EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  => ZBIORCZE OPRACOWANIE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH PES CHOROBY WEWNĘTRZNE Z SESJI JESIEŃ 2008r. DO JESIEŃ 2015r.
  => DO POBRANIA-testy z interny
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych WIOSNA 2019 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2016r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEN 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => STRONA Z TESTAMI PES+materiały dydaktyczne
  => MATERIAŁY OTRZYMANE OD ZDAJĄCYCH TEST INTERNA JESIEŃ 2009
  => SKANY TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => SKANY TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => EKG- CIEKAWA STRONA Z EKG
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2017r.
Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2017r.  do pobrania tu ->protest-pes.pl.tl/DO-POBRANIA_testy-z-interny.htm


PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2017r.


ROZDZIAŁ I-  CHOROBY UKŁADU KRĄZENIA

Rozd. 01   / EKG

1/I/17j Jakie zmiany w EKG w hiperkaliemii
A.Poszerzone QRS
B. Spłaszczenie T
C.Wydłużenie PQ
D.Spłaszczenie załamka P

Rozd. 01   / NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

2/I/17j Objawem prawokomorowej niewydolności serca nie będzie :
A. Nykturia
B. Trzeszczenia u podstawy płuc
C. Powiększenie wątroby
D. Płyn w jamach ciała
E. Nudności i zaparcia


Rozd. 01   /ARYTMIE

3/I/17j Do kontroli rytmu i przywrócenia rytmu zatokowego w FA u pacjenta bez choroby strukturalnej serca wybierzesz:
A. Amiodaron
B. Propafenon
C. Sotalol
D. Prawdziwe B i C
E. Prawdziwe A,B,C

4/I/17j 3U pacjenta z FA utrwalonym, z bardzo małą frakcją wyrzutową do kontroli rytmu komór użyjesz
A. Werapamil
B. Amiodaron

rozd. 01 / ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO

5/I/17j Wskaż fałszywe o zapaleniu mięśnia sercowego:
A. Daje zmiany w EKG
B. Prawidłowe Troponiny
C.  Zwykle dobre rokowanie
D. W leczeniu nie stosujemy NLPZ
C. W niewydolności serca leczenie typowe

 6/I/17j W wirusowym zapaleniu mięśnia sercowego:
A: stosujemy NLPZ
B: w przypadku niewydolności serca stosujemy typowe leczenie
C: zawsze zmiany w EKG

rozd. 01 /CHOROBA NIEDOKRWIENNNA SERCA LEKI

7/I/17j Podwójna terapia przeciwpłytkowa- jak długo stosujemy drugi lek (np. Kropidogrel) obok Kwasu Acetylosalicylowego w OZW leczonym zachowawczo:
A .1 miesiąc
B. 3 miesiące
C 6 miesięcy
D 12 miesięcy

rozd. 01 /NZK REANIMACJA WSTRZĄS

8/I/17j W    RKO- jaka dawka Adrenaliny

rozd. 01 /INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA

9/I/17j 7W przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia przyczyną AKI nie będzie:
A. Kłębkowe zapalenie nerek
B. Stosowanie leków
C. Amyloidoza
D. Stosowanie środków kontrastowych do badań
E. Zatory do tętnic nerkowych

10/I/17j W których przypadkach z wymienionych  prowadzimy profilaktykę IZW u chorego po wymianie zastawki
A.Gastroskopia
B. Bronchoskopia
C. Ekstrakcja zęba
D. Usunięcie kamienia nazębnego
Odpowiedzi kombinacje

rozd. 01 /ZAPALENIE OSIERDIA

11/I/17j Wzrost aktywności dezaminazy adenozyny w zapaleniu osierdzia występuje przy etiologii :
A. Wirusowej
B. Bakteryjnej
C. Gruźliczej
D. Autoimmunologicznej
E. Nowotworowej

12/I/17j W nawrotowym zapaleniu osierdzia stosujemy :
A. Tylko ASA
B. Tylko Kolchicynę
C. NLPZ+ ASA
D. NLPZ+ Kolchicyna
E. Kombinacje

rozd. 01 /LECZENIE PRZECIWKRZEPLIWE

13/I/17j Co odwraca działanie dabigatranu:
A. Protamina
B. Omabizumab
C. Iderucizumab
D. Nic nie odwraca

rozd. 01 / NADCIŚNIENIE TĘTNICZE LECZENIE

14/I/17j Izolowane nadciśnienie skurczowe u starszych osób :
A. Leczyć gdy skurczowe >40
B. Zaczynać od B-blokera
C. Leczenie hipotensyjne u oób po 80-tym roku życia zmniejsza chorobowość i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych

rozd. 01 / UDAR MÓZGU

15/I/17j Leczenie hipotensyjne w udarze niedokrwiennnym mózgu :
A. Ciśnienie obniżać gdy  skurczowe >220mmHg i rozkurczowe >120mmHg
B. W ogóle nie obniżać
C. W udarze śródmózgowym obniżać gdy skurczowe >140 mmHg a rozkurczowe > 90 mmHg
D. Kombinacje

rozd. 01 / NADCIŚNIENIE PŁUCNE
16/I/17j Jakie leki stosuje się w leczeniu nadciśnienia płucnego
A. Blokery Ca
B. Inhibitory fosofodiesterazy 5
C. Blokery receptorowe endoteliny
D. Prostanoidy
E. Wszystkie

17/I/17j Jakie badania do rozpoznania nadciśnienia płucnego
A. Echo przezklatkowe
B. Echo  przezprzełykowe
C. Scyntygrafia
D. Pletyzmografia

rozd. 01 / ZESPÓŁ ŻYŁY GŁÓWNEJ GÓRNEJ

18/I/17j U chorego z nowotworem występuje zespół żyły głównej górnej jeżeli – jaki lek zastosować:
A. Prednizon
B. Deksametazon
Były podane jakieś inne leki immunosupresyjne

rozd. 01 / NADCIŚNIENIE TĘTNICZE LECZENIE

19/I/17j  W leczeniu nadciśnienia tętniczego nie jest zalecane połączenie :
ACE-I + diuretyki tiazydowe
ACE-I  + ARB
Bloker -Ca + diuretyk
Kombinacje

rozd. 01 / WADY SERCA

20/I/17j W jakiej wadzie serca kwalifikacja do TAVI ( przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej ):
A. ciężka objawowa niedomykalność aortalna
B. Ciężka objawowa niedomykalność mitralna
C. Ciężka objawowa stenoza aortalna
D. Ciężka objawowa stenoza mitralna
E. żadne z powyższych

21/I/17j Nieprawda o PFO  (Przetrwały otwór owalny – patent foramen ovale)
A. u dorosłych nie powiększa się
B. Gdy nie ma objawów nie leczy się
C. Po korekcji stosujemy antykoagulację przez 6 miesięcy
D. Kombinacje

22/I/17j W ciężkiej nedomykalności zastawki mitralnej ( gdy chory niezakwalifikowany do operacji), lek zmniejszający objawy:
A. Wrapamil
B. Monoazotan izosorbidu
C. Karwedilol
D. Kombinacje
E. Żaden

rozd. 01 / ARYTMIE
23/I/17j Jaki zastosujesz lek do przywrócenia i utrzymania rytmu zatokowego u chorego z migotaniem przedsionków bez istotnej choroby serca
A Propafenon
B Sotalol
C Werapamil
D Amiodaron
E Propranolol

24/I/17j Jakie leki do kontroli częstości w utrwalonym migotaniu przedsionków
A. Werapamil
B. B-bloker
C. Digoxyna
D. Kombinacje

rozd. 01 / CHOROBA NIEDOKRWIENNNA SERCA-RÓŻNE

25/I/17j Dławica mikronaczyniowa w porównaniu do miażdżycowej :
A. Częściej występuje u mężczyzn
B. Odpowiedź na nitroglicerynę słabsza
C. Gorsze rokowanie
D Kombinacje

26/I/17j Ekwiwalenty dławicy ( „maski”):
A. Duszność
B. Ból brzucha , nudności
C. Kombinacje

rozd. 01 /ZATOROWOŚĆ PŁUCNA

27/I/17j U chorego z nowotworem złośliwym występuje zatorowość jak długo stosować leczenie przeciwkrzepliwe :
A. 5 dni
B. 10 dni.
C. Co najmniej 3-m-ce
D. 12 m-cy

ROZDZIAŁ II-  CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO

rozd. 02 /SPIROMETRIA
28/II/17j Jakie składowe wchodzą do VC pojemności życiowej:
A. TV, ERV i IRV
B.TV i ERV
 C.TV i IRV
D. Kombinacje różnych

rozd. 02 /ASTMA LEKI

29/II/17j Który lek rozszerzający oskrzela działa nie dłużej niż 12 godzin:
A. Formoterol
B. Tiotropium
C. Wilanterol
D. Umeklidynium

rozd. 02 /ASTMA KONTROLA

30/II/17j O ciężkości astmy świadczy :
A. Stopień leczenia astmy
B. Wartości wskaźników FEV
C. Ocena leczenia po 2-ch tygodniach

rozd. 02 /ASTMA a CIĄŻA

31/II/17j Astma w ciąży
A. Ulega pogorszeniu lub poprawie
B. Można podawać GKS
C. Z leków rozszerzających oskrzela można podawać beta-mimetyki krótko działające
D.

