABA

II/4. Ile najpóźniej przed spirometryczną próba rozkurczowa trzeba odstawić tiotropium
A. 3 dni
B. 2 dni
C. 24 h
D. 12 h
E. 6h

II/5. Leki o udokumentowanej skuteczności w leczeniu uzależnienia od tytoniu:
1. nikotynowa terapia zastępcza
2. cytyzyna
3. wareniklina
4. bupropion
Kombinacje ww

II/6. W przebiegu których stanów podanie pacjentowi tlenu zmniejszy sinicę:
1. methemoglobinemia
2. wady sinicze serca
3. niewydolność serca
4. niewydolność oddechowa?
Do wyboru kombinacje ww

II/7. Mężczyzna lat 40, nie palący, pracownik biura, rozpoznano POChP- jakie badanie zlecisz w diagnostyce
a. alfa 1 antytrypsyna
b. ceruloplazmina
c.

II/8. Napad astmy może wywołać
a.wysiłek
b.stres
c.dym tytoniowy
d.aspiryna
e.wszystkie

II/9. Zespół nakładania astma i POChP co prawdziwe:
a. czy kryteria rozpoznania POChP i wywiad
b. początek po 30r.ż
c. w leczeniu steryd wziewny i b- mimetyk
d. w spirometrii duża zmiennosć, ale FEV1/FVC<0,7
e.

II/10. W zapaleniu zatok przynosowych gdy uczulenie na penicyliny zastosujesz:
1 lewofloksacyna lub moksyfloksacyna
2 makrolid
3 amoksy z klawulanianem
kombinacje odp.

II/11. Przeciwwskazania do spirometrii
1. tętniak aorty
2. krwioplucie o nieznanej przyczynie
3. odma opłucnowa
4. zawał serca
kombinacje odp.


II/12. w chemioprofilaktyce gruźlicy stosujemy(jeden do wyboru):
a. izoniazyd
b. rifampicyna
c. streptomycyna


II/13 skala crub65 nie obejmuje
a) splątanie
b) tachypnoe
c) gorączka
d) mocznik
e) hipotonia

Komentarz pochodzi od AnRu, 20.03.2017, o 21:10 (UTC):
III – GASTROENTEROLOGIA

III/1. Dieta w zespole jelita nadwrazliwego
a bezglutenowa
b z ograniczeniem FODMAP
c bogatoresztkowa
d.wszystkie

III/ 2. Alkoholowe stluszczenie watroby, nieprawidlowosci w wynikach
a wzrost ALT
b wzrost GGTP
c wzrost bilirubiny
d a i c

III/3. Nadciśnienie wrotne powodują:
1. alkoholowe zapalenie wątroby
2. rozrost guzkowy wątroby
3. zakrzepica żyły głównej dolnej
4. zaciskające zapalenie osierdzia
Kombinacje odpowiedzi, prawidłowa - wszystkie

III/4. Co jest czynnikiem etiologicznym rzekomobłoniastego zapalenia jelit
-Clostridium difficile

III/5. W chorobie Leśniowskiego Crohna w przeciwieństwie do wrzodziejącego zapalenia częściej występują:
1. krwawienia
2. przetoki
3. wyczuwalny guz w jamie brzusznej
4. zmiany okołoodbytnicze.
Do wyboru kombinacje ww

III/6. Jaki lek zastosuje w krwawieniu z żylaków przełyku:
a. oktreotyd lub terlipresynę
b. adrenalina
c. somatostatyna
d. prawdziwe a+c
e. żadne z ww

III/7. Wybierz prawdziwe o teście ureazowycm H.pylorii
a. nie wymaga wykonania gastroskopii
b. czułość i swoistość 95%
c. różnicuje świeże i stare zakażenia
d.?
e?

III/8. Wskazania do leczenia operacyjnego ze wzg na ryzyko złośliwienia:
a. naczyniak wątroby
b. rozrost guzkowy wątroby
c. gruczolak watroby.
d. B+C
d. żaden

III/9. W leczeniu celiakii trzeba wykluczyć
a. pszenica
b. jęczmień
c. żyto
d. ryż
e. kombinacje

III/10. W jakich chorobach jelit występuje zapalenie tęczówki:
a. Lesniowski-C
b. wrzodziejące zap jelit
c. celiakia
d. A+B
e. wszystkie

III/11. W raku jelita grubego-wybierz prawdziwe:
a. przy lokalizacji prawostronnej utajone krwawienie
b. w postaci zaawansowanej z przerzutami chemioterapia i leki ukierunkowane molekularnie
c. stosowanie ASA zwiększa ryzyko
d. A+B
e?

III/12. żółtaczka z nadmiarem bilirubiny wolnej występuje:
1 kamica przewodowa
2 pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych
3 hemoliza
kombinacje odp

III/13. W WZW typu A prawdziwe:
a zakażenie głownie drogą krwiopochodną
b nie ma leczenia swoistego
c może być przewlekłe zapalenie wątroby

III/14. Samoistne bakteryjne zapalenie otrzewnej
a. może przebiegac tylko pod postacią gorączki lub nasilenia encefalopatii
b. antybiotyki w profilaktyce po incydencie
c. może przebiegać bezobjawowo

III/15. Do leków pobudzających sploty nerwowe w jelicie grubym należy (chodziło o pobudzające leki przeczyszczające):
A. fosforany
B. bisacodyl
C. dokuzan sodowy
D. A, B, C
E. A i B

Komentarz pochodzi od AnRu, 20.03.2017, o 21:02 (UTC):
IV- ENDOKRYNOLOGIA

IV/1. Osoba z glikemia na czczo 121, co robic:
a rozpoznac cukrzyce
b OGTT
c jeszcze raz glikemia na czczo

IV/2. W jakich schorzeniach będzie hiperprolaktynemia
a. guz przysadki
b. stosowanie neuroleptyków
c. stosowanie H2 blokerów
d. niewydolność nerek
e. choroba tarczycy
w odpowiedziach oczywiście kombinacje

VI/3. Co będziemy obserwować w pierwotnej nadczynności przytarczyc
a. zmniejszenie PTH
b. hiperfosfatemię
c. hiperkalcemię
d. zmniejszenie fosfatazy zasadowej
e. Zmniejszone wydalanie wapnia z moczem

IV/4. Która insulina jest długodziałająca:
A. Lispro
B. Glargina
C. Glulizyna
D. Aspart

IV/5. nadczynnosc tarczycy poamiodaronowa fałsz:
a. typ 1 to zwiekszona produkcja hormonów tarczycy
b. typ 2 to zwiekszone uwalnianie
c. typ 1 jest powodowany przez zbyt duza ilosc jodu
d. zawsze trzeba odstawic amiodaron

IV/6. Za rozpoznanie choroby Gravesa Basedowa jako przyczyny nadczynności tarczycy przemawia:
a. obecność wola
b. obrzęk przedgoleniowy
c. obecność przeciwciał przeciwko receptorowi dla TSH
d. prawdziwe b+c
e. wszystkie prawdziwe

IV/7. Który objaw wystąpi w ostrej niewydolności kory nadnerczy:
a. spadek ciśnienia
b. wzrost ciśnienia
c. hiperglikemia
d. hiperkaliemia
e. hipernatremia

IV/8. Endogenny zespół Cushinga ACTH zależny wskaż fałszywe
a. przyczyną może być ektopowe wydzielanie ACTH
b. metodą leczenia jest farmakoterapia

IV/9. W akromegalii nie będzie:
a. nadcisnienia
b. hiperlipidemii
c. chudnięcia
d. potliwości
e.

