EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  => ZBIORCZE OPRACOWANIE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH PES CHOROBY WEWNĘTRZNE Z SESJI JESIEŃ 2008r. DO JESIEŃ 2015r.
  => DO POBRANIA-testy z interny
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych WIOSNA 2019 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2016r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEN 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => STRONA Z TESTAMI PES+materiały dydaktyczne
  => MATERIAŁY OTRZYMANE OD ZDAJĄCYCH TEST INTERNA JESIEŃ 2009
  => SKANY TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => SKANY TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => EKG- CIEKAWA STRONA Z EKG
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2010

Dziękuję wszystkim Państwu zdającym za masowe zaangażowanie w proces odtwarzania pytań egzaminacyjnych !!!
Proszę o uwagi i uzupełnienia w „komentarzach” na dole strony.
Wojciech Buczyński

TEST PES INTERNA JESIEŃ 2010

I  Choroby układu krążenia   

1/I
Profilaktykę IZW zastosujesz w następujących sytuacjach za wyjątkiem(kombinacje)
 A. Zespół wypadania płatka zastawki mitralnej + ekstrakcja zęba
B. Zespół wypadania płatka zastawki mitralnej + nie wiem chyba operacja prostaty
pacjent z protezą zastawkową przed leczeniem kanałowym
C pacjentka z protezą zastawkową przed badaniem kolonoskopowym z ew usunięciem polipów, bez stanu zapalnego jelita
D pacjentka z wypadaniem płatka zastawki przed usuwaniem kamienia nazębnego

2/I
Które z poniższych nie stanowią wskazania do profilaktyki antybiotykowej IZW:
A. wypadanie płatka zastawki mitralnej + coś tam
B. wypadanie płatka zastawki mitralnej + usuwanie kamienia nazębnego
C. sztuczna zastawka + kolonoskopia
D. sztuczna zastawka + leczenie kanałowe

3/I
IZW na własnej zastawce leczymy przy braku nadwrażliwości na antybiotyki B lktamowe:
A. Penicylina + kwas klawulonowy  14 dni
 B. Penicylina + kwas klawulonowy  4-  6 tygodni
C. Penicylina + kwas klawulonowy   ,  Gentamycyna 10-14 dni
D. Penicylina + kwas klawulonowy  , Gentamycyna 4 -  6 tyg
E. Żaden z powyższych

4/I
 Zespół Dresslera to:
A. Pozawałowe zapalenie osierdzia
B. Popromienne zapalenie osierdzia
C. Gruźlicze zapalenie osierdzia
D. mocznicowe zapalenia osierdzia
E. nowotworowe zapalenie osierdzia

5/I
Pseudonadciśnienie tętnicze to
 A. Różnica ciśnienia skurczowego mierzonego na obu ramionach > 20mmHg
B. Zmienność oddechowa ciśnienia > 10 mmHg
C. Zawyżenie wartości RR u osóbstarszych spowodowane sztywnością tętnic
D. Jakieś inne
E. Jakieś inne

6/I
U chorego leczonego z nieskutecznie z powodu dławicy Printzmetala dodasz do leczenia:
 A. Drugi Ca bloker innej grupy
B. Betabloker  nieselektywny
C. Azotan długo działający
D. A+C
E. A+B+C

7/I
U pacjenta z dużym prawdopodobieństwem zatorowości płucnej, stabilnego hemodynamicznie najpierw wykonasz:
A. D dimery
B. Angio TK
C. Stężenie BNT/NT
D. CUS
E. Arteriografię płucną

8/I
U pacjenta z rozpoznanym zawałem z uniesieniem ST nie podasz azotanów we wszystkich sytuacjach za wyjątkiem:
A. bradykardia<50/min
B. RR skurczowe <90,
C. niewydolność lewokomorowa serca
D. Istotne podejrzenie zawału prawej komory
E. przyjęcie sildenafilu w ciagu ostatnich 24h

9/I
Pacjent z zawałem z uniesieniem ST z Troponinami,z poziomem glikemii 160mg% dotychczas leczony metforminą 2x850 mg, jakie postępowanie:
A. Kontynuacja  leczenia metforminą
B. Zmniejszysz dawkę metforminy
C. Odstawisz metforminę i  dołączenie insuliny krótkodziałającej
D. Zmniejszysz metforminę i dołożysz pochodną sulfonylomocznika
E. do metforminy dołączyć sulfonylomocznik

