EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  => ZBIORCZE OPRACOWANIE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH PES CHOROBY WEWNĘTRZNE Z SESJI JESIEŃ 2008r. DO JESIEŃ 2015r.
  => DO POBRANIA-testy z interny
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych WIOSNA 2019 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2016r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEN 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => STRONA Z TESTAMI PES+materiały dydaktyczne
  => MATERIAŁY OTRZYMANE OD ZDAJĄCYCH TEST INTERNA JESIEŃ 2009
  => SKANY TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => SKANY TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => EKG- CIEKAWA STRONA Z EKG
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013
PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013

13.02.2014 Przepraszam, że dopiero teraz publikuję test- niestety laptop uległ zniszczeniu, ciężko było znaleź kogoś, kto za rozsądna (powtarzam rozsądną) cenę był w stanie odtworzyć zawartość twardego dysku.
 
Wojciech Buczyński

TEST DO POBRANIA TU->
protest-pes.pl.tl/DO-POBRANIA_testy-z-interny.htm

I Układ krążenia
 
I/01 U chorego monitorowanego stwierdzono miarowy częstoskurcz z szerokimi
zesp.QRS. Pacjent w stanie stabilnym, bez niewydolności serca. Jakie
leczenie?

A. kardiowersję,
B. lignokaina plus sotalol,
C. werapamil,
D. masaż zatoki tętnicy szyjnej,

A. kardiowersja elektryczna
B. defibrylacja
C. digoksyna i.v.
D. werapamil i.v.
E. sotalol lub lidokaina i.v.

a)sotalol iv
b)propafenon
c+d+e inne

 

 *
 I/02 Jaki parametr lipidogramu ma największe znaczenie w monitorowaniu
leczenia chorego o zwiększonym ryzyku chorób sercowo- naczyniowych:
A.LDL
B.HDL
C.TG
D. Cholesterol całkowity
E. nie-HDL-cholesterol
*
I/03
Pacjent, u którego rozpoznano zespół chylomikronemii ma TG 12mmol/l. w
tej sytuacji zalecisz:
a/dietę z ograniczeniem tłuszczów zwierzęcych
b/abstynencję alkoholową
c/statynę
d/ fibrat
 
A. Prawidłowe a/ i b/ 
B. Prawidłowe tylko a/
C. Prawidłowe a/ , b/ i c/
D. Tylko a/
E. Prawidłowe a/, b/ i d/
 *
I/04 Prawdziwe stwierdzenie dotyczące zakrzepowo-zarostowego zapalenia naczyń (choroby Buergera):

A. najczęściej choroba rozpoczyna się u młodych osób (w trzeciej dekadzie życia),
B. ma ścisły związek z paleniem tytoniu,
C. objawia się najczęściej chromaniem stopy,
D. może mu towarzyszyć zapalenie żył powierzchownych,
E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

a) wyst ok 30rż
b) występuje chromanie stopy
c)towarzyszy wedrujące zapalenie zyl powierzchownych
d) ma związek z paleniem papierosów
e) występują owrzodzenia

1+3; 2+3, 1+4, wszystkie

a/najczęściej w 3 dekadzie życia
b/obwodowy typ
niedrożności
c/towarzyszy
zapalenie żył
powierzchownych
d/chromanie stopy

 *
I/05a b-blokery są stosowane w leczeniu NT głównie przy
współsitniejących:
a) stan po zawale
b) nwd serca
c) tętniaki
d) pochp
e) ?
 prawidłowe:
1+2+3; wszystkie, 1+2, itp.
 *
I/05b B - blokery są preferowane w terapii:
1. niewydolność serca
2. choroba wieńcowa
3. tętniak aorty
4. niewydolność nerek
5. cukrzyca
 
a. prawdziwe 1
b. prawdziwe wszystkie
c. prawdziwe 1,2,3
d. prawdzie 4
e. prawdziwe 1,2,3,4
 *
I/05c  Wskazania do zastosowania beta-adrenolityków:
A. przebyty zawał mięśnia sercowego,
B. choroba wieńcowa,
C. tętniak aorty
*
I/06 Dotychczas zdrowy , 38-letni pacjent zgłosił się do szpitala z powodu migotania
przedsionków, prawdopodobnie od kilkunastu godzin. Poza kołataniem serca
chory nie odczuwa innych dolegliwości. Pacjent bez niewydolności serca.
Po podaniu betablokera czynność serca zwolniła się jednak nie udało
się przywrócić rytmu zatokowego. Zdecydowano o przywróceniu rytmu
zatokowego następnego dnia. Jakie powinno być leczenie pierwszego
wyboru:
A. kardiowersja elektryczna bez leczenia przeciwzakrzepowego
B. kardiowersja elektryczna po leczeniu przeciwzakrzepowym
C. propafenon po podaniu leku przeciwzakrzepowego
D. propafenon bez leku przeciwzakrzepowego
E. adenozyna
*
I/07a B-blokery są szczególnie wskazane u chorych z: 
a/po zawale 
b/dławica piersiowa 
c/cukrzyca 
d/niewydolność nerek
*
I/07b
B-blokery są stosowane w leczeniu NT głównie przy
współistniejących:
a) stan po zawale
b) nwd serca
c) tętniaki
d) POCHP
e) ?
 prawidłowe:
1+2+3; wszystkie, 1+2, itp
*
I/08 Stężenie której z frakcji cholesterolu ma podstawowe znaczenie dla oceny rokowania sercowo-naczyniowego:
A. LDL-C,
B. HDL-C,
C. TG,
D. całkowity cholesterol,
E. VLDL
*
I/09 Po jakim czasie należy wykonać pierwszy zapis EKG u chorego z ostrym zespołem wieńcowym:
A. po 10 min,
B. po 30 min,
C. po 1 h
*
I/10
Przejawem wczesnych powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego
jest:
A. albuminuria < 300mg/d
B. cechy przerostu LK w zapisach EKG
C. białkomocz nerczycowy
D. prawidłowe A i B
E. prawidłowe B i C
*
I/11
Do subklinicznych uszkodzeń narządowych w nadciśnienia tętniczego zaliczysz:
A. zwiększona sztywność tętnic
B. albuminurie 30 mg/24
C. przerost lewej komory
D. wszystkie    
E GFR<30ml/min/1.73m2
*
I/12 Przyczyny zapalenia osierdzia:
A. zawał mięśnia sercowego,
B. sklerodermia,
C. RZS,
D. niedoczynność tarczycy,
E. mocznica
*
I/13
Uniesienie odcinka ST w zapisach ekg jest cechą:
a/ zawału serca 
b/ tętniaka lewej komory 
c/ostrego zapalenia osierdzia
d/hipokaliemii
(zatrucie naparstnicą ?)
A. prawidłowe a/ i c/
B. prawidłowe a/, b/ i c/
C. tylko a/
D. prawidłowe a/ i b/
E. wszystkie
*
I/14
 Uniesienie odcinka ST nie występuje w występuje:
a. Zawał pełnościenny
b. zapalenie osierdzia
c. hipokaliemia
d. zaburzenia kurczliwości po przebytym zawale
*
I/15 Skala HAS-BLED – co nie wchodzi w jej skład:

A. nadciśnienie tętnicze,
B. cukrzyca,
C. choroby wątroby,
D. choroby nerek,
E. wiek powyżej 65 roku życia,

a) nadcisnienie tętnicze
b)cukrzyca typu 2
c) niewydolnosc nerek
d)niewydolność wątroby
e) udar

*
I/16
Przeciwwskazania bezwzględne do fibrynolizy:
a) RR >160/110
b) udar w ciągu 6 miesięcy
c) krwienie z p.pok w ciągu ost 2 miesięcy
d)?
e? prawdziwe 1+2, 1+3, prawdziwe wszystkie
*
I/17a kardiomiopatia tako-tsubo to:
a) występuje głownie u młodych mężczyzn
b) złe rokowanie
c) głównie obniżenia ST w EKG
d) jest rodzajem ogłuszenia mięsnia sercowego
e) prawdziwe a+c
*
I/17b Kardiomiopatia wywołana stresem (takotsubo) – wskaż odpowiedź fałszywą:
A. jest to forma przejściowego ogłuszenia mięśnia sercowego,
B. rokowanie jest bardzo poważne,
C. występuje najczęściej u wysportowanych mężczyzn,
D. występuje obniżenie odcinka ST,
*
I/18  Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia – zdanie prawdziwe:
A. stosujemy ampicylinę bądź amoksycylinę,
B. zawsze stosujemy przed zabiegami dotyczącymi błony śluzowej jamy ustnej,
C. zawsze stosujemy przed zabiegami dotyczącymi błony śluzowej jamy ustnej i oskrzeli,
D. A B,
E. A B C,
*
I/19 W leczeniu nadciśnienia tętniczego w kobiet w ciąży nie zastosujesz:

A. metyldopa,
B. labetalol,
C. peryndopryl,
D. nifedypina,

a)nifedypina
b)peryndopryl
c)indapamid-chyba lub inny diuretyk
d) każdy
e) żadnego nie może przyjmować

*
I/20
Na ile dni przed planowanym zabiegiem operacyjnym należy odstawić acenokumarol u chorego przewlekle stosującego VKA:
A. 2-3 dni przed,
B. 5 dni przed,
C. 1 tydzień przed,
D7 dni
E. ?
*
I/21 które leki są preferowane jako leki pierwszego wyboru w
leczeniu nadciśnienia tętniczego :
a)  ACEI
b) ca blokey
c) diuretyki
d) b-blokey
e) obecnie wszystkie leki można stosować jako leki pierwszego
wyboru
*
I/22
Przeciwwskazania względne do stosowania azotanów:
A. ciasne zwężenia zastawki aortalnej,
B. kardiomiopatia ze zwężeniem drogi odpływu,
C. zastosowany wcześniej sildenafil u chorego z zaburzeniami wzwodu,
D. nadciśnienie tętnicze,
*
I/23 W leczeniu farmakologicznym przewlekłej niewydolności serca zastosujesz:
A. diuretyk,
B. ACEI,
C. beta-bloker,
D. bloker kanału wapniowego,
E. wszystkie wyżej wymienione leki,
*
I/24
Klasyfikacja wstrząsu wg. Forrestera – wskaż zdanie fałszywe:
a) zimny i mokry to izolowany obrzęk płuc
b) zimny i suchy to wstrząs hipowolemiczny
c) ciepły i mokry to wstrząs kardiogenny
d) wszystkie prawdziwe
e)wszystkie fałszywe
*
I/25 U chorego z wskaźnikiem INR wynoszącym 5.0 bez cech krwawienia, należy:
A. odstawić warfarynę,
B. odstawić warfarynę i podać świeżo mrożone osocze,
C. odstawić warfarynę oraz podać witaminę K,
D. utrzymać dotychczasowe leczenie warfaryną,
*
I/26 W stabilnej przewleklej niewydolnosci serca po jakim czasie
należy zwiększyc dawki ACEI oraz B-blokera?
a) 4-8tyg
b) 2-3tyg- 
c) po 6 miesiącach
d) nie należy zwiększać dawek, gdyż wymagane są najniższe
stosowane
e)?

