EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  => ZBIORCZE OPRACOWANIE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH PES CHOROBY WEWNĘTRZNE Z SESJI JESIEŃ 2008r. DO JESIEŃ 2015r.
  => DO POBRANIA-testy z interny
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych WIOSNA 2019 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2016r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEN 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => STRONA Z TESTAMI PES+materiały dydaktyczne
  => MATERIAŁY OTRZYMANE OD ZDAJĄCYCH TEST INTERNA JESIEŃ 2009
  => SKANY TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => SKANY TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => EKG- CIEKAWA STRONA Z EKG
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2014
TEST DO POBRANIA tu->protest-pes.pl.tl/DO-POBRANIA_testy-z-interny.htm

I Układ krążenia 

I/01. Preferowanie połączenia  leków hipotensyjnych to wszystkie z wyjątkiem:
a. ACE + diuretyk
b. ACE + ca bloker
c. ACE + bloker rec AT
d. BB + niedihydrop (to prof Imiela kazał skreślić)

I/02. W leczeniu NT ACEI jest szczególnie wskazany gdy występuje:
- przerost lewej komory serca
- niewydolność serca
- przewlekła choroba nerek z białkomoczem
- kombinacje

I/03A. Docelowe LDL <1,8 mmol/l w jakich grupach:
- choroba niedokrwienna serca
- nefropatia cukrzycowa
-ryzyko wg SCORE >5%
- kombinacje

I/03B. Do wartości LDL-C < 70 mg/dl będziesz dążył w przypadku:
A. ChNS
B. zaawansowanej nefropatii
C. SCORE >5%
D. A+B
E. wszystkie

I/04A Wskazania do pierwotnej PCI w STEMI:
- wszyscy chorzy z bólem dławicowym i uniesieniem ST <12 h od pojawienia się objawów
- wszyscy chorzy we wstrząsie
- wszyscy chorzy z przeciwwskazaniami do leczenia fibrynolitycznego niezależnie od czasu trwania objawów
- kombinacje

I/04B Chory ze STEMI. PCI wykonasz w przypadku:
1. Od początku bólu nie minęło 12 godz.,świeży LBBB
2. Chory we wstrząsie
3. Przy przeciwskazaniach do fibrynolizy niezależnie od czasu jaki upłynął od początku bólu
4. Kombinacje odp.

I/04C Pierwotna PCI jest wskazana u pacjentów:
A; z uniesienei odcinka ST( chyba kryterium czasu tez do 12h)…
B w zawale bez uniesienia odcinka ST( kryterium czsu chyba do 12h
C: w razie przeciwwskazań do fibrynolizy nie zależnie od czasu wystapienie dolegliwości
D prawidłowa A i B
E prawidłowa A, B, C

I/05. Leczenie trombolityczne w przypadku braku możliwości wykonania PCI pierwotnego należy wykonać optymalnie do: 
a 10 min
b 30 min
c 60 min
d 90 min
e żadne z w/w

I/06. U chorych z NSTEMI poddanych pilnej strategii inwazyjnej lekami przeciwkrzepliwymi jakie chory chory powinien otrzymać to:
a Heparyna + bloker GP IIb/IIIa
b enoksaparyna
c fondaparynuks
d biwalirudyna
e odpowiedź a lub d

I/07.W  skali CHA2DS2-Vasc 2 punkty przyznajemy za 
a- przebyty zawał 
b-przebyty udar 
c-niewydolność krążenia 
d- nadciśnienie tętnicze 
e- A+B

I/08A U chorego z PTP (prawdopodobieństwo choroby wieńcowej przed testem) pośrednim celem ustalenia rozpoznania należy wykonać:
- próbę obciążeniową
- koronarografię
- nie należy wykonywać nic
- rozpocząć leczenie 

I/08B U pacjenta z pośrednim ryzykiem Ch. wieńcowej(dotychczas bez badań diagnostycznych) ze stabilnym bólem w klatce piersiowej wykonujemy 
a-troponinę 
b-próbę obciążeniową 
c-koronarografię 
d- A+B 
e-obserwacja 

I/08C Prawdopodobieństwo choroby wieńcowej przed testem zależy od:
Wieku
Płci
Charakteru bólu
Masy ciała

I/09. Jaką dawkę adrenaliny podaje się po 3 nieskutecznych defibrylacja i 2 minutach RKO
A; 0,5mg
B 1 mg
C;2  mg
D 3mg
E 5mg

I/10. W różnicowaniu bólu w klatce piersiowej należy uwzględnić:
a refluks żołądkowo –przełykowy
b wrzód żołądka
c zapalenie trzustki
d kombinacje

I/11. U chorego z ciężką astmą, po zawale serca i migotaniem przedsionków, bez dysfunkcji lewej komory serca celem zwolnienia czynności serca choremu należy podać:
a B-bloker
b Werapamil lub diltiazem
c Amiodaron
d Pochodne dihydropirydyny
e Kombinacje odp.