rozd. 02 / SARKOIDOZA

32/II/17j Kiedy podawać GKS w sarkoidozie :
A. Przy zajęciu serca
B. W stopniu II i III bez progresji zmian i bez narastania zaburzeń czynności płuc
C. Hiperkalcemia
D. Kombinacje

rozd. 02 /ASPARGILLOZA

33/II/17j Alergiczna aspargilloza oskrzelowo-płucna, u kogo występuje najcześciej :
A. Mukowiscydoza
B. Astma
C. POCHP
D. Gruźlicarozd. 02 /ZAPALENIE PŁUC

34/II/17j Jaki lek I-go rzutu w zapaleniu płuc Mycoplasma Pneumoniae i Chlamydia Pneumoniae

Pacjent z pozaszpitalnym zapaleniem płuc – który objaw nie przemawia za tym rozpoznaniem :
A. Gotączka > 38 st.C
B. Ból opłucnowy
C. Rzężenia drobnobańkowe
D. Osłabienie drżenia głosowego

35/II/17j Kryptogenne organizujące się zapalenie płuc  fałszywe:
A. Przypomina ostre zakażenie wirusowe z objawami
B. Trzeszczenie nad oboma płucami
C. Obustronne plamiste zagęszczenia miąższowe w RTG
D. Dobrze reaguje na glikokortykoidy
E. Występuje jako reakcja po przeszczepie


rozd. 02 /ZAPALENIE i ROZSTRZENIE OSKRZELI

36/II/17j Antybiotykiem I rzutu w rozstrzeniach oskrzeli bez ryzyka Pseudomonas jest:
A.    Augmentin
B.    Makrolid
C.    Ciprofloksacyna

rozd. 02 /OBJAWY

37/II/17j W których chorobach występuje przesunięcie śródpiersia w stronę przeciwną :
A. Odma
B. Płyn
C. Niedodma
D. Kombinacje

rozd. 02 / POCHP KLASYFIKACJA

38/II/17j Co wskazuje na duże ryzyko zaostrzeń
A. Jedna hospitalizacja z powdu zaostrzeń w ciągu 12 miesięcy
B. 2 zaostrzenia w ciągu 12 miesięcy
C. Duże zużycie leków rozszerzających oskrzela
D. A i B
E. A,B,C

rozd. 02 /ZATOKI, GARDŁO

39/II/17j  skierować do szpitala w ostrym zapaleniu zatok:
A. Podwójne widzenie
B. Ropny wyciek
C. Ból i rozpieranie w okolicy twarzy
D. Kombinacje

rozd. 02 /GRUŹLICA
40/II/17j  Profilaktyka gruźlicy u osób z kontaktami w stanie immunosupresji :
A. U osoby z kontaktem w stanie immunosupresji
B. U osoby z HIV z dodatnim OT / IGRA
C. U osoby która ma być leczona lekiem ant-TNF z dodatnim OT / IGRA

rozd. 02 /PŁUCA NOWOTWORY

41/II/17j  Czym leczyć niedrobnokomórkowego raka płuc :
A. Operacja
B. Chemioterapia
C. Radioterapia
D. Leczenie ukierunkowane- terapia molekularna
E.  Wszystkie powyższe stosuje się

42/II/17j  Nowotwór płuc szerzy się miejscowo i nacieka sąsiednie płuco- czego nie spowoduje :
A. Kaszel
B. Zapalenie płuc
C. Zaburzenia rytmu serca
D Zespół Hornera
E. Zespół żyły głównej dolnej

rozd. 02/ OBTURACYJNY BEZDECH SENNY  
 
43/II/17j  Występowaniu Obturacyjnego bezdechu sennego sprzyja :
A. Wyniszczenie
B. Wiek poniżej 30 roku zycia
C. Nadczynność tarczycy
D. Niedoczynność kory nadnerczy

rozd. 02 /GRYPA
44/II/17j  Jakie leki działają na wirusy grypy A i B  :
A. Acyklowir
B. Amantadyna
C. ?