II  Choroby układu oddechowego

II/01 Wskaż prawdziwe (lub fałszywe) odnośnie raka drobnokomórkowego płuc:
A) jest najczęstszym nowotworem płuc (prawie 2/3 przypadków)
B) w leczeniu stosuje się erotynib i gifetynib
C) jest głównie zlokalizowany przywnękowo
D) silnie związany z paleniem tytoniu
E) w leczeniu stosuje się chemioterapię
*
II/02
Wskaż zdanie fałszywe dotyczące domowego leczenia tlenem: 

A czas leczenie nie dłuższy niż 15 h/dobę,
B docelowa saturacja hemoglobiny tlenem wynosi 90%,
C w nocy należy zmniejszyć przepływ tlenu o 1l,
D ustawienie przepływu tlenu w zależności od wyniku badania gazometrycznego krwi tętniczej,
*
II/03
w przypadku zapalenia zatok bez poprawy (>7 dni ?):
a) gdy wystąpi diplopia i obrzęk powiek to kierujemy do szpitala
b) antybiotyk I wyboru to amoksy + klawulinian
c) nie stosujemny sterydów donosowych
d) wszystkie prawdziwe
e)prawdziwe 1+3
*
II/04
Rozstrzenie oskrzeli mogą byc spowodowane przez :
a) ucisk przez guz
b)alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucn
c) mukowiscydza
d) rzs
e) niedrożność oskrzela 
*
II/05
W sarkoidozie z powiększeniem węzłów chłonnych wnęki oraz
stabilnymi zmianami w miąższu płuca oraz stabilnym przebiegiem (bez progresji) 
klinicznych -jakie włączysz leczenie?
A prednizon
B metotreksat
C sulfasalazyna
d objawowo np przeciwkaszlowo 
e NLPZ
bez leczenia 
*
II/06
Chory z POChP z nasilonymi objawami, ale bez wielu zaostrzeń (zaklasyfikowany został do grupy B). Który z leków chory najpewniej będzie otrzymywał:
A. krótko działające betamimetyki
B. długo działające leki bronchodilatacyjne
C. glikostreoidy wziewne
D. glikosteroidy doustne
E. teofilina
*
II/07
Chora z astmą leczona dotychczasowo LABA + GKS wziewnym. W ciągu ostatnich 6 miesięcy astma jest dobrze kontrolowana. Co można zredukować w leczeniu?

a) odstawienie b-mimetyku
b) zmniejszenie dawki GKS
c) oba leki 1xdziennie
d) wszystkie prawdziwe
e)wszystkie fałszywe


a) zmniejszyć steryd wziewny,
LABA tak jak było,
b) steryd i LABA w tej samej dawce, ale raz dziennie,
c) odstawić steryd, zostawić LABA,
d) odstawić LABA zostawić steryd w tej samej dawce
e) nic nie robić, bo 6 miesięcy dobrej kontroli to za mało, żeby zmniejszać dawki leków

*
II/08
Astma dobrze kontrolowana to potrzeba zażywania leków doraźnych nie
częściej niż:
A.2 x w miesiącu
B. 2 x w tygodniu
C. 3 x w roku
D. 2 x w ciągu dnia
E. 3 x w tygodniu
*
II/09
Jaka wartość FEV (wg GOLD) jest uznawana za czynnik zwiększający ryzyko
zaostrzeń POChP:
A. <80%
B. <70%
C. <60%
D. <50%
E. FEV1 nie należy do parametrów oceny ryzyka zaostrzeń
*
II/10
W której chorobie pulmonologicznej najczęściej występują palce pałeczkowate (Osteoartropatia przerostowa): 
a/mukowiscydoza 
b/POCHP 
c/gruźlica 
d/sarkoidoza
e/ rak niedrobnokomórkowy płuca( prawidłowa, Interna Szczeklika 2012 strona 567)
włóknienie płuc (?)
*
II/11
Objawy charakterystyczne dla zespołu rakowiaka to: 
A. biegunka,
B. skurcz oskrzeli,
C. napadowe zaczerwienienie skóry twarzy,
D. zaparcia
E. kombinacje odpowiedzi, 
*
II/12
Wskaż fałszywą odpowiedź dotyczącą ostrej postaci alergicznego
zapalenia pęcherzyków płucnych:
A. rozwija się w ciągu kilku godzin od ekspozycji na alergen
B. objawia się kaszlem, gorączką, dusznością i bólem stawów
C. osłuchowo stwierdza się trzeszczenia u postaw płuc
D. występuje leukocytoza i zwiększone stężenie CRP
E. należy jak najszybciej zastosować leczenie GKS, aby  nie doszło do
przejścia w postać przewlekłą
*
II/13
Wskaż prawdziwe dotyczące testów IGRA:
a) są to testy bardziej swoiste niż odczyn tuberkulinowy
b) w odróżnieniu od odczynu tuberkulinowego pozwalają odróżnić aktywne zakażenie od postaci utajonej
c) ?
d) ?
e) ?
*
II/14
Co nie jest charakterystyczne dla anginy paciorkowcowej:
A. powiększone węzły chłonne szyjne tylne,
B. kaszel,
C. bóle mięśniowe,
D. gorączka,
E. nieżyt nosa,
*
II/15
Formoterol i salmeterol mają czas działania:
a)6-8 godz.
b)12 godz.
c) 24godz.
d) ?
e) 4 godz.
*
II/16a
Przyczyny przesięku w jamie opłucnowej:
A. zespół nerczycowy,
B. ostre zapalenie trzustki,
C. marskość wątroby,
D. niedoczynność tarczycy,
*
II/16b
Przyczyną przesięku w jamie opłucnej nie jest 
a/niewydolność krążenia 
b/marskość wątroby 
c/zapalenie trzustki 
d/wszystkie w/w
*
II/17
Gazometryczne kryteria wyrównanej kwasicy oddechowej.
*
II/18
Krwioplucie może wystąpić w:
a/gruźlicy ; b/rozstrzeniach oskrzeli;   c/układowych zapaleniach naczyń (ziarniniak wegenera ?)
; d/zatorowości płucnej
A. prawidłowe a/, c/
B. wszystkie prawidłowe 
C. prawidłowe a/,b/, c/
D. tylko c/
E. prawidłowe a/, c/,d/