IV/10. Hashimoto-wybierz fałsz
a. może być z wolem
b. dla rozpoznania konieczna BAC
c. leczymy GKS
d. B+C
e. wszystkie

IV/11. Fałszywe o cukrzycy LADA
a. trzeba różnicować z typu 2
b. u dorosłych
c. tło immuno
d. nie trzeba leczyć insuliną
e?

IV/12. Mechanizm działania leków inkretynowych
a. zwiększają wydzielanie insuliny zależne od poziomu glukozy
b. zmniejszają wchłanianie zwrotne w cewkach
c. zwiększają bezpośrednio wdzielanie insuliny z wysp trzustkowych

Komentarz pochodzi od AnRu, 20.03.2017, o 20:52 (UTC):
V- NEFROLOGIA

V/1.Gąbczastość rdzenia nerek
a objawia się nadcisnieniem
b diagnozowana w dziecinstwie
d objawia się kamica i ZUM

V/2. Nabyta wielotorbielotwatosc nerek
a. objawia się krwiomoczem i krwinkomoczem
b. objawia się spadkiem GFR
c. objawia się zespołem nerczycowym
d.

V/3. Kamica- zaznacz fałszywe:
a. struwitowa- trzeba wyjałowić
b. moczanowa- trzeba zakwasić
c. nie zastosujesz leków opioidowych
d.
e.

V/4. W przewlekłym śródmiąższowym zapaleniu nerek nie występuje:
a niedokrwistość
b leukocyturia
c białkomocz
d alkaloza nieoddechowa
e. zespół nerczycowy

V/5. Rak nerki co nie występuje
a niedokrwistość
b krwinkomocz
c hiperkalcemia
d wzrost fosfatazy zasadowej
e zespól nerczycowy

V/6. W zaawansowanej przewleklej chorobie nerek stwierdza sie:
a. przerost prawej komory serca
b. wzrost laknienia
c. zwiekszenie HDL
d. hiperfosfatemie
e. limfocytoze


VI- HEMATOLOGIA

VI/1. Pytanie o hemofilię A
a. chorują tylko kobiety
b. wydłużony czas protrombinowy
c. mogą występować krwawienia do mięśni i stawów
d., e.?

VI/2. Podobne pytanie o chorobę von Hillebranda

VI/ 3. Co będzie w DIC
a. wydłużenie APTT
b. wzrost D-dimerów
c. spadek fibrynogenu
d. nadpłytkowość
e.?

VI/4. W niedokrwistości hemolitycznej będzie:
a. leukocytoza
b. małopłytkowość
c. zmniejszenie ferrytyny
d. zmniejszenie tibc
e. zwiększenie transferyny

VI/5. Niedokrwistość z niedoboru B12
1. Choroba Leśnieowskiego-Crohna
2. CU
3. Rozrost bakteryjny
4. Addison Biermer
Kombinacje.

VI/6. Niedokrwistość z niedobory żelaza
A. Obniżona ferrytyna
B. Obniżone TIBC
C. Podniesione wysycenie transferyny


VI/7. Chłoniak Hodgkina fałszywe:
A. Nadpłytkowość
B. Powiększają się węzły chłonne i nie zmniejszają
C.

VI/8. Do doustnych antykoagulantów niebedących antagonista wit K należy:
1.Dabigatran. 2. Warfaryna. 3. Abciksymab. 4. Rywaroksaban
A.1,2. B 1,2,3. C 1,4. D 1,3,4. E wszystkie

VI/9. Powiększenie śledziony gdzie nie występuje:
A. IZW
B. Niedokrwistośc hemolityczna
C. CML
D. Marskość wątroby
E. MDS

VI/10. Wybierz prawdziwe odnośnie przewlekłej białaczki szpikowej:
a. często występuje u dzieci
b. w obrazie morfologii krwii wystepują leukocyty na wszystkich stadiach rozwoju oraz bazofilia
c. niestwierdzenie chromosomu Philadelpia nie wyklucza PBSz
d. wszystkie prawdziwe
e. żadna nie jest prawdziwa

VI/11. Wzrost APTT występuje w:
a. w leczeniu heparyną drobnocząsteczkową
b. czynnik V Leiden
c. Hemofilia A
d. DIC
e. kombinacje

VI/12. W niedokrwistości megaloblastycznej nie występuje:
a retikulocytopenia
b makrocytoza
c leukopenia
d mało wit b12
e nadpłytkowość -w odp. Oczywiście kombinacje

Komentarz pochodzi od AnRu, 20.03.2017, o 20:43 (UTC):

VII – REUMATOLOGIA

VII/1. W celu szybkiego opanowania objawow w swiezorozpoznanym RZS
a GKS
b metotrexat
c leflunomid
d a lub b

VII/2. Co podajemy celem zmniejszenia steżenia kwasu moczowego
a. kolchicyna
b. allopurynol
c. GKS
d. NLPPZ
e. ?