I/12A. Celem zwolnienia czynności serca u chorego z częstoskurczem z wąskimi zespołami(SVT)
a próba Valsalvy
b zanurzenie w zimnej wodzie
c masaż zatoki szyjnej
d prowokowanie wymiotów
e kombinacje

I/12B.Częstoskurcz SVT jakiez Zabiegi zwiększają napięcie nerwu błędnego i mogą przerwać napad częstoskurczu:
A; zanurzenie twarzy w zimnej wodzie
B próba Valsalvy
C; masaż jednostronny zatoki szyjnej
D  a i b
C a, B, c

I/13. Niemiarowy częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS może być:
a. AF
b. AFL
c. Wieloośrodkowy AT
d. wszystkie dobre
e. żadnym

I/14. Celem profilaktyki IZW u chorego z protezą zastawkową bez uczulenia na penicyliny, u którego będzie wykonany zabieg ekstrakcji zęba należy 30-60 min przed zabiegiem podać:
a 600 mg klindamycyny
b 2 g amoksycykliny lub ampicyliny
c doksycykline
d nie należy podawać nic
e nie ma potrzeby profilaktyki u tej osoby

I/15. Zaciskające zapalenie osierdzia najczęściej po ostrym zapalenie osierdzia o etiologii:
a. wirusowej
b. bakteryjnej
c. gruźliczej
d. autoimmunologicznej
kombinacje 

I/16. U chorego z kardiomiopatią przerostową celem zmniejszenia objawów choremu można podać:
a beta-bloker
b Nitrat
c ACEI
d digoxyne
e kombinacje

I/17. Pacjent z umiarkowaną niedomykalności zastawki aortalnej, bez niewydolności lewek komory, bez jej poszerzenia i bez poszerzenia aorty wymaga monitorowania (kontrolne ECHO serca) po:
a 6 m-cach
b 1 roku
c 2 latach
d 5 latach
e Nie trzeba kontrolować

I/18. Osteodystrofia przerostowa (było osteodystrofia, a nie osteoartropatia) występuje najczęściej w przebiegu (ponad 90% przypadków):
- rak płuca
- infekcyjne zapalenie wsierdza
- inne….

I/19. W ciężkiej skurczowej niewydolności serca jako lek moczopędny w pierwszej kolejności należy podać:
a hydrochlorotiazyd
b indapamid
c amiloryd
d furosemid
e spironolakton

I/20.Najczęstszą przyczyną skurczowej niewydolności serca jest:
a wada zastawkowa
b kardiomiopatia
c Przebyty zawał serca 
d NT

I/21. U chorego przyjmującego statynę wskazaniem do jej odstawieniam jest wzrost ALT:
a 3 x powyżej ggn
b 5 x powyżej ggn
c 2 x powyżej ggn
d nie odstawiamy

I/22a Leczenie przeciwdławicowe I rzutu w stabilnej chorobie wieńcowej:
a beta-bloker
b bloker kanału wapniowego
c iwabradyna
d azotan długo-działający
e kombinacje

I/22b Leki przeciwdławicowe pierwszego wyboru w stabilnej chorobie wieńcowej
A, B –bloker
B Ca bloker
C azotan długodziaąjący
D ACE
E a i b

I/23. Leki poprawiające rokowanie w stabilnej chorobie wieńcowej:
ASA
ACEI
Statyny
B-blokery
Kombinacja odp

I/24. Biomarkerem niewydolności serca jest:
- NT-pro-BNP
- troponina
- CK

I/25. Próbę umiarowiania migotania przedsionków u chorego bez konieczności wcześniejszego leczenia przeciwkrzepliwego można zastosować w przypadku gdy migotanie przedsionków trwa nie dłużej niż:
a 12 h
b 24 h
c 48 h
d 72 h

I/26. W zespole Leriche’a stwierdza się:
a chromanie przestankowe
b zaburzenia wzwodu
c brak tętna w pachwinach
d owrzodzenia niedokrwienne
e kombinacje

I/27. Jakich lekow unikac w PNS
a NLPZ
b alfa 1 blokerow
c Trojcyklicznych p/w depresyjnych ( inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny )
d Metforminy
e Kombinacje

I/28. Prawidłowe wartości RR u pacjenta z cukrzyca bez innych powikłań – wg. Wytycznych 2013 
a140/85

I/29.Jakie wskaźniki są uwzględnione w skali oceny ryzyka Score
A: wiek, płeć, palenie, stężenie cholesterolu
B : wiek, płeć, palenie, stężenie cholesterolu, ciśnienie tętnicze, rasa
C wiek, płeć palenie, stężenie cholesterolu, ciśnienie tętnicze
d wiek, płeć, palenie, stężenie cholesterolu, rasa, waga ciałą
E: płeć, palenie tytoniu, waga, stężenie cholesterolu, rasa

I/30 W przebiegu jakich schorzeń dochodzi o nadciśnienia płucnego – kombinacje
Twardzina, wada mitralna, …..

I/31 U chorego z napadem częstoskurczu i szerokimi QRS (chyba po zawale serca) niestabilnego hemodynamicznie, ale z zachowanym tętnem postępowaniem z wyboru jest:
A; amiodaron
B adenozyna
C kardiowersja elektryczna
D sotalol
E propafenon

II Choroby układu oddechowego 

II/01. Krwioplucie może wystąpić w przebiegu:
a zatorowość płucna
b układowe zapalenia naczyń
c przewlekłe zapalenie oskrzeli
d rak płuca
e rozstrzenie oskrzeli (chyba)
f kombinacje

II/02. Erlotynib i gefitynib można stosować u chorych z:
a rakiem drobnokomórkowym płuc organiczonym
b rakiem drobnokomórkowym płuc rozsianym
c rakiem niedrobnokomórkowym płuc niezależnie od stopnia zaawansowania
d rakiem niedrobnokomórkowym płuc zaawansowanym z mutacją genu EGFR