III  Choroby układu pokarmowego

III/01 W leczeniu celiakii należy zastosować:
A. dietę bogatoresztkową
B. dietę śródziemnomorską/ograniczeniu cukrów
C. dietę bezglutenową
D. dietę niskobiałkową
E. sterydoterapię
*
III/02
W której chorobie występują przeciwciała ANCA u ponad połowy chorych: 
a/wzjg 
b/ch. L-C 
c/celiakia
*
III/03a
W leczeniu rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego, po wyrównaniu zaburzeń wodnych i elektrolitowych należy zastosować (w pytaniu nie było ujęte jaka to jest postać choroby oraz które zachorowanie):  
A. wankomycynę oraz loperamid,
B. metronidazol oraz loperamid,
C. wankomycynę oraz metronidazol, 
D. ciprofloksacynę
E. metronidazol
*
III/03
b Pacjent z rozpoznanym rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, odstawiono antybiotyk, wyrównano zaburzenia wodno - elektrolitowe, jednak utrzymuje się biegunka, w leczeniu należy zastowować 
a. metronidazol 
b. metronidazol z loperamidem 
c. wankomycynę 
d. wankomycyna z loperamidem 
e. prawidłowa odpowiedź a, b (dokładnie tak z przecinkiem, wg. prof. to jest prawidłowa odpowiedź, nie było nic podane, co do stanu chorego)
*
III/03
Jak często wykonujemy kontrolne badanie CEA po radykalnym
leczeniu operacyjnym raka okrężnicy

a)co 3 miesiące przez rok
b)co 3 miesiące przez 2 lata
c)1 raz na pół roku
d) nie wykonujemy
e) ?

a) co rok przez 3 lata
b) po roku, po 3 latach i po 5 latach
c) co 3 miesiące przez rok
d) co 3 miesiące przez 3 lata


*
III/04
Kwas ursodezoksycholowy do rozpuszczania kamieni - nie wolno gdy:
A ciąża
B duże złogi 
C zwapnienia
D wszystko
E AiB
*
III/05
 Różnicowanie choroby Lesniwskiego-Crohna i colitic i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego :
a)występowanie zwężeń
b) krwawienia z ppok
c)przetoki
d)prawdłowe 1+3
e)wszystkie prawidłowe
*
III/06a
W kryteriach IBS  występuje:
a)wykluczenie  infekcji H.pylori
b) bole brzucha przez conajmniej 3 dni w ciągu 3 mesięcy
c) poprawa po wypróżnieniu
d) występują biegunki lub zaparcia
*
III/06b
Co nie należy do kryteriów IBS (zespołu jelita drażliwego ):
-wykluczenie Helicobacter Pylori
-objawy występujące przez 3 dni w ciągu ostatnich 3 miesięcy
-ulga po wypróźnieniu
-początek choroby zwiążany z zmianą charakteru/częstości wypróżnień 
kombinacje
*
III/07
Która informacja dotycząca hemochromatozy jest fałszywa?
a) choroba może obejmować takie narządy, jak: serce, trzustkę, stawy
b) zajęte są najczęściej stawy kolanowe
c) w leczeniu można stosować upusty krwi oraz deferoksaminę
d) obserwuje się podwyższony poziom ferrytny
e) ?
*
III/08
Jakie objawy (objawy alarmowe ) u 35- letniego mężczyzny powinny skłonić do wykonania
gastroskopii?
A. krew w stolcu
B. dysfagia
C. niedokrwistość 
D. niezamierzone chudnięcie
E. wszystkie prawdziwe
*
III/09
Które z wymienionych leków wywołują dyspepsję organiczną:
a/nlpz ; b/preparaty potasu; c/ bisfosfoniany; d/ teofilina
A. wszystkie
B. tylko a/
C. a/, b/ i c/
D. tylko a/ i c/
E. żadne z wymienionych
*
III/10a
pytanie o zastosowanie testów serologicznych w Hpylori (prawda/fałsz):
wynik dodatni zawsze świadczy o czynnym zakażeniu, 
w czasie stosowania IPP wykonanie badań jest niemiarodajne, 
po leczeniu wynik dodatni swiadczy o nieskutecznosci leczeniu;
*
III/10b
Testy serologiczne u chorego po eradykacji H.pylori
A. stosowanie IPP powoduje wynik fałszywie ujemny
B. są najlepszą metodą oceny skuteczności leczenia eradykacyjnego
C.
D.
*
III/10c
Co oznacza dodatni wynik serologiczny w kierunku Helicobacter pylori:
-chory przyjął IPP i wynik może być niemiarodajny
-można wykluczyć zakażenie
-po eradykacji może świadczyć o utrzymującym się zakażeniu
*
III/11
U chorych z zespołem polipowatości rodzinnej endoskopowe badania kontrolne wykonujemy:

A. gastroskopię i kolonoskopię co 1 rok,
B. kolonoskopię co 1 rok,
C. kolonoskopię co 3 lata,
D. gastroskopię i kolonoskopię co 3 lata,
E. gastroskopię i kolonoskopię co 5 lat

a) kolonoskopia i gastroskopia co 5 lat
b) tylko kolono co rok
c) tylko gastroskopia co rok
d) kolono i gastro co rok
e) kolonoskopia co 10 lat

*
III/12
Następujący wzorzec serologiczny pacjenta chorego na wzwB: HBsAg(+),
HBeAg(-), anty-HBc IgM (-) należy zinterpretować:
A. ostre WZW B okres wczesny
B. ostre WZW B okres późny
C. nosiciel HBs Ag mała zakaźność
D. nosiciel HBs Ag duża zakaźność
E. osoba zaszczepiona p/WZW B
*
III/13
Chory z marskością wątroby ma krwawienie z żylaków przełyku. Stan
chorego stabilny. Pierwszym lekiem, który należy podać dożylnie jest:
A. adrenalina
B. terlipresyna
C. inhibitor pompy protonowej
D. oktreotyd
E. etamsylat
*
III/14
Która schorzenie jest przyczyną najczęstszych poważnych 
krwawien z dolnego odcinka z przewodu pokarmowego :
a)| uchyłki
b)zylaki odbytu
c/ malformacje naczyniowe
d) rak jelita grubego
e) ?
*
III/15
Jakie leki stosujemy dożylnie przy krwawieniu z żylaków przełyku i marskością wątroby :
a) B-bloker
b)IPP (dożylnie)
c) terlipresyna, 
d) exacyl
*
III/16
Triada Charcota to ( różne konfiguracje)
a ból, 
b gorączka
c żółtaczka
d,e ….