10/I
Połączenia leków hipotensyjnych najlepsze pod względem redukcji ryzyka powikłań sercowo - naczyniowych
A. diuretyk+ACE-I
B. diuretyk + ARB
C. diuretyk + niedihydropirymidynowy antagonista kanału wapniowego
D. A+B
E. Wszystkie powyższe

11/I
 Przyczyny niewydolności serca – test wielokrotnego wyboru
a.       Niedobór tiaminy
b.      Choroba niedokrwienna serca
c.       Nadczynność tarczycy
d.       skrobiawica
e       wszystkie powodują
 
12/I
Podłożem do rozwoju migotania przedsionków jest:
A. CHNS
B. Wady zastawkowe
C. Preekscytacja
D. A+B
E. A+B+C

13/I
U chorego z hiperlipidemią i NASH statyny są przeciwwskazane ponieważ NASH zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby przez leki (odpowiedzi kombinacje prawda/fałsz )
D. pierwsze fałszywe, drugie prawdziwe

14/I
Lekami hipolipemizującymi o udowodnionym w badaniach klinicznych wpływie na przedłużenie przeżycia są:
A. statyny,
 B. fibraty,
C. Żywice jonowymienne,
D. Kw. Nikotynowy
e ?

15/I
 W których zespołach zwiększone ryzyko podwyższonego CHolesterolu:
a. zespół nerczycowy
b. niedoczynność tarczycy

16/I
Chory z ciasnym (<0,8 cm2) zwężeniem zastawki aortalnej ma wskazania do wymiany zastawki, jeśli wystąpi:
A. Dławica
 B. Objawy niewydolności serca.
C Wiek<75 lat
D. A i B
E. Wszystkie
omdlenie ?

17/I
 Wskaż prawdziwe:
 A. klopidogrel i ASA zwiększają ryzyko krwawienia z pp.
 B ASA zwiększa, klopidogrel nie
C Ani ASA w dawce kardiologicznej ani klopidogrel nie zwiekszają ryzyka
D. Dodanie PPI do ASA i klopidogrel jest przeciwwskazane ze względu na zwiększanie ryzyka sn

18/I
Pacjent młody (25 lat chyba) z nagłym obrzękiem płuc i przełomem nadciśnieniowym (podane jakieś wysokie wartości), w bad laboratoryjnych niewielkie upośledzenie funkcji nerek. Leczony nieefektywnie z powodu nadciśnienia tętniczego a od czasu włączenia ACEI obserwowano wzrost mocznika i kreatyniny. W badaniu- szmer nad jamą brzuszną:
- nadciśnienie wtórne- guz chromochłonny
- nadciśnienie wtórne- naczyniowonerkowe
- ....
11/III

19/I
Ograniczenie jakiego składnika pokarmowego w diecie zlecisz choremu z dyslipidemią aterogenną?
1     Węglowodany
2      Jednonienasycone kwasy tłuszczowe
3      Wielonienasycone kwasy tłuszczowe
4      Białko
5       alkohol
Odpowiedzi - kombinacje

20/I
Bezwzględnym wskazaniem do przerwania próby wysiłkowej jest
1 Życzenie pacjenta
2 Ból w klatce piersiowej
3 Trudności w monitorowaniu EKG i RR
4 Pojedyncze skurcze dodatkowe komorowe
5 Znaczny wzrost RR
Wielokrotny wybór

21/I
Przeciwwskazaniem do EKG wysiłkowego nie jest
A zawał druga doba
B  Niewydolność serca I , II NYHA
C ?
D LBBB
E Niestabilna dławica  1 doba

22/I
Klasa I wskazań do wykonania  próby wysiłkowej wg ACC/AMA/PTK
A Umiarkowane ryzyko choroby wieńcowej także u osób z LBBB i obniżeniem ST > 1mm
B Umiarkowane  ryzyko choroby wieńcowej także u osób z LBBB i obniżeniem ST o 0.5 mm
C Umiarkowane  ryzyko choroby wieńcowej także u osób z RBBB i obniżeniem ST o 0.5 mm
D małe ryzyko choroby wieńcowej na podstawie wieku, płci i charakteru bólu w klp
E duże ryzyko choroby wieńcowej

23/I
4 Wskazaniem  do przeprowadzenia innych niż próba wysiłkowa  badań u chorego z podejrzeniem choroby wieńcowej jest
1 LBBB i obniżenie ST >0.1 w EKG spoczynkowym
2 Niemożność wykonania wysiłku przez chorego
3 Objawowe zaburzenia rytmu
4 ?
5 ?
Wielokrotny wybór