II/03. Wskazaniami do hospitalizacji w ostrym zapaleniu zatok jest:
a obrzęk powieki
b podwójne widzenie i zaburzenie ruchomości gałki ocznej
c ropny wyciek z nosa
d zatkanie i/lub blokada nosa
e kombinacje

II/04.  U pacjenta z rozpoznaniem anginy paciorkowcowej bez alergii na penicyliny w leczeniu zastosujesz w pierwszej kolejności :
A; Kotrimoksazol
B penicylina fenoksybenzylowa lub cefalosporyna I generacji
C amoksycyklinę z klawulonianem
D makrolit
E klindamycyna

II/05.Pacjent z ciężkim POCHP ma zaostrzenie. Jakie postępowanie:
a. W przypadku małego podejrzenia P.aeruginosa antybiotykiem I rzutu będzie amoksy + klawulanian.
b. w przypadku dużego ryzyka P.aeruginosa antybiotykiem z wyboru będzie ciprofloksacyna.
c. w przypadku dużego ryzyka P.aeruginosa antybiotykiem z wyboru będzie wankomycyna.
d. a i b prawidłowe
e. Żadne z powyższych?
 
II/06A. U chorego z ciężką POCHP (albo z ryzykiem ciężkiego zaostrzenia) lekami pierwszego rzutu są:
a wziewne GKS + LABA
b sam LABA
c wGKS + LABA + teofilina
d coś jeszcze

II/06B.Jakie leczenie zastosujesz u chorego z POChP z FEV1 < 50% i hospitalizacją z powodu
zaostrzenia w wywiadzie? (mniej więcej taki był sens tego pytania)
A. GKS + LABA
B. GKS p.os


II/06C.W POCHP z dużym ryzykiem zaostrzeń jakie zastosujesz leczenie:
a LABA
b. LABA + GKS
c. LABA + teofil.
d. LABA  + p/leukotrien
e...

II/07. Wskaż prawdziwe:
a u chorego z zaostrzeniem POChP bez czynników ryzyka ciężkiego zaostrzenia lekiem pierwszego rzutu jest amoksycyklina
b  u chorego z zaostrzeniem POChP bez czynników ryzyka ciężkiego zaostrzenia lekiem pierwszego rzutu jest amoksycyklina z kwasem klawulanowym
c u chorego z zaostrzeniem POChP i dużym prawdopodobieństwiem zakażenia P. aeruginosa lekiem I rzutu jest ciprofloksacyna
d kombinacje

II/08. Postać rozsiana raka drobnokomórkowego płuc może być rozpoznana gdy stwierdza się:
a guz obejmuje obie połowy klatki piersiowej
b zajęcie węzłów chłonnych wnękowych po stronie guza
c zajęcie węzłów chłonnych śródpiersiowych i nadobojczykowych po obu stronach kl.piersiowej
d wysięk nowotworowy w jamie opłucnowej po stronie guza
e wszystkie wyżej wymienione

II/09. W zespole Loffgrena prawdziwe są stwierdzenia:
a. w skład wchodzi: gorączka, powiększenie w.chłonnych, bóle stawów, 
b. w większości przypadków ustępuję samoistnie
c. jest bezwględnym wskazaniem do podania GKS
d. kombinacje

II/10. U chorego z ciężką POCHP w leczeniu paliatywnym duszności zastosujesz:
a. benzodiazepiny
b. morfinę
c. GKS
d. kombinacje

II/11.  Leczenie I rzutu w umiarkowanym OBS jest:
- aparaty utrzymujące CPAP
- aparat wewnątrzustny
- leki nasenne
- zmiana stylu życia
- kombinacje

II/12. Po wstępnym leczenie gruźlicy trwającym 2 miesiące w następnym okresie przez 4 miesiące stosuje się: 
a INH + RMP
b SM
c INH + RMP + EMB
d inne kombinacje

II/13. W gruźlicy pierwotnej typowo zajęte są (uwaga: a nie popierwotnej):
a tylne partie płatów szczytowych i górne partie płatów dolnych
b partie środkowe i dolne
c są zmiany rozsiane
d żadne z powyższych (albo kombinacje)

II/14. W mukowiscydozie zmiany pozapłucne obejmują (kombinacje, wskaż fałszywe?):
a niepłodność
b niewydolność prawokomorowa serca
c  zapalenie trzustki
d stłuszczenie wątroby 
e cukrzyca

II/15. Wysięk w jamie opłucnowej występuje w przebiegu:
a raka płuca
b SLE
c bakteryjnego zapalenia płuca
d niedoczynności tarczycy 
e kombinacje

II/16. Duże ryzyko zaostrzenia POCHP -kiedy:
a chory z FEV1 <70%
b przebyte zaostrzenie w ciągu ostatniego wymagające hospitalizacji
c przebyte 1 zaostrzenia w ciągu ostatniego roku
d duszność w skali mMRC >=2
e kombinacje

II/17. Wskaż prawidłowe odnośnie alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych:
a ostre AZPP rozwija się do 2-9 h po ekspozycji czynnik
b w postaci ostrej leukocytoza z neutrofilią
c zawsze wymaga zastosowania GKS doustnych
d kombinacje

II/18. W leczeniu uzależnienia od nikotyny częściowym agonistą rec. nikotyniowych jest:
a; bupronion
b; wareniklina
c cytryzyna
d a i b
e c i d

