EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  => ZBIORCZE OPRACOWANIE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH PES CHOROBY WEWNĘTRZNE Z SESJI JESIEŃ 2008r. DO JESIEŃ 2015r.
  => DO POBRANIA-testy z interny
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych WIOSNA 2019 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2016r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEN 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => STRONA Z TESTAMI PES+materiały dydaktyczne
  => MATERIAŁY OTRZYMANE OD ZDAJĄCYCH TEST INTERNA JESIEŃ 2009
  => SKANY TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => SKANY TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => EKG- CIEKAWA STRONA Z EKG
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2018 r.
Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2018r.  do pobrania tu ->
protest-pes.pl.tl/DO-POBRANIA_testy-z-interny.htm

PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2018r.

ROZDZIAŁ I-  CHOROBY UKŁADU KRĄZENIA

Rozd. 01/INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA 

1/I/18w Profilaktyka IZW u pacjenta ze sztuczną zastawką aortalną przed zabiegiem usuwania kamienia nazębnego:
a) Antybiotyk 30-60minut przed
b) Antybiotyk 12h przed
c) Antybiotyk 12h przed i 24h po
d) Coś jeszcze
e) Brak wskazań do antybiotyku

2/I/18w Co nie występuje typowo w IZW
a)Ból głowy
b)Gorączka
c)Ból mięśni i stawów
d)KZN (albo zespół nerczycowy)
e)Osłabienie

Rozd. 01 / OMDLENIA

3/I/18w Na kardiologiczne tło omdlenia wskazuje: 
a) Omdlenie po pionizacji 
b) Omdlenie podczas uprawiania wysiłku lub podczas leżenia 
c) Omdlenie, które wystąpiło w pozycji stojącej 
d) Omdlenie po ruchach kończyną górną ( Podniesienie rąk )
e) .

Rozd. 01 /STEMI

4/I/18w Zawał serca STEMI: 
a) Ustąpienie bólu ustępuje po przyjęciu NTG sl 
b) Może wystąpić ból nadbrzusza 
c) Kołatanie serca u 10% 
d) Osłabienie u 5% 
e) ból zależny od fazy oddechowej 

Rozd. 01 / EKG

5/I/18w Jakie odprowadzenia odpowiadają za ścianę boczną: 
a) I, aVL 
b) II,III,aVF 
c) V6-V6 
d) V1-V4 
e) V5-V6 
 
6/I/18w Cechy hipokaliemii w EKG: 
a) Wysokie załamki T 
b) Skrócenie QT 
c) uniesienie ST 
d) Wszystkie 
e) Żadne

Rozd. 01 /ARYTMIE

7/I/18w Do wykonania kardiowersji elektrycznej migotania przedsionków jakiej energii prądu jednofazowego należy użyć:
-50J
-100J
-200J
-300J
-360J

8/I/18w Prawidłowe o zespole WPW
a) W EKG wydłużenie PQ
b) Najszczęstszą arytmią jest AVNRT
c) Leczymy adenozyną
d) Kombinacje

Rozd. 01 / NADCIŚNIENIE TĘTNICZE JAKO POWIKŁANIE

9/I/18w Oporne nadciśnienie tętnicze: 
a) Może wynikać ze stosowania NLPZ 
b) może wynikać z wtórnych przyczyn 
c) może wynikać z obturacyjneg bezdechu sennego 
d) A, B 
e) A,B,C 

Rozd. 01 / NADCIŚNIENIE PŁUCNE

10/I/18w W przebiegu nadciśnienia płucnego nie występuje: 
a) Duszność 
b) Powiększenie wątroby 
c) Niewydolność prawokomorowa 
d) Autoimmunologiczna choroba tarczycy 
e) Hipoaldosteronizm hiporeninowy 

rozd. 01 / NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

11/I/18w Co nie powoduje niewydolności serca rozkurczowej:
a) Cukrzyca
b) POChP
c) PChN
d) Wyniszczenie
e) Nadciśnienie tętnicze

CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA PRÓBA WYSIŁKOWA

12/I/18w Co nie jest wskazaniem do przerwania próby wysiłkowej? 
a) Bol w klatce 
b) Zasłabniecie 
c) Zawroty głowy 
d) Blok AV III 
e) Wszystkie wymagają przerwania próby

13/I/18w Bezwzględnym wskazaniem do przerwania próby wysiłkowej jest/są:
a) Zawroty głowy,
b) Sinica
c) Blok A-V II stopnia
d) Ból dławicowy
e) Wszystkie

 rozd. 01 / KARDIOMIOPATIE

14/I/18w Kardiomiopatia przerostowa co nie jest prawdziwe: 
a) Pierwszym objawem może być NZK 
b) wykonywanie dużych wysiłków fizycznych niewskazane 
c) Chyba coś o nieprawidłowym EKG 
d) W HCM z LVOT u wszystkich należy zastosować b-bloker rozszerzający naczynia 
e) występuje rodzinnie 

rozd. 01 / NADCIŚNIENIE TĘTNICZE a CIĄŻA

15/I/18w Jakie leki na HA w ciąży? 
a) Labetalol 
b) Nifedypina 
c) Metoprolol 
d) Metylodopa 
e) Wszystkie 

 rozd. 01 /  TĘTNIAK AORTY BRZUSZNEJ 

16/I/18w Tętniak aorty brzusznej 50mm, co ile należy robić kontrolne USG :
a) Co 3 lata? 
b) Co 2 lata? 
c) Co 1 rok? 
d) Co 6 miesięcy (?)

rozd. 01 / WADY SERCA
 
17/I/18w  Wskaż prawdziwe o wypadaniu płatka zastawki mitralnej
a) Jest najczęstszą przyczyną zgonu u sportowców
b) W każdym przypadku należy robić kontrolną echokardiografię co 2 lata
c) Towarzyszy dwupłatkowa zastawka (chyba aortalna była podana)
d)  W przypadku kołatania serca i epizody lęku można podać beta-bloker
e) Coś jeszcze

18/I/18w Koarktacja aorty- wskaż fałszywe:
a) najczęściej powyżej podejścia t.podobojczykowej
b) często manifestuje się nadciśnieniem tętniczym
c) leczy się operacyjnie albo inwazyjnie
d) Żadko występuje chromanie przestankowe

19/I/18w Kardiomiopatia  przerostowa, co jest nieprawdziwe
-ze występowanie rodzinne
-ze może powodować SCD w mech MK
-często dusznośc wysiłkowa ( albo był ból dławicowy)
-nie można uprawiać sportu
-że o tych ze zwężeniem LVOT trzeba dawać beta-blokery naczyniorozszerzające

rozd. 01 / ZABURZENIA LIPIDOWE

20/I/18w Dla bezpieczeństwa w czasie leczenia statynami należy regularnie (co 3-6 miesięcy) kontrolować:
a) AlAT
b) CK
c) Kreatynina
d) Nie pamiętam co tam jeszcze było

21/I/18w  Pacjent z cukrzycą, z dyslipdemią aterogenną z triglicerydami 310 i nieco podwyższonym LDL jaki lek pierwszego rzutu
a) Fibrat
b) Ezetymib
c) Statyna
d) Żywica jonowymienna
e) Brak wskazań do leczenia

22/I/18w  Co stanowi samodzielny czynnik, który upoważnia do utrzymania poziomu cholesterolu LDL <1,8mmol/l (70mg/dl):
1. Stan po zawale m. Sercowego
2. Nadciśnienie tętnicze
3. Cukrzyca t 2
4. SCORE>5
Odp prawidłowa to:
A. Wyłącznie 1
B. 1,2,3
C. 1,3
D. 1,2,3,4
E. Rzadna

rozd. 01 /ZATOROWOŚĆ PŁUCNA

23/I/18w Przy dużym prawdopodobieństwie klinicznym zatorowości płucnej wysokiego ryzyka, bez przeciwskazań do leczenia przeciwkrzepliwego co zrobisz: ( nie pamiętam dokładnie jak brzmiały dystraktory a-d, e na pewno tak brzmiało) 
a) Podać leki przeciwkrzepliwe a następnie wykonać badania obrazowe żeby potwierdzić
b) Podać leki przeciwkrzepliwe a następnie ozanczyć D-Dimery
c) Oznaczyć D-Dimery i po wyniku podać leki p/krzepliwe
d) Zrobić badania obrazowe a następnie leki p/krzepliwe
e) Niezwłocznie rozpoczniesz leczenie trombolityczne 

24/I/18w Co nie wystąpi w zatorowości płucnej:
a) Bradykardia
b) Tachykardia
c) Duszność
d) Kaszel 
e) Hipotensja

LECZENIE PRZECIKRZEPLIWE

25/I/18w Co jest antagonista witaminy K: 
a) Warfaryna 
b) Dabigatran 
c) Biwalirudyna 
d) Riwaroksaban 
e) Żadne 

26/I/18w Co jest bezpośrednim inhibitorem Xa: 
a) Biwalirudyna 
b) Riwaroksaban 
c) Dabigatran 
d) Warfaryna 
e) Acenokumarol 

rozd. 01 / CHNS - SCORE 

27/I/18w Skala SCORE nie uwzględnia:
A ciśnienia tętniczego rozkurczowego
B stężenia cholesterolu LDL
C wieku pacjenta
D palenia tytoniu
E prawidłowe A i B

rozd. 01 / NZK, REANIMACJA, WSTRZĄS

28/I/18w Rytmy do defibrylacji 
a) migotanie komór 
b) asystolia 
c) częstoskurcz komorowy bez tętna 
d) a i c 
e) żadne

rozd.01/ ZABURZENIA LIPIDOWE

29/I/18w Należy dążyć do poziomu LDL < 1,8 mmol/l (70 mg/dl) u pacjenta z:
A udokumentowaną chorobą wieńcową
B cukrzycą
C nadciśnieniem tętniczym
D prawidłowe A i B
E wszystkie prawidłowe

lub.

a) Zawał serca 
b) Cukrzyca 
c) Nadciśnienie tętnicze 
d) SCORE >5% 
e) A i B 

ROZDZIAŁ II-  CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO 

rozd. 02 / POCHP- LEKI

30/II/18w Pacjent z POCHP męczy się przejściu kilku minut w normalnych warunkach co należy włączyć do leczenia (ale bez zaostrzeń w ciągu roku) :
a) Teofilina o przedłużonym uwalnianiu,
b) LABA
c) LAMA
d) GKSw
e) LAMA lub (+) LABA

31 /II/18w Jaki antybiotyk (jako I-go wyboru )w eradykacji  P. aeruginosa u chorego z POCHP?
a) Ciprofloksacyna
b) Wankomycyna
c) Cefepim/ceftazydym
d) Amoksycylina z klawulanianem

rozd. 02 /IDIOPATYCZNE ZWŁÓKNIENIE PŁUC

32/II/18w Idiopatyczne włóknienie płuc 
a) Rozpoczyna się gwałtownie kaszlem i dusznością 
b) Duża poprawa po leczeniu GKS 
c) Żeby rozpoznać trzeba wykluczyć alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych 
d) Dobre rokowanie przy leczeniu, średnie przeżycie 10-15 lat 
e) Wszystkie prawdziwe 

rozd. 02 / OBTURACYJNY BEZDECH SENNY

33/II/18w OBS wskaż fałszywe
a) Może powodować oporność nadciśnienia
b) Towarzyszy otyłości/nadwadze
c) Chrapanie/bezdechy
d) Stosuje się leki nasenne

rozd. 02 /SARKOIDOZA

34/II/18w Sarkoidoza: 
a) Może dojść do zajęcia OUN 
b) Na każdym etapie choroby są zmiany w węzłach śródpiersia ( We wszystkich stadiach zmiany w RTG klatki piersiowej )
c) Nigdy nie ustępuje samoistnie 
d) Każdy pacjent wymaga leczenia GKS 
e) Wszystkie fałszywe 

rozd. 02 / ASTMA DIAGNOSTYKA

35/II/18w Powysiłkowy skurcz oskrzeli wskaż prawidłowe:
a) Wystęuje tylko w astmie
b) Pojawia się na początku wysiłku
c) Ustępuje zaraz po zaprzestaniu wysiłku
d) Trening i rozgrzewka nie zmniejszają

