EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  => ZBIORCZE OPRACOWANIE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH PES CHOROBY WEWNĘTRZNE Z SESJI JESIEŃ 2008r. DO JESIEŃ 2015r.
  => DO POBRANIA-testy z interny
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych WIOSNA 2019 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2016r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEN 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => STRONA Z TESTAMI PES+materiały dydaktyczne
  => MATERIAŁY OTRZYMANE OD ZDAJĄCYCH TEST INTERNA JESIEŃ 2009
  => SKANY TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => SKANY TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => EKG- CIEKAWA STRONA Z EKG
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2018 r.
Proszę  o wpisywanie zapamiętanych pytań z egzaminu testowego PES- Choroby Wewnętrzne –

JESIEŃ 2018r. 
W komentarzach na dole strony lub wysyłanie na adres mailowy:

protest-pes@tlen.pl
 
Ostatnie komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od Marta, 11.10.2018, o 20:32 (UTC):
Sprostowanie do poprzedniego pytania chodziło oczywiście o przyczyny krążenia hiperkinetycznego.


Przyczyny hiperaldosteronizm wtórnego
- przewlekla niedywdolnosc seca
- zespol nerczycowy
- zwężenie tętnicy nerkowe
- marskość wątroby

Leczenie pobudzonego pacjenta z zespolem serotoninowym
- diazepam i.v.
- diazepam i.m.
- haloperydol
- cyproheptadyna

Kardiomiopatia połogowa wskaz prawdziwe
- występuje pod koniec ciąży i w połogu
- objawia się szybko narastającymi obrzękami
- u około 90% kobiet ustepuje samoistnie
- leczymy ACE I

Komentarz pochodzi od Marta, 11.10.2018, o 20:00 (UTC):
Sprostowanie do poprzedniego pytania chodziło oczywiście o przyczyny krążenia hiperkinetycznego.


Przyczyny hiperaldosteronizm wtórnego
- przewlekla niedywdolnosc seca
- zespol nerczycowy
- zwężenie tętnicy nerkowe
- marskość wątroby

Leczenie pobudzonego pacjenta z zespolem serotoninowym
- diazepam i.v.
- diazepam i.m.
- haloperydol
- cyproheptadyna

Kardiomiopatia połogowa wskaz prawdziwe
- występuje pod koniec ciąży i w połogu
- objawia się szybko narastającymi obrzękami
- u około 90% kobiet ustepuje samoistnie
- leczymy ACE I

Komentarz pochodzi od Marta, 11.10.2018, o 19:52 (UTC):
Przyczyny hiperaldrogenizmu wtórnego:
1. niedokrwistość, czerwnienica
2. zesol rakowiaka
4. zaawansowana marskość wątroby
w odpowiedziach wielokrotny wybór

Komentarz pochodzi od w, 11.10.2018, o 10:15 (UTC):
--------------------

Komentarz pochodzi od NEA_K, 11.10.2018, o 09:05 (UTC):
77. Gdzie lokalizują się zmiany w pierwotnej TBC

78. Do przerwania napadu dny zastosujesz
kolchicynę lub NLPZ lub GKS
albo odpowiedzi pojedyncze

79. różnicowanie niedokrwistości chorób przewlekłych od niedoboru żelaza.
TIBC

80. Leczenie ch.Stilla z zajęciem serca
GKS

81. Największą wartość wkwestii ustalania skuteczności leczenia mają
badaniazrandomizacją

82. amyloidoza AL
A.najczęściej pierwotna
B.uwolnienie TnT
C.zesp. nerczycowy
D.nie zajmujenerek

83. HFpEF leczenie

84. Krążeniehiperkinetyczne występuje w
A.niedoczynność tarczycy
B.czerwienica
C.niedokrwistość

85. CHF
a.przy GFR<30 tiazyd podajemy tylko łącznie z pętlowym
B.duże dawki pętlowych działają ototoksycznie
C.większość pacjentów leczymy tiazydem, a nie pętlowym

86. hiperlipoproteinemia typu V jest powodowana przez
A.estrogeny
B.tiazydy
C.GKS

87. Astma aspirynowa
A.zaczyna się od nieżytu nosa
B.po odstawieniu ASA objawy się cofają
C.można podawać naproksen

88. Kiedy dochodzi do pęknięcia ściany serca i mięśnia brodawkowatego po zawale
A.w ciągu pierwszych 7 dni po

89.W lSSc
A. często zajęty przełyk
B.nadciśnienie płucne
C.zajęcie płuc

90. HA wtórne kiedy występuje
A.rakowiak
B.Pheo
C.guz nadnercza

91. Bisfosfoniany
A. niektórepodajemy i.v.
B.działają przezhamowanie aktywności osteoklastów
C.trzeba jeprzyjmować zposiłkami

92. suplementacja Fe
A. warto przyjmować z wit.C
B.stosować łącznie z IPP
C.stosowaćdo posiłku
D.wieta wegetariańska jest źródłem dobrze przyswajalnego Fe

93. PChN
A.wit. D
B.hiper Pi
C.hipo Ca
D. hipo PTH

94. Rzadkie objawy raka płuca
A.z.Cushinga
B.kaszel
C.duszność

95. Jaki antybiotyk z największym prawdopodobieństwem wywoła rzekomobłoniaste
A.klindamycyna
B.genta
C.wanko
D.metronidazol

96. zespoły paraneo
A.artropatia przerostowa
B.SIADH

97. Tętniak rozwarstwiający aorty RR: 150/90, copodasz
A. MF+proporanolol
B.sam propranolol
C.MF

98. Jak często kontrolne ECHO w łagodnej SA

99. Kiedy fibrynoliza.
STEMI,NSTEMI, czas: 120, 60 min.

100. p/ciała w L_-C
A. p/Saccharomyces cerevisiae

101. Co nie powoduje bloku AV
A.hipo K+
B.amoksycylina
C.zawał
D.digoksyna

102. Zmiany w EKG w hipertyreozie
A.spłaszczenie lub odwrócenie T
B.wydłużenie QT
C.skrócenie PQ

POWODZENIA!!!