VII/3. Jakie przeciwciała możemy obserwować w zapaleniach naczyń
a. przeciwko cytoplazmie neutrofilów
b. przeciwjądrowe
c. przeciwko błonie podstawnej
d. przeciwkardiolipidowe
e. kombinacje

VII/4. W ZZSK prawie u wszystkich
A. HLA B27

VII/5. Lek pierwszego wyboru w polimialgii reumatycznej:
a. GKS doustnie
b. GKS dożylnie
c. NLPZ
d. metotreksat

VII/6. Co nie jest niekorzystnym czynnikiem rokowniczym w RZS branym pod uwagę w planowaniu leczenia:
a. zajęcie stawów rąk
b. wczesne pojawienie się nadżerek
c. wysokie miano RF
d. wysokie miano antyCCP
e. wszystkie są brane pod uwagę

VII/7. W których chorobach zajęte są stawy rąk:
a. ŁZS
b. dna
c. chonrokalcynoza
d. RZS
e,? kombinacje


VIII - ROZNE

VII/1. Odtrutki który zestaw nieprawidłowy:
A. metanol – odtrutka etanol
B. fizostygmina – odtrutka atropina
C. opioidy – odtrutka fomepizol
d. benzodwuazepiny – odtrutka flumazenil

VII/2. Jaki antybiotyk zastosujesz w leczeniu tężca jeśli będą wskazania
a. penicylina
b. metronidazol
c. klindamycyna
d. cefalosporynę
e. klarytromycynę

VII/3. kwasica występuje w zatruciu:
1)etanol
2)metanol
3)amfetamina
4) paracetamol
kombinacje odp

VII/4. Protamina znosi dzialanie:
a. heparyny
b. warfaryny, acenokumarolu
c. riwaroksabanu
d. dabigatranu
e. zadnegoKomentarz pochodzi od Ania, 20.03.2017, o 07:29 (UTC):
W celiakii co zabronione:
1. jęczmień, 2. pszenica, 3. żyto, 4. ryż-kombinacje

W zespole nakładnia astma/POChP co prawdziwe:
a. początek po 30r.ż
b. w leczeniu steryd wziewny i b- mimetyk
c. w spirometrii duża zmiennosć, ale FEV1/FVC<0,7

Komentarz pochodzi od agata, 19.03.2017, o 09:10 (UTC):
46. Krwawienie do pęcherzyków płucnych występuje w następujących stanach:
A. zapaleniach naczyń związanych z ANCA
B. choroba Schonleina Henocha
C. choroba związana z przeciwciałami związanymi z błoną podstawną
D. A i B
E. wszystkie

46. Przeciwciała związane z zapaleniami naczyń to:
A. p/c p/w błonie podstawnej
B. p/c p/w cytoplaźmie neutrofilów
C. p/c p/w jądrowe
D. wszystkie
E. A i B prawidłowe

47. W ZUM nieprawdziwe są:
A. Spadek eGFR
B. nykturia
C. krwinkomocz
D. leukocyturia

48. W CŚZN nie występpuje:
A. zespół nerczycowy
B. leukocyturia
C. PNN
D. nadciśnienie tętnicze

49.W ostrej niedoczynności kory nadnerczy występuje:
A. niskie wartości ciśnnienia tętniczego

50. Wtórny zespół Cushinga zależny od ACTH prawdziwe jest:
A. leczymy operacyjnie
B. leczymy tylko farmakologicznie


Komentarz pochodzi od agata, 18.03.2017, o 22:21 (UTC):
30. Przeciwwskazaniem do spirometrii jest:
A. masywne niewyjaśnione krwiplucie
B. tętniak
C. zawał
D. żadne
E. wszystkie

31. W AZPP nieprawdziwe jest:
A. postać ostra ustęuje samoistnie
B. badaniem potwierdzającym jest spirometria
C. wywołuje ją narażenie na zgniłe siano

32. W zesple Loffglera prawdziwe jest:
A. źle rokuje
B. występuje rumień guzowaty, ból stawów, powiększenie węzłow chłonnych wnęk
C. zawsze trzeba leczyć sterydem

33. Hiperprolaktynemię powodują za wyjątkiem:
A. promazyna
B. cizapryd
C. nadczynnośc tarczycy
D. niewydolność wątroby

34. W teżcu lekiem przeciwdrobnoustrojowym który stosujesz pierwszego rzutu to:
A. amoksycylina
B. azytromycyna
C. metronadazol
D. fluorochinolon

35. W zapaleniu zatok w leczeniu zastosujesz, jeśli pacjent jest uczulony na penicylinę:
A. lewofloksacynę i moksyfloksacynę
B. augmentin
C. makrolidy
D. wszystkie
e. TYLKO a I c PRAWIDŁOWE

36. W skali CURB - 65 nie występuje:
A. wiek
B. splątanie
C. ciśienie tętnicze
D. gorączka
E. poziom mocznika

37. Makrocytoza nie występuje w :
A. CH. Addisona Bieermera
B. L-C
C. CU
D. zespole rozrostu bakteryjnego
E. po operacji bariatrycznej

38. CML:
A. występuje często u dzieci
B. nie można jej potwierdzić jeśli brak chromosomu Philadelfia
C. występuje leukopenia

39. W niedoborze witaminy B12 nie występuje:
A. reticulocytopenia
B. leukopenia z neutopenią
C. nadpłytkowość
D. podwyższone MCV

40. Przyczyną powiększenia śledziony nie jest:
A. zesp. MDS
B. CML
C. zakrzepica żyły wrotnej

41. W DIC występuje za wyjątkiem:
A. nadpłytkowość
B. podwyższone APTT
C. Obnizony fobrynogen
D. podwyższone D-dimer

42. APTT podwyższone jest w :
A. hemofilii A
B. leczeniu heparyną drobnocząsteczkową
C. a i B

43. W guzkowym zapaleniu tętnic nie występuje:
A. porażenie nerwu strzałkowego
B. plamica uniesiona
C. nadcisnie tętnicze
D. Kłębuszkowe zapalenie nerek
E. bóle stawów i mięśni

44. W zaostrzeniu astmy prawdziwe za wyjątkiem:
A.. zawsze poza lekkim
B. prednizon podajesz w dawce 10 mg/dobę
C. jak pacjent połyka można podawać doustnie
D. stosujesz około 5-7 dni
E. prawdziwe są wszystkie odp.

45. Młody pacjent, który pracuje w środowisku, gdzie palą papierosy, sam nigdy nie palił. Rozpoznano u niego POCHP. Należy sprawdzić u niego:
A. niedobór alfa 1 antytrypsyny

Komentarz pochodzi od agata, 18.03.2017, o 22:07 (UTC):
16. Zapalenie nadtwardówki występuje w:
A. celiaklia
B. L-C
C. CU
D. A, B, C
E. B i C

17. AVNRT nieprawdziwe jest:
A. jest najczęstszym typem częstoskurczu nadkomorowego
B. leczy sie beta blokerem, werapamilem, diltiazemem
C. powstaje najczęściej na podłożu choroby organicznej serca
D. zwykle brak załamka P

18. W celiakli nie wolno spożywać: 1. jęczmień 2. żyto 3. pszenica 4. ryż
A. tylko 1.
B. 1,2,3
C. 1 i 4
D. wszystkie
E. 1 i 2