36/II/18w Zmienność obturacji w astmie potwierdza (generalnie pytania o kryteria rozpoznania astmy):
A) Poprawa FEV po leczeniu GKS wziewnym po 4 tyg
 B) zmienność PEF>10%? przez 2 tygodnie mierząc 2 razy dziennie 
C) spełnione kryteria próby rozkurczowe 
D) A i B 
E) ABC

rozd. 02 / POCHP- ROZPOZNAWANIE

37/II/18w Powikłaniami ciężkiego POCHP mogą być:
1. niewydolność serca 2. nadciśnienie płucne 3. ŻChZZ 4. depresja
A 1 i 2
B 1 i 3
C 1, 2 i 3
D 1, 3 i 4
E wszystkie

rozd. 02 / GRUŹLICA

38/II/18w Pacjent skutecznie leczony z powodu gruźlicy przez pierwsze 2 miesiące czterema lekami. W kontynuacji terapii należy stosować:
A izoniazyd, ryfampicynę, etambutol i pirazynamid przez 4 miesiące
B izoniazyd, ryfampicynę, etambutol i pirazynamid przez 2 miesiące
C izoniazyd i ryfampicynę przez 4 miesiące
D izoniazyd i ryfampicynę przez 2 miesiące
E pacjent nie wymaga dalszego leczeniarozd. 02 /ZAPALENIE PŁUC

39/II/18w Czym leczyć gronkowcowe zapalenie płuc MRSA?
- amoksycylina
-amoksycylina+kwas klawulanowy
- jakas cefalosporyna
-wankomycyna
-ciproflokacyna

rozd. 02 / ZAPALENIE GARDŁA

40/II/18w Co zastosujesz u pacjenta z anginą z nadwrażliwością typu 1 na penicylnę:
a) makrolid
b) cefalosporyna
c) ciprofloksacyna
d) kotrimoksazol
e) doksycyklina

rozd. 02 /ASTMA- KONTROLA

41/II/18w Pacjent z astmą niedostatecznie kontrolowaną przy pomocy GKSw w małej dawce i LABA co należy zmienić
a) W odpowiedziach dodanie leku lub zmiana dawki GKS

rozd. 02 /ASTMA- ZAOSTRZENIA

42/II/18w Pacjent z zaostrzeniem astmy, dolegliwości nie ustępują po wziewach salbumatolu co należy włączyć:
a) GKS p.o/i.v
b) Salbutamol jeszcze
c) Teofilina
d) Adrenalina

rozd. 02 / PŁUCA NOWOTWORY

43/II/18w Rak płaskonabłonkowy płuc: 
a) Stanowi 5% raków płuca 
b) Lokalizuje się w oskrzelach obwodowych 
c) Ścisły związek z paleniem papierosów 
d) A i B 
e) Wszystkie 


ROZDZIAŁ III -  CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO

rozd. 03 /  NOWOTWORY WĄTROBY

44/III/18w Naczyniak wątroby: 
a) Do rozpoznania wymagana jest biopsja 
b) Obowiązuje okresowa kontrola USG 
c) Zakaz stosowania antykoncepcji 
d) Wymaga usunięcia z uwagi na wysokie ryzyka zezłośliwienia 
e) żadne 

rozd. 03 / WZW

45/III/18w Pielęgniarka skutecznie zaszczepiona przecie WZW B zakuła się w laboratorium igłą po pobraniu krwi od pacjenta. Źródła nie udało się ustalić. W tej sytuacji należy:
A niezwłocznie podać immunoglobulinę 
B niezwłocznie podać dawkę przypominającą szczepionki
C niezwłocznie podać immunoglobulinę oraz rozpocząć ponowne szczepienie
D niezwłocznie oznaczyć obecność przeciwciał anty-HCV
E nie trzeba nic robić

46/III/18w Zakażenie HAV, co nie jest prawda: 
a) Może dojść przez kontakt homoseksualny albo brudna igle u narkomanów 
b) W części zakażenie pozostaje, jako przewlekle 
c) Zakaźność około tygodnia 
d) Nie ma swoistego leczenia 
e) najczęściej występuje z żółtaczką 
f) IgG dają odporność do końca życia

rozd. 03 / PRZEWÓD POKARMOWY NOWOTWORY 

47/III/18w Rak trzustki: 
a) Lokalizuje się głownie w głowie trzustki 
b) Markerem swoistym jest CA 19-9 
c) Typowo leczymy chemioterapią 
d) A i B 
e) Wszystkie 

48/III/18w Przełyk Barreta wskaż prawdziwe:
a) Po leczeniu IPP metaplazja ustępuje 
b) Duża dysplazja wymaga leczenia endoskopowego 
c) Mała dysplazja wymaga obserwacja
d) B i C 
e) Wszystkie prawdziwe 

rozd. 03 /  ZESPÓŁ JELITA DRAŻLIWEGO

49/III/18w W przebiegu IBS trzeba przeprowadzić diagnostykę w kierunku: 
a) Celiakii 
b) Nadczynności tarczycy 
c) Nietolerancji laktozy 
d) Wszystkie 
rozd. 03 /  RZEKOMOBŁONIASTE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO

50/III/18w Rzekomobloniaste zapalenie jelit prawda jest: 
a) Powstaje w przebiegu infekcji Campylobacter jejuni 
b) Głównym antybiotykiem w leczeniu jest klindamycyna 
c) Należy zastosować loperamid 
d) Wszystkie prawdziwe 
e) Wszystkie fałszywe 

rozd. 03 / TRZUSTKA

51/III/18w W przebiegu OZT u wszystkich pacjentów zastosujesz: 
a) Intensywną płynoterapię 
b) Antybiotyk 
c) Żywienie pozajelitowe 
d) A i B 
e) Wszystkie 

rozd. 03 / CELIEKIA

52a/III/18w W diagnostyce celiakii w praktyce klinicznej oznaczamy:
a) Przeciwko transglutaminazie tkankowej 
b) Przeciwko Sacharomyces cervicea 
c) A i D 
d) Całkowity poziom IGA 
e) Żadne 

lub
52b/III/18w Co w praktyce klinicznej oznaczamy w dgn. Celiakii
A) Całkowite IgA, 
B) przeciwciała TTG IgA, 
C) ASCA (sacharomyces cervicaes), 
D) EMA, 
E) A i B

rozd. 03 / NOWOTWORY

53/III/18w Wczesny rak żołądka 
a) Przekracza błonę mięśniową ale nie surowiczą
b) Może być leczony endoskopowo
c) Stosuje się chemioterapię adiuwantową
d) Można leczyć radioterapią

rozd. 03 / CHOROBA L-C

54/III/18w W chorobie Leśniowskiego-Crohna ograniczonej do okolicy krętniczo-kątniczej jakie powinno być leczenie:
a) Sulfasalazyna
b) Mesalazyna
c) GKS
d) Metotreksat
e) Żadne

rozd. 03 / DROGI ŻÓŁCIOWE

55/III/18w Co nie wystąpi typowo w zapaleniu dróg żółciowych:
a) Dreszcze i gorączka
b) Żółtaczka
c) Ból nadbrzusza po stronie prawej
d) Biegunka
e) Wszystkie są typowe

ROZDZIAŁ IV-  ENDOKRYNOLOGIA

rozd. 04 / CUKRZYCA a INNE CHOROBY

56/IV/18w Mikroangiopatia cukrzycowa
e) Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek 

rozd. 04 / SIADH i ZABURZENIA ELEKTROLITÓW

57/IV/18w SIADH, co występuje: 
a) Obrzęki i hipotonia 
b) Hiponatremia i hipoosmolarność osocza 
c) Hipernatremia i hiperosmolarność osocza 
d) A i B 
e) Żadne

58/IV/18w U pacjenta przypadkiem stwierdzono hiponatremię 120 mmol/l. W tej sytuacji należy:
A podać szybko stężony NaCl do osiągnięcia natremii 130 mmol/l
B podać wolno stężony NaCl do osiągnięcia natremii 130 mmol/l
C podać szybko 0,9% NaCl do osiągnięcia natremii 130 mmol/l
D podać wolno 0,9% NaCl do osiągnięcia natremii 130 mmol/l
E ograniczyć jedynie podaż wody

59/IV/18w  Objawy hipomagnezemii- co jest fałszywe: 
a) Można mieć niedobór magnezu mimo prawidłowego stężenia w surowicy 
b) U osób z niedoborem występują drżenia mięśniowe 
c) Może być przyczyna opornej na leczenie hipokaliemii 
d) Leczymy siarczanem magnezu 
e) Może prowadzić do bloków przewodzenia 

60/IV/18w  Co może powodować hiperkaliemię:
a) Tiazyd
b) Insulina
c) Eplerenon
d) Salbutamol
e) Coś jeszcze

61/IV/18w  Hipokaliemia, wskaż prawidłowe
a) Uniesienie ST
b) Skrócenie QT
c) Wysokie T
d) Wszystkie fałszywe
e) Kombinacje

rozd. 04 / HORMONY

62/IV/18w Co występuje w przebiegu hiperprolaktynemii: 
a) Utrata miesiączki 
b) Ginekomastia 
c) Obniżone libido 
d) niepłodność 
e) Wszystkie 

63/IV/18w W hiperaldosteronizmie pierwotnym wskaż fałszywe
a) Hiperkaliemia
b) Nadciśnienie tętnicze
c) Stosujemy spironolakton
d) Typowo hiperkaliemia

rozd. 04 /TARCZYCA- STANY NAGLĄCE

64/IV/18w Czego nie ma w kryteriach przełomu tarczycowego: 
a) Gorączka do 40stC
b) Biegunka
c) Migotanie przedsionków
d) Niewydolność serca zastoinowa
e) Niewydolność nerek

rozd. 04 /TARCZYCA- CHOROBA  HASHIMOTO

65/IV/18w Choroba Hashimoto: 
a) Przyczyna jest nieznana 
b) Występuje bolesna tarczyca 
c) nie ma leczenia przyczynowego 
d) może ustąpić samoistnie 
e) brak p/ciał anty-TPO we krwi

rozd. 04 /TARCZYCA- NIEDOCZYNNOŚĆ

66/IV/18w Leczenie substytucyjne w niedoczynności tarczycy:
a) Od razu dużą dawką
b) W jednej dawce dziennej
c) Wskazane preparaty łączone
d) Dalej nie pamiętam

67/IV/18w Leczenie niedoczynności tarczycy - podaj prawdziwe: 
a) Preferuje się preparaty złożone T3 i T4 
b) Większość chorych wymaga dawki 300ug/dobę 
c) Dawkę należy podawać 1x dziennie na czczo 
d) stosowanie IPP poprawia wchłanianie leku 
e) .

rozd. 04 /TYREOTOKSYKOZA

68/IV/18w Poamiodaronowa nadczynność tarczycy:
a) Zawsze leczymy prednizonem
b) Moze powstac w wyniku nadmiernej produkcji hormonow
c) .
d) .

69/IV/18w Czym leczymy kardiologiczne objawy tyreotoksykozy: 
a) Ca-bloker 
b) ACEi 
c) B-bloker 
d) .
e) .