ROZDZIAŁ III -  CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO

rozd. 03 / H.PYLORI
45/III/17j  Zapalenie błony śluzowej żołądka z zakażeniem H-P wskaż prawdziwe:
A.    Początkowo po zakażeniu jest zmniejszenie wydzielania kwasu solnego
B.    Eradykacja chroni przed rakiem żołądka
C.    Przewlekłe, może przebiegać bezobjawowo

46/III/17j  Terapia I rzutu w eradykacji H. Pylori w Polsce to:
A: terapia IPP+ bizmut+ 3 antybiotyki
B: IPP+bizmut+2 antybiotyki (bez klarytromycyny)
C: IPP+amoksy+lewofloksacyna


rozd. 03 /  ZESPÓŁ WĄTROBOWO-NERKOWY (HRS)

47/III/17j  Zespół wątrobowo-nerkowy różnicowanie – typ 1 i 2 leczenie rozpoznanie

48/III/17j  Zespół wątrobowo-nerkowy
A: stosujemy leki obkurczające naczynia w typie 1
B: typ 1 ma ostry przebieg i pojawia się w ciągu kilku dni do kilku miesięcy

rozd. 03 / CELIAKIA

48/III/17j  Celiakia u dorosłych – wskaż fałszywe
A: zwykle przebiega z objawami pozajelitowymi
B: w rozpoznaniu wycinek z jelita cienkiego
C: nieleczony może prowadzić do chłoniaka
D: najbardziej wiarygodne jest wykonanie testów Ig po 2 tygodniach ( 2 miesiące ?)  diety bezglutenowej

rozd. 03 /WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO

49/III/17j  Co najczęściej w CU :
A. Krwawienie
B. Przetoki
C. Zajęcie odbytnicy
D. Zwężenia
E. Kombinacje

rozd. 03 /  PRZEWÓD POKARMOWY – INNE

50/III/17j  Mikroskopowe zapalenie jelita grubego :
A.    Objawia się krwawieniem z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
B.    W diagnostyce pobrać hist-pat z prawej części jelita grubego
C.    W leczeniu Budesonid
D.    D: B i C
E.    E: A, B, C

rozd. 03 /  CHOROBA L-C

51/III/17j  Co może być zajęte w  chorobie L-C
A.    Jama ustna
B.    Przełyk
C.     Żołądek i dwunastnica
D.    Jelito cienkie
E.    Jelito grube
Odpowiedzi- kombinacje powyższych.

rozd. 03 / NOWOTWORY

52/III/17j  Które stany zwiększają ryzyko raka płaskonabłonkowego przełyku
A. Oparzenia
B. Achalazja
C. Wrodzona modzelowatość rąk i stup
D. Przełyk Bareta
E. Kombinacje

53/III/17j  Które z poniższych zespołów są genetycznie uwarunkowane:
A.    Rodzinna polipowatość gruczalakowata
B.    Polipy   Peutza i Jeghersa
C.    Polipowatość młodzieńcza
D.    Zespół Lyncha
E.    Kombinacje

rozd. 03 / WZW

54/III/17j  Student zaszczepiony wcześniej na HBV ,  zakuł się , oznaczono przeciwciała na 15 iu/ ml
- co zrobić:
A. Podać 1 dawkę szcepionki
B. Podać immunoglobulinę
C. Nic nie podawać

55/III/17j  Ostre WZW typu C
A.    Leczyć niezwłocznie po rozpoznaniu
B.    Leczyć po 12-tu tygodniach gdy nadal stwierdza się wirusa
C.    Dawać pegylowany interferon
D.    Kombinacje

rozd. 03 / TRZUSTKA

56/III/17j  W  OZT –co prawdzie:
A.    Wszystkim pacjentom nap oczątku stosujemy żywienie pozajelitowe
B.    Najwyższą czułość i swoistość ma lipaza

57/III/17j  W  PZT – leczenie enzymatyczne (- wskaż fałszywe ) :
A.    Przyjmować w czasie posiłku lub po, głównie lipaza
B.    Nie wpływa na ból, poprawia wyrównanie cukrzycy
C.    Zmniejsza biegunkę
D.    Kombinacje

ROZDZIAŁ IV-  ENDOKRYNOLOGIA

rozd. 04 /ENDOKRYNOLOGIA- NOWOTOWRY

58/IV/17j  Guz prolaktynowy:
A.    W  leczeniu Bromkryptyna
B.    ?

59/IV/17j  Guz chromochłonny :
A.    Może być ?
B.    Może występować rodzinnie
C.    Może być złośliwy
D.    Kombinacje

60/IV/17j  Jakie są objawy guza chromochłonnego:
A.    Zmniejszone wydalanie metoksykatecholaminy z moczem
B.    Tachykardia
C.    Nadciśnienie tętnicze
D.    Wzmożona potliwość