19. Lekiem przeciwdławicowym I rzutu są wszystkie za wyjątkiem:
A. beta bloker
B. azotan krótkodziałający
C. Ca bloker
D. trimetazydyna
E.. wszystkie

20. Do leków pobudzających sploty nerwowe w jelicie grubym należy (chodziło o pobudzające leki przeczyszczające):
A. fosforany
B. bisacodyl
C. dokuzan sodowy
D. A, B, C
E. A i B

21. Uniesienie odc. ST nie występuje w :
A.hipokaliemia
B.zawał pełnościenny
C.zapalenie osierdzia
D.hipotermia

22. Zapalenie stawów rąk występuje w:
1.RZS 2.ŁZS 3.dna moczanowa 4.chondrokalcynoza
A.1 i 2
B. 1,2,3
C. 3,4
D.tylko 1
E.wszystkie

23. W chorobie Hodgkina nie występuje:
A. nadpłytkowość
B. węzły chłonne są niebolesne a ich powiększenie się nie cofa
C. występuje gorączka która trwa 2 tygodnie bez cech infekcji
D. wszystkie są prawidłowe

24. W mononukleozie występuje:
A. może pęknąć śledziona
B. węzły chłonne znikają do 2 tygodni
C. występuje limfopenia

25. Kwasica może występować w zatruciu następującymi substancjami: 1. metanol 2. etanol 3. paracetamol
4. amfetamina
A. wszystkie
B. 1 i 2
C. 1,2,3
D. żadne
E. 1,2,4

25. W świeżym zawale serca w stabilnym częstoskurczu komorowymmożna podać:
A. lidokaina
B. amiodaron
C. sotalol
D. tylko B i C
E. wszystkie

26.W raku nerki nie występuje:
A. hiperkalcemia
B. alkaloza metabolizna
C. krwiomocz i krwinkomocz
D. podwyższona fosfataza zasadowa

27. W zespole nakładania astmy i POCHP:
A. kryterium rozpoznania to objawy i wskaźnik Tiffeau <0,7 w próbie rozkurczowej
B. leczy się beta mimetykiem i GKS
C. początek choroby najczęściej przed 30 rokiem życia
D. prawidłowe są wszystkie
E. prawidłowe A i B

28. Pacjent z astmą przyjmuje SABA doraźnie kilka razy w tygodniu. W takiej sytuacji lekiem który powinien przyjmować:
A. GKS w małej dawce wziewnie
B. GKS doustnie

29. W RZS w celu szybkkiego opanowania objawów podajesz:
A. GKS
B. metotreksat
C. leflunomid
D. A i B
E. wszystkieKomentarz pochodzi od agata, 18.03.2017, o 21:05 (UTC):
1. Insuliny dlugodziałające to:
A. glulizyna
B. aspart
C. lispro
D. glargina

2. W kryteriach dermatomiositis występuje:
A. Podwyższony poziom LDH i aldolaza
B. rumień helitropowy
C. symetryczne osłabienie mięśni obręczy barkowej i biodrowej
D. zmiany typowe w elektromiogramie
E. wszystkie

3. Badaniem, którym możesz wykazać żywotność mięśnia sercowego po zawale jest:
A. scyntygrafia mięśnia sercowego
B. MRI
C. echo z dobutaminą
D. prawidlowe A i B
E. Prawidłowe A, B, C

4. W NSTEMI koronarografię w trybe pilnym wykonasz w:
A. cukrzycy
B. Przewlekłej Chorobie nerek
C. w niestabilności hemodynamicznej
D. po CABG
E. po PCI

5. W akromegalii występują wszystkie za wyjątkiem:
A. NT
B. wzmożona potliwość
C. podwyższony poziom triglicerydów
D. chudnięcie
E. cukrzyca

6. Nadciśnienie wrotne może występować we wszystkich stanach za wyjątkiem:
A. zaciskające zapalenie osierdzia
B. zakrzepica żyły głównej dolnej
C. ogniskowe rozrost guzkowy

7. Zmianą wymagającą bezwzględnego usunięcia ze względu na ryzyko transformacji nowotworowej jest:
A. gruczolak wątroby
B. naczyniak wątroby
C. ogniskowy rozrost guzkowy

8. Krwawienie z przewodu pokarmowego u człowieka z marskością wątroby, lekiem obniżającym ciśnienie tętnicze stosowanym w takiej sytuacji jest:
A. oktreotyd i terlipresyna
B. propranolol
C. adrenalina
D. Somatostatyna
E. A i D prawidłowe

9. Hiperbilirubinemia niesprzeżona charakterystyczna jest dla: A. zapalenia dróg żółciowych
B. pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych
C. hemolizy wewnątrznaczyniowej
D. B i C pprawidłowe

10. W kryterium rozpoznania alkocholowego stłuszczenia wąttroby jest:
A. podwyższony AST
B. podwyższony GGTP
C. podwyższona bilirubina
D. A i C pprawidłowe
E. pprawidłowe wszystkie

11. Do NOAC należy:
A. dabigatran
B. riwaroksaban
C. abciksimab
D. wszystkie
E. A i B prawidłowe

12. Dla dławicy Prinzmetala fałszywe jest:
A. lekiem pierwszego rzutu jest beta bloker
B. występują uniesienia odc. ST
C.dolegliwości występują w spoczynku, ale mogą się pojawić również na wysiłku

13. W chorobie Leśniowskiego Crohna częściej występują:
A. przewężenia
B. zmiany okołoodbytowe
C. perforacje
D. A i B

14. Test ureazowy - prawdziwe jest :
A ma 95% czułości i swoistości


15. OT w porównaniu do IGRA:
A. może być dodatni po BCG
B. nie pozwala rozróżnić zakażenia od nowego zachorowania
C. żadne
D. wykrywa prątki niegruźlicze
Komentarz pochodzi od Marta, 17.03.2017, o 12:12 (UTC):
omentarz pochodzi od Marta, 17.03.2017, o 12:14:
Dziekuje wszystkim, którzy pomogli w ubieglych latach i zycze powodzenia wszystkim zdajacym w latach kolejnych:)

Co nie powoduje poszerzenie zespołu QRS
apreekscytacja
bmigotanie przesionków
cblok lewej odnogi
daberracja przewodzenia

Co należy zrobić po NZK w hipotermii z temp <30st
astwierdzic zgon
bnie wykonywac defibrylacji do ogrzania powyzej 30st
c nie podejemowac RKO do ogrzania powyzej 35st
d nie podawac adrenaliny do ogrzania powyzej 30st
e b i d

Gąbczastość rdzenia nerek
a objawia się nadcisnieniem
b diagnozowana w dziecinstwie
d objawia się kamica i ZUM