IV Choroby układu wewnątrzwydzielniczego

IV/01 Pierwotna niedoczynność przytarczyc- wskaż prawdziwe:
a. niski lub nieoznaczalny PTH
b. hiperkalcemia
c. hipofosfatemia
d. prawdziwe a+b
e. prawdziwe a+c
*
IV/02
Pierwotna niedoczynność tarczycy:
A. wysokie stęz. TSH, niskie FT4
B. niskie TSH, wysokie FT4
C. niskie TSH , niskie FT4
D. niskie TSH, FT4 w normie
E. 
*
IV/03
Pacjent z nadczynnością tarczycy po ostrym zakażeniu dostał przełomu hipermetabolicznego. Co można podać?
a) tiamazol i.v. oraz jod
b)hydrokortizon
c)propranolol
d)joheksol
e)unikamy salicylanów
*
IV/04
Przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy (Zapalenie tarczycy Hashimoto) – wskaż fałszywe
A. cechą charakterystyczną jest bolesne wole
B. prowadzi do niedoczynności tarczycy (ew. było wysokie TSH )
C. stwierdza się przeciwciała anty- TPO
D. częściej u kobiet
E. brak swoistego leczenia 
*
IV/05
Jaki proces chorobowy jest najczęstszą przyczyną pierwotnej niedoczynności tarczycy:
A. zapalenie tarczycy,
B. sarkoidoza
C. ...
*
IV/06
Kryteria kliniczne złośliwości zmiany ogniskowej tarczycy: 
a/napromienienie w wywiadzie 
b/powiększone węzły chłonne szyjne 
c/wywiad rodzinny
d/ chrypka
*
IV/07
Charakterystyka cukrzycy typu LADA:
1. charakterystyczne są przeciwciała przeciwwyspowe
2. często występuje cukrzyca w rodzinie
3. często współistnieje nadciśnienie tętnicze
4. leczeniem z wyboru jest insulinoterapia
5.  leczymy pochodnymi sulfonylomocznika
6. leczymy dietą (redukcja masy ciała) 
a – c : kombinacje ww.
*
IV/08
Który z doustnych leków przeciwcukrzycowych może powodować
hipoglikemię
a. metformina
b. akarboza
c. sulfonylomocznik
d. DPP-4
e. wszystkie
*
IV/09
Wskaż nieprawdziwą odpowiedź dotyczącą metforminy:
A. powoduje zwiększenie masy ciała
B. zmniejsza insulinooporność
C. powoduje nudności i wzdęcia
D. jest przeciwwskazana w niewydolności oddechowej
E. powoduje kwasicę mleczanowa
*
IV/10
Wskaż prawdziwe (lub fałszywe) odnośnie zespołu hiperglikemiczno-hiperosmolarnego:
a) występuje głównie w przebiegu cukrzycy typu 1
b) występuje kwasica z ciałami ketonowymi
c) w leczeniu stosujemy dożylną insulinoterapię oraz uzupełniamy niedobór potasu
d) występuje znaczne odwodnienie
e) ?
*
IV/11
Do jakiej wartości HbA1C należy dążyć u 75-letniej chorej z
cukrzycą typu 2, niewydolnością serca i stopą cukrzycową:
A. 6,5 % w ciagu kilku tygodni
B. 6,5 % w ciagu kilku miesięcy
C. 6,1 % w ciągu kilku tygodni
D. 8,0 % w ciągu kilku tygodni
E. 8,0 % w ciągu kilku miesięcy
*
IV/12
Przyczyny hiperandrogenizmu u kobiet jest :
a. zespol policystycznych jajników
b. zespół Cushinga
c. zespół Conna
d. prawdziwe wszystkie
*
IV/13
W której sytuacji należy rozpoznać cukrzycę:
A.u pacjent z objawami cukrzycy, która w przypadkowym pomiarze ma
glikemię  12 mmol/l (15)
B. chora w pomiarze glikemii na czczo miała glikemię 7,5 mmol/l; wykonano
kontrolny pomiar glikemii na czczo po 3 dniach- wówczas glikemia 8,0
mmol/l 
C.pacjent bez objawów w przygodnym pomiarze glikemii miał 8,0 mmol/l,
wykonano OGTT- glikemia na czczo prawidłowa, w 120 minucie stwierdzono
glikemię 7,5 mmol/l
D. prawidłowa odp.A i B.
E. wszystkjie prawidłowe
*
IV/14
Hiponatremia występuje w przebiegu:

A. pierwotnej niedoczynności nadnerczy
B. SIADH
C. marskości wątroby
D. prawidłowe Ai B
E. wszystkie prawidłowe

a/zespół SIADH
b/moczówka prosta
c/marskość wątroby
d/niedoczynność tarczycy
e/niedoczynnośc kory nadnerczy

a-SIADH
b-moczówka prosta
c-marskość wątroby
d-niedoczynność tarczycy
e-niedoczynność nadnerczy
wybór

*
IV/14a
Elektrolity w chorobie Addisona
*
IV/15
Zmęczenie, osłabienie siły mięśniowej to wczesny objaw:
A. akromegalii
B. choroby Cushinga
C. zespołu Conna
D. hiperprolaktynemii
E.
*
IV/16
Objawy skórne w zespole Cushinga: wskaż fałszywe
a) ścieńczenie skóry
b)łysienie
c)tendencja do trudno gojących się owrzodzeń
d) podbiegnięcia krwawe
e) rozstępy czerwone

V Choroby nerek i dróg moczowych:

V/01 Najczęstsza przyczyna zespołu nerczycowego u dorosłych to:
A. odmiedniczkowe zapalenie nerek
B. błoniaste zapalenie nerek
C. mezangialno-rozplemowe zapalenie nerek
D. toczniowe zapalenie nerek
E. ostre /poinfekcyjne/ zapalenie nerek
Szpiczak 
*
V/02 W zespole nerczycowym-leczenie- wskaż prawdziwe
a) zawsze konieczne leczenie p/zakrzepowe
b) początkowo diuretyk tiazydowy , następnie diuretyk
oszczędzający potas
c)zawsze sterydy
d) od początku diuretyk pętlowy
*
V/03 Zespół nefrytyczny towarzyszy:
A. gwałtownie postępującemu kzn
B. ostremu poinfekcyjnemu kzn
C. błoniastemu kzn
D. wszystkim powyższym
E. prawidłowe A i B
*
V/04 W których KZN występuje zespół nefrytyczny
a) FSGN
b) błoniaste
c) ostre popaciorkocowe
d) we wszystkich
e) prawidlowe a i c
*
V/05 Ostre uszkodzenie nerek (AKI) – podane fragmenty definicji, należy wskazać fałsz:

A. spadek diurezy w ciągu 3 godzin poniżej 0,5 ml/kg/h,
B. spadek diurezy w ciągu 6 godzin poniżej 0,5 ml/kg/h,
C. wzrost stężenia kreatyniny w surowicy o 0,3 mg/dl (26,5 umol/l) w ciągu 48 godzin,
D. 1,5-krotne zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy w ciągu ostatnich 7 dni,

a) wzrost stężenia kreatyniny w surowicy > 25 μmoli/l w ciągu 48 godzin
b) 1,5-krotny wzrost stężenia kreatyniny w surowicy w ciągu ostatnich 7 dni
c) spadek diurezy < 0,5 ml/kg mc. w ciągu ostatnich 3 godzin
d) a i b
e) a, b i c.

*
V/06  Alkalizacja moczu spowodowana urazą bakteryjną jest charakterystyczna
dla kamicy:
A. struwitowej
B. cystynowej
C. moczanowej
D. szczawianowej
E. żadnej z powyższych
*
V/07 Powody niedokrwistości w PCHN:
a niedobór erytropoetyny
b niedobór żelaza
c wstórna nadczynność przytarczyc
d krótszy czas życia erytrocytów
e niedobór wit B12 i kw. foliowego 
*
V/08 Leczenie niedokrwistości u pacjentów z przewlekła chorobą nerek:
A. zawsze dążymy do prawidłowych stężeń Hgb
B. jedyną metodą leczenia jest podawanie erytropoetyny
C. przed podaniem Epo uzupełniamy niedobory żelaza /najlepiej iv/
D. jedyną metodą leczenia jest przetoczenie masy erytrocytarnej
E. niedokrwistość u osób z PChN jest jednym z objawów tej choroby i
ustępuje samoistnie po rozpoczęciu dializoterapii
*
V/09 Przyczyny nagłego zaostrzenia PCHN: 
a ACEI
b NLPZ
c odwodnienie
d  przeszkoda w odpływie moczu
e środki cieniujace
*
V/10 Nefropatia analgetyczna- wskaż prawdziwe:
A. niedokrwistość hemolityczna
B. nadciśnienie tętnicze
C. nykturia, jałowa leukocyturia
D. żadne z powyższych
E. wszystkie prawidłowe
*
V/11 W leczeniu ostrego niepowikłanego  odmiedniczkowego zapalenia nerek (kobieta) lekiem pierwszego wyboru jest:
A. cefalosporyna
B. makrolid
C. fluorochinolon
D. klindamycyna
E. trimetoprim
*
V/12 w zapaleniu cewki moczowej lekiem pierwszego rzutu jest:
a) nitrofurantoina
B) ciprofloksacyna
c) azitromycyna
d) amoksycylina
e)wszystkie
*
V/13 Wałeczki erytrocytarne są charakterystyczne dla:
A. kłebuszkowego zapalenia nerek
B. śródmiąższowego zapalenia nerek
C. odmiedniczkowego zapalenia nerek
D. prawidłowe A i B
E. wszystkie prawidłowe
*
V/14  W niepowikłanym zapaleniu pęcherza moczowego u kobiety lekiem
pierwszego wyboru jest:
A. furazydyna
B. amoksycylina z klawulanianem
C. cefalosporyna
D. aminoglikozyd
E. makrolid

VI  Choroby układu krwiotwórczego

VI/01 Typowym objawem ostrej białaczki szpikowej nie jest/są: 
A) skaza krwotoczna, 
B) zmiany w jamie ustnej, 
C) ostra niewydolność nerek, 
D) występowanie bólu brzucha, 
E) nacieczenie narządów wewnętrznych :

pytanie o objawy w ostrej bb szpikowej:wyst bole brzucha, skaza,
niedokrwistość, nacieczenie narządów i coś piątego-chyba
powiększenie śledziony- trzeba zaznaczyc co nie występuje
*
VI/02 Zespól mielodysplastyczny: wskaż prawdziwe
a)ma wysoki poziom zelaza
b) wyleczenie to przeszczep
c) głównie u osób starszych
d) zawsze powiększenie wątroby i śledziony
e) w ostre białaczki