61/IV/17j  Mikrogruczolaki przysadki – wskaż fałsz
A.    Makrogruczolaki odpowiadają na farmakoterapię tak samo dobrze jak mikrogruczolaki
B.    W przypadku osiągnięcia remisji można odstawić leczenie
C.    Leczymy przewlekle agonistami dopaminergicznymi

rozd. 04 /TARCZYCA- STANY NAGLĄCE

62/IV/17j  Śpiączka hipometaboliczna – obserwujemy
A: znaczny wzrost TSH
B: TSH w normie
C: podwyższone ft4

rozd. 04 / TARCZYCA JODOCHWYTNOŚĆ, RADIOJOD

63/IV/17j  Co leczyć radiojodem:
A.    Wole guzkowe nadczynne
B.    Pojedynczy guzek nadczynny
C.    Choroba Haschimoto
D.    Choroba Graves-Basedova

rozd. 04 /TARCZYCA- CHOROBA G-B

64/IV/17j  Co będzie w chorobie Graves w odróżnieniu od wola nadczynnego:
A.    Przeciwciała anty TSHR
B.    Nie będzie obrzęku przedgoleniowego
C.    Nie będzie wola (?) / Wole rozlane ?
D.    Kombinacje  


rozd. 04 /TARCZYCA HORMONY – PYTANIA O
65/IV/17j  Leczenie hormonami tarczycy

rozd. 04 /TARCZYCA- NIEDOCZYNNOŚĆ

66/IV/17j  Kiedy leczyć subkliniczną niedoczynność tarczycy:
A.    Zawsze gdy  TSH >5
B.    Gdy TSH >5 i choroba tarczycy w wywiadzie
C.    Zawsze gdy TSH >10
D.    Kombinacje

rozd. 04 /TYREOTOKSYKOZA

67/IV/17j  W pierwotnej nadczynności tarczycy mamy:
A: hiperkalcemie
B: hipofosfatemię
C: zwiększone stężenie fosfatazy zasadowej

rozd. 04 / PRZYTARCZYCE

68/IV/17j  Nadczynność przytarczycy – pierwotna:
A.    Hiperfostatemia
B.    Hiperkalcemia
C.    Zmniejszenie aktywności fosfatazy zasadowej
D.    Nie upośledza zagęszczania moczu

rozd. 04 / KORTYZOL

69/IV/17j  Pierwotna niedoczynność kory nadnerczy, co występuje :
A.    Hipokaliemia
B.    Hipernatremia
C.    Zwiększone stężenie ACTH
D.    Limfopenia
Odpowiedzi kombinacje

Mechanizm działania SGLT – (Sodium-glucose transport proteins )

70/IV/17j  Co powoduje przyrost masy ciała
A.    SGLT 2
B.    SG
C.    Kombinacje

rozd. 04 / SIADH i ZABURZENIA ELELKTROLITOWE

71/IV/17j  W leczeniu hiperkaliemii stosujemy :
A.    Glukozę z insuliną dożylnie
B.    Furosemid dożylnie
C.    Sulfonian polistyrenu doustnie lub doodbytniczo
D.    A i B
E.    A, B i C

72/IV/17j  Zespół hiperkalcemiczny- co nie występuje :
A.    Nadciśnienie tętnicze
B.    Wygórowanie odruchów ścięgnistych
C.    Wielomocz
D.    Tachykardia

rozd. 04 /HIPERALDOSTERONIZM

7/IV/17j  3Hipoaldosteronizm pierwotny co występuje
A: hiponatremia
B: hiperkaliemia
C: limfopenia

rozd. 04 / CUKRZYCA –ROZPOZNAWANIE, BAD. PRZESIEWOWE

74/IV/17j  U kogo badamy przesiewowo glikemię:
A.    Mukowiscydoza
B.    Otyłość
C.    Ciążą- ( Cukrzyca ciążowa w wywiadzie ?)
D.    PCOS

rozd. 04 / CHOROBA HASCHIMOTO

75/IV/17j  Leczenie niedoczynności tarczycy Hashimito
A: w leczeniu stosujemy preparaty LT-4
B: leki stosuje się najczęściej w dawce dobowej 100-150 ug
C leki przyjmuje się w 2 dawkach podzielonych wraz z posiłkiem


rozd. 04 / CUKRZYCA -LEKI DOUSTNE

76/IV/17j  Z czy można łączyć Metforminę

77/IV/17j  Leki p/cukrzycowe wywołujące przyrost masy ciała to
Kombinacje: Metformina/ poch. Sulfonylomocznika/ inkretyny/ flozyny

78/IV/17j  Metforminy nie można łączyć z:
A: poch. Sulfonylomocznika
B inkretynami
C: insuliną
D: flozynami
E: można łączyć metforminę z każdą z grup

rozd. 04 / CUKRZYCA – TERAPIA, CELE TERAPII

79/IV/17j  Docelowe wartości glikemii zależą od:
A: wieku chorego
B:ciąży
C: czasu trwania cukrzycy

rozd. 04 / NOWOTOWRY

80/IV/17j  Pheochromocytoma:
A: bladość powłok
B: zwiększone stężenie metoksykatecholamin w moczu
C: tachykardia
D: hiperglikemia
E: biegunka