II/19A. Kiedy będzie duże ryzyko zaostrzeń w POCHP:
a. mMRC>=2
b. 1 zaostrzenie w ciągu 12 miesięcy
c. FEV1< 70%
d. 1 hospitalizacja z powodu zaostrzenia w ciągu 12 miesięcy 
kombinacje zdaje się tam były:)

II/19B. O dużym ryzyku zaostrzeń POCHP świadczy: (kombinacje odpowiedzi)
- FEV1 <70%
- mmRC >=2
- 1 hospitalizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Cechy zespołu Loffgrena - wskaż nieprawdziwe:
- występuje gorączka, zapalenie stawów, rumień guzowaty (a może był napisany rumień pełzający?), obustronne powiększenie węzłów chłonnych
- ustępuje w większości samoistnie
- zawsze wymaga podanie GKS

II/19C.Ciężkie POCHP występuje kiedy
A, FEV <70%
B co najmniej 1 zaostrzenie w ciągu 12 miesięcy
C co najmniej 1 hospitalizacji z powodu ciężkiego zaostrzenia w ciągu 12 miesięcy
D a i B
E a i C

 II/20.    Pytanie o klasyfikacje GOLD w POChP
a. zaostrznie z hospitalizacja – pytanie oparte o GOLD 2014 – material spoza Szczeklika 2013 !!!!!!!

II/21 Gdzie lokalizują się zmiany w rtg w gruźlicy pierwotnej:
a.Środkowe i dolne pola płucne
b.Segmenty szczytowe i tylne gornych płatów

II/22 W fazie kontynuacji leczenia gruźlicy stosuje się:
a. RMP, INH
b. RMP, INH,PZA,EMB

III Choroby układu pokarmowego 

III/01A.Wskazaniem do wykonania pilnej gastroskopii u chorego z dyspepsją czynnościową jest:
A; niedokrwistość
B utrata masy ciałą (niezamierzona )
C wiek >30
D a, i b
E a, b, c

III/01B. U chorego z dyspepsją wykonasz pilną gastroskopię z wyjątkiem:
A. niezamierzony spadek masy ciała
B. niedokrwistość
C. ból budzący w nocy
D. wiek > 30 lat

III/01C. Kiedy w dyspepsji można włączyć leczenie empiryczne bez gastroskopii 
a-chudnięcie 
b-wiek<30 lat 
c- krwawienie z przewodu pokarmowego 
d-...

III/02A. Zakażenie H. pylori wiąże się z:
a małopłytkowością autoimmunologiczną
b niewyjaśnioną niedokrwistością z niedoboru Fe
c chłoniakiem typu MALT
d kombinacje

III/02B Powikłania infekcji H. Pylori:
A. choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
B. chłoniak żołądka typu MALT
C. pierwotna małopłytkowość immunologiczna
D-E. kombinacje

III/02C Przewlekłe zakażenie H.pylori może prowadzić do rozwoju 
a-pierwotna małopłytkowość immunologiczna 
b-rak żołąka 
c-chłoniak typu MALT 
niedokrwistość z niedoboru Fe 

III/03A. Testem służącym do oceny aktualnego zakażenia i eradykacji H.Pylori nie jest:
a test serologiczny
b test oddechowy
c test ureazowy
d test oceny antygenów H.P. w kale
e kombinacje

III/03B.Testy wykrywające / pomocne w diagnostyce świeżego zakażenia H. pylori to, z wyjątkiem:
A. testy oddechowe
B. antygen H. Pylori w kale
C. test serologiczny
D. test ureazowy

III/04. Ból w prawym górnym kwadrancie brzucha może wystąpić w przebiegu:
a ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego
b ropnia podprzeponowego
c zastoinowej niewydolności serca
d zapalenia dolnych partii płuca prawego

III/05. Zakażenie którym wirusem nie jest przenoszone drogą kontaktów płciowych:
a HAV
b HBV
c HCV
d zakażenie każdym z w/w jest przenoszone drogą kontaktów seksualnych

III/06. Prawdziwe stwierdzenia w samoistnym zapaleniu otrzewnej:
a występuje u chorych z wodobrzuszem
b zawsze jest wskazaniem do empirycznej antybiotykoterapii
c może powodować encefalopatię
d Stosujesz Ciprofloksacyne

III/07. W profilaktyce pierwotnej krwawienia z żylaków przełyku stosuje się:
a terlipresynę
b oktreotyd
c terlipresynę i oktreotyd
d propranolol

III/08. Wskaż prawdziwe odnośnie leczenia kamicy pęcherzyka żółciowego kwas ursodeoksycholowy (UDCA) :
a po odstawieniu leczenia kamienie nawracają u <5% chorych
b miesiąc po rozpoczęciu leczenia należy ocenić skuteczność leczenia
c przeciwskazaniami do jego zastosowania są: kamienie barwnikowe, >15 mm, kamienie uwapnione
d. Obecnie nie stosujemy tego leku

III/09. Powiększenie śledziony nie występuje w przebiegu:
a nadciśnienie wrotne
b infekcyjne zapalenie wsierdzia
c przewlekła białaczka szpikowa
d niedokrwistość z niedoboru Fe
e kombinacje

III/10. U chorych przewlekle przyjmujących NLPZ wskazaniem do włączenia IPP celem profilaktyki krwawienia z p.pok jest:
- wiek >60 lat
- stosowanie GKS
- przebyte krwawienie z p.pok (chyba?)
- kombinacje

III/11.Zespół MIA  (zespół  niedożywienia z zapaleniem i miażdżycą  ) u chorych na przewlekłą niewydolność nerek charakteryzuje się:
a. Niedożywienie
b. Intensywny proces zapalny
c. Zaawansowany postęp miażdżycy
d. Kombinacje odp.