24/I
Jakie leki powinien przyjmować pacjent po CABG:
ASA,
beta-bloker,
statyna,
kombinacje,
wszystkie

25/I
Do podstawowych grup leków hypotensyjnych nie należą:
A alfa-blokery,
B klonidyna,
C beta-blokery, IKA,
D diuretyki,
E kombinacje

26/I
Przygotowanie do kardiowersji u pacjenta z przetrwałym AF:
 a)ASA
b)ASA lub doustny antykoagulant
c)doustny antykoagulant (INR=2-3) co najmniej 3 tygodnie przed i 4 tygodnie po kardiowersji-praw.odp
d)HDCz


II  Choroby układu oddechowego 

1/II
Lekiem pierwszego wyboru w nieciężkim pozaszpitalnym zapaleniu płuc jest:
A. Amoksycylina
B. Amoksyclina + klawulonian
C. Cefuroksym
D. Makrolid
E. Inny

2/II
 W leczeniu zapalenia płuc Mycoplasma pneumoniae zastosujesz: A. Makrolid
B. Amoksycylina + klawulonia
C.   Ciprofloksacyna
D inne

3/II
Najczęstsza etiologia ostrego zapalenia gardła u dorosłych:
A. wirusy
B. bakterie
C. chlamydie
D. grzyby
E. Inne

4/II
Podstawowym badanie w diagnozie obturacyjnego bezdechu sennego jest:
A. EKG
B. EEG
C. Pulsoksymetria
D. Polisomnografia
E. Jakiś inny

5/II
Do typowych objawów obturacyjnego bezdechu sennego zaliczmy za wyjątkiem:
A. Ból głowy B. Zaburzenia koncentracji
C. Chrapanie
D. Nykturia
E. Wszystkie objawy są typowe

6/II
 Pacjent 70-letni, po zawale 3 lata temu, z POCHP III st, zgłasza się z umiarkowanym zaostrzeniem POCHP. Poprzednio miał zaostrzenie rok temu. Ma wskazania do antybiotykoterapii. Jaki dać empirycznie :
A. amoksycylina
B. amoksycylina + klawulanian
C. ciprofloksacyna
D. jakaś cefalosporyna
E. aminoglikozyd

7/II
astma aspirynowa, wskaż błędną odp:
a)współistnieją polipy nosa,
b)jedynym obiektywnym badaniem potwierdzającym jest próba prowokacyjna,
c)zwykle ma łagodny przebieg i po odstawieniu aspiryny i NLPZ nie ma objawów,
d)do duszności dochodzi kilka minut lub godzin o przyjęciu aspiryny lub NLPZ

8/II
Kobieta w ciąży od 5 lat leczona astma. Jaki lek zastosujesz w każdym stopniu ciężkości:
A. GKS wziewnie
B. GKS p.o.
C. Teofilina
D. Anty leukotrienowe
E. Kromon

9/II
W leczeniu paciorkowcowego zapalenia gardła zastosujesz
A. Kotrimoksazol
B. Penicylina fenoksymetylowa lub benzylowa
C. Amoksycylina
D. Doksacyklina
E. Żaden z powyższych

10/II
Najczęstsze działania niepożądane po B-mimetykach wziewnych:
A. Tachykardia
B. Drżenie mięśniowe
C. Hiperkaliemia
D. A+B
E.  A+B+C

11/II
Kiedy pulsoksymetria daje fałszywy wynik;
wstrząs(zab krążenia obw.),
ciemny lakier na paznokciach
zatrucie tlenkiem węgla

12/II
które z leków działają >12godz.:
salbutamol,
salmeterol,
formeterol,
fenoterol
tiotropium, ipratropium

13/II
Zespołem paranowotworowym w raku płuca jest
A. Zespół Cushinga
B. Hiperkalcemia
C. Rakowiak
D. A+C E. 
E. A+B+C

14/II
 Do objawów rakowiaka należą następujące za wyjątkiem
A. Bladość
B.  Tachykardia
C. Biegunka
D. Wzmożona potliwość
E. Skurcz oskrzeli
 
15/II
Jaki lek zastosujesz w astmie powysiłkowej:
salbutamol,
salmeterol,
budesonid..

16/II
Kiedy płyn w opłucnej nie jest wysiękiem:
niewydolność serca,
gruźlica,
SLE, ...