Torbielotwatosc nerek
a objawia się krwiomoczem i krwinkomoczem
b objawia się spadkiem GFR
reszty nie pamietam

Co robic w przypadku czestoskurczu nadkomorowego (i tu powtorka z tych wszystkich valsalv, masazy zatoki, wymiotow i okladow;)

Zespol jelita nadwrazliwego, dieta
a bezglutenowa
b z ograniczeniem FODMAP
c z ograniczeniem chyba tluszczy

Alkoholowe stluszczenie watroby, nieprawidlowosci w wynikach
a wzrost ALT
bwzrost GGTP
c wzrost bilirubiny
d a i c

W celu szybkiego opanowania objawow w swiezo rozpoznanym RZS
a GKS
b metotrexat
c leflunomid
d a lub b

AVNRT
a najczestszy czestoskurcz nadkomorowy
b wystepuje u osob z choroba organiczna serca
c d e/ jakieś bzdury

Czlowiek z glikemia na czczo 121, co robic
a rozpoznanc cukrzyce
b OGTT
c jeszcze raz na czczo
Odtrutki – zle było ze fomepizol w opioidach

Celem tlenoterapii domowej jest preznosc tlenu (i tu rozne wartosci)

Nieinwazyjna tlenoterapia w POChP, gdy
a pCO2 powyzej 50mmHg
b kwasica
c utrzymujaca się niewydolnosc pomimo leczenia

Komentarz pochodzi od Kasia, 16.03.2017, o 19:55 (UTC):
Co to jest nadcisnienie rzekome
-dobre w gabinecie, zle w domu
-dobre w domu, zle w gabinecie
-u starszych dobre dopiero w pomiarach aparatem oscylometrycznym

Komentarz pochodzi od w, 16.03.2017, o 19:07 (UTC):
++++++++

Komentarz pochodzi od Karolina, 16.03.2017, o 15:23 (UTC):
10. Co będzie pomocne w rozpoznaniu zakrzepowo-zarostowego zapalenia naczyń
a. palenie tytoniu
b. wiek powyżej 50 rż
c. zmniejszenie objawów po uniesieniu kończyny dolnej
d. zajęcie naczyń powyżej stawu kolanowego

11. W jakich chorobach nadciśnienie wrotne
a. alkoholowe zapalenie wątroby
b. ogniskowy rozrost guzkowy
c. zaciskające zapalenie osierdzia
d., e.?
- kombinacje odpowiedzi

12. Pytanie o hipercholesterolemię rodzinną
a. najczęstsza choroba monogenowa
b. dziedziczona autosomalnie dominująco
c. w postaci heterozygotycznej później występuje miażdżyca
d. mutacja receptora LDL
e.?

13. W przebiegu jakich chorób będziemy obserwować hipertriglicerydemię
a. cukrzyca
b. zapalenie trzustki
c. niewydolność nerek
d. niedoczynność tarczycy
e. zespół chylomikronemii
- kombinacje odpowiedzi

14. Co będzie w DIC
a. wydłużenie APTT
b. Wzrost ddimerów
c. spadek fibrynogenu
d. nadpłytkowość
e.?

15. Pytanie o hemofilię A
a. chorują tylko kobiety
b. wydłużony czas protrombinowy
c. mogą występować krwawienia do mięśni i stawów
d., e.?

16. Podobne pytanie o chorobę von Willebranda

17. W jakich schorzeniach będzie hiperprolaktynemia
a. guz przysadki
b. stosowanie neuroleptyków
c. stosowanie H2 blokerów
d. niewydolność nerek

18. Przyczyny bólu w klatce pozasercowe
a. choroba wrzodowa
b. refluks
c. zawał płuca
d., e. ?

Komentarz pochodzi od Karolina, 16.03.2017, o 15:09 (UTC):
1. W przypadku podejrzenia zatorowości płucnej wysokiego ryzyka w postępowaniu diagnostycznym:
a)tomografia komputerowa
b) echo przezklatkowe
c) d-dimer
d) a lub b ( tak było, nie a. i b.)
e) wszystkie

2. Co jest czynnikiem etiologicznym rzekomobłoniastego zapalenia jelit
-Clostridium difficile

3. Unikanie jakich sytuacji nie wymaga stosowanie nitratów ( chodziło o to kiedy można podać)
a. ciężkie nadciśnienie tętnicze
b. choroby przebiegające z zawężeniem drogi odpływu lewej komory
c. zwężenie zastawki aortalnej
d. przyjęcie inhibitora fosfodiesterazy w ciągu ostatnich 24h
e. b i c

4. W niedokrwistości hemolitycznej będzie:
a. leukocytoza
b. małopłytkowość
c. zmniejszenie ferrytyny
d. zmniejszenie tibc
e. zwiększenie transferyny

5. Co będziemy obserwować w pierwotnej nadczynności przytarczyc
a. zmniejszenie PTH
b.hiperfosfatemię
c. hiperkalcemię
d. zmniejszenie fosfatazy zasadowej
e.?

6. Co podajemy celem zmniejszenia steżenia kwasu moczowego
a. kolchicyna
b. allopurynol
c. GKS
d., e. ?

7. Trzeba było wybrać fałszywy zestaw trucizna-odtrutka
a. atropin- fizostygmina
b. paracetamol-n acetylocysteina
c. opioidy- f..( to była ta fałszywa, nie pamiętam co tu było ale nie nalokson)
d. metanol-etanol
e. diazepam- flumazenil

8. Chory na astmę przyjmuje doraźnie SABA kilka razy w tygodniu, poza tym ma się dobrze. Co powinno się zalecić takiemu pacjentowi
a. GKS wziewny w małej dawce
b. GKS doustnie
c. LABA
d., e. ?