70/IV/18w Poamiodaronowa nadczynność tarczycy
a) Zawsze w chorobie tarczycy
b) Może być efekt toksyczny 
c) Zawsze leczymy GKs
d) Kombinacje

rozd. 04 / PRZYTARCZYCE

71/IV/18w Zaburzenia biochemiczne w pierwotnej nadczynności przytarczyc: 
A hiperkalcemia
B hiperfosfatemia
C hipkalciuria
D hipofosfaturia
E obniżony poziom PTH

rozd. 04 / KORTYZOL

72/IV/18w Pierwotna niedoczynność nadnerczy może wystąpić w przebiegu:
A gruźlicy
B przerzutów npl do nadnercza
C chorób autoimmunologicznych
D prawidłowe A i C
E wszystkie prawidłowe

rozd. 04 / STOPA CUKRZYCOWA

73/IV/18w Co bardziej przemawia za neuropatycznym niż niedokrwiennym tłem stopy cukrzycowej:
a) Owrzodzenie na stopie
b) Ochłodzenie stopy
c) Prawidłowe czucie
d) Ból stopy przy chodzeniu 
e) Kombinacje w tym żadne

rozd. 04 / CUKRZYCA- TERAPIA, CELE TERAPII

74/IV/18w Pacjent przyjmujacy dotychczas samą metforminę, nie uzyskuje zadawalającej Hb1AC, można w leczeniu dołączyć:
a) Insulina
b) Pochodne sulfonylomocznika
c) Flozyny
d) Wszystkie
e) Żadne

rozd. 04 / CUKRZYCA-LEKI

75/IV/18w Wskaż prawidłowe w odniesieniu do Gliflozyny (gliptyny ):
a) Podaje się s.c.
b) Powoduje wzrost wydzielania endogennych inkrety 
( hamujące rozkład endogennych inkretyn ?)
c) Można łączyć z metforminą
d) Powoduje wzrost masy ciała
e) Kombinacje

rozd. 04 / CUKRZYCA- ROZPOZNAWANIE, BAD. PRZESIEWOWE

76/IV/18w W której z chorób nie występują p/ciała przeciwwyspowe
a) Cukrzyca t 1
b) Cukrzyca t 2
c) MODY
d) LADA
e) B i c

ROZDZIAŁ V-  CHOROBY NEREK I DRÓG MOCZOWYCH

rozd. 05 / NERKI – OSTRA MARTWICA CEWEK NERKOWYCH, BRODAWEK NERKOWYCH

77/V/18w Martwica brodawek nerkowych typowo występuje w przebiegu: 
a) Kamicy 
b) Nadciśnienia 
c) Cukrzycy 
d) miażdżycy 
e) Żadnego 

rozd. 05 / NERKI- ZESPÓŁ NERCZYCOWY

78/V/18w Co wchodzi w skład zespołu nerczycowego:
d białkomocz >1,5g i e białkomocz >3,5g

rozd. 05 / NERKI- PCHN

79/V/18w  Aby rozpoznać przewlekłą chorobę nerek, objawy muszą trwać co najmniej:
A 1 miesiąc
B 2 miesiące
C 3 miesiące 
D 6 miesięcy
E 12 miesięcy

80/V/18w Pacjent z PCHN ma anemie 11g/dl, co robimy: 
a) Dajemy żelazo, bo dążymy do HGB 14 
b) Dajemy żelazo i EPO 
c) Dajemy EPO 
d) KKCZ? 
e) Nic nie robimy 

rozd. 05 / NERKI- AKI

81/V/18w Faza bezmoczu (skąpomoczu?)w AKI trwa: 
a) Kilka godzin 
b) 2-3 dni 
c) 1 tydzień 
d) 2 tygodnie 
e) 1 miesiąc 

82/V/18w Czym należy leczyć przewodnienie w przebiegu AKI:
a) Tiazyd
b) Furosemid
c) Spironolakton
d) Hemofiltracja
e) Coś jeszcze

rozd. 05 / NERKI-NOWOTWORY

83/V/18w Biopsja nerki kiedy nie wykonujemy: 
a) Przedłużające się AKI 
b) Zespół nerczycowy 
c) Rak nerki 
d) KZN 
e) Podejrzenie nefropatii w przebiegu choroby układowej 

84/V/18w Rak nerki: 
a) W większości rozpoznawany przypadkowo 
b) Może być krwiomocz 
c) Rutynowo leczymy chemioterapią 
d) A i B 
e) Wszystkie 

rozd. 05 /NERKI- ZESPÓŁ NEFRYTYCZNY

85/V/18w Zespół nefrytyczny od zespołu nerczycowego odróżnia: 
a) Obrzęki (brak obrzęków?)
b) Nadciśnienie tętnicze 
c) Wałeczki w osadzie moczu (aktywny osad moczu ?) 
d) Żadne 
e) Wszystkie 

86/V/18w Czym poleczyć zespół nefrytyczny?
- prednizon
- diuretyk tiazydowy
-ACEI
-A, B
-B,C

rozd. 05 / INFEKCJE UKŁADU MOCZOWEGO

87/V/18w Kiedy należy leczyć bakteriomocz bezobjawowy
a) Ciąża
b) Przed przezcewkową resekcją gruczołu krokowego
c)  U starszej pacjentki
d) Kombinacje

88/V/18w Bezobjawową bakteriurię będziemy leczyć w następujących sytuacjach:
A przed przezcewkową resekcją gruczołu krokowego
B w ciąży
C u starszej pacjentki
D prawidłowe A i B
E wszystkie prawidłowe

rozd. 05 /NERKI- UKŁAD MOCZOWY – KAMICA, KOLKA

89/V/18w Silny napad kolki nerkowej czego nie podasz:
a) NLPZ
b) Opioid
c) Drotaweryna
d) Furosemid
e) buprenorfina

rozd. 05 /NERKI- NOWOTWORY

90a/V/18w Co nie jest wskazaniem do biopsji nerki
a) KZN
b) Rak nerki
c) Nieprawidłowości nerki po przeszczepie
d) Zespół nerczycowy

lub :
90b/V/18w Co nie jest wskazaniem do biopsji nerki
A przedłużająca się ostra niewydolność nerek
B podejrzenie skrobiawicy
C podejrzenie zmiany nowotworowej
D erytrocyturia

91/V/18w Rak nerki, co można zaobserwować (giełdowe)
a) niedokrwistość
b) krwiomocz
c) -podstawa leczenia CTH (?)

rozd. 05 / NERKI- ZAPALENIA NIEINFEKCYJNE

92/V/18w Wtórne KZN
a) Choroba posurowucza
b) Chłoniaki
c) Nie pamiętam reszty

93/V/18w W OKZN (popaciorkowcowym) w leczeniu pacjenta u którego występuje RR 150/90 i obrzęki zastosujesz:
A) ACEi 
B) prednizon 
C) diuretyk 
D) A i C E)?

94/V/18w Pacjent 2 tygodnie temu przebył anginę, obecnie ma obrzęki głównie w okolicy powiek, ciśnienie tętnicze 155/100 coś jeszcze, co należy włączyć do leczenia (Zapewne chodzi o ostre kłębuszkowe zapalenie nerek ):
a) Prednizon
b) Tiazyd
c) ACEI
d) Chyba kombinacje

ROZDZIAŁ VI-  CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

rozd. 06 /CHŁONIAKI

96/VI/18w Fałszywe o Chłoniaku Hodgkina
a) Częste zajęcie pierścienia Waldeyera
b) Gorączka >2tyg
c) Powiększenie węzłów chłonnych i śledziony
d) Utrata masy ciała

rozd. 06 / SZPICZAK

97/VI/18w Szpiczak w fazie bezobjawowej – leczenie:
a) Obserwacja 
b) Radioterapia 
c) Chemioterapia 
d) leczenie uwarunkowane molekularnie 
e) . U wszystkich trzeba stosować GKS

rozd. 06 /CZERWIENICA

98/VI/18w Czerwienica prawdziwa- co jest fałszywe 
a) Jest powiększona wątroba i śledziona 
b) Jest zespół nadlepkości 
c) Świąd po kąpieli 
d) Leczymy krwioupustami 
e) Chorzy umierają głownie z powikłań krwotocznych 

rozd. 06/ MASTOCYTOZA

99/VI/18w W mastocytozie skórnej występuje
A prawie natychmiastowe pojawienie się pokrzywki po podrażnieniu skóry ze zmianami (objaw Dariera )
B występują bóle głowy, nagłe zaczerwienienie skóry
C każdy chory powinien mieć przy sobie ampułkostrzykawkę z adrenaliną
D prawidłowe A i B
E Niektóre leki np. morfina wywołują napad

rozd. 06 /DIC

100/VI/18w Co występuje w DIC
a) zakrzepica mikronaczyniowa
b) skaza krwotoczna
c) w ostrym DIC obserwowana jest znaczna małopłytkowość, w przewlekłej może występować tylko niewielki spadek płytek
d) kombinacje

rozd. 06 /ZIARNICA ZŁOSLIWA

101/VI/18w W przebiegu chłoniaka Hodgkina fałszem jest: 
a) Występują objawy ogólne 
b) Jest osłabienie 
c) Powiększenie węzłów 
d) Często zajęty pierścień Waldeyera 

102/VI/18w Fałszywe o Chłoniaku Hodgkina
a) Częste zajęcie pierścienia Waldeyera
b) Gorączka >2tyg
c) Powiększenie węzłów chłonnych i śledziony
d) Utrata masy ciała

rozd. 06 /MAŁOPŁYTKOWOŚĆ

103/VI/18w Małopłytkowość samoistna ( ITP. ) (lub. pierwotna autoimmunologiczna ) : 
a) Każdy chory wymaga leczenia GKS 
b) Może ustąpić samoistnie 
c) Nigdy nie jest leczona splenektomia 
d) zazwyczaj towarzyszy niedokrwistość 
e) .

rozd. 06 /NIEDOKRWISTOŚCI

104/VI/18w Małopłytkowość samoistna ( ITP. ): 
a) Każdy chory wymaga leczenia GKS 
b) Może ustąpić samoistnie 
c) Nigdy nie jest leczona splenektomia 
d) zazwyczaj towarzyszy niedokrwistość 
e) .

105/VI/18w Niedokrwistość z niedoboru żelaza, czego nie ma: 
a) Niskiego żelaza w krwi 
b) Niskiej ferrytyny 
c) Niskiego TIBC 
d) Niskiego żelaza w szpiku 
e) Wysokiego wysycenia transferryna

106/VI/18w Leczenie preparatami żelaza: 
a) Najlepiej na czczo 
b) Najlepiej z preparatami IPP  bo poprawiają wchłanianie 
c) Leczenie kończymy od razu po uzyskaniu prawidłowej morfologii 
d) . Leczymy do momentu wyrównania HB i FERRYTYNY

rozd. 06 / BIAŁACZKI 

107/VI/18w CLL – wskaż prawdziwe :
A występuje limfopenia (Leukocyty do 30000 ?)
B powiększenie śledziony i węzłów chłonnych
C nie występuje utrata masy ciała
D Nadpłytkowość
E

rozd. 06 / POSPOLITY  ZMIENNY NIEDOBÓR ODPORNOŚCI 

108/VI/18w Pospolity zmienny niedobór odporności ( CVID ):
a) nawracające infekcje zatok, zapalenia płuc
b) brak odpowiedzi na szczepionki polisacharydowe i białkowe
c) najczęstszy u dorosłych
d) a i b
e) wszystkie

ROZDZIAŁ VII-  CHOROBY  REUMATUCZNE

rozd. 07 / -  CHOROBY  REUMATUCZNE OBJAWY

109/VII/18w W jakich chorobach może wystąpić zajęcie stawów
a) WZJG
b) Chlamydia
c) Łuszczyca
d) Dalej nie pamiętam i chyba kombinacje/wszystkie tu były

110a/VII/18w Wtórny objaw Raynauda występuje we wszystkich chorobach poza: 
a) RZS 
b) Szpiczak mnogi 
c) Chłoniak

lub 
110b/VII/18w Wtórny objaw Reynauld nie występuje w:
a) reumatoidalne zapalenie stawów
b) układowe zapalenia naczyń
c) szpiczak plazmocytowy
d) ostre kłębuszkowe zapalenia nerek
e) chyba - nefropatia IgA