17/II
Jakiego badania nie wykonuje się przy przyjęciu pacjentka do szpitala z powodu zapalenia płuc: gazometria,
pulsoksymetria,
rtg płuc,
spirometria

18/II
Próby prowokacyjne w astmie, należało wskazać zdanie nieprawdziwe:
a)cechują się dużą czułością i swoistością

III  Choroby układu pokarmowego

1/III
Biegunkę podróżnych leczymy empirycznie:
 A. Azytromycyną
B. Fluorochionolonem (ciprofloksacyna)
C.  Amoksycyliną
D. A+B
 E. A+B+C

2/III
co należy zrobić u osób z twardym, napiętym wodobrzuszem, po zabiegu paracentezy:
a. dodać albuminy 8 na każdy litr upuszczonego płynu (chyba)
b. dodać spironolaktom 100mg/dobę przez 3 dni
c. dodać furosemid 20 lub 40mg/dobę przez 3 dni
d. b+c
e   żadne z powyższych

3/III
Chory z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, w stanie średniociężkim, z potwierdzeniem zapalenia C.difficile, jakie zastosujesz leczenie:
A. Metronidazol
B. Metronidazol albo Wankomycyna
C. Metronidazol albo Wankomycyna + loperamid
D. Metronidazol i Wankomycyna E. Metronidazol i wankomycyna + loperamid

4/III
w leczeniu grzybicy jamy ustnej i gardła stosujemy
a flukonazol,
b kotrimoksazol,
c amfoterycynę B
d nystatynę i in.(1 odpowiedź prawidłowa)

5/III
 Leczenie grzybicy  przełyku:
a.       Ketokonazol
b.      Amfoteryczna B
c.       Flukonazol

6/III
W leczeniu przełyku Barreta zastosujesz:
- prokinetyk
- IPP
leki zobojętniające

7/III
Kobieta z dolegliwościami w nadbrzuszu, w gastroskopii b/z, po leczeniu H2-   blokerem i zmianie stylu życia-   bez poprawy; co rozpoznasz:
a)dyspepsja czynnościowa,
b)zapalenie refluksowe przełyku bez zmian endoskopowych,
c) "krótki" przełyk Barreta

8/III
Co zwiększa ryzyko wystąpienia raka jelita:
a)polipowatość rodzinna,
b)polipowatość młodzieńcza,
c)zespół Peutza Jaghersa
d)a+c,
e)A+B + C

9/III
Przyczyną ostrej gastropatii krwotocznej jest:
1. nadużycie NLPZ
2. refleks żółciowy
3. wstrząs
4. ?
5. sepsa

A. 1; B. 1, 2;  
C. 1, 2, 3; 
D. 1, 2, 3, 4;  
E. wszystkie

10/III
25 letni chory zgłosił się do lekarza ze zgagą,je dużo i pije alkohol na noc,co zrobić( dokładnie chodziło o to czy będziemy diagnozować czy leczyć empirycznie):
gastroskopia,
obserwacja,
IPP,
test na H.Pylori i ew. eradykacja

Jaki parametr zróżnicuje wtórne bakteryjne zapalenie otrzewnej (tabelka ze Szczeklika przy samoistnym bakteryjnym zapaleniu otrzewnej)
a. podwyzszone wartości glukozy
b. podwyższone wartości LDH
c. leukocytoza
d. dodatni posiew

12/III
Co nie jest przeciwskazaniem do przeszczepu wątroby:
A pozawątrobowe ognisko nowotworowe
B. ciężka objawowa niewydolność krążenia (chyba była podana klasa III i /IV wg NYHA)
C. rak pierwotny dwa ogniska (jedno 2, drugie -3 cm)
D. alkoholizm i wynikający z niego brak współpracy po przeszczepie
E. anatomiczne przeszkody do wykonania zabiegu

IV Choroby układu wewnątrzwydzielniczego

1/IV
Test obciążenia glukozą 50mg,  podaj prawdziwe
A) jest to test przesiewowy u kobiet w ciąży
B) zawsze na czczo
C) glikemię zawsze się wykonuje w 120 min
D) na podstawie wyniku
mozna rozpoznać cukrzycę
E) prawidłowe A i B

2/IV
 W leczeniu polineuropatii cukrzycowej nie stosuje się:
A. amitryptylina
B. kwas liponowy
C. paracetamol
D. kodeina
E. wszystkie się stosuje