9. Jakie przeciwciała możemy obserwować w zapaleniach naczyń
a. przeciwko cytoplazmie neutrofilów
b. przeciwjądrowe
c. przeciwko błonie podstawnej
d. a. i c
e. a i b

Komentarz pochodzi od Kasia, 16.03.2017, o 14:45 (UTC):
1. Dyslipidemia aterogenna - jakie wyniki lipidogramu?
A. Podniesione TG
B.podniesione LDL
C.Podniesione HDL
D.prawdziwe A+B
E.prawdziwe A+B+C

2. W NZK w hipotermii:
Zostawiamy i nic nie robimy
Nie defibrylujemy gdy temp poniżej 30 stC
Nie defibrylujemy gdy temp poniżej 35 stC
Nie dajemy adrenaliny gdy temp poniżej 30 st C
Jakieś bez sensu

3. Hiperlipidemia rodzinna-nieprawdziwe
Najczęstsza choroba monogenowej
Dziedziczy się AD
Heterozygotyczne dziedziczenie nie predysponuje do wcześniejszej miażdżycy

4. Zespół jelita drażliwego - dieta :
Bogatoresztkowa
Bezglutenowa
Jakaś dziwna
A+C
A+B+C

5. Pierwotna nadczynność przytarczyc
Hiperkalcemia
Hiperfosfatemia
Zmniejszone wydalanie wapnia z moczem

6. Która insulina długodziałająca:
Lispro
Glargina
Glulizyna
Aspart

7. W RZS lekiem który szybko opanuje objawy jest: wg prof Imieli zaznacz.A:)
GKS
Metotrexat
Anty TNF
A+B
A+C

8. W ZZSK prawie u wszystkich
HLA B27


9. Niedokrwistość z niedoboru B12
1.Crohn
2.CU
3.Rozrost bakteryjny
4.Addison Biermer
Kombinacje : tylko 1; 1,3,4; wszystkie; 2,3,4

10. Niedokrwistość z niedobory żelaza
Obniżona ferrytyna
Obniżone TIBC
Podniesione wysycenie transferyny

11. Ile najpóźniej przed spirometr. Próba rozkurczowa trzeba odstawić tiotropium
A.. 3 dni
B, 2 dni
C. 24 h
D. 12 h
E. 6h

12. Chłoniak Hodgkina fałszywe:
Nadpłytkowość
Powiększają się węzły chłonne i nie zmniejszają

13. Do doustnych antykoagulantów niebedących antagonista wit K należy:
Dabigatran. 2. Warfaryna. 3. Abciksymab. 4. Rywaroksaban
1,2. B 1,2,3. C 1,4. D 1,3,4. E wszystkie

14. W ZP wysokiego ryzyka pierwszym badaniem:
D dimer
angio TK
Echo przezklatkowe
B+C

15. Powiększenie śledziony gdzie nie występuje:
IZW
Niedokrwistośc hemolityczna
CML
Marskość wątroby
MDS

16. Hipertriglicerydemia występuje w :
Cukrzycy
Niedoczynnosci tarczycy
Niewydolności nerek
Kombinacje

17. leki jakie podasz w stabilnym jednokształtnym czestoksurczu komorowym w zawale serca:
amiodaron
lidokaina
sotalol
A+C
A+B+C

18. nadczynnosc tarczycy poamiodaronowa fałsz:
typ 1 to zwiekszona produkcja hormonów tarczycy
typ 2 to zwiekszone uwalnianie
typ 1 jest powodowany przez zbyt duza ilosc jodu
zawsze trzeba odstawic amiodaron

Komentarz pochodzi od w, 16.03.2017, o 12:10 (UTC):
+++++++++++++++

Komentarz pochodzi od Ewa, 16.03.2017, o 11:27 (UTC):
W chorobie Leśniowskiego Crohna w przeciwieństwie do wrzodziejącego zapalenia częściej występują:
1. krwawienia
2. przetoki
3. wyczuwalny guz w jamie brzusznej
4. zmiany okołoodbytnicze.
Do wyboru kombinacje ww

Za rozpoznanie choroby Gravesa Basedowa jako przyczyny nadczynności tarczycy przemawia:
a. obecność wola
b. obrzęk przedgoleniowy
c. obecność przeciwciał przeciwko receptorowi dla TSH
d. prawdziwe b+c
e. wszystkie prawdziwe

Leki o udokumentowanej skuteczności w leczeniu uzależnienia od tytoniu:
1. nikotynowa terapia zastępcza
2. cytyzyna
3. wareniklina
4. bupropion
Kombinacje ww


Komentarz pochodzi od Ewa, 16.03.2017, o 11:12 (UTC):
Co nie jest niekorzystnym czynnikiem rokowniczym w RZS branym pod uwagę w planowaniu leczenia:
a. zajęcie stawów rąk
b. wczesne pojawienie się nadżerek
c. wysokie miano RF
d. wysokie miano antyCCP
e. wszystkie są brane pod uwagę


Co jest wskazaniem do pilnej (do 2 godz) koronarografii w NSTEMI:
1. cukrzyca
2. przewlekła choroba nerek
3. przebyte CABG lub PCI
4. niestabilność hemodynamiczna.
Trzeba było wybrać kombinacje ww

Lek pierwszego wyboru w polimialgii reumatycznej:
a. GKS doustnie
b. GKS dożylnie
c. NLPZ
d. metotreksat

Pacjent z rozponaną astmą, przyjmuje salbutamol kilka razy w tygodniu z powodu objawów. Nie stosuje żadnego innego leczenia. Jakie będzie postępowanie:
a. pozostawisz salbutamol doraźnie
b. włączysz GKS wziewny w małej dawce
c. włączysz GKS wziewny + LABA
d. włączysz tiotropium
e. włączysz samo LABA


Który lek zmniejsza stężenie kwasu moczowego w dnie:
a. NLPZ
b. allopurynol
c. kolchicyna
d. prawdziwe a+c
e. żadne z powyższych


Wybierz prawdziwe odnośnie przewlekłej białaczki szpikowej:
a. często występuje u dzieci
b. w obrazie morfologii krwii wystepują leukocyty na wszystkich stadiach rozwoju oraz bazofilia
c. niestwierdzenie chromosomu Philadelpia nie wykluczy PBSz
d. wszystkie prawdziwe
e. żadna nie jest prawdziwa


Jaki lek zastosuje w krwawieniu z żylaków przełyku:
a. oktreotyd lub terlipresynę
b. IPP?/adrenalina?
c. somatostatyna
d. prawdziwe a+c
e. żadne z ww

U pacjenta z dużym prawdopodobieństwem zatorowości płucnej wysokiego ryzyka celem potwierdzenia rozpoznania wykonasz:
a. tomografię komputerową
b. echokardiografię
c. scyntygrafię perfuzyjną
d. prawdziwe a lub b
e. prawdziwe a+b+c

Komentarz pochodzi od Ewa, 16.03.2017, o 10:50 (UTC):
Wskaż fałszywe odnośnie AVNRT:
A. jest najczęstszym typem częstoskurczu nadkomorowego
b. typowo wystepuje w przebiegu chorób organicznych serca
c. w ekg nie widać załamków P
d. dobre efekty leczenia ablacją
e. dla osób nie wyrażających zgody na ablację można stosować beta blokery lub blokery kanału wapniowego


W przebiegu których stanów podanie pacjentowi tlenu zmniejszy sinicę:
1. methemoglobinemia
2. wady sinicze serca
3. niewydolność serca
4. niewydolność oddechowa?
Do wyboru kombinacje ww