Komentarz pochodzi od Marta, 11.10.2018, o 08:43 (UTC):
19. U pacjenta że stwierdzonym tetniakiem aorty, gdy boli i podejrzewamy rozwarstwienie a RR 150/90 podasz
A. MF i propranolol
B. MF
C. Propranolol
D. Nitrogliceryne
E.nic
20.W migotaniu przedsionków  z niewydolnością serca celem kontroli komór podasz:
A. Werapamil
B. Metocard
C. Digoxin
D. Flekainid
E a i b
21.Po zaostrzeniu WZJG leczonym  z poprawą mesalazyna w terapii przewlekłej zastosujesz
A.mesalazyne
B.sulfasalazyne
C.GKS
D.lek biologiczny
E.nic nie będziesz dawał
22.W aswystolii zastosujesz:
A.defibrylacje
B.atropine iv
C.atropine im
D.Adrenalinę iv
E.adrenaline im
23. W rzeżączkowym zapaleniu cewki moczowej zastosujesz:
A.cetriakson im.
B.azytromycyne 1g jednorazowo
C. Doxycyklina przez 5dni
D.
E. A i B
24. Dla której choroby jest typowe p/c dac na
A.twardzina układowa
B.toczen ukladowy
C. RZS
D.polimialgia
E.Z.Sjogrena
25. Jakie zesp paranowotworowe jest w raku płuc
A.ostoartopatia przerostowa
B. Wędrujące zapalenie żył
C.polimialgia
D.
Kombinacje odp
26. Rak pęcherza moczowego zaznacz fałszywe
A. Wyst. Głównie u mężczyzn
B. Z wyboru leczeniem jest chemioterapia
C. Jako leczenie adiuwantowe są wlewki bcg do pęcherza
D.wtstepuje krwiomocz
27.PCO wskaż falszywe
A.stosowane są w terapii tabl. Dwuskladnikowe
B.sa zaburzenia miesiączki
C.wyst hirsutyzm
D.zawsze występuje wolny testosteron we krwi
28. W samochodzie występują powikłania
A.oczne
B.sercowe
C.dotyczace watroby
D.oun
29.sztywność stawów występuje w
A.RZS
B.Twardzinie ukl
C.zzsk
D.ch zwyrodnieniowej
Kombinacja odp
30.zapalenie naczyń Becheta charakteryzuje
A. Bolesne hafty jamy ustnej
B. Owrzodzenia narządów płciowych
C. Zmiany oczne
Kombinacje odp.
31 powikłania Wzw c to:
A. Krioglobulinemia
B.neuropatia obwodowa
C. KZN
D.A,B
E.Wszystkie
32. Co odróżnia zaburzenie komorowe od zaberrowanego migotania przedsionków
A. Występowanie częściej przerwy wyrównawcze
B.qrs >120msek
C.
D.
E.
33. Kiedy kontrola w łagodnej stenozie aortalnej
A.co 5 lat
B. Co 2-3lata
C.co rok
D. Co pół roku
E. Wcale
34.twardzina ograniczona od uogolnionej różni się tym że nie ma..
A. Zajęcia płuc
B.zajecia przełyku
C. nadciśnienie płucne
D A,c
E wszystkie
35. U kogo wykonasz obrazowy test obciazeniowy
A. Jak są zaburzenia rytmu które uniemożliwiają  ocenę ekg
B.nietypowe dolegliwości prawicowe
C.a i b
D. Jest preferowany zawsze gdy jest dostępny
E. Wszystkie
36. Do kwalifikacji ryzyka ch. Wieńcowej zaliczamy
A. Płeć i rodzaj bólu
B . Płeć, wiek i rodzaj bólu
C . Płeć, wiek, wage,  i rodzaj ból
D. Rodzaj bolu
37.kiedy rozpoznasz PChN
A.albuminuria
B.aktywny osąd
C gfr<60
D nadciśnienie tętnicze
E.nefropatia
Dużo pytań o hiperaldosteroniz i szczegóły z KZN. Przecztaj Szczeklika i robienie dokladnie test na około i będzie ok.

Komentarz pochodzi od Marta, 11.10.2018, o 08:30 (UTC):
1.zespołem limfoproliferacyjnym nie jest
A.szpiczak mnie
B.MDS
C.CML
D.CLL
E. Białaczka wlochatokom.
2. Nefrologia IgA
A. Rozwija się powoli z krwinko i bialkomoczem
B. Wiąże się z nadciśnieniem
C.
D.
E.
3.Co różni niedokrwistość chorób przewlekłych od niedokrwistość z niedoboru żelaza
A.obnizone TIBC
B. Obniżona ferrytyne
C. obniżone żelazo
D. Mikrochromiczne ert
4.polelowe ostre srodmiazszowe zapalenie nerek
A. Charakteryzuje się eozynofiluria
B. Rozpoczyna się po braniu lekow po 2-kilku tyg.
C.
D.A,B,C
E.A,B
5. W zatrucie którymi lekami są szerokie źrenice
A. TLPD
B.Benzodiazepiny
C.MF
D. Amfetamina
Kombinacje odp.
6.IZW str. Pn. Na protezie zastawkowej jak długo będziesz leczył
A.1 tyg
B.2tyg
C.4 tyg
D.6tyg
E.8tyg
7. Nieciezkie zapalenie płuc, ambulatoryjne jaki lek zastosujesz
A. Amixycyline
B. Ciprofloxacune
D. Klindamycyne
8.zapalenie płuc wyw. Str pn. Jakim antybiotykiem będziesz leczył
A. Amixycyline
B. Kloksacylina
C. Ceruroksym
D. Doxycyklina
9. Jaki lek najprawdopodobniej wyw inf C.diff
A. Klindamycyna
B. Tetracyklina
C. Doxycyklina
10. W jakim przypadku HCO 3- będzie obniżone
A.kwasica oddechowa wyrównana
B.kwasica nieoddechowa
C.zasadowica nieoddechowa
D. Zasadowica oddechowa
Kombinacja odp.
11. Gwałtownie postępujące zapalenie placuszków nerkowych
12.Hiperaldosteronizm wtórny- przyczyną jest
A.PNS
B.Marskosc wątroby
C.zespol nerczycowy
D. Zwężenie 1 tętnicy nerkowej
Kombinacja odp.
13Obj typowym hiperaldosteronizmu jest
A.hipotonia
B.hipokaliemia
C.
D.
E.
14Kardiomiopatia podłogowa
A. W 90% ustępuje samoistnie
B. wymaga ACEI
C. Rozpoczyna się pod koniec ciąży i w pierwszych 5 miesiącach po porodzie
D.
E. Wszystkie prawdziwe
14. Kardiomiopatia arytmogenna
A.u 50% występują zmiany w EKG
B. Najczęściej rozpoznawane po 40-tce
15. Co  jest przyczyną rozstrzeni płuc
A.mulowiscydoza
B.alergiczna aspergilloza
C.nawracajace zakażenia
D. Zwlóknienia pluc
Kombinacje odp.
16. Który lek wydłuża czas protrombinowy
A.warfaryna
B.riwaroksaban
C.heparyna
D.a i b
E. A,B i ć
17.Kiedy zastosujesz fibrynolize
A. W zawale nstemi
B. Jeśli nie ma możliwości PCI przez 60 min w Stemi
C. Jeśli nie ma możliwości PCI do 120 min w STEMI
D. A,B
E. A,C
18. Kiedy w pierwszej kolejności zastosujesz adenozyne
A.migotanie przedsionków
B.czestoskurcz z wąskimi ORS
C.zaburzenia komorowe
D.zespol preekscytacji
E.