111/VII/18w Wtórne układowe zapalenie naczyń występuje w przebiegu: 
a) Chłoniaka 
b) Choroby posurowiczej 
c) WZW C 
d) A i C 
e) Wszystkie 

112/VII/18w Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych występuje w przebiegu: 
a) ZZSK 
b) choroba zwyrodnieniowa stawów 
c) RZC 
d) A i C 
e) Wszystkie 

113/VII/18w W jakich chorobach może wystąpić zajęcie stawów
a) WZJG
b) Chlamydia
c) Łuszczyca
d) Dalej nie pamiętam i chyba kombinacje/wszystkie tu były

114/VII/18w Po zanurzeniu rąk w zimnej wodzie obserwujemy zblednięcie, zasinienie i zaczerwienienie - o czym to świadczy:
a) Akrocyjanoza 
b) Erytromelalgia 
c) Objaw Raynauda 
d) .
e) żadne 

115/VII/18w Rumień guzowaty, co nie jest prawda: 
a) Częściej u kobiet (Częściej u mężczyzn )
b) Leczymy NLPZ 
c) Występuje podwyższone OB i CRP 
d) Typowo na tułowiu 
e) Często w sarkoidozie

rozd. 07 /ZESPÓŁ SJöGRENA

116/VII/18w Zespół Sjögrena: 
a) Najczęściej u kobiet 
b) Większość ma ANA 
c) Rutynowo leczymy lekami anty- TNF alfa 
d) A i B 
e) Wszystkie

rozd. 07 /DNA MOCZANOWA

117/VII/18w Co może wywołać napad podagry
a) Alkohol
b) Duży wysiłek fizycny/uraz
c) Posiłek obfity w mięso
d) Diuretyk tiazydowy
e) Kwas acetylosalicylowy
f) Kombinacje w odpowiedziach

rozd. 07 / POLIMIALGIA-FIBROMIALGIA

118/VII/18w Pacjentka z bolami mięśni itp.( opis pasujący na polimialgie) dostała GKS z szybka poprawa. Jak długo leczymy GKS: 
a) Odstawiamy od razu 
b) 1 miesiąc 
c) 3 miesiące 
d) 6 miesięcy 
e) 12 miesięcy 

rozd. 07 / RZS

119/VII/18w Lekiem pierwszego rzutu w leczeniu RZS jest:
a) metotreksat
b) sulfasalazyna

120/VII/18w Metotreksat w leczeniu RZS (ZZSK ?) :
a) Jest lekiem I rzutu
b) Przed włączeniem należy zrobić RTG klatki piersiowej
c) W czasie leczenia należy suplementować kwas foliowy
d) Kombinacje

rozd. 07 / ZAPALENIE SKÓRNO MIĘŚNIOWE

121/VII/18w Dermatomiositis
-że symetryczne zajęcie obręczy barkowej i miednicznej
-że może wskazywać na nowotwór
-leczenie zaczynamy od CYC

ROZDZIAŁ VIII-  CHOROBY  ALERGICZNE

rozd. 08/ WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY

122/VIII/18w Co należy podać we wstrząsie anafilaktycznym
a) Adrenalina im
b) Adrenalina iv
c) GKS
d) Coś jeszcze

rozd. 08/ ALERGIA - INNE

123/VIII/18w Oznaczenie IgE w diagnostyce alergii: 
a) Do przeprowadzenia badan nie trzeba odstawiać leków przeciwhistaminowych 
b) Oznaczenie swoistych Ig E jednoznacznie potwierdza uczulenia i zwalnia z obowiązku wykonywania testów skórnych 
c) poziom IgE koreluje z nasileniem alergii 
d) A i B 
e) Żadne

ROZDZIAŁ IX-  CHOROBY  ZAKAŹNE

rozd. 09/ ODRA

124/IX/18w W przebiegu odry: 
a) Coś o okres zakaźności i osutkę 
b) Powikłanie to zapalenie płuc, serca, mózgu 
c) Żeby potwierdzić chorobę trzeba oznaczyć przeciwciała najpóźniej w ciągu 3 dni 
d) Żadne 
e) A i C 
f) Osutka pojawia się po 7 dniach od zarażenia
Odra (zaznacz prawdziwe)

rozd. 09/  BORELIOZA

125/IX/18w W przypadku wystąpienia rumienia wędrującego w przebiegu boreliozy zapalenie stawów leczymy: 
a) 5-10 dni 
b) 14-21 dni 
c) 1-2 miesiące 
d) 2 lata 
e) . Nie stosować antybiotyku
nie można rozpoznać bez przeciwciał

rozd. 09/ DUR BRZUSZNY

126/IX/18w W przebiegu zakażenia durem brzusznym, jakie objawy nie występują w 1 tygodniu (na pewno nie było w dystraktorach biegunki)
a) Zaparcie 
b) Ból brzucha 
c) Osłabienie 
d) Gorączka 
e) Wszystkie występują w 1 tygodniu 

rozd. 09/ WSTRZĄS SEPTYCZNY, SEPSA

127/IX/18w W jakim czasie należy podać antybiotyk w sepsie
a) 1h
b) 3h
c) 6h
d) 12h
e) Czekamy na posiew

ROZDZIAŁ X TOKSYKOLOGIA

rozd. 10 / ZATRUCIA- ZESPÓŁ ANTYCHOLINERGICZNY

128/X/18w  Zespół antycholinergiczny 
a) Dominuje senność i pogorszenie kontaktu 
b) Są wąskie źrenice 
c) Rutynowo leczymy diazepamem 
d) Wszystkie fałszywe 
e) Wszystkie prawdziwe 

rozd. 10 / ZATRUCIA- AMFETAMINA

129 /X/18w  Zatrucie amfetaminą 
a) Można dostać krwotoku wewnątrzczaszkowego 
b) Dominuje zespół sympatykomimetyczny 
c) Jak najszybciej trzeba podać odtrutkę 
d) Żadne 
e) A i B 

rozd. 10 / ZATRUCIA- OPIOIDY 

130/X/18w  Co trzeba podać pacjentowi przyjmującemu morfinę z powodu bólu nowotoworowego, u którego zmniejsza się częstość oddechów? 
a) Nifedypinę 
b) Naltrekson 
c) Nalokson 


rozd. 10 / ZATRUCIA- PARACETAMOL

131/X/18w  W przypadku zatrucia paracetamolem 
a) nie występuje niewydolność nerek 
b) zgon w przypadku piorunującej niewydolności wątroby występuje w 2 tygodniu 
c) decyzję o kontynuacji leczenia odtrutką podejmuje się na podstawie wyniku ALT i INR 
d) występuje zasadowica metaboliczna 
e) coś tam 

ROZDZIAŁ XI NOWOTWORY

 rozd. 11 / TERAPIA BÓLU 

132/XI/18w  Do silnych opioidów nie należy 
a) tramadol 
b) buprenorfina 
c) oksykodon 
d) morfina 
e) .

rozd. 11 / NOWOTWORY

133/XI/18w Zespól rozpadu nowotworu 
a) Najczęściej w przebiegu niedrobnokomórkowego raka płuca 
b) Może prowadzić do ostrej niewydolności nerek 
c) W badaniach hiperkalcemia i hiperurykemia 
d) Zapobiegawczo stosujemy allopurinol 
e) Leczymy allopurinolem 

ROZDZIAŁ XII RÓŻNE

rozd. 12  / OBJAWY

134/XII/18w Wodobrzusze stopień 3- leczenie 
a) Reżim płynowy 
b) Leki moczopędne i potem paracenteza 
c) Wykonasz nakłucie lecznicze i uzupełnisz łożysko 0,9%NaCL 
d) Wykonasz nakłucie lecznicze i uzupełnisz łożysko albumina, jeśli była dużą utrata płynów 
e) paracenteza bez uzupełniania płynów 

135/XII/18w W jakiej sytuacji może wystąpić eozynofilia
a) Robaczycya
b) Aspergiloza płucna
c) Niektóre zapalenia naczyń
d) Polekowe śródmiąższowe zapalenie nerek
e) Chyba kombinacja

136/XII/18w Co może powodować gorączkę
a) Nowotwór złośliwy
b) Penicylina
c) Pasożyty
d) Kombinacje

137/XII/18w Gorączka o nieznanej przyczynie (FUO)  może wystąpić w przebiegu: 
a) Nowotworów 
b) Zakażenia pasożytami 
c) Przyjęcia penicyliny 
d) układowego zapalenia naczyń 
e) W przebiegu wszystkich w/w chorób

138/XII/18w W której chorobie nie występuje zapalenie stawów?
- nieswoiste zapalenie jelit
-chlamydioza
- coś tam
- coś tam
- występują we wszystkich

139/XII/18w W której chorobie występuje zapalenie naczyń?
- chłonika
-choroba posurowicz
-HCV
- prawdziwe A, B
-we wszystkich

rozd. 12/ LEKI, PRZECIWSKAZANIA I OBJAWY  NIEPOŻĄDANE 

140/XII/18w Jak działa Bisakodyl: 
a) Rozmiękczająco 
b) Pobudzająco 
c) Osmotycznie 
d) poślizgowo 
e) Zwiększa objętość stolca

141/XII/18w W ciąży nie można stosować:
A metyldopy
B labetololu
C metoprololu
D nifedypiny
E można stosować wszystkie te leki

142/XII/18w Przeciwwskazanie do ACEI:
a) Ciąża
b) Zwężenie jednej tętnicy nerkowej
c) Dna moczanowa
d) Cukrzyca
e) Coś jeszcze

rozd. 12/ PRZETACZANIE KRWI 

143/XII/18w  Ostry odczyn poprzetoczeniowy nieimmunologiczny
a) sepsa
b) Odczyn hemolityczny
c) Małopłytkowość
Ostatnie komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od DiGoxynka, 06.10.2018, o 13:57 (UTC):
Będzie się działo...

Komentarz pochodzi od Kasia, 26.03.2018, o 12:32 (UTC):
Wtórny objaw Reynauld nie występuje w:
a) reumatoidalne zapalenie stawów
b) układowe zapalenia naczyń
c) szpiczak plazmocytowy
d) ostre kłębuszkowe zapalenia nerek
e) chyba - nefropatia IgA

Komentarz pochodzi od max, 25.03.2018, o 09:03 (UTC):
*****************

Komentarz pochodzi od doko, 22.03.2018, o 18:01 (UTC):
21. Aby rozpoznać przewlekłą chorobę nerek, objawy muszą trwać co najmniej:
A 1 miesiąc
B 2 miesiące
C 3 miesiące
D 6 miesięcy
E 12 miesięcy

22. Wskazaniem do biopsji nerki nie jest:
A przedłużająca się ostra niewydolność nerek
B podejrzenie skrobiawicy
C podejrzenie zmiany nowotworowej
D erytrocyturia
E

23. W pierwotnej nadczynności przytarczyc występuje:
A hiperkalcemia
B hiperfosfatemia
C hipkalciuria
D hipofosfaturia
E obniżony poziom PTH

24. Pierwotna niedoczynność nadnerczy może wystąpić w przebiegu:
A gruźlicy
B przerzutów npl do nadnercza
C chorób autoimmunologicznych
D prawidłowe A i C
E wszystkie prawidłowe

25. Pacjent z cukrzycą leczony metforminą nie osiągnął celu terapeutycznego. Jaki lek możemy dodać do terapii:
A pochodną sulfonylomocznika
B gliptynę
C flozynę
D insulinę
E wszystkie wymienione