81/IV/17j  Do cech rakowiaka należy:
A: zblednięcie skóry
B: skurcz oskrzeli
C: bradykardia
D: zaparcia

ROZDZIAŁ V-  CHOROBY NEREK I DRÓG MOCZOWYCH

rozd. 05 /NERKI-AKI

82/V/17j  AKI- kiedy można rozpoznać :
A.    Wzrost kreatyninemii o ? w ciągu 48h
B.    2-krotny wzrost kreatyninemii w ciągu 48 h
C.    Diureza <100ml/24h
D.    Kombinacje
rozd. 05 / NERKI- PCHN

83/V/17j  Niedokrwistość w PCHN co nie powoduje :
A.    Niedobór Fe
B.    Niedobór witaminy B12
C.    Nadmiar kwasu foliowego
D.    Toksyny mocznicowe- hamowanie szpiku

rozd. 05 /NERKI-ZESPÓŁ NERCZYCOWY

84/V/17j  Co rzadko powoduje zespół nerczycowy :
A.    Cukrzyca
B.    Amyloidoza
C.    Błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek
D.    Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa

rozd. 05 /NERKI- ZAPALENIA NIEINFEKCYJNE

85/V/17j  Co może spowodować przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek :
A.    Hiperkaliemia
B.    Dna moczanowa
C.    Hiperurykemii
D.    Zespół Sjogrena
E.    Kombinacje

86/V/17j  Gwałtownie postępujące KZN pierwotnie:
A.    Szybko daje niewydolność nerek
B.    Objawia (zawsze ?) się zespołem nerczycowym
C.    Występują zmiany pozanerkowe


87/V/17j  Ostre poinfekcyjne kłębuszkowe zapalenie nerek – objawy:
A.    Nadciśnienie tętnicze
B.    Łagodne obrzęki
C.    Osutka
D.    Kombinacje

rozd. 05 /NERKI- UKŁAD MOCZOWY  KAMICA, KOLKA

88/V/17j  Wskazania do hospitalizacji w kolce nerkowej:
A.    Zatrzymanie moczu
B.    Nudności i wymioty

rozd. 05 /NERKI-MOCZ

89/V/17j  Wałeczki erytrocytarne występują w
A.    Kolce nerkowej
B.    OOZN
C.    KZN
D.    Kombinacje
E.     OŚZN ?

rozd. 05 /NERKI- ODMIEDNICZKOWE ZAPALENIE NEREK

90/V/17j  Kiedy skierujesz do szpitala pacjenta z OOZN i kolką nerkową nieustępującą pomimo leczenia:
A: gdy jest gorączka
B: nudności i wymioty

ROZDZIAŁ VI-  CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

rozd. 06 /NIEDOKRWISTOŚCI

91/VI/17j  W niedokrwistości chorób przewlekłych
A: małe stężenie żelaza
B: Obniżone stężenie hepcydyny
C:  Zwykle normocytowa

rozd. 06 / MDS

92/VI/17j  Zespół mielodysplastyczny:
A.    Wyleczalny jedynie przez allo-HCT

rozd. 06 / PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA

93/VI/17j  CML  (Przewlekła białaczka szpikowa  )– wskaż prawdziwe
A: w 30 % u ludzi dorosłych
A.    Podwyższone stężenie FAG
B.    Zmniejszone stężenie wit. B12
C.    Można ocenić ilość blastów w biopsji szpiku
D.    Rzadko powiększenie śledziony

rozd. 06 / CZERWIENICA

94/VI/17j  Czerwienica wtórna w przeciwieństwie do czerwienicy prawdziwej:
A: zwiększenie EPO
B: rozrost linii mielopoetycznej i megakariocytowej w szpiku

rozd. 06 / SZPICZAK

95/VI/17j  Szpiczak plazmocytowy wskaż prawdziwe :
A.    Najczęstszy objaw to ból kostny

96/VI/17j  W leczeniu szpiczaka:
A: chemioterapia poprzedzona przeszczepem komórek krwiotwórczych auto-HCT
B: chemioterapia + radioterapia
C: lecenie operacyjne

rozd. 06 / HEMOFILIA- BADANIA LABOATRYJNE :