1+2+3, 1+4, wszystkie, itp
*
VI/03 W których jednostkach chorobowych śledziona jest najrzadziej powiększona?
a) przewlekła białaczka limfatyczna
b) zespoły mielodysplastyczne
c) mielofibroza
d) czerwienica prawdziwa
e) AML
*
VI/04 Niedokrwistość autoimmunohemolityczna z przeciwciałami typu ciepłego -przyczyny i objawy: czy dodatni bezp. coombs, czy w SLE, leczenie(?)
*
VI/05 Najczęstszym objawem przewlekłej białaczki limfatycznej  B-komórkowej jest:
A. powiększenie węzłów chłonnych
B. powiększenie wątroby
C. powiększenie śledziony
D. obrzęki kończyn
E. nadżerki w jamie ustnej
*
VI/06 Wskaż fałszywą odp dotyczącą hemochromatozy:
A. wskutek mutacji genetycznej dochodzi do zwiększonego wchłaniania
żelaza w przewodzie pokarmowym
B. podstawową metodą leczenia są krwioupusty
C. Prowadzi do uszkodzenia wątroby i mięśnia sercowego
D. zmiany stawowe dotyczą głównie stawów kolanowych
E. w badaniach laboratoryjnych stwierdza się podwyższone stężenie
żelaza i ferrytyny
*
VI/07a Wskaż fałszywą odp dotyczącą hemochromatozy:
A. wskutek mutacji genetycznej dochodzi do zwiększonego wchłaniania
żelaza w przewodzie pokarmowym
B. podstawową metodą leczenia są krwioupusty (postać lekka)
C. Prowadzi do uszkodzenia wątroby i mięśnia sercowego
D. zmiany stawowe dotyczą głównie stawów kolanowych
E. w badaniach laboratoryjnych stwierdza się podwyższone stężenie
żelaza i ferrytyny
*
VI/07b Hemochromatoza- wskaż fałszywe:
a) wysoki poziom Fe i ferrytyny
b) głównie bole stawów kolanowych
c) stosujemy w postaci lekkiej upusty
d) występuje nacieczenia narządów- serce, trzustka
e)wszystkie prawdziwe
*
VI/08 Wysokie stężenie ferrytyny występuje:
a. hemochromatoza pierwotna
b. choroba Stilla
c. zespół aktywacji makrofagów
d. prawdziwe a, b
e. prawdziwe a, b, c
*
VI/08a Choremu z hemofilią B w czasie krwawienia po zabiegu stomatologicznym
należy podać:
A. desmopresynę
B. etamsylat
C. osocze świeżo mrożone
D. koncentrat krwinek płytkowych
E. koncentrat kompleksu protrombiny
*
VI/08b W hemofilii B stosujemy w leczeniu: wskaż prawdziwe
a) desmopresyne
b) koncentrat czynnika VIII
c) EXACYL
d) koncentrat cz IX

VI/08c Wskaż prawdziwe dla hemofilii B:
a) zwykle obserwuje się wydłużenie czasu PT
b) zwykle stosuję w leczeniu desmopresynę
c) można stosować kwas traneksamowy
d) zwykle obserwuje się wydłużenie czasu APTTT
e) ?

VI/09 Które węzły chłonne są najczęściej powiększone w ziarnicy
złośliwej?
a) szyjne i śródpiersia
b)nadobojczykowe
c) pachowe
d)zaotrzewnowe
e)pachwinowe

VI/10 Zakrzepowa plamica małopłytkowa- wskaż prawdziwe
A. obserwuje się zwiększone stężenie bilirubiny i LDH
B. często występują zaburzenia ze strony OUN
C. występuje białkomocz i krwinkomocz
D. w leczeniu stosuje się osocze świeżo mrożone i plazmaferezy
E wszystkie prawdziwe

VI/11 Zmiany laboratoryjne w szpiczaku: 
a/ wzrost OB 
b/niedokrwistość 
c/uszkodzenie nerek

VI/12 U pacjenta leczonego heparyną wystąpiło podejrzenie kliniczne
HIT. W tej sytuacji należy:
A. oznaczyć przeciwciała przeciwko kompleksowi heparyna-PF4 i w razie
wyniku dodatniego odstawić heparynę
B. natychmiast odstawić heparynę i rozważyć oznaczenie przeciwciał
C. kontynuować leczenie heparyną w mniejszej dawce
D. zamienić heparynę na VKA
E. podać osocze świeżo mrożone

VI/13 Dożylne preparaty Fe stosujemy gdy: wskaż fałszywe:
a) masywne krwawienie z ppok i koniecznosc szybkiego wysycenia
b) w przypadku zespołu złego wchłaniania
c) brak poprawy po leczeniu doustnym w przewleklej chorobie nerek
d) pacjent nie toleruje leku doustnego
e)w celu uzupełnienia Fe u chorego hemodializowanego przed leczeniem Epo

VII  Choroby reumatyczne

VII/01 W RZS zmiany pozastawowe z wyjątkiem:

a kardiomiopatia
b zespół cieśni nadgarstka
c włókninie płuc
d małopłytkowość
e niewydolność wątroby

a niewydolność wątroby
b włóknienie płuc
c zapalenie opłucnej
d zapalenie naczyń
e zapalenie wsierdzia

*
VII/02 Sztywnosć poranna nie występuje w :
a RZS
b polimialgia reumatyczna
c twardzina układowa
d zzsk
e występuje we wszystkich stanach
*
VII/03 W którym schodzeniu nie występuje uszkodzenie mięśnia sercowego:
-SLE
-RZS
-PM/DM
*
VII/04 W SLE stwierdza sie: 
- uszkodzenie struktur okolostawowych 
- częste OZW 
- osłabienie, stany gorączkowe, utratę masy ciała - zwiększoną leukocytoze
- p/ciała anty-RNP 
 *
VII/05 W toczniu nie będziemy obserwować:
a) zapalenia osierdzia
b) spadku masy ciała
c) zajęcia struktur okołostawowych
d) anty RNP w nerkach
e) ?
*
VII/06 Dna moczanowa- wskaż nieprawdziwe:
a) nie stosujemy ASA
b) diuretyki tiazydowe niewskazane
c) unikanie alkoholu
d) gdy bezobjawowa hiperurykemia nigdy nie stosuje,my allopurinolu
*
VII/07 W łuszczycowym zapaleniu stawów syntetyczny lek z grupy LMPCh (leki modyfikujące przebieg choroby) zastosujesz:
a) zawsze
b) w aktywnej postaci choroby z niekorzystnymi kryteriami
c) ?
d) ?
e) ?
*
VII/08 Leki biologiczne w RZS zastosujemy gdy:
a) brak poprawy po leczeniu LMPCh oraz czynniki niekorzystne rokowniczo
*
VII/09 Twardzina postać ograniczona- cechy
*
VII/10 W ziarniniakowym zapaleniu naczyń (Wegenera) zajęte mogą być następujące narządy:
1. narząd wzroku
2. górne drogi oddechowe
3. serce
4. nerki
5. ?
a – c : kombinacje ww.
*
VII/11a Pytanie o zapal. skórno-mięśniowe: 
zajmuje serce
zajmuje przełyk
we wszystkich przypadkach występuje ANA 
*
VII/11b Pytanie o zapalenie skórno-mięśniowe i kryteria rozpoznania
*
VII/12 Przeciwciała ANCA występują często (u ponad połowy chorych) w:
a) chorobie Leśniowskiego-Crohna
b) wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego
c) celiakii
d) zespole skórno-mięśniowym
e) ?