26. Gliptyny to leki:
A hamujące rozkład endogennych inkretyn
B
C
D
E

27. Doustnym inhibitorem czynnika Xa jest:
A rywaroksaban
B dabigatran
C lepirudyna
D biwalirudyna
E warfaryna

28. Antagonistą witaminy K jest:
A warfaryna
B rywaroksaban
C apiksaban
D dabigartan
E enokyparyna

29. U pacjenta przypadkiem stwierdzono hiponatremię 120 mmol/l. W tej sytuacji należy:
A podać szybko stężony NaCl do osiągnięcia natremii 130 mmol/l
B podać wolno stężony NaCl do osiągnięcia natremii 130 mmol/l
C podać szybko 0,9% NaCl do osiągnięcia natremii 130 mmol/l
D podać wolno 0,9% NaCl do osiągnięcia natremii 130 mmol/l
E ograniczyć jedynie podaż wody

30. Pielęgniarka skutecznie zaszczepiona przecie WZW B zakuła się w laboratorium igłą po pobraniu krwi od pacjenta. Źródła nie udało się ustalić. W tej sytuacji należy:
A niezwłocznie podać immunoglobulinę
B niezwłocznie podać dawkę przypominającą szczepionki
C niezwłocznie podać immunoglobulinę oraz rozpocząć ponowne szczepienie
D niezwłocznie oznaczyć obecność przeciwciał anty-HCV
E nie trzeba nic robić

31. Pacjent obciążony PNN ma Hb około 11,0 g/dl. Co należy zrobić w tej sytuacji:
A niezwłocznie przetoczyć KKCz
B podać żelazo doustnie
C podać erytropoetynę
D podać żelazo dożylnie
E nic nie trzeba robić

Komentarz pochodzi od doko, 22.03.2018, o 17:52 (UTC):
11. Pacjent skutecznie leczony z powodu gruźlicy przez pierwsze 2 miesiące czterema lekami. W kontynuacji terapii należy stosować:
A izoniazyd, ryfampicynę, etambutol i pirazynamid przez 4 miesiące
B izoniazyd, ryfampicynę, etambutol i pirazynamid przez 2 miesiące
C izoniazyd i ryfampicynę przez 4 miesiące
D izoniazyd i ryfampicynę przez 2 miesiące
E pacjent nie wymaga dalszego leczenia

12. Powikłaniami ciężkiego POCHP mogą być:
1. niewydolność serca 2. nadciśnienie płucne 3. ŻChZZ 4. depresja

A 1 i 2
B 1 i 3
C 1, 2 i 3
D 1, 3 i 4
E wszystkie

13. Naczyniak krwionośny wątroby:
A z powodu ryzyka zezłośliwienia leczy się operacyjnie
B wymaga okresowej kontroli ultrasonograficznej
C jest wskazaniem do biopsji zmiany
D prawidłowe A i C
E wszystkie prawidłowe

14. W niedokrwistości z niedoboru żelaza nie występuje:
A obniżony poziom żelaza
B obniżony poziom ferrytyny
C obniżone wysycenie transferyny żelazem
D obniżone TIBC
E obniżony poziom żelaza w szpiku

15. W CLL:
A występuje limfopenia
B powiększenie śledziony i węzłów chłonnych
C nie występuje utrata masy ciała
D
E

16. W mastocytozie skórnej występuje
A prawie natychmiastowe pojawienie się pokrzywki po podrażnieniu skóry ze zmianami
B występują bóle głowy, nagłe zaczerwienienie skóry
C każdy chory powinien mieć przy sobie ampułkostrzykawkę z adrenaliną
D prawidłowe A i B
E wszystkie prawidłowe

17. W chłoniaku Hodgkina:
A bez względu na stadium zawsze obecne jest powiększenie węzłów chłonnych śródpiersia
B zawsze wymaga sterydoterapii ogólnoustrojowej
C rumień guzowaty pogarsza rokowanie
D nie obserwuje się powiększenia śledziony
E nie zajmuje pierścienia Waldeyera

18. W przełomie tarczycowym objawem patognomonicznym nie jest:
A gorączka
B drgawki
C tachykardia
D biegunka
E

19. U pacjentki po włożeniu rąk do chłodnej wody występuje zblednięcie, następnie zasinienie i rumień rąk. Objaw ten nazywamy:
A
B objaw Raynauda
C
D
E

20. Bezobjawową bakteriurię będziemy leczyć w następujących sytuacjach:
A przed przezcewkową resekcją gruczołu krokowego
B w ciąży
C u starszej pacjentki
D prawidłowe A i B
E wszystkie prawidłowe

Komentarz pochodzi od doko, 22.03.2018, o 17:44 (UTC):
1. U pacjenta przyjmującego morfinę z powodu bólu wystąpiło spłycenie oddechu. Dla odwrócenia działania morfiny zastosujemy:
A
B nalokson
C
D
E

2. W przypadku defibrylatora jednofazowego w umiarowieniu migotania przedsionków zastosujemy:
A 50 j
B 100 j
C 200 j
D 300 j
E 360 j

3. Skala SCORE nie uwzględnia:
A ciśnienia tętniczego rozkurczowego
B stężenia cholesterolu LDL
C wieku pacjenta
D palenia tytoniu
E prawidłowe A i B

4. Pacjent obciążony astmą oskrzelową, przewlekle przyjmuje steryd wziewny w małej dawce oraz LABA, pomimo tego objawy występują kilka razy w tygodniu. Co należy zmienić w leczeniu
A
B
C
D
E zwiększyć dawkę sterydu wziewnego

5. Należy dążyć do poziomu LDL < 1,8 mmol/l (70 mg/dl) u pacjenta z:
A udokumentowaną chorobą wieńcową
B cukrzycą
C nadciśnieniem tętniczym
D prawidłowe A i B
E wszystkie prawidłowe

6. U pacjenta z dużym prawdopodobieństwem zatorowości płucnej wysokiego ryzyka w pierwszej kolejności należy:
A podać leczenie przeciwkrzepliwe a następnie wykonać angio-TK
B podać leczenie przeciwkrzepliwe a następnie oznaczyć poziom d-dimerów
C wykonać angio-TK i w zależności od wyniku włączyć leczenie przeciwkrzepliwe
D oznaczyć poziom d-dimerów i w zależności od wyniku włączyć leczenie przeciwkrzepliwe
E włączyć leczenie fibrynolityczne

7. U pacjenta z POCHP, który bez odpoczynku może przejść jedynie krótki dystans, ale który od wielu miesięcy nie miał zaostrzenia choroby, leczeniem pierwszego rzutu będzie:
A LABA
B steryd wziewny
C LABA + steryd wziewny
D LAMA
E LABA lub LAMA

8. Rak płaskonabłonkowy płuc:
A lokalizuje się głównie w oskrzelach obwodowych
B stanowi około 5% wszystkich nowotworów płuc
C jest tytoniozależny
D prawidłowe A i B
E prawidłowe B i C

9. W idiopatycznym włóknieniu płuc:
A stosuje się przewlekle sterydy
B aby rozpoznać IPF należy najpierw wykluczyć między innymi AZPP
C u prawidłowo leczonych chorych przeżywalność od rozpoznania wynosi około 12 lat
D objawia się nagłym początkiem z kaszlem i dusznością
E brak jest charakterystycznego obrazu radiologicznego w TK

10. W ciąży nie można stosować:
A metyldopy
B labetololu
C metoprololu
D nifedypiny
E można stosować wszystkie te leki

Komentarz pochodzi od 123456789, 18.03.2018, o 12:10 (UTC):
DOBRA RADA DLA ZDJAĆYCH ŻEBY OCZYWIŚCI TEST PRZEROBLIL ALE WAZNIEJSZE JEST POWTARZANIE SZCZEKLIKA I CO NAJWAZNIEJSZE TABELKI BO ŻADKO PYTANIA SIE POWTARZAJA SĄ PODBNE ALE NIE ATKIE SAME. ILOŚĆ POWTÓRZEŃ JEST NAJAZNIEJSZA

Komentarz pochodzi od zdający., 16.03.2018, o 20:24 (UTC):
87. Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych
a) ZZSK
b) RZS
c) ChZS
d) A i B
e) A, B, C
88. Rak nerki, co można zaobserwować (giełdowe)
a) niedokrwistość
b) krwiomocz
89. Jedną z przyczyn NT opornego na leczenie jest
a) NLPZ
b) OBS
90. ACEI, przeciwwskazania
a) ciąża
b) zwężenie tętnicy jednej nerki
91. Zapalenie dróg żółciowych, co nie jest typowe
a) biegunka
92. Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego
a) przyczyną jest Campylobacter jejuni
b) objawowo leczone jest loperamidem
c) leczymy klindamycyna
d) wszystko fałszywe
e) kombinacje
93. Kiedy występuje eozynofilia
a) ABPA
b) glistnica
c) zapalenie cewkowo-śródmiąższowe nerek
d) kombinacje
e) wszystko prawdziwe
94. Szpiczak bezobjawowy, jak leczymy
a) nie leczymy
95. CVID
a) nawracające zakażenia dróg oddechowych
b) nie ma odpowiedzi na szczepienie (tak jak w Szczekliku)
c) ? (też prawdziwe)
d) wszystko prawdziwe
e) kombinacje
96. Co wywołuje napad dny (wszystko prawdziwe, odpowiedzi jak w Szczekliku)
97. Rumień guzowaty, wskaż fałszywe
a) najczęściej występuje na tułowiu
98. Jak długo leczemy boreliozę rozpoznaną na podstawie rumienia guzowatego
a) 14-21 dni
b) nie można rozpoznać boreliozy na podstawie rumienia guzowatego
99. Co odróżnia stopę neuropatyczną od niedokrwiennej? (tabela w Szczekliku)
100. Kiedy przerwiesz próbę wysiłkową
a) kiedy wystąpi blok AV II stopnia
b) zawroty głowy
c) sinica
d) ?
e) wszystkie wymienione
Na egzaminie dominowały pytania z czystym wyborem A,B,C,D,E, zdecydowanie mniej było pytań typu 1,2,3,4 z kombinacjami odpowiedzi. Częściej występowała odpowiedź „ E) wszystkie fałszywe”. Sporo pytań „wskaż fałszywe”. Dystraktory w dużej części pytań dość różnicujące, zwykle 2-3 usuwa się z automatu.
Pytań stricte giełdowych (od 2012r) było może z 5max. Nowych chorób, które nie występowały wcześniej w giełdach (licząc od 2012 roku, bo te przerobiłem) chyba nie było…. No może hipomagnezemia nie wiem czy wstępowała wcześniej? Pytań z MP chyba też nie było, może jakieś 2czy 3 ale i tak były do odnalezienia w Szczeklu, na pewno nie była wymagana znajomość treści artykułów ostatniego roku.
Bardzo niefajnie, że nie było giełdy z poprzedniej sesji! Wszyscy z tych giełd korzystamy a jak widać po naszym poście i poniższych, spisanie prawie całej giełdy nie jest straszenie trudne.
Powodzenia na ustnych i następnym zdającym na teście.