Komentarz pochodzi od NEA_K, 10.10.2018, o 22:57 (UTC):
51. Choroby wskaźnikowe w AIDS
nie-rzerzączka

52. Naczyniowe powikłania OZT
A.nadciśnienie wrotne
B.zakrzepica żyły śledzionowej
C.tętniak rzekomy

53. Co powoduje zesp. Gilberta
zaburzenia sprzęgania bilirubiny

54. Jaki lek i.v. wkrwawieniu z wrzodu żołądka
A.IPP
B.terlipresyna
C.oktreotyd
D.wszystkie

55. Borelioza
A.IgM zanikają po 6 miesiącach
B.IgG zanika zaraz po leczeniu
C. Wykrycie IgG wystarcza sdo rozpoznania

56. w jakiej chorobie stosujemy immunnoterapię bierną
A.ospa
B.odra
C.WZWB
D.wścieklizna

57.Co daje rak nerki
A.krwiomocz
B.HA
C.ropomocz
D.ból
E.anemię

58. Rak pęcherza
A. częściej u mężczyzn
B.ChT leczeniem 1.rzutu
C.krwiomocz
D.wodonercze
E. w leczeniu BCG dopęcherzowo

59. PT rośnie przy
A.warfarynie
C.HDCz
C.riwaroksaban

60. Jakilekw ŻChZZ włączysz od razu bez heparyny napoczątek
A.riwaroksaban
B.dabigatran
C.VKA

61. Gdzie ds-DNA

62. gdzie sztywnośćporanna
A.ZZSK
B.RZS
C.SCL
D.ch. zwyrodnieniowa

63. leczenie osiowej post. ZZSK
A.sulfasalazyna
B.MTX
C.GKSprzy dużym nasileniu obj. stawowych

64. Glista ludzka
A.powoduje eozynofilowe zap.płuc
B.wykazanie swoistych IgG potwierdza rozpoznanie
C.leczyy albendazolem

65. u chorego z CHF w napadize FA możnadoraźniejednorazowo podać w celu zwolnienia HR
A. maładawkębetablokera
B.werapamil
C. propafenon
D. digoksynę

66. kiedy podajemy desmopresynę
A.hemofilia B
B. h. A
C. chvW

67. HL
A. węzły bolą
B.gorączka/2tyg.
C.większośćwęzłówpodprzepomowo
D.w patomechanizmie nie bierze siępod uwagę chorób wirusowych

68. MDS
A.szpik bogatokomórkowy
B.często powiększenie wątroby i śledziony
C.Jedynym skutecznymleczeniam jest alloHCT
D. zwykle występuje u młodych

69. Gruczolaknadnercza
A.test z 8mg hamuje jego aktywność
B.w leczeniu przewlekleketokonazol
C.przebarwienie skóry
D. reszta miąższu nadnerczy, poza guzem wzaniku

70. Polekowe CŚZN
A.jeśli nie ustępujepoo odstawieniu lekudaj GKS
B.eozynofiluria

71. Czego sięspodziewamy w przedłużającym się zespolenerczycowym
A. anemii
B. hipertyreozy
C.niedoczynnośćnadnerczy

72.Nefropatia IgA
A.w leczeniu wskazana tonsilektomia
B. szybko postępuje
C. HA
D. może ustępować samoistnie

73. Błoniasto-rozplemoweKZN
A.przemijającezaburzeniapolawidzenia
B. podwyższone C4 dopełniacza

74. Behcet
A.bolesne afty w jamie ustnej
B. owrzodzenia narzadów płc
C.zajęcie oka

75.gdzie krwawienie śródpęcherzykowe: różne zap. naczyń

76. Objawowanadczynnośćtarczycy, co z hormanami
A. rośnie TSH
B. rośnie fT3
C. rośnie fT4

CDN...

Komentarz pochodzi od NEA_K, 10.10.2018, o 22:45 (UTC):
26. Pneumokokowe zap. płuc
Amoksycylina

27. kryterium diagnostyczne POCH w spirometrii

28. Kiedy teofilina jest lekiem 1. wyboru
Nigdy

29. Bezwwzględne przeciwwskazania do betablokerów
A.chromanie
B.POChP
C.stabilna CHF

30. W stabilnej IHD, bez zawału co włączysz, żeby poprawiło rokowanie
A.ASA
B.statynę
C.betablok.
D.nitro

31. Do limfoproliferacyjnych nienależy
A.b. włochatokomórkowa
B.MDS
C. szpiczak

32. LABA w astmie
A.nie wolno stosować w monoterapii bez GKS wziewnych
B.to leki 1. rzutu w zaostrzeniu.
C.to 1. co należy dodać do wziewnego GKS,gdy złakontrola

33.Leczenie pacjenta D w POChP

34. KIedy tiamazol jest lekiem 1. rzutu
A.Hashimoto
B.ciąża
C.poamiodaronowa nadczynność atrczycy tII
D. żadne z powyższych

35. Hiperkaliemia przyczyny

36. Zespół Conna
A.kwasica
B.zasadowica
C.hipokaliemia

37. Kiedy rośnie HCO3

38. PIerwotna nadczynność przytarczyc: co wsurowicy,co wmoczu

39. Saturacja jest zawyżona
A.methemoglobinemia
B.ciemny lakier na paznokciach
C.wstrząs

40. Zesp.serotoninergiczny leczenie
A. BZD i.v.
B.BZD p.o.

41. Insuliny doposiłkowe

42. HbA1C u kogo 6,0

43. STEMI w V1-V3 jaka to lokalizacja niedokrwienia

44. Objawy anafilaksji
A.pokrzywka
B.osutka plamisto-grudkowa
C.przełom nadciśnieniowy
D.kaszel
E.duszność

44. Leczenia przełomu nadnerczowego
hydrocortyzon i.v.

45. Biorąc pod uwagę ryzyko sercowo-naczyniowe u chorych z HA, w rozpoczynaniu leczenia hiotensyjnego należy wziąć pod uwagę:
A.grubość intima-media
B.albuminurię

46. HA złośliwe
A.SBP>160
B.retinopatia
C.szybko udary, obrzęk płuc

47.Poszerzenie źrenic
A.opiaty
B.BZD
C.trójpierścieniowe
D.amfetamina

48. Co powoduje rozstrzenia
A.włóknienie płuc
B.zakażenia
C.alergiczna aspergilloza o-p

49.Co zajmuje sarkoidoza
A.oko
B.skóra
C.serce

50. Leczenie rzerzączkowego zap.cewki moczowej


Komentarz pochodzi od NEA_K, 10.10.2018, o 22:33 (UTC):
1. Co podasz w 1. kolejności w asystolii
A.adrenalinę i.v.
B.adrenelinę i.m.
C.atropinę

2. Kardiomiopatia połogowa
A.występuje pod koniec ciąży i do 5 miesięcy po porodzie
B.lekiem 1. wyboru jest IKA
C. w 90% ustępuje
D.szybko dochodzi do rozwoju CHF i zaburzeń rytmu.