3/IV
Do leków inkretynowych w cukrzycy zaliczamy wszystkie z wyjątkiem:
A. Eksenatyd
B. Liraglutyd
C. Repaglinid
D. Sitagliptyna
E. Wszystkie należą do inkretynowych

4/IV
 Kryteria rozpoznania cukrzycy to wszystkie za wyjątkiem
A. Przypadkowa glikemia > 200mg%
B.         Przypadkowa glikemia > 200mg% + typowe objawy cukrzycy
C. 2x glikemia na czczo > 126 mg%
D. Glikemia w teście OGTT w 2 godzinie > 200 mg%
E. Wszystkie są kryteriami rozpoznania cukrzycy

5/IV
Dane prawdziwe na temat GCT.
A. dodatni pozwala rozpoznać cukrzycę ciążową
B. musi być wykonany na czczo
C. oznaczenie glikemii wykonuje się po 120 min.
D. gdy jest dodatni trzeba zrobić OGTT

6/IV
Przyczyną ginekomastii może być:
A. Spironolakton
B. Marskość wątroby
 C. Hipogonadyzm
D. A+C
E. A+B+C

7/IV
Które insuliny można podac raz dziennie (detemir,lispro,aspart)
Którą insulinę o długim działaniu stosuje się 1xdz

8/IV
Coroczne badanie przesiewowe w kierunku cukrzycy (glikemia na czczo lub OGTT) jest wskazane w sytuacji:
u kobiet, któreurodziły dziecko > 4 kg
z cukrzycą ciążową w wywiadzie
z cukrzycą w wywiadzie rodzinnym+otyłość
z zesp metabolicznym (?)
zespół policystycznych jajników
Kombinacje

9/IV
Mężczyzna z wieloletnią cukrzycą ostatnio 2x hospitalizowany,  z powodu zapaleń płuc  i ZUM leczonych antybiotykami, obecnie Candida albicans w moczu 2x, bez objawów klinicznych, za 7 dni ma prostatektomię (z powodu przerostu), co zrobić:
a)nie wymaga leczenia,
b)ciprofloksacynę
c)flukonazol,
d) płukanie pęcherza kwasem
e)  nystatyna ?

10/IV
U chorego z DM 2, zespołem metabolicznym i NASH, metformina jest przeciwwskazana ponieważ NASH zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby przez leki -kombinacje ,m.innymi :
D. pierwsze fałszywe, drugie prawdziwe

11/IV
 Objawy  ostrej hipoglikemii polekowej
- poty, głód, pobudzenie
-poza tym kombinacje 3 objawów spośród m.in.:  pobudzenie, senność, bladość, zaczerwienienie skóry,  głód, poty)

12/IV
Moczówka prosta pochodzenia centralnego:
- w teście z wazopresyną ilość i ciężar wł moczu nie zmienia się
- polega na niewraźliwości kanalików nerkowych na wazopresynę
-ciężar właściwy moczu jest obniżony i nie zwiększa się po podaniu wazopresyny

Odpowiedzi:
Kombinacje

13/IV
Gdzie jest zwiększona jodochwytnośc w nadczynności tarczycy:
a: leczenie LT4 (przedawkowanie LT?)
B: ch.GN- Basedova,
C: podostre zapalenie tarczycy,
D i E kombinacje

14/IV
Stan nadczynności tarczycy ze zmniejszoną jodochwytnością to:
A. Graves Basedov
B. Podostre zapalenie tarczycy
C. Po Amiodaronie
D. A+B
E. B+C

15/IV
23(?)-letni mężczyznaleczony  tiamazolem z powodu nadczynności tarczycy zgłasza się z gorączką i bólem gardła. W badaniu morfologii- granulocyty 350/ul.:
A. zmniejszasz dawkę tiamazolu
B. zamieniasz tiamazol na propylotiouracyl
C. bezwzględnie odstawiasz lek
D. zlecasz kontrole morfologii za 5 dni
E leczymy dalej tak samo i dajemy antybiotyk

16/IV
Objaw Stellwaga oznacza
 A. Zbaczanie jednej z gałek przy patrzeniu w określony punkt
B. Rzadkie mruganie
C. Jakieś inne

17/IV
 Subkliniczną niedoczynność tarczycy należy leczyć:
A. u pacjenta >80 rż B. ...
C. ...
D. w każdym przypadku
E. B i C