Komentarz pochodzi od zdający., 16.03.2018, o 20:09 (UTC):
71. IZW, co obserwowane jest rzadko
a) gorączka
b) poty nocne
c) ból głowy
d) zespół nerczycowy
e) bóle mięśni i stawów
72. Przyczyny FUO
a) podawanie penicyliny
b) niezdiagnozowany nowotwór
c) układowe zapalenie naczyń
d) ?
e) wszystkie wyżej wymienione
73. Angina paciorkowcowa, co podasz przy nadwrażliwości na penicyliny
a) makrolid
b) cefalosporyna
c) ciprofloksacyna
d) kotrimoksazol
e) doksycyklina
74. Całkowite IgE, wskaż prawdziwe
a) leki przeciwhistaminowe nie wpływają na poziom całkowitego IgE
75. Mastocytoza
a) pokrzywka po podrapaniu
b) pacjent po rozpoznaniu choroby powinien stale nosić przy sobie amułkostrzykawkę z adrenaliną
c) objawy mogą się pojawić po podaniu niektórych leków np. morfiny
d) wszystkie ww.
e) kombinacje
76. W rozpoczynającym się wstrząsie anafilaktycznym podasz:
a) adrenalinę i.m.
77. W hiperaldosteronizmie stwierdzisz
a) hipokaliemia
b) jedną z dwóch najczęstszych przyczyn jest gruczolak nadnerczy
78. Dermatomyositis, wskaż fałszywe
a) leczenie zaczynamy od CYC
79. Polimialgia reumatyczna, skutecznie leczona GKS przez dwa tygodnie, jak długo będziesz kontynuować terapię:
a) ponad rok
80. Zapalenie płuc MRSA, wskaż antybiotyk pierwszego rzutu
a) wankomycyna
81. Wtórne układowe zapalenie naczyń zaobserwujesz w:
a) zakażeniu HCV
b) chorobie posurowiczej
c) NHL
d) wszystkie prawidłowe
82. Skutecznie zaszczepiona na HBV pielęgniarka zakłuła się, źródło krwi nieznane, jakie postępowanie
a) nic nie robisz
b) oznaczasz antyHCV u pielęgniarki
83. Odra, wskaż prawdziwe
a) krew na przeciwciała pobieramy do 3 dnia od wystąpienia osutki
b) wywołuje zapalenia mięśnia sercowego i ?
84. Sarkoidoza
a) w RTG klatki piersiowej, bez względu na stadium choroby widoczne są powiększone węzły chłonne i zmiany płucne
b) może zajmować OUN
c) w przypadku rozpoznania choroby leczenie należy wdrożyć za każdym razem
d) kombinacje
85. ITP.
a) może ulec samoistnemu wyleczeniu
b) przebiega z niedokrwistością
c) zawsze należy leczyć
86. DIC
a) zakrzepica mikronaczyniowa
b) skaza krwotoczna
c) w ostrym DIC obserwowana jest znaczna małopłytkowość, w przewlekłej może występować tylko niewielki spadek płytek
d) kombinacje

Komentarz pochodzi od zdający, 16.03.2018, o 18:25 (UTC):
51. W OKZN (popaciorkowcowym) w leczeniu pacjenta u którego występuje RR 150/90 i obrzęki zastosujesz:
A) ACEi B) prednizon C) diuretyk D) A i C E)?
52. Rak trzustki - wskaż prawdziwe:
A) Najczęściej lokalizuje się w głowie, B) leczenie radykalne to chemioterapia C) swoistnym markerem jest Ca 19-9, Kombinacje odpowiedzi
53. Co w praktyce klinicznej oznaczamy w dgn. Celiakii
A) Całkowite IgA, B) przeciwciała TTG IgA, C) ASCA (sacharomyces cervicaes), D)EMA, E) A i B
54. Naczyniak wątroby, wskaż prawdziwe:
A) Należy okresowo wykonywać kontrolne usg B) należy usunąc, C) nie wolno antykoncepcji hormonalnej
55. Wodobrzusze stopień 3 - jak leczysz;
A) Nakłucie, gdy duża objętość upuszczonego płynu to dasz albuminę i.v
B) Ograniczysz płyny
C) Nakłucie + przetoczenie NaCl i.v.
56. Bakteriomocz bezobjawowy – kiedy leczymy - odpowiedzi wprost ze Szczekla
57. Jak leczymy niedokrwistość z Hb 11 w PChN
A) Nie leczymy B) suplemencja Fe, C) Fe + EPO ipt itd.
58. Dyslipidemia aterogenna z TAG 310 i umiarkowanie podwyższone LDL co włączysz:
A) Statyna B) fibrat C) ezetynib D) nie trzeba leczyć E) A i B?
59. Leki w kolce nerkowej:
A) NLPZ, B) buprenorfina C) opioidy, D) A i B, E)ABC
60. Co jest silnym opioidem:
-tramadol,, buprenorfina, fentalnyl.
61. Zmiany niedokrwienne w zawale ściany bocznej widoczne są w których odprowadzeniach?
a) I, aVL
b) Vr3, Vr4
c) V5-V6
d) II, III, aVF
62. Wskaż rytmy defibrylacyjne (giełda)
63. Hipokaliemia, wskaż prawidłowe
a) Uniesienie ST
b) Skrócenie QT
c) Wysokie T
d) Wszystkie fałszywe
e) Kombinacje
64. Duże prawdopodobieństwo kliniczne zatorowości płucnej o wysokim ryzyku, postępowanie
a) lek przeciwkrzepliwy od razu, następnie potwierdzenie w badaniu obrazowym
b) tromboliza
c) oznaczenie d-dimer
d) potwierdzenie obrazowe, następnie podanie leku
65. Co zaliczysz do VKA?
66. Koarktacja aorty, wskaż fałszywe:
a) występuje przed odejściem tętnicy podobojczykowej
b) pierwszym objawem często jest nadciśnienie tętnicze
c) chromanie występuje rzadko
d) można leczyć przezskórnie oraz wewnątrznaczyniowo
e) często współistnieje z zastawką dwupłatkową aorty
67. Zespół antycholinergiczny
a) obserwowane jest zwężenie źrenic
b) obserwowana jest senność
c) w pierwszej kolejności podajemy diazepam i.v.
d) kombinacje
e) wszystkie fałszywe
68. Morfina – wskaż odtrutkę
69. Zatrucie amfetaminą, wskaż fałszywe
a) może spowodować krwawienie wewnątrzczaszkowe
b) obserwowane są zaburzenia rytmu
c) podasz swoistą odtrutkę
70. Zatrucie paracetamolem, wskaż prawdziwe:
a) zgon najczęściej w drugim tygodniu z powodu niewydolności wątroby
b) przy dalszym podawaniu odtrutki kierujemy się ACT i INR
c) obserwowana jest zasadowica metaboliczna

Komentarz pochodzi od zdający, 16.03.2018, o 18:04 (UTC):
31. W zespole nefrytycznym w przeciwieństwie do nerczycowego występuje:
A) HA b) krwiomocz C) obrzęki, D) A i B E) ABC alo wszystkie fałsz.
32. Raynauld wtórny – gdzie nie występuje
A) RZS, B) szpiczak C) KZN D? E?
33. I kolejne pytanie o objaw Raynauda - były wymienione kolejne fazy zespołu.
34. W nadciśnieniu płucnym co może być (współwystępować?, być przyczyną?)
A) Hiperaldosteronim pierwotny B) prawokomorowa niewydolność serca C) obrzęki D) autoimmunoloiczna niedoczynnośc tarczycy E)?
35. Zespół Sjorena - wskaż prawdziwe
A) Cześciej u facetów B) leczymy zawsze anty-TNF, C) jakie objawy wymienione, D? E) wszystkie fałszywe
36. Do przyczyn rozkurczowej niewydolnośc serca zaliczysz - wskaż fałszywe
A) Wyniszczenie B) nadciśnienie C) cukrzycę, D) POCHp, D) PChN
37. Fałszywe w chorobie Hodgkina - giełdowe
A) Rzadko zajęty pierścień Waldeyera
38. CLL – wskaż prawdziwe
A) Występuje powiększonie ww. chłonnych i śledziony
B) Nadpłytkowość
39. Czerwienica prawdziwa - wskaż fałszywe:
A) Zgon najczęściej z powodu krwotoku b) daje zespół nadmiernej lepkości, c) występuje skaza, D) świąd E?
40. Niedokrwistość z niedoboru Fe - wskaż fałszywe
A) Spadek TIBC
B) Reszta odpowiedzi giełdowa i typowa dla w/w jednostki
41. W terapii żelazem - wskaż prawidziwe:
A) Podasz na pusty żołądek
B) IPP poprawa wchłanialność
C) Leczymy do momentu wyrównania HB i FERRYTYNY
D) ?
E) Wszystkie fałszywe
42. Sepsa - w jakim czasie należy podać antybiotyk
A) Do 1h, B) do 3h, C) do 4h, D) do 6h, E?
43. Pacjent po wymienia zastawki aortalnej będzie miał usuwany kamień nazębny – kiedy podasz profilaktykę IZW
A) 30-60min przed zabiegiem B) do D - dystraktory z innymi przedziałami czasowymi E) nie ma konieczności profilaktyki w tym przypadku
44. Który z wymienionych leków, stosowanych w zaparciach, działa pobudzająco na sploty nerwowe: A)bisakodyk, B) fosforany
45. W którym typie cukrzycy występują przeciwdziała
A) DM I, B) DM II, C) LADA, D) MODY, E) A + C
46. IBD – przed rozpoznaniem należy wykluczyć
A) Celiakię B) nadczynność tarczycy, C) nietolerancję laktozy, D) a i B, E) a, b, c
47. Krętniczo-kątnicza postać L_C co podaż w leczeniu
A) Mesalazynę B) sulfasalazynę C) GKS, D) MTX, E)żadnego z w/w
48. Rak wczesny żołądka:
A) Można leczyć endoskopowo, B) nacieka mięśniówkę, E) można leczyć RTX.
49. Co jest wskazaniem do biopsji nerki - wskaż fałszywe
A) Rak nerki, B) przewlekająca się AKI, C) zespół nerczycowy D) KZN E?
50. W leczeniu AKI jaki diuretyk w razie występowania obrzęków
A) Pętlowy B) tiazyd C) ant. Aldosteronu

Komentarz pochodzi od zdający., 16.03.2018, o 17:53 (UTC):
16. U pacjenta z astmą nieosiągający kontroli na GKS w małej dawce + LABA co robisz by osiągnąć kontrolę
A) Zwiększasz dawkę GKS do średniej.
17. Gruźlica w typowym leczeniu fazy kontynuacji podasz”
A) Ryfampicyna + izoniazyd przez 4mc
Reszta odpowiedzi to kombinacje głownie w/w leków ale różny czas leczenia.
18. Zmienność obturacji w astmie potwierdza (generalnie pytania o kryteria rozpoznania astmy):
A) Poprawa FEV po leczeniu GKS wziewnym po 4 tyg B) zmienność PEF>10%? przez 2 tygodnie mierząc 2 razy dziennie C) spełnione kryteria próby rozkurczowe D) A i B E) ABC
19. PNP co występuje - giełdowe
A) Hiperkalcemia
20. Hiperprolaktynemia objawy:
A) Mlekotok B) brak mc C) spadek libido D) zaburzenia zwodów E) wszystkie
21. Co można dodać do metforminy gdy kontrola DM jest niezadowalająca:
A) SFM B) insulinę C) gliptynę D) emfagliflozyna E) każdy z w/w leków
22. Gliptyna:
A) Jest inhibitorem peptydaz rozkładającyc inkretyny
B) Podawana jest sc.
C) Powoduje wzrost masy ciała D) chyba kombinacje
23. W przełomie tarczycowym co nie występuje:
A) Niewydolność serca B) niewydolność nerek C) biegunka D) tachykardia E) gorączka
24. W leczeniu objawów tyreotoksykozy zastosujesz:
A) Ca bloker B) BB C) ACEI, D) A I C, E) B i C
25. Hashimoto – co prawdziwe;
a) Jest bolesne b) nie ma leczenia przyczynowego c) nie musi być przeciwciał by rozpoznać
26. W hipomagnezemii – wskaż fałszywe:
A) Drżenie mięśniowe B) blok II st, C) oporność na leczenie hipokaliemii D) prawidłowe stężenie w surowicy nie wyklucza niedoboru Mg e) ….. strasznie beznadziejne pytanie to było.
27. W przełyku Barreta – wskaż fałszywe:
A) Metaplazja cofa się po IPP, B) leczy się endoskopowo gdy dysplazja dużego stopnia C) może wystąpić rak przełyku, D)? E?
28. HAV - wskaż fałszywe:
A) Występuje przewlekle nosicielstwo B) transmisja możliwa przez sex analny
29. W zespole lizy guza - wskaż fałszywe:
A) Często występuje w przeiegu chtx raka drobnokomórkowego płuca
B) Dasz allopurinol w profilaktyce
C) Dasz allopurinol w leczeniu
D) występuewzrost Ca i kwasu moczowego
E) E?
30. Rak płaskonabłonkowy - wskaż prawdziwe:
1) Stanowi 5% raków płuc
2) Występuje obwodowo
3) Ma związek z palenie
4) ? i 5?
Kombinacje