3. Arytmogenna kardiomiopatia prawokomorowa
A.występuje po 40 r.z.
B.EKG w spoczynku jest prawie zawsze prawidłowe
C.występująobrzęki
D. wymagaleków moczopędnych

4.Gwałtownie postępujące KZN
A.niema elementu rozplemowego
B. występuje zesp. nefrytyczny z szybko postępującą niewydolnością nerek
C. od razu trzeba włączyć leczenie
D.80% jest pierwotna

5. PCOS
A.leczymy antykoncepcją 2składnikową
B. większość ma hirsutyzm
C.większość ma zaburzenia miesiączkowania.
D.zawsze występuje podwyższony poz. wolnego testosteronu
E.predysponuje do rozwoju DMt2

6. Kiedy podasz adenozynę
A. SVT
B.VT
C. AF

7. Dawka amiodaronu w NZK
A.300
B.150

8.Co bierzemy pod uwagę oceniając prawdopodobieństwo IHD przed testem
A.charaakter bólu
B.wiek
C.płeć
D.masę ciała.

9.Obrazowe próby obciążeniowe w diagnostyce IHD pośredniego prawdopodobieństwa
A.są preferowane, jeśli tylko są dostępne.
B.wskazane, gdy wyjściowo obecne zmiany w EKG

10. PCI ma przewagę nad CABG w sytuacji
A.choroba 3-naczyniowa
B.zwężenie pnia
C.restenoza po raz pierwszy

11. leczenie1. wyboru w eradykacji H.pylori

12. W WZJG remisja uzyskana mesalazyną, co w leczeniu przewlekłym
A.mesalazyna
B.sulfasalazyna
C. GKS
D.nic

13. Kryteria rozpoznania PChN
A.hipotonia
B.albuminuria
C.GFR<60
D.izolowany krwinkomocz i erytrocyty dysmorficzne

14.Objawy TSEMI
A.osłabienie
B.zawroty głowy
C.ból w klatce
D. duszność
E. kołatanie

15. WZJG
A.krwawienia
B.przetoki
C. zwężenia

16. Jaki lek przeciwwskazany w kolce żółciowej
MF

17. Przed testem ureazowym IPP odstawisz na: 2 tyg.

18. wskaż prawdziwe:
A. Gruczolak wątroby jest przeciwwskazaniem do antykoncepcji hormonalnej
B.naczyniak wymaga kontroli USG
C.ogniskowy rosrost guzkowy wymaga BAC

19.Jak często kontrolne ECHO w łagodnej SA

20. Przesiewowa kolonoskopia, kiedy się zaczyna
50 r.ż.

21. Jak często kontrola CEA po RJG
co 3 miesiące przez 3 lata

22. Kiedy w GERD konieczna gastro
>40 r.ż.

23. Kiedy profilaktyka IZW u dentysty
A.sztuczna zastawka
B.korekta wady z użyciem sztucznego materiału
C.przebyte IZW
D.wada sinicza

24. Jak długo leczymy paciorkowcowe IZW na sztucznej
6tyg.

25. Nieciężkie zap. płuc leczone amgulatoryjnie
Amoksycylina

Komentarz pochodzi od JoannaZ., 10.10.2018, o 21:28 (UTC):
Arytmogenna kardiomiopatia prawokomorowa wskaż prawdziwe:
A. Najczęstrzym objawem są obrzęki podudzi
B. Leczenie pierszego rzutu diuretyk
C. U połowy/większości? ekg nieprawidłowe
D. Po 40 r.ż.

Komentarz pochodzi od Marta, 10.10.2018, o 21:22 (UTC):
Leczenie ZZSK postac osiowa i obwodowa prawda/ falsz
Leczenie RZS w ciąży
Gwałtowne postepujace zapalenie nerek wskaż prawidlowe
Przewlekla niewydolnosc krazenia bez zaburzenia dysfunkcji skurczowej przyczyny , leczenie wskaz prawidlowa
Twardzina postac ograniczona charakterystyka co wystepuje
Szpiczak co jest / nie ma
MDS charakterystyka
EKG w niedoczynnosci tarczycy
Nadczynność przytarczyc pierwotna / wtorna
Rozpoznanie POCHP , PCHN
Ostre cewkowo-srodmiazszowe objawy , leczenie
Guzy watroby - gdzie obserwacja , gdzie nie mozna antykoncepcji , gdzie rozpoznanie biopsja
Objawy OZW STEMI
HBA1C u kogo <6.0
Kwasica ketonowa charaktersytyka
Gdzie w RKZ podwyzszone HCO3-
W zatruciach gdzie waskie zreznice
Glista co powoduje , jak wykrywamy , leczenie
LADA/DM2
Gruzlica pierwotna gdzie zmiany w RTG
Co wywoluje wloknienie pluc / krwawienie pecherzykowe
Zapalnie pluc nieciezkie leczenie
zapalnie pluc pneumokokowe leczenie
Jak dlugo standardowolo leczenie IZW paciorkowcowe
Rak pluca objawy
Rak nerki objawy
rak pecherza u kogo , objawy , leczenie
PSA podwyzszone kiedy
Sarkoidoza jakich narzadow dotyczy
CEa jak kontrolujemy po raku jelita
Kiedy endo GOPP kryteria wiekowe
Na ile odstawiamy IPP przed testami na H.pylorii
Od czego zalezy PTP w CHNS
Leki obnizajace ryzyko ser-nacz w CHNS
ACEi kiedy w CHNS czy BP
Choroba Bacheta

Komentarz pochodzi od JoannaZ., 10.10.2018, o 21:17 (UTC):
1 Jak odróżnić pobudzenie komorowe od nadkomorowego:
A. Obecny poprzedzający załamek P
B. Jest przerwa wyrównawcza
C. inna cecha nadkomorowego pobudzenia

2. Które badania cechuje się najlepszą wiarygodnością??
A. opis przypadków
B. kohortowe badanie prospektywne
C. Kohortowe badanie retrospektywne
D,E dwa jeszcze inne badania.

Komentarz pochodzi od big, 10.10.2018, o 19:43 (UTC):
Czy dostaliscie powiadomienie o egzaminie ustnym?