VIII Choroby alergiczne

VIII/01 W czasie podawania penicyliny u chorego wystąpiło zasłabnięcie z
hipotonią i dusznością. Pacjent przytomny. W pierwszej kolejności
należy podać:
A. adrenalinę iv
B. adrenalinę im
C. hydrocortison iv
D. lek przeciwhistaminowy iv
E. GKS wziewnie
*
VIII/01 Oznaczenie swoistych przeciwciał IgE – wskaż prawdziwe:
a) pozwala stwierdzić jaki rodzaj antygenu wywołuje reakcje alergiczne
b) zastosowanie w diagnostyce zwalnia z konieczności wykonania testów skórnych
c) ?
d) ?
e) prawidłowe a i b
*
VIII/02 Choroba posurowicza: wskaż nieprawdziwe
a) objawy wystepują po kilku godzinach
b) występują gorączka, osutka , ból stawów
c) w leczeniu stosujemy GKS, leki p/histaminowe
d) wszystkie prawdziwe
e) wszystkie fałszywe
*
VIII/03 Oznaczenie specyficznych przeciwciał IgE w alergii 

IX Choroby zakaźne

IX/01 w infekcji Clostridium difficile stosujemy:
a) wanko
b)matro
c) wanko i metro
d)...
e)....
*
IX/02 Dur brzuszny – objawem występującym w pierwszym tygodniu choroby
jest:
A. biegunka
B. plamista wysypka na tułowiu
C. zaparcie
D. objawy neurologiczne
E.
*
IX/03 W pokarmowej postać botulinizmu zastosujesz:
A. antytoksyne botulinową u niemowlecia
B. anatoksyne botulinową u kobiety w ciąży
C. w każdym przypadku antybiotyk aminoglikozydowy
D. wszystkie prawidłowe
E. żadna nie jest prawidłowa
*
IX/04 Krztusiec- wskaż fałszywą
a) przechorowanie nie daje odporności
b) największa zakażność przez pierwsze 3 tyg
c)występuje leukopenia
d) leczenie-makrolidy
e) wszystkie są prawdziwe
*
IX/05  Leczenie wstrząsu septycznego- wskaż fałszywe
A. leczenie antybiotykiem należy rozpocząć w pierwszej godzinie
hospitalizacji
B. podstawowymi płynami infuzyjnymi są krystaloidy
C. wszystkim chorym należy podać hydrocortison
D. w razie utrzymywania się hipotonii należy podać katecholaminy
*
IX/06 Biegunka podróżnych, leczenie

X Toksykologia

X/01  W zatruciu benzodiazepinami:
a niewielka różnica między oknem terapeutycznym a dawką toksyczną
b flumazenil
c podanie wegla
d płukanie żołądka  do 1 godziny
*
X/02 Co jest prawdziwe dla zatrucia amfetaminą?
a. jeśli upłynęła mniej niż godzina to można wykonać płukanie
żołądka
b. leczenie objawowe 
c. brak odtrutki
d. prawidłowe a, b, c
e. prawidłowe a,b
*
X/02 Zatrucie barbituranami 

XI Różne

XI/01 Osteoporozę powodują:
a/ celiakia; b/ wrzodziejące zapalenie jelita grubego; c/ choroba
Cushinga; d/ zespół złego wchłaniania
A. prawidłowe a/, b/, c/
B. prawidłowe a/i c/
C. tylko c/
D. wszystkie prawidłowe
E. prawidłowe a/, c/, d/

XI/02  W leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej nie stosuje się
obecnie:
a) estrogenów HTZ
b) bisfosfonianów
c) tetraparytydu
d) stosuje się wszystkie
e) nie stosuje się zadnego
*
XI/03 Zespół żyły głównej górnej jest najczęściej powodowany przez:
A rak płuca
B jako powikłanie cewnikowania żył
C powiększona tarczyca
D  powiekszone wezly
*
XI/04 W  wyrównanej zasadowicy oddechowej stwierdza się:
a) ?
b) prawidłowe pH, obniżone pCO2, obniżone HCO3-
c) ?
d) ?
e) ?
*
XI/05 Choroba posurowicza wskaż fałszywe 

a obj występuja po kilku godzinach
b może wystąpić po penicylinie (lub betalaktamach)
c zwykle występuje gorączka i osutka
d czasami występuje ból stawów i powiększenie węzłów chłonnych
e wszystkie są fałszywe

A. u każdego osutka skórna
B. leukocytoza i wysokie OB
C. może wystąpić po antybiotykach beta-laktamowych
D. występuje wysoki wskaźnik C1 dopełniacza
E. żadne z powyższych


*
XI/06
 
W jawnym zespole rozpadu nowotworu będziemy obserwować:
1/tężyczka 
2/ostra niewydolność nerek 
3/zaburzenia rytmu serca
4/ wzrost stężenia Ca2+
5/ zaburzenia rytmu serca
odpowiedzi- kombinacje w/w
*
XI/07 Najczęstszą przyczyna zespołu żyły głównej górnej jest:
a) cewnik w żyle centralnej
b) rak płuca
c) ucisk przez tętniaka
d) rak tarczycy
*
XI/08 Osteoporozę wywołuje: 
1.celiakia 
2.wzjg 
3.zesp.złego wchłaniania 
4.choroba Cushinga 

A. prawidłowe 1,2,3 
B. wszystkie prawidłowe 
C. prawidłowe tylko 4 
D. prawidłowe 1,3,4 
E. żadne z powyższych 

Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 20 odwiedzający (39 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=