Komentarz pochodzi od zdający, 16.03.2018, o 17:41 (UTC):

1. Martwica brodawek nerkowych - co jest przyczyną
A) Nadciśnienie tętnicze B)Cukrzyca C)? D) ? E)Wszystkie fałszywe
2. Tętniak aorty brzusznej wlk. 50mm po jakim czasie kontrola
A) 2 lata, B) 3lata C)_1 rok D)6mc E)?
3. Bezpośrednim inhibitorem Xa podawanym p.o jest:
A) Biwalirudyna, B)Dabigatran C)Rywaroksaban D)Warfaryna E)Acenokumarol
4. Przyczyną omdleń o prawdopodobnej kardiologicznej etiologii jest:
A) Podniesienie rąk B) omdlenie przy wysiłku i na leżąco C) po ponizacji D) po posiłku E) jeszcze jakieś powód sytuacyjny omdleń.
5. W WPW
A) Najczęściej AVRT B) w przypadku szerokich QRS podasz adenozynę C) najczęściej z szerokim QRS, D) wydłużone PQ, E) wszystko fałszywe.
6. Energia kardiowersji przy migotaniu przedsionków kardiowerterem 1 fazowym to:
A) 50 j B) 100 J C) 200 J D) 300 J E) 360 J.
7. Do czynników bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczynioweo należy:
1) Zawał, 2) DM, 3) HA, 4) score 5% - kombinacje odpowiedzi w tym A) tylko 1.
8. Czego nie ma w Score
1) DBP, 2)LDL, 3 i 4 czynniki występujące w score były, - kombinacje odpowiedzi.
9. W wypadaniu zastawki mitralnej:
A) Zawsze ASA, B) jest najczęstsza przyczyną zgonów u sportowców, C) przy kołataniu sercu i lęku dasz BB, D) ? E)?
10. Kardiomiopatia przerostowa wskaż fałszywe:
A) Należy podać BB naczyniorozszerzający.
11. W przebiegu IPF:
A) Występuje duszność B) występuje kaszel, C) w diagnostykę różnicowej należy wykluczyć AZPP, D) przeżywają dzięki dobremu leczeniu> 15 lat. E) wszystkie fałszywe.
12. W SIADH - wskaż prawdziwe:
A) Hiponatremia i hipoosmolalność osocza, B) występują obrzęki i nadciśnienie C) hipernateramia D) A i B? E?
13. U stabilnego bezobjawowego pacjenta z najpewniej przewlekłą hiponatremią Na = 120mmol/l zastosuje
A) Tylko restrykcję płynów, B) powolny wlew 0,9%Nacl i.v do wyrównania sodu do 130, C) 3% Nacl do wyrównania do 140mmol D) ? E?
14. U pacjenta skolonizowanego pseudomonas z ciężkim POChP w antybiotykoterapii empirycznej zastosujesz:
A) Ciprinol B) cefepim + jeszcze jakiś C) Aumentin D) doxy E) ?
15. Pacjent z POChP bez zaostrzeń, MRC chyba 3 (podane kiedy tam duszność, chyba po 100m), podasz:
A) Metyloksantynę B) LABA, C) LAMA, D) LAMA + LABA E) GKS

Komentarz pochodzi od Łapcia, 16.03.2018, o 11:15 (UTC):
jest ktoś z Wrocława kto zdaje na Zawodowych na Borowskiej?
ja zdaję 12.04.18

Kontakt: lapcia8@wp.pl

Komentarz pochodzi od Galiena, 16.03.2018, o 10:14 (UTC):
1.Co w rutynowej praktyce w diagnostyce celiakii: a) Przeciwciała p/w endomysium w kl IgA, b) całkowite Ig A, c) przeciwciała p/w Sacharomyces cervisiae, d)wyłącznie odp A, e) odp A i B
2. Co stanowi samodzielny czynnik, który upoważnia do utrzymania poziomu cholesterolu LDL <1,8mmol/l (70mg/dl):
1. Stan po zawale m. Sercowego
2. Nadciśnienie tętnicze
3. Cukrzyca t 2
4. SCORE>5
Odp prawidłowa to:
A. Wyłącznie 1
B. 1,2,3
C. 1,3
D. 1,2,3,4
E. Rzadna
3. Jak długo leczymy rumień wędrujący w boreliozie antybiotykiem?
A. 7-10 dni
B.14-21 dni
C. W ogole nie leczymy
D...


Komentarz pochodzi od Olga, 15.03.2018, o 20:06 (UTC):
18.Pielęgniarka szczepiona na HBV zakłuła się igłą od niewiadomego pacjenta, co robić?
-nic nie trzeba
-szczepić
-HBIG i szczepić
-oznaczyć antyHCV

19. Co w leczeniu ch L-C w postaci kretniczo-kątniczej
-mesalazyna
-GKS
-metotrksat
-żaden z nich

20.PCHN
-że do rozpoznania jak długo musi trwać
-3 miesiące, 6 miesięcy itp.

21. Polimilagia-jak długo leczymy sterydami
-że jak będzie poprawa to już chcemy odstawiać
-czy kontynuujemy 6 miesięcy, 12 miesięcy itp.

22. Zespół Sjogrena (co jest prawdą)
-że są przeciwciała ANA
-Że częściej u mężczyzn
-że zajmuje tylko ślinianki i gruczoły łzowe

23. Dermatomiositis
-że symetryczne zajęcie obręczy barkowej i miednicznej
-że może wskazywać na nowotwór
-
24. Odra (zaznacz prawdziwe)
-że osutka po 7 dniach od zarażenia
-że p/ciała trzeba oznaczyć do 3 dni trwania osutki
-Że powikłaniami może być zap płuc, mozgu, serca
25. Rzekomobłoniaste zap. Jelit
- że wywołuje go Campylobacter jejuni
-że w leczeniu objawowym loperamid
-coś jeszcze i chyba że brak dobrej odpowiedzi

25. Borelioza- rumień wędrujący
-że leczenie 14-21 dni
-że nie można rozpoznać bez przeciwciał

26. Angina paciorkowcowa –leczenie u osoby z nadwrażliwością typu I na penicyliny
-jakaś cefalopsporyna
-makrolid
-doxycyklina
-inne

27. Zatrucie paracetamolem (wybrać prawdę)
-że zgon najczęściej w drugim tygodniu
-że odtrutka w zależności od INR i czegoś jeszcze
-że zasadowica
-coś jeszcze

28. Amfetamina (fałszywe wybrać)
- że jest specyficzna odrtuka

29. Zespół cholinergiczny (wybierz prawdę)
-zwężenie źrenic
-znaczne uspokojenie
-leczenie BDZ

30. CH Hashimoto
-brak p/ciał p/TPO we krwi
-tarczyca boli
-w 50% ustępuje samoistnie i nie prowadzi do niedoczynności
-jakieś jedno prawdziwe

31. SIADH- jakie elektrolity
-żeobrzęki i cechy przewodnienia
-że hiponatremia i hipermolalność osocza
-ze hiponatremia i hipomolalność osocza
-jakieś inne

32. Pierwotny hiperaldosteronizm-jakie zaburzenia elektrolitowe
-hipokalemia

33. Pierwotna nadczynność przytarczyc –co jest
- hhiperfosfatemia
-Hiperkalcemia
-zmniejszona lub zwiększona gęstość moczu


Komentarz pochodzi od Olga, 15.03.2018, o 19:59 (UTC):
1. W zawale serca STEMI
a)ból ustępuje po nitroglicerynie
b)ból nasila się przy zmianie pozycji ciała
c) u 10% występuje osłabienie
d) u 5% występują kołatania serca
e)może być ból w nadbrzuszu

2. Czego nie będzie w nadciśnieniu płucnym
a) Powiększenia wątroby
b) Niewydolności prawo komorowej
c) Autoimmunologicznej choroby tarczycy
d) Hiperaldosteronizmu pierwotnego
e) Duszności

3. Co nie występuje w IZW
a)Ból głowy
b)Gorączka
c)Ból mięśni i stawów
d)KZN (albo zespół nerczycowy)
e)Osłabienie

4. Który z leków jest antagonistą witaminy K
-był wymieniony warfin i jakieś inne
5. Który to inhibitor czyn Xa
6. Zatorowość płucna wysokie ryzyka
-czy od razu leczenie przeciwkrzepliwe a potem diagnostyka obrazowa czy na odwrót
-czy od razu leczenie trombolityczne

7.KMP przerostowa, co jest nieprawdziwe
-ze występowanie rodzinne
-ze może powodować SCD w mech MK
-często dusznośc wysiłkowa ( albo był ból dławicowy)
-nie można uprawiać sportu
-że o tych ze zwężeniem LVOT trzeba dawać beta-blokery naczyniorozszerzające
8. Co w EKG w hipokalemii
-zwiększenie amplitudy zał T
-skrócenie QT
-uniesienie ST
-kombinacje
-żadna z powyższych

9. Powysiłkowy skurcz oskrzeli
-że może wystąpić u pacjentów bez astmy
-że rozgrzewka pomaga
-że zawsze ustępuje zaraz po przerwaniu wysiłku
-że przeważnie na początku wysiłku

10. POCHP-opis chorego jak dla mnie z kategorii B, jaki lek dasz
-LABA
-LAMA
-LABA lub LAMA
-SABA (chyba?)

11.IPF, co jest prawdą
-że trzeba różnicować z AZPP
-inne odpowiedzi jakieś nieprawdziwe

12. Astma, zaostrzenie – Pacjent przyjął już kilka dawek SABA i nadal duszność co dasz
- GKS po lub iv
-jakieś inne
13. Leczenie gruźlicy – co po leczeniu wstępnym
-że izoniazyd i rifampicyna przez 4 miesiące
-jakieś inne schematy podane

14. Coś o sarkoidozę – jak dla mnie nieprawdziwe było że zawsze powiększenie węzłów chłonnych w RTG, inne były prawdziwe

15. Rak płaskonabłonkowy płuca
-że stanowi do 5% npl płuca
-ze związany z paleniem
-że lokalizacja obowdowa
-kombinacje

16. Rumień guzowaty-co jest fałszem
-że często z podniesionym OB.,CRP
-że często na tułowiu
-jakieś inne odpowiedzi

17.HAV
-że może być w postaci przewlekłej utajonej?
-ze przenosi się przez kontakty homoseksualne i przez strzykawki narkomanów
-coś trzecie i chyba kombinacje