III/12.U kogo wiedząc że będziesz go leczyć przewlekle NLPZ dodasz inhibitory  pompy prot?
a. wiek > 60 lat
b. jednoczesne stosowanie GKS
c. jednoczesne stosowanie leków p/krzepliwych
d. wszystkie dobre
e. b i c poprawne

III/13. Stosowanie enzymów trzustkowych w zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki – wskaż prawdziwe:
a enzymy są wskazane w razie stwierdzenia biegunki tłuszczowej lub utraty masy ciała
b zmniejszają ból i poprawiają kontrolę cukrzycy
c jednoczesne stosowanie leków hamujących wydzielanie kwasu solnego zmniejsza skuteczność leczenia
d kombinacje

III/14. W chorobie Leśniowskiego – Crohna nie występuje zajęcie następujących narządów:
a jama ustna
b przełyk
c żołądek i dwunastnica
d w przebiegu L-C może dojść do zajęcia każdego odcinka przewodu pokarmowego

III/15. W empirycznym leczeniu biegunki podróżnych lekiem pierwszego wyboru jest:
a amoksycyklina
b amoksycyklina z klawulanianem
c ciprofloksacyna
d doksycyklina

III/16. Najważniejszym czynnikiem ryzyka rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego jest:
a klindamycyna
b aminoglikozydy
c makrolidy
d aminoglikozydy i makrolidy

III/17A. Rzekomobłoniaste zapalenie jel. Grubego występuje często po:
Makrolidach
Aminoglikozydach
Doksycyklinie
Amoksycylinie ?( jakiś antybiotyk niewymieniony w Szczekilku  wśród tych, które rzadko wywołują)

III/17B. Największe ryzyko rozwoju rzekomobłoniastego zapalenia jelit jest po leczeniu 
a- makrolidy 
b- klindamycyna 
c-klarytromycyna 
d-fluorochinolony 
e- cefalosporyny III generacji 

III/18. W jakich chorobach są zaparcia (pyt.z MP 12.3013):
1.cukrzyca
2. nadczynność tarczycy
3. niedoczynność tarczycy
4.mocznica

III/19.Złotym standardem diagnostycznym z diagnostyce zapalenia trzustki jest 
a-USG 
b- ECPW 
c- TK z kontrastem 
d- TK bez kontrastu 
e- MR

IV Choroby układu wewnątrzwydzielniczego 

IV/01A Wtórna niedoczynność kory nadnerczy występuje w przebiegu:
a udaru przysadki
b guza przysadki
c stosowania GKS
d kombinacje

IV/01B. Do wtórnej niedoczynności kory nadnerczy dojdzie
a. po odstawieniu przewlekłek sterydoterapii
b. po udarze przysadki
c. po krwotoku do przysadki
d,e. Kombinacje

IV/02. Zespół Cushinga rozpoznasz, gdy:
a. niskie stężenie ACTH,wysokie kortyzolu (względnie samo „niskie ACTH”)
b brak odpowiedzi w teście z CRH ( tak brzmiał dystraktom)
c brak hamowania w teście z 8mg deksametazonu
d. prawidłowe a,b
e prawidłowe a,b,c

IV/03. Co występuje w hiperaldosteroniźmie pierwotnym:
1 zasadowica nieoddechowa
2 wysokie stężenie potasu
3 niskie stężenie sodu
4 podwyższona ARO (aktywność reninowa osocza )
5 zasadowica metaboliczna
Odpowiedzi- kombinacje

IV/04. W przebiegu hiperprolaktynemii stwierdza się:
a mlekotok
b zaburzenie miesiączkowania
c zmniejszenie libido
d kombinacje
e wszystkie

IV/05. W jakiej chorobie nie stwierdza się hirsutyzmu:
a hiperprolaktynemia
b zespół Cushinga
c zespół policystycznych jajników
d niedoczynność tarczycy
e wrodzony przerost nadnerczy (chyba)

IV/06. W pierwotnej nadczynności tarczycy po zmianie dawkowania tionamodów kontrolę TSH wykonasz najwcześniej:
a po tygodniu
b po 3 tygodniach
c po 6 tygodniach
d. nie oznacza się TSH a fT4

IV/07. Nadczynność tarczycy spowodowana aktywacją receptora TSH występuje w przebiegu:
1 Graves –Basedov 
2. Faza nadczynności w Ch. Hasimoto
3 Guzek autonomiczny
4 tyreotoksykoza ciążowa
Odp. Kombinacje 
a tylko 1; 
b; 1,2,3 
c; wszystkie 
d; 1,3 
e 1,3,4

IV/08. W wolu guzkowym toksycznym w przeciwieństwie do choroby Gravesa Basedowa nie występuje:
a obrzęk przedgoleniowy
b przeciwciała TSHR
c w usg stwierdza się zmiany ogniskowe a nie rozlane 
d kombinacje

IV/09. W pierwotnej nadczynności przytarczyc stwierdza się:
- zwiększone uwalnianie wapnia z kości
- zwiększone wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego
- zmniejszone wydalanie wapnia i fosforanów 