18/IV
 U kobiety z hiperprolaktynemią (niektórzy podają Guz prolaktynowy) występują wszystkie objawy za wyjątkiem:
A. Zaburzenia miesiączkowania
B. Obniżenie libido
C. Ginekomastia
D. Niepłodność
E. Mlekotok

19/IV
Co jest przyczyną zmniejszonego TSH
a. I trymestr ciąży
goraczka
c. głodówka
d. wszyskie

20/IV
Badaniem przesiewowym w zespole Cushinga jest:
A. oznaczenie kortyzolu w DZM
B. oznaczenie kortyzolu w surowicy rano
C. oznaczenie ACTH w surowicy rano
D. oznaczenie wolnego kortyzolu (17-OHKS , wolnych kortykoidów) w moczu
E. żadne z powyższych

21/IV
Do POZ zgłosiła się 20-letnia kobieta, zgłasza lęk, niepokój, drżenia mięśniowe, spadek masy ciała, od dwóch miesiący nie miesiączkuje, neguje współżycie płciowe. W Bad. fizykalnym wilgotne, chłodne ręce, tachykardia 90/min. Co należy zrobić:
A. włączyć antydepresant
B. włączyć proporanolol
C. włączyć propylotiouracyl, bo może być w ciąży
D
. oznaczyć TSH, fT3, fT4 i test ciażowy
E. Propranolol

22/IV
Lek z wyboru w cukrzycy t2:
metformina

V Choroby
nerek i dróg moczowych  

1/V
 Objawem skórnym mocznicy jest:
A. żółtaczka
B. suchość
C. nadmierna potliwość
D. świąd
E. d wysypka grudkowa

2/V
Wzór Cocrofta- co się bierz pod uwagę:
a.       Kreatynina w surowicy, masa ciała
b.      Kreatynina w surowicy, wiek, płeć, masa ciała,
c.       Kreatynina w surowicy, masa ciała, wiek
d.      Kreatynina w moczu, masa ciała
e
.      Kreatynina w moczu, masa ciała, wiek, płeć

3/V
Wtórne gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek może być spowodowane Podane kilka układowych zapaleń naczyń i kombinacje:
choroba Goodpasture'a,
plamica Henocha Schonleina,
mikroskopowe zapalenie naczyń, ziarniniakowatość Wegenera,
zespół Churga i Straussa-
praw.odp-wszystkie

4/V
 Najczęstszą przyczyną wtórnego zespołu nerczycowego jest:
A. Nefropatia cukrzycowa
B. Nefropatia
toczniowa
C. Nefropatia zaporowa
D. Nefropatia nadciśnieniowa
E.  amyloidoza

5/V
Pacjent l. 75 z wywiadem cukrzycy w rodzinie  z krwiomoczem i gorączką. W badanich CRP 200, kreatynina 12, c ANCA 3x norma, w USG powiększenie obu nerek. Co rozpoznasz: A. Rak nerki
B. Ziarniakowatość Wegenera
C.  ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
D.  zawał nerki?
E. przewlekła choroba nerek w stadium 5

 6/V
Bezobjawowy bakteriomocz będziesz leczyć u:
A. ciężarnej
B Osoby w starszym wieku
C. przed planowanym TURP
D. prawdziwe A i C
E. zawsze, gdyż zwiększone ryzyko zakażenia nerek

7/V
W jakich odstępach czasu należy wymieniać cewnik dopęcherzowy pacjentowi, który ma go na stałe
A. nie jest wskazana wymiana cewnika w określonych odstępach czasu
B. co tydzień
C. co dwa tygodnie
D. co trzy tygodnie
E. co cztery tygodnie

8/V
Pacjent z wieloletnią nawrotową kamicą moczanową, czego nie zalecisz?
A. picie dużej ilości płynów
B. dieta z ograniczeniem mięsa
C. przyjmowanie cytrynianu potasu
D. przyjmowanie allopurinolu
E. zakwaszanie moczu

9/V
W jakiej kamicy zakwasić mocz:
A. moczanowej
B. cystynowej

10/V
Nadciśnienie naczyniowo nerkowe cechuje: (kombinacje)
A. Miażdżyca innych łożysk naczyniowych
B. Oporność na leczenie
C. Pogorszenie po podaniu ACEI lub ARG gdy zmiany obustronne lub dotyczą jedynej nerki
D. Ciężki przebieg

11/V
Nefropatia kontrastowa,postępowanie:
a)GKS p.o.
b)ACC i.v.
c) płyny i.v.,
d) kombinacje

12/V
Testy paskowe na leukocyturię:
a)niektóre antybiotyki (imipenem, kw.klawulanowy)mogą być przyczyną wyniku fałszywie dodatniego,
 b)białkomocz i glukozuria mogą być przyczyną wyniku fałszywie ujemnego,
C a+b
…..