Komentarz pochodzi od magdzia.s, 15.03.2018, o 19:25 (UTC):
14. Pacjent z astmą, brak kontroli po GKS w małej dawce+ LABA, co dalej: A dodasz teofiline B dodasz leukotrienowy C zwiększysz dawkę GKS
15. Pacjent z POChP z dusznościa po kilku minutach marszu po płaskim terenie chory musi się zatrzymać dla nabrania tchu, bez zaostrzen w ostatnim roku. W leczeniu: A LAMA B LAMA lub LAMA C teofilina
16. Powysiłkowy skurcz oskrzeli A wystepuje tylko u chorych na astme B może ustepic samoistnie C objawy wysteuja kilka minut po wysilku D rozgrzewka nie zapobiega wystapieniu E zadne nie jest prawidlowe
17. Do antagonistów wit K należy: dabigatran warfaryna xarelto
18. Do doustnych antagonistow Xa należy: dabigartan xarelto acenocumarol
19. W pierwszym tygodniu duru brzucha nie wystepuje: A zaparcie B ból brzucha C gorączka D osłabienie E wszystkie występuja
20. Jakie samodzielne rozpoznanie wymaga obnizenia LDL<70- kombinacje A przebyty zawał B PchN C cukrzyca
21. Co zróżnicuje stope cukrzycowa neuropatyczna od niedokrwiennej: A zimna skóra B obecne czucie głebokieC objawy zmniejszają się po wysiłku D owrzodzenie
22. Zawał ściany bocznej w Ekg A -I, aVL, B- V1-V4 C V1-V6 D II, III, aVL
23. Czy samo rozpoznanie rumienia wędrującego wystarczy zeby właczyć leczenie
24. Zatrucie amfetamina: A objawy zespolu sympatykomimetycznego B podajemy odtrutke
25. Zespól antycholinergiczny: A zwezenie źrenic B w leczeniu diazepam...
26. Co zróżnicuje zespół nefrytyczny od nerczycowego? A wałeczki w moczu B obrzęki nadciśnienie D A+C
27. Ile czasu trwa faza skąpomoczu w ONN: A 1-2 dni B 1 tydzien C 2 tyg D 1miesiac
28. Naczyniaki wątroby: A wymagają okresowej kontroli w usg B przeciwskazane są leki antykoncepcyjne C trzeba usunąć
29. Koarktacja aorty: A rzadko chromanie przestankowe B objawem nadciśnienie tętnicze C zwężenie przed odejściem tęnicy podobojczykowej
30. Pacjent z PCHN i niedokrwistością 11g/dl A uzupełnisz żelazo a potem EPO B samo EPO C nie wymaga leczenia D przetoczysz krew
31. Nadwrażliwosć na penicyliny typu I, jak wyleczysz angine paciorkowcową: A cefalosporyna B makrolid C doksycyklina D bispetol
32. W jakim typie cukrzycy nie występują przeciwciała p/wyspowe A LADA B MODY C ct2 D ct1 E B+C
33. Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową nie powoduje: A wyniszczenie B POChP C nadciśnienie tętnicze D cukrzyca

Komentarz pochodzi od Magdzia. S, 15.03.2018, o 19:10 (UTC):
1. Którego leku nie można podać w ciąży? A metoprolol B nifedypina C labetalol D metyldopa E wszystie można stosować w czasie ciąży
2. Co występuje w obrazie nadciśnienia płucnego? A prawokomoowa niewydolność serca B autoimmunologiczna choroba tarczycy C hiperaldosteronizm pierwotny D marskość wątroby
3. Przyczyny dny A dieta bogatopurynowa B mięso w diecie C stosowanie ASA D...
4. Wskaż fałszywe o zespole rozpadu nowotworu A występuje po lczeniu raka płuc B w leczeniu nawodnienie C w profilaktyce allopurinol D w leczeniu allopurynol
5. Chłopak po infekcji górnych dróg oddechowych 2 tyg temu, zgłasza obrzęki, RR 150/100, w moczu osad aktywny. Co w leczeniu? A tiazyd B ACEI C furosemid D A+B
6. Wskaż fałszywe o z.Sjogrena: A przewaga płci męskiej B objawy dotyczą oczu C objawy dotyczą płuc i czegoś tam D podstawą leczeni acyklofosfamid
7. Hipokaliemia: A spiczaste załamki T B- skrócenie QT C – skrócenie PQ D żadne nie jest prawidłowe
8. co jest najczęstszą przyczyną martwicy brodawek nerkowych: A cukrzyca B kamica nerek C nadciśnienie tętnicze D żadna z ww
9. żeby rozpoznać przewlekła chorobę nerek zaburzenie musi trwać: A 3msc B 6 msc D 12 msc
10. Jak długo leczysz polimialgię sterydami po uzyskaniu remisji? A 2 tygodnie B min 3 miesiace C min 6msc D min 12msc
11. Zatrucie paracetamolem: A czas leczenia uzaleznisz od INR i ALT
12. Wodobrzusze 3 stopnia- leczenie A: poczekasz az zadziała ograniczenie sodu B dasz furosemid a jak nie zadziała zrobisz paracenteze C wykonasz paracenteze a jeśli spuścisz dużo płynu to podasz albuminy
13. Rak wczesny żołądka A leczymy endoskopowo B przeżycie 5 letnie po leczeniu 50% C nacieka błonę mięśniową ale nie przechodzi przez błonę surowiczą

Komentarz pochodzi od Łapcia, 15.03.2018, o 18:42 (UTC):
Zgodnie z obietnicą wrzucam pytania, jest ich około 100.
Starałam się, by pytania były jak najdokładniej zapamiętane i wyszło tego dużo - wszystko można zobaczyć w linku
https:// docs.google.com/ document/d/ 1JpJ1gd9UVthrZwKc7Yzks0YKAOJ-v9oshAB8NCQyWdw/ edit?usp=sharing
(trzeba usunąć spacje, inaczej mi odrzuciło)
jak coś sobie jeszcze przypomnę to dodam.

Komentarz pochodzi od Zdający. , 15.03.2018, o 17:42 (UTC):
Mamy spisane mniej lub bardziej ale 100pytan. Niebawem wrzucimy.

Komentarz pochodzi od aaast, 15.03.2018, o 10:33 (UTC):
Przyczyny niewydolności serca z zachowaną EF
Mechanizm działania bisakodylu

Objawy duru brzusznego

Bezwzględne p/wskazania do kontynuowania próby wysiłkowej

W jakich typach cukrzycy są p/ciała p/wyspowe

Z jakimi lekami p/cukrzycowymi można łączyć metforminę

Mechanizm działania gliptyn

Objawy IZW - zawroty głowy? bóle stawów? KZN?

Objaw Raynaud - w jakich chorobach? mikroangiopatia cukrzycowa?

Polimialgia -jak długo utrzymuje się steryd?

Podstawowy schemat leczenia gruźlicy

Objawy hiperprolaktynemii

Zasady leczenia substytucyjnego L-T4

Antybiotyk na anginę przy nadwrażliwości typu 1 na penicyliny

P/wskazania do ACEI - była ciąża

Leki na NT do stosowania w ciąży

Kardiomiopatia przerostowa - czy można B-adrenolityki naczyniorozszerzające

Profilaktyka IZW u chorego ze sztuczną zastawką aortalną przed usuwaniem kamienia nazębnego

Co zrobić po zakłuciu od pacjenta o nieznanym statusie serologicznym, jeżeli jest szczepienie p/HBV

Objawy CLL

Badania w niedokrwistości z niedoboru żelaza

Postępowanie u chorego z PChN i niedokrwistością 11 g/dl

Postepowanie u chorego z masywnym wodobrzuszem

Rak nerkowokomórkowy - objawy? czy większość przypadków rozpoznaje się przypadkowo?

Antybiotyk z wyboru u chorego z ciężkim zaostrzeniem POChP z posiewami plwociny P. aeruginosa w wywiadzie

Wskazać doustny antykoagulant będący inhibitorem Xa

Wskazać doustny antygoagulant będący antagonistą witaminy K

Kryteria rozpoznania PChN - ile czasu muszą utrzymywać się zaburzenia?

Kryteria rozpoznania przełomu tarczycowego

Zmiany w ekg w hipokaliemii

Koarktacja aorty - jakie objawy, w którym odcinku najczęściej jest zwężenie

Tętniak aorty brzusznej 50 mm - jak często monitorować w usg

Naczyniaki wątroby - cechy, czy monitorować w usg

Ostre poinfekcyjne zapalenie nerek, pacjent z niewielkimi obrzękami i podwyższonym RR - jakie leczenie

Objawy hipomagnezemii

Pierwotna nadczynność przytarczyc - jakie odchylenia w badaniach gosp. wapniowo-fosforanowej

Ile czasu trwa faza skąpomoczu w ostrym uszkodzeniu nerek

Stopa cukrzycowa neuropatyczna a niedokrwienna - różnice

Jak zintensyfikować leczenie astmy u chorego leczonego GKS wziewnym w małej dawce i LABA

Jakie leczenie u chorego na POChP, który zatrzymuje się z powodu duszności po kilku minutach i nie ma wywiadu zaostrzeń

Rumień guzowaty - nie pamiętam dokładnie, ale fałszywa była odp., że najczęściej na skórze tułowia

Idiopatyczne włóknienie płuc - kiedy się rozpoznaje

Zespół antycholinergiczny - objawy, postępowanie

Zatrucie amfetaminą - objawy, powikłania

Postępowanie w zatorowości płucnej dużego ryzyka

Komentarz pochodzi od karolina, 15.03.2018, o 07:06 (UTC):
oto co pamietam na gorąco:
z. antycholinergiczny
działanie inhib DDP4
roznica nerczycowy a nefrytyczny
WPW
było pytanie o odrę i borelizozę i powikłania
wstrząs anafilaktyczny (adrenalina 0.3 mg im )
jak cos sobie przypomne to jeszcze dopisze

Komentarz pochodzi od 12, 15.03.2018, o 04:57 (UTC):
Siadam objawy leki cukrzycowa z czym łączymy nadcisnienievw ciazy leczenie ból w zawale czym znosimy.aktualności vitaminy k. Zatrucie paracetsmolem.

Komentarz pochodzi od Łapcia, 15.03.2018, o 00:01 (UTC):
mam spisane na roboczo około 60-70 zagadnień/pytań
postaram się w najbliższym czasie tutaj udostępnić


Komentarz pochodzi od Irmina, 14.03.2018, o 20:47 (UTC):
zawal sciany bocznej które odprowdzenia w ekg objawy hipomagnezemii skala score objawy zespołu siadh jakie leki w nt w ciąży ile trwają objawy żeby rozpoznać pchn objawy przewlekłej białaczki limfocytowej mastocytoza skórka objawy

Komentarz pochodzi od Witaminka, 14.03.2018, o 20:42 (UTC):
Prosze o informacje - ustny z interny- ochojec u prof. Dulawy.

Komentarz pochodzi od Art, 14.03.2018, o 20:10 (UTC):
Udało nam się odtworzyć w rożnym zakresie 117 pytań postaram się jutro przepisać na kompie i wrzucę. Pozdrawiamy zdających

Komentarz pochodzi od ter, 14.03.2018, o 19:58 (UTC):
Dyslipidemia aterogenna zniesienie boli w zawale jaki szmat w stenozie aotalnej tętniak 50mm kiedy kontrola ZOE profilaktyka Tak wczesny żołądka zawał i wąski częstoskurcz zespół mediach koarktacja aorty

Komentarz pochodzi od 25012016, 14.03.2018, o 19:28 (UTC):
Podziękowania dla mojej żony za pomoc w nauce.

Komentarz pochodzi od mam kaca, 14.03.2018, o 19:09 (UTC):
Co na kaca po zddnym egzaminie

Komentarz pochodzi od kuba, 14.03.2018, o 16:20 (UTC):
napd dny moczanowej co powoduje
leczenie tocznia rumieniowatego
zespół Sjergena jak w morfologii
dur brzuszny
odra
rak niedrobnokomórkowy leczenie

Komentarz pochodzi od witam, 14.03.2018, o 16:13 (UTC):
1.kiedy rozpoznacz PNN
2. Poamiodaronowa nadczynność tarczycy rozpoznanie
3. Zatrucie paracetamolem
4.przełom tarczycowy - ibjawy
5.zespół adiosona - jakie elektrolity
6.rak żołądka wczesny chodziło czy nacieka błone śluzową
7.nadciśnienie tetnicze w ciązy czym leczymy- trzabyło zaznaczyć wszystko
8. nadczynność tarczycy leki jak podaje się
9. Prrzełyk Bareta - diagnostyka
10. Rozpoznanie Astmy
11. POCHP u spotrowcó
12.POCHP brał GKS w małej dawce co dodac
13.antagoniści vit K
Prosze o kontak kto zdawał w klinice nadciśnienia tętniczego na Banacha prosze o email odpisze i zadzwonie

Komentarz pochodzi od Irmina, 14.03.2018, o 14:38 (UTC):
prosze o kontakt ze zdającymi pes ustny interna szpital grochowski Klinika Kardiologii CMKP
mail:iszelag6@wp.plDodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 28 odwiedzający (348 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=