97/VI/17j  Co  powoduje wydłużenie czasu PT:
A.    Choroba von Wilebranta
B.    Hemofile
C.    DIC
D.    Stosowanie Warfaryny
E.    Stosowanie Heparyny

rozd. 06 /DIC

98/VI/17j  DIC- wskaż prawdziwe :
A.    Najczęściej zmiany w dużych naczyniach
B.    20% zajęcie OUN
C.    Wzrost stężenia produktów degradacji fibryny- dimer


99/VI/17j  rozd. 06 / NADPŁYTKOWOŚĆ
Nadpłytkowość- gdzie występuje:
A.    Niedobór żelaza
B.    Niedokrwistość hemolityczna
C.    Po usinięciu śledziony
D.    Wszystkie powyższe


rozd. 06 /CHŁONIAKI

100/VI/17j  Leczenie chłoniaka
A: chemio+radioterapia
B: chemioterapia poprzedzona przeszczepem komórek krwiotwórczych auto-HCT
C: radioterapia

rozd. 06 /BIAŁACZKI

101/VI/17j  Przewlekła białaczka limfatyczna co prawdziwe:
A.    Najczęstszą przyczyną zgonu jest ?
B.    W  momencie rozpoznania zawsze wymaga leczenia

rozd. 06 /ZIARNICA ZŁOSLIWA

102/VI/17j  Chłoniak Hodgkina- wskaż prawdziwe:
A.    Zwykle powiększone węzły powyżej przepony
B.    W 90% występują tzw. Objawy B
C.    W leczeniu 1-szcego rzutu chemia i przeszczep

ROZDZIAŁ VII-  CHOROBY  REUMATUCZNE

rozd. 07 / TOCZEŃ

103/VII/17j  Przeciwciała TYPOWE dla TOCZNIA
A.    Anty ds. DNA
B.    B: ANCA

rozd. 07 /ZESPÓŁ ANTYFOSFOLIPIDOWY

104/VII/17j  Zespół antyfosfolipidowy  :
A.    Skaza krwotoczna
B.    Niepowodzenia położnicze
C.    Najczęściej jest wtórny do tocznia
D.    Kombinacje

rozd. 07 /ZAPALNY  BÓL KRZYŻA

105/VII/17j  Cechy charakterystyczne dla zapalnego bólu krzyża:
A.    Szybki początek
B.    Nie ustępuje w spoczynku
C.    Nasilenie w czasie ruchu

rozd. 07 / REUMATOLOGIA OBJAWY

106/VII/17j  W których chorobach występują zmiany w płucach i narządach:
A.    Mikroskopowe zapalenie naczyń
B.    Ziarniak Wegenera
C.    Choroba Churga Strauss
D.    Choroba związana z p przeciwciałami anty- GBm

rozd. 07 / POLIMIALGIA-FIBROMIALGIA

107/VII/17j  Co różnicuje polimialgię i fibro mialgię:
A.    Ból obręczy miednicznej , barkowej i szi
B.    Przyspieszone OB.
C.    Ostra odpowiedź na GKS
D.    Kombinacje

108/VII/17j  W polimialgii w przeciwieństwie do fibromialgii stwierdzamy:
A: ból ograniczony do obręczy barkowej i szyi
B: wzrost OB.
C dobra reakcja na GKS


rozd. 07 /ZESPÓŁ SJöGRENA

109/VII/17j  Jakie leczenie I-szego rzutu modyfikujące przebieg choroby w zespole  sjogrena
A.    NLPZ
B.    Hydroksychlorochina
C.    Cyklofosfamid
D.    Żaden


rozd. 07 / REUMATYCZNE- OBJAWY

110/VII/17j  W których z poniższych występują zmiany w nerkach
A.    Twardzina
B.    Toczeń
C.    Zapalenie wielomięśniowe
D.    Zespół Sjogrena
E.    Kombinacje

111/VII/17j  Włóknienie płuc występuje w:
A: Mikroskopowe zapalenie naczyń
B: Goodpasteure’a
C: Wegener

rozd. 07 /OSTEOPOROZA

112/VII/17j  Zwiększone ryzyko osteoporozy występuje w:
A.    Celiakia
B.    PCHN
C.    Hipogonadyzm
D.    WZJG
E.    Wszystkie
 