IV/10.  Cukrzyca MODY różni się od cukrzycy LADA tym, że:
a objawy kliniczne przypominają cukrzycę typu 1
b stwierdza się przeciwciała przeciwwyspowe
c od początku należy leczyć insuliną
d w rodzinie stwierdza się choroby autoimmunologicznej

IV/11. Jakie insuliny naśladują podstawowy dobowy rytm wydzielania insuliny:
a aspart
b izofanowa
c neutralna
d detemir
e kombinacje

IV/12A. U chorego bez typowych objawów stwierdzono stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej na czczo wynoszące 6,8 mmol/l, jakie badanie zlecisz następnie:
a ponowne oznaczenie glukozy na czczo w osoczu krwi żylnej
b OGTT
c nie robisz nic
d coś jeszcze

IV/12B. Pacjent na czczo 112 czy 114 mg% cukru co dalej:
a. powt na czczo
b. rozpoznać DM i włączyć leczenie
c. zrobić OGTT
d...
e...

IV/12C.Pacjent z glikemią na czczo 117mg/dl, co robimy dalej 
a-doustny test obciążenia glukozą 
b-rozpoznajemy cukrzycę, 
c-rozpoznajemy nieprawidłową glikemię naczczo, 
d-ponownie oznaczamy glikemię na czczo, 
e- ... 

IV/13. U chorego z cukrzycą i bez jawnego białkomoczu badaniem przesiewowym w kierunku rozpoznania nefropatii cukrzycowej jest:
a dobowa zbiorka moczu na białko
b oznaczenie albuminurii w porannej próbce
cstężenie kreatyniny we krwi

IV/14. Które leki przeciwcukrzycowe zwiększają wydzielanie endogennej insuliny:
a pochodne SM
b metformina
c leki inkretynowe
d inhibitory SGLT-2
e kombinacje  

IV/15. Niedoczynność subkliniczna tarczycy (kryteria jak w latach ubiegłych) to:
A. - E. Kombinacje podwyższone/ obniżone/ w normie TSH oraz FT4

IV/16.Jodochwytność tarczycy jest zwiększona lub prawidłowa występuje w przypadku: (kombinacje)
choroba Graves-Basedowa
zapalenie de Querwain
toksykoza ciążowa
wole guzkowe autonomiczne

IV/17. Przy nadmiarze PTH obserwuje sie : 
a Hiperkalcemię
bZmniejszone wydalnie wapnia i fosforanów
c Hipofosfatemię

IV/18. Jakie badanie w pośrednim ryzyku CAD (makroangiopatia, CHNS ) pierwsze

V Choroby nerek i dróg moczowych 

V/01. Ile musi trwać uszkodzenie nerek żeby rozpoznać PCHN: 
a. 3 miesiące
b. 6 miesięcy
c. 12 miesięcy
d. zmiany w badaniach obrazowych
e. albuminuria

V/02. W ciężkiej niedokrwistości w przebiegu AKI zastosujesz:
a EPO
b hemodializę
c przetoczenie KKCz
d wlew iv żelaza

V/03. Czynniki ryzyka martwicy brodawek nerkowych:
a ZUM
b cukrzyca
c przeszkoda w odpływie moczu
d stosowanie NLPZ

V/04. Wskaż fałszywe w przebiegu RPGN (Gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek  -rozplemowe zewnątrzwłośniczkowe kłębuszkowe zapalenie nerek):
a najczęstszą przyczyną są układowe zapalenia naczyń
b prowadzi do zespołu nerczycowego z postępującym pogorszenie funkcji nerek
c. półksiężyce zajmuja> 50% kłębuszków,
d .gdy występują  przeciwciałaanty-gbm (przeciwko błonie podstawnej kłębuszków nerkowych) to leczyć immunosupresyjnie

V/05.  Co nie jest powikłaniem dializy
A; hipotensja
b. kurcze mięśni
C obrzęk płuc
D zator powietrzny
E hemoliza

V/06A Zwyrodnienie wielotorbielowate nerek –wskaż fałszywe:
- postać AR pojawia się już u niemowląt (albo była AD)
- stanowi przeciwwskazanie do przeszczepu nerki
- u niektórych też występują torbiele wątroby
- to jest najczęstsza choroba uwarunkowana genetycznie nerek

V/06B. Zwyrodnienie wielotorbielowate nerek wskaż prawdziwe :
a; Jest najczęstszą wrodzoną chorobą nerek
b; w postaci autosomalne dominującej torbiele występują już w okresie niemowlęcym
c. często wsytępuja torbiele w wątrobie
d; jest przeciwwskazaniem do przeszczepiania nerki
e; prawidłowe a i c

V/07. U kobiety z objawami dyzurycznymi od 7 dni, bólem w ok. nadłonowej, częstomoczem jako lek I rzutu zastosujesz:
a amoksycyklinę
b amoksycyklinę z klawulanianem
c ciprofloksacynę
d gentamycynę
e doksycyklinę

V/08.Wskazania do hemodializy w przewlekłej chorobie nerek : 
Kliniczne objawy mocznicy
Przewodnienie oporne na leczenie 
Nadciśnienie tętnice  oporne na leczenie

V/09. W napadzie kolki nerkowej występuje z wyjątkiem:
A. częste oddawanie moczu w mniejszej ilości
B. Wzrost RR
C. niepokój, pobudzenie
D. krwiomocz/ krwinkomoc
E. nudności i wymioty