Co jest objawem pierwotnej nadczynności przytarczyc:
a. hiperkalcemia
b. hiperfosfatemia
c. zmniejszone wydalanie wapnia z moczem
d. zmniejszona aktywność izoenzymu kostnego fosfatazy zasadowej
e. zmniejszone wydalanie fosforu z moczem

Komentarz pochodzi od Ewa, 16.03.2017, o 10:37 (UTC):
Jakie są przyczyny pozasercowego bólu w klatce piersiowej:
1. rozwarstwienie aorty
2. zawał płuca
3. choroba refluksowa
4....
kombinacje ww


Po jakim czasie oznaczysz drugą troponinę w protokole szybkiego potwierdzenia NSTEMI:
a. po 30 minutach
b. po 1 godzinie
c. po 3 godzinach
d. po 6 godzinach
e. po 9/12? godzinach

Wskazania do operacji dużej niedomykalności zastawki aortalnej:
a. gdy są objawy
b. gdy nie ma objawów ale frakcja wyrzutowa lewej komory <50%
c. zawsze
d. tylko gdy jest poszerzona aorta
e. prawidłowe a+b

Wskaż fałszywe:
a. odtrutką dla paracetamolu jest n-acetylocysteina
b. odtrutką dla metanolu jest etanol
c. odtrutką dla diazepamu jest flumazenil
d. odtrutką dla atropiny jest fizostygmina
e. odtrutką dla opioidów jest fomepizol

Komentarz pochodzi od Ewa, 16.03.2017, o 10:24 (UTC):
Który objaw wystąpi w ostrej niewydolności kory nadnerczy:
a. spadek ciśnienia
b. wzrost ciśnienia
c. hiperglikemia
d. hiperkaliemia
e. hipernatremia

Komentarz pochodzi od Jacek, 16.03.2017, o 06:47 (UTC):
U pacjenta bez objawów stwierdzono na czczo glikemię 121 mg/dla właściwym postępowaniem będzie:
A. Powtòrzenie oznaczenia na czczo.
B. Wykonanie OGTT
C. Rozpoznanie nieprawidłowej glikemii na czczo
D.Rozpoznanie cukrzycy
E.

Komentarz pochodzi od Asia, 15.03.2017, o 20:52 (UTC):
Wybierz prawdziwe o teście ureazowycm H.pylorii
a.nie wymaga wykonania gastroskopii
b.czułość i swoistość 95%
c.nie różnicuje świeżego i starego zakażenia
d.?
e?

Dla szybkiego opanowania dolegliwości w RZS zastosujesz--Prof podpowiedział w trakcie egzaminu dla poprawy zdawalności- wybrać jeden lek
a.MTX
b.GKS
c.anty TNF
d.A+B
e. ? Paracetamol

Wskazania do leczenia operacyjnego ze wzg na ryzyko złośliwienia:
a.naczyniak wątroby
b.rozrost guzkowy wątroby
c.gruczolak watroby.
d.wszystkie
d.żaden

Wzrost APTT występuje w:
a.w leczeniu heparyną
b.czynnik V Leiden
c.Hemofilii A
d.?
e?

Czynnikiem niekorzystnym w RZS nie będzie
a.zajęcie stawów rąk
b.obecny RF w wysokim mianie
c.?
d?

W których chorobach zajęte są stawy rąk:
a. ŁZS
b.dna
c.chonrokalcynoza
d.?
e,?

Mężczyzna lat 40, nie palący, pracownik biura, rozpoznano POChP- jakie badanie zlecisz dla rozpoznania
a. alfa 1 antytrypsyna
b.
c.

Napad astmy może wywołać
a.wysiłek
b.stres
c.dym tytoniowy
d.aspiryna
e.wszystkie

Hiperprolaktynemia- gdzie nie wystapi
a. nadczynności tarczycy

Zespół nakładania astma i POChP

Przyczyną endogennego zespołu Cushinga ACTH zależnego moze być
a.ektopowe wydzielanie ACTH
Komentarz pochodzi od Asia, 15.03.2017, o 20:44 (UTC):
Zaznacz fałszywe:
a.poamiodaronowa nadczynnosć tarczycy może być na tle G-Basedow albo wola guzkowego
b.Typu I spowodowana jest nadmiarem jodu
c. Typu II spowodowana uszkodzeniem przez amiodaron
d.Typu II leczymy GKS
e.Jest bezwzględnym wskazaniem do odstawienia amiodaronu

W leczeniu celiakii które trzeba wykluczyć
a.pszenica
b. jęczmień
c zyto
d.ryż

W IBS poprawę może przynieść dieta
a. bogatoresztkowa
b.bezglutenowa
c. o małej zawartości FODMAP
d?
e?

Kamica- zaznacz fałszywe:
a. struwitowa- trzeba wyjałowić
b. moczanowa- trzeba zakwasić
c. nie zastosujesz leków opioidowych
d?
e?

W jakich chorobach jelit występuje zapalenie tęczówki:
a. Lesniowski-C
b. wrzodziejące zap jelit
c.celiakia
d. wszystkich
e. żadnym

W akromegalii nie będzie:
a.nadcisnienia
b.hiperlipidemii
c. chudnięcia
d.potliwości
e?

Jakie zaburzenia w dyslipidemii aterogennej:
a.wzrost TG
b.spadek HDL
c.wzrost LDL
d.?
e?

Nerka gąbczasta-wybierz prawdziwe
a.rozpoznawana w dzieciństwie
b.przebiega z nadcisnieniem tętniczym
c.powikłana kamicą i zum
d?
e?

Co będziesz obserwował w zwyrodnieniu torbielowatym nerek
a.hipotonię
b.krwiomocz/krwinkomocz
c.skąpomocz
d.zespół nerczycowy
e?

Jaki antybiotyk zastosujesz w leczeniu tężca jeśli będą wskazania
a. penicylina
b.metronidazol
c.klindamycyna
d?
e?

Wskaż prawdziwe- przy resustytacji u osoby wyziębionej <30 stC
a. uznasz za zmarłą i nic dalej
b defibrylacja po ogrzaniu powyżej 30 st
c.defibrylacja po ogrzaniu powyżej 35 st
d.leki(np adrenalinę) podasz powyżej 35

Hashimoto-wybierz fałsz
a.może z wolem
b.dla rozpoznania konieczna BAC
c.leczymy GKS
d?
e?

W raku jelita grubego-wybierz prawdziwe:
a.przy lokalizacji prawostronnej utajone krwawienie
b.w postaci zaawansowanej z przerzutami chemioterapia i leki ukierunkowane molekularnie
c.stosowanie ASA zwiększa ryzyko
d.A+B
e?