Komentarz pochodzi od Magda, 10.10.2018, o 19:37 (UTC):
Dziękuje wszystkim z poprzednich lat za spisane pytania. Kilka było pytań giełdowych np o lokalizację zmian pierwotnych w grużlcy,
1. Jaki antybiotyk dajemy w pneumokowym zapaleniu płuc
biofuroksym
amoksycylina
aminoglikozyd
coś tam
2. Pacjent z zap. Płuc leczony ambulatoryjnie jaki antybiotyk:
amoksycylina
3. Kiedy stosujemy profilaktykę poekspozycyjną
HBV
odra
ospa
Wścieklizna
kombinacje ww
4. Kiedy rośnie PSA
badanie per rectum
zapalenie stercza
5. Pacjent z WZJG zaostrzenie leczone mesalazyną uzyskano poprawe co w kontynuacji:
mesalazyna po
GKS
żadne
6. Pacjent z ZZSK leczenie:
lekiem pierwszego wyboru jest metotreksat
gdy zaostrzenie objawów to ogólnoustrojowo GKS
dajemy sulfasalazynę w spondyloartropatii osiowej
żadne nie jest prawidłowe
7. IZW na zastawce własnej paciorkowiec penicylinowrażliwy jak długo leczenie
2 tyg
4 tyg
6 tyg
3 miesiące
8. W cukrzycy w kwasicy mlecznowej występuje:
znaczna hiperglikemia
hipokaliemia
duża luka osmolarna
A i C
żadne
9. Która insulina nie jest insuliną doposiłkową
glulizyna
izofanowa
aspart
lispro
10. U kogo HBA1 C% ma mieć wartość 6
kobiety I trymestrze ciąży i starające się o ciąże
11. W STEMI nie występuje
ból w KP
osłabienie
duszność
zawroty głowy
12. Pacjent z POCHP duszność po kilku krokach, liczne zaostrzenia w ciągu roku jakie leczenie
LAMA +LABA
GKS
13. Co powoduje rozstrzenie osktrzeli
mukowiscydoza
włóknienie płuc
aspergiloza o-P
kombinacje
14. Które badania naukowe mają największą wartość
randomizowane
15. Kiedy raczej PCI a nie CABG
w chorobie trójnaczyniowej
istotne zwężenie pnia
restenoza po raz pierwszy w stencie
16. Jak przeywamy napad podagry
NLPZ
kolchicyna
allopurinol
GKS
Kombinacje powyższych
17. W długotrwającym zespole nerczycowym stwierdzamy:
niedokrwistośc
hipotriglicerydemię
18. Hiperlipoproteinemię typ V wywołują
tiazydy
estrogeny
kombinacje
19. EKG w niedoczynności tarczycy jedno do wyboru
skrócenie PQ
wydłużenie QT
obniżenie i odwrócenie T
20. W twardzinie ograniczonej nie występuje
zajęcie płuc
zajęcie przełyku
ciężkie nadciśnienie płucne
a i c
żadne nie jest prawidłowe
21 Kiedy niewydolnośc serca z zwiększoną pojemnością minutową (giełdowe) :marskość wątroby, anemia, czerwienica

Komentarz pochodzi od telek, 10.10.2018, o 18:26 (UTC):
Czy zostaliście powiadomenie gdzie ustny zdajecie????bo ja jeszcze nie

Komentarz pochodzi od Marta, 10.10.2018, o 17:00 (UTC):
Jakie przeciwciała w Ch L-C
A ANCA
B sacharomyces
.
.
Co występuje w colitiscolitis ulcerosa
A krwawienie
B przetoki
C

Leczenie Colorado ulcerosa- kontynuacja po indukcji remisji mesalazyna:
Amesalazyna
Bsulfasalazyna
CGKS
Dinfliksymab

Chora leczona sulfasalazyna zaszła w ciążę co robimy
A nic
B MTX
C infliksimab

Co w nadczynnoscinadczynnosci jawnej tarczycy jest duże
A ft3
B ft4
C TSH
kombinacje

Co w drugorzedowejdrugorzedowej nadczynnosci przytarczyc

Działania niepożądane morfiny

Kiedy HbA1c<6.0
A przed ciążą i w 1 trymestrze
B 2 i 3 trymestrKomentarz pochodzi od Agata , 10.10.2018, o 16:20 (UTC):
106. Niedokrwistość ch. przewlekłych różni od niedoboru żelaza:
A. Obniżenie żelaza
B. Obniżenie ferrytyny
C. Zmniejszone wysycenie żelazem
D, E?
107. Błędne o amyloidozie Al:
A. Najcz. pierwotns
B. Zespół nerczycowy
C. Nie prowadzi do niewydolności nerek
D. Może zająć serce, E? 108. Sarkoidoza zajmuje: płuca, skórę, oczy, nerwy?- kombinacje
109. Co jest słabym opioidem: morfina, fentanyl, tramadol, buprenorfina,
110. Ch. wskaźnikowe AIDS, co nie jest
A. Rzerzączka
B. Gruźlica
C.Histoplazmoza pozapłucna
D. Kryptokokoza pozapłucna
E. Kandydoza przełyku
Były jeszcze chyba jakieś o wapnie i aldosteron- kilka było na ten temat.
Dziękuję wszystkim, którzy spisywali pytania s ubiegłych latach!

Komentarz pochodzi od Agata , 10.10.2018, o 16:04 (UTC):
95. Co się bierze pod uwagę w leczeniu HA:
A. Albuminuria
B. Grubość intimy w t.szyjnej
C, D?
96. Gdzie jest hiperkaliemia;
A. Hiperaldosteronizm
B. PChN...
97. Pcwsk bezwzgl. do B.blokerów:
A. POChP
B. Stabilna NS
C. Dławica mikronaczyniowa
D? E. Żadne z tych
98. HCO3 kiedy wzrost
A. Wyrównana kwasica oddechowa
B. Zasadowica oddechowa
C. Kwasica nieoddechowa
D. Zasadowica nieoddechowa
E. A+D
99. Po jakim antybiotyku najcz. Clostridium- klindamycyna
100. Czego nie stosować w eradykacji pierwszego wyboru, bo oporność:
A. Amoksycyliny
B. Klarytromycyny
C. Tetracykliny
D. Metronidazolu
E.?
101. Co zawyża pomiar w pulsoksymetrii:
A. Tlenek węgla
B. Ciemny lakier
C. Wstrząs z hipoperfuzją
D, E- kombinacje
102. Co daje się w zajęciu serca w ch. Stilla:
A. Gks
B. NLPZ
C. Cyklofosfamid
D, E?
103. Krwawienie pęcherzykowe występuje w:
A.Zap. naczyń z antyGBM
B. Zap. naczyń z ANCA
C. Zap. Naczyń z IgA
D,E- kombinacje
104. Ch. Behceta: owrzodzenia prącia, j.ustnej, uszk. oka- kombinacje
105. Gdzie są anty ds DNA
A.SLE
B. RZS, C,D,E

Komentarz pochodzi od Agata , 10.10.2018, o 15:46 (UTC):
86.MDS:
A. Całkowite wyleczenie tylko przeszczep
B. Coś o komórkowości szpiku
C,DE?
87. Chłoniak Hodkgina:
A. Bolesne węzły
B. Gorączka >38 przez 2 tyg
C. Najcz. poniżej przepony
D,E?
88. Desmopresynę użyjesz w :
A. Łagodna hemofilia A
B. Hemofilia B
C. Ch. v.Willebranda
D.A i C
E. Wszystkie
89. Rozwinięty zesp. serotoninergiczny, co dać:
A. Benzodiazepinę iv
B. Haloperidol
C. Cyproheptadynę p.o
D i E?
90. Rozszerzone źrenice: opioidy, amfetamina, benzodiazepiny, TLPD- kombinacje
91. Przełom nadnerczowy
A. Hydrocortison p.o
B. Hydrocortison iv
C, D?
92. Wstrząs anafilaktyczny błędne:
A. Duszność
B. Objawy z p.pok
C. Hipotonia
D. Przełom nadciśnieniowy, E?
93. Czego nie ma w alergii po kontraście:
A. Pokrzywka
B. Osutka
C. Zapalenie płuc
D. Rumień, ?
94.Błędne- Kryteria PChN:
A. Wielotorbielowatość
B. Albuminuria
C. Hipotonia, D,E?