V/10.U pacjenta z cukrzycą bez jawnego białkomoczu w badaniu ogólnym moczu celem wykluczenia nefropatii kluczowym badaniem będzie ( tak brzmiało pytanie – było bez interpunkcji)
A; stężenie kreatyniny w surowicy
B st. Mocznika w surowicy
c. ST. Kwasu moczowego w surowicy
D poziom albumin w moczy
E żadne z w/w

V/11.Błoniasto rozplemowe KZN występuje w przebiegu
Kombinacje – nie pamiętam jakie ale było NLPZ i HCV

V/12.Submikroskopowe KZN wskaż fałszywą
A; typowo występuje zespół nerczycowy
B; rokowanie jest dobre
C w badaniu Hist-pat wystęują w ponad 50% półksiężyce
D w leczeniu stosuje się GKS
E …. 

VI Choroby układu krwiotwórczego 

VI/01. Zwiększona aktywność antytrombiny III występuje w przebiegu:
a zespół nerczycowy
b sepsa
c uszkodzenie wątroby
d stosowanie VKA
e hemofilia
e wszystkie ?

VI/02. Plazmaferezy nie stosuje się w:
a katastrofalnego DIC
b ciężkiego SLE
c sepsy
d ziarniniak Wegenera (?) chyba
e coś jeszcze

VI/03. W niedokrwistości chorób przewlekłych w przeciwieństwie do niedokrwistości z niedoboru Fe występuje:
a stężenie Fe w surowicy prawidłowe
b zmniejszone stężenie ferrytyny
c zwiększony poziom TIBC
d erytrocyty na ogół są normochromiczne i normocytowe
e żadne z powyższych

VI/04. W ostrym DIC nie występuje:
a małopłytkowość
b wydłużony APTT
c wydłużony PT
d zmniejszenie stężenia D-dimeru i/lub FDP
e zmniejszenie stężenia fibrynogenu

VI/05. W niedokrwistości pokrwotocznej (nie?) stwierdza się:
1 małopłytkowość
2 nadpłytkowość
3 leukopenię
4 leukocytozę
5 retikulocytozę
6 niedobarwliwe erytrocyty
Odpowiedzi- kombinacje

VI/06A. Przerwa białaczkowa czyli występowanie bardzo licznych młodych form obok nielicznych dojrzałych występuje: (kombinacje) :
a ostre białaczki szpikowe
b ostre białaczki limfoblastyczne
c zespoły mieloproliferacyje
d kombinacje

VI/06B.Pytanie gdzie występuje przerwa białaczkowa
A, ostra białaczka szpikowa
B zespoły mieloproliferacyjne
C przewlekła białaczka limfatyczna
D Chłoniaki 

VI/07. Cechy zespołu MDS – wskaż prawdziwe:
a rzadko powiększenie śledziony i wątroby
b często transformacja do białaczki(ostrej)
c włóknienie szpiku
d coś jeszcze, i kombinacje

VI/08. Szpiczak bezobjawowy – leczenie:
a tylko obserwacja
b chemioterapia
c chemioterapia i auto-HPBSC
d radioterapia

VI/09A. Wskaż fałszywe odnośnie przewlekłej białaczki szpikowej:
a nie występuje chromosom Philadelphia
b. Jest najczęstszą białaczką u osób dorosłych
c. W chwili rozpoznania objawy występują u mniej niż połowy chorych

VI/09B.Przewlekła białaczka limfocytowa – wskaż prawdziwe:
- najczęstsza białaczka w Europie
- rzadko zajęte narządy pozalimfatyczne (chyba)
- u 50% w chwili rozpoznania bez objawów
- kombinacje

VI/10. W której z chorób nie występuje limfocytoza:
a mononukleoza
b zakażenia wirusowe
c HIV
d ?

VI/11. Co najczęściej powoduje zespół hemolityczno-mocznicowy:
a E.coli serotyp 0157
b Salmonella
c paciorkowce
d zakażenia wirusowe 

VI/12. Fałsz o Chłoniaku Hodgkina:
a częste zajęcie pierścienia Waldeyera

VII Choroby reumatyczne 

VII/01 W chorobie Stilla u dorosłych co nie (?) występuje:
1. Leukopenia
2. Niedokrwistość
3. Ból gardła
4. Ból stawów

VII/02 Przeciwciała korelujące z aktywnością choroby w SLE to:
a Scl70
b  APLA
c  Ro
d dsDNA

VII/03A W leczeniu twardzinowego przełomu nerkowego stosuje się:
a MTX
b Cyklofosfamid
c Azatioprynę
d ACEI
e GKS

VII/03B W nefropati toczniowej jakie remisję w fazie 3A można uzyskac stosując dożylnie:
A; chydroksychlorchinę
B aziatioprynę
Ccyklosporynę
D cyklofosfamid
E żaden z w/w

VII/04A Wtórna osteoartropatia przerostowa występuje w > 90% przypadków następujących chorób :
A Marskość wątroby
B Rak żołądka
C Rak płuca
D Infekcyjne zapalenie wsierdzia
E Żadne z powyższych

VII/04B Osteoartropatia przerostowa jest najczęściej spowodowanie:
A; rak jelita
B rak piersi
C rak płuca
D rak jelita grubego
E…

VII/05 Przyczyną osteoporozy u mężczyzn jest:
a hipogonadyzm
b stosowanie inh. aromatazy w leczeniu raka prostaty
c operacja bariatryczna