VI  Choroby układu krwiotwórczego  

1/VI
W szpiczaku występuje:
A. Zwiększony poziom plazmocytów w szpiku
B. Zwiększony poziom białka M
C. Zmiany typowe w kościach (Zmiany osteolityczne ?)
D. A+B+C
E. B+C

2/VI
 Ból węzłów chłonnych po spożyciu alkoholu jest typowy dla:
A. Choroba Hodkina
B. Czerwienica prawdziwa
C. szpiczak mnogi
D. A+B
E. A+B+C

3/VI
Imatynib jest lekiem stosowanym w :
A. przewlekłej białaczce szpikowej
B przewlekłej białaczce limfocytowej
C ostrej białaczce szpikowej
D  Choroba Hodkina
…..

4/VI
Do objawów leukostazy zaliczamy: (kombinacje )
-Priapizm
-Ból głowy
-Zaburzenia widzenia
-Zaburzenia świadomości
-nadciśnienie (?)

5/VI
W której z chorób występuje świąd skóry:
1. Choroba Hodgkina
2. Czerwienica prawdziwa
3. eozynofilia idiopatyczna/przewlekła białaczka eozynofilowa
Prawidłowe:
Kombinacje

6/VI
 Desmopresyna jest stosowana w leczeniu:
A. Hemifilia A
B. Hemofilia B
C. Choroba von Willebrandta
D. A+B
E. A+C

7/VI
Powiększenie śledziony występuje najrzadziej (MDS):
A. przewlekłej białaczce szpikowej
B. zesp mielodysplastycznym
C. przewlekłej białączce limfocytowej
D. samoistne włoknienie szpiku
E. czerwienica prawdziwa.

8/VI
Powiększenie śledziony jest częste w:
- czerwienicy
- zespole mielodysplastycznym
-przewlekłej białaczce limfocytowej

9/VI
W której chorobie nie występuje nadpłytkowość :
niedokrwistość hemolityczna,
alkoholizm,
stan po splenektomii,
niedokriwstość aplastyczna
niedokrwistości z niedoboru żelaza

10/VI
Przyczyną hipersplenizmu nie jest
A. Niedokrwistość hemolityczna
B. Amyloidoza
C. Samoistne zwłóknienie szpiku
D. Chłoniak śledziony
E. Nadciśnienie wrotne


11/VI
Wskaż fałszywe na temat choroby von Willebranda
a.       Najczęstsza postać wrodzonych skaz osoczowych
b.      Krwawienia śluzówkowo-skórne
c.       Nigdy nie ma wylewów do mięśni i stawów
d.      Czas protombinowy prawidłowy, czas krwawienia może być prawidłowy

12/VI
Jak ropoznasz ziarnicę złośliwą:
a.       Bioptat całego węzła chłonnego
b.      Podwyższony poziom LDH
c.       Inne
d?
e?

13/VI
 pytanie o świąd skóry: czerwienica prawdziwa, ziarnica złośliwa albo szpiczak mnogi (kombinacje)

14/VI
Pytanie o jednostki chorobowe, w których występuje nadkrwistość rzekoma

15/VI
Hipersplenizm nie występuje w:
-skrobiawicy
-
przewlekłej białaczce limfocytowej
-czerwienicy
-przewlekłej białaczce szpikowej
-chorobie Gauchera

16/VI
Jaki lek odwraca działania heparyny niefrakcjonowanej:
siarczan protaminy

17/VI
Przeciwwskazania do erytropoetyny:
a)ciężkie nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie
b)PRCA
c)nadwrażliwość na lek
d)wszystkie-praw.odp
e)kombinacja 2 powyższych

18/VI
makroglobulinemia Waldenstroma, cechy charakterystyczne


VII  Choroby reumatyczne

1/VII
 Przeciwciała typowe
dla tocznia:
1. ANA
2. anty-CCP
3. anty-Sm
4. przeciwko natywnemu DNA