Komentarz pochodzi od Agata , 10.10.2018, o 15:32 (UTC):
75. W HCV może być: KZN, zap. naczyń, neuropatia i coś jeszcze- kombinacje
76. Naczyniowe powikłania OZT:
A. Zakrzepica ż.wątrobowej
B. Tętniak rzekomy
C. Nadciśnienie wrotne
D, E- kombinacje
77. Profilaktyka BIERNA poekspozycyjna:
Ospa, odra, hbv, wścieklizna
78. W boreliozie
A.IgM Elisa wystarczy do rozpoznania
B. IgM zanikają po ok. 6 mcach
C. IgG zanikają po leczeniu
DE kombinacje
79. Glistnica
A. Badania serologiczne są przydatne
B. Lek z wyboru to albendazol
C, D,E?
80. Objawy paranowotworowe w raku płuca: zakrzepica, SIADH, dermatomyosit, palce pałeczkowate- kombinacje
81. Najcz. powikłanie morfiny
A.zaparcie
B. Nudności i wymioty
C. Depresja oddechowa
D, E?
82. Objawy neuropatii cukrzycowej:
A. Hipotonja
B. Zaburzenia potliwości
C. Biegunka
D.? E. Wszystkie
83. Tbc pierwotna-gdzie:
A. Szczyty i tylne cz.
B. Okołownękowo
C. Podstawa
D. Obwodowo
E.?
84.Co nie jest limfoproliferacją:
A. PBL
B. MDS
C. Białaczka włochatokomórkowa
D,E?
85. Czego nie ma w szpiczaku:
A.anemii
B. Hipokalcemii
C. Niewyd. Nerek
D,e?

Komentarz pochodzi od Agata , 10.10.2018, o 15:17 (UTC):
65.Błoniasto rozplemowe KZN- czego nie ma:
A. Najcz. wtórne
B. Z. Nerczycowy
C., D, E..
66. Twardzina ograniczona
A. Nie zajmuje płuc
B. Nie zajmuje przełyku
C. Nie powoduje nadciśnienia płucnego
D. A i B
E. Wszystkie
66. Sztywność poranna: kombinacje z twardzina, ch. Zwyr., RZS, ZZSK..
67.W ZZSK
A. GKS tylko przy nasilonych dol. stawów
B.Sulfasalazyna w postaci osiowej
C,DE
68. Kobieta leczona na rzs sulfasalazyną. W ciąży:
A. Nie zmieniać
B. Zmienić na GKS
C. Zmienić na leflunomid
D. Dołączyć GKS
E.?
69.Astma aspirynowa:
A. Są polipy i zap. Zatok
B. Można dawać NLPZ
C. Ustępuje po odstawieniu aspiryny
D, E
70. Uzyskano remisję CU po mesalazynie. Podtrzymująco:
A. Mesalazyna
B. GKS
C. Sulfasalazyna
D. Nic E?
72. Bisfosfoniany
A. Z jedzeniem brać
B. Są dożylne
C. Z wyboru u kobiet po menopauzie
D,E?
73. Żelazo:
A. Wchłania się w żołądku
B. Brać z wit. C
C, D, E?
74. Napad dny, leczenie:
Nlpz, kolchicyna, allopurinol, GKS- kombinacje

Komentarz pochodzi od Agata , 10.10.2018, o 15:03 (UTC):
54. W krwawieniu z wrzodu podasz:
A. IPP
B. Oktreotyd
C. Telmipresynę
D I E kombinacje
55. Kiedy gastroskopia obowiązkowa w dyspepsji:
A. 40 lat
B.45 lat
C. 50 lat.
D, E
56. W nadczynności przytarczyc:
A. Hiperkalcemia
B . Hiperfosatemia
C. .. D.. E.
57. W PChN czym się objawia nadczynność przytarczyc:
A. Hiperkalcemia
B. Hiperfosfatemia
C. Podwyższona wit D
D.. E
58. W długotrwałym zesp.nerczycowym może być:
A. Hiporiglicerydemia
B. Niedokrwistość
C. Nadczynność przytarczyc
D.,E
59. Nefropatia IgA
A. Zwykle powoli postępujący krwinkomocz i niewielki białkomocz
B. Leczenie GKS
C. Z. Nerczycowy?
D.
E. Wszystkie fałszywe
60. Cewkowo śródmiąższowe zapalenie nerek polekowe
A. Zwykle po kilku tygodniach stoswania leku
B. Charakterystyczna jest eozynofiluria
C. Jak nie pomoże odstawienie leku, to daje się sterydy
D...
E. Wszystkie prawdziwe
61. Rak pęcherza- fałszywe:
A. Częściej u facetów
B. Leczenie gł. Chemią
C. Podaje się szczepionkę bcg do pęcherza
D,E?
62. Rak nerki, nieprawdziwe:
A. Krwiomocz
B. Ropomocz
C. Anemia
D. Nadciśnienie
E. Ból w lędźwiach
63. Gwałtownie postępujące zap.nerek:
A. Z rozplemem
B. Trzeba szybko leczyć
CDE?
64. Rzeżączka antyb z wyboru:
A. 1x ceftriakson
B.1x azytromycyna
C.doxycyklina
D., e?

Komentarz pochodzi od Agata , 10.10.2018, o 14:50 (UTC):
38. Kwasica mleczanowa w cukrzycy:
A. B. duża hiperglikemia
B. Duża luka anionowa
C,D, E...