Kiedy operacja w niedomykalności zastawki aorty
a.objawowych
b.bezobjawowych z obnizona frakcją
c.wszystkich
d?
e?

Fałszywe o cukrzycy LADA
a.trzeba różnicować z typu 2
b.u dorosłych
c.tło immuno
d.nie będziesz leczyć insuliną
e?

Mechanizm działania leków inkretynowych
a.zwiększają wydzielanie insuliny zależne od poziomu glukozy


Komentarz pochodzi od Jacek, 15.03.2017, o 20:00 (UTC):
Powiększenie śledziony nie występuje w:
a.Zespòł mielodysplastyczny
b. IZW
c. Przewlekła białaczka szpikowa
d. Niedokrwistość hemolityczna


W dyslipidemii aterogennej występuje
a. Hipertriglicerydemia
b. Wysokie HDL
c. Podwyższone stężenie LDL
d. A i c

Komentarz pochodzi od Gosia, 15.03.2017, o 19:08 (UTC):
W niedokrwistości megaloblastycznej nie występuje:
a retikulocytopenia
b makrocytoza
c leukopenia
d mało wit b12
e nadpłytkowość

żółtaczka z nadmiarem bilirubiny wolnej występuje:
1 kamica przewodowa
2 pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych
3 hemoliza
kombinacje odp

W alkoholowym stłuszczeniu wątroby najbardziej charakterystyczne jest zwiększenie:
a) ALT
b) GGTP
c) bilirubiny
d) a i c

W WZW typu A prawdziwe:
a zakażenie głownie drogą krwiopochodną
b nie ma leczenia swoistego
c może być przewlekłe zapalenie wątroby

W pierwotnej niedoczynności tarczycy:
kombinajce TSH i fT4 do wyboru

W przewlekłym śródmiązszowym zapaleniu nerek nie występuje:
a niedokrwistość
b leukocyturia
c białkomocz
d alkaloza nieoddechowa

Kamica struwitowa
1 wyjałowienie moczu
2 zakwaszenie moczu
kombinacje odp


Komentarz pochodzi od Gosia, 15.03.2017, o 18:55 (UTC):
w zapaleniu zatok przynosowych gdy uczulenie na penicyliny zastosujesz:
1 lewofloksacyna lub moksyfloksacyna
2 makrolid
3 amoksy z klawulanianem
kombinacje odp.

Komentarz pochodzi od Gosia, 15.03.2017, o 18:48 (UTC):
Makrocytoza nie występuje:
a) ch l-c
b) zespół rozrostu bakteryjnego
C) colitis
d) addisona i Biermera
e) stan po resekcji jelita

Uniesienie odcinka ST
1 zawał
2 zapalenie osierdzia
3 hipokaliemia
4 Takotsubo
kombinacje odp

Przeciwwskazania do spirometrii
1. tętniak aorty
2. krwioplucie o nieznanej przyczynie
3. odma opłucnowa
4. zawał serca
kombinacje odp.

Na ile odstawiamy tiotropium przed spirometria
a) 6h
b) 12H
c) 24 h
d) 2 dni
e) 3 dni

Insuliny długodziałąjące to:
1 aspart
2 lispro
3 glulizyna
4 glargina
kombinacje odp

AVNRT wskaż nieprawdziwe
a) najczęstszy napadowy częstoskurcz nadkomorowy
b) towarzyszy chorobie organicznej serca


ACEI u chorych ze stabilną chorobą wieńcową u chorych z:
1 pchn
2 cukrzyca
3 niewydolność serca
4 nadciśnienie tętnicze
kombinacje odp

Komentarz pochodzi od Gosia, 15.03.2017, o 18:36 (UTC):
Domowe leczenie tlenem - dążymy do pO2
a) 50 mm Hg
b) 60
c) 70
d) 80
e)90

Oznaczenie drugiej troponiny w teście o dużej czułości w nstemi po
a) 30min.
b) 1h
c) 3h
d) 6h

Zapalenie tęczówki w:
1 ch l-C
2 colitis
3 celiakia
kombinacje odp

Rak nerki co nie występuje
a niedokrwistość
b krwinkomocz
c hiperkalcemia
d wzrost fosfatazy zasadowej
e zespól nerczycowy

Gąbczastość nerek
a powiklania to kamica nerkowa i zum
...

Zwyrodnienie wielotorbielowate nerek
a hipotonia
b krwiomocz

Częstoskurcz komorowy w zawale mięśnia serca
1 sotalol iv
2 lidokaina iv
3 amiodaron iv
kombinacje

w chemioprofilaktyce gruzlicy
a izoniazyd

skala crub65 nie obejmuje
a) splątanie
b) tachypnoe
c) gorączka
d) mocznik
e) hipotonia

W zawale serca w ekg nie występuje:
a) spiczaste T
b) poszerzenie qrs
c) uniesienie odcinka ST
d) załamek q

w abpm z całej doby RR poniżej:
a) 120/70
b) 130/80
c) 135/85
d) 140/90

Pilna koronarografia w:
a) cukrzycyy
b) pchn
c) niestabilność hemodynamiczna
d) niedawna PCI

Komentarz pochodzi od Gosia, 15.03.2017, o 18:13 (UTC):
kwasica występuje
1)etanol
2)metanol
3)_amfetamina
4) paracetamol
kombinacje odp

Komentarz pochodzi od gutowski, 15.03.2017, o 17:03 (UTC):
wersja 2:
41. W zaawansowanej przewleklej chorobie nerek stwierdza sie:
a. przerost prawej komory serca
b. wzrost laknienia
c. zwiekszenie HDL
d. hiperfosfatemie
e. limfocytoze

42. Protamina znosi dzialanie:
a. heparyny
b. warfaryny, acenokumarolu
c. riwaroksabanu
d. dabigatranu
e. zadnego

43. Tetniak aorty moze opowstac w przebiegu:
a. chor. Takayasu
b. olbrzymiokomorkowego zapalenia tetnic
c. kile
d. A+B
e. A+B+C

44. Falszywe o olbrzymiokomorkowym zapaleniu tetnic:
a. izolowane zapalenie tetnicy skroniowej
b. w polowie przypadkow wspolistnieje z polimialgia reumatyczna
c. moze prowadzic do slepoty
d. z wyboru syosuje sie GKS
e. wskazane jest ASA w malej dawce

Co nie jest doustnym antykoagulantem niebedacym antagonista witaminy K:
a. rivaroksaban
b. warfaryna
c. abciksimab
d. dabigatran
e. A+DDodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 26 odwiedzający (138 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=