2/VII
Do kryteriów klasyfikacyjnych tocznia zalicza się:
A. Rumień twarzy w kształcie motyla
B. Nadwrażliwość na światło
C. Zapalenie stawów z nadżerkami
D. Owrzodzenia śluzówek jamy ustnej
E. Leukocytoza
F. Z tego kombinacje


3/VII
Niebiologiczne leki modyfikujące przebieg RZS (kombinacje) :
metotreksat,
leflunomid,
związki złota,
takrolimus
NLPZ

4/VII
 (Zapalenie albo występowanie zmian chorobowych) w stawach rąk może wstępować w jakich chorobach (kombinacje)
A. RZS
B. Hemochromatoza
C. Dna moczanowa
D. Choroba zwyrodnieniowa stawów
E. Jakieś inne zapalenie

5/VII
dla rzs charakterystyczne jest zajęcie stawów:
A międzypaliczkowych bliższych,
B    dalszych,
C nadgarstkowych,
D  krzyżowo-biodrowych,
E    szczytowo-obrotowy 

6/VII
Co jest charakterystyczne dla choroby zwyrodnieniowej stawów:
-zajęcie stawów międzypaliczkowych bliższych
zajęcie stawów międzypaliczkowych dalszych
 nigdy nie ma wysięku w stawie
ból w czasie ruchu

7/VII
Młoda dziewczyna, obrzęki stawów, osłabienie, ma w rodzinie chorego na toczeń, w obawie przed tym rozpoznaniem trafia późno do lekarza i ma OB 60, powiększone węzły chłonne szyjne, niebolesne, limfopenia, nadżerki w rtg w stawach; przeciwko rozpoznaniu tocznia przemawia: a)powiększenie węzłów,
b)limfopenia,
c)nadzerki w stawach i in..
d) Obrzęki stawów kolan
e) OB. 60

8/VII
 6 krotne zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór:
A. RZS
B. SLE
C. Zespół Sjögrena
 D. Zapalenie skórno-mięśniowe
E. MCTD


9/VII
Chory, ciężkim ZZSK (chorujący od 15-tu lat) miał biegunkę (zespól złego wchłaniania), zespół nerczycowy ( być może też niewydolnośc nerek) ODP do wyboru:
A-nieswoiste zapalenie jelit,
B-wtórna skrobiawica (typ AA) ( dobra odpowiedź),
C-działanie niepożądane leków. .
D-wtórny zesp. Sjogrena
E-?

10/VII
W którym zapaleniu naczyń jest  gwałtownie postęoujące KZN:
a. Ziarniaki Wegenera
b. z. Churg-Straussa
c. mikroskopowe zaoalenie naczyń test wielokrotnego wyboru

11/VII
 W przełomie twardzinowym zastosujesz: A. ACEI B. Jakieś inne

12/VII
Eozynofilia i astma występują w :
A. Zespół Goodpasteur’a
B. Plamica Schonleina Henocha
C. Zespół Churga Strauss’a
D. Inne

13/VII
Zespół Charga i Straussa- opis objawów

14/VII
Czego nie ma w kryteriach ACR rozpoznawania SLE

15/VII
Leczenie toczniowego przelomu nerkowego:
 metotrekstat,cyklofosfamid,ACEI..

16/VII
W jakich chorobach jest obecny czynnik reumatoidalny
IgM:
RZS,
SLE,
twardzina,
choroby wątroby...

VIII  Choroby alergiczne 

1/VIII
We wstrząsie anafilaktycznym podasz:
A. Adrenalina sc.
B. Adrenalina im.
C. GKS /IV.
D. Antyhistaminik /IV.
 E. kombinacje

2/VIII
Choroba posurowicza występuje po podaniu następujących substancji za wyjątkiem
A. Antytoksyna końska
B. Streptokinaza
C. Infliksimab
D. Penicylina
E. We wszystkich przypadkach występuje

3/VIII
Immunoterapia swoista nie jest skuteczna w
A. Nadwrażliwość pokarmowa
B. Alergiczne zapalenie nosa (sezonowy nieżyt nosa)
C. Astma alergiczna
D. A+C
E. A+B+C

4/VIII
Najbardziej typowy objaw dla atopowego zapalenia skóry
A. świąd
B. ból
C. pieczenie
D.,E. - kombinacje

5/VIII
desensytyzacja ma zastosowanie:
a)alergia pokarmowa,
b)astma oskrzelowa,
c)alergiczny nieżyt nosa
d)b+c
e)wszystkie dbDodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 28 odwiedzający (273 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=