29. Gravesa od innych nadczynności odróżniają przeciwciała:
A. P. receptorowi TSH
B. P. TSH
C. Anty TPO
D. Anty TBG
E...

30. Cukrzycę LADA różninod DM2:
A. Przeciwciała p.wyspowe
B. Niskie stężenie peptydu C
C. Leczenie od razu insuliną
D...
E. Wszystkie

31. Tiamazol jest lekiem z wyboru:
A. W ciąży
B. W Hashimoto
C. W nadczynności poamiodaronowej t.2
D. Coś tam
E. W żadnym z powyższych

32. Który lek można włączyć w ZŻG bez wcześniejszego leczenia HDCz:
A. Warfarynę
B. Rywaroksaban
C. Dabigatran
D, E. Kombinacje

33. Który lek wydłuża PT:
A. Acenocumarol
B. Rywaroksaban
C. Heparyna
D.a+b
E. Wszystkie

34. Niewydolność serca ze zwiększonym rzutem może wystąpić w: niedoczynności tarczycy, marskości wątroby, czerwienicy/niedokrwistości- kombinacje

35. W zespole Cushinga spowodowanym gruczolakiem nadnercza: A. ACTH jest zwykle w normie
B. W teście hsmowania z 8mg deksametazonu spada poziom kortyzolu
C. Zanika pozostała część nadnercza
D. Występuje hiperpigmentacja
E. Leczrniem z wyboru jest podawanie ketokonazou

36. Wtórny hiperaldosteronizm może być w: marskości, zwężeniu t. nerkowej; z. nerczycowym, niewydolności serca- kombinacjr

37. Głównym objawem hipoaldosteronizmu jest:
A. Hipotonia
B. Hipokaliemia
C...
D...

38. W OZW STEMI nie występuje:
A. Duszność
B. Osłabienie
C. Kołatanie serca
D. Ból w klatce
E. Zawroty głowy

39. W PCOS nieprawidłowe:
A. Zwiększone ryzyko cukrzycy
B. W leczeniu dwuskładnikowe DŚA
C. U wszystkich podwyższony poziom testosteronu
D. ..
E...

40. Przeciwciała w Crohnie
A. ANCA
B. ASCA
C, D, E...

50. Zwiększone ryzyko raka j. grubego:
A. Colitis ulcerosa
B. Polipowatość młodzieńcza
C. PSC
D.kombinacja
E. Wszystkie

51. W colitis ulcerosa :
A. Krwawienia
B. Przetoki
C. Zwężenia
D, E. Kombinacje

52. Monitorowanie CEA po leczeniu raka j. grubego:
A. Co 3 mce przez 3 lata
B. Co 6 mcy przez 3 lata
C. Co 3 mce przez 5 lat
D. Co 6 mcy przez 5 lat
E. Co rok przez 3 lata

53. Kiedy przesiewowa kolonoskopia:
A. 40 lat u obu płci
B. 50 lat u obu płci
C. 40 lat mężczyźni, 50 kobiety
D.

Komentarz pochodzi od Joanna , 10.10.2018, o 14:45 (UTC):
cd.
25. Sarkoidoza- objawy
26. Amyloidoza AL
27. Twardzina różnice w postaci uogólnionej i ograniczonej
28. Kiedy wydłuożny czas protrombinowy
a. HCZ
b. warfaryna
c. rwaroksaban
d. dabigatran

29. choroby wskaźnikowe w AIDS- wyklucz
a. rzeżaczka
b. zaplenie przełyku
c. grużlica
d. kryprokokoza
e. histiomatoza płuc

30. gruzlica pierwotna- gdzie zmiany w RTG
31. Zmiany fala Pardeego w V1-V4, gdzie zawał
a. przód
b. bok
c. dół
d-e-

31. Prawdopodobieństwo choroby wieńcowe, od czego zależy
a. ból, wiek, płeć
b. ból
c. ból, wiek, płeć, Zmiany w EKG
d. ból, wiek, płec, masa ciała

32. Adenozyna-kiedy podamy w częstoskurczu

33. Zespół policystyczny jajników
34. Rak pecherza moczowego.
35. Rak neki
37. Rzeżaczkowe zapalenie cewki moczowej, co podasz:
a. azytromycyne
b. ceftraksion

38. Róznice niedokrwistośc chorób przewlekłych a z niedoboru żelaza

39. Choroba Stilla- jak leczymy kiedy faza ostra z zajęciem serca
a. antybiotyk
b. NLPZ
c. GKS

40. Kiedy immunoprofilaktyka poekspozycyjna
a. ospa
b. odra
c. wzw B
d. wścieklizna
e. wszystkie

41. II stopień drabiny analgetycznej
a. fentanyl
b. morfina
c. tramadol

42. CU- co charakterystyczne
a. krwawienie
b. przetoki
c. ból
d.nic
e. wszystko

43. CH l-C- jakie p/ciała
a. ASCA
b. pANCA

44. Gwałtownie postępujące KZN
45. Błoniasto-rozplemowe KZN
46. Zespół nerczycowy- pytania różne, duzo
47. Przewlekła choroba nerek- rozpoznanie
48. Zespół serotoninowy- co podasz
49. Glistnica
50. Tiamazol- wskazania do leczenia,
a. ciaza
b. choroba Hashimoto
c. Nadczynnośc II typu poamiodaronowa
d. wszytkie
e. żadna

POWODZENIA

Komentarz pochodzi od Agata , 10.10.2018, o 14:40 (UTC):
8.Żeby doraźnie zwolnić częstość rytmu w FA zastosujesz w monoterapii:
A. Metoprolol w małej dawce
B. Werapamil/diltiazem
C. Propafenon
D. Digoksynę
E. B lub C

9. Leczenie IZW na zastawce sztucznej przy wrażliwości na penicyliny:
A. 4 tygodnie
B. 6 tygodni
C. 3 miesiące
D...
E..
10. Kardiomiopatia połogowa:
A. Koniec ciąży do 5 mcy po porodzie
B. Szybko postępujące objawy
C. W 90% ustępuje samoistnie
D. Lekiem z wyboru są ACEI
E...

11. W niewielkiej stenozie aortalnej bez obj.kontrola echo co:
A. 6 mcy
B. 2-3 lata
C. 5 lat
D..
E..

12.Chory ze stabilną dławicą, bez niewydolności serca i bez wywiadu zawału dla poprawy rokowania powinien brać: ASA, azotan, B. Bloker, statynę- kombinacje

13. Do wstępnej oceny ryzyka w dławicy służy: kombinacje- wiek, płeć, rodzaj bólu, ekg spoczynkowe, masa ciała

14. W niewydolności serca:
A. Stosuje się głównie diuretyki tiazydowe a nie pętlowe
B. Przy GFR <30 tiazydiwe tylko w połączeniu z pętlowym
C. Pętlowe w dużych dawkach mogą być ototoksyczne
D...
E. B+ C

15. Arytmogenna kardiomiopatia
ABCD?
E. Często zmisny w spoczynkowym ekg

16. Pacjent z ostrym bólem- rozwarstwienie aorty piersiowej, RR 150/90-co dać:
A. Morfine
B. Propranolol
C. A+ B
D. Azotan
E. Nic z powyższych

17. Rozpoznanie POChP:
A. FEV1 <0.7
B. FEV1/FVC <0.7 przed lekiem rozkurczającym
C. J.w po leku rozkurczającym
D. FEV1/FVC <0.5
E. ...