VII/06 Leki o działaniu anabolicznym w leczeniu osteoporozy:
a Bisfosfoniany
b Teryparatyd
c Denosumab
d- leki a i b 
e- żadne z nich

VII/07 Wskazania do plazmaferezy: 
a sepsa
b choroba Guillain-Barre, 
c ciężki toczeń układowy…
 
VII/08 Pytane o chorobę Takayashu wskaż fałszywą
a Pojawia się u chorych powyżej 60-u lat

VII/09A W którym układowym zapaleniu naczyń nie występują przeciwciała ANCA:
1 guzkowe zapalenie tętnic
2 mikroskopowe zapalenie tętnic
3 Z. Wegenera
4 Ch. Churga i Straus
5 Rumień guzowaty 
odpowiedzi- kombinacje

VII/09B W których jednostkach chorobowych występują przeciwciała przeciwjądrowe
1; mikroskopowe zapalenie naczyn
2. Zapalenie naczyń Wegenera’
3. Zespół Churga i Strauss
4. Guzkowe zapalenie tętnic
Kombinacje odpowiedzi: a;wszystkie:, B; 1,2  C; 1,2,3  d: tylko 4 E; 2,3

VII/10 Jakie narządy są zajęte w zespole Churga i Strauss:
1; przewód pokarmowy; 
2, nerki; 
3; serce 
4; układ oddechowy
Kombinacje odpowiedzi: wszystkie, itd.

VII/11 Cechy której choroby nie występują w mieszanej chorobie tkanki łącznej
a RZS
b SLE
c Twardzina
d PM/DM
e ZZSK 

VII/12 GKS w reumatoidalnym zapaleniu stawów stosuje się:
a przed LMPCH
b po LMPCH gdy te nie pomogły
c można rozważyć równocześnie z LMPCh na początku leczenia
d  nigdy nie powinno się ich stosować ze względu na działania niepożądane
e można stosować w monoterapii

VII/13 U kobiety z RZS otrzymującej maksymalną dawkę MTX leczenie należy zmodyfikować gdy:
a brak poprawy (duża aktywność choroby) po 3 miesiącach leczenia 
b brak osiągnięcia remisji po 6 miesiącach leczenia
c brak osiągnięcia remisji po 3 miesiącach 
d brak poprawy po 3 tygodniach leczenia
e kombinacje

VII/14 U mężczyzn częściej stwierdza się:
a ZZSK
b RZS
c SLE
d twardzinę
e Z.Sjogrena

VIII Choroby alergiczne 
NIE WYSTĘPOWAŁY PYTANIA Z TEJ KATEGORII

IX Choroby zakaźne 

IX/01 Do zakażenia drogą kontaktów seksualnych nie dochodzi w przypadku:
HAV
HBV
HCV
HAV i HBV
Żadne z powyższych (ew wszystkie )

IX/02 Borelioza z Lyme:
1. Jest chorobą wirusową przenoszoną przez kleszcze
2. Minimalny czas leczenia zapalenia stawów wynosi 5 dni
3. Minimalny czas leczenia zapalenia stawów wynosi 14 dni

IX/03 Choroba Z Lyme podajemy antybiotyk przez co najmniej :
A- 5 dni
B- 14 dni
C- 28 dni
D-  2 miesiące
E- jest to choroba wirusowa

IX/04 Osutki zwykle nie obserwuje się w :
a.Różyczce
b.Śwince
c.Odrze
d.Ospie
e.Zakażeniu parwowirusem B19

IX/05 Cechy charakterystyczne giardiozy – wskaż fałszywe:
a jest przyczyną choroby pierwotniakowej wątroby
b większość zakażeń przebiega bezobjawowo i ustępuje samoistnie
c lekiem pierwszego rzutu jest metronidazol
d postaci objawowe charakteryzują się występowaniem biegunki
e czynnikiem ryzyka są podróże do krajów rozwijających się

X Toksykologia 

X/01. Czego nie stosuje się w zatruciu muchomorem sromotnikowym:
a płukanie żołądka
b penicylina G
c hemoperfuzja i plazmafereza
d oksygenacja hiperbaryczna
e przeszczep wątroby

X/02. Co nie występuje w przebiegu zatrucia barbituranami:
a wąskie źrenice
b bradykardia
c Nadciśnienie tętnicze
d hipotermia
e zaburzenia oddychania  

XI Różne 

XI/01 Leczenie przewlekłej hiponatremii – wskaż nieprawdziwe:
a im dłużej się rozwija tym dłużej należy wyrównywać niedobory
b przy zbyt szybkim wyrównaniu zaburzenia może wystąpić osmotyczny zespół demielizacyjny
c należy szybko uzupełniać hipertonicznym roztworem NaCl i dażyć do uzyskania stężenia Na we krwi 140 mmol/l
d kombinacje

XI/02 Niewyrownana zasadowica nieoddechowa:
- jakie pCO2 i HCO3

XI/03 Chory z dusznością w stanie terminalnym. Co należy podać?
a Morfina
b Benzodiazepiny
c GKS
d Kombinacje

XI/04 Przyczyny powiększenia śledziony:
a Nadciśnienie wrotne
b Przewlekła białaczka szpikowa
c Chłoniak
d Infekcyjne zapalenie wsierdzia
e Kombinacja odp.
 
 

Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 22 odwiedzający (70 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=