ROZDZIAŁ IX-  CHOROBY  ZAKAŹNE

rozd. 09/ KRZTUSIEC
 
113/IX/17j  Kiedy zastosować profilaktykę i jaką :
A. U wszystkich osób z kontaktu domowego oraz bliskich kontaktów
B. Takie same jak w leczeniu krztuśca
C. Jedna dawka Azytromycyny
D. Kombinacje

rozd. 09/ PÓŁPASIEC

114/IX/17j  Półpasiec- wskaż prawdziwe :
A. Uaktywnia się u osób z immunosupresją
B. Osoba chora nie jest zakaźna
C. Ból pojawia się po wystąpieniu wykwitów skórnych

rozd. 09/ AIDS

115/IX/17j  Co nie jest chorobą wskaźnikową AIDS:
A. Gruźlica
B. Kandydoza przłyku
C. Pneumocystoza
D. Mięsak Kaposiego
E. Wszystkie są

rozd. 09/ BORELIOZA

116/IX/17j  Borelioza powoduje zapalenie :
A. Skóry
B. Stawów
C. Serca
D. Układu nerwowego
E. Wszystkich

rozd. 09/ BIEGUNKA PODRÓŻNYCH

117/IX/17j  Biegunka podróżnych, wskaż prawdziwe:
A.    Leczyć postać umiarkowaną i ciężką
B.    Lek pierwszego rzutu fluorochinolon lub Azytromycyna
C.    W Azji lekiem pierwszego wyboru jest Metronidzazol
D.    Kombinacje

rozd. 09/ LIOZA ( GIARDIOZA )

118/IX/17j  Giardioza (lamblioza) wskaż prawdziwe:
A: typowo przebiega z biegunką
B: pierwszym badaniem jest ocena kału w kierunku pasożyta
C: stosujemy w leczeniu albendazol
D: żadne nie jest prawdziwe

ROZDZIAŁ X TOKSYKOLOGIA

rozd. 10 / ZATRUCIA – GRZYBY

119/X/17j  Zatrucie muchomorem sromotnikowym- występują objawy żołądkowo-jelitowe, co robimy:
A.    Płukanie żołądka
B.    Hemodializa
C.    Podajemy Peniciline G
D.    W tym okresie za późno na usunięcie trucizny

rozd. 10 / ZATRUCIA –TLENEK WĘGLA

120/X/17j  Zatrucia tlenkiem węgla, co nieprawdziwe
A.    Występują zawroty głowy, nudności
B.    Skóra zwykle sino-blada
C.    Pulsoksymetria ma ograniczona przydatność
D.    Zawsze trzeba zastosować komorę hiperbaryczną
E.    

rozd. 10 / ZATRUCIA- OPIOIDY

121/X/17j  Zwężenie źrenic powoduje :
A.    Morfina
B.    Amfetamina
C.    Kombinacje

122/X/17j  Zatrucie morfiną czego nie będzie :
A.    Biegunki
B.    Zwężenie źrenic


ROZDZIAŁ XI NOWOTWORY

rozd. 11 / NOWOTWORY

122/XI/17j  CEA – dla jakiego nowotworu swoisty:
A: raka jelita grubego
B: raka nerki
C: raka piersi
D: raka płuca
E: Dla żadnego nie jest swoisty

123/XI/17j  Chory z zaawansowanym nowotworem w leczeniu duszności zastosujesz :
A.    Morfinę
B.    Benzodiazepinę
C.    CPAP
D.    Kombinacje

rozd. 11 / CHOROBA NOWOTWOROWA -TERAPIA BÓLU

124/XI/17j  W leczeniu bólu nowotworowego – co prawdziwe :
A.    Leki podawać drogą pozajelitową a nie doustnie
B.    Podawać leki tylko gdy wystąpi ból a nie stale ( na żądanie )
C.    Łączyć opioidy z nieopioidami
D.     Leki stosujemy regularnie o stałych porach i dodatkowo w razie bólu przebijającego


ROZDZIAŁ XII  RÓŻNE

LEKI PWSKAZANIA i OBJ.NIEP
125/XII/17j  Który betabloker ma działanie naczyniorozszerzające :
- Atenolol
-Bisoprolol
-Karwedilol
-Metoprolol
-Propranolol

126/XII/17j  Polekowe uszkodzenie wątroby – jakie wykonasz badania do różnicowania:
A.    ALAT
B.    GGTP
C.    Fosfataza zasadowa
D.    Kombinacje

127/XII/17j  Działania niepożądane Metotreksatu :
A.    Cytopenie
B.    Zapalenie błon śluzowych
C.    Uszkodzenie wątroby
D.    Zmiany w płucach (włóknienie płuc  ?)
E.    Wszystkie powższe

rozd. 12  / OBJAWY

128 XII/17j  Moczówka nerkowa wskaż fałszywe
A: może wystąpić odwodnienie hipertoniczne w przypadku braku uzupełniania płynów
B: w teście z desmopresyną wzrost ( wzrost ? ) diurezy

129 XII/17j  Gdzie występują palce pałeczkowate:

A.    Marskość wątroby
B.    Choroba Leśniowskiego – Crohna
C.    Sinicze wady serca
D.    Wszystkie


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 28 odwiedzający (206 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=