18. POCHP częste zaostrzenia i nasilone objawy- leczenie
A. LABA + LAMA
B. LABA+ GKS
C. LABA
D...
E...

19. Teofilina jest lekiem z wyboru:
A. W stabilnym POChP
B. W zaostrzeniu astmy
C.W zaostrzeniu POChP
D. Nigdzie

20. LABA w astmie
A. Leki z wyboru
B. Stosowane w zaostrzeniach
C. Można tylko z GKS wziewnymi
D...
E...

21. Profilaktyka IZW przed zabiegiem dentysztycznym
A. Przebyte IZW
B. Sztuczna zastawka
C. Naprawa zastawki sztucznym materiałem
D. Wrodzona wada serca
E. Wszystkie prawidłowe

22. Rozstrzenie mogą być w: mukowiscydozie, włóknieniu płuć, alergicznej aspergilozie, po zakażeniu bakteryjnym- kombinacje

23. Nieciężkie PZP:
A. Amoksycylina
B. Azytromycyna
C. Ciprofloksacyna
D, E...

24. Antyb. z wyboru w pneumokokowym zp:
Podobne j.w.

25. Które leki podwyższaja cholesterol w hiperlipidemii t. 5: DŚA, GKS, cyklosporyna, hydrochlorotiazyd- kombinacje

26. Kiedy jest docelowa HbA1C <6:
A. Planowanie ciąży i 2. Trymestr
B. 2 i 3 trymestr
C., D. E...

27. Która insulina nie jest doposiłkowa:
A. Glulizyna
B. Lispro
C. Aspart
D. Izofanowa
E. Naturalna

Komentarz pochodzi od Joanna, 10.10.2018, o 14:37 (UTC):
1. Teofilina- kiedy lek pierwszego wyboru
a. POCHP
b.Astma
c.
d.
e. żadne z odpowiedzi

2. Desmpresyna- kiedy stosujemy:
A. Hemofilia A
b. Hemofilia B
c. Von Willienbranda
Kombinacje

3. Kiedy profilaktyka IZW w czasie zabiegów stomatologicznych
a. Wada sinicza serca
b. sztuczna zastawka
c. nawrót IZW
d. zabieg naprawy zastawki
e. wszystkie

4. Sztywnośc poranna
a. twardzina
b. RZS.
c ZZSK
d. CHZS
kombinacje

5. anty-dsDNA- gdzie występuja
a. toczeń
b. twardzina
c.
d.

6. CEA ocena po resekcji jelita grubego
a. co 3 mc/3 lata
b. co rok
c. co 6 mc
d co 5 lat

7. Badania endoskpowe przy dysfagii kiedy wykonasz bez objawów alarmowych
a. 45 lat
b. 50 lat.
c. 60 lat
d. 55 lat

8. Kiedy wykonansz kolonoskopia u chorego bez obwajów:
a. 50 lat
b. 55 lat
c. 50 mężczyżni, 60 kobiety
g. 45 mezczyżni, 50 kobiety

9. Kiedy krwawienie do pęcherzyków płucnych
a. Wegenera
b. z przeciwciała przeciwko błonie podstwnej
c. z przeciwciała Ig A

10. Insulina tzw. posiłkowa ,poza posiłkowa?'
a. aspart
b. neutralna
c. izofanowa
d. lispro

11. LADA/ DM typ 2

12. Hb A1C < 6mg%
a. II/III trymestr
b. I trymestr, okres przed ciaza
c. Starsi ludzie
d. i e. mało istotne

13. Prawokomorowa niewydolność serca

14. Choroba Behceta
a. afty
b. owrzodzenia
c. zmiany oczne
d. e- kombinacje

15. Zakrzpica, który lek bez leczenia początkowego heparyną
a. riwaroksaban
b. dabigatran
c. warafaryna
d.e- kombinacje

16. Łagodne zwężenie zastawki aortalnej, co ile kontrola
a. 2-3 lata
b. co rok
c. co 5lat
d. co 6 mc
e. nie potrzeba kontroli

17. Pulskosymteria- co zaburza
a. tlenek węgla
b. wstrząs / hipotonia obwodowa
c. ciemny lakier do paznokci
d./ e.- kombinacje

18. Arytmogenna kardiomiopatia prawokomorowa AVRC

19. Pneumokokowe zapalnie płuc
a. amoksycyklina
b. Klinadamycyna
c. wankomycyna
d. meropenem
e. amikacyna

20. Infekcyjne zapalenie wsierdzia na sztucznej zastawce, ile leczymy
a. 6 tygodni
b. 4 tygodnie
c. 2 tygodnie

21. Rzekomobłoniaste zapalenie jelit- co najczesciej powoduje
a. klinadmaycyna
b. medronidazol
c. wankomycyna
d. azytromycyna

22. H.pylori, na jaki antybiotyk oponorność
a. klarytromycyna
b. metronidazol
c. erytromycyna
itd.

23. Kiedy wzrasta HCO3-
a. kwasica oddechowa wyrównana
b. kawsica nieoddechowa
c. zasadowica nieoddechowa
d. zasadowica oddechowa

24. Kwasica mleczanowa
a. duza luka
b. hiperglikemia
c....
d-e kombinacjePOWODZENIA
Komentarz pochodzi od Agata , 10.10.2018, o 13:20 (UTC):
Na gorąco:
1. NZK w mech. asystolii:
A. Defibrylacja
B. Adrenalina im
C. Adrenalina sc
D. Adrenalina iv
E. Atropina

2. Amiodaron po 3. defibrylacji
A. 150mg
B. 300mg
C...
D..
E. W ogóle się nie stosuje

3. Adenozyna- wskazania:
A. Częstoskurcz nadkomorowy z wąskimi qrs
B. FA
C. Częstoskurcz komorowy
D..
E..

4. Za pobudzeniami komorowymi przemawia:
A. Poprzedzający zal. P
B. Przerwa wyrównawcza
C. Szerokość qrs<0,12
D..
E..

5. Kiedy fibrynoliza:
A. W NSTEMI
B. W STEMI jak czas do PCI 60 minut
C. W STEMI jak czas do PCI 120 min
D. ...
E. A i C

6. Kiedy preferowane PCI zamiast CABG:
A. Zwężenie pnia LTW
B. Choroba trójnaczynioea
C. Inne wskazania do kardiochirurgi
D. Pierwsza restenoza w stencie
E...

7. Niewyd. serca z zachowaną czynnością skurczową:
A. Główna przyczyna to ChNS
B. Dominują obrzęki
C. Leczy się głównie diuretykami
D...
E. B+C

Komentarz pochodzi od napiszcie cos, 10.10.2018, o 12:55 (UTC):
Jakie były pytanieDodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 28 odwiedzający (156 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=